Lovgivning og retsinfo (0 sider)


Der er desværre ingen links i denne kategori. Du kan let og hurtig tilmelde et nyt link fra menuen.

    Bliv klogere

    Ved lov i juridisk forstand forstås en given forskrift eller et givet regelsæt, der skal følges af de, hvis adfærd loven tager sigte på at regulere.

    Ikon betydning: