Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
Alle søgeord
Prøv også den nye funktion, som viser samtlige søgeord fra alle links på 1 engang.

Tryk her
100 resultater for arkivalier
Aalborg Stadsarkiv (944) -

Tilmeldt: 03-03-2020 10:49:19

Aalborg Stadsarkiv indsamler, sikrer og formidler dokumentation om kommunens og den enkelte borgers identitet, liv og virke. Denne dokumentation – vores fælles hukommelse - giver forudsætninger for at forstå det liv vi lever her og nu, og mulighed for at påvirke fremtiden.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Aarhusarkivet (608) -

Tilmeldt: 30-01-2023 12:22:43

Aarhusarkivet er søgeindgang til Aarhus Stadsarkivs arkivsamlinger. Som kommunearkiv opbevarer Aarhus Stadsarkiv myndighedsdata fra Aarhus Kommune, men det modtager også arkivalier fra private, der har lokalhistorisk værdi.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Ansøgningsblanket - tilladelse til at se arkivalier (125) -

Tilmeldt: 22-03-2024 13:27:52

Direkte link til Rigsarkivets egen blanket, til brug når du skal bede om tilladelse til at se enten berammede arkivalier, som ikke er tilgængelig på grund af års grænse eller har personfølsomme oplysninger, der ikke må oplyses online i følge Arkivloven etc.

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (406) -

Tilmeldt: 21-01-2023 00:32:28

Velkommen til Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Her finder du vej ind i biblioteket og arkivet, som har eksisteret siden 1909. Søg direkte i hele vores store database og find arkivalier, fotos, bøger, tidsskrifter og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Arden Lokalhistorisk Arkiv (189) -

Tilmeldt: 23-02-2024 23:17:57

På Arden Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Arkiv for Sdr. Nærå og Årslev Sogne (255) -

Tilmeldt: 25-12-2023 20:32:58

På Lokalhistorisk arkiv for Sønder Nærå og Årslev sogne kan du finde mange spændende historier. Vi har en pænt stor og voksende samling af arkivalier i original eller kopi, fotografier, film, kort, mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv, foreningsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Arkivalieronline - Ejendomme (431) -

Tilmeldt: 21-05-2023 16:16:48

Her vil du finde Rigsarkivets digitaliserede dokumenter vedr. ejendomme.

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

ASTIA – Finlands nationalarkivs onlinetjeneste (271) -

Tilmeldt: 26-07-2023 11:26:56

Søgeportal for Finlands Rigsarkivs søgetjeneste. Her kan du finde mange typer arkivalier online.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Ballerup Stadsarkiv (887) -

Tilmeldt: 13-12-2020 21:30:35

Ballerup Stadsarkiv er både stads-, It- og lokalarkiv for Ballerup Kommune. Arkivet har titel af stadsarkiv, fordi det modtager Ballerup Kommunes arkivalier i henhold til Arkivloven, men er samtidig også lokalarkiv, da det indeholder private arkivalier.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Beder-Mallings Egnsarkiv (226) -

Tilmeldt: 12-12-2023 14:09:13

Beder-Malling Egnsarkiv dækker Beder og Malling Sogne. Dets opgaver er at indsamle skrevne, trykte, tegnede og fotograferede materialer (arkivalier), som kan være med til at fortælle egnens og dens beboeres historie.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Billum Lokalhistorisk Arkiv (127) -

Tilmeldt: 07-04-2024 20:31:30

På Lokalarkivet i Billum kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Bindslevegnssamling.dk (281) -

Tilmeldt: 23-07-2023 13:15:23

Formål er at indsamle, registrere og opbevare lokalhistorisk materiale, som sognets beboere måtte være interesseret i at få bevaret for eftertiden. Deslige fremme og styrke den almene interesse for egnens historie og medvirke til bevarelse af effekter af historisk værdi for Bindslev Sogn.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Børkop Lokalhistoriske Arkiv (479) -

Tilmeldt: 15-07-2022 16:50:35

Børkop lokalhistoriske Arkiv har siden januar 2007 været en afdeling af Vejle Stadsarkiv.Arkivets formål er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier fra privatpersoner, foreninger og virksomheder.Arkivalier kan være dokumenter af enhver art, fotos, film, lydoptagelser, landkort og lignende.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Daisy - Rigsarkivet (436) -

Tilmeldt: 30-10-2022 19:40:40

Rigsarkivets egen søgefunktion kaldet Daisy.

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening og Arkiv (1055) -

Tilmeldt: 20-12-2020 21:17:09

Dalum-Hjallese Lokalarkiv er ét af Odense Kommunes 15 lokalhistoriske arkiver. Arkivet drives af frivillige arkivmedarbejdere og en frivillig arkivleder, som har det arkivfaglige ansvar. Arkivet indsamler arkivalier fra det område, som før 1970 udgjorde Dalum Kommune.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Dansk Vestindien - Kilder til historien (495) -

Tilmeldt: 18-07-2022 13:21:43

I 2017 er det 100 år siden, at Danmark overdrog de tre vestindiske øer til USA. Rigsarkivet har med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Kulturministeriet markeret året ved at formidle de originale dokumenter og kilder samt historien om kolonitiden. Rigsarkivets digitaliseringsprojekt ”Dansk Vestindien – kilder til historien” løb i 4 år og her kan du finde mere om dette temawebsites struktur, scanningen af arkivalierne, hvilke arkivalier fra kolonien der ligger i Rigsarkivet og andre steder, samt om frivilliges arbejde med at indtaste arkivalierne og dermed gøre dem søgbare.

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Darum Sognearkiv (190) -

Tilmeldt: 23-01-2024 19:02:21

I Darum Sognearkiv kan du finde spændende lokalhistorie. Vi har en fin samling af originale arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger med mere. Lokalarkivet dækker det gamle Darum Sogn, med Ll. Darum og Darum Mark.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Den Store Krig 1914-1918 (1445) -

Tilmeldt: 23-01-2021 13:57:38

Sidens formål er at formidle historie og dele (og indsamle) arkivalier og fotos om Sønderjylland og sønderjyder under Første Verdenskrig 1914-1918. Det sker i et samarbejde mellem en lang række kulturinstitutioner og -foreninger i Sønderjylland, foruden flere frivillige privatpersoner.

Kategori: Hovedkategori: Militær, krig og baggrundshistorier

Det digitale statsbibliotek i Berlin (303) -

Tilmeldt: 09-06-2023 01:00:46

Moderside for statsbiblioteket i Berlin. Her kan du finde mange informationer, som du kan bruge i din egen forskning.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Europa

Digitalarkivet.no (963) -

Tilmeldt: 15-10-2020 15:34:55

Indeksere alle typer arkivalier digitalt. Siden er gratis.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Dis-danmark.dk (723) -

Tilmeldt: 03-09-2023 22:49:53

Danske Slægtsforskeres portal for eksternt stof. I daglig tale kaldet DIS.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Drejø Sogns Lokalarkiv (300) -

Tilmeldt: 05-08-2023 13:01:52

På Lokalarkivet for Drejø Sogn kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser øernes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, fiskeri, erhvervliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Egnsarkivet F. Tidl. Them Kommune (335) -

Tilmeldt: 09-05-2023 20:13:50

Egnsarkivet dækker tidligere Them kommune. Arkivet indeholder bl.a. indleverede arkivalier og foto, kort, bøger, kirkebøger i xerox og visse folketællinger på mikrofilm.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Ejby Lokalhistoriske Arkiv (1066) -

Tilmeldt: 11-01-2020 17:00:03

På Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, som belyser egnens historie og udvikling. Vores samlinger indholder mere end 240 hyldemeter arkivalier, 18.300 fotografier og 500 film. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, erhvervslivet og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Erindringsmedaljen for krigene 1848-50 og 1864 (355) -

Tilmeldt: 14-01-2023 23:12:46

Erindringsmedaljen for krigene 1848-50 og 1864. Scannet kartotek på Arkivalieronline over de deltagere, der efter ansøgning indsendt 1876 fik tildelt erindringsmedaljen. Kartoteket består af et blad for hver ansøger og er alfabetisk opdelt. Siderne indeholder flere oplysninger om deltagerens krigsdeltagelse m.m. Dette kartotek omfatter kun for efternavne med A-L.

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Esbjerg byhistoriskearkiv - Facebook (643) -

Tilmeldt: 29-05-2022 18:08:04

Esbjerg Byhistoriske Arkiv er en kommunal institution, der varetager arkivfunktionen i Esbjerg Kommune

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Europeana.eu (426) -

Tilmeldt: 08-11-2022 12:41:11

Europeana er en internetportal med links til mange millioner digitale emner. Portalen rummer billeder, tekster, lyd, video, museumsgenstande og arkivalier fra europæiske kultur-og forskningsinstitutioner. Portalen samler og linker til millioner af digitaliserede materialer fra Europa.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Fejø Arkiv & Ømuseum (468) -

Tilmeldt: 30-09-2022 23:36:01

Kom på besøg i Fejøs spændende Ø-museum og gå på opdagelse i Fejøs historie. Arkivfolkene hjælper gerne med informationer om stort og småt.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Femø Lokalhistoriske Arkiv (477) -

Tilmeldt: 07-09-2022 13:14:57

På Femø Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser øens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om Femøs huse, gårde og slægter, fiskeri, skibe, færger og egnens erhvervsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Fort Collins History Connection (254) -

Tilmeldt: 29-10-2023 18:24:55

Fort Collins History Connection blev oprettet i 2007 og er et online partnerskab mellem Fort Collins Museum of Discovery og Poudre River Public Library District. Siden har en omfattende genealogisk side, med indscannede arkivalier, som der kan rekvireres på.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - USA

Frederikshavn Stadsarkiv (646) -

Tilmeldt: 19-07-2022 16:40:31

Frederikshavn Stadsarkiv er oprettet den 1. juni 2008, med det formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiver (før 1. januar 2007: Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuners arkiver), der har historisk interesse eller tjener til dokumentation af forhold for borgere og myndigheder, at stille arkivalier til rådighed til blandt andet forskningsformål samt at sikre bevaring af Frederikshavn Kommunes publikationer.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Friskolearkivet (510) -

Tilmeldt: 29-12-2022 16:02:11

Friskolearkivet – nøglen til friskolernes historie. Samlingerne rummer arkivalier fra friskolerne, Dansk Friskoleforening, Den frie Lærerskole og fra personer, foreninger og institutioner. Friskolearkivet rummer bla. protokoller, jubilæumsskrifter, regnskaber, tidsskrifter og undervisningsmaterialer m.m. fra både fungerende – og lukkede friskoler; en større håndbogssamling med væsentlig og ældre faglitteratur, biografier og bøger indenfor bl.a. historie, filosofi, pædagogik, religion og topografi; en omfattende billedesamling; en enestående sangbogssamling; en samling af undervisningsmaterialer, brugt i friskolerne igennem tiden; gækkebreve, anskuelsestavler, regnebilleder, sværd, skjolde og folkedanserdragter.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Gjøl lokalhistoriske arkiv og forening (358) -

Tilmeldt: 20-01-2023 14:21:48

På Gjøl Lokalarkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, fiskeri, strandinger, egnens erhvervliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv (331) -

Tilmeldt: 25-06-2023 15:12:04

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv blev etableret i 1972. Arkivforeningen stiftedes i 1998. Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film og lydoptagelser, trykt materiale og andre data, uanset art af ikke statslig og lokaladministrativ oprindelse med tilknytning til Arkivets arbejdsområde, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid, nutid og fremtid. Arkivet skal gennem udadvendt virksomhed fremme kendskabet til historien i Arkivets arbejdsområde.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Gribskov Arkiv (529) -

Tilmeldt: 10-07-2022 19:50:58

Gribskov Arkiv har arkivalier fra administrationen i Gribskov Kommune og dennes forgængerkommuner, foruden private (lokalhistoriske) arkivalier og en billedsamling med tusindvis af fotos.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

GrindstedArkivet (495) -

Tilmeldt: 28-06-2022 12:19:35

Velkommen til lokalarkivet. Her vil du finde oplysninger om personer, begivenheder, foreninger eller andet, der har med Grindsted historie at gøre. Finder du ikke det du søger, så kontakt os gerne.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Guldborgsund Stadsarkiv (829) -

Tilmeldt: 24-03-2021 12:12:21

Stadsarkivet har arkivalier fra ca. 1842 og frem til i dag og indeholder materiale fra de gamle sogne- og købstadskommuner (1842-1970), Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing og Sydfalster kommuner (1970-2006) og Guldborgsund Kommune (2007-).

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Hals Arkiv (444) -

Tilmeldt: 29-09-2022 00:39:20

Her finder du informationer om Hals Arkiv, en masse spændende historier og husbeskrivelser. Vi ønsker dig god fornøjelse.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Håndbog for slægtsforskere (231) -

Tilmeldt: 08-11-2023 06:43:33

Hånd for slægtsforskere hjælper dig med at finde arkivalier og oplysninger om dine slægtninge i Danmark ved brug af internettet. Ved hjælp af interaktive eksempler på skærmen og links til de relevante hjemmesider og arkiver, gennemgås de mest anvendte arkivalier og hjemmesider for slægtsforskere.

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Havndal Egnsarkiv (80) -

Tilmeldt: 29-05-2024 00:08:47

På Havndal Egnsarkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv (229) -

Tilmeldt: 14-10-2023 10:25:25

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet af Helnæs Beboerforening i 1983 og var i starten indrettet i en nedlagt lærerbolig, som kommunen havde stillet til rådighed. I 1992, da boligen skulle være en del af Højskole på Helnæs, overgik arkivet til Borgerhuset, hvortil det nu er flyttet i umiddelbar nærhed af Højskolen. Udover arkivalier, som andre arkiver, har vi forskellige museumsgenstande. Gamle redskaber – gammelt husgeråd. Vi udgiver hvert år et årsskrift samtidig med vores åbent hus arrangement.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hinnerup Egnsarkiv (511) -

Tilmeldt: 06-07-2022 11:39:33

Vi er en del af samvirket for de seks lokalarkiver i Favrskov Kommune. Arkivet dækker sognene Foldby, Søften, Grundfør, Haldum, Vitten. Vores hjemmeside er henvendt til interesserede borgere både i og udenfor Hinnerup – unge som ældre – der har lyst til at gå på historisk opdagelse. Hjemmesiden vil desuden vise et udvalg af arkivalier, billeder og andet historisk materiale, som måske kan vække yderligere interesse og foranledige et besøg i arkivet.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Historical Society of Pennsylvania (344) -

Tilmeldt: 30-04-2023 22:36:13

Historical Society of Pennsylvania, der blev grundlagt i 1824, er et af landets største arkiver af historiske dokumenter. Vi er stolte af at tjene som Philadelphia's Library of American History med over 21 millioner manuskripter, bøger og grafiske billeder, der omfatter århundreders amerikansk historie.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - USA

Historie Vejen (172) -

Tilmeldt: 31-01-2024 11:29:23

Flere forskellige historiske temaer, som har betydning for, hvordan Vejen Kommune har udviklet sig. Her er bla. info om sønderjydernes virke i 1 Verdenskrig og billeder fra egnen.

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Hjortlund Sognearkiv (192) -

Tilmeldt: 30-12-2023 00:31:52

På Hjortlund arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, fiskeri, strandinger, egnens erhversliv og meget mere

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hjørring Kommunearkiv (863) -

Tilmeldt: 15-10-2020 15:26:48

Hjørring Kommunearkiv indsamler, registrerer og bevarer arkivalier fra Hjørring Kommune og dets institutioner

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Horsens-Hammer Forening og Arkiv (132) -

Tilmeldt: 23-03-2024 11:49:57

Velkommen til Horsens-Hammer Hjemstavnsforenings og Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside Du kan her blandt andet læse om Hjemstavnsforeningen og om, hvad vi laver i Arkivet, hvad Arkivet rummer af spændende arkivalier, om Horsens-Hammer Årbog og artikler med nyt og gammelt fra lokalhistoriske forfattere.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Hou Lokalhistoriske Arkiv (620) -

Tilmeldt: 06-11-2022 20:12:24

Hou Lokalhistoriske Arkiv indsamler og formidler historier om steder og personer i Hou og omegn gennem tiden.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hovborg Lokalhistoriske Arkiv (159) -

Tilmeldt: 09-02-2024 01:06:54

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium med tilknytning til Hovborg sogn, dets beboere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hvidebæk Lokalhistoriske Arkiv (347) -

Tilmeldt: 24-03-2023 12:07:39

På Lokalarkivet for Hvidebæk kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hvirring Sogns Lokalarkiv (337) -

Tilmeldt: 20-05-2023 09:56:29

På Lokalarkivet for Hvirring Sogn kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Højby Lokalhistoriske Forening og Arkiv (235) -

Tilmeldt: 24-11-2023 14:53:56

Foreningens formål er at indsamle, opbevare og udbrede kendskab til og vække interesse for Højbys historie i fortid og nutid, samt oprette og drive Højby Lokalhistoriske Arkiv. Du kan finde mange spændende historier om lokalområdet. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan du bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, samt vores kirke og kirkegård.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Højreby Lokalhistoriske Arkiv (287) -

Tilmeldt: 02-08-2023 10:36:03

På lokalarkivet for Det gamle Højreby kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Juelsmindearkiv - Facebook (383) -

Tilmeldt: 25-12-2022 13:16:04

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser. Herpå vores facebookside, viser vi lidt af det arbejde vi gør.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Kolding Stadsarkiv (1289) -

Tilmeldt: 12-01-2020 09:05:18

Kolding Stadsarkiv er kommunens forvaltningsarkiv og historisk arkiv for borgerne i Kolding. Arkivet, som blev etableret i 1987, rummer arkivalier fra forvaltningen og det politiske styre siden 1842 samt lokalhistorisk materiale fra byens privatpersoner, foreninger og virksomheder. Stadsarkivet er centralt beliggende i midtbyen og sammen med de øvrige naboer i kulturkomplekset Nicolai, tilbyder vi skæve og anderledes vinkler på fortidens og nutidens byliv.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Kramer Moltke, konservering (126) -

Tilmeldt: 08-04-2024 14:08:01

Privat konservator af mange forskellige typer, såsom private fotoalbum, møbler i forskellige træsorter, indretning af arkivers opbevaring af arkivalier osv. Vi høre til i 9340 Asaa.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Lokalarkivet for Thyborøn-Harboøre-Engbjerg (228) -

Tilmeldt: 18-01-2024 13:48:55

På Lokalarkivet kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, fiskeri, strandinger, egnens erhvervsliv, vækkelsen på Harboøre og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup (252) -

Tilmeldt: 01-12-2023 13:54:43

Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne er en selvejende institution, stiftet den 31. maj 2007. Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film, lydoptagelser m.m. til gavn og glæde i nutid og fremtid.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn (175) -

Tilmeldt: 01-02-2024 12:19:03

Her kan du finde en stor samling af diverse arkivalier fra Gram kommune. Arkivet har åbent 09:00 - 12:00 og 13.00 - 16.00, hver Tirsdag.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk Arkiv for Hammel og Favrskov (332) -

Tilmeldt: 01-07-2023 12:57:46

Lokalhistorisk Arkiv i Hammel dækker området, der udgjorde Hammel Kommune indtil 2007, med følgende sogne og byer: Hammel, Voldby, Søby, Røgen, Farre, Sporup, Haurum, Sall, Lading og Skjød, Svenstrup, Fajstrup og Skjoldelev. På arkivet finder du det gængse arkivmateriale til slægtsforskning, som kirkebøger, folketællingslister og skattebøger. Vi har en stor samling af lydbånd, billeder, film, en omfattende Avisudklipssamling og samtlige eksemplarer af Hammel Avis (Midtjyllands Avis) fra 1890 til 1987.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk Arkiv Holstebro (640) -

Tilmeldt: 12-07-2021 12:28:27

Vor samling rummer over 500 hyldemeter arkivalier - 40.2 tons, ca. 75.000 fotos, godt og vel 1.000.000 negativer og fotografiske glasplader. I vor registrering af Holstebro Dagblad (perioden 1910-1996) har vi 43.479 emner – til hvert emne hører så fra én til flere hundrede artikelreferencer. Vi har meget, men samler naturligvis stadig ind – et arkiv kan vist aldrig få for meget!.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk Arkiv Idestrup (102) -

Tilmeldt: 23-05-2024 10:36:19

Lokalhistorisk Arkiv Idestrup indeholder forskellige beskrivelser og historier (arkivalier) fra Idestrup sogn. Desuden er vi behjælpelig med at finde oplysninger om alt hvad der er muligt og som kan fortælle noget om livet og forholdene i sognet

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lolland Stadsarkiv (219) -

Tilmeldt: 25-10-2023 09:20:17

Lolland Stadsarkiv indsamler, registrerer og bevarer kommunale arkivalier fra Lolland Kommune, ligesom arkivet vejleder kommunens sektorer om reglerne for bevaring og kassation af arkivalier.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Lægdsruller.dk (1541) -

Tilmeldt: 21-03-2020 10:03:56

Lægdsrullerne er arkivalier der kan indeholder forskellige data om en værnepligtigs, såsom hans navn, fødeegn og forældre. Der kan også være oplysninger om forældre og tidligere opholdssteder, såvel som privat og som soldat.

Kategori: Hovedkategori: Militær, krig og baggrundshistorier

Løgstrup og Omegns Lokalarkiv (121) -

Tilmeldt: 16-04-2024 10:09:51

Løgstrup og Omegns Lokalarkiv bliver drevet af Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn. Formålet med arkivet er at samle, registrere og bevare arkivalier, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke statslig proveniens med tilknytning til Løgstrup og omegns borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Mårslet Egnsarkiv (223) -

Tilmeldt: 12-12-2023 14:06:42

Arkivet ligger i Mårslet Skoles kælder med indgang fra parkeringspladsen på Obstrupvej (klik på billedet for at få vist på kort). Arkivets åbningstider er den 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 19-21 og den 2. og 4. onsdag i måneden kl. 16-17.30. Der vil altid være medarbejdere tilstede til at hjælpe dig og tage imod arkivalier. Desuden er der kaffe på kanden og tid til en lokalhistorisk snak.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Matricula (1108) -

Tilmeldt: 28-06-2022 11:45:54

Her kan du finde kirkebøger fra forskellige europæriske lande såsom Østrig, Tyskland, Polen, Serbien og Slovenien.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Europa

Midtdjurs Lokalarkiv (504) -

Tilmeldt: 19-11-2022 14:38:37

Arkivets opgave er at indsamle arkivalier fra det gamle Midtdjurs område, dvs. det område der tidligere udgjorde Midtdjurs Kommune.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Modtagere af Holmens Hæderstegn (340) -

Tilmeldt: 14-01-2023 23:17:19

Alfabetisk fortegnelse over modtagere af Holmens Hæderstegn. Hæderstegnet for god tjeneste ved Sø-etaten er et officielt dansk hæderstegn, der tildeles ansatte i Søværnet. Hæderstegnet blev indstiftet den 29. januar 1801 og hed oprindeligt Holmens Hæderstegn frem til 1843, en betegnelse som stadig finder anvendelse blandt de ansatte i Søværnet. Dette link dækker over modtagere i tidsperioden 1801-1950

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Møborg Lokalhistoriske Arkiv (438) -

Tilmeldt: 15-07-2022 15:15:34

Hvad kan man finde i Arkivet ?. I arkivet kan du finde utroligt mange spændende ting. Vi har næsten 9 000 fotos af personer og ejendomme, mange lydbånd fra interviews af personer som har tilknytning til sognet. Der findes kirkebøger, skøder og matrikelkort, forskellige protokoller, slægtsbøger og papirer, og andre gamle breve og papirer som har relation til sognet.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Nakskov Lokalhistoriske Arkiv (829) -

Tilmeldt: 22-05-2021 13:13:30

Nakskov lokalhistoriske Arkiv rummer lokalhistorien fra den gamle Nakskov Kommune samt Ravnsborg Kommune, på nær sognene Birket, Femø og Fejø, der har selvstændige lokalhistoriske arkiver. På Nakskov lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets foreninger og slægter, egnens erhvervsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

National Archives of Finland (Rigsarkivet) (720) -

Tilmeldt: 01-09-2022 10:23:17

Velkommen til National Archives. Vores opgave er at sørge for at samle og bevare arkivalier, som hører til den Finske nationalarv, til fremtidige gnerationer i Finland. Vores materiale er gratis og man kan søge frit.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Nordborg Lokalhistoriske Arkiv (263) -

Tilmeldt: 13-01-2024 19:48:33

Vi blev oprindeligt etableret som arkiv i 1973 for den dengang nyetablerede Nordborg kommune. Det vil sige Egen sogn, Svenstrup sogn, Havnbjerg sogn, Oksbøl sogn og Nordborg sogn. Vi har derfor indsamlet mange arkivalier fra disse sogne, indtil der blev etableret selvstændige arkiver i Egen, Svenstrup, Oksbøl og Holm. Vores nuværende indsamlings-område er derfor Elsmark, Brandsbøl, Havnbjerg, Lavensby, Langesø, Nordborg og Pøl. På arkivet er vi 12 frivillige medarbejdere, som kan/vil hjælpe dig, når du søger oplysninger om ejendomme og/eller personer inden for vores dækningsområde. Vores Web database indeholder for tiden 80200 personer, se under slægtsforskning i bjælken øverst på siden.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv (67) -

Tilmeldt: 31-05-2024 14:36:07

På Lokalarkivet for Nordlangeland kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, protokoller, som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, fiskeri, strandinger, egnens erhvervsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Nørre Djurs Egnsarkiv (106) -

Tilmeldt: 12-05-2024 12:05:15

Nørre Djurs Egnsarkiv blev oprettet under navnet Gjerrild Sognearkiv i 1938, og er et at landets ældste arkiver. I 1985 flyttede vi til den nuværende adresse som er den tidligere skole. Og samme år henvendte man sig til kommunen om støtte og blev så kommunal med budget og en kommunal repræsentant i vores bestyrelse. På Arkivet er der adgang til mange forskellige slags arkivalier; bl.a. kirkebøger, Statstidende 2005+, udvidet biblioteks-adgang til Statsbiblioteket/Mediestream, lokale bøger, vejvisere, aviser og skrifter, billeder, etc. Vi holder åbent hver torsdag 13-17.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Odense Stadsarkiv - Historienshus (1483) -

Tilmeldt: 03-03-2020 08:36:11

Odense Stadsarkiv har eksisteret siden 1. januar 1991 og er et offentligt arkiv i henhold til arkivloven Arkivet indsamler, registrerer og bevarer kommunale arkivalier fra Odense Kommune, ligesom arkivet vejleder kommunens forvaltninger om reglerne for bevaring og kassation af arkivalier. Endelig er Stadsarkivet også lokalhistorisk arkiv for Odense by og indsamler som sådant materiale om byen og dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Ole Færch - Historieforskning (134) -

Tilmeldt: 27-03-2024 00:06:09

På min hjemmeside findes bøger og artikler med personalehistorisk, lokalhistorisk og almen historisk indhold, som jeg har skrevet, arkivalier fra Rigsarkivet, samt enkelte andre ting, som jeg har afskrevet og stiller til rådighed.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Orø Minder | Museum og Lokalarkiv (458) -

Tilmeldt: 24-09-2022 20:15:40

Museet er indrettet i øens tidligere fattighus, som blev opført kort efter 1803. Lokalmuseet indeholder museumsgenstande og et stort skriftligt materiale om Orøs historie. De vigtigste effekter er – udover papirarkivalier opbevaret i biblioteket på Orø Skole – gammelt bohave og brugsting. Ved hjælp heraf fortælles om livet på Orø gennem tiderne.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Polen (Allenstein) (552) -

Tilmeldt: 07-06-2023 12:51:49

Gratis og privat projekt af digitaliserede registreringskontorregistre fra forskningsområdet i de historiske provinser i Øst- og Vestpreussen. Allenstein var en af de centrale byer i det tyske Østprøjsen. Dette er en privat side med vejledning og en del arkivalier fra dette område. Bemærk, kun på tysk.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Europa

Retrodigitalisering.dk (550) -

Tilmeldt: 28-09-2022 01:21:53

ODA koordinerer skanning og trans-skribering af kommunalbestyrelsernes protokoller. Projektet udføres som retrodigitalisering, og arkivalierne bliver løbende tilgængelige på hjemmesiden.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Rigsarkivet - Instagram (162) -

Tilmeldt: 16-02-2024 01:18:08

Rigsarkivets officielle Instagram profil.

Kategori: Underkategori: Andre sociale medier

Rigsarkivet - Sverige (1027) -

Tilmeldt: 14-03-2020 12:07:36

Rigsarkivet ( Riksarkivet (RA) ) er Sveriges nationale arkiv. Det er en pedant til vores egen Rigsarkivet og indeholder Sveriges største samling af digitale arkivalier.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv (466) -

Tilmeldt: 23-06-2022 15:27:07

På Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en pæn samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser Ringkøbing/Rindums historie og udvikling.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Roager Lokalarkiv (109) -

Tilmeldt: 26-04-2024 22:23:07

Arkivet opgave er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke-kommunal og ikke-statslig proveniens med tilknytning til Roager Sogn. Arkivet har lokale i Roager Medborgerhus.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Roager Lokalarkiv - Facebook (250) -

Tilmeldt: 17-08-2023 10:41:08

Vi sikrer og opbevarer arkivalier, billeder og film m.m. fra Roager sogn

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Rosenholm Egnsarkiv (328) -

Tilmeldt: 02-10-2023 09:57:48

Rosenholm Egnsarkiv er indrettet i det tidligere Ting- og Arresthus midt i Hornslet, sammen med Syddjurs Bibliotek. Rosenholm Egnsarkiv er et moderne arkiv, hvor der ud over de historiske arkivalier og billedarkiv m.v. også er slægtsforskning med mere end 90.000 navne samt et stort elektronisk arkiv, med billeder og andre arkivalier.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv (374) -

Tilmeldt: 27-04-2023 12:17:51

På Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, 2. verdenskrig, egnens erhvervsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Ruds-Vedby Historie (283) -

Tilmeldt: 06-09-2023 14:39:23

Ruds-Vedby Historie indsamler og forvalter arkivalier og minder vedrørende Ruds-Vedby og omegne. Foreningen arrangerer aktiviteter i form af møder og byvandringer. Akivet kan tilbyde oplysning og hjælp i lokalhistoriske forhold.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Ry Lokalarkiv (442) -

Tilmeldt: 01-06-2022 11:32:09

Ry Lokalarkiv dækker den gamle Ry Kommune: Låsby, Tulstrup, Alling, Dover og Gl. Rye sogne.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Rødding Lokalhistoriske Forening og Arkiv (353) -

Tilmeldt: 27-12-2022 22:04:25

Rødding Lokalhistoriske Forening samler mennesker med interesse for Røddings historie og gemmer arkivalier om byen i lokalarkivet.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Sådan søger du i Daisy - Rigsarkivet (218) -

Tilmeldt: 25-11-2023 01:19:45

Find din og Danmarks historie i Rigsarkivets samlinger. Få vejledning til hvordan du søger i arkivdatabasen Daisy. Nogle arkivalier kan du se online, andre skal bestilles og ses på læsesalen. Lær hvordan samlingerne er journaliseret og registreret, og se hvordan du bruger søgemidler som kartoteker, registre og journaler til at finde netop den sag du leder efter.

Kategori: Hovedkategori: Youtube

Sallingsund Lokalarkiv (448) -

Tilmeldt: 04-07-2022 14:22:01

Sallingsund Lokalarkiv er lokalhistorisk arkiv for området, som indtil 2006 udgjorde Sallingsund Kommune. Alle med interesse for lokalhistorien er velkommen til et besøg. Derudover kan der søges i vores samling på Arkiv.dk.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Samsø Egnsarkiv (253) -

Tilmeldt: 19-07-2023 19:13:09

Samsø Egnsarkiv har til opgave at modtage, registrere og opbevare arkivalier af lokalhistorisk interesse. Desuden er opgaven at formidle arkivets muligheder og stille arkivalierne til rådighed for interessserede.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Skads Sognearkiv (112) -

Tilmeldt: 27-04-2024 10:55:47

Arkivet blev oprettet i 1998 og holder til på Skads skole. Vi har et stort udvalg af arkivalier og tager gerne i mod dine egne billeder fra egnen.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Skilsmissesager – Kom godt i gang! (455) -

Tilmeldt: 03-04-2023 13:48:56

Før 1797 blev skilsmissesager behandlet i en gejstlig domstol. Efter 1797 blev skilsmisser lagt under den civile ret. Man kunne få skilsmisse enten ved bevilling eller dom.

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Starbas (482) -

Tilmeldt: 17-07-2022 22:16:57

Fælles søgeportal for flere kommunale arkiver

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv (96) -

Tilmeldt: 09-05-2024 11:12:02

Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv dækker det område, der var Stubbekøbing kommune 1970-2007, dvs. sognene Stubbekøbing, Maglebrænde, Aastrup, Horbelev, Falkerslev, Karleby, Horreby, Nørre Ørslev, Sønder Kirkeby og Sønder Alslev. På arkivet kan man finde arkivalier fra personer, erhverv og foreninger, man kan se billeder af steder og personer, studere ældre kort eller læse i Stubbekøbing avis 1861-1966.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Sundøre lokalarkiv (447) -

Tilmeldt: 14-08-2022 09:25:56

Sundsøre Lokalarkiv er lokalhistorisk arkiv for området, som indtil 2006 udgjorde Sundsøre Kommune (undtagen Fur). Alle med interesse for lokalhistorien er velkommen til et besøg. Derudover kan der søges i vores samling på Arkiv.dk.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Sværdborg Sognearkiv (131) -

Tilmeldt: 15-04-2024 12:25:03

Sognearkiv beliggende i Vordingborg. Arkivet indsamler arkivalier for for egnsområdet Sværdborg og har åbnet efter aftale. Arkivet har til huse på Tinghøjvej 6 i Vordingborg, og ligger på første sal i OIF husetuset (Over Vindinge Idrætsforenings klubhus).

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv (518) -

Tilmeldt: 17-07-2022 11:56:24

På Lokalarkivet for Sydlolland kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark