Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
Alle søgeord
Prøv også den nye funktion, som viser samtlige søgeord fra alle links på 1 engang.

Tryk her
100 resultater for amt
Aagaards billedesamling (681) -

Tilmeldt: 01-04-2021 21:09:30

En unik samling af kollodium glasplader med navngivne personer fra 1857 til 1880. På bloggen kan du følge arbejdet med at rengøre, registrere og beskrive negativerne samt den løbende research på informationer, der knytter sig til billederne og den kontekst de indgår i.

Kategori: Hovedkategori: Portrætter, billeder og fotos

Family Echo (787) -

Tilmeldt: 22-01-2023 13:11:44

Start dit stamtræ ved at indtaste dit navn til venstre. Tilføj derefter forældre, børn, partnere, søskende og mere. Du kan også importere fra GEDCOM- eller FamilyScript-format. Alt er gratis.

Kategori: Hovedkategori: Webbaserede slægtstræer

Grenaa Egnsarkiv (726) -

Tilmeldt: 02-07-2022 11:50:18

Fungerer som lokalhistorisk arkiv for Norddjurs Kommune. Det betyder, at arkivet opbevarer materiale af privat proveniens (fra foreninger, virksomheder, privatpersoner mv.) samt materiale fra kommunale myndigheder og institutioner i det område, der blev dækket af den daværende Grenaa Kommune. Alt opbevaret materiale registreres på edb. Grenaa Egnsarkiv stiller ovennævnte materiale til rådighed for offentligheden efter arkivvæsenets sædvanlige tilgængelighedsregler:

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Aabenraa i gamle dage (530) -

Tilmeldt: 28-03-2023 22:49:16

Gruppen har til formål, at dele minder og historier fra det gamle Aabenraa med både nuværende, samt tidligere indbyggere fra byen.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Aarhus Stadsarkiv - Instagram (315) -

Tilmeldt: 23-07-2023 22:18:31

Vi bevarer og formidler byens historie. Masser af fotos og viden om Århus amt.

Kategori: Underkategori: Andre sociale medier

Abcbellevue.dk (383) -

Tilmeldt: 28-01-2023 17:42:10

En stor del af slægtsforskningen foregår i De Otte Sogne" ved Kolding - (Nørre Tyrstrup Herred), - samt i Sønder Tyrstrup Herred. Vi håber, at nulevende og kommende efterkommere vil finde det spændende at gå på opdagelse på siden, og vi modtager gerne rettelser og tilføjelser, så vi kan give en detaljeret side videre til generationerne efter os. Vh Aage Langhoff Clausen og Birthe Clausen (født Frandsen).

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Alda.dk - Linda Schwartz Karlsens slægtsforskning (374) -

Tilmeldt: 29-01-2023 19:47:19

Alda.dk er min personlige hjemmeside, som handler om slægtsforskning. Her vil jeg løbende blogge om mine forfædre og hvad jeg kan grave frem af historier om deres liv. Jeg vil også blogge om mine oplevelser med slægtsforskning generelt – stort som småt. På alda.dk kan du også finde længere, sammenhængende historier om min slægt, samt lister over mine aner, så du evt. kan undersøge, om vi har slægt til fælles.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Ancestral Quest 16 (589) -

Tilmeldt: 07-06-2023 10:25:15

Ancestral Quest(AQ) stamtræssoftware er det perfekte genealogiprogram for både begyndere og professionelle. I 25 år har millioner af brugere valgt Ancestral Quest som deres værktøj til slægtsforskning og stamtræ. Fås til både windows og mac.

Kategori: Hovedkategori: Software - PC & Mac

Anna og Gunners slægter (212) -

Tilmeldt: 24-12-2023 12:45:14

Vi hedder Anna Worm og Gunner Jermiin Nielsen. Gunner har arbejdet med slægtsforskning siden engang i 80'erne og har igennem denne hjemmeside gjort mit materiale tilgængeligt til deling i to databaser. Kontakt mig venligst, hvis du har rettelser eller tillæg til vores stamtræer.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Ansager Kirke (305) -

Tilmeldt: 11-08-2023 22:24:31

Ansager Kirke ligger i Ansager Sogn, i det tidligere Øster Horne Herred Ribe Amt, nu Varde Kommune. Kirken er fra 1200-tallet. Romansk kor og skib. I 1775 udvidedes kirken med et tårn med spir. I tårnrummet findes kirkens eneste kalkmalerier – malet af Liljemesteren.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Arkiv.dk (1563) -

Tilmeldt: 15-10-2019 12:08:58

I arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 580 danske lokal- og stadsarkiver samt et mindre antal specialsamlinger. En del materiale er digitaliseret, så du umiddelbart kan se det her på arkiv.dk, og der kommer løbende nyt til. Men der er lang vej endnu, inden alt er digitalt, så i mange tilfælde skal du henvende dig direkte til et arkiv for at se materialet.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Assing Kirke og Sogn (124) -

Tilmeldt: 12-05-2024 20:06:08

Assing Sogn er et sogn i Herning Søndre Provsti. I 1800-tallet var Assing Sogn anneks til Sønder Felding Sogn. Begge sogne hørte til Hammerum Herred i Ringkøbing Amt. Sønder Felding-Assing sognekommune blev senere delt, så hvert sogn dannede sin egen sognekommune.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Ballerup Stadsarkiv (887) -

Tilmeldt: 13-12-2020 21:30:35

Ballerup Stadsarkiv er både stads-, It- og lokalarkiv for Ballerup Kommune. Arkivet har titel af stadsarkiv, fordi det modtager Ballerup Kommunes arkivalier i henhold til Arkivloven, men er samtidig også lokalarkiv, da det indeholder private arkivalier.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Barfod-Barfoed Slægten (387) -

Tilmeldt: 08-10-2022 08:45:26

Dette er Barfod-Barfoed Slægten bragt på nettet. Vi mangler endnu at kontrollere indtastningen fuldstændigt, så kommentarer og tilføjelser er meget velkomne. Vi har også skannet en del billeder ind, og mangler især billeder af de nulevende generationer. Vi vil meget gerne have billeder fra din familie. Hvis du i øvrigt har spørgsmål eller kommentarer til indholdet, må du endelig kontakte os. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Bejstefaars Hus (177) -

Tilmeldt: 09-01-2024 12:58:57

Velkommen til hjemmesiden for foreningen Bejstefaars Hus. Hjemmesiden henvender sig til foreningens medlemmer samt til andre af vores slægt samt personer med tilknytning til huset og egnen omkring Bigum by. Foreningen driver og vedligeholder den gamle landarbejder bolig der ligger tæt ved Tjele Langsø.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Bentha.dk (478) -

Tilmeldt: 11-07-2022 10:47:28

Hjemmesiden omhandler min og min mands slægter - Nielsen, Schultz, Faber Steffensen og Andersen - samt familier uden for slægten med rødder i Rinds Herred. Min fars slægt stammer hovedsagelig fra Lynderup, Ulbjerg, Låstrup og Skals sogne i Rinds herred. På min mors side befinder vi os i forhold til min morfars slægt dels i Hejls og Vejstrup sogne, dels i Nørholm sogn og Sverige (mit navn er af svensk oprindelse). Min mormors slægt stammer fra Fyn. Min mands slægt på min svigerfars side indeholder bl.a. slægtsnavne som Faber, Staal, Flindt, Anchersen, Curtz, Kjærulf, Mørch og på min svigermors side befinder vi os nord for Limfjorden i bl.a. Kettrup, Skæve, Hjortdal, Kollerup, Klim og Hjardemål sogne.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Biel familens slægtstræ (296) -

Tilmeldt: 14-04-2023 23:17:09

Jeg hedder Jesper Nydahl Biel og har grundlagt denne side, for at kunne dele, samt få mere viden omkring min families historie og oprindelse. Efternavnet eller slægtsnavnet Biel opstår i vores families historie d. 24 september 1800, da Morten Petersen Biel bliver født. Han er søn af Peter & Mette Mortensen, der sandsynligt vælger navnet Biel som et fast slægtsnavn pga. en lovændringen fra 1771

Kategori: Hovedkategori: Myheritage slægtstræer og indhold

Bispebjerg Hospital (334) -

Tilmeldt: 02-02-2024 23:44:54

Bispebjerg Hospital er akuthospital for planlægningsområdet Byen. Samtidig varetager hospitalet en række specialfunktioner for en endnu større befolkning og står for den fælles akutmodtagelse i Byen.

Kategori: Hovedkategori: Hospitaler i Danmark

Bjerager Kirke (532) -

Tilmeldt: 13-07-2023 13:22:35

Bjerager Sogn er et sogn i Odder Provsti. I 1800-tallet var Bjerager Sogn anneks til Randlev Sogn. Begge sogne hørte til Hads Herred i Aarhus Amt. Randlev-Bjerager sognekommune blev ved kommunalreformen i 1970 indlemmet i Odder Kommune. I Bjerager Sogn ligger Bjerager Kirke.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

BogTikken (123) -

Tilmeldt: 13-02-2024 13:15:16

I BogTikken finder du velholdte antikvariske bøger, skønlitteratur, fagbøger & hobbybøger samt med et stort udvalg af noder i alle genrer - også populærmusik.

Kategori: Underkategori: Brugte bøger

Bornholm-stamtavle (439) -

Tilmeldt: 11-01-2023 11:52:43

Bornholm-stamtavle er en slægtsforskningshjemmeside som indeholder 62.808 personer, primært fra Bornholm.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Bornholmerting.dk (386) -

Tilmeldt: 22-03-2023 14:00:52

Jeg ønsker at formidle Bornholms historie ved brug af “oprindelige historiske kilder”, det vil sige, at jeg tager udgangspunkt i samtidige dokumenter.

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Bornholmske bondegårde (461) -

Tilmeldt: 13-05-2023 16:57:15

Efter at have arbejdet en lille menneskealder med de bornholmske bøndergårde på mange forskellige måder, har jeg ønsket at bearbejde Bornholms Museums bondegårdsundersøgelser, således at de fx både kan vises som udstilling (på nettet) og samtidig være en mulighed for de, der beskæftiger sig med gårdene og gårdmandsslægterne, at finde supplerende materiale.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Bornholmske Skifter før 1845 (299) -

Tilmeldt: 24-08-2023 10:19:36

Skifteuddrag – Bornholm. 1681 – 1845. Samt andre gode oplysninger, som måske er en genvej til din søgning af dine Bornholmske aner.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Brunoansbjerg.dk (278) -

Tilmeldt: 25-08-2023 10:11:05

Hjemmesiden vil først og fremmest blive brugt i forbindelse med interessen for slægtsforskning - samt lokalhistorisk forskning fra Ballum og vadehavsområdet i sønderjylland. Samt Dansk søfartshistorie her under om søfolk og søfart fra Ballum.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Bryggenslokalhistorie.dk (277) -

Tilmeldt: 26-08-2023 23:31:42

Foreningen har over 20.000 fotos fra Bryggen og en del postkort fra 1920 og 30èrne, samt meget andet.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Byen der forsvandt (353) -

Tilmeldt: 26-07-2023 11:28:35

Byen der forsvandt er den københavnske byhistoriker Allan Mylius Thomsens samtidshistoriske storværk om den by, som han elsker, og som han i årevis har gennemtravet, mens han med hatten i hånden har fortalt tusindvis af danskere om Københavns kvarterer, gader, gyder, steder og pladser.

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Canvas (806) -

Tilmeldt: 26-10-2022 01:03:37

Værktøj til at lave stamtræer. Canvas gratis stamtræsværktøj gør det muligt at lave et overblik over dine forfædre. Med hundredvis af skabeloner, du selv kan justere, kan du med få museklik nemt lave en visualisering af dit stamtræ.

Kategori: Hovedkategori: Webbaserede slægtstræer

D-dag og Operation Overlord (616) -

Tilmeldt: 16-02-2023 10:36:01

Formålet med dette websted er at fortælle om D-dag og Operation Overlord samt om de muligheder, der er i dag for at besøge Normandiet og de historiske lokaliteter. Det er samtidigt mit ønske at medvirke til bevare mindet om de skelsættende begivenheder dengang og historien om de soldater, der deltog med livet som indsats.

Kategori: Hovedkategori: Historie og baggrundsstof

Danmarks amter (1793-1970) (554) -

Tilmeldt: 12-04-2023 13:20:18

Indeksside og gennemgang af Danmarks amter fra 1793 til 1970.

Kategori: Hovedkategori: Leksikon og wikipedia

Danmarks største kirkegalleri (445) -

Tilmeldt: 29-01-2023 19:23:50

Dette galleri, samt Facebook siden, bygger udelukkende på egne oplevelser og egne foto.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (21) -

Tilmeldt: 13-06-2024 11:20:51

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. er det danske bibliotek i Sydslesvig. Sydslesvigs hovedbibliotek er beliggende i Nørregade tæt ved Flensborghus i Flensborg. Med sine tre lokalbiblioteker i Slesvig by, Husum og Egernførde samt to bogbusser dækker centralbiblioteket hele det sydlesvigske område.

Kategori: Hovedkategori: Biblioteker

Dansk sprognævn (907) -

Tilmeldt: 10-07-2023 13:43:37

Dansk Sprognævn er en statslig forskningsinstitution under Kulturministeriet, der fastsætter den danske retskrivning. Sprognævnet udgiver den officielle danske retskrivningsordbog samt Nyt fra Sprognævnet, der behandler emner og temaer omkring arbejdet.

Kategori: Hovedkategori: Statslige institutioner

Dansk Vestindien - Kilder til historien (495) -

Tilmeldt: 18-07-2022 13:21:43

I 2017 er det 100 år siden, at Danmark overdrog de tre vestindiske øer til USA. Rigsarkivet har med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Kulturministeriet markeret året ved at formidle de originale dokumenter og kilder samt historien om kolonitiden. Rigsarkivets digitaliseringsprojekt ”Dansk Vestindien – kilder til historien” løb i 4 år og her kan du finde mere om dette temawebsites struktur, scanningen af arkivalierne, hvilke arkivalier fra kolonien der ligger i Rigsarkivet og andre steder, samt om frivilliges arbejde med at indtaste arkivalierne og dermed gøre dem søgbare.

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Dansk Vestindisk selskab - Arkivsamarbejdet (359) -

Tilmeldt: 02-08-2023 10:29:47

Dansk Vestindisk Selskab med den engelske undertitel "Danish Westindien Society" blev stiftet på Valdemarsdag den 15. juni 1917 som klubben "Dansk Vestindien" og senere reorganiseret. I 1969 blev navnet ændret til Dansk Vestindisk Selskab, som er landsdækkende med hjemsted i København. Formålet med er at samle alle, der har eller har haft tilknytning til U.S. Virgin Islands, det tidligere Dansk Vestindien, samt alle andre, der har interesse i at opretholde og skabe kulturelle og venskabelige forbindelser til øerne, og bevare minderne om Dansk Vestindien

Kategori: Hovedkategori: Arrangementer, kurser og events

Dansk-Jødisk Genealogisk Database (506) -

Tilmeldt: 01-11-2022 14:36:45

Dette er en genealogisk database over dansk-jødiske slægter. Databasen tilstræber at omfatte alle dansk-jødiske slægter, også sent indvandrede slægter, samt deres forslægter i udlandet.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Danske Regioner i Danmark (Moderside) (699) -

Tilmeldt: 18-06-2023 11:05:42

Hovedside for Danske Regioner i Danmark.

Kategori: Hovedkategori: Regioner

Danske Taler (662) -

Tilmeldt: 01-05-2023 15:13:39

På Danske Taler indsamler og publicerer vi løbende de taler, der præger den offentlige debat, også når den er ekstra kras.

Kategori: Hovedkategori: Beretninger, samtale og fortællinger

Datadrys 1700 - Præstø Amt (470) -

Tilmeldt: 13-11-2022 19:05:58

Her på siden finder du data af mange forskellige slags til slægtsforskning eller lokalhistorie, men siden handler hovedsageligt om Præstø Amt, og den foregår især i 1700-tallet.

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Demstrup.net (123) -

Tilmeldt: 21-04-2024 21:56:19

Stamtræ for 2.876 personer med rødder i Demstrup, Sjørslev og omegn.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Den Esmarch'ske slægt (203) -

Tilmeldt: 26-01-2024 21:48:03

Denne familieside handler om slægterne Esmarch og deres oprindelse samt om mine familiære relationer. Esmarchbasen er den centrale del som indeholder alle esmarcher og hele min familie. Men læs også indledende om slægtens grene på denne side. For overskueligheden skyld, kan den københavnske gren - Mads Esmarchs efterkommere (hvor jeg er efterkommer) og Slægtens oprindelse ses særskilt, men oplysningerne er også i Esmarchbasen.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Det Etiske Råd - Nationalt Center for Etik (705) -

Tilmeldt: 19-04-2023 15:04:20

Det Etiske Råd blev oprettet i 1987 med det formål at rådgive Folketinget og offentlige myndigheder samt skabe debat om nye bio- og genteknologier. I 2004 blev rådets ressort udvidet til også at omfatte genteknologi og bioteknologi vedrørende fødevarer og miljøspørgsmål.

Kategori: Hovedkategori: Statslige institutioner

Det Kongelige Bibliotek (247) -

Tilmeldt: 22-10-2023 17:42:05

Det Kgl. Bibliotek er en institution under Kulturministeriet. Vi leverer services og vidensformidling samt sikrer dansk kulturarv for eftertiden.

Kategori: Hovedkategori: Statslige institutioner

Døderegister.dk (926) -

Tilmeldt: 31-01-2021 22:17:53

Registret indeholder samtlige dødsfald i Danmark i perioden (Kbh 1842-1915) 1867-1939 samt 1943-1969, i alt 1.141.914 dødsfald. Efter en søgning får man vist en liste med den eller de personer, der opfylder søgekriterierne. Ved klik på efternavnet åbnes der et nyt detalje billede med alle oplysninger.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Efterslægtstavle - Wiki (153) -

Tilmeldt: 20-02-2024 11:00:38

En efterslægtstavle eller et stamtræ er en oversigt over en persons eller et ægtepars efterkommere frem til nutiden. Her kan du læse lidt mere viden, fra wikis leksikon.

Kategori: Hovedkategori: Leksikon og wikipedia

Efterslægtstavle for Blankensteiner slægten (440) -

Tilmeldt: 09-10-2022 20:24:12

På dette website kan man, ved at klikke rundt i menuen herover, se efterslægts-tavle for Johan Georg Blankensteiner, der starter tilbage i midten af det 18. århundrede samt læse nogle mere eller mindre interessante historier om slægten Blankensteiner og deres ægtefæller.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Egholmmuseum.dk (910) -

Tilmeldt: 15-04-2023 23:54:11

Det er Ole Falck, der gennem livet har samlet alle genstandene, som i dag udgør Egholm Museum. Gennem ham ser og hører vi historier fra Grønland, det vilde vesten, 2. verdenskrig, jagt i ind-og udland, samt meget mere. Han er en fantastisk fortæller og gennem vores lydguide, får vi mange af hans historier - det er næsten som om, han går med rundt.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv (221) -

Tilmeldt: 14-11-2023 10:31:40

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv’s hjemmeside, som dækker det gamle Elling sogn med byerne, Jerup, Napstjert, Nielstrup, Strandby, Elling og Øster Holmen. Arkivet rummer blandt andet person og topografiske fotos, virksomheds- forenings- og privatarkiver, samt jubilæumsskrifter og lokale avisudklip.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Ena og Steen Munkholms hjemmeside (420) -

Tilmeldt: 18-12-2022 21:52:33

Velkommen til Ena og Steen Munkholms hjemmeside. Dette websted er lavet for at vise familiens stamtræ.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Er du vokset op i Sydhavnen (366) -

Tilmeldt: 16-03-2023 13:29:02

Har du haft Valbyparken som legeplads eller gået på Ellebjerg / Bavnehøj-skole ?. Syntes du, ligesom os andre her i gruppen, det kunne være sjovt at finde gamle lege og klassekammerater, se billeder, samt læse og skrive historier fra din barndom i Sydhavnen, så tilmeld dig.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Esrum Kloster & Møllegård (101) -

Tilmeldt: 09-05-2024 11:36:53

Esrum Kloster & Møllegård er et kulturhistorisk museum oplevelsesattraktion ved Esrum Kloster i Nordsjælland. På stedet findes en udstilling om Cistercienserordenen og klostrets historie samt en klosterhave med forskellige lægeurter. Desuden bliver der arrangeret forskellige særudstillinger.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Faktalink (788) -

Tilmeldt: 08-05-2021 21:29:47

Faktalink er en samling artikler om samfundsrelevante og historiske emner som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Samlingen omfatter ca. 600 artikler og temaer, som løbende opdateres og øges, samt flere tusinde links og henvisninger.

Kategori: Hovedkategori: Historie og baggrundsstof

Famberry (445) -

Tilmeldt: 22-01-2023 13:15:50

Tilpas dit træ med dine egne skabaloner eller vælg et af vores specialdesignede temaer for at gøre dit træ lige så individuelt og unikt, som din egen familie. Dit stamtræ er helt privat på Famberry, og kun du og din familie kan se dit træ. Vi garanterer 100 %, at dine oplysninger ikke bliver sporet af søgemaskiner, og vi beskytter dine oplysninger under forsendelse og på vores servere med kryptering.

Kategori: Hovedkategori: Webbaserede slægtstræer

Familien Edler von Eyben (114) -

Tilmeldt: 20-04-2024 19:37:57

Familien Edler von Eyben kan spore sin historie tilbage til 1300-tallets Tysk-Romerske kejserrige. Jeg har samlet alle kendte genealogiske data og en række forskellige historier om familiens medlemmer.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Family Tree Builder 8.0 (373) -

Tilmeldt: 27-01-2023 10:49:55

Family Tree Builder, som bruges af millioner af mennesker verden over, hjælper dig med at udforske din slægtshistorie, opbygge dit stamtræ og tilføje fotografier, historiske optegnelser og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Software - PC & Mac

FamilySearch (1269) -

Tilmeldt: 07-12-2019 18:57:21

Amerikanske Family Search har millioner af data som kan søges i, samt egne kopier af nogle af de danske kirkebøger. Deres egne kopier er tit af bedre kvalitet end dem fra SA/AO, og andre gange er der tale om nogle andre versioner. Siden drives af den religiøse organisation The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Fanø Kommune (363) -

Tilmeldt: 24-11-2023 01:28:45

Fanø Kommune i Ribe Amt blev dannet ved kommunalreformen i 1970. Ved strukturreformen i 2007 forblev den selvstændig, men der blev indgået en øsamarbejdsaftale med Esbjerg Kommune.

Kategori: Underkategori: Region Syddanmark

Favrskov Kommune (258) -

Tilmeldt: 27-07-2023 11:16:05

Favrskov Kommune er en kommune i Østjylland under Region Midtjylland med 49.408 indbyggere, som omfatter byerne Hadsten, Ulstrup, Hammel, Thorsø og Hinnerup hvor sidstnævnte er kommunesæde. Kommunen beliggende med Aarhus mod sydøst, Randers mod nord, Viborg mod nordvest og Silkeborg mod sydvest.

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

FK-stokholm.dk (176) -

Tilmeldt: 12-01-2024 12:48:29

Kom med på tur og følg vores oplevelser. Vi fortæller om vores slægtsforskning, campingvogne, biler, livet som sådan, samt udvikling i haven og alt muligt andet som vi tager os til. Mvh Flemming og Käthe.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Folkeuniversitet (moderside) (255) -

Tilmeldt: 27-12-2023 17:06:14

Det første Folkeuniversitet blev oprettet på Københavns Universitet i 1898 med ønsket om at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater til folket. Siden da har det folkeoplysende arbejde bredt sig og der findes i dag Folkeuniversiteter over hele landet. Som det fremgår af folkeoplysningsloven, er formålet med Folkeuniversitetets virksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed.

Kategori: Hovedkategori: Foredrag og booking

Fra fattiglemmer til konger ... (165) -

Tilmeldt: 06-02-2024 08:15:52

I marts 2016 lagde Svend Jacobsen og jeg en efterslægtstavle på nettet for herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Sønderjylland, der levede for over 500 år siden (www.troelswinther.dk). Troels Winther er stamfar til en uhyre omfattende slægt, der må betegnes som Danmarks største sammenhængende slægt. TW-efterslægtstavlen indeholder p.t. mere end 80.000 personer, hvoraf ca. 50.000 er egentlige efterkommere efter Troels Winther, mens resten er ægtefæller til efterkommerne og forældre til ægtefællerne.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Frederiksborg Amts Historiske Samfund (411) -

Tilmeldt: 14-02-2023 13:44:37

Vi er Frederiksborg Amts Historiske Samfund – også kaldet FAHS. Vi fokuserer på historien i vores smukke Nordsjælland.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Frederikshavn Stadsarkiv (646) -

Tilmeldt: 19-07-2022 16:40:31

Frederikshavn Stadsarkiv er oprettet den 1. juni 2008, med det formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiver (før 1. januar 2007: Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuners arkiver), der har historisk interesse eller tjener til dokumentation af forhold for borgere og myndigheder, at stille arkivalier til rådighed til blandt andet forskningsformål samt at sikre bevaring af Frederikshavn Kommunes publikationer.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Frederikshavn Stadsarkiv - Facebook (278) -

Tilmeldt: 09-06-2023 00:31:13

Stadsarkivet er kommunens hukommelse, og en af arkivets fornemste opgaver er at gøre arkivsamlingerne tilgængelige for borgere og myndigheder. Hos Stadsarkivet kan du få oplysninger og dokumentation om lokaliteter, begivenheder, levevilkår, huse, politiske beslutninger og meget mere. Vi har også materiale om kommunens borgere, politiske liv, byplanlægning samt kommunale bygninger og institutioner.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Frihedsmuseets modstandsdatabase (771) -

Tilmeldt: 04-06-2022 21:58:51

Modstandsfolk over hele landet omtalt i den vigtigste trykte litteratur. Nulevende modstandsfolk nævnt på undergrundshærens styrkelister, såfremt disse har givet samtykke til offentliggørelse. Modstandsfolk nævnt på undergrundshærens styrkelister, såfremt disse er afgået ved døden for mere end 10 år siden.

Kategori: Hovedkategori: Militær, krig og baggrundshistorier

Gamtofte & Søby-Turup Lokalhistorie (176) -

Tilmeldt: 30-01-2024 11:29:23

Gruppens formål er, at der kan stilles spørgmål og trække på hinandens viden om hvad der sker og skete af historie inden for vores lokalområde Gamtofe og Søby-Turup.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Genealogy and Artificial Intelligence (221) -

Tilmeldt: 04-11-2023 23:49:31

Denne gruppe er beregnet til at udforske skæringspunktet mellem slægtsforskning og kunstig intelligens (AI) i dens mange forskellige facetter. Vi ønsker at hjælpe slægtsforskere med at udnytte kraften i AI og samtidig forstå både fordelene og begrænsningerne ved nye AI-baserede teknologier.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

GenoPro (666) -

Tilmeldt: 18-02-2023 11:37:59

GenoPro er det mest intuitive og komplette værktøj til oprettelse af stamtræ og genogram. Et genogram er et slægtstræ, der indeholder yderligere oplysninger om relationerne og individerne. Genogrammer bruges af læger, familieterapeuter, slægtsforskere, sociologer, socialrådgivere, forskere og alle, der er interesseret i at opdage mønstre og problemer i en familie.

Kategori: Hovedkategori: Software - PC & Mac

Geofyn.dk (705) -

Tilmeldt: 22-10-2022 21:42:20

Geo Fyn er et geodatasamarbejde ejet af de fynske kommuner og en del af Erhvervshus Fyn. Det er her muligt at se forskellige baggrundskort, som topografiske kort og historiske luftfoto-serier, tilføje en række korttemaer, læse informationer om disse, samt tegne, tage mål, udskrive kort, mv.

Kategori: Hovedkategori: Luftfotos, kort og matrikler

Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv (210) -

Tilmeldt: 16-01-2024 12:16:52

Arkivet dækker områderne Rårup Sogn og Klejs kirkedistrikt med byerne Rårup, Klejs, Brandstub, Nøttrup, Gramrode, Ravnholt, Nebel, Glattrup, Åstrup og dele af Gram, samt Glud, Skjold, Stourup, Sønderby, Neder Sønderby, Pøt, Østrup, Brund, Bisholt, Snaptun og Hjarnø.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Goe' gamle Vrensted (306) -

Tilmeldt: 18-11-2023 14:59:03

Gruppens er tilknyttet hjemmesiden, www.Vrensted-Historier.dk, med formål at dele gamle og nye billeder samt små/store fortællinger om personer og andet interessant fra Vrensted m.m. Alle indlæg er tilladt, bare det er sobert. Hvis interesseret så læs evt. nogle af de mange Vrensted Historier, gå ind på linket: www.Vrensted-Historier.dk

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Grathe Kirke (454) -

Tilmeldt: 15-07-2023 12:16:22

Grathe Kirke er en kirke i Grathe Sogn i det tidligere Lysgård Herred, Viborg Amt, nu Silkeborg Kommune. Sognet er udskilt af Vinderslev Sogn og Thorning Sogn. Kirken blev opført som en filialkirke i årene 1916-17 og indviet 20. maj 1917.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Gribskov Arkiv (529) -

Tilmeldt: 10-07-2022 19:50:58

Gribskov Arkiv har arkivalier fra administrationen i Gribskov Kommune og dennes forgængerkommuner, foruden private (lokalhistoriske) arkivalier og en billedsamling med tusindvis af fotos.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Gülstorff’s stamt (190) -

Tilmeldt: 01-01-2024 21:13:51

Dette er mit første forsøg på at lave en samlet oversigt over min familie og slægtsnavnet Gülstorff. Der er sikkert stadig mangler og fejl i de i de brugte data og jeg mangler stadig mange informationer om fætre og kusiner og deres børn. Jeg modtager gerne rettelser og yderligere information. Steen Gülstorff

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Gunhilds Genealogi + tilknyttede familier (323) -

Tilmeldt: 18-02-2023 12:49:40

Denne side samler flere slægters grene. Min interesse for genealogi begyndte så småt i 1970’erne med at søge i kirkebøger og folketællinger efter de nærmeste aner. Senere kom fæstebøndernes aftaler med godsejerne til samt skifter efter dødsboer, som det også var godsejerens ret at foretage for fæstebønderne. I dag er lokalhistorien med til at gøre oplysningerne endnu mere spændende. Efterhånden er rigtig mange oplysningerne tilgængelig på nettet. Det er dog stadigvæk et stort arbejde at finde slægtens rødder og dens historie, derfor deler mange forskere gerne deres oplysninger med andre. Gunhild Dalgaard

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Haderslev Film (339) -

Tilmeldt: 09-03-2023 11:45:33

Velkommen til Haderslev Kommunes mest populære kilde af ældre videooptagelser, lydoptagelser og gamle smalfilm. Film og Lyd, som du finder her på hjemmesiden, kommer fra Lokalhistorisk Samvirke der er en sammenslutning af 19 lokalarkiver og institutioner samt Historisk Arkiv for Haderslev Kommune.

Kategori: Hovedkategori: Gamle film og filmklip

Hadsten Lokalarkiv (599) -

Tilmeldt: 01-06-2022 11:35:07

Arkivet findes i kælderen i forbindelse med Hadsten Skoles SFO på Hadbjergvej 12, Hadsten. Der er skiltning, som viser besøgende vej fra skolens parkeringsplads til SFO’en og igen, når man er kommet ind i fløjen med børnehave og SFO. Hadsten Lokalarkiv blev oprettet i 1970 for at indsamle egnens historie og historiske effekter med tilknytning hertil. Det var kommunerne Nr. Galten-Vissing, Ødum-Hadbjerg, Voldum-Rud, Vitten-Haldum-Hadsten, Lyngå samt Lerbjerg sogn, som dannede Hadsten Kommune i 1969 og som ønskede at opbygge et lokalhistorisk arkiv. Vitten og Haldum blev dog knyttet til Hinnerup i stedet.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hallandsk Familieforskerforening - kaster lys over historien (416) -

Tilmeldt: 30-09-2023 17:25:45

Hallands Familieforskerforening - kaster lys over historien. Hallands Slægtsforskerforening er en almennyttig forening, der blev stiftet i 1982. Foreningen er aktiv for slægtsforskere i Halland og for dem, der arbejder med hallandsk kildemateriale. Ved årsskiftet 2021-2022 havde vi 1416 medlemmer, samt 105 familiemedlemmer fordelt over hele landet, vi finder også nogle medlemmer i Danmark, USA og Canada. Hallands Genealogiske Forening, tidligere Hallands Genealogiske Forening, er medlem af Sveriges Genealogiske Forening.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv (229) -

Tilmeldt: 14-10-2023 10:25:25

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet af Helnæs Beboerforening i 1983 og var i starten indrettet i en nedlagt lærerbolig, som kommunen havde stillet til rådighed. I 1992, da boligen skulle være en del af Højskole på Helnæs, overgik arkivet til Borgerhuset, hvortil det nu er flyttet i umiddelbar nærhed af Højskolen. Udover arkivalier, som andre arkiver, har vi forskellige museumsgenstande. Gamle redskaber – gammelt husgeråd. Vi udgiver hvert år et årsskrift samtidig med vores åbent hus arrangement.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Helsingørs Historie (120) -

Tilmeldt: 21-03-2024 15:08:55

Helsingørs Historie. Gruppen dækker geografisk hele Helsingør Kommune, Samt lidt stof fra det centrale Helsingborg hvor vi danskere mest har bevæget os rundt og har minder om. Hvis man starter en ny tråd med et billede, så skal det være mindst 30 år gammel. Nyere billeder må efterfølgende gerne lægges på, hvis de gavner trådens emne.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Henning Bender - Udvandrerhistorie (680) -

Tilmeldt: 06-11-2022 20:09:50

Afholder foredrag og skriver artikler og bøger om dansk oversøisk udvandring fra alle danske regioner/lokalområder, svensk indvandring til Danmark, samt foto- og industrihistorie

Kategori: Hovedkategori: Foredrag og booking

Heredis (501) -

Tilmeldt: 28-01-2023 11:33:05

Stamtræssoftware til Mac og Windows. Heredis hjælper 100.000 genealogientusiaster og fagfolk hver dag med at opdage deres forfædre og skabe imponerende slægtstræer. Fra at undersøge dokumenter til at analysere statistik, opdag mere end 200 funktioner og udfør en utrolig undersøgelse for at spore din oprindelse tilbage.

Kategori: Hovedkategori: Software - PC & Mac

Hillerød Lokalhistoriske Forening (296) -

Tilmeldt: 05-06-2023 16:45:41

At udbrede kendskab til og vække interesse for Hillerød Kommunes historie, samt at støtte indsamling og bevaring af relevant materiale, fortrinsvis i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød og Folkemuseet.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Historie Haderslev og Arkiv (495) -

Tilmeldt: 24-09-2022 19:54:56

Historie Haderslev er Haderslevs nye kulturorganisation, sammensat af et arkiv og de to museer, Ehlers Samlingen og Von Oberbergs Hus, og derved kan Historie Haderslev præsenterer noget for alle: udstillinger, foredrag, familieaktiviteter, børnearrangementer og meget mere. Historie Haderslev dækker både kunsthistorie, bygningshistorie samt Haderslevs lokal- og byhistorie.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Historisk Forening for Graasten By og Egn (167) -

Tilmeldt: 20-02-2024 11:27:38

Historisk Forening for Graasten By og Egn er oprettet i 1975 af Poul Andersen. Et af formålene er som nævnt at drive et lokalhistorisk arkiv for Gråsten området, og et sådant blev oprettet samtidigt.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Historisk Samfund for Århus Stift (208) -

Tilmeldt: 27-11-2023 14:39:17

Historisk Samfund for Århus Stift har til formål at fremme interessen for Østjyllands lokalhistorie og udbrede kendskabet til områdets historiske begivenheder og udvikling over et bredt felt. Det sker ved udgivelse af årbøger, foredrag om vor egns lokale historie samt ekskursioner til forskellige historiske udflugtsmål. Historisk Samfund blev stiftet i 1907, og er dermed en af landets ældste lokalhistoriske foreninger. Foreningens ældre årbøger er blevet digitaliseret og udgør i dag et væsentligt bidrag til forståelsen af vores lokale historie.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Historisk Samfund for Hardsyssel (345) -

Tilmeldt: 11-02-2023 15:04:09

Vi er en forening for alle historisk interesserede. Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til vores egns historie ved at udgive artikler om egnen i Hardsyssels Årbog og afholde møder, hvor kyndige folk fortæller, samt arrangere rundvisninger på historisk interessante steder.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Historisk Samfund for Vendsyssel (353) -

Tilmeldt: 16-12-2022 11:56:52

Foreningen blev stiftet i 1915 som Historisk Samfund for Hjørring Amt, i 1970 ændret til Historisk Samfund for Vendsyssel. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Vendsyssels topografi, kultur- og personalhistorie blandt andet ved udgivelse af Vendsyssel Årbog.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Historisk Samfund Viborg (401) -

Tilmeldt: 30-04-2023 16:01:16

En række personer med historisk interesse i det daværende Viborg Amt besluttede i slutningen af 1920’erne at etablere et fællesskab og oprette en forening til fremme af denne interesse. Den 20. november 1928 blev Historisk Samfund stiftet.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Historisk Samling fra Besættelsestiden (947) -

Tilmeldt: 26-12-2020 19:40:29

HSBs kerne er en fremragende bestand af illegale blade, flyveblade, bøger, sange mm. Hertil kommer beretninger fra modstandsfolk, tysk og nazistisk materiale, personarkiver samt forskningsarkiver fra anerkendte historikere.

Kategori: Hovedkategori: Militær, krig og baggrundshistorier

Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg (311) -

Tilmeldt: 16-06-2023 11:03:14

Selskabet afholdt sit stiftende møde den 3. marts 1944 og konstituerende generalforsamling den 21. april 1944. Selskabets formål er at bevare Frederiksbergs historiske minder og udbrede interessen og kendskabet til byen og dens historie. Det har selskabet gennem årene gjort ved at udgive årbogen “Frederiksberg gennem tiderne” og andre publikationer, der belyser forskellige sider af Frederiksbergs historie, samt ved genoptryk af ældre skrifter, der stadig har almen interesse.

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Holocaust-uddannelse.dk (308) -

Tilmeldt: 05-10-2023 13:48:10

Denne side er en undervisningsside om Holocaust for elever og lærere på ungdoms- uddannelserne, samt studerende. Alle andre kan selvfølgelig også få glæde af siden.

Kategori: Hovedkategori: Historie og baggrundsstof

Hornslet Kirke (623) -

Tilmeldt: 16-07-2023 16:17:38

Hornslet Kirke, Hornslet Sogn, Øster Lisbjerg Herred i det tidligere Randers Amt. Kirken i Hornslet kan med rette kaldes for en af de mærkværdigste landsbykirker i Danmark.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Hvidebæk Lokalhistoriske Arkiv (347) -

Tilmeldt: 24-03-2023 12:07:39

På Lokalarkivet for Hvidebæk kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hvis vægge kunne tale (1028) -

Tilmeldt: 04-03-2023 23:10:24

Hvad ved du om det hus, du bor i ?. Hvem har boet der før dig og har det altid set ud, som det gør i dag ?. Kan du sætte det i stand og samtidig bevare de originale detaljer ?. Seriens værter, historiker Christopher O'Regan og Rickard Thuner samt bygningskonservator Erika Åberg, hjælper her både med at finde tilbage til stedets historie og med gode råd om, hvordan man restaurerer på den helt rigtige måde.

Kategori: Hovedkategori: Tv og serier

Hvornum Slægtsider (318) -

Tilmeldt: 24-03-2023 15:17:15

Slægterne Krintel, Kristoffersen og Broc(h), samt slægterne Balle, Mathiesen og Hvornum er stamlinjer i min slægt. Må jeg præsentere mig selv, jeg hedder Max Hvornum og har kikket i mine slægtslinjer i snart 35 år. Jeg deler gerne ud af mine fund fra kirkebøgerne samt folketællingerne.Hvis du har bemærkninger stil mine slægtslinjer, bedes du venligst kontakte mig ved at klikke på her.

Kategori: Hovedkategori: Myheritage slægtstræer og indhold

Hvornum slægtssider . Myheritage (214) -

Tilmeldt: 14-10-2023 10:30:07

Slægterne Krintel, Kristoffersen og Broc(h eller k) samt slægterne Balle, Mathiesen og Hvornum er stamlinjer i min slægt. Må jeg præsentere mig selv, jeg hedder Max Hvornum og har slægtsforsket i mine slægtslinjer i snart 35 år.

Kategori: Hovedkategori: Myheritage slægtstræer og indhold

Højby Lokalhistoriske Forening og Arkiv (235) -

Tilmeldt: 24-11-2023 14:53:56

Foreningens formål er at indsamle, opbevare og udbrede kendskab til og vække interesse for Højbys historie i fortid og nutid, samt oprette og drive Højby Lokalhistoriske Arkiv. Du kan finde mange spændende historier om lokalområdet. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan du bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, samt vores kirke og kirkegård.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Irene Larsen - slægtsforskning (160) -

Tilmeldt: 15-01-2024 12:17:21

På denne side præsenterer jeg min anetavle og øvrige slægtninge, samt det materiale, jeg har adgang til. Man er velkommen til at skrive til mig, hvis man er interesseret i noget af materialet.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Jane Krause-Schmidt (78) -

Tilmeldt: 12-05-2024 19:54:16

Om slægten Dahlstrøm og Krause, samt information om hjælp til slægtsforskning.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider