Lovgivning og retsinfo (4)

Arkivloven (20) Fejlmeld

Tilmeldt: 27-12-2022 22:25:53 | Rettet: 29-12-2022 20:39:18

Arkivloven er en lov fra 2002, som regulerer forholdene vedrørende de offentlige arkivers arbejde. Loven administreres af Kulturministeriet, som statens arkivvæsen hører ind under.

Danske Domstole (125) Fejlmeld

Tilmeldt: 17-06-2022 11:29:49 | Ikke rettet

Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængige af politiske interesser. Vi sikrer alle ret til en fair og lige behandling i det danske retssystem.

Databeskyttelsesloven - Retsinformation (120) Fejlmeld

Tilmeldt: 03-06-2022 11:02:01 | Ikke rettet

Loven og databeskyttelsesforordningen gælder for al behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk søgninger og digital lagering.

Datatilsynet (9) Fejlmeld

Tilmeldt: 20-01-2023 00:19:40 | Ikke rettet

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt.

Bliv klogere

Ved lov i juridisk forstand forstås en given forskrift eller et givet regelsæt, der skal følges af de, hvis adfærd loven tager sigte på at regulere.

Klik og støt Anelinks.dk


© 2020 - 2022 Anelinks.dk