Kriminalhistorie og strafferetslige links (1 sider)


Kriminalhistorie.dk

En sider der gengiver kriminalhistorie fra 1800 tallet.

Lagt online d. 15-10-2019 13:31:52 | Hits: 275

Bliv klogere

Kriminalitet eller forbrydelse refererer til juridisk forbudte handlinger, der kan straffes. Personer, som begår kriminalitet, kaldes kriminelle. En kriminel kan få straf som bøde eller fængsel. Afsoning af en fængselsdom kan gøres betinget af, at den domfældte afholder sig fra ny kriminalitet i en fastsat periode eller yder samfundstjeneste. Straffen og dens udmåling afhænger af, hvor kriminaliteten er udøvet.

Ikon betydning: