Statistik lige nu
Godkendte links: 410
Kategorier: 48
Låste links: 0
Info
Hvis dette ikon vises, er linket låst på grund af fejlmelding. Vi låser i første omgang links der bliver anmeldt til ikke at virke, under en fejlsøgning. Her efter slettes det helt, hvis det ikke kan redigeres.
Byliv og historier (Antal links i denne kategori: 11)

Dansk Center for Byhistorie - [TOPLINK] - [Info]

En samling databaser og præsentationer af de danske byers historie med en hovedvægt på perioden 1600-1900.

Tilføjet: 05-09-2020 13:50:25 | Hits: 362 | Fejlmeld
Bliv klogere
"En by er en stor og permanent bebyggelse eller et "tæt bebygget område med gader, boliger og andre bygninger, som er centrum for handel, administration og kultur". Byer har generelt komplekse systemer til sanitering, forsyning, arealanvendelse, boliger og transport. Den store koncentration af udvikling faciliterer interaktion mellem mennesker og forretninger, ofte til begge parters fordel, men giver også udfordringer i forbindelse med at håndtere den gradvise vækst."

Bygninger og miljøer i Århus Kommune

Data på baggrund af bøgerne Kommuneatlas for Århus Kommune. Se og læs mere på hjemmesiden.

Tilføjet: 18-07-2022 12:48:20 | Hits: 36 | Fejlmeld

Byportalen - Dit Sorø

Dit Sorø er byportalen i Sorø.

Tilføjet: 27-09-2022 11:59:04 | Hits: 4 | Fejlmeld

Byvandring

Vores ture i og omkring København bygger på lokal viden, kærlighed til byen og den gode fortælling. Vi glæder os til at møde dig på byvandring.nu.

Tilføjet: 20-06-2022 12:28:04 | Hits: 53 | Fejlmeld

Danmarks-historien - live!

Guidet ture i hele Danmark. Jeg har i snart 10 år formidlet danmarkshistorie rundt omkring i landet. Når man er med på en byvandring eller en guidet tur i landskabet, så oplever man at føle historiens sus på en anden måde. Når historien knyttes til konkrete steder, bygninger, skulpturer og personer, bliver historien levendegjort.

Tilføjet: 22-07-2022 20:43:29 | Hits: 38 | Fejlmeld

Dansk Center for Byhistorie

En samling databaser og præsentationer af de danske byers historie med en hovedvægt på perioden 1600-1900.

Tilføjet: 05-09-2020 13:50:25 | Hits: 362 | Fejlmeld

Helsingorkanon.dk

Helsingør Kulturkanon er summen af, hvad der er umisteligt ved livet i Helsingør Kommune. Det er borgerne, der i foråret 2012 har stemt om, hvad der skulle med i kanonen, og de 27 kanoniserede elementer repræsenterer de kandidater, borgerne gav flest stemmer. God læselyst!

Tilføjet: 18-07-2022 12:58:53 | Hits: 28 | Fejlmeld

Kend København

Kend København gør dig klogere på Københavns historie, hvis du bliver nysgerrig på din tur rundt i byen.

Tilføjet: 23-09-2022 17:53:52 | Hits: 14 | Fejlmeld

Løkkens historie

Velkommen til hjemmesiden om Løkkens historie. Her kan du få et overblik over byens historie, eller fordybe dig i et bestemt emne, hvis det er det, du ønsker.

Tilføjet: 13-09-2022 14:30:16 | Hits: 17 | Fejlmeld

Randers Amts Historiske Samfund

Randers Amts Historiske Samfund er dit mødested for den lokale kulturarv i Randers og omegn.

Tilføjet: 05-07-2022 13:22:18 | Hits: 55 | Fejlmeld

Skivehistorie.dk

Med fokus på dengang og nu byder Skive Historie på et lille udsnit af den spændende historie, der omgiver Skive lokalhistorie. Tag et kig på billeder af Skives mest fremtrædende gader og se, hvor meget byen har ændret sig. Du har også mulighed for at læse om nogle af de mest markante bygninger fra Skive og læse sjove fakta og historier, der uden tvivl får én til at reflektere over, hvordan livet var dengang.

Tilføjet: 14-08-2022 09:19:16 | Hits: 26 | Fejlmeld

Vejby-Tibirke Selskabet

Vejby-Tibirke Selskabets formål er at bevare og styrke kendskabet til Vejby-Tibirke-egnens særpræg. Dette sker ved at indsamle kunst og litteratur skabt af kunstnere, som har boet eller virket på egnen.

Tilføjet: 23-09-2022 17:31:28 | Hits: 10 | Fejlmeld
X

Toplink

Toplink er det link, der har flest hits i den kategori linket ligger i. Det er styret af hits, som bliver genereret hver dag. Det samlede antal hits er det antal, linket har opnået siden det blev godkendt på anelinks.dk.