Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
Alle søgeord
Prøv også den nye funktion, som viser samtlige søgeord fra alle links på 1 engang.

Tryk her
100 resultater for museum
Frederiksborg Slot (345) -

Tilmeldt: 10-10-2023 10:38:00

Frederiksborg Slot er et dansk slot i Hillerød. Slottets første del blev bygget i 1560 af Kong Frederik 2., der ved mageskifte havde overtaget herregården Hillerødsholm. Hans søn, Christian 4., rev dog det meste af faderens slot ned og byggede et nyt slot fra 1600-1625. Det er opført i hollandsk renæssancestil. I dele af slottet er der museum. Det Nationalhistoriske Museum har haft til huse på Frederiksborg Slot siden 1878. Museet blev oprettet på initiativ af Carlsbergs grundlægger, brygger J. C. Jacobsen, og drives i dag som en selvstændig afdeling af Carlsbergfondet.

Kategori: Underkategori: Slotte

Historiecenter Dybbøl Banke (202) -

Tilmeldt: 11-11-2023 11:42:36

Træd ind i de dramatiske dage under krigen i 1864 og bliv en del af dramaet, mens du får ny viden om et af Danmarkshistoriens vigtigste slag.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museum Nordsjælland (650) -

Tilmeldt: 21-04-2023 09:43:39

Museum Nordsjælland består af flere bymuseer i Gilleleje, Hillerød og Hørsholm. Her kan du opleve lokalhistorien på tæt hold - både den om kongerne og den om fiskerne.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Arbejdermuseet (958) -

Tilmeldt: 05-09-2020 14:38:16

Siden sin start i 1982 har Arbejdermuseet løbende indsamlet genstande og kunstværker, der fortæller om arbejderbevægelsens og den almindelige arbejders historie. Den første store indsamling lagde grunden til udstillingen om dagliglivet i 1950’erne, der gennem årene har været en bærende del af museets fortælling. Siden er der også blevet samlet genstande ind fra udvalgte arbejdspladser og fagforeninger. Samlingen omfatter tusindvis af værker af kendte og mindre kendte kunstnere og tegnere, der har ladet sig inspirere af motiver fra arbejdernes hverdag og historie.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Askø Ø-Museum (345) -

Tilmeldt: 23-06-2023 20:49:57

Askø museum er et lille lokalhistorisk museum og arkiv. Museet har til huse i det gamle hønsehus i en sidebygning til Præstegården, Konemadevej 40, der er stillet til rådighed af Askø Kirkes menighedsråd.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Bank- og Sparekassemuseet (345) -

Tilmeldt: 06-02-2024 08:29:07

Et besøg på Bank- og Sparekassemuseet er et kig ind i 1800-tallets bankvæsen. Museet giver dig hele historien om en tid, hvor bankerne fik større og større betydning i den danske og internationale finansverden. Vi har åbent hver Onsdag og Søndag.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Besættelsesmuseet (1050) -

Tilmeldt: 08-06-2022 11:30:55

Museets i Århus har til formål at dokumentere, bevare og formidle besættelsestidens Aarhus for byens borgere, turister og andre interesserede. Besættelsesmuseet er en afdeling under Den Gamle By.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Besættelsesmuseum Fyn (395) -

Tilmeldt: 05-09-2023 11:33:02

Besættelsesmuseum Fyn åbnede i 2013, og har til huse på gården Rosendal. Museet er indrettet med en permanent udstilling om modstandsbevægelsen, tyskernes tilstedeværelse og dagligdagen som den tegnede sig for danskerne i årene 1940-45. Museet råder desuden over den ene kommandobunker fra 1944, hvor man kan se vores udstilling om Beldringe Flyveplads.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Bornholms Museum (386) -

Tilmeldt: 26-07-2023 11:14:46

Bornholms Museum er stiftet i 1893 og er et kulturhistorisk museum for Bornholm og Christiansø. Museet er ejet og drevet af Bornholms Museumsforening - landets største museumsforening af sin art. Vi har ca. 5000 medlemmer, som er engageret i at sikre den bornholmske kulturarv på de to statsanerkendte museer: Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum. Som statsanerkendt museum er vi forpligtiget til at indsamle, konservere, forske, udstille og formidle til det almene publikum. Museet varetager disse fem forpligtigelser indenfor såvel arkæologi som nyere tids kulturhistorie.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Bornholmske Billeder (538) -

Tilmeldt: 20-06-2022 12:22:58

Bornholmske Billeder er et digitalt, historisk arkiv i sam-arbejde mellem Bornholms Ø-arkiv og Bornholms Museum. Prøv vores fritekstsøgning eller gå direkte til arkivet.

Kategori: Hovedkategori: Portrætter, billeder og fotos

Bornholmske bondegårde (498) -

Tilmeldt: 13-05-2023 16:57:15

Efter at have arbejdet en lille menneskealder med de bornholmske bøndergårde på mange forskellige måder, har jeg ønsket at bearbejde Bornholms Museums bondegårdsundersøgelser, således at de fx både kan vises som udstilling (på nettet) og samtidig være en mulighed for de, der beskæftiger sig med gårdene og gårdmandsslægterne, at finde supplerende materiale.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Bramming Egnsmuseum (387) -

Tilmeldt: 25-01-2023 10:38:34

Bramming Egnsmuseum har til huse i det gamle elværk, som var det første til at levere strøm til byens borgere. Museet fortæller om fortiden i Sydvestjylland fra istiden til i dag.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Bramming Info (179) -

Tilmeldt: 22-02-2024 12:13:17

En side med mange informationer, så som billeder, historier og rutebeskrivelser om Bramming og opland. Her er også slægtshistorier m.m.. Bramminginfo.dk redigeres af John Schwartz (frivillig ved Bramming Egnsmuseum og Bramming Byhistoriske Arkiv).

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Danevirke Museum (669) -

Tilmeldt: 09-03-2023 11:42:50

Dannevirke er et system af historiske danske befæstninger i Sydslesvig i det nordlige Tyskland, beliggende i delstaten Slesvig-Holsten ca. 40 km syd for den dansk-tyske grænse.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Danmarks forsorgsmuseum (997) -

Tilmeldt: 01-02-2020 16:35:32

Underside på til Svendborg Museum. På Danmarks Forsorgsmuseum tilbydes du en helt særlig museumsoplevelse. I det øjeblik du træder ind ad Fattiggårdens port, omkranses du af mure og pigtråd. En fornemmelse af indespærring, tab og tvang kryber ind under huden. Her begynder en rejse i tid, holdninger og idealer.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Danmarks Motorcykel Museum (351) -

Tilmeldt: 07-11-2023 12:20:42

Malermester Erik Nielsen besluttede i 1976 at skænke hele sin fantastiske samling af gamle motorcykler til Stubbekøbing kommune mod at få stillet egnede lokaler til rådighed. Derfor var kommunen i 1977 i den heldige situation at kunne indvie Stubbekøbing Motorcykelmuseum. I 1983 udvidedes museet med en stor samling af sjældne, gamle radioer, højtalere, grammofoner, fjernsyn m.v., stillet til rådighed af Benny Ahlburg. Museet har i de forløbne år forøget den enestående samling fra 80 til 230 motorcykler, hvoraf 170 udstilles løbende. Derudover udstilles 60 løse motorcykelmotorer og 25 knallerter.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Dansk Forsorgshistorisk Museum (1304) -

Tilmeldt: 24-11-2020 16:01:52

Fra genstand til menneske. Historien om åndssvageforsorgen i DK.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Dansk Jødisk Museum (882) -

Tilmeldt: 26-12-2020 19:50:43

Dansk Jødisk Museum er et dansk selvejende museum beliggende på Slotsholmen i København, der har til formål at dokumentere de danske jøders ca. 350 år lange historie.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Dansk Klokkemuseum (564) -

Tilmeldt: 18-07-2022 19:56:20

Dansk Klokkemuseum har over 700 klokker af alle slags, lige fra store, gamle kirkeklokker og klokkespil til skibsklokker og dyreklokker fra alle steder i verden.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Dansk Sygeplejehistorisk Museum (166) -

Tilmeldt: 14-03-2024 00:36:01

Dansk Sygeplejehistorisk Museum åbnede i 1999. Det ligger ved Kolding Fjord i det gamle tuberkulosesanatories bygninger.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Danske Herregårde (975) -

Tilmeldt: 14-09-2022 12:19:20

Dansk Center for Herregårdsforskning blev stiftet i 2004 og er et samarbejde mellem Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Arkitektskolen Aarhus. Centeret har til huse på Gammel Estrup og ledes af en faglig bestyrelse af repræsentanter fra de fire stiftende institutioner. Drift og projekter finansieres af eksterne fonds- og puljemidler. Centeret har til formål at fremme og koordinere forskning i de danske herregårde og kulturmiljøer og øge befolkningens generelle kendskab til herregårdsområdet.

Kategori: Hovedkategori: Historiske bygningsværker

Den Gamle By (1010) -

Tilmeldt: 19-03-2021 22:06:05

Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum, er et frilandsmuseum for bykultur på Vesterbro i Aarhus Midtby. Det er verdens første frilandsmuseum for købstædernes kultur og historie.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Det Grønne Museum (444) -

Tilmeldt: 28-12-2022 11:17:47

Det Grønne Museum er Danmarks nationale museum for jagten, skoven, landbruget og maden. På vores museum finder du oplevelser og viden for hele familien i hjertet af Djursland.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Det Norske Nationalmuseum - Netbiblioteket (482) -

Tilmeldt: 15-09-2023 00:52:59

Nationalmuseet i Norge er i besiddelse af et større biblioteks- og arkivmæssigt materiale, så som aviser, billeder, plakater, udklip og uddrag af bøger. Du kan søge direkte i deres store samling via dette link.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

DM - DigitaltMuseum (816) -

Tilmeldt: 25-02-2023 22:28:36

DigitaltMuseum er en fælles database for norske og svenske museer og samlinger. Det giver adgang til mere end fire millioner fotografier, dokumenter og samlinger.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Egedal Arkiver og Museum (160) -

Tilmeldt: 07-04-2024 20:37:38

Egedal har en interessant historie, som vores lokalarkiver og museer værner og fortæller om. I Egedal Arkiver og Museum arbejder op mod 100 frivillige og en håndfuld ansatte med indsamling og formidling af denne spændende historie.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Egedal Leksikon (183) -

Tilmeldt: 06-04-2024 23:12:22

Egedal Leksikon er et digitalt opslagsværk, udarbejdet af Egedal Arkiver og Museum. Som landets første digitale leksikon så det dagens lys i 2003 og blev i 2014 re-lanceret i Wikipedia-formatet. Her kan du finde artikler og billeder om lokalområderne, personer, begivenheder og meget mere i Egedal Kommune. Der er flere måder, du kan søge på. Se dem alle under: Søgevejledningen.

Kategori: Hovedkategori: Leksikon og wikipedia

Egholmmuseum.dk (954) -

Tilmeldt: 15-04-2023 23:54:11

Det er Ole Falck, der gennem livet har samlet alle genstandene, som i dag udgør Egholm Museum. Gennem ham ser og hører vi historier fra Grønland, det vilde vesten, 2. verdenskrig, jagt i ind-og udland, samt meget mere. Han er en fantastisk fortæller og gennem vores lydguide, får vi mange af hans historier - det er næsten som om, han går med rundt.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Egnssamlingen for Østvendsyssel (165) -

Tilmeldt: 02-05-2024 13:29:14

I Landsbyen Try mellem Hjallerup og Dronninglund ligger en lille oase, det tidligere Try Museum er blevet til Egnssamlingen for Østvendsyssel. Her kan børn og voksne gå på opdagelse egnens fortid, og selv være aktive i historien.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Egnssamlingen i Saltum – Lokalhistorisk Arkiv og Museum (540) -

Tilmeldt: 14-02-2023 10:40:12

I Saltum finder du en af Danmarks mest aktive lokalhistoriske samlinger. Egnssamlingen råder over 1.200 m2 lokaler på 5 samlede matrikler, hvor de mange udstillinger og arbejdende værksteder præsenterer sig flot.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Egtved Museum (87) -

Tilmeldt: 04-06-2024 17:49:24

Egtved Museum er et lokalhistorisk museum, som udstiller genstande fra forskellige historiske perioder fra stenalder til 1900-tallet. Egtved Museum drives af Egtved Museumsforening, som blev stiftet i 1982.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Esrum Kloster & Møllegård (134) -

Tilmeldt: 09-05-2024 11:36:53

Esrum Kloster & Møllegård er et kulturhistorisk museum oplevelsesattraktion ved Esrum Kloster i Nordsjælland. På stedet findes en udstilling om Cistercienserordenen og klostrets historie samt en klosterhave med forskellige lægeurter. Desuden bliver der arrangeret forskellige særudstillinger.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Europeana.eu (460) -

Tilmeldt: 08-11-2022 12:41:11

Europeana er en internetportal med links til mange millioner digitale emner. Portalen rummer billeder, tekster, lyd, video, museumsgenstande og arkivalier fra europæiske kultur-og forskningsinstitutioner. Portalen samler og linker til millioner af digitaliserede materialer fra Europa.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling (349) -

Tilmeldt: 18-09-2023 13:52:29

I museet finder man en unik samling af skibsmalerier og skibsmodeller af de mange skibe, som var hjemhørende på Fanø. Disse skibe bragte den velstand hjem, som blandt andet gjorde det muligt at bygge “Skibsrederforeningen” og prægede livet på øen. På 1. sal kan de smukke Fanødragter opleves i mange varianter og formål, lige fra ormegraverkonen til bruden. Alle dragterne har været båret af lokale piger og kvinder som deres faste beklædning. Museet har også særudstillinger, alle med udgangspunkt i Fanøs lokale historie. Museet drives i det daglige af foreningen Fannikerdagen. Fanø Skibsrederforening, der ejer “Skipperhuset”, har stillet bygningen til rådighed, mod at museet vedligeholder den historiske bygning fra 1891.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Fejø Arkiv & Ømuseum (481) -

Tilmeldt: 30-09-2022 23:36:01

Kom på besøg i Fejøs spændende Ø-museum og gå på opdagelse i Fejøs historie. Arkivfolkene hjælper gerne med informationer om stort og småt.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Forbrydere, mordere og lovens lange arm (140) -

Tilmeldt: 12-05-2024 12:19:37

Eigil V. Knudsen har været på jagt i arkivet på Politihistorisk Museum og fundet en række danske kriminalsager fra de seneste 100 år. Læs om pengeafpresningen mod kongehuset og forsikringssvindelen, der kostede fire mennesker livet på Lillebælt.

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Forstadsmuseet (1011) -

Tilmeldt: 05-09-2020 14:23:43

Forstadsmuseet er Brøndbys og Hvidovres museum og rummer et rigt arkiv for begge kommuner.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Forstadsmuseet - Facebook (270) -

Tilmeldt: 08-07-2023 22:19:14

Forstadsmuseet er Brøndbys og Hvidovres utraditionelle museum og lokalarkiv, der formidler og arbejder. med at levere historien til dig.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Fort Collins History Connection (287) -

Tilmeldt: 29-10-2023 18:24:55

Fort Collins History Connection blev oprettet i 2007 og er et online partnerskab mellem Fort Collins Museum of Discovery og Poudre River Public Library District. Siden har en omfattende genealogisk side, med indscannede arkivalier, som der kan rekvireres på.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - USA

Frederik Strand - Museumsleder for Politimuseet (605) -

Tilmeldt: 29-09-2022 14:13:23

Historiker og forfatter Frederik Strand kender alt til dansk kriminalhistorie og ved, hvordan efterforskningsmetoderne har udviklet sig gennem tiderne.

Kategori: Hovedkategori: Foredrag og booking

Frihedsmuseets modstandsdatabase (810) -

Tilmeldt: 04-06-2022 21:58:51

Modstandsfolk over hele landet omtalt i den vigtigste trykte litteratur. Nulevende modstandsfolk nævnt på undergrundshærens styrkelister, såfremt disse har givet samtykke til offentliggørelse. Modstandsfolk nævnt på undergrundshærens styrkelister, såfremt disse er afgået ved døden for mere end 10 år siden.

Kategori: Hovedkategori: Militær, krig og baggrundshistorier

Frøslevlejren.dk - Fange til Frihed (383) -

Tilmeldt: 12-11-2023 20:57:46

I Frøslevlejren får du en helt unik oplevelse. Lejren byder på en fantastisk historie, der spænder helt tilbage fra den tyske besættelse under 2. verdenskrig til i dag. Historien kan du opleve, når du besøger lejren og alle de museer og udstillinger, som i dag har til huse i barakkerne.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Fur Museum (141) -

Tilmeldt: 03-05-2024 19:34:17

Fur Museum er et naturhistorisk museum beliggende i Nederby på øen Fur i Limfjorden. Museet besidder og udstiller en omfattende samling af tidlig eocæne fossiler fra Fur Formationen, et jordlag der i daglig tale kaldes for moleret, og det underliggende Stolleklint Ler på Fur.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Furesø Museer (540) -

Tilmeldt: 18-03-2023 13:38:13

Furesø Museer er et selvstændigt, statsanerkendt kulturhistorisk museum med rødder og ansvarsområde i Furesø Kommune.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Fængslet.dk - Horsens (1018) -

Tilmeldt: 30-03-2021 00:18:59

Det tidligere Horsens Statsfængsel lukkede i 2006 efter mere end 150 år med fængselsdrift og åbnede i 2012 som oplevelsesvirksomheden FÆNGSLET. På få år er det lykkedes FÆNGSLET at skabe en både national og international anerkendt ramme for kultur og events. FÆNGSLET lægger i dag hus til både et prisbelønnet fængselsmuseum, overnatning, store koncerter, kunst- og kulturfestivaler, iværksætteri, erhvervskonferencer og et spisehus.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Gammel Estrup - Danmarks Herregårdsmuseum (123) -

Tilmeldt: 25-04-2024 08:59:29

Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum, er et kulturhistorisk museum der har til huse i hovedbygningen på herregården Gammel Estrup i Auning på Djursland. Museet udstiller herregårdskultur, og hovedbygningen er indrettet med rum i forskellige tidsperioder.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Gentofte Brandmuseum (13) -

Tilmeldt: 23-06-2024 17:59:47

Gentofte BrandMuseum er beliggende på en særdeles velbevaret brandstation, der var i drift fra 1909-39, samlingen omfatter udelukkende originale køretøjer og materiel, der har været benyttet i Gentofte kommune fra 1700-tallet op til i dag. Samlingen viser Brandvæsenets udvikling fra midten af 1700-tallet frem til i dag. Du kan bl.a. se håndkraftsprøjter fra de gamle sprøjtehuse og motordrevne brandbiler. Nordeuropas ældste danskbyggede automobilsprøjte fra 1919, Triangel-sprøjter fra 1930-erne og en officersvogn fra 1946.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Glud Museum (670) -

Tilmeldt: 03-06-2023 19:02:21

Glud Museum er et statsanerkendt frilandsmuseum, i den lille by Glud i det tidligere Bjerre Herred, nu Hedensted Kommune. Museet omhandler landbrug og landboliv på Juelsminde-halvøen fra midten af 1600-tallet til midten af 1900-tallet.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Grønhøj Kro og Museer (486) -

Tilmeldt: 29-07-2023 13:03:03

Ved den midtjyske hede ligger Grønhøj Kro som er en fredet Kgl. Privilegeret kro fra 1848. Kroen har været i min families eje siden 1864. Som 5. generation driver jeg i dag kroen sammen med min hustru og gode medarbejdere. Grønhøj Kros staldbygninger og gæstebolig benyttes i dag til museer. I vores hyggelige omgivelser, serveres der klassisk dansk mad og hjemmebagt kringle (efter min oldemors opskrift). Vi glæder os til at byde jer velkommen. Med venlig hilsen Dorte og Jens Gregers Laigaard.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv (785) -

Tilmeldt: 09-02-2021 13:24:10

Velkommen til den samlede side for Nunatta katersugaasivia allagaateqarfialu - Grønlands nationalmuseum og arkiv. Her kan du udforske hele vores institutions mange spændende sider; Fra museets udstillinger til arkivets digitaliserede kirkebøger.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Gærup Skolemuseum (214) -

Tilmeldt: 17-03-2024 10:19:54

Besøg Gærup Skolemuseum og i Korinth og oplev, hvordan det var at gå i skole i gamle dage. Vi har udstilling og aktiviteter for børn og voksne. Fortælling, leg, sjove opgaver m.m.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Hald Ege Samlingen (387) -

Tilmeldt: 13-04-2023 15:05:33

Hald Ege Samlingen er et lille lokalmuseum under Viborg Museum. Vi har indrettet os i en af barakkerne fra Lazaretlejren i 1917.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv (259) -

Tilmeldt: 14-10-2023 10:25:25

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet af Helnæs Beboerforening i 1983 og var i starten indrettet i en nedlagt lærerbolig, som kommunen havde stillet til rådighed. I 1992, da boligen skulle være en del af Højskole på Helnæs, overgik arkivet til Borgerhuset, hvortil det nu er flyttet i umiddelbar nærhed af Højskolen. Udover arkivalier, som andre arkiver, har vi forskellige museumsgenstande. Gamle redskaber – gammelt husgeråd. Vi udgiver hvert år et årsskrift samtidig med vores åbent hus arrangement.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Helsingør Leksikon (1080) -

Tilmeldt: 22-01-2020 13:52:56

Helsingør Leksikon er et lokalhistorisk leksikon baseret på web 2.0 teknologi (MediaWiki), hvor brugeren, lokalhistorikeren og museumsfolkene bidrager på lige fod med artikler om Helsingørområdets historie. Leksikonet er startet i det tidlige forår 2008.

Kategori: Hovedkategori: Leksikon og wikipedia

Herningsholm Museum (766) -

Tilmeldt: 08-09-2022 11:32:57

Herningsholm er en herregård fra år 1579 beliggende i Herning i den nordøstlige del af byen. Det er Hernings ældste bygning, og den blev oprindeligt bygget i renæssancestil af adelsmanden Josva von Qualen, der lod den opføre på et voldsted nær en å i et fugtigt engareal.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Herregårdsmuseet Selsø Slot (404) -

Tilmeldt: 28-09-2023 12:53:18

Selsø blev bygget i 1570’erme af adelsmanden Jakob Ulfeldt. I 1972 forpagtede ægteparret Bernhard Linder og Grethe Gunnar Nielsen den forfaldne hovedbygning og gik i gang med at restaurere den nænsomt med hjælp fra frivillige og i samarbejde med bl.a. Nationalmuseets bevaringsafdeling. Året efter åbnede Selsø som museum. I 1995 blev huset overdraget af Marina von Plessen af Scheel til Den Plessenske Selsø Fond, hvorved museet blev en selvejende institution, der drives med midler fra billetindtægter og tilskud fra Frederikssund Kommune.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Historisk Forening for Skærbæk og Omegn (265) -

Tilmeldt: 04-11-2023 00:16:02

Historisk Forening for Skærbæk og Omegn blev oprettet i 1967, og foreningens formål er at skabe interesse for og sikre kildemateriale til Skærbækegnens historie og egnens historiske minder. I dag anvendes den tidligere museumsbygning bl.a. af Historisk Forening til lokalhistorisk arkiv, møder og udstillinger. Bygningen, der nu har navnet Æ Museum, ejes af Tønder Kommune.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Holstebro Museum (123) -

Tilmeldt: 02-05-2024 13:20:32

Holstebro Museum er et kulturhistorisk museum i Holstebro. Museet har det kulturhistoriske ansvar for nyere tids historie i Holstebro Kommune og det arkæologiske ansvar for kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer. Gennem en årrække har museet desuden specialiseret sig i luftfotoarkæologi.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Horsens Leksikon (650) -

Tilmeldt: 27-11-2022 14:23:53

Horsens Leksikon bliver ikke længere opdateret, men nyd det indhold der allerede er på siden. Horsens leksikon var et samarbejde mellem Byarkivet, Horsens Museum og Horsens Bibliotek.

Kategori: Hovedkategori: Leksikon og wikipedia

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab (545) -

Tilmeldt: 03-03-2023 11:13:48

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab (HLS) blev stiftet i 1978, med det formål at udbrede kendskabet til og vække interessen for lokalhistorien inden for Hvidovre Kommunes område, omfattende Hvidovre og Avedøre bydele. HLS har et tæt samarbejde med, Forstadsmuseet, som er beliggende i den historiske militærlejr, Avedørelejren.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Immigrantmuseet (512) -

Tilmeldt: 18-01-2023 14:26:47

Immigrantmuseet dokumenterer og formidler 500 års migrationshistorie.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Industrimuseet (890) -

Tilmeldt: 09-08-2022 15:15:49

Her fortælles den dramatiske historie om, hvordan Danmark blev moderne. Om hvordan ny teknologi forandrede verden for altid, og hvad det betød for almindelige mennesker. Vi er et anderledes og levende museum fyldt med frivillige ildsjæle. Her må du røre, lege, prøve, dufte og smage dig gennem historien.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Industrimuseet Frederiks Værk (642) -

Tilmeldt: 09-10-2022 15:57:28

Industrimuseet Frederiks Værk er et levende og dynamisk museum for Halsnæs Kommune. Museet går på to ben, idet der både er fokus på fabriks- og industrihistorien og på den store polarforsker, Knud Rasmussen. Frederiksværk hører til blandt Danmarks 25 nationale industriminder.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Johannes Larsen Museet (597) -

Tilmeldt: 17-08-2022 12:01:39

Kunstnerhjemmet på Møllebakken. Johannes og Alhed Larsen skabte ikke alene en malerisk ramme om deres liv, men tillige et gæstfrit kunstnerhjem, der satte sit præg på dansk kunst og kultur igennem årtier. Besøg et levende kunstmuseum på Fyn fra begyndelsen af forrige århundrede.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Jollmands Gaard (413) -

Tilmeldt: 25-01-2023 10:33:36

Jollmands Gaard er den ældste gård i Holm. Gården og slægten kan føres tilbage til 1700 tallet. Af kirkebogen fra 1651, fremgår det at ”3. påskedag om onsdagen begravet Store Kristen af Holm 96 år gammel”. Derefter kan man i kirkebogen se at gården gik i arv fra far til søn i 10 generationer. I dag er gården fuld restaureret og et bevaringsværdigt museum, beliggende på Damgade 1, Holm, 6430 Nordborg. Åbent hver dag mellem 9.30 og 11.30, året rundt.

Kategori: Hovedkategori: Gårde og husmandssteder

Jonstrupsamlingen (146) -

Tilmeldt: 12-05-2024 11:47:39

Jonstrupsamlingen er museum for dansk læreruddannelse 1790-1990 og omfatter en permanent udstilling om uddannelsens rammer og indhold, om den tilknyttede øvelsesskole og om kostskole-livet på seminariet. Samlingens genstande og kildemateriale belyser dels læreruddannelsen i Danmark generelt, dels Jonstrup seminariums 200 år gamle historie.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Jødiske Mysterier (167) -

Tilmeldt: 23-03-2024 11:51:47

Journalist Bent Blüdnikow og tidl. overrabbiner Bent Lexner har været på jagt i arkiverne og deler ud af deres fund. Produceret af Dansk Jødisk Museum i samarbejde med Jødisk Informationscenter.

Kategori: Hovedkategori: Radio, lyddokumentation og podcast

Kbhbilleder.dk (2006) -

Tilmeldt: 05-03-2020 18:09:15

På kbhbilleder kan du finde kulturhistoriske fotografier fra Københavns Museum, Københavns Stadsarkiv, Frederiksberg Stadsarkiv og Magasin du Nord Museum, samt kort og tegninger. Der kommer løbende mere materiale til i takt med at samlingerne digitaliseres og registreres.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Kellers Minde - De Kellerske Anstalter (329) -

Tilmeldt: 19-08-2023 13:27:49

Den lille by, Brejning, har siden 1899 været præget af De Kellerske Anstalters placering i byen og de smukke bygninger vidner om et særpræget stykke Danmarkshistorie.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Kolding Politimuseum (183) -

Tilmeldt: 29-03-2024 21:45:36

Museet blev officielt indviet i november 2008, men blev i realiteten grundlagt i 1967 af politiassistent Agner Døssing, da politivagten flyttede fra Rendebanen til domhuset. Museet udstiller effekter, der belyser alle aspekter omkring politiets arbejde, dog med størst vægt på Kolding Politi.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Københavnerhistorier: Podcast (294) -

Tilmeldt: 08-09-2023 20:27:59

Hør forunderlige historier om hovedstaden og dens mennesker: ”Københavnerhistorier”, produceret af Dorthe Chakravarty og Sarah von Essen i samarbejde med Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv zoomer ind på detaljer i byens store samlinger og folder de mange spændende historier ud over i alt 20 afsnit.

Kategori: Hovedkategori: Radio, lyddokumentation og podcast

Københavns Museum (714) -

Tilmeldt: 15-11-2022 14:04:26

Byens nye museum er den perfekte indgang til Københavns historie og aktuelle udvikling.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Langelandsfortet » Koldkrigsmuseum på Langeland (519) -

Tilmeldt: 25-12-2022 12:32:36

Langelandsfortet var et bemandet fort under Søværnet indtil 1993, og er nu museum. Det blev anlagt i 1953 med henblik på at overvåge og i krigstid hindre fjendtlige skibes passage gennem Langelandsbæltet. Midlet hertil var 4 kanonstillinger udrustet med 150 mm kanoner.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Limfjordsmuseet (742) -

Tilmeldt: 24-07-2021 09:41:33

Limfjordsmuseet, som ligger ved Frederik den VII's kanal i den vestlige udkant af Løgstør, er et fiskerimuseum, som primært udstiller redskaber, fartøjer og andet fra tidligere tiders fiskeri i Limfjorden.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Lokalhistorisk arkiv for Hellebæk og Aalsgaard (256) -

Tilmeldt: 10-01-2024 10:31:37

Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening er grundlagt i 1962. Foreningens virke er at bevare og formidle kulturhistorien der knytter sig til egnen. Foreningen har restaureret Proberhuset, Hammermøllen og Turbinehuset, og driver arkiv og museum i Hammermøllen.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Lokalhistorisk arkiv i Gudhjem (Østerlars) (637) -

Tilmeldt: 22-06-2021 23:32:09

Lokalarkiv for Gudhjem og Bornholm.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk Forening for Karup området (815) -

Tilmeldt: 08-05-2020 08:23:27

Lokalhistorisk Arkiv i Karup er oprettet i 1979. Det er en selvstændig institution under Viborg Museum og Kulturudvalget, og kommunen yder et årligt tilskud til arkivets drift. Lokalhistorisk Forening (se denne) er støtteforening for arkivet, og dens bestyrelse udpeger medlemmer til arkivets styrelse. Denne styrelse holder møde mindst to gange årligt, og medlemmerne er Karlo K. Hansen, som er formand, Birthe Nexø, der er næstformand, samt Anders Bertel. Se vedtægterne under Årsberetninger, vedtægter m.m.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk forening Møn (513) -

Tilmeldt: 02-07-2022 11:45:29

Velkommen til Lokalhistorisk forening Møn's hjemmeside. Kig igennem de forskellige sider. Har du gode idéer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at sende dem til vores mailboks. Vi har igen åbent hver fredag og 1. søndag i måneden fra 10 til 14. Vi holder til i Baghuset, Møns Museum, Storegade 75, 4780 Stege

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Læsø Billeder (201) -

Tilmeldt: 01-03-2024 23:39:16

På dette site vises billeder fra Læsø. Siden er en del af Museumsforeningen for Læsø. Har du billeder liggende af Læsø, modtages de med tak.

Kategori: Hovedkategori: Portrætter, billeder og fotos

Læsø Museum (319) -

Tilmeldt: 07-11-2023 15:08:05

Museumshuset ligger på Byrum Hovedgade 68 med bl.a. butik og café, særudstillinger, søfarts- og fiskeriudstilling, sølvskatten og museets administration. Vi glæder os til at se dig.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Løkken museum (257) -

Tilmeldt: 17-11-2023 22:16:01

Bymuseum i skudeskipperhus. Løkken Museum har fokus på handel, historie, håndværk og turisme. Museet er indrettet i et skudeskipperhus, det såkaldte Johanne Grønbechs Hus, der blev bygget omkring 1860 af skudeskipperen Thomas Grønbech. I haven findes der også et gammelt badehus, hvor der er udstilling om badelivet i Løkken. Løkken Miniby viser desuden fine Løkkenhuse fra ca. år 1900.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Middelfart Byarkiv - Facebook (172) -

Tilmeldt: 18-01-2024 14:20:20

Middelfart Byarkiv er en del af Middelfart Museum og varetager indsamling og registrering af arkival

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Middelfart Museum (804) -

Tilmeldt: 28-09-2022 01:26:15

Middelfart Museum er lokalt museum, der varetager historien for Middelfart Kommune.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museerne i Fredericia (1127) -

Tilmeldt: 10-08-2021 12:14:24

Præsentation af Museerne i Fredericia.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museernepaakanten.dk (287) -

Tilmeldt: 06-09-2023 15:08:07

På Kanten handler om de mennesker, der har levet på samfundets kant. De kriminelle, de sindssyge og de fattige har i landets arrester, sindssygehospitaler og fattiggårde gennemlevet næsten de samme liv. De var en del af samme problem og skulle genopdrages, formes og helbredes til nye og bedre mennesker. I materialet her på siden kan du se hvordan.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museet Godthåb Hammerværk (300) -

Tilmeldt: 01-11-2023 14:52:06

Godthaab Hammerværk er et arbejdende industrimuseum i landsbyen Godthåb syd for Aalborg. Museet har til huse i ældre industribygninger, som blev ledige ved nedlæggelsen af Zincks Fabrikker i 1977. Mange maskiner fungere fortsat til frembringelse af have- og landbrugsredskaber drevet af vandkraft.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museet Sønderskov (252) -

Tilmeldt: 02-03-2024 19:58:57

Sønderskov er nævnt for første gang i 1400-tallet, men vi kender ikke meget til de ældste bygninger. Det kvadratiske voldsted med voldgrav omkring kunne tyde på at det ældste Sønderskov også lå her, men vi mangler klare beviser på det.I dag driver vi et museum med 16 fastansatte, og et stort antal projektansatte. Antallet varierer, men vi er typisk 16-19 medarbejdere i huset til daglig. Vi er samtidig stolte af, at have en stor skare af frivillige, der hjælper til ved en lang række opgaver. Dette er en vigtig del af identiteten på Sønderskov.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museum & Arkiv for Nørresundby Købstad (319) -

Tilmeldt: 20-07-2023 11:13:04

Museum & Arkiv for Nørresundby Købstad og gamle Sundby-Hvorup kommune.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museum Amager (298) -

Tilmeldt: 21-10-2023 00:46:09

Museum Amagers opgave er ifølge museumsloven gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at bidrage til sikringen af Danmarks kulturarv. Museet skal aktualisere og tilgængeliggøre viden om kulturarven og udvikle anvendelsen af den for brugere og samfund. Museets ansvarsområde er primært knyttet til Amager som kulturhistorisk genstandsfelt.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museum Odense (394) -

Tilmeldt: 11-12-2022 19:16:25

Museum Odense er en statsanerkendt, selvejende museumsorganisation, der rummer seks museer og besøgssteder – H.C. Andersens Hus, H.C. Andersens Barndomshjem, Den Fynske Landsby, Møntergården, Carl Nielsens Barndomshjem og Carl Nielsen Museet (fra foråret 2023). Desuden forvalter vi det arkæologiske ansvar for Odense, Nordfyns, Middelfart og Assens kommuner og fører tilsyn med fredede fortidsminder og diger på hele Fyn.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museum of Danish America (1620) -

Tilmeldt: 21-11-2020 10:18:38

Museum of Danish America er et museum i Elk Horn, Iowa i USA

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museum Polakkasernen (123) -

Tilmeldt: 18-05-2024 00:50:00

Kasernen i Taagerup på Sydlolland var - indtil den blev fredet - i en noget miserabel stand. Formanden for en lokal forening af beboere i det tidligere Taagerup-Torslunde sogn, redaktør Torsten Elsvor, tog i 1984 initiativ til at danne en selvejende institution, hvis formål det var at drive og vedligeholde bygningen som en del af den lollandske kulturarv, dels med museum og mindestuer for de polske sæsonarbejdere, som bygningen oprindeligt var opført til og dels som beboerhus.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museum Skanderborg (508) -

Tilmeldt: 04-05-2023 23:33:18

Museum Skanderborg har ansvaret for den samlede kulturhistorie i Skanderborg kommune. Museet omfatter fem museer og seks arkiver.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museum Thy (626) -

Tilmeldt: 20-10-2022 11:02:17

Museum Thy er et statsanerkendt museum. Det vil sige, at vi modtager et årligt tilskud fra kommune og stat og til gengæld er forpligtet til at udføre en lang række opgaver, som er nærmere beskrevet i museumsloven.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museum Vestfyn (497) -

Tilmeldt: 04-03-2023 19:58:22

Museum Vestfyn er et statsanerkendt museum organiseret som en selvejende institution, der økonomisk baseres på tilskud fra staten og især Assens Kommune. Museum Vestfyn blev etableret i år 2000 ved sammenlægning af en række museer og samlinger.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museum Vestsjælland (355) -

Tilmeldt: 26-01-2023 11:13:00

Museum Vestsjælland er det statsanerkendte kulturhistoriske museum for de godt 285.000 borgere i Midt- og Vestsjælland.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Museummors.dk (487) -

Tilmeldt: 24-08-2022 10:31:25

Museum Mors er et statsanerkendt kulturhistorisk og geologisk museum, der har Mors som sit geografiske virkeområde. Museet består af tre afdelinger og et arkiv: Dueholm Kloster, Fossil- og Molermuseet, Støberimuseet samt Morsø Lokalhistoriske Arkiv.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Nationalmuseet - Facebook (350) -

Tilmeldt: 21-04-2023 10:00:42

Nationalmuseets side på facebook.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Nationalmuseets online samlinger (246) -

Tilmeldt: 10-11-2023 10:51:38

Her kan du gå på opdagelse i 100-tusindvis af billeder og genstande fra museets arkiver og kulturhistoriske samlinger.

Kategori: Hovedkategori: Museer

New York Public Library (218) -

Tilmeldt: 11-11-2023 21:11:16

Udforsk 866.438 genstande digitaliseret fra The New York Public Library's samlinger. Dette websted er en levende database med nye materialer tilføjet hver dag med udskrifter, fotografier, kort, manuskripter, streaming video og meget mere.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - USA