Lovgivning og retsinfo (4)

Arkivloven (96) Fejlmeld

Tilmeldt: 27-12-2022 22:25:53 | Rettet: 29-12-2022 20:39:18 | Bedømmelser: (0)

Arkivloven er en lov fra 2002, som regulerer forholdene vedrørende de offentlige arkivers arbejde. Loven administreres af Kulturministeriet, som statens arkivvæsen hører ind under.

Danske Domstole (201) Fejlmeld

Tilmeldt: 17-06-2022 11:29:49 | | Bedømmelser: (0)

Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængige af politiske interesser. Vi sikrer alle ret til en fair og lige behandling i det danske retssystem.

Databeskyttelsesloven - Retsinformation (226) Fejlmeld

Tilmeldt: 03-06-2022 11:02:01 | Rettet: 22-05-2023 11:35:29 | Bedømmelser: (0)

Loven og databeskyttelsesforordningen gælder for al behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk søgninger og digital lagering.

Datatilsynet (83) Fejlmeld

Tilmeldt: 20-01-2023 00:19:40 | | Bedømmelser: (0)

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt.

Bliv klogere

Ved lov i juridisk forstand forstås en given forskrift eller et givet regelsæt, der skal følges af de, hvis adfærd loven tager sigte på at regulere.

© 2023 Anelinks.dk