Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
Alle søgeord
Prøv også den nye funktion, som viser samtlige søgeord fra alle links på 1 engang.

Tryk her
100 resultater for arkiv
Grenaa Egnsarkiv (726) -

Tilmeldt: 02-07-2022 11:50:18

Fungerer som lokalhistorisk arkiv for Norddjurs Kommune. Det betyder, at arkivet opbevarer materiale af privat proveniens (fra foreninger, virksomheder, privatpersoner mv.) samt materiale fra kommunale myndigheder og institutioner i det område, der blev dækket af den daværende Grenaa Kommune. Alt opbevaret materiale registreres på edb. Grenaa Egnsarkiv stiller ovennævnte materiale til rådighed for offentligheden efter arkivvæsenets sædvanlige tilgængelighedsregler:

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Letlands Rigsarkiv (407) -

Tilmeldt: 18-10-2023 13:05:22

Letlands nationalarkiv er en institution, der blev oprettet i 2011 under Letiske kulturministerium. Det består af Letlands statshistoriske arkiver, Letlands statsarkiv, Letlands statsarkiv for audiovisuelt materiale, statens personalearkiver og 11 regionale arkiver. Hvert af arkiverne sikrer opbevaring, tilgængelighed, brug af akkumulerede filer og levering af tjenester til offentligheden.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Lokalhistoriske film fra Thy (1091) -

Tilmeldt: 05-09-2020 14:06:34

Efterhånden som digitaliseringen af den beskedne samling af lokalhistoriske film, som arkivet råder over, skrider frem, bliver filmene tilgængelige her fra hjemmesiden. Vi er fortsat interesseret i at modtage filmoptagelser, som kan være med til at skildre egnens lokale historie.

Kategori: Hovedkategori: Gamle film og filmklip

Rigsarkivets youtube kanal (468) -

Tilmeldt: 01-07-2022 14:29:46

Rigsarkivets youtube kanal, indenfor forskelige emner.

Kategori: Hovedkategori: Youtube

34.000 gratis billeder af dansk søfart (598) -

Tilmeldt: 20-09-2022 12:02:49

I denne database stiller Museet for Søfart billeder til rådighed for ikke-kommerciel brug. Der mere end 34000 billeder i kataloget, der omhandler dansk søfart.

Kategori: Hovedkategori: Skibe, søfart og skibslister

A. Hoffgaards billedsamling (533) -

Tilmeldt: 30-09-2022 01:15:39

Andreas Sophus Emil Hoffgaard. Fotograf i Kolding 1891-1903. I marts 2017 begyndte arkivet scanningen af vores Hoffgaard samling, som er vores næstældste glasnegativsamling. Primo 2020 er der scannet knap 5000 glasplader, der alle kan ses og downloades direkte fra vores flickr-album her.

Kategori: Hovedkategori: Portrætter, billeder og fotos

Aabenraa Byhistoriske Forening (329) -

Tilmeldt: 22-07-2023 23:25:41

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Aabenraa bys historie og at yde økonomisk og rådgivningsmæssig støtte til at bevare Aabenraa bys særpræg og identitet.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Aalborg Stadsarkiv (944) -

Tilmeldt: 03-03-2020 10:49:19

Aalborg Stadsarkiv indsamler, sikrer og formidler dokumentation om kommunens og den enkelte borgers identitet, liv og virke. Denne dokumentation – vores fælles hukommelse - giver forudsætninger for at forstå det liv vi lever her og nu, og mulighed for at påvirke fremtiden.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Aalborg Stadsarkiv - Flickr (486) -

Tilmeldt: 11-03-2023 10:24:33

Aalborg Stadsarkiv har en meget stor fotosamling ca. 6.millioner fotos, en af de største i Danmark. Der bliver løbende lagt billeder ud på Flickr. Du er meget velkommen til at tagge og kommentere billederne.

Kategori: Hovedkategori: Portrætter, billeder og fotos

Aalborg Stadsarkiv - Instagram (304) -

Tilmeldt: 20-07-2023 12:26:28

Aalborg Stadsarkiv officielle instagram side, med billeder, henviser og info.

Kategori: Underkategori: Andre sociale medier

Aalborg Stadsarkiv - Twitter (372) -

Tilmeldt: 14-02-2023 13:53:46

Aalborg Stadsarkivs twitter side.

Kategori: Underkategori: Andre sociale medier

Aarhus Byhistoriske Fond (235) -

Tilmeldt: 18-12-2023 15:09:07

Aarhus Byhistoriske Fond blev etableret i 2001 og er en fortsættelse af det gamle Aarhus Byhistoriske Udvalg, der blev oprettet allerede i 1956. Fondens formål er at formidle byens historie i bredeste forstand. Det sker bl.a. gennem udsendelse af en række publikationer omhandlende mange forskellige aspekter af byens historie. Fonden administreres af stadsarkivar Søren Bitsch Christensen.

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Aarhus Stadsarkiv - Instagram (315) -

Tilmeldt: 23-07-2023 22:18:31

Vi bevarer og formidler byens historie. Masser af fotos og viden om Århus amt.

Kategori: Underkategori: Andre sociale medier

Aarhus Wiki (1600) -

Tilmeldt: 12-03-2020 18:14:23

AarhusWiki er et brugerdrevet digitalt opslagsværk udviklet af Aarhus Stadsarkiv. AarhusWiki indeholder artikler og oplysninger om Aarhus og omegn før og nu. Vægten ligger på de historiske beskrivelser eller på historiske vinkler på nutidige og aktuelle emner. Emnerne, der behandles, spænder vidt og omfatter alt, der har at gøre med Personer, Natur, Steder, Historiske perioder & temaer, Samfund, Erhverv og Kultur & fritid.

Kategori: Hovedkategori: Aviser, magasiner og opslagsværker

Aarhusarkivet (608) -

Tilmeldt: 30-01-2023 12:22:43

Aarhusarkivet er søgeindgang til Aarhus Stadsarkivs arkivsamlinger. Som kommunearkiv opbevarer Aarhus Stadsarkiv myndighedsdata fra Aarhus Kommune, men det modtager også arkivalier fra private, der har lokalhistorisk værdi.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

AarhusArkivet – historier fra Aarhus Stadsarkiv (130) -

Tilmeldt: 23-03-2024 00:10:12

Podcast fra Aarhus Stadsarkiv om Aarhus og Aarhus bys historie.

Kategori: Hovedkategori: Radio, lyddokumentation og podcast

Agersted Lokalarkiv - Facebook (128) -

Tilmeldt: 29-02-2024 10:40:49

Gruppen har til formål at dele oplysninger og billeder om Agersted og omegn.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Alderdomsforsørgelse 1891-1928 (447) -

Tilmeldt: 24-12-2022 22:26:16

Her kan du finde oplysninger ældre mennesker, der modtog alderdomsforsørgelse eller aldersrente. Datidens form for folkepension. Vis Københavns Stadsarkiv.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Allested - Vejle Lokalhistoriske Arkiv (413) -

Tilmeldt: 14-10-2022 22:57:34

Allested - Vejle Lokalhistoriske Arkiv har til opgave at dække Allested og Vejle sogne med byområderne Allested – Ny Allested - Vejle og Radby

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Ansøgningsblanket - tilladelse til at se arkivalier (125) -

Tilmeldt: 22-03-2024 13:27:52

Direkte link til Rigsarkivets egen blanket, til brug når du skal bede om tilladelse til at se enten berammede arkivalier, som ikke er tilgængelig på grund af års grænse eller har personfølsomme oplysninger, der ikke må oplyses online i følge Arkivloven etc.

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Arbark.no (481) -

Tilmeldt: 11-11-2022 00:03:23

Har din forfaderen fra Norge været arbejder, findes der et stort arkiv og bibliotek i Oslo, organiseret af Arbejderbevægelsen i Norge.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

ArbejderArkivet - Sønderborg (61) -

Tilmeldt: 03-06-2024 12:21:56

ArbejderArkivet et et Lokalhistorisk arkiv for Arbejderbevægelsen i Sønderborg Kommune. Der er egen læsesal og mulighed for brug af pc'er. Arkivet ligger på Gerlachsgade 5, 1, 6400 Sønderborg.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (406) -

Tilmeldt: 21-01-2023 00:32:28

Velkommen til Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Her finder du vej ind i biblioteket og arkivet, som har eksisteret siden 1909. Søg direkte i hele vores store database og find arkivalier, fotos, bøger, tidsskrifter og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Archieven (682) -

Tilmeldt: 20-03-2021 13:49:42

Søgemuligheder i mange hollandske arkiver på en gang.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Europa

Archivesportaleurope.net (975) -

Tilmeldt: 04-05-2021 09:49:36

Portal der samler søgeportal på flere arkiver i Europa.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Europa

Arden Lokalhistorisk Arkiv (189) -

Tilmeldt: 23-02-2024 23:17:57

På Arden Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Arentsminde Lokalhistoriske Arkiv (169) -

Tilmeldt: 25-02-2024 20:41:57

Vi bevarer materialer om byens historie, så hvis du har billeder, fortællinger eller andet materiale, der bør bevares for eftertiden.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Århus Lægedistrikt: Dødsattester (1884 - 1915) (230) -

Tilmeldt: 03-09-2023 20:10:30

Direkte link til Århus Lægedistrikt: Dødsattester (1884 - 1915).

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Arkiv for Sdr. Nærå og Årslev Sogne (255) -

Tilmeldt: 25-12-2023 20:32:58

På Lokalhistorisk arkiv for Sønder Nærå og Årslev sogne kan du finde mange spændende historier. Vi har en pænt stor og voksende samling af arkivalier i original eller kopi, fotografier, film, kort, mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv, foreningsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Arkiv.dk (1563) -

Tilmeldt: 15-10-2019 12:08:58

I arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 580 danske lokal- og stadsarkiver samt et mindre antal specialsamlinger. En del materiale er digitaliseret, så du umiddelbart kan se det her på arkiv.dk, og der kommer løbende nyt til. Men der er lang vej endnu, inden alt er digitalt, så i mange tilfælde skal du henvende dig direkte til et arkiv for at se materialet.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Arkivalieronline - Ejendomme (431) -

Tilmeldt: 21-05-2023 16:16:48

Her vil du finde Rigsarkivets digitaliserede dokumenter vedr. ejendomme.

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Arkivaren.com (878) -

Tilmeldt: 28-03-2021 09:37:08

Mit navn er Michael Dupont. Jeg er cand.mag. i Historie og har slægtsforsket i mange år. Jeg er formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie, bestyrelsesmedlem i Danske Slægtsforskere og medlem af Kildeskriftselskabets styrelse. Slægtsforskning er ikke en hobby, det er en livsstil!

Kategori: Hovedkategori: Kommerciel slægtsforskning

Arkivbio fra Faxe Kommunes Arkiver (232) -

Tilmeldt: 17-10-2023 11:57:38

Sæt dig til rette og find popcornene frem. I arkivbio ser du lokale personer, steder og begivenheder, som er fanget på film både fornyelig og i gamle dage. De fleste film er amatøroptagelser fra Faxe Kommune og omegn.

Kategori: Hovedkategori: Tv og serier

Arkivdatabase Lyon (699) -

Tilmeldt: 07-08-2022 22:38:30

Arkivdatabase Lyon Lyon med fødsler 1532-1911 og vielser til 1936.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Europa

ArkivDigital - Facebook (345) -

Tilmeldt: 04-03-2023 22:54:08

ArkivDigitals facebook side, med information, opslag og debat.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

ArkivGIS - Faxe Kommune (166) -

Tilmeldt: 08-10-2023 23:36:31

Intergeret kortoptegnelser med flere valgmuligheder, bla. gamle luftfotos over faxe kommune.

Kategori: Hovedkategori: Luftfotos, kort og matrikler

Arkivloven (453) -

Tilmeldt: 27-12-2022 22:25:53

Arkivloven er en lov fra 2002, som regulerer forholdene vedrørende de offentlige arkivers arbejde. Loven administreres af Kulturministeriet, som statens arkivvæsen hører ind under.

Kategori: Hovedkategori: Lovgivning og retsinfo

Arkivverket (408) -

Tilmeldt: 15-12-2022 15:51:56

Norsk forum som styres af det norske Rigsarkiv.

Kategori: Hovedkategori: Debatforum

Arolsen-arkivet (374) -

Tilmeldt: 04-10-2023 10:00:24

Arolsen-arkivet er et internationalt søgecenter for nazisternes forfølgelse med verdens mest omfattende samling af dokumenter om nationalsocialismens ofre og overlevende. Dokumenterne vedrører de forskellige grupper, der blev forfulgt af naziregimet og indeholder henvisninger til omkring 17,5 millioner mennesker, hvilket gør dem til en vigtig kilde til viden for samfundet i dag.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Asaa Lokalhistoriske Arkiv (125) -

Tilmeldt: 12-03-2024 14:48:36

Her vil Asaa Lokalhistoriske Arkiv præsentere nyheder og informationer til medlemmer og andre interesserede.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Askø Ø-Museum (306) -

Tilmeldt: 23-06-2023 20:49:57

Askø museum er et lille lokalhistorisk museum og arkiv. Museet har til huse i det gamle hønsehus i en sidebygning til Præstegården, Konemadevej 40, der er stillet til rådighed af Askø Kirkes menighedsråd.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Asperup Roerslev Lokalarkiv (480) -

Tilmeldt: 07-10-2022 12:30:33

Man er velkommen til at besøge arkivet i åbningstiden tirsdage 14-16 og torsdage 16-18 eller efter aftale. Vi er beliggende på Byvejen 29C, Baaring, 5466 Asperup.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

ASTIA – Finlands nationalarkivs onlinetjeneste (270) -

Tilmeldt: 26-07-2023 11:26:56

Søgeportal for Finlands Rigsarkivs søgetjeneste. Her kan du finde mange typer arkivalier online.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Auningby.dk (83) -

Tilmeldt: 20-05-2024 19:10:05

Startportal for Auning By, med flere valgmuligheder. Auning er en by beliggende på Djursland med 3.134 indbyggere. Den ligger ca 32 km vest for Grenaa.

Kategori: Underkategori: Byportaler

Australiens Nationale Arkiv (925) -

Tilmeldt: 05-11-2022 15:21:37

Vi er det føderale agentur, der indsamler optegnelser over den australske historie. Vi gør dette for at forbinde australiere med nationens fortid og nutid, deres identitet og historie som nation.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Australien

Ballerup Stadsarkiv (887) -

Tilmeldt: 13-12-2020 21:30:35

Ballerup Stadsarkiv er både stads-, It- og lokalarkiv for Ballerup Kommune. Arkivet har titel af stadsarkiv, fordi det modtager Ballerup Kommunes arkivalier i henhold til Arkivloven, men er samtidig også lokalarkiv, da det indeholder private arkivalier.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Banditter.dk (509) -

Tilmeldt: 30-09-2022 00:29:32

Søg efter fanger i danske arrester/fængsler/tugthuse i perioden 1752-1932. Når du finder en bandit, ses et link til fangeprotokollen hos Rigsarkivet - og måske endda et billede af fangen.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv - Facebook (57) -

Tilmeldt: 04-06-2024 12:15:38

Lokalarkivets dækningsområder er Barrit og Vrigsted sogne i Hedensted Kommune. Dette er deres officielle facebook side.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Beder-Mallings Egnsarkiv (226) -

Tilmeldt: 12-12-2023 14:09:13

Beder-Malling Egnsarkiv dækker Beder og Malling Sogne. Dets opgaver er at indsamle skrevne, trykte, tegnede og fotograferede materialer (arkivalier), som kan være med til at fortælle egnens og dens beboeres historie.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Bestil og køb af arkivundersøgelser (145) -

Tilmeldt: 13-02-2024 15:03:22

Rigsarkivet kan mod betaling hjælpe dig med at finde det du søger i deres samlinger og dette er det direkte link til deres informations og bestillingsside.

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Billum Lokalhistorisk Arkiv (126) -

Tilmeldt: 07-04-2024 20:31:30

På Lokalarkivet i Billum kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Bindslevegnssamling.dk (281) -

Tilmeldt: 23-07-2023 13:15:23

Formål er at indsamle, registrere og opbevare lokalhistorisk materiale, som sognets beboere måtte være interesseret i at få bevaret for eftertiden. Deslige fremme og styrke den almene interesse for egnens historie og medvirke til bevarelse af effekter af historisk værdi for Bindslev Sogn.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Birket Lokalhistorisk Arkiv (750) -

Tilmeldt: 10-01-2021 11:34:12

Lokalarkiv for Birket sogn.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Blekinge Slægtsforskningsforening (BSF) (407) -

Tilmeldt: 26-07-2023 11:06:07

Foreningen blev stiftet under navnet Blekinge Genealogical Society (BGF) i 1978. Dens første formand var Harry Hjertquist. Foreningen arbejder for Blekinge LAN og historiens områder. Skaber desuden forskellige aktiviteter, herunder udvekslingsdage, deltagelse i arkivdagen, samarbejde med SVAR-projektet i Bräkne-Hoby og interessante foredrag.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Bording Lokalhistoriske Forening / Arkiv (640) -

Tilmeldt: 21-06-2022 11:41:16

Hjemmeside for foreningen, hvor der også findes info om arkivets arbejde.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Borger.dk - hjælp til slægtsforskning (735) -

Tilmeldt: 09-02-2023 20:09:40

Linket henviser til Borger.dk's egen infoside om start på slægtsforskning, med link henvisning og information om hvor du kan starte din jagt på dine aner.

Kategori: Hovedkategori: Hjælp, guider og vejledning

Bornholmphoto.dk (334) -

Tilmeldt: 28-02-2023 01:36:11

Disse sider er et forsøg på at samle alle tilgængelige oplysninger om de bornholmske fotografer. Det er mit ønske at denne side med tiden skal være en reference når det drejer sig om så nøjagtigt som muligt at tidsbestemme fotos fra Bornholm. Siderne skal omhandle alle fotografer der har virket på Bornholm, fra fotografiets begyndelse indtil man ikke længere klæbede fotos på karton/pap. I praksis drejer det sig om årene indtil ca. 1925-1930.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Bornholms Historiske Samfund (530) -

Tilmeldt: 03-01-2023 12:11:22

Historier om Bornholm ordnet geografisk og tematisk hentet fra Foreningens Facebook og andre steder.

Kategori: Hovedkategori: Beretninger, samtale og fortællinger

Bornholms højskolehistoriske Arkiv (SAM) (297) -

Tilmeldt: 26-07-2023 11:11:14

Velkommen til SAMs højskolehistoriske arkiv. SAM står for undertegnede, Svend Aage Møller, og er altså med en lille tillempning mine initialer. Arkivet er et resutat af mange år syslen med højskolernes historie, specielt vedrørende Bornholms Højskole, som jeg har været tilknyttet som lærer i 35 år, men i de senere år også omkring højskolerne i bred almindelighed, dog med særlig vægt på undervisningen og skolernes daglige liv.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Bornholms Museum (346) -

Tilmeldt: 26-07-2023 11:14:46

Bornholms Museum er stiftet i 1893 og er et kulturhistorisk museum for Bornholm og Christiansø. Museet er ejet og drevet af Bornholms Museumsforening - landets største museumsforening af sin art. Vi har ca. 5000 medlemmer, som er engageret i at sikre den bornholmske kulturarv på de to statsanerkendte museer: Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum. Som statsanerkendt museum er vi forpligtiget til at indsamle, konservere, forske, udstille og formidle til det almene publikum. Museet varetager disse fem forpligtigelser indenfor såvel arkæologi som nyere tids kulturhistorie.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Bornholms Ø-arkiv (309) -

Tilmeldt: 29-05-2023 16:30:26

Formidling, efterlysninger og indsamling af lokalhistoriske informationer fra Bornholm.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Bornholmske Billeder (502) -

Tilmeldt: 20-06-2022 12:22:58

Bornholmske Billeder er et digitalt, historisk arkiv i sam-arbejde mellem Bornholms Ø-arkiv og Bornholms Museum. Prøv vores fritekstsøgning eller gå direkte til arkivet.

Kategori: Hovedkategori: Portrætter, billeder og fotos

Bornholmskeudvandrere.dk (316) -

Tilmeldt: 29-05-2023 20:34:31

Databasen over bornholmske udvandrere bygger på et kæmpe arbejde, som slægtsforsker Lill-May Didriksen udførte. Oplysningerne er hentet i Københavns Politis udvandrerregister. Bornholms Ø-arkiv vedligeholder løbende informationerne i databasen.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Bovrup-Varnæs-Sognearkiv.dk (886) -

Tilmeldt: 05-03-2020 20:01:43

Vores opgave er at samle og opbevare gamle dokumenter og billeder for eftertiden, vi hjælper gerne med at finde billeder og dokumenter fra dine slægtninge og aner.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling (439) -

Tilmeldt: 01-01-2023 01:09:44

Denne side er for Brahetrolleborg sogn. Alle med interesse i eller gode historier fra sognet er velkomne. Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling vil meget gerne have fotos fra tiden før og nu – har du et foto men mangler historien, så prøv alligevel.

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Bramming Byhistoriske Arkiv (202) -

Tilmeldt: 31-01-2024 11:35:22

Bramming Byhistoriske Arkiv er Brammings skatkammer af historisk viden. Her kan du udforske oplysninger om ældgamle bygninger, begivenheder og bemærkelsesværdige personer. Vores dedikerede frivillige arkivmedarbejdere står klar til at hjælpe dig med at indhente de oplysninger, du søger. Hvis du besidder materiale, som du tror kunne være af interesse for fremtidige generationer, er du mere end velkommen til at kontakte os. Vi vil meget gerne drøfte det med dig og kan endda tilbyde at kopiere materialet, så du stadig kan beholde det i din besiddelse. Arkivet er åbnet alle tirsdage fra kl. 13.00 – 15.00. (undtaget juli og december måned, hvor vi holder ferie).

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Bramming Info (153) -

Tilmeldt: 22-02-2024 12:13:17

En side med mange informationer, så som billeder, historier og rutebeskrivelser om Bramming og opland. Her er også slægtshistorier m.m.. Bramminginfo.dk redigeres af John Schwartz (frivillig ved Bramming Egnsmuseum og Bramming Byhistoriske Arkiv).

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Bramsnæs Lokalhistoriske Arkiv og Forening (194) -

Tilmeldt: 29-12-2023 22:41:17

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening har billed-arkiv og lokal-arkiv med dokumentation af tidligere tider og folk i Bramsnæs. Du kan søge efter spor i vores arkivsamlinger og gå på opdagelse i foreningens pubblikationer og lokale undersøgelser.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Broagerlands Lokalarkiv (203) -

Tilmeldt: 07-11-2023 14:59:11

Broagerlands Lokalarkiv er et lille frivilligdrevet arkiv der beskæftiger sig med egnens spændende historie, og løbende holder events for alle interesserede parter.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Bryggenslokalhistorie.dk (277) -

Tilmeldt: 26-08-2023 23:31:42

Foreningen har over 20.000 fotos fra Bryggen og en del postkort fra 1920 og 30èrne, samt meget andet.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening og Arkiv (471) -

Tilmeldt: 25-02-2023 11:31:43

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening blev oprettet i 1972 og er en paraplyorganisation, der rummer 3 meget forskellige aktiviteter.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Byhistorisk Hus i Glostrup (447) -

Tilmeldt: 05-03-2023 23:42:14

Byhistorisk Hus rummer bl.a. Lokalhistorisk Arkiv. Arkivet har en stor samling af dokumenter, aviser, protokoller, bøger og særligt billeder. Den arkivalske samling har rod i Historisk Selskab, som startede systematisk indsamling allerede under 2. Verdenskrig. Arkivet rummer bl.a. ca. 100.000 billeder.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Børkop Lokalhistoriske Arkiv (479) -

Tilmeldt: 15-07-2022 16:50:35

Børkop lokalhistoriske Arkiv har siden januar 2007 været en afdeling af Vejle Stadsarkiv.Arkivets formål er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier fra privatpersoner, foreninger og virksomheder.Arkivalier kan være dokumenter af enhver art, fotos, film, lydoptagelser, landkort og lignende.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Canadagenweb (451) -

Tilmeldt: 11-11-2022 00:12:41

Portal med links, info og søgemuligheder i slægtninge fra Canada.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Canada

Christiansfeld Lokalhistorisk arkiv (424) -

Tilmeldt: 29-12-2022 20:47:16

Christiansfeld Arkiv indsamler og rummer materiale fra det gamle Tyrstrup sogn, Aller, Taps, Frørup, Stepping og Christiansfeld med de tilgrænsende områder.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv (551) -

Tilmeldt: 11-07-2022 15:22:05

Foreningen ejer og driver Christianshavns Lokalhistoriske Arkiv. Arkivet passes af frivillige og befinder sig i Vagthuset – Acciseboden – Torvegade 75. Der er åbent lørdage mellem kl. 13 og 15. Undtagen på helligdage og i ferier. Samlingen bliver hele tiden opdateret via internettet. se chrarkiv.dk

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

CHRONOS-MEDIA History (524) -

Tilmeldt: 22-10-2022 21:52:00

Omfattende arkiv af gamle videoer. Også nogle fra Danmark. Kanalen er leveret af CHRONOS-MEDIA History.

Kategori: Hovedkategori: Youtube

Daisy - Rigsarkivet (436) -

Tilmeldt: 30-10-2022 19:40:40

Rigsarkivets egen søgefunktion kaldet Daisy.

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening og Arkiv (1055) -

Tilmeldt: 20-12-2020 21:17:09

Dalum-Hjallese Lokalarkiv er ét af Odense Kommunes 15 lokalhistoriske arkiver. Arkivet drives af frivillige arkivmedarbejdere og en frivillig arkivleder, som har det arkivfaglige ansvar. Arkivet indsamler arkivalier fra det område, som før 1970 udgjorde Dalum Kommune.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

DanmarksArkiv.dk (248) -

Tilmeldt: 29-10-2023 22:07:22

National og lokalt stof fra fortiden. Din genvej til Danmarks historie

Kategori: Hovedkategori: Leksikon og wikipedia

Dansk Demografisk Database (564) -

Tilmeldt: 08-07-2022 23:13:04

Her i Dansk Demografisk Database (DDD) kan du søge efter oplysninger i en lang række forskellige kilder. Du kan søge efter enkeltpersoner eller familier, når du har lidt information i forvejen. Desuden skal de personer, du leder efter, findes i databaserne. Der tilføjes hele tiden flere data til databaserne.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Dansk Slægtsgårdsarkiv - Forening (935) -

Tilmeldt: 02-03-2020 21:36:31

Foreningen blev stiftet i 1941 med det formål at bevare danske slægtsgårde i familiens eje, men dette formål kan ikke længere opfyldes. Formålet er nu at bevare kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde. Alle kan være medlem af foreningen. Eneste krav er betaling af kontingent 300 kr. pr. år.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Dansk Vestindien - Kilder til historien (495) -

Tilmeldt: 18-07-2022 13:21:43

I 2017 er det 100 år siden, at Danmark overdrog de tre vestindiske øer til USA. Rigsarkivet har med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Kulturministeriet markeret året ved at formidle de originale dokumenter og kilder samt historien om kolonitiden. Rigsarkivets digitaliseringsprojekt ”Dansk Vestindien – kilder til historien” løb i 4 år og her kan du finde mere om dette temawebsites struktur, scanningen af arkivalierne, hvilke arkivalier fra kolonien der ligger i Rigsarkivet og andre steder, samt om frivilliges arbejde med at indtaste arkivalierne og dermed gøre dem søgbare.

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Dansk Vestindisk selskab - Arkivsamarbejdet (359) -

Tilmeldt: 02-08-2023 10:29:47

Dansk Vestindisk Selskab med den engelske undertitel "Danish Westindien Society" blev stiftet på Valdemarsdag den 15. juni 1917 som klubben "Dansk Vestindien" og senere reorganiseret. I 1969 blev navnet ændret til Dansk Vestindisk Selskab, som er landsdækkende med hjemsted i København. Formålet med er at samle alle, der har eller har haft tilknytning til U.S. Virgin Islands, det tidligere Dansk Vestindien, samt alle andre, der har interesse i at opretholde og skabe kulturelle og venskabelige forbindelser til øerne, og bevare minderne om Dansk Vestindien

Kategori: Hovedkategori: Arrangementer, kurser og events

Danske pionerer i USA (357) -

Tilmeldt: 04-03-2023 20:04:42

Danske pionerer i USA. Hæfte med billeder og oplysninger om den dansk/amerikanske convention i Chicago i 1939.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - USA

Danske Slægtsforskere Odense (827) -

Tilmeldt: 28-10-2022 20:28:50

Danske Slægtsforskere Odense er en forening for slægtsforskere med hjemsted i Odense. Foreningen er stiftet 21.04.2009.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Danske veje vestpå (284) -

Tilmeldt: 08-10-2023 17:38:10

I tiden mellem 1864 og 1914 udvandrede omkring hver tiende dansker til de oversøiske lande, især USA, og grundlagde små stykker Danmark i det fremmede. Kristian Hvidt (f. 1929) er en dansk historiker, tidligere Folketingets bibliotekar og arkivar. Han har skrevet bøger om dansk historie i 1800- og 1900-tallet med hovedvægt på den politiske og sociale udvikling, blandt andet om oversøisk udvandring og om det danske folkestyres udvikling i bred forstand. Hertil kommer en række biografier over ledende politikere og litterater. I ti år var Kristian Hvidt forstander for Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie. I perioden 1962 til 2006 anmeldte han historisk litteratur i Berlingske Tidende.

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Darum Sognearkiv (188) -

Tilmeldt: 23-01-2024 19:02:21

I Darum Sognearkiv kan du finde spændende lokalhistorie. Vi har en fin samling af originale arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger med mere. Lokalarkivet dækker det gamle Darum Sogn, med Ll. Darum og Darum Mark.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

De forsvundne nazidokumenter (345) -

Tilmeldt: 31-07-2023 11:38:20

Med det opsigtsvækkende tyveri fra Rigsarkivet forsvandt uerstatteligt materiale om et ubehageligt kapitel i Danmarkshistorien. Myndighederne bedyrede ellers ved sagens afslutning, at alle stjålne dokumenter var fundet og tilbagelagt på deres rette plads. I denne bog dokumenterer politibetjent Martin Q. Magnussen, at forbryderne havde meget mere på samvittigheden, end det kom frem, da sagen blev lukket ved en parodi af en retssag. Ved at grave dybt i danske og udenlandske arkiver og gå undercover på internettet, hvor nazi-samlere flokkes, påviser han et hidtil ukendt omfang af kriminalitet, når det gælder de eftertragtede dokumenter og effekter fra nazi-tiden. Det er også et indblik i en diskret verden af samlere, der foretrækker at operere i det skjulte.

Kategori: Hovedkategori: Bøger

De Polske Statsarkiver (92) -

Tilmeldt: 03-05-2024 19:21:51

De Polske Statsarkiver danner et netværk bestående af 3 centrale hovedarkiver i Warszawa og 29 regionale lokalarkiver med deres filialer fordelt i Polen.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Europa

Den Store Krig 1914-1918 (1445) -

Tilmeldt: 23-01-2021 13:57:38

Sidens formål er at formidle historie og dele (og indsamle) arkivalier og fotos om Sønderjylland og sønderjyder under Første Verdenskrig 1914-1918. Det sker i et samarbejde mellem en lang række kulturinstitutioner og -foreninger i Sønderjylland, foruden flere frivillige privatpersoner.

Kategori: Hovedkategori: Militær, krig og baggrundshistorier

Det Belgiske Rigsarkiv (605) -

Tilmeldt: 05-11-2022 14:29:39

The State Archives in Belgium Belgiens udgave af Rigsarkivet. Her kan du søge i kirkebøger og navne, på dine mulige slægtninge i Belgien.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Europa

Det Danske Udvandrerarkiv (548) -

Tilmeldt: 15-07-2022 22:51:44

Det Danske Udvandrerarkiv fortæller spændende historier om dansk udvandring og indeholder vigtig information og viden om migration og kulturmøder. Her kan du også søge i 217.000 danske og 150.000 udenlandske, primært svenske, udvandrere, fra årene 1869 til 1913. Protokollerne er udarbejdet af Udvandrerarkivet i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv, på grundlag af Københavns Politis Udvandrerprotokoller.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Det digitale statsbibliotek i Berlin (303) -

Tilmeldt: 09-06-2023 01:00:46

Moderside for statsbiblioteket i Berlin. Her kan du finde mange informationer, som du kan bruge i din egen forskning.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Europa

Det Færøske Landsarkiv (499) -

Tilmeldt: 03-11-2022 14:39:40

Ud over kirkebøger, folketællinger og skifteprotokoller kan du finde lovgivning, indberetning af vejr og andre spændende ting på Det færøske landsarkivs hjemmeside.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Det gamle Røsnæs (47) -

Tilmeldt: 08-06-2024 12:08:02

Gruppen er oprettet af Røsnæs Lokalhistorisk Arkiv, hvor der kan deles og debateres om det gamle Røsnæs.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Det Norske Nationalmuseum - Netbiblioteket (448) -

Tilmeldt: 15-09-2023 00:52:59

Nationalmuseet i Norge er i besiddelse af et større biblioteks- og arkivmæssigt materiale, så som aviser, billeder, plakater, udklip og uddrag af bøger. Du kan søge direkte i deres store samling via dette link.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Digitalarkivet.no (963) -

Tilmeldt: 15-10-2020 15:34:55

Indeksere alle typer arkivalier digitalt. Siden er gratis.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Dis-danmark.dk (723) -

Tilmeldt: 03-09-2023 22:49:53

Danske Slægtsforskeres portal for eksternt stof. I daglig tale kaldet DIS.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Dokumentbanken.dk (395) -

Tilmeldt: 26-05-2023 23:22:10

Dette forum henvender sig til dem, der har en interesse i historie. Det kan være i form af slægtsforskning, lokalhistorie samlere af topografiske postkort og jernbane. Kort sagt interesse for det der var før. Vi bestræber os på gennem vores indkøbspolitik at udvælge de specielle ting, der på en eller anden måde fortæller en historie. Vi håber at Dokumentbanken vil være et interessant besøg for dig, og at dette forum vil være et sted som du atter besøger. 

Kategori: Hovedkategori: Portrætter, billeder og fotos