Foreninger (3 sider)


Dansk Slægtsgårdsarkiv - Forening

Foreningen blev stiftet i 1941 med det formål at bevare danske slægtsgårde i familiens eje, men dette formål kan ikke længere opfyldes. Formålet er nu at bevare kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde. Alle kan være medlem af foreningen. Eneste krav er betaling af kontingent 300 kr. pr. år.

Lagt online d. 02-03-2020 21:36:31 | Hits: 210

Nordvestjysk Slægt

Foreningen blev stiftet i Holstebro i 1977 med det formål at fremme interessen for egns- og slægtshistorie og støtte medlemmerne med at dyrke disse emner. I dag dækker vi hele det nordvestjyske område og indgår sammen med 36 andre foreninger i en landsdækkende sammenslutning af slægtshistoriske foreninger.

Lagt online d. 12-08-2021 15:11:32 | Hits: 42

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Samfundet er en forening, hvis formål det er at vække og vedligeholde interessen for det genealogi­ske og personalhistoriske studium. Formålet søges opnået ved udgivelsen af Personalhistorisk Tidsskrift og andre publikationer samt ved foredrags- og op­lysningsvirksomhed. Samfundet kan endvidere hædre en bemærkelsesværdig personalhistorisk indsats ved tildeling af den ved 100-års jubilæet indstiftede medalje. Statutterne for denne medalje er vedtaget af Samfundets bestyrelse på jubilæumsdagen.

Lagt online d. 19-06-2020 14:42:17 | Hits: 238

Bliv klogere

En forening er en sammenslutning af personer, organisationer, institutioner, virksomheder ol., hvis formål er at dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser.

Ikon betydning: