Statistik lige nu
Godkendte links: 410
Kategorier: 48
Låste links: 0
Info
Hvis dette ikon vises, er linket låst på grund af fejlmelding. Vi låser i første omgang links der bliver anmeldt til ikke at virke, under en fejlsøgning. Her efter slettes det helt, hvis det ikke kan redigeres.
Museer (Antal links i denne kategori: 28)

Aalborg Historiske Museum - [TOPLINK] - [Info]

Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.

Tilføjet: 01-01-2020 19:01:54 | Hits: 630 | Fejlmeld
Bliv klogere
"Museum (latinisering af det græske museion: sted eller tempel dedikeret til muserne) er en permanent institution med almennyttigt formål (non-profit), der virker for samfundet og dets udvikling, er åben for offentligheden, og som forsker i, indsamler, bevarer, formidler og udstiller materielle vidnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie-, uddannelses- og adspredelsesøjemed. "

Aalborg Historiske Museum

Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.

Tilføjet: 01-01-2020 19:01:54 | Hits: 630 | Fejlmeld

Arbejdermuseet

Siden sin start i 1982 har Arbejdermuseet løbende indsamlet genstande og kunstværker, der fortæller om arbejderbevægelsens og den almindelige arbejders historie. Den første store indsamling lagde grunden til udstillingen om dagliglivet i 1950’erne, der gennem årene har været en bærende del af museets fortælling. Siden er der også blevet samlet genstande ind fra udvalgte arbejdspladser og fagforeninger. Samlingen omfatter tusindvis af værker af kendte og mindre kendte kunstnere og tegnere, der har ladet sig inspirere af motiver fra arbejdernes hverdag og historie.

Tilføjet: 05-09-2020 14:38:16 | Hits: 383 | Fejlmeld

Besættelsesmuseet - Århus 1940-1945

Museets formål er at dokumentere, bevare og formidle besættelsestidens Aarhus for byens borgere, turister og andre interesserede. Besættelsesmuseet er en afdeling under Den Gamle By.

Tilføjet: 08-06-2022 11:30:55 | Hits: 54 | Fejlmeld

Danmarks forsorgsmuseum

Underside på til Svendborg Museum. På Danmarks Forsorgsmuseum tilbydes du en helt særlig museumsoplevelse. I det øjeblik du træder ind ad Fattiggårdens port, omkranses du af mure og pigtråd. En fornemmelse af indespærring, tab og tvang kryber ind under huden. Her begynder en rejse i tid, holdninger og idealer.

Tilføjet: 01-02-2020 16:35:32 | Hits: 478 | Fejlmeld

Dansk Forsorgshistorisk Museum

Fra genstand til menneske. Historien om åndssvageforsorgen i DK.

Tilføjet: 24-11-2020 16:01:52 | Hits: 562 | Fejlmeld

Dansk Jødisk Museum

Dansk Jødisk Museum er et dansk selvejende museum beliggende på Slotsholmen i København, der har til formål at dokumentere de danske jøders ca. 350 år lange historie.

Tilføjet: 26-12-2020 19:50:43 | Hits: 390 | Fejlmeld

Dansk Klokkemuseum

Dansk Klokkemuseum har over 700 klokker af alle slags, lige fra store, gamle kirkeklokker og klokkespil til skibsklokker og dyreklokker fra alle steder i verden.

Tilføjet: 18-07-2022 19:56:20 | Hits: 43 | Fejlmeld

Den Gamle By

Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum, er et frilandsmuseum for bykultur på Vesterbro i Aarhus Midtby. Det er verdens første frilandsmuseum for købstædernes kultur og historie.

Tilføjet: 19-03-2021 22:06:05 | Hits: 444 | Fejlmeld

Forstadsmuseet

Forstadsmuseet er Brøndbys og Hvidovres museum og rummer et rigt arkiv for begge kommuner.

Tilføjet: 05-09-2020 14:23:43 | Hits: 365 | Fejlmeld

Fængslet.dk - Horsens

Det tidligere Horsens Statsfængsel lukkede i 2006 efter mere end 150 år med fængselsdrift og åbnede i 2012 som oplevelsesvirksomheden FÆNGSLET. På få år er det lykkedes FÆNGSLET at skabe en både national og international anerkendt ramme for kultur og events. FÆNGSLET lægger i dag hus til både et prisbelønnet fængselsmuseum, overnatning, store koncerter, kunst- og kulturfestivaler, iværksætteri, erhvervskonferencer og et spisehus.

Tilføjet: 30-03-2021 00:18:59 | Hits: 271 | Fejlmeld

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

Velkommen til den samlede side for Nunatta katersugaasivia allagaateqarfialu - Grønlands nationalmuseum og arkiv. Her kan du udforske hele vores institutions mange spændende sider; Fra museets udstillinger til arkivets digitaliserede kirkebøger.

Tilføjet: 09-02-2021 13:24:10 | Hits: 265 | Fejlmeld

Herningsholm Museum

Herningsholm er en herregård fra år 1579 beliggende i Herning i den nordøstlige del af byen. Det er Hernings ældste bygning, og den blev oprindeligt bygget i renæssancestil af adelsmanden Josva von Qualen, der lod den opføre på et voldsted nær en å i et fugtigt engareal.

Tilføjet: 08-09-2022 11:32:57 | Hits: 17 | Fejlmeld

Industrimuseet

Her fortælles den dramatiske historie om, hvordan Danmark blev moderne. Om hvordan ny teknologi forandrede verden for altid, og hvad det betød for almindelige mennesker. Vi er et anderledes og levende museum fyldt med frivillige ildsjæle. Her må du røre, lege, prøve, dufte og smage dig gennem historien.

Tilføjet: 09-08-2022 15:15:49 | Hits: 25 | Fejlmeld

Johannes Larsen Museet

Kunstnerhjemmet på Møllebakken. Johannes og Alhed Larsen skabte ikke alene en malerisk ramme om deres liv, men tillige et gæstfrit kunstnerhjem, der satte sit præg på dansk kunst og kultur igennem årtier. Besøg et levende kunstmuseum på Fyn fra begyndelsen af forrige århundrede.

Tilføjet: 17-08-2022 12:01:39 | Hits: 25 | Fejlmeld

Limfjordsmuseet

Limfjordsmuseet, som ligger ved Frederik den VII's kanal i den vestlige udkant af Løgstør, er et fiskerimuseum, som primært udstiller redskaber, fartøjer og andet fra tidligere tiders fiskeri i Limfjorden.

Tilføjet: 24-07-2021 09:41:33 | Hits: 200 | Fejlmeld

M/S Museet for Søfart

Udstillinger om dansk søfarts- og handelshistorie i en unik, moderne bygning under jorden.

Tilføjet: 21-11-2020 10:16:20 | Hits: 502 | Fejlmeld

Middelfart Museum

Middelfart Museum er lokalt museum, der varetager historien for Middelfart Kommune.

Tilføjet: 28-09-2022 01:26:15 | Hits: 3 | Fejlmeld

Museerne i Fredericia

Præsentation af Museerne i Fredericia.

Tilføjet: 10-08-2021 12:14:24 | Hits: 172 | Fejlmeld

Museummors.dk

Museum Mors er et statsanerkendt kulturhistorisk og geologisk museum, der har Mors som sit geografiske virkeområde. Museet består af tre afdelinger og et arkiv: Dueholm Kloster, Fossil- og Molermuseet, Støberimuseet samt Morsø Lokalhistoriske Arkiv.

Tilføjet: 24-08-2022 10:31:25 | Hits: 24 | Fejlmeld

Nordfyns museum

Nordfyns Museum, Bogense er stiftet i 1920 og har til huse i Bogenses gamle jernbanestation, Vestergade 16, Bogense. Det er drevet af Nordfyns Museumsforening. Daglig leder er Anders Myrtue med hjælp fra en gruppe af frivillige medarbejdere. Formålet er at indsamle genstande fra forhistorisk tid til belysning af vore forfædres og nutidens kultur og livsvilkår til opbevaring og udstilling. Museets virkeområde er Bogense by og de gamle Skam- og Skovby herreder. Det er et egnsmuseum med permanente og skiftende udstillinger.

Tilføjet: 04-06-2022 21:26:42 | Hits: 58 | Fejlmeld

Odder Museum

Odder Museum er et lokalhistorisk museum i Odder. Museet blev etableret i 1928 og har siden 1956 været beliggende i den gamle Odder Vand- og Dampmølle.

Tilføjet: 22-01-2020 14:17:58 | Hits: 491 | Fejlmeld

Orø Minder | Museum og Lokalarkiv

Museet er indrettet i øens tidligere fattighus, som blev opført kort efter 1803. Lokalmuseet indeholder museumsgenstande og et stort skriftligt materiale om Orøs historie. De vigtigste effekter er – udover papirarkivalier opbevaret i biblioteket på Orø Skole – gammelt bohave og brugsting. Ved hjælp heraf fortælles om livet på Orø gennem tiderne.

Tilføjet: 24-09-2022 20:15:40 | Hits: 7 | Fejlmeld

Silkeborg Bunkermuseum

Bunkermuseet har eksisteret siden 1995 og drives af frivillige ildsjæle. Vi opstod som en viderførelse af en "Silkeborg" registreringgruppe for afdækning af tyske befæstningsværker opført under 2. verdenskrig, under Skov & Naturstyrelsen. Samtidigt var daværende borgmester Jørn Würtz's arbejde med til, at sikre os en af de tyske bunkere, som platform for et museum.

Tilføjet: 17-01-2020 14:34:16 | Hits: 443 | Fejlmeld

Silkeborg Museum

Gå på opdagelse i historien på Museum Silkeborg, mødd Tollundmanden og Ellingkvinden, lav dit eget papir og bliv klogere på Blicher og Grathe Hede.

Tilføjet: 28-11-2019 00:30:02 | Hits: 500 | Fejlmeld

Skovgaard Museet

Skovgaard Museet har eksisteret siden 1937, da byrådett i Viborg besluttede at hædre skaberen af al fresco-malerierne i Viborg Domkirke, Joakim Skovgaard, ved at oprette et museum for ham, hans familie, og for de andre kunstnere, som medvirkede ved udsmykningen af Viborg Domkirke.

Tilføjet: 26-11-2019 16:22:32 | Hits: 540 | Fejlmeld
X

Toplink

Toplink er det link, der har flest hits i den kategori linket ligger i. Det er styret af hits, som bliver genereret hver dag. Det samlede antal hits er det antal, linket har opnået siden det blev godkendt på anelinks.dk.