Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
Alle søgeord
Prøv også den nye funktion, som viser samtlige søgeord fra alle links på 1 engang.

Tryk her
100 resultater for jylland
Aalborg Kommune (782) -

Tilmeldt: 20-07-2023 20:25:24

Aalborg Kommune er en kommune i Region Nordjylland med 222.571 indbyggere, hvilket gør den til Danmarks tredjestørste målt på indbyggertal og sjettestørste målt på areal. Kommunens største by er Aalborg med 121.000 indbyggere.

Kategori: Underkategori: Region Nordjylland

Abildgaard (slægter) (435) -

Tilmeldt: 03-05-2023 14:34:06

Abildgaard er navnet på en uddød dansk uradelsslægt og på borgerlige danske (dansk-norske) slægter. Abildgaard er et gammelt dansk ord for æblehave og kendes som stednavn flere steder i Jylland.

Kategori: Hovedkategori: Leksikon og wikipedia

Alderslyst Kirke (820) -

Tilmeldt: 24-03-2023 12:00:05

Alderslyst Kirke er en kirke på Tulipanvej i bydelen Alderslyst i den nordlige del af Silkeborg, opført i 1929. Den ligger under Århus Stift.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Ansager Kirke (305) -

Tilmeldt: 11-08-2023 22:24:31

Ansager Kirke ligger i Ansager Sogn, i det tidligere Øster Horne Herred Ribe Amt, nu Varde Kommune. Kirken er fra 1200-tallet. Romansk kor og skib. I 1775 udvidedes kirken med et tårn med spir. I tårnrummet findes kirkens eneste kalkmalerier – malet af Liljemesteren.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Arden Lokalhistorisk Arkiv (189) -

Tilmeldt: 23-02-2024 23:17:57

På Arden Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Århus Kommune (216) -

Tilmeldt: 07-10-2023 16:14:56

Aarhus Kommune eller Århus Kommune er en kommune i Østjylland, som omfatter Aarhus by og en række større og mindre omkringliggende satellitbyer. Aarhus Kommune er indbyggermæssigt landets næststørste med 361.544 indbyggere (2023).

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Asaa og Melholt kirker (146) -

Tilmeldt: 17-04-2024 10:43:28

Asaa og Melholt kirker er officielle vejkirker. Det vil sige, at de er let tilgængelige for vejfarende og har åbent hele året for besøgende mandag til fredag 9.00-15.30.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Assens Kommune (501) -

Tilmeldt: 17-10-2023 08:40:02

Assens Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007.

Kategori: Underkategori: Region Syddanmark

Beder-Mallings Egnsarkiv (226) -

Tilmeldt: 12-12-2023 14:09:13

Beder-Malling Egnsarkiv dækker Beder og Malling Sogne. Dets opgaver er at indsamle skrevne, trykte, tegnede og fotograferede materialer (arkivalier), som kan være med til at fortælle egnens og dens beboeres historie.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Bjerager Kirke (532) -

Tilmeldt: 13-07-2023 13:22:35

Bjerager Sogn er et sogn i Odder Provsti. I 1800-tallet var Bjerager Sogn anneks til Randlev Sogn. Begge sogne hørte til Hads Herred i Aarhus Amt. Randlev-Bjerager sognekommune blev ved kommunalreformen i 1970 indlemmet i Odder Kommune. I Bjerager Sogn ligger Bjerager Kirke.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Bjerringbro Kirke og Kirkegård (252) -

Tilmeldt: 08-03-2024 22:00:56

Bjerringbro Kirke er en kirke i Bjerringbro Sogn. Anlæggelsen af Langå-Struerbanen i 1863 skabte grundlaget for Bjerringsbros opståen. Behovet for en kirke i byen voksede sammen med byens indbyggertal. Hidtil havde byens borger været delt på hele tre sogne, Hjermind, Bjerring og Gullev.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Bondeslægt Med Aner Blandt Rådmænd, Præster Og Uradel (120) -

Tilmeldt: 24-04-2024 09:53:30

En slægtshistorie fra Himmerland. Denne slægtshistorie tager udgangspunkt i Niels Christian Christensen, der blev født i 1907 i Simested i Himmerland og døde i Århus i 1966. Hans aner var næsten alle sammen fra Himmerland med ganske få undtagelser fra områder, der støder om mod Himmerland: Ålborg og Østjylland. Desuden havde hans slægt rødder tilbage til rådmandsslægter og gejstlige familier i Viborg og derigennem til meget store dele af den danske uradel, der kan føres tilbage til Toke Trylle omkring år 1000.

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Bramming Egnsmuseum (385) -

Tilmeldt: 25-01-2023 10:38:34

Bramming Egnsmuseum har til huse i det gamle elværk, som var det første til at levere strøm til byens borgere. Museet fortæller om fortiden i Sydvestjylland fra istiden til i dag.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Brunoansbjerg.dk (278) -

Tilmeldt: 25-08-2023 10:11:05

Hjemmesiden vil først og fremmest blive brugt i forbindelse med interessen for slægtsforskning - samt lokalhistorisk forskning fra Ballum og vadehavsområdet i sønderjylland. Samt Dansk søfartshistorie her under om søfolk og søfart fra Ballum.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening og Arkiv (471) -

Tilmeldt: 25-02-2023 11:31:43

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening blev oprettet i 1972 og er en paraplyorganisation, der rummer 3 meget forskellige aktiviteter.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Brønderslev Kommune (434) -

Tilmeldt: 18-06-2023 11:26:14

Brønderslev Kommune er en kommune i Region Nordjylland.

Kategori: Underkategori: Region Nordjylland

Cassøe familien (93) -

Tilmeldt: 21-05-2024 13:49:20

Jeg hedder Jens Cassøe, og har udarbejdet denne site, der indholder information om slægten Cassøe, der stammer fra Sønderjylland. Formålet er at gøre informationerne tilgængelige for andre, både familie, slægtsforskere og andre, der kan have interesse i personer registreret i databasen.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Da Marselis-slægten dominerede i Aarhus (165) -

Tilmeldt: 10-03-2024 11:42:44

Den hollandske Marselis-slægt var i 1700-tallet den helt dominerende jordbesidder i Østjylland. Efter svenskekrigene i 1660'erne pantsatte den forgældede danske konge nemlig store dele af landet til den rige hollandske købmandsslægt. Det ses den dag i dag i herregårds- og kulturlandskabet omkring Aarhus. Historiker Mikael Frausing fortæller historien om hollænderne, hvis navn alle århusianere kender i dag.

Kategori: Hovedkategori: Youtube

Danevirke Museum (642) -

Tilmeldt: 09-03-2023 11:42:50

Dannevirke er et system af historiske danske befæstninger i Sydslesvig i det nordlige Tyskland, beliggende i delstaten Slesvig-Holsten ca. 40 km syd for den dansk-tyske grænse.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (22) -

Tilmeldt: 13-06-2024 11:20:51

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. er det danske bibliotek i Sydslesvig. Sydslesvigs hovedbibliotek er beliggende i Nørregade tæt ved Flensborghus i Flensborg. Med sine tre lokalbiblioteker i Slesvig by, Husum og Egernførde samt to bogbusser dækker centralbiblioteket hele det sydlesvigske område.

Kategori: Hovedkategori: Biblioteker

De Nordjyske Nazister (S1:E1) (212) -

Tilmeldt: 05-12-2023 13:02:28

Del 2 findes i beskrivelsen for denne episode 1.

Kategori: Hovedkategori: Youtube

Den Store Krig 1914-1918 (1445) -

Tilmeldt: 23-01-2021 13:57:38

Sidens formål er at formidle historie og dele (og indsamle) arkivalier og fotos om Sønderjylland og sønderjyder under Første Verdenskrig 1914-1918. Det sker i et samarbejde mellem en lang række kulturinstitutioner og -foreninger i Sønderjylland, foruden flere frivillige privatpersoner.

Kategori: Hovedkategori: Militær, krig og baggrundshistorier

Djursdatabasen (394) -

Tilmeldt: 01-05-2023 11:23:55

Samling af alle personer fra Djursland, (Nørre Djurs, Sønder Djurs, Mols, Øster Lisbjerg, Sønderhald og Rougsø herreder) fra 1200-årene (Marsk Stig) og til i dag. Dog medtages kun personer født for mere end 100 år siden eller afdøde. Indeholder basale data om personerne, fotografier, dokumenter og billeder af gravsten. Man skal registrere sig som bruger. Det er gratis.

Kategori: Hovedkategori: Webbaserede slægtstræer

Dronninglund Lokalhistorisk Arkiv (271) -

Tilmeldt: 11-12-2023 11:13:01

Lokalhistorisk Arkiv for Dronninglund har som formål at indsamle, registrere, bevare og formidle lokalhistorisk materiale, der vedrører Dronninglund, Ørsø, Østerled, Try, Storskoven og Jordbroen.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Egen sogns lokalhistoriske arkiv (481) -

Tilmeldt: 25-01-2023 10:19:29

Arkivets målsætning er at indsamle lokalhistorisk materiale fra Egen Sogn, og at sikre størst mulig offentlig adgang til samlingen. At øge interessen for sognets historie. Arkivet er beliggende i Nordborg.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv (221) -

Tilmeldt: 14-11-2023 10:31:40

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv’s hjemmeside, som dækker det gamle Elling sogn med byerne, Jerup, Napstjert, Nielstrup, Strandby, Elling og Øster Holmen. Arkivet rummer blandt andet person og topografiske fotos, virksomheds- forenings- og privatarkiver, samt jubilæumsskrifter og lokale avisudklip.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Engesvang Lokalhistorisk Forening og Arkiv (344) -

Tilmeldt: 30-10-2022 19:21:34

Foreningen og arkivets målsætninger er, at indsamle, bevare og formidle egnens historie.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Esbjerg Kommune (397) -

Tilmeldt: 20-11-2023 13:14:29

Esbjerg - Wikipedia, den frie encyklopædi Ordet Esbjerg bruges ofte også som en kort betegnelse for Esbjerg Kommune. Esbjerg er Danmarks femtestørste by med 71.921 indbyggere (2023) og ligger i Sydvestjylland.

Kategori: Underkategori: Region Syddanmark

Facebook - Historisk litteratur og slægtslitteratur om Østjylland (774) -

Tilmeldt: 16-09-2020 09:57:30

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Det er bibliotekets mål at digitalisere litteratur inden for historie, lokal-, personal- og slægtshistorie til gavn for alle interesserede. Biblioteket stiller i øjeblikket mere end 7.500 online titler til rådighed. Denne gruppe fokuserer på den righoldige litteratur om Østjylland.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Familiens historier (489) -

Tilmeldt: 15-08-2022 10:03:18

På denne blog har jeg skrevet min families historier. Jeg har arbejdet med at komme kød på de mange fakta om fødsel, død, ægteskaber, børn og så videre. Min farfars familie kan ifølge nogle (mere og mere tvivlsomme) genealogier føres tilbage til kong Gorm den Gamle og kejser Karl den Store.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Favrskov Kommune (258) -

Tilmeldt: 27-07-2023 11:16:05

Favrskov Kommune er en kommune i Østjylland under Region Midtjylland med 49.408 indbyggere, som omfatter byerne Hadsten, Ulstrup, Hammel, Thorsø og Hinnerup hvor sidstnævnte er kommunesæde. Kommunen beliggende med Aarhus mod sydøst, Randers mod nord, Viborg mod nordvest og Silkeborg mod sydvest.

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Folk & Kirke 9690 (378) -

Tilmeldt: 14-11-2023 10:58:16

9690-samarbejdet består mellem følgende pastorater i lokalområdet 9690 Fjerritslev: Haverslev-Skræm-Bejstrup, Hjortdal, Kettrup-Gøttrup, Klim-Vester, Thorup-Vust, og Kollerup-Fjerritslev.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Folmer Olsen Begravelsesforretning (440) -

Tilmeldt: 10-06-2023 22:54:58

Familieforretningen Folmer Olsens Begravelsesforretning klar til at hjælpe dig med alle praktiske detaljer i forbindelse med planlægningen af en begravelse eller bisættelse. Vi har et stort kendskab til de lokale kirker og kirkegårde i Nørresundby, Lindholm, Hvorup og Nørre Uttrup og kan dermed give dig den rigtige rådgivning. Vi er derfor det oplagte valg, hvis du skal bruge en erfaren og faguddannet bedemand i Nørresundby og omegn

Kategori: Hovedkategori: Begravelsesforretninger

Fra fattiglemmer til konger ... (165) -

Tilmeldt: 06-02-2024 08:15:52

I marts 2016 lagde Svend Jacobsen og jeg en efterslægtstavle på nettet for herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Sønderjylland, der levede for over 500 år siden (www.troelswinther.dk). Troels Winther er stamfar til en uhyre omfattende slægt, der må betegnes som Danmarks største sammenhængende slægt. TW-efterslægtstavlen indeholder p.t. mere end 80.000 personer, hvoraf ca. 50.000 er egentlige efterkommere efter Troels Winther, mens resten er ægtefæller til efterkommerne og forældre til ægtefællerne.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Fredericia Kommune (219) -

Tilmeldt: 22-12-2023 14:32:59

Fredericia kommunes startside.

Kategori: Underkategori: Region Syddanmark

Frederikshavn Kommune (545) -

Tilmeldt: 11-07-2023 15:17:58

Frederikshavn Kommune er en kommune i Region Nordjylland, der blev dannet i forbindelse med Kommunalreformen i 2007 af de tidligere kommuner Frederikshavn, Skagen og Sæby. Kommunen er med sit areal på 648,6 km² en af de mindre kommuner i regionen.

Kategori: Underkategori: Region Nordjylland

Geneablog - Kenneth Konrad Knudsen (431) -

Tilmeldt: 11-09-2022 10:06:29

Jeg hedder Kenneth Konrad Knudsen og er født og opvokset i Nørre Snede i Midtjylland. Men rent slægtshistorisk interesserer jeg mig mest for Himmerland og Vendsyssel, hvor 90 % af mine aner stammer fra.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Goe' gamle Vrensted (306) -

Tilmeldt: 18-11-2023 14:59:03

Gruppens er tilknyttet hjemmesiden, www.Vrensted-Historier.dk, med formål at dele gamle og nye billeder samt små/store fortællinger om personer og andet interessant fra Vrensted m.m. Alle indlæg er tilladt, bare det er sobert. Hvis interesseret så læs evt. nogle af de mange Vrensted Historier, gå ind på linket: www.Vrensted-Historier.dk

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Grathe Kirke (455) -

Tilmeldt: 15-07-2023 12:16:22

Grathe Kirke er en kirke i Grathe Sogn i det tidligere Lysgård Herred, Viborg Amt, nu Silkeborg Kommune. Sognet er udskilt af Vinderslev Sogn og Thorning Sogn. Kirken blev opført som en filialkirke i årene 1916-17 og indviet 20. maj 1917.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Gravgaard slægten (265) -

Tilmeldt: 02-08-2023 10:41:17

Slægtsnavnet Gravgaard stammer fra gården Gravgaard på Thyholm. Der har gennem tiden været en del uenighed om det staves Gravgaard eller Graugaard. Begge dele er brugt i flæng, men ud fra det jeg har kunne finde så har stavemåden Gravgaard været den ældste.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Grænseforeningens leksikon (515) -

Tilmeldt: 29-05-2022 17:23:30

Udforsk Grænseforeningens leksikon med ca. 2.600 artikler om grænselandets geografi, natur og kulturhistorie. Leksikonet tager udgangspunkt i bogen 'Sønderjylland A-Å' fra Historisk Samfund for Sønderjylland.

Kategori: Hovedkategori: Leksikon og wikipedia

Hedensted Kommune (455) -

Tilmeldt: 29-07-2023 19:06:24

Hedensted Kommune er navnet på en kommune i det sydøstlige Jylland, der opstod ved Kommunalreformen i 2007.

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Hejnsvig Lokalhistorisk Arkiv (236) -

Tilmeldt: 07-11-2023 15:05:27

Besøg vores lokalarkiv. Vi har vores afdeling i vestre ende af hejnsvig skole. Vi har åben 1. onsdag i måneden fra 14 - 16 og 3. onsdag i måneden fra 18 - 20. I arkivet finde du meget lokalhistorisk stof om Hejnsvig og omegn.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hennings Slægt (141) -

Tilmeldt: 06-03-2024 13:36:50

Velkommen til min hjemmeside, hvor jeg vil præsentere mine aner og deres familier for mine børnebørn og vores familier. Hele min familie stammer fra Jylland. Alle er dog ikke blevet her, idet nogen rejste til Sjælland og andre emigrerede til Michigan i USA.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Herning Historie (870) -

Tilmeldt: 12-01-2020 21:33:22

HerningHistorie er et lokalhistorisk leksikon for hele Herning Kommune med historier og billeder samlet af De lokalhistoriske Arkiver i Herning Kommmune.

Kategori: Hovedkategori: Beretninger, samtale og fortællinger

Herning Kommune (410) -

Tilmeldt: 30-07-2023 15:44:04

Herning Kommune er en kommune i Region Midtjylland efter Kommunalreformen i 2007. Herning Kommune opstod ved sammenlægning af 4 kommuner, bla. Herning og Trehøje kommuner.

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Herningsholm Museum (717) -

Tilmeldt: 08-09-2022 11:32:57

Herningsholm er en herregård fra år 1579 beliggende i Herning i den nordøstlige del af byen. Det er Hernings ældste bygning, og den blev oprindeligt bygget i renæssancestil af adelsmanden Josva von Qualen, der lod den opføre på et voldsted nær en å i et fugtigt engareal.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Herregårdskortet.dk (499) -

Tilmeldt: 27-07-2022 10:32:05

Herregårdskortet.dk gik i luften i 2017 med en formidling af herregårdslandskabet i Region Midtjylland. Herregårdskortet indeholder beskrivelser af 183 herregårde i regionen, hvoraf 15 er tematiserede beskrivelser af særligt udvalgte emner. Herregårdstemaerne afspejler en varieret og balanceret samlet fortælling om regionens herregårde indeholder uddybende artikler og billedmateriale om 15 specifikke aspekter af herregårdenes lange og rige historie i regionen.

Kategori: Hovedkategori: Luftfotos, kort og matrikler

Historiekanon.dk (358) -

Tilmeldt: 09-03-2023 11:55:10

Den Sønderjyske Historiekanon er et interaktivt læremiddel, hvor elever og andre interesserede kan blive klogere på den sønderjyske historie og debattere, hvilke begivenheder i Sønderjyllands historie der har størst betydning for deres liv i dag.

Kategori: Hovedkategori: Historie og baggrundsstof

Historisk Samfund for Århus Stift (208) -

Tilmeldt: 27-11-2023 14:39:17

Historisk Samfund for Århus Stift har til formål at fremme interessen for Østjyllands lokalhistorie og udbrede kendskabet til områdets historiske begivenheder og udvikling over et bredt felt. Det sker ved udgivelse af årbøger, foredrag om vor egns lokale historie samt ekskursioner til forskellige historiske udflugtsmål. Historisk Samfund blev stiftet i 1907, og er dermed en af landets ældste lokalhistoriske foreninger. Foreningens ældre årbøger er blevet digitaliseret og udgør i dag et væsentligt bidrag til forståelsen af vores lokale historie.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Historisk Samfund for Sønderjylland (430) -

Tilmeldt: 22-01-2023 18:21:32

Historisk Samfund for Sønderjylland blev oprettet i 1922. Foreningens formål er "at fremme interessen og forståelsen for Sønderjyllands historie". Over 2.000 med interesse for den sønderjyske historie er medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland og nyder godt af foreningens mange tilbud.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Hjortlund Sognearkiv (192) -

Tilmeldt: 30-12-2023 00:31:52

På Hjortlund arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, fiskeri, strandinger, egnens erhversliv og meget mere

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hjælpen til Sønderjylland (216) -

Tilmeldt: 16-12-2023 00:43:21

Da Danmark i 1920 overtog Nordslesvig fra Preussen, var det en nedslidt og mishandlet landsdel – menneskeligt og materielt. Fire års verdenskrig havde sat dybe spor. Det blev dyrt. Det kostede milliarder af nutidskroner at opbygge Sønderjylland. Nordslesvig var infrastrukturelt et fallitbo. Landsdelen var slidt ned af den preussiske fortyskningspolitik og 1. Verdenskrigs udpining af menneskelige og materielle ressourcer. Niels Jensen (f. 1942) er uddannet teknikumingeniør og har i 35 år virket som dagbladsjournalist og forfatter. Han har skrevet mere end 40 bøger om historiske emner.

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Hjørring Kommune (517) -

Tilmeldt: 11-07-2023 15:25:45

Hjørring Kommune er en kommune i Region Nordjylland med 63.839 indbyggere, som ud over Hjørring omfatter byerne Hirtshals, Sindal og Løkken. Kommunen dækker den nordvestlige del af Vendsyssel, grænsende mod Frederikshavn Kommune i øst, Brønderslev Kommune i syd og Jammerbugt Kommune i sydvest.

Kategori: Underkategori: Region Nordjylland

Holstebro Kommune (1051) -

Tilmeldt: 11-07-2023 17:49:43

Holstebro Kommune er en kommune i Region Midtjylland efter Kommunalreformen i 2007. Allerede den 15. november 2005 blev kommunalbestyrelsen/sammenlægningsudvalget valgt. Den første borgmester blev venstremanden Arne Lægaard, fra Holstebro, der i 2010 blev afløst af H.C. Østerby fra Socialdemokraterne.

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Holstebro Pinsekirke (250) -

Tilmeldt: 26-08-2023 12:46:38

Holstebro Pinsekirke en evangelisk frikirke midt i Holstebro. Vores kirkesal og Café Across ligger skråt overfor banegården på Allégade 1 og 2. Vi holder gudstjenester hver søndag, og i ugens løb er der forskellige aktiviteter for børn og teenagere. Vi har børne- og juniorkirke under prædikenen. Kirken er et mangfoldigt fællesskab både i alder og kulturer. Nogen er vokset op med troen, mens først som unge eller voksne er begyndt at interessere sig for tro. Heldigvis har vi forskellige historier, personligheder og preferencer, når det kommer til tro og spiritualitet. Det afspejler meget godt vores vision: Sammen om at erfare Guds kærlighed og udforske meningen med live

Kategori: Underkategori: Frikirker

Horsens Kommune (784) -

Tilmeldt: 03-08-2023 14:45:01

Horsens Kommune er en kommune i Region Midtjylland efter Strukturreformen i 2007. I Horsens Kommunes nordlige del, syd for Mossø, befinder sig Danmarks næsthøjeste naturlige terrænpunkt, Yding Skovhøj, - et kort stykke vest for det højeste naturlige terrænpunkt, Møllehøj, og tredjehøjeste Ejer Bavnehøj.

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Hulsig Kirke | Skagen kirke (427) -

Tilmeldt: 28-11-2023 13:01:05

Hulsig Kirke er en kirke i Hulsig syd for Skagen. Kirken blev opført 1893-1894 i nyromansk stil efter tegning af arkitekt Vilhelm Ahlmann. Kirken blev indviet d. 6. august 1894.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Hvirring Sogns Lokalarkiv (337) -

Tilmeldt: 20-05-2023 09:56:29

På Lokalarkivet for Hvirring Sogn kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Ikast-Brande Kommune (306) -

Tilmeldt: 03-08-2023 14:51:36

Ikast-Brande Kommune er en kommune i Region Midtjylland. Den blev dannet efter strukturreformen i 2007 og ligger øst for Herning Kommune, nord for Vejle Kommune, vest for Silkeborg Kommune og syd for Viborg Kommune.

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Ikast-Brande Kommune (315) -

Tilmeldt: 09-08-2023 10:51:54

kast-Brande Kommune er en kommune i Region Midtjylland. Den blev dannet efter strukturreformen i 2007 og ligger øst for Herning Kommune, nord for Vejle Kommune, vest for Silkeborg Kommune og syd for Viborg Kommune.

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Ingrid og Kaj Schmidts familietræ (440) -

Tilmeldt: 15-08-2022 09:42:05

Slægterne boede i 3 hovedområder. Farfar Morten Schmidts slægt i Sydvestjylland fra Esbjergområdet til Brøns, farmor Anne Mathilde Nielsens slægt i Midtvestjylland i sognene omkring Ringkøbing med en gren fra Vorgod. Mor Ingrid Kjærsgaard Jensens slægt er fra Nordjylland mest Vendsyssel.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Jammerbugt Kommune (832) -

Tilmeldt: 11-07-2023 15:33:43

Jammerbugt Kommune er en kommune i Region Nordjylland efter Kommunalreformen i 2007. Allerede den 15. november 2005 blev kommunalbestyrelsen dog valgt. Kommunalbestyrelsen har 27 medlemmer. Borgmester er Mogens Gade, Venstre. Jammerbugt Kommune opstod ved sammenlægning af flg.: Brovst Kommune Fjerritslev Kommune

Kategori: Underkategori: Region Nordjylland

Jordrup Nostalgi (342) -

Tilmeldt: 02-05-2023 14:24:17

Jordrup Nostalgi er et sted vi kan dele gamle billeder fra Jordrup og nærmeste omegn. Gerne med årstal og beskrivelse.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Kai Eskildsen Møller - Sønderjyske sider (363) -

Tilmeldt: 13-03-2023 13:11:48

Side om flere forskellige slægter.

Kategori: Hovedkategori: Portrætter, billeder og fotos

Karsten Paul Ringling (174) -

Tilmeldt: 12-12-2023 14:12:56

Jeg hedder Karsten Paul Ringling. Min far hed Paul Ringling, han var ejendomsmægler og iværksætter, han havde taget sin mors navn, fordi han kunne bruge det i sin forretning, og fordi han ønskede at føre slægtsnavnet videre. Han blev desværre kun 48 år gammel. Efter jeg er stoppet på arbejdsmarkedet ville jeg finde ud af hvordan det hang sammen med det navn. Mit træ indeholder, slægten både på min fars og mors side, samt min svogers og min kones slægter, men træet udvikler sig konstant, så det nu et træ indeholdende Danere lige fra Vestjylland til Skåne og resten af jorden.

Kategori: Hovedkategori: Myheritage slægtstræer og indhold

Kirke & Sogn - 9460 (154) -

Tilmeldt: 24-02-2024 16:20:23

Kirke & Sogn er fælles hjemmeside for "Folkekirken i 9460", det vil sige pastoraterne i Brovst, Øland-Langeslund og Midt-Hanherred (Lerup-Tranum-Koldmose-Torslev og Øster Svenstrup).

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Kolding Kommune (163) -

Tilmeldt: 23-02-2024 20:50:15

Kolding Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007. Kolding Kommune opstår ved sammenlægning af flg. Kolding Kommune, Lunderskov Kommune, Vamdrup Kommune, Vester Nebel Sogn og Christiansfeld Kommune.

Kategori: Underkategori: Region Syddanmark

Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening (301) -

Tilmeldt: 09-05-2023 20:10:10

Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening. Foreningen indsamler protokoller og andre materialer, samt billeder fra omegnen og holder udflugter og møder.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Langvad Pearce Web Site - Myheritage (142) -

Tilmeldt: 20-02-2024 11:07:52

Jeg hedder Marianne, og er er startet med at sammenholde informationer fra familie forskning lavet af andre familie medlemmer. Min familie har direkte slægtslinks til Fanø, Nordjylland og Sønderjylland, samt England. De mest fremtrædende navne i slægten, på dette stadie, er Sørensen, Mortensen, Bagger, Langvad, Abrahamsen, Saak, Pearce, Simmonds, Gundesen og Pedersen. Du er velkommen til at skrive, hvis du har informationer om min slægt.

Kategori: Hovedkategori: Myheritage slægtstræer og indhold

Lemvig Kommune (267) -

Tilmeldt: 10-08-2023 13:49:15

Lemvig er en by i det nordlige Vestjylland med 6.827 indbyggere (2023), beliggende 23 km sydøst for Thyborøn, 24 km vest for Struer og 34 km nordvest for Holstebro. Lemvig er hovedby i Lemvig Kommune, der ligger i det nordvestlige hjørne af Region Midtjylland.

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning (394) -

Tilmeldt: 18-08-2022 15:43:05

Min Humble-slægt har sine rødder på Fyn og Langeland i 1500-tallet, og senere i Jylland og på Lolland-Falster og i Norge.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn (175) -

Tilmeldt: 01-02-2024 12:19:03

Her kan du finde en stor samling af diverse arkivalier fra Gram kommune. Arkivet har åbent 09:00 - 12:00 og 13.00 - 16.00, hver Tirsdag.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk Arkiv for Hammel og Favrskov (332) -

Tilmeldt: 01-07-2023 12:57:46

Lokalhistorisk Arkiv i Hammel dækker området, der udgjorde Hammel Kommune indtil 2007, med følgende sogne og byer: Hammel, Voldby, Søby, Røgen, Farre, Sporup, Haurum, Sall, Lading og Skjød, Svenstrup, Fajstrup og Skjoldelev. På arkivet finder du det gængse arkivmateriale til slægtsforskning, som kirkebøger, folketællingslister og skattebøger. Vi har en stor samling af lydbånd, billeder, film, en omfattende Avisudklipssamling og samtlige eksemplarer af Hammel Avis (Midtjyllands Avis) fra 1890 til 1987.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk Arkiv for Kliplev Sogn (297) -

Tilmeldt: 27-05-2023 23:33:17

Lokalhistorisk Arkiv for Kliplev Sogn har til huse i Egnsmuseet Straagaards Smedie i Kliplev. Straagaards Smedie er en selvejende institution, hvor det lokalhistoriske arkiv har lejet sig ind. Både Arkivet og Egnsmuseet drives af Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk Arkiv Ulkebøl (330) -

Tilmeldt: 09-04-2023 08:46:29

Besøg vores facebookside eller hjemmeside for mere info. Vi er nu på plads med arkivet på Sønderborg Kaserne, og du er meget velkommen til at komme forbi i åbningstiden. Hvis du søger oplysninger om lokalområdet, personer, billeder eller lignende, vil vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn (246) -

Tilmeldt: 10-10-2023 10:29:47

Arkivet drives af Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn og er beliggende i det tidligere rådhus på Jørgen Fibigersgade 26 i Hirtshals.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lomborg Kirke (248) -

Tilmeldt: 12-12-2023 10:29:53

Lomborg Sogn var et sogn i Lemvig Provsti. Sognet blev 22. august 2019 lagt sammen med Rom Sogn og indgår nu i Lomborg-Rom Sogn. I 1800-tallet var Rom Sogn anneks til Lomborg Sogn. Begge sogne hørte til Skodborg Herred i Ringkøbing Amt. Her er i alt 4 kirker under dette sogn, Dybe, Ramme, Lomborg og Rom kirke

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Lottrup slægten (124) -

Tilmeldt: 15-04-2024 12:12:01

Igennem flere år var det mit ønske, at kunne få etableret et overblik over slægten Lottrup. Der vil højst sandsynlig være mangler og fejl her og der, men det er mit håb, at vi med tiden kan få materialet gjort mere og mere validt. Hvis man ved gennemsyn det materiale der nu er lagt på nettet, finder anledning til at bidrage med kommentarer, nye oplysninger eller rettelser til dataene, er man velkommen til at kontakte undertegnede via e-mail.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Lund og Eriksen slægten fra Grønland (83) -

Tilmeldt: 19-05-2024 18:37:53

Slægten Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk, Grønland. Min slægt fra Grønland: Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk, samt min mands slægt i Vestjylland: Nielsen fra Borris & Henriksen fra Videbæk.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Læsø Kommune (403) -

Tilmeldt: 15-07-2023 12:42:53

Læsø Kommune er en kommune i Region Nordjylland. Kommunen omfatter øen Læsø, beliggende i Kattegat.

Kategori: Underkategori: Region Nordjylland

Læsø Museum (279) -

Tilmeldt: 07-11-2023 15:08:05

Museumshuset ligger på Byrum Hovedgade 68 med bl.a. butik og café, særudstillinger, søfarts- og fiskeriudstilling, sølvskatten og museets administration. Vi glæder os til at se dig.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Løkken museum (235) -

Tilmeldt: 17-11-2023 22:16:01

Bymuseum i skudeskipperhus. Løkken Museum har fokus på handel, historie, håndværk og turisme. Museet er indrettet i et skudeskipperhus, det såkaldte Johanne Grønbechs Hus, der blev bygget omkring 1860 af skudeskipperen Thomas Grønbech. I haven findes der også et gammelt badehus, hvor der er udstilling om badelivet i Løkken. Løkken Miniby viser desuden fine Løkkenhuse fra ca. år 1900.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Madsen Fra Thy (261) -

Tilmeldt: 05-08-2023 11:13:33

Madsen Fra Thy er resultat af mit mangeårige arbejde med at forske i såvel min egen slægt fra Thy (Hundborg, Harring, Hørdum, Hassing og Vorupør) og min afdøde svigerfamilies aner fra især Staby og Husby i Vestjylland og Fur.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Man er vel hardbo - Slægtsbøger (174) -

Tilmeldt: 16-01-2024 12:27:18

Den store slægtsbog fra Hardsyssel, "Man er vel hardbo"... er en 600 års familiekrønike fra Nordvestjylland, som er en bestseller indenfor genren. En moderne slægtsbog på 1060 sider i tre bind.

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Mariagerfjord Kommune (431) -

Tilmeldt: 16-07-2023 16:31:08

Mariagerfjord Kommune er en kommune i den sydøstlige del af Himmerland under Region Nordjylland med 41.859 indbyggere, hvis største byer er Hobro, Hadsund, Arden og Mariager.

Kategori: Underkategori: Region Nordjylland

Martin Iversen Christensen - Slægtsbøger (180) -

Tilmeldt: 12-02-2024 00:27:43

Er man interesseret i den sønderjyske bondeslægt og fortællinger herfra, sammen med andre godt slægtshistorier, så er Martin Iversen Christensens bøger måske noget for dig.

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Michael Axelsen - Min slægt (370) -

Tilmeldt: 08-11-2022 10:00:53

Jeg forsker i min egen slægt fortrinsvis i Danmark; Sjælland (midt, nordøst, syd og øst), Jylland (Holmsland, Varde, Vejle, Viborg-egnen og Aalborg), Fyn (sydøst), Sydslesvig (Amrum, Bredsted og Nørregårdsskov) samt Bornholm, Langeland og Samsø.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Mindeblade for faldne sønderjyder 1914-1918 (174) -

Tilmeldt: 08-12-2023 13:18:19

Mindeblade med en del personinformation over faldne i krigen 1914 til 1918. Sønderjylland.

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Morsø Kommune (453) -

Tilmeldt: 16-07-2023 17:19:57

Morsø Kommune i Viborg Amt blev dannet ved kommunalreformen i 1970. Ved strukturreformen i 2007 forblev kommunens omfang uændret, men den kom under Region Nordjylland. Kommunen omfatter øen Mors med Agerø i Limfjorden.

Kategori: Underkategori: Region Nordjylland

Museet Sønderskov (218) -

Tilmeldt: 02-03-2024 19:58:57

Sønderskov er nævnt for første gang i 1400-tallet, men vi kender ikke meget til de ældste bygninger. Det kvadratiske voldsted med voldgrav omkring kunne tyde på at det ældste Sønderskov også lå her, men vi mangler klare beviser på det.I dag driver vi et museum med 16 fastansatte, og et stort antal projektansatte. Antallet varierer, men vi er typisk 16-19 medarbejdere i huset til daglig. Vi er samtidig stolte af, at have en stor skare af frivillige, der hjælper til ved en lang række opgaver. Dette er en vigtig del af identiteten på Sønderskov.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museum & Arkiv for Nørresundby Købstad (290) -

Tilmeldt: 20-07-2023 11:13:04

Museum & Arkiv for Nørresundby Købstad og gamle Sundby-Hvorup kommune.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museum Skanderborg (469) -

Tilmeldt: 04-05-2023 23:33:18

Museum Skanderborg har ansvaret for den samlede kulturhistorie i Skanderborg kommune. Museet omfatter fem museer og seks arkiver.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Myrupfamilien (303) -

Tilmeldt: 25-05-2023 12:11:54

Velkommen til Myrupfamiliens hjemmeside. Den beskriver slægten Myrup, som stammer fra den tidligere landsby Myrup i Lild Sogn i Vester Han Herred i det nuværende Lild Klit mellem Hanstholm og Fjerritslev i Nordjylland.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Norddjurs Kommune (581) -

Tilmeldt: 12-08-2023 00:20:08

Norddjurs Kommune bugter sig langs Jyllands næsetip. En af landets længste kystlinjer, mangfoldig natur, den gamle købstad Grenaa og et væld af mindre, aktive bysamfund er med til at tegne et billede af Norddjurs. På denne sides undersider kan du læse flere fakta om Norddjurs Kommune, for eksempel befolkningstal, om kommunens historie, Norddjurs Kommune på nettet og meget mere.

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Nordjyllands Kystmuseum (242) -

Tilmeldt: 01-03-2024 23:44:15

Nordjyllands Kystmuseum består af fire afdelinger. Se alle museerne og udstillingerne her. Spændende oplevelser på Kystmuseets afdelinger i Skagen, Frederikshavn og Sæby.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Nordjyske Museer (1261) -

Tilmeldt: 01-01-2020 19:01:54

Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Odder Kommune (415) -

Tilmeldt: 13-08-2023 10:11:38

Odder er en stationsby i Østjylland med 12.454 indbyggere, beliggende i Odder Sogn. Den er samtidig hovedby i Odder Kommune og ligger i Region Midtjylland. Tidligere var den hovedby i Hads Herred. Befolkningen i Odder by udgør cirka halvdelen af kommunens samlede indbyggertal.

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Ole Munks slægtssider (228) -

Tilmeldt: 17-10-2023 09:00:19

Slægtsdatabase med ca. 10.000 personer fortrinsvis fra Jylland med følgende gamle amter: Hjørring, Aalborg, Viborg, Randers og Skanderborg.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Patsches Hus - Lokalarkiv (199) -

Tilmeldt: 17-10-2023 09:07:11

Arkivet har gennem årene modtaget et meget stort dokumentmateriale, omfattende alt fra ejendoms-, person-, forenings-, sogne- og kommunaldokumenter af vidt forskellig karakter. Det indkomne materiale er registreret og arkiveret, så der er mulighed for at finde netop det materiale som du måske søger efter. Arkivet råder desuden over et stort billedmateriale over personer, skoler, huse og ejendomme, foreninger, som arkivet har registreret og arkiveret.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark