Skibe og skibslister (5)

34.000 gratis billeder af dansk søfart (217) Fejlmeld

Tilmeldt: 20-09-2022 12:02:49 | Rettet: 19-03-2023 18:48:35 | Bedømmelser: (0)

I denne database stiller Museet for Søfart billeder til rådighed for ikke-kommerciel brug. Der mere end 34000 billeder i kataloget, der omhandler dansk søfart.

Norwayheritage.com (144) Fejlmeld

Tilmeldt: 17-06-2022 11:54:06 | Rettet: 18-06-2022 11:26:07 | Bedømmelser: (0)

Passenger lister og meget andet info, om imigrant skibene, som udgik fra Norske havne

Skibe fra Thurø (134) Fejlmeld

Tilmeldt: 13-10-2022 13:58:01 | | Bedømmelser: (0)

Beskrivelse og billeder af skibene fra Saugskær skibsværft (1875-1921). Skrevet af Ole Anders Johansen.

Skibsbevaringsfonden (143) Fejlmeld

Tilmeldt: 27-08-2022 09:22:19 | | Bedømmelser: (0)

Dansk Historisk Skibsregister (DHS), som ejes og driftes af Skibsbevaringsfonden, giver et overblik over bestanden af bevaringsværdige eller blot kulturhistorisk interessante fartøjer. Registret indeholder henved 800 fartøjer, hovedsageligt ældre end 25 år. Der er oplysninger om navn, skibstype, byggeår, motortype, kendingsbetegnelse, tonnage, byggested og hjemsted.

Skibsregistrene (45) Fejlmeld

Tilmeldt: 08-01-2023 11:05:59 | | Bedømmelser: (0)

Her kan du fremsøge et skibsnavn eller ejeren for at se oplysninger om dennes ejerrettigheder og registrerede fartøjer. Du kan også fremsøge tidligere ejere, langt tilbage.

Bliv klogere

Et skib er en genstand, der kan sejle på vand og er i søfarten større fartøjer til søgående sejlads. De er normalt delt op i flere hovedgrupper, krigsskibe, handelsskibe, fiskeskibe og fritidsskibe.

© 2023 Anelinks.dk