Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
Alle søgeord
Prøv også den nye funktion, som viser samtlige søgeord fra alle links på 1 engang.

Tryk her
100 resultater for privat
Familien fra Carolinevej (303) -

Tilmeldt: 21-08-2023 12:56:17

Familien fra Carolinevej - Om Klara Cecilie Marie Jørgensen og Jens Kristian Jensens Slægt.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Grenaa Egnsarkiv (763) -

Tilmeldt: 02-07-2022 11:50:18

Fungerer som lokalhistorisk arkiv for Norddjurs Kommune. Det betyder, at arkivet opbevarer materiale af privat proveniens (fra foreninger, virksomheder, privatpersoner mv.) samt materiale fra kommunale myndigheder og institutioner i det område, der blev dækket af den daværende Grenaa Kommune. Alt opbevaret materiale registreres på edb. Grenaa Egnsarkiv stiller ovennævnte materiale til rådighed for offentligheden efter arkivvæsenets sædvanlige tilgængelighedsregler:

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

John Roland Pedersen - Myheritage (335) -

Tilmeldt: 05-04-2023 14:22:00

Privat myheritage træ for John Roland Pedersen.

Kategori: Hovedkategori: Myheritage slægtstræer og indhold

Poulsen & Finne slægten (410) -

Tilmeldt: 15-03-2023 14:01:09

Privat træ for slægterne poulsen og finne.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Aarhus 1947 (256) -

Tilmeldt: 20-10-2023 22:56:05

En tur igennem Århus by fra Bispetorv henover store-torv universitet og havnen som det tog sig ud i 1947

Kategori: Hovedkategori: Youtube

Aarhus Bykirke (127) -

Tilmeldt: 04-04-2024 15:53:57

Aarhus Bykirke er en menighed fuld af liv. Det gælder om søndagen, når vi samles til gudstjeneste i hjertet af Aarhus, og det gælder i løbet af ugen, når vi mødes i mindre fællesskaber rundt om i private hjem eller i kirkens lokaler. Læs mere om os her på siden – eller mød os til gudstjeneste en søndag. Vi glæder os til at hilse på dig!

Kategori: Underkategori: Frikirker

Aarhusarkivet (640) -

Tilmeldt: 30-01-2023 12:22:43

Aarhusarkivet er søgeindgang til Aarhus Stadsarkivs arkivsamlinger. Som kommunearkiv opbevarer Aarhus Stadsarkiv myndighedsdata fra Aarhus Kommune, men det modtager også arkivalier fra private, der har lokalhistorisk værdi.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Aase Frisch og Finn Sachse Poulsen (523) -

Tilmeldt: 12-09-2022 12:24:04

Aase Frisch og Finn Sachse Poulsens slægt og slægtforskning. Forskningen har taget udgangspunkt i følgende slægtsnavne: Frisch, Kliska, Sachse og Poulsen, men har også bragt os rundt om mange andre navne og flere dele af verden.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Abcbellevue.dk (427) -

Tilmeldt: 28-01-2023 17:42:10

En stor del af slægtsforskningen foregår i De Otte Sogne" ved Kolding - (Nørre Tyrstrup Herred), - samt i Sønder Tyrstrup Herred. Vi håber, at nulevende og kommende efterkommere vil finde det spændende at gå på opdagelse på siden, og vi modtager gerne rettelser og tilføjelser, så vi kan give en detaljeret side videre til generationerne efter os. Vh Aage Langhoff Clausen og Birthe Clausen (født Frandsen).

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Ahrenkiels slægtsforskning (1052) -

Tilmeldt: 13-03-2020 11:33:01

Vi har gennem en del år arbejdet med at finde Ahrenkiel slægtens rødder. De ældste spor finder vi i Toldsted, Hjordkjær Sogn, hvor navnet dukker op første gang i 1400 tallet, dog skrevet som Arnkiel

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Aksel Koplev - Slægt og fotografering (239) -

Tilmeldt: 26-11-2023 19:52:09

Denne hjemmeside er i det væsentlige dedikeret to emner: Slægtsforskning som jeg er begyndt at interessere mig for i den senere tid. Gamle fotografier, jeg her været en ivrig amatør fotograf siden min teenager år i Hørsholm i 1970'erne og indtil i dag. Der er ikke tale om kunstnerisk bemærkelsesværdige fotografier; men det er mit håb at de vil vise tiden fra 1970erne og frem. Siden og især indholdet er i høj grad "work in progress", så der vil hen ad vejen komme flere billeder og mere indhold om slægten.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Alda.dk - Linda Schwartz Karlsens slægtsforskning (388) -

Tilmeldt: 29-01-2023 19:47:19

Alda.dk er min personlige hjemmeside, som handler om slægtsforskning. Her vil jeg løbende blogge om mine forfædre og hvad jeg kan grave frem af historier om deres liv. Jeg vil også blogge om mine oplevelser med slægtsforskning generelt – stort som småt. På alda.dk kan du også finde længere, sammenhængende historier om min slægt, samt lister over mine aner, så du evt. kan undersøge, om vi har slægt til fælles.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Anebasen - Ole Thyge Plannthin (390) -

Tilmeldt: 27-01-2023 00:58:38

Jeg har i min slægtsforskning taget udgangspunkt i mine børn Morten og Mikkel Plannthin, der således er probanter i de først udarbejdede slægtsoversigter. Jeg har fulgt deres aner i de 4 grene svarende til deres bedsteforældre. Du finder links til dem i menubjælker øverst på denne side.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Ballerup Stadsarkiv (908) -

Tilmeldt: 13-12-2020 21:30:35

Ballerup Stadsarkiv er både stads-, It- og lokalarkiv for Ballerup Kommune. Arkivet har titel af stadsarkiv, fordi det modtager Ballerup Kommunes arkivalier i henhold til Arkivloven, men er samtidig også lokalarkiv, da det indeholder private arkivalier.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Barfod-Barfoed Slægten (391) -

Tilmeldt: 08-10-2022 08:45:26

Dette er Barfod-Barfoed Slægten bragt på nettet. Vi mangler endnu at kontrollere indtastningen fuldstændigt, så kommentarer og tilføjelser er meget velkomne. Vi har også skannet en del billeder ind, og mangler især billeder af de nulevende generationer. Vi vil meget gerne have billeder fra din familie. Hvis du i øvrigt har spørgsmål eller kommentarer til indholdet, må du endelig kontakte os. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Bearfields Genealogy (340) -

Tilmeldt: 12-11-2022 12:47:12

Du er kommet til Bjørn Marchers hjemmeside om slægtsforskning. Der er ikke meget andet end slægtsforskning, genealogi, gamle billeder og gamle historier, for interesserede der synes om den slags.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Bentha.dk (513) -

Tilmeldt: 11-07-2022 10:47:28

Hjemmesiden omhandler min og min mands slægter - Nielsen, Schultz, Faber Steffensen og Andersen - samt familier uden for slægten med rødder i Rinds Herred. Min fars slægt stammer hovedsagelig fra Lynderup, Ulbjerg, Låstrup og Skals sogne i Rinds herred. På min mors side befinder vi os i forhold til min morfars slægt dels i Hejls og Vejstrup sogne, dels i Nørholm sogn og Sverige (mit navn er af svensk oprindelse). Min mormors slægt stammer fra Fyn. Min mands slægt på min svigerfars side indeholder bl.a. slægtsnavne som Faber, Staal, Flindt, Anchersen, Curtz, Kjærulf, Mørch og på min svigermors side befinder vi os nord for Limfjorden i bl.a. Kettrup, Skæve, Hjortdal, Kollerup, Klim og Hjardemål sogne.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Beskyt de værdige fattige (209) -

Tilmeldt: 28-12-2023 17:50:12

I 1700- og 1800-tallet vrimlede det med fattige i København. Beskyt de værdige fattige! viser, hvordan synet på og behandlingen af disse fattige var i perioden 1770-1874. Bogen undersøger forholdet mellem privat velgørenhed, filantropi og det offentlige fattigvæsen.

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Birthe & Claus Olischer´s hjemmeside (482) -

Tilmeldt: 20-01-2023 13:05:15

Birthe & Claus Olischer´s hjemmeside om slægtsforskning

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Blumensaadt & Ingemand (495) -

Tilmeldt: 08-11-2022 12:43:32

Blumensaadt & Ingemand - om vores slægt og lidt mere til.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Boyes hjemmeside (167) -

Tilmeldt: 04-03-2024 12:42:50

En privat hjemmeside med lidt blandede bolcher.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Brunoansbjerg.dk (291) -

Tilmeldt: 25-08-2023 10:11:05

Hjemmesiden vil først og fremmest blive brugt i forbindelse med interessen for slægtsforskning - samt lokalhistorisk forskning fra Ballum og vadehavsområdet i sønderjylland. Samt Dansk søfartshistorie her under om søfolk og søfart fra Ballum.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Børkop Lokalhistoriske Arkiv (515) -

Tilmeldt: 15-07-2022 16:50:35

Børkop lokalhistoriske Arkiv har siden januar 2007 været en afdeling af Vejle Stadsarkiv.Arkivets formål er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier fra privatpersoner, foreninger og virksomheder.Arkivalier kan være dokumenter af enhver art, fotos, film, lydoptagelser, landkort og lignende.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Cemetery Records Online (639) -

Tilmeldt: 04-08-2022 14:29:32

Denne hjemmeside indeholder mere end 25 millioner kirkegårdsregistre, transskriptioner og begravelsesregistre fra titusindvis af kirkegårde over hele verden, alle bidraget fra slægtsforskere, kirkegårde, offentlige myndigheder og private organisationer.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Christiansen og Drejer (382) -

Tilmeldt: 25-02-2023 16:46:07

Denne database er lavet for at gemme minder, oplysninger og billeder af min familie. Min fars familie - Christiansen, som kommer fra Vendsyssel og min mors familie - Drejer, som kommer fra Bogø og Samsø.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Claus Bunkenborgs slægtshistorie (226) -

Tilmeldt: 13-12-2023 14:57:52

Claus Bunkenborg, årgang 1967, født i Christiansfeld, bor i Roskilde. Kone og tre børn. Stor interesse for historie. I databasen ligger de oplysninger jeg har indsamlet på mere end 2.500 personer fra min slægt. Der kommer hele tiden mere til og meget vil altid mangle at blive rettet til og opdateret. Har derudover en ambition om at skrive nogle små artikler om personer og temaer fra slægtshistorien.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Claus Rønlev - Slægtsforskning (508) -

Tilmeldt: 17-02-2023 14:36:10

Velkommen til min slægtsforskning og mit bibliotek. Anetavler med kiwitrees med alle de hårde data på Karnas og mine aner. De "gode" historier, hvor udvalgte aner præsenteres med kød og blod. Biografier og slægtsbøger indeholder udover egne scanninger mange links til scannede bøger på private hjemmesider og Slægtsforskernes Bibliotek. Desuden er der links til artikler i historiske årbøger og Personalhistorisk Tidsskrift.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Damkjer.dk (353) -

Tilmeldt: 18-01-2023 14:24:13

Om Damkjer slægten.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Demstrup.net (158) -

Tilmeldt: 21-04-2024 21:56:19

Stamtræ for 2.876 personer med rødder i Demstrup, Sjørslev og omegn.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Den Esmarch'ske slægt (242) -

Tilmeldt: 26-01-2024 21:48:03

Denne familieside handler om slægterne Esmarch og deres oprindelse samt om mine familiære relationer. Esmarchbasen er den centrale del som indeholder alle esmarcher og hele min familie. Men læs også indledende om slægtens grene på denne side. For overskueligheden skyld, kan den københavnske gren - Mads Esmarchs efterkommere (hvor jeg er efterkommer) og Slægtens oprindelse ses særskilt, men oplysningerne er også i Esmarchbasen.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Den Kongelige Mønt (649) -

Tilmeldt: 15-09-2022 11:53:04

Den Kongelige Mønt, fabrik med eneret på møntproduktion i Danmark, administreret af Danmarks Nationalbank og siden 1978 med hjemsted i Brøndby vest for København. Til Den Kgl. Mønts virksomhed hører også prægning af officielle fortjenstmedaljer og en række private og officielle medaljer.

Kategori: Hovedkategori: Mønter og graveringer

Den Store Krig 1914-1918 (1480) -

Tilmeldt: 23-01-2021 13:57:38

Sidens formål er at formidle historie og dele (og indsamle) arkivalier og fotos om Sønderjylland og sønderjyder under Første Verdenskrig 1914-1918. Det sker i et samarbejde mellem en lang række kulturinstitutioner og -foreninger i Sønderjylland, foruden flere frivillige privatpersoner.

Kategori: Hovedkategori: Militær, krig og baggrundshistorier

Efterkommer-af-roepolakker.dk (419) -

Tilmeldt: 14-01-2023 22:16:09

Min hjemmeside er et ønske om at dele min interesse for de polakker der kom som roepolakker i årene 1893-1929. Jeg ved der må være rigtig mange efterkommere spredt over hele landet eftersom vi nu er ude i både 5. og 6. generation.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Efterslægtstavle for Blankensteiner slægten (474) -

Tilmeldt: 09-10-2022 20:24:12

På dette website kan man, ved at klikke rundt i menuen herover, se efterslægts-tavle for Johan Georg Blankensteiner, der starter tilbage i midten af det 18. århundrede samt læse nogle mere eller mindre interessante historier om slægten Blankensteiner og deres ægtefæller.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv (260) -

Tilmeldt: 14-11-2023 10:31:40

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv’s hjemmeside, som dækker det gamle Elling sogn med byerne, Jerup, Napstjert, Nielstrup, Strandby, Elling og Øster Holmen. Arkivet rummer blandt andet person og topografiske fotos, virksomheds- forenings- og privatarkiver, samt jubilæumsskrifter og lokale avisudklip.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

En Himmerlands-slægt (674) -

Tilmeldt: 03-06-2022 22:32:25

Efterkommere og aner til Niels Andersen Ullits, Jens Jacobsen Damborg og andre.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Ena og Steen Munkholms hjemmeside (456) -

Tilmeldt: 18-12-2022 21:52:33

Velkommen til Ena og Steen Munkholms hjemmeside. Dette websted er lavet for at vise familiens stamtræ.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Erik Nielsens slægtside (254) -

Tilmeldt: 28-09-2023 13:23:26

Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland. Jeg hedder Erik Nielsen, min webside handler om min slægt. Min familie på begge mine forældres side hedder Nielsen, så efternavnet Nielsen er der rigtig mange af. Slægten kommer fra Midtsjælland og Stevns, en enkelt Københavner, et par stykker fra Helsingør og en indvandret Tysker er det også blevet til.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Eriksen Web Site (73) -

Tilmeldt: 08-06-2024 12:01:57

Mit navn er Ove Eriksen, og jeg oprettede denne private familieside på MyHeritage for at opbygge mit slægtstræ, gemme fotos og dele mine opdagelser med mine slægtninge. Der er 2177 personer i mit slægtstræ. Hvis du har lyst til at se hele mit træ eller bidrage til siden, kan du anmode om at blive medlem.

Kategori: Hovedkategori: Myheritage slægtstræer og indhold

Famberry (453) -

Tilmeldt: 22-01-2023 13:15:50

Tilpas dit træ med dine egne skabaloner eller vælg et af vores specialdesignede temaer for at gøre dit træ lige så individuelt og unikt, som din egen familie. Dit stamtræ er helt privat på Famberry, og kun du og din familie kan se dit træ. Vi garanterer 100 %, at dine oplysninger ikke bliver sporet af søgemaskiner, og vi beskytter dine oplysninger under forsendelse og på vores servere med kryptering.

Kategori: Hovedkategori: Webbaserede slægtstræer

Familien Fonnesbæks slægtsforskning (456) -

Tilmeldt: 11-01-2023 14:26:40

Om slægten Fonnesbæk.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Familien Gertz Hjemmeside (323) -

Tilmeldt: 02-05-2023 12:08:37

Familien er født og opvokset på Sydfyn, hvor en del af os stadig bor. Formålet med denne hjemmeside er at have et fælles sted for familien kan dele ting og fortælle hvad vi synes er relevant.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Familien Jacobsens Slægtsdatabase (423) -

Tilmeldt: 25-01-2023 10:27:45

Velkommen til Carsten Kjær Jacobsen og Johanne Jacobsen (født Hansen) slægts. Slægten Jacobsen spænder fra Ungarn, Langeland, Viborg, Randers, Ålborg, Haverslev, København og til Nordborg på Als. Slægten Hansen kommer fra hele Nordals, Vester Sottrup, Broager og Munkbrarup i Tyskland. og da Als er en Ø er der forbindelser til mange gamle slægter herfra.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Familien Terps hjemmeside (518) -

Tilmeldt: 11-10-2022 13:08:21

Præsentation af slægten og slægtstræet.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Familien Østerbye (364) -

Tilmeldt: 27-01-2023 00:54:11

Velkommen til familiens hjemmeside. Bortset fra en kort præsentation af familien, består hjemmesiderne indtil videre kun af oplysninger om min slægtsforskning.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Familienlundorff.dk (238) -

Tilmeldt: 21-01-2024 15:53:11

Mit navn er Lars Bo Lundorff, og jeg er 13. generation efter "Lundorff slægtens" tidligst kendte ane, Peder Pedersen. Min bedstefar var murermester Rasmus Lundorff, der var nummer 11 fra den store børneflok på i alt 16, som mine oldeforældre, Jensine Claudine Nielsen og Frederik Lundorf, fik i årene 1865-1889.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Familiens historier (493) -

Tilmeldt: 15-08-2022 10:03:18

På denne blog har jeg skrevet min families historier. Jeg har arbejdet med at komme kød på de mange fakta om fødsel, død, ægteskaber, børn og så videre. Min farfars familie kan ifølge nogle (mere og mere tvivlsomme) genealogier føres tilbage til kong Gorm den Gamle og kejser Karl den Store.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Familierne Bidstrup & Anker (309) -

Tilmeldt: 13-05-2023 17:30:03

Om familierne Bidstrup & Anker.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Familierne omkring Sørninge Slægten (307) -

Tilmeldt: 22-04-2023 11:04:33

Snedkermester Mads Christian Nielsen og hustru Laurine Nielsen, Udby, Tuse Næs, Holbæk, Danmark. Disse to personer er udgangspunktet i vor slægts historie og fører os vidt omkring i fortid og nutid her og i udlandet. Find selv din placering i slægtens historie og hjælp selv til med videre opdatering af dette værk, som er skab ved det store arbejde Harry Zeeberg Nielsen udførte.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Find en grav (dansk) (479) -

Tilmeldt: 16-12-2022 14:13:08

Find en grav er et privat projekt og drives af Erik Fogh Rasmussen. Jeg kan kontaktes på admin@findengrav.dk. Formål: at lave en hjemmeside med oplysninger til brug i slægtsforskning. Billederne stilles vederlagsfrit til rådighed for brugerne.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Finn Grandt-Nielsen - slægtsforskning (197) -

Tilmeldt: 26-01-2024 19:50:27

Privat slægtstræ om grandt, nielsen og andre slægtsnavne.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Foreningen - Adslev Slægten (484) -

Tilmeldt: 12-02-2023 16:08:29

Adslev Slægten udspringer fra gårdejer Peder Jensen fra Adslev (født 30. november 1766) og hustru Margrethe Rasmusdatter fra Mjesing (født 18. december 1768). Ægteparret fik 12 børn og otte af dem blev stammoder/-fader til otte slægtsgrene. De 4 øvrige børn døde som små.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Fursamlingen (580) -

Tilmeldt: 30-09-2022 21:34:06

Fuur-Samlingen er en privat lokal- og personalhistorisk samling, der koncentrerer sig om et enkelt kirkesogn, øen Fur i Limfjorden.

Kategori: Hovedkategori: Leksikon og wikipedia

Gamle Danske Landbrugsbilleder - Facebook (570) -

Tilmeldt: 15-07-2022 15:07:55

Gamle Danske Landbrugsbilleder er billeder og videoer fra det gamle Danske landbrug. Gruppen er privat og kræver at du er medlem for at deltage.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

GDPR: Sådan får du kontrol med dine data (514) -

Tilmeldt: 01-08-2023 14:00:16

Gennemgang af GDPR, som også er en vigtig brik i håndtering af slægtsdata. GDPR er EU's databeskyttelseslov. Loven skal give dig bedre kontrol over dine private oplysninger, men hvordan får du kontrol med dine data ?. Læs med her.

Kategori: Hovedkategori: Lovgivning og retsinfo

Geneablog - Kenneth Konrad Knudsen (467) -

Tilmeldt: 11-09-2022 10:06:29

Jeg hedder Kenneth Konrad Knudsen og er født og opvokset i Nørre Snede i Midtjylland. Men rent slægtshistorisk interesserer jeg mig mest for Himmerland og Vendsyssel, hvor 90 % af mine aner stammer fra.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Genealogy - My Ancestors Came to Australia (312) -

Tilmeldt: 03-08-2023 15:34:08

En privat slægtsforskningsgruppe for folk der har aner fra og i Australien. Gruppen har over 24000 medlemmer.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Genealogy in Denmark (840) -

Tilmeldt: 09-09-2020 13:39:31

Genealogy in Denmark er en privat international lukket gruppe på facebook med mere end 6000 medlemmer fra hele verden, som laver networking, debatere og deler information om slægtninge i Danmark.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Geni (986) -

Tilmeldt: 16-07-2022 11:36:58

Geni er et amerikansk kommercielt slægtsforsknings- og socialt netværkswebsted, grundlagt i 2006 og ejet af det israelske private firma MyHeritage siden november 2012.

Kategori: Hovedkategori: Webbaserede slægtstræer

Gravgaard slægten (279) -

Tilmeldt: 02-08-2023 10:41:17

Slægtsnavnet Gravgaard stammer fra gården Gravgaard på Thyholm. Der har gennem tiden været en del uenighed om det staves Gravgaard eller Graugaard. Begge dele er brugt i flæng, men ud fra det jeg har kunne finde så har stavemåden Gravgaard været den ældste.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Greiersen aner – Slægtsforskning (488) -

Tilmeldt: 10-01-2023 12:18:35

Her på min side kan du finde mine forfædre og nogle historier til mine aner. Brug navneregister i menuen.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Gribskov Arkiv (557) -

Tilmeldt: 10-07-2022 19:50:58

Gribskov Arkiv har arkivalier fra administrationen i Gribskov Kommune og dennes forgængerkommuner, foruden private (lokalhistoriske) arkivalier og en billedsamling med tusindvis af fotos.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Gülstorff’s stamtræ (227) -

Tilmeldt: 01-01-2024 21:13:51

Dette er mit første forsøg på at lave en samlet oversigt over min familie og slægtsnavnet Gülstorff. Der er sikkert stadig mangler og fejl i de i de brugte data og jeg mangler stadig mange informationer om fætre og kusiner og deres børn. Jeg modtager gerne rettelser og yderligere information. Steen Gülstorff

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Gunhilds Genealogi + tilknyttede familier (332) -

Tilmeldt: 18-02-2023 12:49:40

Denne side samler flere slægters grene. Min interesse for genealogi begyndte så småt i 1970’erne med at søge i kirkebøger og folketællinger efter de nærmeste aner. Senere kom fæstebøndernes aftaler med godsejerne til samt skifter efter dødsboer, som det også var godsejerens ret at foretage for fæstebønderne. I dag er lokalhistorien med til at gøre oplysningerne endnu mere spændende. Efterhånden er rigtig mange oplysningerne tilgængelig på nettet. Det er dog stadigvæk et stort arbejde at finde slægtens rødder og dens historie, derfor deler mange forskere gerne deres oplysninger med andre. Gunhild Dalgaard

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Hanne Thøgersens slægt (497) -

Tilmeldt: 01-09-2022 14:42:08

Hanne Thøgersen - aner, familie og slægt, fra grever og konger til småkårsfolk og almuelemmer

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Hen(d)riksen og Nielsen Slægten (344) -

Tilmeldt: 10-01-2023 11:10:21

Så kom jeg i gang. Min mor og jeg slægtforskede i flere år inden hun døde i 2012. Jeg fortsat og er nået et stykke videre og vil nu gerne dele det med jer andre. Jeg har langt om længe fået opsat min TNG hjemmeside og håber, at jeg i vinter får lagt alt det materiale, jeg samlet gennem årene, ind på den. Jeg har stadig travlt med at indsamle materiale fra de levende vidner, på fars og mors side. Jeg håber også, at jeg får tilladelse til at ligge materiale op om nulevende, men dem er jeg i færd med at indhente. Så foreløbig, god fornøjelse med det der er.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Hermansens slægtsforskning (309) -

Tilmeldt: 05-08-2023 11:25:52

Slægtstræ for Niels Hermansens efterkommere.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Hilmars Side (232) -

Tilmeldt: 07-12-2023 14:44:22

Privat side om slægtforskning.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Historien om Alice og Asmus (512) -

Tilmeldt: 08-09-2022 11:05:16

Historien om Alice og Asmus - deres liv, deres forældre, deres slægt

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Ikast Lokalhistorisk Arkiv og Forening (429) -

Tilmeldt: 15-01-2023 15:16:51

Ikast lokalhistorisk arkiv indsamler, registrerer og bevarer lokalhistorisk materiale fra sognene Ikast, Faurholt, Fonnesbæk og Isenvad. Arkivet modtager meget gerne historisk materiale fra private, foreninger, institutioner og virksomheder. Arkivet er en del af Ikast bibliotek.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Inge Meincke Jørgensens slægtsforskning (247) -

Tilmeldt: 23-09-2023 00:02:39

Velkommen til min hjemmeside, hvor du kan få et indblik i min slægtsforskning i min familie både på min mors og fars side.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Ingrid og Kaj Schmidts familietræ (487) -

Tilmeldt: 15-08-2022 09:42:05

Slægterne boede i 3 hovedområder. Farfar Morten Schmidts slægt i Sydvestjylland fra Esbjergområdet til Brøns, farmor Anne Mathilde Nielsens slægt i Midtvestjylland i sognene omkring Ringkøbing med en gren fra Vorgod. Mor Ingrid Kjærsgaard Jensens slægt er fra Nordjylland mest Vendsyssel.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Irene Larsen - slægtsforskning (179) -

Tilmeldt: 15-01-2024 12:17:21

På denne side præsenterer jeg min anetavle og øvrige slægtninge, samt det materiale, jeg har adgang til. Man er velkommen til at skrive til mig, hvis man er interesseret i noget af materialet.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Jan Krümmels slægtssider (334) -

Tilmeldt: 20-03-2023 13:34:04

Denne side indeholder anerne til min (Krümmel/Nielsen/Andersen) og min kones (Taul Pedersen) familier. Slægten Krümmel går via min oldefar som boede i Flensburg 6-7 generationer tilbage. Fra Flensburg går der grene mod bl.a. Sønderborg, Slesvig by, Meldorf, Bergenhusen og Sülfeld. Grenen indeholder også navne som Stelling og Hempel

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Jens Ejgild Caspersen (140) -

Tilmeldt: 21-03-2024 13:33:07

Jeg vil gerne på denne side delagtiggøre andre i mine forskningsresultater. Da jeg har hjulpet mange slægtsforskere gennem nogle knuder, har jeg en ret stor samling af slægter, nogle komplette og andre i små dele. Jeg vil ikke sige at jeg dækker hele landet, men hovedsagelig Himmerland og det meste fra Vendsyssel samt Sverige; Göteborg, Stift; Vestergötland, Halland og lidt i Skåne. Fra besøg på Arkiverne i Göteborg og Lund.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Jette Hartmeyer (264) -

Tilmeldt: 25-10-2023 14:35:31

Velkommen til min hjemmeside som handler om min og min mands slægt. Jeg har slægtforsket i mange år og er kommet rigtig langt tilbage i min slægt. Min mors slægt navne er: Koch- Hoop - Ring- Hammer - Mertz - Svendler - Olsen - Jensen og Mortensen Slægterne stammer fra Hørsholm - Birkerød - Holbæk - Farum - Rønne - Maribo og Slesvig Holstein. Min fars slægt navne er: Pedersen - Degn - Drage - Sværke - Strange - Lise - Ræv - Willumsen - Jensen og Henriksen. Slægterne stammer fra : Torkildstrup - Tingsted - Kraghave - Falkerslev - Ønslev og Nykøbing FL. Tom`s fars slægtnavne er: Hartmeyer - Frandsen - Lang - Holm - Bech - Davidsen - Lund- Schytte - Aaboe - Torst - Killerich - og Zeuthsen. Slægterne stammer fra: Frederikshavn - Viborg - Århus - Åbenrå - Svendborg og Odense. Tom`s mors slægtnavne er: Hansen -Andersen - Larsen - Wilhelmsen - Rasmussen. Slægterne stammer fra: Skovlænge - Krønge - Brandstrup - Rersnæs - Havløkke.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Johnnys Slægtsforskning (479) -

Tilmeldt: 30-09-2022 21:42:31

Johnnys Slægtsforskning. Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Jørgen Grandts ude- og hjemmesider (415) -

Tilmeldt: 15-01-2023 16:10:41

Indeholder mange billeder og oplysninger om gader, veje, og infrastruktur fra udvalgte områder. Her mange oplysninger om vejenes oprindelse og navne.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Kann Slægten (449) -

Tilmeldt: 06-01-2023 10:38:12

Denne hjemmeside indeholder slægtsdata om en lang række personer tilhørende slægterne, bla. Kann, Barfod, Bech, Becker, Barfred, Leisner, Schøning, Sass, Egeriis, Hall, Skibsted, Borgen, Becker, Seidelin og mange flere.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Keld Andersens slægt (259) -

Tilmeldt: 11-07-2023 12:06:37

Siden sidste opdatering for mere end 3 år siden, er min database vokset fra 5795 personer til 6647 personer. I den mellemliggende periode har jeg afsluttet indtastningen af oplysningerne om den gren, der går tilbage til mine 10 x tipoldeforældre (min farfars farmors slægt). Oplysningerne, som jeg fik via My Herritage, er tjekket med kirkebøger og andre kilder. Jeg er også begyndt at kontrollere mine oplysninger fra en ende af, rette eventuelle fejl i afskrifter fra kirkebøger og tilføje oplysninger, hvor der måtte mangle nogle. Alle personer fra indtastningsnummer 1 til og med 565 er nu tjekket. En del personer med et højere nr. er også tjekket.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Kerte - en landsby på Vestfyn (177) -

Tilmeldt: 01-03-2024 23:32:16

Privat side om byen Kerte, som er en lille landsby beliggende på Fyn. Her er bla. beskrivelser, byhistorier og gamle fotos.

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Kildeskriftselskabet (498) -

Tilmeldt: 30-09-2022 21:39:30

Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (i daglig tale altid: Kildeskriftselskabet) har siden sin stiftelse i 1877 udgivet en lang række kilder til dansk historie i bredeste forstand: politisk, social og kulturel historie, offentlige dokumenter og private, fra middelalderen til 2. Verdenskrig og fra alle dele af riget inkl. Grønland og kolonierne. Her på denne hjemmeside findes beskrivelser af alle Kildeskriftselskabets udgivelser, både kildeudgaver og andre udgivelser. Desuden er der oplysninger om Kildeskriftselskabet selv, om kildeudgivelse og kildelæsning.

Kategori: Hovedkategori: Historie og baggrundsstof

Kittaogsven.dk (304) -

Tilmeldt: 29-07-2023 12:59:09

Vi har nu brugt mange timer på at flytte og gennemgå siderne fra vores gamle hjemmeside, som blev startet op den 5. februar 2013. Vi har købt en ny version af WebsiteX5, da vi var bange for, at de lange slægtshistorier ikke kunne rummes i et andet program. Vi håber, at hjemmesiden kan leve mange år endnu. Ny hjemmeside blev uploadet 10. januar 2022

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Klarskov slægten (464) -

Tilmeldt: 08-09-2022 11:37:32

klarskov-slægt. Der lå engang en hovedgård "Clareschou" i landsbyen Marslev, øst for Odense - og der ligger den endnu! Herfra har Klarskov-slægten sit navn. Læs nærmere om slægtens stamforældre på min side.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Knud Højrup, Astrup (531) -

Tilmeldt: 30-05-2022 12:52:36

Som barn kom jeg ofte på ferie hos mormor og morfar i Ebeltoft. Morfar Knud Vindberg havde ligesom flere af sine brødre i mange år undret sig over hvor navnet Vindberg stammede fra. Så da han blev pensioneret i 1956 kørte han rundt til omegnens sogne på sin VeloSolex knallert for at læse i kirkebøgerne. Når jeg var på ferie hos dem hjalp jeg morfar med at skrive resultatet af hans forskning ind i en slægtsbog som mor og far havde givet ham. Jeg har været heldig at arve denne bog fra morfar. Dette lagde grunden til min egen interesse for slægtsforskning og det har faktisk optaget mig det meste af voksenlivet. Denne hjemmesides afsnit Knuds slægt kan betragtes som min egen on-line slægtsbog.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Koch Web Site (222) -

Tilmeldt: 05-11-2023 20:15:41

Præsentation af slægten Koch. Ejet af Lisa Koch.

Kategori: Hovedkategori: Myheritage slægtstræer og indhold

Kolding Stadsarkiv (1339) -

Tilmeldt: 12-01-2020 09:05:18

Kolding Stadsarkiv er kommunens forvaltningsarkiv og historisk arkiv for borgerne i Kolding. Arkivet, som blev etableret i 1987, rummer arkivalier fra forvaltningen og det politiske styre siden 1842 samt lokalhistorisk materiale fra byens privatpersoner, foreninger og virksomheder. Stadsarkivet er centralt beliggende i midtbyen og sammen med de øvrige naboer i kulturkomplekset Nicolai, tilbyder vi skæve og anderledes vinkler på fortidens og nutidens byliv.

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Kramer Moltke, konservering (166) -

Tilmeldt: 08-04-2024 14:08:01

Privat konservator af mange forskellige typer, såsom private fotoalbum, møbler i forskellige træsorter, indretning af arkivers opbevaring af arkivalier osv. Vi høre til i 9340 Asaa.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Kruse-slaegt.dk (636) -

Tilmeldt: 18-06-2022 23:07:12

Jeg hedder Lisbeth Kruse Bjerregaard, f. Olesen. Jeg er født i Godhavn, Grønland i 1957, af forældre Leif Kruse Olesen og Fritze Vigen Olesen f. Larsen. På denne side præsentere jeg min slægt, m.m.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Krøniken (471) -

Tilmeldt: 16-07-2022 22:57:57

En illustreret beretning om mine forældres og mit liv i Svendborg, - med fotografier, erindringer og baggrundsstof.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Leifr.dk (157) -

Tilmeldt: 11-04-2024 10:43:09

Privat slægtsside med bla. fotosalbum og historier.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Livet gennem tiderne (349) -

Tilmeldt: 25-01-2023 12:08:04

Velkommen til vores hjemmeside over "Dette blev vort liv", som i hovedtræk er med uddrag af beskrivelse over egne og vore rødders liv, virke og gøremål igennem tiderne. Vore forskellige beskrivelser har ikke med slægtsforskning at gøre, men er udelukkende ved beskrivelse ud fra efterladte kildematerialer igennem flere slægtled, som bl.a. en efterladt brevsamling, samt øvrigt efterladenskaber og lidt mundtlige overleveringer af ældre slægtninge. Forfædres efterladenskaber og smånotater, betragter vi som værende budskaber til eftertiden, for at fortælle om livet i fortiden - som da var nutid.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune (856) -

Tilmeldt: 11-09-2020 08:49:08

Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune (LMK) er en paraply-organisation for kommunens lokalarkiver. Her koordineres arbejdet og erfaringer udveksles. Hvert arkiv dækker et område, der kan være et eller flere sogne. Der indsamles privat-, erhvervs- og foreningsarkiver, samt foto, film, kort og tegninger.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorie Silkeborg - som den så ud engang (202) -

Tilmeldt: 16-02-2024 10:43:52

Gruppen er en privat gruppe, hvor der debateres og postes billeder for Silkeborg og omegns historie.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Lynggaardweb.dk (126) -

Tilmeldt: 03-05-2024 13:05:26

Dette er en personlig webside der primært indeholder informationer og data vedrørende familie og slægt.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Lægdsruller.dk (1574) -

Tilmeldt: 21-03-2020 10:03:56

Lægdsrullerne er arkivalier der kan indeholder forskellige data om en værnepligtigs, såsom hans navn, fødeegn og forældre. Der kan også være oplysninger om forældre og tidligere opholdssteder, såvel som privat og som soldat.

Kategori: Hovedkategori: Militær, krig og baggrundshistorier

Maaløe slægtens hjemmeside (315) -

Tilmeldt: 10-05-2023 19:33:14

Vi har valgt primært at fokusere på de slægtninge der bærer mellemnavnet eller efternavnet Maaløe. Det betyder at de steder hvor en Maaløe har fået et barn der ikke hedder Maaløe angiver vi altid navnet på barnet hvis vi kender det, men går ikke nødvendigvis videre i træet til barnets kone, børn, osv.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

MacFamilyTree Users (332) -

Tilmeldt: 24-06-2023 20:14:35

Engelsksproget gruppe. Denne gruppe er ikke officielt tilknyttet MacFamilyTree eller firmaet bag kaldet Synium. Det er privat brugergruppe, hvor brugerne hjælper hinanden indbyrdes.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Madsen Fra Thy (294) -

Tilmeldt: 05-08-2023 11:13:33

Madsen Fra Thy er resultat af mit mangeårige arbejde med at forske i såvel min egen slægt fra Thy (Hundborg, Harring, Hørdum, Hassing og Vorupør) og min afdøde svigerfamilies aner fra især Staby og Husby i Vestjylland og Fur.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Martin Bjarklev's slægtsforskningsside (174) -

Tilmeldt: 06-03-2024 23:13:12

Privat side udarbejdet af Martin Bjarklev.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider