Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
Alle søgeord
Prøv også den nye funktion, som viser samtlige søgeord fra alle links på 1 engang.

Tryk her
52 resultater for borger
Valborg Hjort - Sygeplejerske ved Øst-Vestfronten (142) -

Tilmeldt: 07-04-2024 20:50:31

Den bornholmske sygeplejerske Valborg Hjorth (1884-1970) drog ud i verden og arbejdede som krigssygeplejerske. Hun blev vidne til soldaternes rædsler under Balkankrigen, Første Verdenskrig og den russiske borgerkrig. Og hun skrev detaljeret om sine til tider barske oplevelser.

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Aalborg Stadsarkiv (944) -

Tilmeldt: 03-03-2020 10:49:19

Aalborg Stadsarkiv indsamler, sikrer og formidler dokumentation om kommunens og den enkelte borgers identitet, liv og virke. Denne dokumentation – vores fælles hukommelse - giver forudsætninger for at forstå det liv vi lever her og nu, og mulighed for at påvirke fremtiden.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Aarhus Bibliotekerne (696) -

Tilmeldt: 14-04-2023 15:03:41

Aarhus Kommunes Biblioteker består af 19 biblioteker - 1 hovedbibliotek beliggende på Dokk1 og 18 lokale biblioteker (medborgercentre). Aarhus Kommunes Biblioteker er landets næststørste bibliotek.

Kategori: Hovedkategori: Biblioteker

Abildgaard (slægter) (435) -

Tilmeldt: 03-05-2023 14:34:06

Abildgaard er navnet på en uddød dansk uradelsslægt og på borgerlige danske (dansk-norske) slægter. Abildgaard er et gammelt dansk ord for æblehave og kendes som stednavn flere steder i Jylland.

Kategori: Hovedkategori: Leksikon og wikipedia

Besættelsesmuseet (1019) -

Tilmeldt: 08-06-2022 11:30:55

Museets i Århus har til formål at dokumentere, bevare og formidle besættelsestidens Aarhus for byens borgere, turister og andre interesserede. Besættelsesmuseet er en afdeling under Den Gamle By.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Billund Kommune (389) -

Tilmeldt: 30-10-2023 15:22:56

Billund Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007. Største byer er Grindsted og Billund.

Kategori: Underkategori: Region Syddanmark

Bjerringbro Kirke og Kirkegård (252) -

Tilmeldt: 08-03-2024 22:00:56

Bjerringbro Kirke er en kirke i Bjerringbro Sogn. Anlæggelsen af Langå-Struerbanen i 1863 skabte grundlaget for Bjerringsbros opståen. Behovet for en kirke i byen voksede sammen med byens indbyggertal. Hidtil havde byens borger været delt på hele tre sogne, Hjermind, Bjerring og Gullev.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Borger.dk - hjælp til slægtsforskning (736) -

Tilmeldt: 09-02-2023 20:09:40

Linket henviser til Borger.dk's egen infoside om start på slægtsforskning, med link henvisning og information om hvor du kan starte din jagt på dine aner.

Kategori: Hovedkategori: Hjælp, guider og vejledning

Bramming Egnsmuseum (385) -

Tilmeldt: 25-01-2023 10:38:34

Bramming Egnsmuseum har til huse i det gamle elværk, som var det første til at levere strøm til byens borgere. Museet fortæller om fortiden i Sydvestjylland fra istiden til i dag.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Civil War - Soldiers and Sailors Database (902) -

Tilmeldt: 24-09-2022 19:32:50

Omfattende side med historier, beskrivelser og fakta om den amerikanske borgerkrig. Her er også en stor søgebar database med billeder og beskrivelser, af dem der deltog.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - USA

Criticalpast.com (311) -

Tilmeldt: 16-12-2023 00:21:05

Velkommen til CriticalPast. Her kan du flere 1000'ende filmklip i flere forskellige genre. Videoklip licenseres royaltyfrit, over hele verden, så du kan se dem gratis. 24 timer i døgnet. Filmklip omfatter bla. første verdenskrig, anden verdenskrig, Koreakrig, Vietnamkrig, den kolde krig, verdensomspændende politiske figurer, industrialisering, kultur, borgerrettigheder, transport, luftfart og rumfart.

Kategori: Hovedkategori: Tv og serier

Dollerup Beboerforening (171) -

Tilmeldt: 15-03-2024 14:53:38

Byportal for Dollerup. Her er information til borgerne i byen om bla. arrangementer, foredrag, info om byen og den lokalhistoriske fortid. Opdateres jævnligt.

Kategori: Underkategori: Byportaler

Drabsefterforsker om genetisk slægtsforskning (459) -

Tilmeldt: 20-04-2023 09:59:59

Martin Wittrup Enggaard er en efterforsker med en sag. På hans skrivebord ligger der billeder af drabsofre. Alle har de det tilfælles, at deres gerningsmand ikke er stillet til ansvar. Sagerne er uopklarede. Men der findes et værktøj, som måske ville lede til et gennembrud i flere af sagerne - politiet må bare ikke bruge det. Derfor står Martin bag et borgerforslag, som handler om, at dansk politi skal have lov til at bruge genetisk slægtsforskning til at opklare de mest alvorlige forbrydelser som drab, terror og voldtægter. En metode, som hans kollegaer i udlandet allerede har haft stor succes med. Her er det lykkedes at løse drabssager, som ellers har samlet støv i årtier. Golden State Killer-sagen er nok det mest kendte eksempel. Alt det skal vi høre meget mere om i dagens særafsnit.

Kategori: Hovedkategori: Radio, lyddokumentation og podcast

Faaborg-Midtfyn Kommune (561) -

Tilmeldt: 08-01-2024 00:18:47

Du kan finde rigtig meget god information her på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside. Søger du svar på et spørgsmål, kan du bruge søgefeltet eller klikke dig frem via fanerne: Borger, Erhverv, Politik og Kommunen.

Kategori: Underkategori: Region Syddanmark

Folketimidten.dk (715) -

Tilmeldt: 26-05-2021 14:21:13

Aarhus Kommunes Biblioteker: Lokalhistorisk samling ved Folketællinger, Vielsesdata og Århus Borgerbog.

Kategori: Hovedkategori: Folketællinger, kirkebøger og skifter

Folkeuniversitet (moderside) (255) -

Tilmeldt: 27-12-2023 17:06:14

Det første Folkeuniversitet blev oprettet på Københavns Universitet i 1898 med ønsket om at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater til folket. Siden da har det folkeoplysende arbejde bredt sig og der findes i dag Folkeuniversiteter over hele landet. Som det fremgår af folkeoplysningsloven, er formålet med Folkeuniversitetets virksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed.

Kategori: Hovedkategori: Foredrag og booking

Frederiksberg - fra middelalderby til 70'er beton (231) -

Tilmeldt: 19-11-2023 09:07:23

Anne Eggen har produceret en serie "Fra middelalderby til 70èr beton". Vi skal følge den lange historie om en bys udvikling og nogle af dens borgere. Helt konkret er det Frederiksberg kommunes historie, der er i centrum, men det er også en historie om århundredes udvikling, som det har foregået mange steder i landet. Serien er på 8 lydafsnit.

Kategori: Hovedkategori: Radio, lyddokumentation og podcast

Frederikshavn Kommune (545) -

Tilmeldt: 11-07-2023 15:17:58

Frederikshavn Kommune er en kommune i Region Nordjylland, der blev dannet i forbindelse med Kommunalreformen i 2007 af de tidligere kommuner Frederikshavn, Skagen og Sæby. Kommunen er med sit areal på 648,6 km² en af de mindre kommuner i regionen.

Kategori: Underkategori: Region Nordjylland

Frederikshavn Stadsarkiv (646) -

Tilmeldt: 19-07-2022 16:40:31

Frederikshavn Stadsarkiv er oprettet den 1. juni 2008, med det formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiver (før 1. januar 2007: Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuners arkiver), der har historisk interesse eller tjener til dokumentation af forhold for borgere og myndigheder, at stille arkivalier til rådighed til blandt andet forskningsformål samt at sikre bevaring af Frederikshavn Kommunes publikationer.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Frederikshavn Stadsarkiv - Facebook (279) -

Tilmeldt: 09-06-2023 00:31:13

Stadsarkivet er kommunens hukommelse, og en af arkivets fornemste opgaver er at gøre arkivsamlingerne tilgængelige for borgere og myndigheder. Hos Stadsarkivet kan du få oplysninger og dokumentation om lokaliteter, begivenheder, levevilkår, huse, politiske beslutninger og meget mere. Vi har også materiale om kommunens borgere, politiske liv, byplanlægning samt kommunale bygninger og institutioner.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv (331) -

Tilmeldt: 25-06-2023 15:12:04

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv blev etableret i 1972. Arkivforeningen stiftedes i 1998. Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film og lydoptagelser, trykt materiale og andre data, uanset art af ikke statslig og lokaladministrativ oprindelse med tilknytning til Arkivets arbejdsområde, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid, nutid og fremtid. Arkivet skal gennem udadvendt virksomhed fremme kendskabet til historien i Arkivets arbejdsområde.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Gribskov Biblioteker (234) -

Tilmeldt: 05-01-2024 19:45:32

Velkommen til Gribskov Biblioteker. Personalet på Gribskov Biblioteker står klar til dig som ny og gammel bruger - og håber at du vil få glæde og gavn af et moderne folkebiblioteks mange tilbud. Er man ikke oprettet som låner eller er man borger uden for Gribskov Kommune kan man møde op på Helsinge-, Gilleleje- eller BLIK-Græsted Bibliotek i den betjente åbningstid og blive oprettet som låner: (Husk at medbringe sundhedskort)

Kategori: Hovedkategori: Biblioteker

Gyldne Dage i Præstø (514) -

Tilmeldt: 28-10-2022 20:16:57

Gyldne Dage i Præstø er en tilbagevendende festival forankret i Præstø Handel- og Erhvervsforening, der, sammen med en række foreninger og borgere, står for udviklingen af projektet. Festivalen afvikles i September måned hvert år.

Kategori: Hovedkategori: Arrangementer, kurser og events

Hammershøj Byportal (176) -

Tilmeldt: 09-02-2024 01:52:01

Velkommen til Hammershøj Byportal. Her kan du finde alle de nødvendige oplysninger om Hammershøj By og hvad vi som borgerforening laver for at gøre byen til et bedre sted.

Kategori: Underkategori: Byportaler

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv (229) -

Tilmeldt: 14-10-2023 10:25:25

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet af Helnæs Beboerforening i 1983 og var i starten indrettet i en nedlagt lærerbolig, som kommunen havde stillet til rådighed. I 1992, da boligen skulle være en del af Højskole på Helnæs, overgik arkivet til Borgerhuset, hvortil det nu er flyttet i umiddelbar nærhed af Højskolen. Udover arkivalier, som andre arkiver, har vi forskellige museumsgenstande. Gamle redskaber – gammelt husgeråd. Vi udgiver hvert år et årsskrift samtidig med vores åbent hus arrangement.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hinnerup Egnsarkiv (511) -

Tilmeldt: 06-07-2022 11:39:33

Vi er en del af samvirket for de seks lokalarkiver i Favrskov Kommune. Arkivet dækker sognene Foldby, Søften, Grundfør, Haldum, Vitten. Vores hjemmeside er henvendt til interesserede borgere både i og udenfor Hinnerup – unge som ældre – der har lyst til at gå på historisk opdagelse. Hjemmesiden vil desuden vise et udvalg af arkivalier, billeder og andet historisk materiale, som måske kan vække yderligere interesse og foranledige et besøg i arkivet.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hjørring Kommune (518) -

Tilmeldt: 11-07-2023 15:25:45

Hjørring Kommune er en kommune i Region Nordjylland med 63.839 indbyggere, som ud over Hjørring omfatter byerne Hirtshals, Sindal og Løkken. Kommunen dækker den nordvestlige del af Vendsyssel, grænsende mod Frederikshavn Kommune i øst, Brønderslev Kommune i syd og Jammerbugt Kommune i sydvest.

Kategori: Underkategori: Region Nordjylland

Holstebro Kommune (1051) -

Tilmeldt: 11-07-2023 17:49:43

Holstebro Kommune er en kommune i Region Midtjylland efter Kommunalreformen i 2007. Allerede den 15. november 2005 blev kommunalbestyrelsen/sammenlægningsudvalget valgt. Den første borgmester blev venstremanden Arne Lægaard, fra Holstebro, der i 2010 blev afløst af H.C. Østerby fra Socialdemokraterne.

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Jammerbugt Kommune (832) -

Tilmeldt: 11-07-2023 15:33:43

Jammerbugt Kommune er en kommune i Region Nordjylland efter Kommunalreformen i 2007. Allerede den 15. november 2005 blev kommunalbestyrelsen dog valgt. Kommunalbestyrelsen har 27 medlemmer. Borgmester er Mogens Gade, Venstre. Jammerbugt Kommune opstod ved sammenlægning af flg.: Brovst Kommune Fjerritslev Kommune

Kategori: Underkategori: Region Nordjylland

Jubilæumsforeningen Helsingør Bybevaring (268) -

Tilmeldt: 27-08-2023 15:35:14

I 1973 besluttede byrådet i Helsingør Kommune, at den gamle bykerne i Helsingør skulle bevares og istandsættes i stedet for at blive revet ned og moderniseret. I dag, cirka 50 år senere, hylder vi denne enestående indsats og arbejder samtidig også for, at den ikke skal blive glemt, og at byrådet og byens borgere fortsat vil bibeholde et stort fokus på bybevaringen de kommende mange år.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Kerteminde Kommune (307) -

Tilmeldt: 16-02-2024 11:09:20

Kerteminde Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007. 15. november 2005 blev den nye kommunalbestyrelse valgt. Kerteminde Kommune opstod ved sammenlægning af følgende: Kerteminde Kommune Langeskov Kommune Munkebo Kommune.

Kategori: Underkategori: Region Syddanmark

Kolding Stadsarkiv (1289) -

Tilmeldt: 12-01-2020 09:05:18

Kolding Stadsarkiv er kommunens forvaltningsarkiv og historisk arkiv for borgerne i Kolding. Arkivet, som blev etableret i 1987, rummer arkivalier fra forvaltningen og det politiske styre siden 1842 samt lokalhistorisk materiale fra byens privatpersoner, foreninger og virksomheder. Stadsarkivet er centralt beliggende i midtbyen og sammen med de øvrige naboer i kulturkomplekset Nicolai, tilbyder vi skæve og anderledes vinkler på fortidens og nutidens byliv.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Lime Egnsarkiv (408) -

Tilmeldt: 06-07-2022 10:44:43

Lime og Omegn Lokalhistoriske Forening blev stiftet i 1995, og Egnsarkivet bestyres af en kreds af indfødte Limeborgere, som har stort lokalkendskab. Formålet som lokalhistorisk arkiv er at indsamle, registrere, opbevare og formidle vidnesbyrd om områdets lokalhistorie. Hvis du savner svar på lokale spørgsmål, kan de næsten helt sikkert fås i Egnsarkivet.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk arkiv for Timring Sogn (78) -

Tilmeldt: 12-05-2024 19:55:34

For denne side handler det om at passe på historien i Timring Sogn. Vi opfordrer borgere i lokalområdet til at komme med billeder og erindringer. Kom og besøg os og fortæl, hvad I kan bidrage med.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv (1220) -

Tilmeldt: 19-03-2021 22:02:05

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv er historisk arkiv for borgere og forvaltning i Lyngby-Taarbæk Kommune, der formidler den lokale historie og kulturarv.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv - Facebook (366) -

Tilmeldt: 18-03-2023 13:47:41

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv er historisk arkiv for borgere og forvaltning i Lyngby-Taarbæk Kommune

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Lysninger – prøvelse af ægteskab (447) -

Tilmeldt: 21-01-2023 00:29:59

Rummer alle vielser, hvor bruden boede i København, både borgerlige og kirkelige. Et navneregister gør lysningerne lette at bruge.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Løgstrup og Omegns Lokalarkiv (121) -

Tilmeldt: 16-04-2024 10:09:51

Løgstrup og Omegns Lokalarkiv bliver drevet af Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn. Formålet med arkivet er at samle, registrere og bevare arkivalier, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke statslig proveniens med tilknytning til Løgstrup og omegns borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Museum Vestsjælland (327) -

Tilmeldt: 26-01-2023 11:13:00

Museum Vestsjælland er det statsanerkendte kulturhistoriske museum for de godt 285.000 borgere i Midt- og Vestsjælland.

Kategori: Hovedkategori: Museer

New York State Archives (265) -

Tilmeldt: 13-02-2024 13:32:42

Velkommen til New York State Archives. Uanset om du er en forsker, underviser eller almindelig borger, der har brug for hjælp til de materialer, der dokumenterer dit ophav, er vores brede vifte af programmer og ressourcer her for at betjene dig.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - USA

Nypolitivennen - Blog (275) -

Tilmeldt: 08-11-2023 06:25:48

Tidligere bibliotekar Erik Nicolaisen Høy oversætter, offentliggøre og kommentere tidsskriftet Politivennen. Det var et københavnsk ugeblad, der udkom i årene 1798 til 1846 med et hav af kommentarer og klager fra borgerskabet over den uorden, der herskede i København.

Kategori: Hovedkategori: Aviser, magasiner og opslagsværker

Næstved Bibliotek (343) -

Tilmeldt: 17-07-2023 12:31:54

Næstved Bibliotek og Borgerservice består af bibliotekerne i Næstved, Fuglebjerg, Fensmark, Korskilde og Glumsø.

Kategori: Hovedkategori: Biblioteker

Odense Stadsarkiv - Historienshus (1483) -

Tilmeldt: 03-03-2020 08:36:11

Odense Stadsarkiv har eksisteret siden 1. januar 1991 og er et offentligt arkiv i henhold til arkivloven Arkivet indsamler, registrerer og bevarer kommunale arkivalier fra Odense Kommune, ligesom arkivet vejleder kommunens forvaltninger om reglerne for bevaring og kassation af arkivalier. Endelig er Stadsarkivet også lokalhistorisk arkiv for Odense by og indsamler som sådant materiale om byen og dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Ribe Domkirke (1052) -

Tilmeldt: 16-12-2022 12:02:57

Kirken er bygget i romansk stil og regnes i dag for at være den bedst bevarede romanske domkirke i Danmark. Den er som følge af gentagne ombygninger Danmarks eneste femskibede kirke og måler 63 meter i længden og er 36 meter bred. Kirken har desuden tre tårne: Rytterspiret, som er placeret over koret, Mariatårnet, som er det lille tårn, og Borgertårnet.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Roager Lokalarkiv (109) -

Tilmeldt: 26-04-2024 22:23:07

Arkivet opgave er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke-kommunal og ikke-statslig proveniens med tilknytning til Roager Sogn. Arkivet har lokale i Roager Medborgerhus.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Samsø Kommune (490) -

Tilmeldt: 31-08-2023 15:37:46

Samsø Kommune blev dannet pr. 1. april 1962 ved sammenlægning af alle øens sognekommuner. Dermed var kommunen stor nok til ikke at blive lagt sammen med andre ved kommunalreformen i 1970, men den blev overført fra Holbæk Amt til Århus Amt.

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Seden Lokalhistoriske Arkiv (217) -

Tilmeldt: 12-11-2023 21:03:06

Lokalhistorisk Arkiv i Seden blev godkendt og startet den 23. januar 1991 på initiativ af Seden Sogns Borgerforening Huset har – indtil april 1970, hvor forstæderne indgik i Odense kommune, været kommunekontor for både Seden-Aasum – og Fjordager kommune. Arkivet er et af Odense kommunes 15 forstadsarkiver – og er underlagt Odense Stadsarkiv i ”Historiens Hus” på det gamle Skt. Knuds Kloster ved Domkirken og Flakhaven.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Søg efter person og gravsted - Århus (804) -

Tilmeldt: 08-04-2023 00:09:54

Søg direkte i begravede personer på enten Nordre eller Vestre Kirkgård i Århus.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Vejle Byrådsarkiv (404) -

Tilmeldt: 12-11-2022 20:03:17

I gamle dage var Vejles byråd involveret i mange store og små beslutninger. Dengang havde man ikke nær så mange udvalg til at tage sig af de enkelte sager, som i dag. Det betyder, at de gamle byrådssager er fyldt med historier, der fortæller om helt almindelige borgeres hverdag i Vejle. Siden er en del af Vejle Stadsarkiv.

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Vi taster kilder i Rigsarkivet (347) -

Tilmeldt: 27-12-2022 12:52:41

Rigsarkivet inviterer alle borgere til at være med til at gøre vores skriftlige kulturarv tilgængelig for alle.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv - Facebook (354) -

Tilmeldt: 23-02-2023 12:07:44

Arkivets formål er at: Indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke-kommunal og ikke-statslig proveniens med tilknytning til Vorbasse Sogns, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Øhavsmuseet og byhistorisk arkiv (588) -

Tilmeldt: 02-08-2023 10:53:46

Øhavsmuseet sikrer kulturarven i sit ansvarsområde, skaber ny viden, formidling og læring og inspirerer samfundet og medborgerne til at se kulturarv og historisk indsigt som en ressource. Museet fokuserer særligt på istidslandskabets dannelse og landskabets kulturhistorie inklusive de mange levn, monumenter og bygningsmiljøer, samt kulturarven knyttet til købstadshistorie og byens rets- og afstraffelseshistorie med afsæt i Faaborgs velbevarede historiske bymiljø og byens ting- og arresthus.

Kategori: Hovedkategori: Museer