Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
Alle søgeord
Prøv også den nye funktion, som viser samtlige søgeord fra alle links på 1 engang.

Tryk her
15 resultater for lolland
Sankt Josefs Sogn (302) -

Tilmeldt: 05-10-2023 01:12:07

Den katolske menighed på Sydhavsøerne. I 2016 blev flere katolske menigheder i Danmark sammenlagt. I denne proces opstod den nuværende Sankt Josefs menighed. Sognet dækker over områderne Lolland, Falster, Farø, Bogø, Møn & småøerne.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Et lollandsk forbryderalbum (450) -

Tilmeldt: 30-01-2023 13:45:01

Bogen består af 75 restaurerede forbryderfotografier og 38 historier om personer der udfoldede deres forbryderiske færden på Lolland i årene 1890-1915. Bogen følger i forbrydernes fodspor og giver et historisk indblik i deres forbrydelser og i de livsvilkår randeksistenser på Lolland levede under for 100 år siden.

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Et offentligt fruentimmer (412) -

Tilmeldt: 12-01-2023 14:38:25

Historien om Et offentligt fruentimmer er fiktion, men dele af handlingen har historisk fundet sted, og beretningen om den unge kvinde, Dorthea, og hendes liv i det københavnske prostitutionsmiljø i 1890’erne gengiver virkeligheden i tiden. Dortheas livsrejse fra Lolland til et liv som løsagtigt og offentligt fruentimmer i København, i en prostitutionskultur styret af et korrupt politikorps, er også beretningen om hendes kamp mod et fordærvet system, der forsøger af fastholde hende i en tilværelse som prostitueret. Skrevet af Tom Guldbæk Olsen.

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Gravminde-databasen (398) -

Tilmeldt: 29-01-2023 20:00:02

Samlet oversigt over udpegede bevaringsværdige gravminder på Lolland og Falster.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Lindevang slægten (206) -

Tilmeldt: 24-12-2023 12:41:35

En præsentation af Lindevang slægten fra Lolland egnen.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning (427) -

Tilmeldt: 18-08-2022 15:43:05

Min Humble-slægt har sine rødder på Fyn og Langeland i 1500-tallet, og senere i Jylland og på Lolland-Falster og i Norge.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Lokalhistorisk Arkiv Idestrup (135) -

Tilmeldt: 23-05-2024 10:36:19

Lokalhistorisk Arkiv Idestrup indeholder forskellige beskrivelser og historier (arkivalier) fra Idestrup sogn. Desuden er vi behjælpelig med at finde oplysninger om alt hvad der er muligt og som kan fortælle noget om livet og forholdene i sognet

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lolland Stadsarkiv Låst


Majbølle-Vigsnæs Kirker (436) -

Tilmeldt: 27-02-2023 23:54:42

Vigsnæs Sogn er et sogn i Lolland Østre Provsti. I 1800-tallet var Vigsnæs Sogn et selvstændigt pastorat. Det hørte til Musse Herred i Maribo Amt. Vigsnæs sognekommune blev ved kommunalreformen i 1970 indlemmet i Sakskøbing Kommune, der ved strukturreformen i 2007 indgik i Guldborgsund Kommune.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Maribo Domkirke (1017) -

Tilmeldt: 12-02-2023 17:58:03

Maribo Domkirke ligger i Maribo på Lolland. Kirken blev oprettet i 1400-tallet da Maribo Kloster blev opført. Den blev senere omdannet til domkirke.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Museum Polakkasernen (123) -

Tilmeldt: 18-05-2024 00:50:00

Kasernen i Taagerup på Sydlolland var - indtil den blev fredet - i en noget miserabel stand. Formanden for en lokal forening af beboere i det tidligere Taagerup-Torslunde sogn, redaktør Torsten Elsvor, tog i 1984 initiativ til at danne en selvejende institution, hvis formål det var at drive og vedligeholde bygningen som en del af den lollandske kulturarv, dels med museum og mindestuer for de polske sæsonarbejdere, som bygningen oprindeligt var opført til og dels som beboerhus.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Slægtsforskning Lolland-Falster-Langeland (506) -

Tilmeldt: 10-08-2022 14:44:03

Velkommen til Slægtsforskning Lolland-Falster-Langeland. Formålet med denne gruppe er at samle os der primært forsker i dette område. Ved at samles i dette forum, der for landet er et lille område, kan du udveksle oplysninger med andre og evt. hjælpe med deres forskning. HUSK god tone, Og ingen oplysninger om nulevende personer.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Slægtsforskning, Ærø og Langeland (319) -

Tilmeldt: 05-05-2023 19:17:09

Privat slægtforskningsside, med aner primær fra Ærø, Langeland og Lolland.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv (545) -

Tilmeldt: 17-07-2022 11:56:24

På Lokalarkivet for Sydlolland kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv - Facebook (418) -

Tilmeldt: 24-05-2023 15:09:34

Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv er lokalarkiv for de gamle Rødby og Holeby kommuner.

Kategori: Hovedkategori: Facebook