Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
Alle søgeord
Prøv også den nye funktion, som viser samtlige søgeord fra alle links på 1 engang.

Tryk her
31 resultater for offentlig
Grenaa Egnsarkiv (763) -

Tilmeldt: 02-07-2022 11:50:18

Fungerer som lokalhistorisk arkiv for Norddjurs Kommune. Det betyder, at arkivet opbevarer materiale af privat proveniens (fra foreninger, virksomheder, privatpersoner mv.) samt materiale fra kommunale myndigheder og institutioner i det område, der blev dækket af den daværende Grenaa Kommune. Alt opbevaret materiale registreres på edb. Grenaa Egnsarkiv stiller ovennævnte materiale til rådighed for offentligheden efter arkivvæsenets sædvanlige tilgængelighedsregler:

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Letlands Rigsarkiv (443) -

Tilmeldt: 18-10-2023 13:05:22

Letlands nationalarkiv er en institution, der blev oprettet i 2011 under Letiske kulturministerium. Det består af Letlands statshistoriske arkiver, Letlands statsarkiv, Letlands statsarkiv for audiovisuelt materiale, statens personalearkiver og 11 regionale arkiver. Hvert af arkiverne sikrer opbevaring, tilgængelighed, brug af akkumulerede filer og levering af tjenester til offentligheden.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Arkivloven (466) -

Tilmeldt: 27-12-2022 22:25:53

Arkivloven er en lov fra 2002, som regulerer forholdene vedrørende de offentlige arkivers arbejde. Loven administreres af Kulturministeriet, som statens arkivvæsen hører ind under.

Kategori: Hovedkategori: Lovgivning og retsinfo

Artikel - Dansk filmhistorie 1896-2009 (1533) -

Tilmeldt: 22-12-2020 19:57:32

Den første danske filmforevisning fandt sted den 7. juni 1896, kun et halvt år efter brødrene Lumières første offentlige filmforevisning i Paris i december 1895. Det var impresarioen Vilhelm Pacht, der viste en håndfuld små film, formentlig engelske produktioner, i Københavns Panorama, en træpavillon, der var opført på Rådhuspladsen i København, foran det endnu ikke færdigbyggede rådhus.

Kategori: Hovedkategori: Aviser, magasiner og opslagsværker

Beskyt de værdige fattige (209) -

Tilmeldt: 28-12-2023 17:50:12

I 1700- og 1800-tallet vrimlede det med fattige i København. Beskyt de værdige fattige! viser, hvordan synet på og behandlingen af disse fattige var i perioden 1770-1874. Bogen undersøger forholdet mellem privat velgørenhed, filantropi og det offentlige fattigvæsen.

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Bureau of Land Management (BLM) (318) -

Tilmeldt: 12-06-2023 10:38:41

Velkommen til Bureau of Land Management (BLM), General Land Office (GLO) Records Automation hjemmeside. Vi giver live adgang til føderale landoptegnelser for de offentlige jordstater, herunder billedadgang til mere end fem millioner føderale jordbesiddelser udstedt mellem 1788 og nutiden. Vi har også billeder af undersøgelsesplader og feltnoter, jordstatusposter og kontroldokumentindeksposter. På grund af organisering af dokumenter i GLO-samlingen gør dette websted i øjeblikket ikke indeholde alle føderale titeloptegnelser, der er udstedt for de offentlige landstater.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - USA

Cemetery Records Online (639) -

Tilmeldt: 04-08-2022 14:29:32

Denne hjemmeside indeholder mere end 25 millioner kirkegårdsregistre, transskriptioner og begravelsesregistre fra titusindvis af kirkegårde over hele verden, alle bidraget fra slægtsforskere, kirkegårde, offentlige myndigheder og private organisationer.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Danske Taler (697) -

Tilmeldt: 01-05-2023 15:13:39

På Danske Taler indsamler og publicerer vi løbende de taler, der præger den offentlige debat, også når den er ekstra kras.

Kategori: Hovedkategori: Beretninger, samtale og fortællinger

Det Digitale Tinglysningssystem (581) -

Tilmeldt: 03-11-2023 10:14:59

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, køretøjer, ægtepagter og løsøre mv. Rettighederne offentliggøres i Tingbogen. Tinglysning kan være en betingelse for, at rettigheden er gyldig og beskyttet.

Kategori: Hovedkategori: Tingbøger og ejendomsoplysninger

Det Etiske Råd - Nationalt Center for Etik (756) -

Tilmeldt: 19-04-2023 15:04:20

Det Etiske Råd blev oprettet i 1987 med det formål at rådgive Folketinget og offentlige myndigheder samt skabe debat om nye bio- og genteknologier. I 2004 blev rådets ressort udvidet til også at omfatte genteknologi og bioteknologi vedrørende fødevarer og miljøspørgsmål.

Kategori: Hovedkategori: Statslige institutioner

Dødsannoncering.dk (2004) -

Tilmeldt: 20-05-2021 14:12:21

Annoncen på dødsannoncering leveres i et samarbejde med bedemændene og pårørende, der laver annoncerne og Nebeno, der er tilmeldt offentlige tilgængelige informationsdatabaser. Ansvarshavende: Karsten Saugstrup Nielsen.

Kategori: Hovedkategori: Dødsannoncer

Egen sogns lokalhistoriske arkiv (508) -

Tilmeldt: 25-01-2023 10:19:29

Arkivets målsætning er at indsamle lokalhistorisk materiale fra Egen Sogn, og at sikre størst mulig offentlig adgang til samlingen. At øge interessen for sognets historie. Arkivet er beliggende i Nordborg.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Et offentligt fruentimmer (412) -

Tilmeldt: 12-01-2023 14:38:25

Historien om Et offentligt fruentimmer er fiktion, men dele af handlingen har historisk fundet sted, og beretningen om den unge kvinde, Dorthea, og hendes liv i det københavnske prostitutionsmiljø i 1890’erne gengiver virkeligheden i tiden. Dortheas livsrejse fra Lolland til et liv som løsagtigt og offentligt fruentimmer i København, i en prostitutionskultur styret af et korrupt politikorps, er også beretningen om hendes kamp mod et fordærvet system, der forsøger af fastholde hende i en tilværelse som prostitueret. Skrevet af Tom Guldbæk Olsen.

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Folkedrab.dk (746) -

Tilmeldt: 15-02-2023 11:52:29

Folkedrab.dk drives af DIIS - Dansk Institut for Internationale Studier – et selvstændigt, offentligt forskningsinstitut i Danmark. Indholdet er produceret over en årrække i samarbejde mellem forskere, eksperter, journalister og kommunikationsfolk.

Kategori: Hovedkategori: Historie og baggrundsstof

Frihedsmuseets modstandsdatabase (810) -

Tilmeldt: 04-06-2022 21:58:51

Modstandsfolk over hele landet omtalt i den vigtigste trykte litteratur. Nulevende modstandsfolk nævnt på undergrundshærens styrkelister, såfremt disse har givet samtykke til offentliggørelse. Modstandsfolk nævnt på undergrundshærens styrkelister, såfremt disse er afgået ved døden for mere end 10 år siden.

Kategori: Hovedkategori: Militær, krig og baggrundshistorier

Gammel Vordingborg (457) -

Tilmeldt: 16-10-2022 00:06:00

Denne side er til os, der husker Vordingborg i gamle dage. I er meget velkommen til at sætte billeder og beskrivelser ind i gruppen.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Haderslev kommune (413) -

Tilmeldt: 26-01-2024 17:52:51

Haderslev Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007.

Kategori: Underkategori: Region Syddanmark

Kildeskriftselskabet (498) -

Tilmeldt: 30-09-2022 21:39:30

Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (i daglig tale altid: Kildeskriftselskabet) har siden sin stiftelse i 1877 udgivet en lang række kilder til dansk historie i bredeste forstand: politisk, social og kulturel historie, offentlige dokumenter og private, fra middelalderen til 2. Verdenskrig og fra alle dele af riget inkl. Grønland og kolonierne. Her på denne hjemmeside findes beskrivelser af alle Kildeskriftselskabets udgivelser, både kildeudgaver og andre udgivelser. Desuden er der oplysninger om Kildeskriftselskabet selv, om kildeudgivelse og kildelæsning.

Kategori: Hovedkategori: Historie og baggrundsstof

Kultunaut.dk (163) -

Tilmeldt: 15-02-2024 11:35:40

KultuNaut har siden 1996 indsamlet og publiceret oplysninger om offentligt tilgængelige kulturarrangementer i Danmark. Arrangementerne spænder fra små lokale loppemarkeder til festivaler og stadionkoncerter.

Kategori: Hovedkategori: Oplevelser og events

Landsforeningen til bevaring af foto og film (470) -

Tilmeldt: 11-03-2023 10:40:21

Landsforeningen er en forening af arkiver, biblioteker, museer og andre offentligt drevne samlinger, der som del af deres samlinger og ansvar har bevaringen af fotos og film.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn (321) -

Tilmeldt: 24-05-2023 15:17:56

Vi gemmer den lokale historie for dig, bevarer den for eftertiden og sikrer, den forbliver offentligt tilgængelig. Henvendelse til arkivet: Arkiv- og projektleder Tove Marquardsen Tlf. 21719220.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Nypolitivennen - Blog (311) -

Tilmeldt: 08-11-2023 06:25:48

Tidligere bibliotekar Erik Nicolaisen Høy oversætter, offentliggøre og kommentere tidsskriftet Politivennen. Det var et københavnsk ugeblad, der udkom i årene 1798 til 1846 med et hav af kommentarer og klager fra borgerskabet over den uorden, der herskede i København.

Kategori: Hovedkategori: Aviser, magasiner og opslagsværker

Odense Stadsarkiv - Historienshus (1528) -

Tilmeldt: 03-03-2020 08:36:11

Odense Stadsarkiv har eksisteret siden 1. januar 1991 og er et offentligt arkiv i henhold til arkivloven Arkivet indsamler, registrerer og bevarer kommunale arkivalier fra Odense Kommune, ligesom arkivet vejleder kommunens forvaltninger om reglerne for bevaring og kassation af arkivalier. Endelig er Stadsarkivet også lokalhistorisk arkiv for Odense by og indsamler som sådant materiale om byen og dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

OIS - Din genvej til ejendomsdata (1092) -

Tilmeldt: 11-04-2021 20:54:08

Den Offentlige Informationsserver, OIS, er en statslig database der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark. Oplysningerne stammer fra en række landsregistre der ejes og vedligeholdes af kommunerne, regionerne og staten.

Kategori: Hovedkategori: Tingbøger og ejendomsoplysninger

Provincial Archives of Alberta (638) -

Tilmeldt: 01-03-2023 14:51:16

Provincial Archives of Alberta (PAA) erhverver, bevarer og gør tilgængelige optegnelser fra regeringen, individuelle personer og organisationer offentlig søgebar.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Canada

Rigsarkivet.dk (777) -

Tilmeldt: 09-03-2021 14:13:44

Vi indsamler, bevarer og leverer originale data og dokumenter, der kaster lys over det danske samfunds udvikling. Rigsarkivet er en offentlig institution under Kulturministeriet og indeholder dokumenter, der kan fortælle om de sidste 800 års Danmarkshistorie. Indtil slutningen af det 20. århundrede bestod samlingen primært af papirdokumenter, men i dag indsamler Statens Arkiver også elektroniske arkiver fra offentlige myndigheder og private personer.

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Svenskagravar.se (1050) -

Tilmeldt: 08-04-2023 00:12:20

Svenskagravär giver offentligheden og andre interesserede fri adgang til at søge information om grave og begravelser på en lang række kirkegårde i Sverige.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

The Danish American Archive and Library (488) -

Tilmeldt: 01-12-2022 11:08:13

Dansk Amerikansk Arkiv og Bibliotek har til opgave at indsamle, katalogisere, bevare og gøre det tilgængelige for offentligheden via dokumenter, fotos og andre medier, der viser danskamerikanernes rige historie og bidrag til det amerikanske liv fra immigration til i dag.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - USA

The Official Federal Land Records Site - USA (367) -

Tilmeldt: 11-01-2023 11:36:06

Velkommen til webstedet Bureau of Land Management (BLM), General Land Office (GLO) Records Automation. Vi giver direkte adgang til føderale jordoverførselsoptegnelser for de offentlige landstater, herunder billede adgang til mere end fem millioner føderale jordoverførselsoptegnelser udstedt mellem 1788 og i dag.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - USA

Tilst Lokalhistorisk Arkiv (356) -

Tilmeldt: 19-07-2023 22:00:31

Lokalarkivets formål er at indsamle, bevare og formidle viden om området. Vi er derfor afhængige af, at både privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner aflevere relevant materiale til bevaring. Vi har tavshedspligt og man kan få sine afleveringer klausuleret efter gældende arkivlovgivning. Arkivets medarbejdere er alle frivillige, som regel seniorer, der bruger noget af deres fritid på det lokalhistoriske arbejde. Ansvaret for driften af arkivet ligger hos bestyrelsen i Tilst Kasted Geding Lokalhistoriske Forening.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Vallensbæk Lokalhistoriske Forening (174) -

Tilmeldt: 01-04-2024 18:01:45

Foreningens formål er at udbrede kendskab til og skabe interesse for Vallensbæks historie ved at indsamle, registrere og offentliggøre billeder, film, beretninger, redegørelser, protokoller og andet materiale, som giver oplysninger af historisk og kulturel værdi.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger