Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
Søgeresultat:
Din søgning hvor "kulturarv" indgår, gav "25" resultater.
Alvin (40) -

Tilmeldt: 02-02-2024 23:06:15

Platform for digitale samlinger og digitaliseret kulturarv.

Søgeord: portal kulturarv dokumenter billeder digital

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

American Historical Society of Germans from Russia (208) -

Tilmeldt: 11-04-2023 09:25:15

AHSGRs mission er at opdage, indsamle, bevare og dele historie, kulturarv og genealogisk arv fra tyske bosættere i det russiske imperium. Som eksperter på tysk russisk arv er vi dedikerede og lidenskabelige med løbende at opdage nye oplysninger og dele dem gennem en overflod af online og personlige ressourcer.

Søgeord: rusland indvandring tyskere tyskland kulturarv

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Europa

Bornholms Museum (197) -

Tilmeldt: 26-07-2023 11:14:46

Bornholms Museum er stiftet i 1893 og er et kulturhistorisk museum for Bornholm og Christiansø. Museet er ejet og drevet af Bornholms Museumsforening - landets største museumsforening af sin art. Vi har ca. 5000 medlemmer, som er engageret i at sikre den bornholmske kulturarv på de to statsanerkendte museer: Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum. Som statsanerkendt museum er vi forpligtiget til at indsamle, konservere, forske, udstille og formidle til det almene publikum. Museet varetager disse fem forpligtigelser indenfor såvel arkæologi som nyere tids kulturhistorie.

Søgeord: museum bornholm arkiv historie kulturarv

Kategori: Hovedkategori: Museer

Danskkulturarv.dk (562) -

Tilmeldt: 26-03-2023 14:49:45

På danskkulturarv.dk arbejder vi med at give dig adgang til Danmarks digitale kulturarv, og på siden testes løbende forskellige måder, hvorpå du kan udforske, bruge og dele kulturarven. Her på danskkulturarv.dk kan du finde digitaliserede fund fra den danske kulturarv, som en lang række kulturinstitutioner stiller til rådighed.

Søgeord: kulturarv film video billeder digital

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Det Kongelige Bibliotek (104) -

Tilmeldt: 22-10-2023 17:42:05

Det Kgl. Bibliotek er en institution under Kulturministeriet. Vi leverer services og vidensformidling samt sikrer dansk kulturarv for eftertiden.

Søgeord: kongelig bibliotek københavn statslig

Kategori: Hovedkategori: Statslige institutioner

Dk-kulturarv.dk (313) -

Tilmeldt: 20-06-2023 17:36:22

Fremtidens Danmark i historiske rammer. Rundt omkring i landet ligger der et utal af bevaringsværdige ejendomme, som ingen har midlerne til at redde. Endnu.du kan selv være med og støtte projektet.

Søgeord: kulturarv bygninger fredet projekt bevaringsværdigt

Kategori: Hovedkategori: Gader og infrastruktur

Europeana.eu (307) -

Tilmeldt: 08-11-2022 12:41:11

Europeana er en internetportal med links til mange millioner digitale emner. Portalen rummer billeder, tekster, lyd, video, museumsgenstande og arkivalier fra europæiske kultur-og forskningsinstitutioner. Portalen samler og linker til millioner af digitaliserede materialer fra Europa.

Søgeord: søg portal europa kulturarv historie

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Foreningen Danske Slotte og Herregaarde (174) -

Tilmeldt: 19-11-2023 09:03:37

Foreningen er et samarbejde til fremme af unikke oplevelser på danske slotte og herregårde. Alle vore medlemmer har deres eget særlige kendetegn, og foreningen byder derfor velkommen til en kulturel mangfoldighed - et kongerige af oplevelser. Den kulturhistoriske oplevelse er vores fælles baggrund, hvorfor der venter unikke oplevelser, uanset om De blot ønsker at besøge stedet for sin historiske værdi eller ønsker at overnatte i disse fantastiske rammer.

Søgeord: slotte herregårde bygninger historiske kulturarv

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Heimskringla.no (131) -

Tilmeldt: 02-10-2023 13:15:57

Heimskringla er den største samling af norrøne og nordiske kildetekster på nettet – p.t. omkring 7200 titler og består primært af eddatekster, sagaer og kvad, sekundært af baggrundsmateriale og kilder til samisk kultur. Heimskringla bygger på den opfattelse, at disse tekster – som en del af vor fælles kulturarv – bør være frit tilgængelige for alle.

Søgeord: nordisk mytologi gamle skrifter kildetekster

Kategori: Hovedkategori: Historie og baggrundsstof

Herregårdsmuseet Selsø Slot (146) -

Tilmeldt: 28-09-2023 12:53:18

Selsø blev bygget i 1570’erme af adelsmanden Jakob Ulfeldt. I 1972 forpagtede ægteparret Bernhard Linder og Grethe Gunnar Nielsen den forfaldne hovedbygning og gik i gang med at restaurere den nænsomt med hjælp fra frivillige og i samarbejde med bl.a. Nationalmuseets bevaringsafdeling. Året efter åbnede Selsø som museum. I 1995 blev huset overdraget af Marina von Plessen af Scheel til Den Plessenske Selsø Fond, hvorved museet blev en selvejende institution, der drives med midler fra billetindtægter og tilskud fra Frederikssund Kommune.

Søgeord: selsø slot museum historisk kulturarv

Kategori: Hovedkategori: Museer

Lokalhistoria.nu (248) -

Tilmeldt: 14-04-2023 23:36:24

SLHD er et kulturarvsprojekt, der har til formål at digitalisere kommunale og sognelige mødereferater, byråds- og kommunalbestyrelsesprotokoller i Sverige og gøre disse tilgængelige digitalt online.

Søgeord: sverige kommunalt byråd protokoller søgning

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn (639) -

Tilmeldt: 11-09-2020 09:17:48

Arkivet bevarer en del af den lokale kulturarv sammen med andre kulturinstitutioner i den gamle Sorø Kommune, der udgøres af sognene Alsted, Bjernede, Vester Broby, Bromme, Fjenneslev, Lynge, Pedersborg, Slaglille og Sorø.

Søgeord: sorø lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv (1053) -

Tilmeldt: 19-03-2021 22:02:05

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv er historisk arkiv for borgere og forvaltning i Lyngby-Taarbæk Kommune, der formidler den lokale historie og kulturarv.

Søgeord: lyngby taarbæk stadsarkiv

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Mediestream - Statsbiblioteket (707) -

Tilmeldt: 17-06-2022 00:20:06

Mediestream er Det Kgl. Biblioteks indgang til digitale samlinger af dansk kulturarv i form af aviser, radio, tv og reklamefilm. Den fulde adgang til indholdet i Mediestream kan tilgåes ved fysisk tilstedeværelse på Det Kgl. Biblioteks lokationer. Men folkebiblioteker har mulighed for at tilbyde deres brugere adgang til aviser fra perioden før 2001 og indtil ophavsretten bortfalder efter 100 år, ved at tegne abonnement på "Mediestream Folkebibliotek".

Søgeord: mediestream aviser gamle avis arkiv

Kategori: Hovedkategori: Aviser, magasiner og opslagsværker

Monumenter i København (70) -

Tilmeldt: 14-11-2023 10:43:18

Her kan du søge på historiske monumenter eller kunstnerens navn i hele Københavnsområdet. Du kan også klikke på en af prikkerne i kortet, for at se hvilke monumenter der i det pågældende område.

Søgeord: monumenter københavn statuer kulturarv byhistorie

Kategori: Hovedkategori: Historiske bygningsværker

Museet Godthåb Hammerværk (109) -

Tilmeldt: 01-11-2023 14:52:06

Godthaab Hammerværk er et arbejdende industrimuseum i landsbyen Godthåb syd for Aalborg. Museet har til huse i ældre industribygninger, som blev ledige ved nedlæggelsen af Zincks Fabrikker i 1977. Mange maskiner fungere fortsat til frembringelse af have- og landbrugsredskaber drevet af vandkraft.

Søgeord: museum godthåb hammerværk historie kulturarv

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museum Amager (132) -

Tilmeldt: 21-10-2023 00:46:09

Museum Amagers opgave er ifølge museumsloven gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at bidrage til sikringen af Danmarks kulturarv. Museet skal aktualisere og tilgængeliggøre viden om kulturarven og udvikle anvendelsen af den for brugere og samfund. Museets ansvarsområde er primært knyttet til Amager som kulturhistorisk genstandsfelt.

Søgeord: museum amager historie dragør kulturarv

Kategori: Hovedkategori: Museer

Nye & Gamle Fensmark (118) -

Tilmeldt: 21-10-2023 00:14:17

Nye & Gamle Fensmark har i 9 år arbejdet for at bevare Fensmarks kulturarv. Vi ønsker dig velkommen til et nostalgisk tilbageblik, hvor du får en spændende rejse gennem tidsmaskinen.

Søgeord: fensmark byhistorie bevaring kulturarv billeder

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Nyhavnsforeningen (83) -

Tilmeldt: 05-11-2023 09:57:24

Foreningens formål er at arbejde for en styrkelse af kulturarvsmiljøet i Nyhavn - som byrum og som havn.

Søgeord: byrum forening byliv københavn kulturarv

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Randers Amts Historiske Samfund (637) -

Tilmeldt: 05-07-2022 13:22:18

Randers Amts Historiske Samfund er dit mødested for den lokale kulturarv i Randers og omegn.

Søgeord: randers historie

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Rigsarkivets indtastningsportal (75) -

Tilmeldt: 11-11-2023 22:47:21

Velkommen til Rigsarkivets indtastningsportal. Her kan du være med til at gøre vores fælles kulturarv tilgængelig for alle.

Søgeord: rigsarkivet indtastningsportal data kulturarv indtaster

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

ROMU - Museer i Roskilde – Lejre – Frederikssund (227) -

Tilmeldt: 15-04-2023 23:48:45

Museumsorganisationen ROMU udspringer af Roskilde Museum, der blev etableret i 1929. I dag har ROMU 10 museer i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner. ROMU har som statsanerkendt museum det kulturhistoriske ansvar for de tre kommuner, samt for Egedal kommune. ROMU ønsker at være en markant aktør i kulturlivet og har ambition om at aktualisere viden om kulturarv og at gøre denne relevant og vedkommende. ROMU er et af 10 museer, der på landsplan er udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen til at varetage tilsynet med landets fredede fortidsminder. Museet forestår tilsynet i det centrale og vestlige Sjælland.

Søgeord: museum roskilde lejre frederikssund kultur

Kategori: Hovedkategori: Museer

Skolehistorie.dk (735) -

Tilmeldt: 15-10-2019 15:18:01

Skolehistorie er et digitalt museum – og en vidensportal, hvor alle kan blive klogere på skolens kulturarv.

Søgeord: skole skoler beretninger historie fortællinger

Kategori: Hovedkategori: Leksikon og wikipedia

Vi taster kilder i Rigsarkivet (226) -

Tilmeldt: 27-12-2022 12:52:41

Rigsarkivet inviterer alle borgere til at være med til at gøre vores skriftlige kulturarv tilgængelig for alle.

Søgeord: rigsarkivet indtastning kilder kildeportal

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Øhavsmuseet og byhistorisk arkiv (317) -

Tilmeldt: 02-08-2023 10:53:46

Øhavsmuseet sikrer kulturarven i sit ansvarsområde, skaber ny viden, formidling og læring og inspirerer samfundet og medborgerne til at se kulturarv og historisk indsigt som en ressource. Museet fokuserer særligt på istidslandskabets dannelse og landskabets kulturhistorie inklusive de mange levn, monumenter og bygningsmiljøer, samt kulturarven knyttet til købstadshistorie og byens rets- og afstraffelseshistorie med afsæt i Faaborgs velbevarede historiske bymiljø og byens ting- og arresthus.

Søgeord: øhav museum lokalarkiv mølle byhistorie

Kategori: Hovedkategori: Museer