Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
Alle søgeord
Prøv også den nye funktion, som viser samtlige søgeord fra alle links på 1 engang.

Tryk her
100 resultater for lokalarkiv
Grenaa Egnsarkiv (763) -

Tilmeldt: 02-07-2022 11:50:18

Fungerer som lokalhistorisk arkiv for Norddjurs Kommune. Det betyder, at arkivet opbevarer materiale af privat proveniens (fra foreninger, virksomheder, privatpersoner mv.) samt materiale fra kommunale myndigheder og institutioner i det område, der blev dækket af den daværende Grenaa Kommune. Alt opbevaret materiale registreres på edb. Grenaa Egnsarkiv stiller ovennævnte materiale til rådighed for offentligheden efter arkivvæsenets sædvanlige tilgængelighedsregler:

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistoriske film fra Thy (1122) -

Tilmeldt: 05-09-2020 14:06:34

Efterhånden som digitaliseringen af den beskedne samling af lokalhistoriske film, som arkivet råder over, skrider frem, bliver filmene tilgængelige her fra hjemmesiden. Vi er fortsat interesseret i at modtage filmoptagelser, som kan være med til at skildre egnens lokale historie.

Kategori: Hovedkategori: Gamle film og filmklip

Agersted Lokalarkiv - Facebook (162) -

Tilmeldt: 29-02-2024 10:40:49

Gruppen har til formål at dele oplysninger og billeder om Agersted og omegn.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Allested - Vejle Lokalhistoriske Arkiv (447) -

Tilmeldt: 14-10-2022 22:57:34

Allested - Vejle Lokalhistoriske Arkiv har til opgave at dække Allested og Vejle sogne med byområderne Allested – Ny Allested - Vejle og Radby

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Arden Lokalhistorisk Arkiv (212) -

Tilmeldt: 23-02-2024 23:17:57

På Arden Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Arentsminde Lokalhistoriske Arkiv (204) -

Tilmeldt: 25-02-2024 20:41:57

Vi bevarer materialer om byens historie, så hvis du har billeder, fortællinger eller andet materiale, der bør bevares for eftertiden.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Arkiv for Sdr. Nærå og Årslev Sogne (281) -

Tilmeldt: 25-12-2023 20:32:58

På Lokalhistorisk arkiv for Sønder Nærå og Årslev sogne kan du finde mange spændende historier. Vi har en pænt stor og voksende samling af arkivalier i original eller kopi, fotografier, film, kort, mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv, foreningsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Asaa Lokalhistoriske Arkiv (163) -

Tilmeldt: 12-03-2024 14:48:36

Her vil Asaa Lokalhistoriske Arkiv præsentere nyheder og informationer til medlemmer og andre interesserede.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Asperup Roerslev Lokalarkiv (513) -

Tilmeldt: 07-10-2022 12:30:33

Man er velkommen til at besøge arkivet i åbningstiden tirsdage 14-16 og torsdage 16-18 eller efter aftale. Vi er beliggende på Byvejen 29C, Baaring, 5466 Asperup.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Ballerup Stadsarkiv (908) -

Tilmeldt: 13-12-2020 21:30:35

Ballerup Stadsarkiv er både stads-, It- og lokalarkiv for Ballerup Kommune. Arkivet har titel af stadsarkiv, fordi det modtager Ballerup Kommunes arkivalier i henhold til Arkivloven, men er samtidig også lokalarkiv, da det indeholder private arkivalier.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv - Facebook (98) -

Tilmeldt: 04-06-2024 12:15:38

Lokalarkivets dækningsområder er Barrit og Vrigsted sogne i Hedensted Kommune. Dette er deres officielle facebook side.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Beder-Mallings Egnsarkiv (261) -

Tilmeldt: 12-12-2023 14:09:13

Beder-Malling Egnsarkiv dækker Beder og Malling Sogne. Dets opgaver er at indsamle skrevne, trykte, tegnede og fotograferede materialer (arkivalier), som kan være med til at fortælle egnens og dens beboeres historie.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Billum Lokalhistorisk Arkiv (165) -

Tilmeldt: 07-04-2024 20:31:30

Lokalarkivet i Billum kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Bindslevegnssamling.dk (315) -

Tilmeldt: 23-07-2023 13:15:23

Formål er at indsamle, registrere og opbevare lokalhistorisk materiale, som sognets beboere måtte være interesseret i at få bevaret for eftertiden. Deslige fremme og styrke den almene interesse for egnens historie og medvirke til bevarelse af effekter af historisk værdi for Bindslev Sogn.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Birket Lokalhistorisk Arkiv (769) -

Tilmeldt: 10-01-2021 11:34:12

Lokalarkiv for Birket sogn.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Bording Lokalhistoriske Forening / Arkiv (674) -

Tilmeldt: 21-06-2022 11:41:16

Hjemmeside for foreningen, hvor der også findes info om arkivets arbejde.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Bornholms Ø-arkiv (342) -

Tilmeldt: 29-05-2023 16:30:26

Formidling, efterlysninger og indsamling af lokalhistoriske informationer fra Bornholm.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Bovrup-Varnæs-Sognearkiv.dk (912) -

Tilmeldt: 05-03-2020 20:01:43

Vores opgave er at samle og opbevare gamle dokumenter og billeder for eftertiden, vi hjælper gerne med at finde billeder og dokumenter fra dine slægtninge og aner.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Bramming Byhistoriske Arkiv (235) -

Tilmeldt: 31-01-2024 11:35:22

Bramming Byhistoriske Arkiv er Brammings skatkammer af historisk viden. Her kan du udforske oplysninger om ældgamle bygninger, begivenheder og bemærkelsesværdige personer. Vores dedikerede frivillige arkivmedarbejdere står klar til at hjælpe dig med at indhente de oplysninger, du søger. Hvis du besidder materiale, som du tror kunne være af interesse for fremtidige generationer, er du mere end velkommen til at kontakte os. Vi vil meget gerne drøfte det med dig og kan endda tilbyde at kopiere materialet, så du stadig kan beholde det i din besiddelse. Arkivet er åbnet alle tirsdage fra kl. 13.00 – 15.00. (undtaget juli og december måned, hvor vi holder ferie).

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Broagerlands Lokalarkiv (228) -

Tilmeldt: 07-11-2023 14:59:11

Broagerlands Lokalarkiv er et lille frivilligdrevet arkiv der beskæftiger sig med egnens spændende historie, og løbende holder events for alle interesserede parter.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Bryggenslokalhistorie.dk (310) -

Tilmeldt: 26-08-2023 23:31:42

Foreningen har over 20.000 fotos fra Bryggen og en del postkort fra 1920 og 30èrne, samt meget andet.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Byhistorisk Hus i Glostrup (485) -

Tilmeldt: 05-03-2023 23:42:14

Byhistorisk Hus rummer bl.a. Lokalhistorisk Arkiv. Arkivet har en stor samling af dokumenter, aviser, protokoller, bøger og særligt billeder. Den arkivalske samling har rod i Historisk Selskab, som startede systematisk indsamling allerede under 2. Verdenskrig. Arkivet rummer bl.a. ca. 100.000 billeder.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Børkop Lokalhistoriske Arkiv (515) -

Tilmeldt: 15-07-2022 16:50:35

Børkop lokalhistoriske Arkiv har siden januar 2007 været en afdeling af Vejle Stadsarkiv.Arkivets formål er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier fra privatpersoner, foreninger og virksomheder.Arkivalier kan være dokumenter af enhver art, fotos, film, lydoptagelser, landkort og lignende.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Christiansfeld Lokalhistorisk arkiv (454) -

Tilmeldt: 29-12-2022 20:47:16

Christiansfeld Arkiv indsamler og rummer materiale fra det gamle Tyrstrup sogn, Aller, Taps, Frørup, Stepping og Christiansfeld med de tilgrænsende områder.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv (570) -

Tilmeldt: 11-07-2022 15:22:05

Foreningen ejer og driver Christianshavns Lokalhistoriske Arkiv. Arkivet passes af frivillige og befinder sig i Vagthuset – Acciseboden – Torvegade 75. Der er åbent lørdage mellem kl. 13 og 15. Undtagen på helligdage og i ferier. Samlingen bliver hele tiden opdateret via internettet. se chrarkiv.dk

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening og Arkiv (1085) -

Tilmeldt: 20-12-2020 21:17:09

Dalum-Hjallese Lokalarkiv er ét af Odense Kommunes 15 lokalhistoriske arkiver. Arkivet drives af frivillige arkivmedarbejdere og en frivillig arkivleder, som har det arkivfaglige ansvar. Arkivet indsamler arkivalier fra det område, som før 1970 udgjorde Dalum Kommune.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Darum Sognearkiv (223) -

Tilmeldt: 23-01-2024 19:02:21

I Darum Sognearkiv kan du finde spændende lokalhistorie. Vi har en fin samling af originale arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger med mere. Lokalarkivet dækker det gamle Darum Sogn, med Ll. Darum og Darum Mark.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

De Polske Statsarkiver (128) -

Tilmeldt: 03-05-2024 19:21:51

De Polske Statsarkiver danner et netværk bestående af 3 centrale hovedarkiver i Warszawa og 29 regionale lokalarkiver med deres filialer fordelt i Polen.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Europa

Dragør Lokalhistoriske Forening (172) -

Tilmeldt: 29-02-2024 10:50:37

Dragør Lokalhistoriske Forening blev stiftet den 14. november 1995, og formålet er at medvirke til at forøge interessen for Sydamagers lokalhistoriske værdier.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Drejø Sogns Lokalarkiv (340) -

Tilmeldt: 05-08-2023 13:01:52

Lokalarkivet for Drejø Sogn kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser øernes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, fiskeri, erhvervliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Dronninglund Lokalhistorisk Arkiv (375) -

Tilmeldt: 06-05-2023 20:56:37

Dronninglund Lokalhistorisk Arkiv præsentationsside på facebook.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Dronninglund Lokalhistorisk Arkiv (309) -

Tilmeldt: 11-12-2023 11:13:01

Lokalhistorisk Arkiv for Dronninglund har som formål at indsamle, registrere, bevare og formidle lokalhistorisk materiale, der vedrører Dronninglund, Ørsø, Østerled, Try, Storskoven og Jordbroen.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Egebjerg Lokalarkiv og Forening (291) -

Tilmeldt: 02-11-2023 13:48:52

Egebjerg Lokalhistoriske Forening-Arkiv dækker området i den tidligere Egebjerg Kommune, som bestod af sognene: Stenstrup, Lunde, Kirkeby, Ulbølle, Hundstrup, Ollerup, Vester Skerninge og Øster Skerninge. Området indgår nu i Svendborg Kommune. Forening og Arkiv har haft lokaler på 1. sal i den gamle stationsbygning i Vester Skerninge siden starten af 1978.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Egedal Arkiver og Museum (160) -

Tilmeldt: 07-04-2024 20:37:38

Egedal har en interessant historie, som vores lokalarkiver og museer værner og fortæller om. I Egedal Arkiver og Museum arbejder op mod 100 frivillige og en håndfuld ansatte med indsamling og formidling af denne spændende historie.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Egen sogns lokalhistoriske arkiv (508) -

Tilmeldt: 25-01-2023 10:19:29

Arkivets målsætning er at indsamle lokalhistorisk materiale fra Egen Sogn, og at sikre størst mulig offentlig adgang til samlingen. At øge interessen for sognets historie. Arkivet er beliggende i Nordborg.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Egense-Rantzausminde Lokalhistorie (301) -

Tilmeldt: 21-10-2023 00:18:38

Med denne hjemmeside er det vores håb, at vi kan få gjort lokalhistorien mere tilgængelig og foreningen og lokalarkivet mere synligt. Hjemmesiden vil være foranderlig i takt med at nye historier og fotos dukker frem og bliver lagt op.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Egnsarkivet F. Tidl. Them Kommune (372) -

Tilmeldt: 09-05-2023 20:13:50

Egnsarkivet dækker tidligere Them kommune. Arkivet indeholder bl.a. indleverede arkivalier og foto, kort, bøger, kirkebøger i xerox og visse folketællinger på mikrofilm.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Egnssamlingen i Saltum – Lokalhistorisk Arkiv og Museum (540) -

Tilmeldt: 14-02-2023 10:40:12

I Saltum finder du en af Danmarks mest aktive lokalhistoriske samlinger. Egnssamlingen råder over 1.200 m2 lokaler på 5 samlede matrikler, hvor de mange udstillinger og arbejdende værksteder præsenterer sig flot.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Ejby Lokalhistoriske Arkiv (1098) -

Tilmeldt: 11-01-2020 17:00:03

På Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, som belyser egnens historie og udvikling. Vores samlinger indholder mere end 240 hyldemeter arkivalier, 18.300 fotografier og 500 film. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, erhvervslivet og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv (260) -

Tilmeldt: 14-11-2023 10:31:40

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv’s hjemmeside, som dækker det gamle Elling sogn med byerne, Jerup, Napstjert, Nielstrup, Strandby, Elling og Øster Holmen. Arkivet rummer blandt andet person og topografiske fotos, virksomheds- forenings- og privatarkiver, samt jubilæumsskrifter og lokale avisudklip.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Engesvang Lokalhistorisk Forening og Arkiv (369) -

Tilmeldt: 30-10-2022 19:21:34

Foreningen og arkivets målsætninger er, at indsamle, bevare og formidle egnens historie.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Ensted Lokalhistoriske Arkiv (212) -

Tilmeldt: 04-01-2024 12:57:43

Vi modtager gerne gamle fotos, dokumenter og mindre ting som f.eks. husholdningsredskaber. Vi modtager også gerne besøg, og er der nogen, der har lyst til at hjælpe, er man velkommen. Vi mangler f.eks. navne, tid og sted på personer og ejendomme på gamle billeder. Eksempler på arkivets materialer: Skole- og konfirmationsbilleder, postkort, billeder af bygninger og personer, matrikelkort og foreningsprotokoller m.m.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Esbjerg byhistoriskearkiv - Facebook (675) -

Tilmeldt: 29-05-2022 18:08:04

Esbjerg Byhistoriske Arkiv er en kommunal institution, der varetager arkivfunktionen i Esbjerg Kommune

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Facebook - Ribe-Byhistoriske-Arkiv (767) -

Tilmeldt: 04-02-2021 14:01:20

Facebook gruppe for Ribe Lokalarkiv.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Farum Lokalhistoriske Forening (138) -

Tilmeldt: 15-05-2024 13:31:20

Foreningen har som formål at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i fortid og nutid i Farum Sogn og bevarelsen af disse.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Faxe Lokalhistorisk Forening (298) -

Tilmeldt: 08-10-2023 23:41:37

Foreningens formål er at støtte det lokalhistoriske arbejde i Faxe Kommune og øge kendskabet til lokalhistorien.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Fejø Arkiv & Ømuseum (481) -

Tilmeldt: 30-09-2022 23:36:01

Kom på besøg i Fejøs spændende Ø-museum og gå på opdagelse i Fejøs historie. Arkivfolkene hjælper gerne med informationer om stort og småt.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Femø Lokalhistoriske Arkiv (493) -

Tilmeldt: 07-09-2022 13:14:57

På Femø Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser øens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om Femøs huse, gårde og slægter, fiskeri, skibe, færger og egnens erhvervsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Fjaltring - Trans lokalarkiv og historie (382) -

Tilmeldt: 22-03-2023 13:33:51

Et lille lokalhistorisk arkiv - fortrinsvis billeder og papirer. Samlingen rummer bl.a. dokumenter og billeder fra redningsvæsenet, strandinger, skole, foreningsliv i sognene, virksomheder og enkeltpersoner.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Forstadsmuseet - Facebook (270) -

Tilmeldt: 08-07-2023 22:19:14

Forstadsmuseet er Brøndbys og Hvidovres utraditionelle museum og lokalarkiv, der formidler og arbejder. med at levere historien til dig.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening (291) -

Tilmeldt: 30-12-2023 11:14:44

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening havde sin stiftende generalforsamling d. 7. oktober 1981. Foreningen har siden arbejdet for at udbrede kendskabet til historien i Asminderød, Grønholt og Humlebæk sogne gennem afholdelse af arrangementer og andre egnede aktiviteter, og at indsamle lokalhistorisk materiale og data til belysning af områdets historie.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver (311) -

Tilmeldt: 29-08-2023 12:40:37

Her kan du møde lokalarkiverne i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Gamle billeder fra Stadil Sogn (126) -

Tilmeldt: 09-05-2024 11:29:33

Stadil Lokalhistorisk Arkiv har oprettet denne gruppe for at kunne vise gamle billeder , som vi måske ikke ved hvem er og at der ude i verden måske findes gamle billeder som nogen gerne vil dele med os og som kunne have en historie til glæde for andre som kan lide at høre om den dengang alt var før.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Gamtofte & Søby-Turup Lokalhistorie (216) -

Tilmeldt: 30-01-2024 11:29:23

Gruppens formål er, at der kan stilles spørgmål og trække på hinandens viden om hvad der sker og skete af historie inden for vores lokalområde Gamtofe og Søby-Turup.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Gentofte Lokalarkiv (430) -

Tilmeldt: 01-01-2023 17:39:21

Arkivet rummer tusindvis af billeder! Mange af dem er digitaliseret og kan ses på arkiv.dk.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Gjøl lokalhistoriske arkiv og forening (390) -

Tilmeldt: 20-01-2023 14:21:48

På Gjøl Lokalarkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, fiskeri, strandinger, egnens erhvervliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Gladsaxe Byarkiv, Lokalhistorisk afdeling (135) -

Tilmeldt: 26-02-2024 12:07:14

Her deler Gladsaxe Byarkiv fotos og gode historier fra kommunen før i tiden.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv (364) -

Tilmeldt: 25-06-2023 15:12:04

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv blev etableret i 1972. Arkivforeningen stiftedes i 1998. Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film og lydoptagelser, trykt materiale og andre data, uanset art af ikke statslig og lokaladministrativ oprindelse med tilknytning til Arkivets arbejdsområde, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid, nutid og fremtid. Arkivet skal gennem udadvendt virksomhed fremme kendskabet til historien i Arkivets arbejdsområde.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv (244) -

Tilmeldt: 16-01-2024 12:16:52

Arkivet dækker områderne Rårup Sogn og Klejs kirkedistrikt med byerne Rårup, Klejs, Brandstub, Nøttrup, Gramrode, Ravnholt, Nebel, Glattrup, Åstrup og dele af Gram, samt Glud, Skjold, Stourup, Sønderby, Neder Sønderby, Pøt, Østrup, Brund, Bisholt, Snaptun og Hjarnø.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Grejs Lokalarkiv (12) -

Tilmeldt: 23-06-2024 08:49:28

Grejs Lokalarkivs officelle facebook side.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Grejs Lokalhistorisk Forening / Lokalarkiv (15) -

Tilmeldt: 23-06-2024 08:52:22

Grejs Lokalhistorisk Forening er stiftet i 1985 med hjemsted i Grejs by, med et lokalarkiv hvis interesseområde er Grejs sogn..

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Gribskov Arkiv (557) -

Tilmeldt: 10-07-2022 19:50:58

Gribskov Arkiv har arkivalier fra administrationen i Gribskov Kommune og dennes forgængerkommuner, foruden private (lokalhistoriske) arkivalier og en billedsamling med tusindvis af fotos.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

GrindstedArkivet (528) -

Tilmeldt: 28-06-2022 12:19:35

Velkommen til lokalarkivet. Her vil du finde oplysninger om personer, begivenheder, foreninger eller andet, der har med Grindsted historie at gøre. Finder du ikke det du søger, så kontakt os gerne.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Grundlæggelsen af Møns lokalarkiv (257) -

Tilmeldt: 10-10-2023 14:49:39

Arkivleder Susanne Outzen fortæller om Møns lokalarkiv og dets tilblivelse. TV Møn.

Kategori: Hovedkategori: Youtube

Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv (402) -

Tilmeldt: 20-01-2023 14:14:10

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Gørding sognearkiv (382) -

Tilmeldt: 27-02-2023 14:58:17

Gørding sognearkiv's hjemmeside med fotos, egnshistorier og information.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hadsten Lokalarkiv (637) -

Tilmeldt: 01-06-2022 11:35:07

Arkivet findes i kælderen i forbindelse med Hadsten Skoles SFO på Hadbjergvej 12, Hadsten. Der er skiltning, som viser besøgende vej fra skolens parkeringsplads til SFO’en og igen, når man er kommet ind i fløjen med børnehave og SFO. Hadsten Lokalarkiv blev oprettet i 1970 for at indsamle egnens historie og historiske effekter med tilknytning hertil. Det var kommunerne Nr. Galten-Vissing, Ødum-Hadbjerg, Voldum-Rud, Vitten-Haldum-Hadsten, Lyngå samt Lerbjerg sogn, som dannede Hadsten Kommune i 1969 og som ønskede at opbygge et lokalhistorisk arkiv. Vitten og Haldum blev dog knyttet til Hinnerup i stedet.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hals Arkiv (478) -

Tilmeldt: 29-09-2022 00:39:20

Her finder du informationer om Hals Arkiv, en masse spændende historier og husbeskrivelser. Vi ønsker dig god fornøjelse.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hals Arkiv - Facebook (261) -

Tilmeldt: 03-10-2023 11:40:24

Historier, billeder og erindringer om den gamle Hals Kommune.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Harlev-Framlev Lokalarkiv (391) -

Tilmeldt: 13-03-2023 13:03:41

Velkommen til Harlev-Framlev Lokalarkivs hjemmeside. Lokalarkivet finder du ved at passere forbi indgangen til Harlev Bibliotek. Fremme på højre hånd er indgangsdøren til Lokalarkivet.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Havndal Egnsarkiv (126) -

Tilmeldt: 29-05-2024 00:08:47

På Havndal Egnsarkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hejnsvig Lokalhistorisk Arkiv (270) -

Tilmeldt: 07-11-2023 15:05:27

Besøg vores lokalarkiv. Vi har vores afdeling i vestre ende af hejnsvig skole. Vi har åben 1. onsdag i måneden fra 14 - 16 og 3. onsdag i måneden fra 18 - 20. I arkivet finde du meget lokalhistorisk stof om Hejnsvig og omegn.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv (259) -

Tilmeldt: 14-10-2023 10:25:25

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet af Helnæs Beboerforening i 1983 og var i starten indrettet i en nedlagt lærerbolig, som kommunen havde stillet til rådighed. I 1992, da boligen skulle være en del af Højskole på Helnæs, overgik arkivet til Borgerhuset, hvortil det nu er flyttet i umiddelbar nærhed af Højskolen. Udover arkivalier, som andre arkiver, har vi forskellige museumsgenstande. Gamle redskaber – gammelt husgeråd. Vi udgiver hvert år et årsskrift samtidig med vores åbent hus arrangement.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hillerød Lokalhistoriske Forening (314) -

Tilmeldt: 05-06-2023 16:45:41

At udbrede kendskab til og vække interesse for Hillerød Kommunes historie, samt at støtte indsamling og bevaring af relevant materiale, fortrinsvis i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød og Folkemuseet.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Hinnerup Egnsarkiv (551) -

Tilmeldt: 06-07-2022 11:39:33

Vi er en del af samvirket for de seks lokalarkiver i Favrskov Kommune. Arkivet dækker sognene Foldby, Søften, Grundfør, Haldum, Vitten. Vores hjemmeside er henvendt til interesserede borgere både i og udenfor Hinnerup – unge som ældre – der har lyst til at gå på historisk opdagelse. Hjemmesiden vil desuden vise et udvalg af arkivalier, billeder og andet historisk materiale, som måske kan vække yderligere interesse og foranledige et besøg i arkivet.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Historie Haderslev og Arkiv (511) -

Tilmeldt: 24-09-2022 19:54:56

Historie Haderslev er Haderslevs nye kulturorganisation, sammensat af et arkiv og de to museer, Ehlers Samlingen og Von Oberbergs Hus, og derved kan Historie Haderslev præsenterer noget for alle: udstillinger, foredrag, familieaktiviteter, børnearrangementer og meget mere. Historie Haderslev dækker både kunsthistorie, bygningshistorie samt Haderslevs lokal- og byhistorie.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Historisk Forening for Skærbæk og Omegn (265) -

Tilmeldt: 04-11-2023 00:16:02

Historisk Forening for Skærbæk og Omegn blev oprettet i 1967, og foreningens formål er at skabe interesse for og sikre kildemateriale til Skærbækegnens historie og egnens historiske minder. I dag anvendes den tidligere museumsbygning bl.a. af Historisk Forening til lokalhistorisk arkiv, møder og udstillinger. Bygningen, der nu har navnet Æ Museum, ejes af Tønder Kommune.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Hjørring Kommunearkiv (891) -

Tilmeldt: 15-10-2020 15:26:48

Hjørring Kommunearkiv indsamler, registrerer og bevarer arkivalier fra Hjørring Kommune og dets institutioner

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Holm Lokalhistorisk Arkiv (456) -

Tilmeldt: 12-11-2022 19:16:54

Holm lokalhistoriske arkiv er beliggende i de tidligere lokaler der husede Holm skole. Møllegade 60, Holm, 6430 Nordborg.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hoptrup Sogns Lokalhistorie (318) -

Tilmeldt: 11-07-2023 12:36:15

Lokalhistorisk arkiv og forening for Hogstrup sogn. Foreningen er oprettet i 1984. Den har i dag 480 medlemmer. Arkivet udgiver et årsskrift, hvert år i december måned, alle årgange fra 1984 og fremefter kan købes.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hornbækegnens Historisk Forening og Arkiv (270) -

Tilmeldt: 12-08-2023 18:57:14

Velkommen til Hornbækegnen, Historisk Forening og Arkiv Her finder du oplysninger om lokalarkivet, om Hornbækegnens historie, om aktuelle begivenheder som byvandringer, ture, udstillinger mv. Arkivet rummer en stor samling fotografier og dokumenter, som vi har modtaget gennem tiden.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Horne Lands Folkemindesamlings Arkiv (391) -

Tilmeldt: 03-02-2023 23:04:25

Arkivet er den historiske hukommelse i Horne Lands Folkemindesamling. Arkivet indsamler og bevarer materiale om sognets og om egnens historie.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hou Lokalhistoriske Arkiv (660) -

Tilmeldt: 06-11-2022 20:12:24

Hou Lokalhistoriske Arkiv indsamler og formidler historier om steder og personer i Hou og omegn gennem tiden.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hou Lokalhistoriske Arkiv (312) -

Tilmeldt: 21-06-2023 22:12:58

Hou Lokalhistoriske Arkiv indsamler og formidler historier om steder og personer i Hou og omegn. Facebook siden opdateres i samspil med hjemmesiden. Velkommen til.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Hou Lokalhistoriske Arkiv - Youtube kanal (325) -

Tilmeldt: 21-06-2023 22:54:24

En mindre serie af filmklip fra Hou lokalarkiv.

Kategori: Hovedkategori: Youtube

Hovborg Lokalhistoriske Arkiv (197) -

Tilmeldt: 09-02-2024 01:06:54

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium med tilknytning til Hovborg sogn, dets beboere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hvidebæk Lokalhistoriske Arkiv (379) -

Tilmeldt: 24-03-2023 12:07:39

Lokalarkivet for Hvidebæk kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hvirring Sogns Lokalarkiv (372) -

Tilmeldt: 20-05-2023 09:56:29

Lokalarkivet for Hvirring Sogn kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Højby Lokalhistoriske Forening og Arkiv (241) -

Tilmeldt: 24-11-2023 14:53:56

Foreningens formål er at indsamle, opbevare og udbrede kendskab til og vække interesse for Højbys historie i fortid og nutid, samt oprette og drive Højby Lokalhistoriske Arkiv. Du kan finde mange spændende historier om lokalområdet. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan du bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, samt vores kirke og kirkegård.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Højreby Lokalhistoriske Arkiv (320) -

Tilmeldt: 02-08-2023 10:36:03

lokalarkivet for Det gamle Højreby kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervliv og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Ikast Lokalhistorisk Arkiv og Forening (429) -

Tilmeldt: 15-01-2023 15:16:51

Ikast lokalhistorisk arkiv indsamler, registrerer og bevarer lokalhistorisk materiale fra sognene Ikast, Faurholt, Fonnesbæk og Isenvad. Arkivet modtager meget gerne historisk materiale fra private, foreninger, institutioner og virksomheder. Arkivet er en del af Ikast bibliotek.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Juelsmindearkiv - Facebook (422) -

Tilmeldt: 25-12-2022 13:16:04

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser. Herpå vores facebookside, viser vi lidt af det arbejde vi gør.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Jyderup Lokalarkiv (352) -

Tilmeldt: 17-07-2023 22:46:37

Dette er den officielle side på facebook for Jyderup Lokalarkiv. Her kan du læse om hvad der sker på arkivet og hvilket nyt materiale der kommer ind til arkivet m.m-

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Kalundborg Lokalarkiv (629) -

Tilmeldt: 21-07-2022 12:45:03

Kalundborg Lokalarkiv blev oprettet i 1958 af en kreds af mennesker, der ville sikre, at lokalhistorisk materiale blev indsamlet og bevaret til glæde for eftertiden. Arkivet drives af foreningen: Kalundborg Lokalarkiv.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Kalundborg Lokalarkiv (382) -

Tilmeldt: 30-06-2023 12:26:01

Side til udveksling af billeder mm. af lokalhistorisk interesse. Præsentation af arkivet.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Karup Egnsarkiv (467) -

Tilmeldt: 30-07-2022 15:40:50

Lokalarkiv der dækker Karup området.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Kauslunde - Gamborg lokalhistoriske Arkiv (350) -

Tilmeldt: 14-02-2023 15:43:18

Kauslunde-Gamborg lokalhistorisk Arkiv dækker Kauslunde ( Kavslunde ) og Gamborg sogne i Middelfart Kommune. Arkivet blev oprettet i 1981 af Kauslunde-Gamborg lokalhistorisk Forening. Det er foreningens bestyrelse, sammen med flere medarbejdere, der driver arkivet.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv (483) -

Tilmeldt: 22-07-2022 23:16:13

Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv blev stiftet i 1986 med det formål at indsamle og bevare de historiske minder fra Kgs. Enghave/Sydhavnen.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Kibæk Lokalhistoriske Arkiv (218) -

Tilmeldt: 25-01-2024 22:53:40

Kibæk Lokalhistoriske Arkiv er vores fælles hukommelse. Arkivet rummer oplysninger om dit lokale område (Assing Sogn) – om de mennesker, der boede her og områdets erhverv, foreninger, begivenheder og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv (176) -

Tilmeldt: 19-04-2024 12:43:18

Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv ligger i Hobro og har eksisteret siden 1978. Igennem de mange år er der indsamlet et rigt materiale fra lokalområdet i form af papirer, billeder, aviser, protokoller og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark