Statistik lige nu
Godkendte links: 410
Kategorier: 48
Låste links: 0
Info
Hvis dette ikon vises, er linket låst på grund af fejlmelding. Vi låser i første omgang links der bliver anmeldt til ikke at virke, under en fejlsøgning. Her efter slettes det helt, hvis det ikke kan redigeres.
Portaler og søgemaskiner (Antal links i denne kategori: 24)

Find gravsted - [TOPLINK] - [Info]

Find gravsted, er udviklet af EG. EG har en stor brancheindsigt og dygtige fagfolk kombineret med de mest anerkendte teknologier og værdiskabende services giver. Her indekseres løbende danske kirkegårde og gravsteder digitalt. Fuldt søgebart.

Tilføjet: 07-12-2019 19:05:09 | Hits: 646 | Fejlmeld
Bliv klogere
"Portal. Et sted på internettet der fungerer som indgang til søgning efter bestemte oplysninger, idet det indeholder en stor mængde links til forskellige hjemmesider, som er opdelt efter emne eller vedrører et bestemt emne."

Arkiv.dk

I arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 580 danske lokal- og stadsarkiver samt et mindre antal specialsamlinger. En del materiale er digitaliseret, så du umiddelbart kan se det her på arkiv.dk, og der kommer løbende nyt til. Men der er lang vej endnu, inden alt er digitalt, så i mange tilfælde skal du henvende dig direkte til et arkiv for at se materialet.

Tilføjet: 15-10-2019 12:08:58 | Hits: 416 | Fejlmeld

Banditter.dk

Søg efter fanger i danske arrester/fængsler/tugthuse i perioden 1752-1932. Når du finder en bandit, ses et link til fangeprotokollen hos Rigsarkivet - og måske endda et billede af fangen.

Tilføjet: 30-09-2022 00:29:32 | Hits: 2 | Fejlmeld

Bornholmske Kirkebøger før 1814

Dette website indeholder et register over kirkebogsoptegnelser for de bornholmske sogne i perioden før 1814.

Tilføjet: 08-07-2022 23:19:38 | Hits: 32 | Fejlmeld

Cemetery Records Online

Denne hjemmeside indeholder mere end 25 millioner kirkegårdsregistre, transskriptioner og begravelsesregistre fra titusindvis af kirkegårde over hele verden, alle bidraget fra slægtsforskere, kirkegårde, offentlige myndigheder og private organisationer.

Tilføjet: 04-08-2022 14:29:32 | Hits: 29 | Fejlmeld

Danish Family Search

Søg i indtastede kirkebøger, folketællinger, skoleprotokoller, lægdsruller og dødsattester.

Tilføjet: 10-07-2022 23:43:03 | Hits: 43 | Fejlmeld

Danmarks Breve

Danmarks breve er en søgebase, hvor du finder digitaliseringer af trykte brevudgivelser fra Det Kgl. Bibliotek. Digitaliseringerne muliggør at søge på tværs af brevudgivelser, du kan f.eks. finde breve fra samme afsender, selvom brevene ikke er blevet trykt i samme udgivelse. Det er også muligt at lave fuldtekstsøgning for at undersøge om en afsender benytter bestemte ord eller fraser. Og endelig har Danmarks Breve gjort det nemmere at benytte bibliotekets mange brevudgivelser, uanset hvor i verden du befinder dig.

Tilføjet: 16-07-2022 11:30:20 | Hits: 30 | Fejlmeld

Dansk Demografisk Database

Her i Dansk Demografisk Database (DDD) kan du søge efter oplysninger i en lang række forskellige kilder. Du kan søge efter enkeltpersoner eller familier, når du har lidt information i forvejen. Desuden skal de personer, du leder efter, findes i databaserne. Der tilføjes hele tiden flere data til databaserne.

Tilføjet: 08-07-2022 23:13:04 | Hits: 47 | Fejlmeld

Dansk Vestindien - Kilder til historien

I 2017 er det 100 år siden, at Danmark overdrog de tre vestindiske øer til USA. Rigsarkivet har med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Kulturministeriet markeret året ved at formidle de originale dokumenter og kilder samt historien om kolonitiden. Rigsarkivets digitaliseringsprojekt ”Dansk Vestindien – kilder til historien” løb i 4 år og her kan du finde mere om dette temawebsites struktur, scanningen af arkivalierne, hvilke arkivalier fra kolonien der ligger i Rigsarkivet og andre steder, samt om frivilliges arbejde med at indtaste arkivalierne og dermed gøre dem søgbare.

Tilføjet: 18-07-2022 13:21:43 | Hits: 36 | Fejlmeld

Det Digitale Danske Udvandrerarkiv

Det Danske Udvandrerarkiv fortæller spændende historier om dansk udvandring og indeholder vigtig information og viden om migration og kulturmøder. Her kan du også søge i 217.000 danske og 150.000 udenlandske, primært svenske, udvandrere, fra årene 1869 til 1913. Protokollerne er udarbejdet af Udvandrerarkivet i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv, på grundlag af Københavns Politis Udvandrerprotokoller.

Tilføjet: 15-07-2022 22:51:44 | Hits: 34 | Fejlmeld

Ellis Island

Adgang til amerikanske indvandrer-arkiver og skiblister.

Tilføjet: 07-12-2019 18:40:18 | Hits: 385 | Fejlmeld

Family Search

Amerikanske Family Search har millioner af data som kan søges i, samt egne kopier af nogle af de danske kirkebøger. Deres egne kopier er tit af bedre kvalitet end dem fra SA/AO, og andre gange er der tale om nogle andre versioner.

Tilføjet: 07-12-2019 18:57:21 | Hits: 402 | Fejlmeld

Find gravsted

Find gravsted, er udviklet af EG. EG har en stor brancheindsigt og dygtige fagfolk kombineret med de mest anerkendte teknologier og værdiskabende services giver. Her indekseres løbende danske kirkegårde og gravsteder digitalt. Fuldt søgebart.

Tilføjet: 07-12-2019 19:05:09 | Hits: 646 | Fejlmeld

Findagrave.com

Over 210 million gravsteder fra hele verden med billeder og beskrivelser af gravsteder. Startet i 1995.

Tilføjet: 19-09-2022 12:03:59 | Hits: 11 | Fejlmeld

Flemmings herregaarde

Der er over 1000 Slotte, Herregårde og Proprietærgårde i Danmark. Oprindelig startet af Flemming Vestermark, men nu videreført af DIS Danmark.

Tilføjet: 30-07-2022 16:51:48 | Hits: 31 | Fejlmeld

Horsensbilleder.dk

På Horsensbilleder.dk finder du billeder, postkort, film, historier, artikler og meget andet der har relation til byen Horsens og omegn.

Tilføjet: 26-12-2020 19:44:50 | Hits: 326 | Fejlmeld

Jewishgen.org

Opslagsværk og portal for slægter der er jøder eller har jødedom i sin slægt.

Tilføjet: 22-01-2020 14:55:06 | Hits: 398 | Fejlmeld

Jødisk efternavnsindeks

Avotaynu, tidsskriftet for jødisk genealogi, er vært for den gratis gateway til information om 699.084 efternavne, for det meste jødiske, der optræder i 42 forskellige databaser, som tilsammen indeholder mere end 7,3 millioner poster. Nogle af databaserne er umiddelbart tilgængelige i databasen, mens andre kun findes i udgivne bøger og mikrofilm.

Tilføjet: 30-07-2022 22:31:46 | Hits: 24 | Fejlmeld

Link Lives - Rigsarkivet

Lives Links, er Rigsarkivets nye søgeprojekt. Link-Lives er et tværfagligt forskningsprojekt, der etablerer historiske livsforløb og familieforbindelser ved at forbinde folketællinger og arkivernes kilder om dåb, vielser og begravelser. Du søger i 3.150.551 livsforløb og 64.394.203 personregistreringer.

Tilføjet: 15-06-2022 11:24:21 | Hits: 55 | Fejlmeld

Lundholm Sørensens Arkiv

Personalhistoriske oplysninger om skagboer og folk med tilknytning til Skagen. Oplysningerne stammer primært fra kirkebøger og folketællinger.

Tilføjet: 20-07-2022 19:00:13 | Hits: 42 | Fejlmeld

Politiets registerblade

Politiets registerblade var en forløber for folkeregistret. Du kan søge i registerbladenes oplysninger.

Tilføjet: 08-07-2022 23:23:07 | Hits: 28 | Fejlmeld

Retrodigitalisering.dk

ODA koordinerer skanning og trans-skribering af kommunalbestyrelsernes protokoller. Projektet udføres som retrodigitalisering, og arkivalierne bliver løbende tilgængelige på hjemmesiden.

Tilføjet: 28-09-2022 01:21:53 | Hits: 2 | Fejlmeld

Skippere.dk

Velkommen til hjemmesiden over navigationseksaminerede danske skippere og styrmænd i perioden 1707-1839, hvor eksamen i dette tidsrum, kun kunne aflægges hos Københavns skipperlav. Siden indeholder en prosopografisk database, hvori der kan søges oplysninger om mere end 13.908 eksaminerede skippere og styrmænd, 4.348 skibe og 13.551 destinationer som viser skibenes rejsemål.

Tilføjet: 05-02-2022 19:13:12 | Hits: 89 | Fejlmeld

Starbas

Fælles søgeportal for flere kommunale arkiver

Tilføjet: 17-07-2022 22:16:57 | Hits: 44 | Fejlmeld

Ærø Genealogy

Hvis du interesserer dig for Ærøs historie, eller hvis du har slægt på Ærø, kan denne hjemmeside være et besøg værd.

Tilføjet: 24-07-2022 21:29:15 | Hits: 27 | Fejlmeld
X

Toplink

Toplink er det link, der har flest hits i den kategori linket ligger i. Det er styret af hits, som bliver genereret hver dag. Det samlede antal hits er det antal, linket har opnået siden det blev godkendt på anelinks.dk.