Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
Søgeresultat:
44 resultater for stadsarkiv
Aalborg Stadsarkiv (791) -

Tilmeldt: 03-03-2020 10:49:19

Aalborg Stadsarkiv indsamler, sikrer og formidler dokumentation om kommunens og den enkelte borgers identitet, liv og virke. Denne dokumentation – vores fælles hukommelse - giver forudsætninger for at forstå det liv vi lever her og nu, og mulighed for at påvirke fremtiden.

Søgeord: aalborg stadsarkiv arkivalier

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Aalborg Stadsarkiv - Flickr (378) -

Tilmeldt: 11-03-2023 10:24:33

Aalborg Stadsarkiv har en meget stor fotosamling ca. 6.millioner fotos, en af de største i Danmark. Der bliver løbende lagt billeder ud på Flickr. Du er meget velkommen til at tagge og kommentere billederne.

Søgeord: flickr stadsarkiv aalborg billeder fotos

Kategori: Hovedkategori: Portrætter, billeder og fotos

Aalborg Stadsarkiv - Instagram (194) -

Tilmeldt: 20-07-2023 12:26:28

Aalborg Stadsarkiv officielle instagram side, med billeder, henviser og info.

Søgeord: instagram social aalborg stadsarkiv billeder

Kategori: Underkategori: Andre sociale medier

Aalborg Stadsarkiv - Twitter (280) -

Tilmeldt: 14-02-2023 13:53:46

Aalborg Stadsarkivs twitter side.

Søgeord: twitter stadsarkiv aalborg arkiv social

Kategori: Underkategori: Andre sociale medier

Aarhus Byhistoriske Fond (102) -

Tilmeldt: 18-12-2023 15:09:07

Aarhus Byhistoriske Fond blev etableret i 2001 og er en fortsættelse af det gamle Aarhus Byhistoriske Udvalg, der blev oprettet allerede i 1956. Fondens formål er at formidle byens historie i bredeste forstand. Det sker bl.a. gennem udsendelse af en række publikationer omhandlende mange forskellige aspekter af byens historie. Fonden administreres af stadsarkivar Søren Bitsch Christensen.

Søgeord: byhistorie fond bøger udgivelser historie

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Aarhus Stadsarkiv - Instagram (204) -

Tilmeldt: 23-07-2023 22:18:31

Vi bevarer og formidler byens historie. Masser af fotos og viden om Århus amt.

Søgeord: instagram social billeder århus stadsarkiv

Kategori: Underkategori: Andre sociale medier

Aarhus Wiki (1466) -

Tilmeldt: 12-03-2020 18:14:23

AarhusWiki er et brugerdrevet digitalt opslagsværk udviklet af Aarhus Stadsarkiv. AarhusWiki indeholder artikler og oplysninger om Aarhus og omegn før og nu. Vægten ligger på de historiske beskrivelser eller på historiske vinkler på nutidige og aktuelle emner. Emnerne, der behandles, spænder vidt og omfatter alt, der har at gøre med Personer, Natur, Steder, Historiske perioder & temaer, Samfund, Erhverv og Kultur & fritid.

Søgeord: århus wikipedia artikler billeder opslagsværk

Kategori: Hovedkategori: Aviser, magasiner og opslagsværker

Aarhusarkivet (481) -

Tilmeldt: 30-01-2023 12:22:43

Aarhusarkivet er søgeindgang til Aarhus Stadsarkivs arkivsamlinger. Som kommunearkiv opbevarer Aarhus Stadsarkiv myndighedsdata fra Aarhus Kommune, men det modtager også arkivalier fra private, der har lokalhistorisk værdi.

Søgeord: stadsarkiv aarhus digitalisering byhistorie lokalhistorie

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

AarhusArkivet – historier fra Aarhus Stadsarkiv (28) -

Tilmeldt: 23-03-2024 00:10:12

Podcast fra Aarhus Stadsarkiv om Aarhus og Aarhus bys historie.

Søgeord: podcast århus lyd historier stadsarkiv

Kategori: Hovedkategori: Radio, lyddokumentation og podcast

Alderdomsforsørgelse 1891-1928 (319) -

Tilmeldt: 24-12-2022 22:26:16

Her kan du finde oplysninger ældre mennesker, der modtog alderdomsforsørgelse eller aldersrente. Datidens form for folkepension. Vis Københavns Stadsarkiv.

Søgeord: alderdom aldersrente gammel forsørgelse

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Arkiv.dk (1272) -

Tilmeldt: 15-10-2019 12:08:58

I arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 580 danske lokal- og stadsarkiver samt et mindre antal specialsamlinger. En del materiale er digitaliseret, så du umiddelbart kan se det her på arkiv.dk, og der kommer løbende nyt til. Men der er lang vej endnu, inden alt er digitalt, så i mange tilfælde skal du henvende dig direkte til et arkiv for at se materialet.

Søgeord: arkiv foto database billeder dokumenter

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Ballerup Stadsarkiv (767) -

Tilmeldt: 13-12-2020 21:30:35

Ballerup Stadsarkiv er både stads-, It- og lokalarkiv for Ballerup Kommune. Arkivet har titel af stadsarkiv, fordi det modtager Ballerup Kommunes arkivalier i henhold til Arkivloven, men er samtidig også lokalarkiv, da det indeholder private arkivalier.

Søgeord: ballerup arkiv stadsarkiv lokalarkiv kommune

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Børkop Lokalhistoriske Arkiv (378) -

Tilmeldt: 15-07-2022 16:50:35

Børkop lokalhistoriske Arkiv har siden januar 2007 været en afdeling af Vejle Stadsarkiv.Arkivets formål er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier fra privatpersoner, foreninger og virksomheder.Arkivalier kan være dokumenter af enhver art, fotos, film, lydoptagelser, landkort og lignende.

Søgeord: børkop lokalarkiv arkiv billeder arkivalier

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Det Belgiske Rigsarkiv (470) -

Tilmeldt: 05-11-2022 14:29:39

The State Archives in Belgium Belgiens udgave af Rigsarkivet. Her kan du søge i kirkebøger og navne, på dine mulige slægtninge i Belgien.

Søgeord: belgien stadsarkiv europa arkiv benelux

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Europa

Det Danske Udvandrerarkiv (430) -

Tilmeldt: 15-07-2022 22:51:44

Det Danske Udvandrerarkiv fortæller spændende historier om dansk udvandring og indeholder vigtig information og viden om migration og kulturmøder. Her kan du også søge i 217.000 danske og 150.000 udenlandske, primært svenske, udvandrere, fra årene 1869 til 1913. Protokollerne er udarbejdet af Udvandrerarkivet i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv, på grundlag af Københavns Politis Udvandrerprotokoller.

Søgeord: udvandrer arkiv rejse immigration dansk

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Frederiksberg Stadsarkiv (2094) -

Tilmeldt: 13-09-2020 14:14:54

Frederiksberg Stadsarkiv er en institution under Frederiksberg Kommunes Kultur- og fritidsafdeling og ligger på Frederiksberg Rådhus. Stadsarkivet er Frederiksberg byhistoriske institution, som har til opgave at sikre og udbrede Frederiksberg Kommunes historie.

Søgeord: frederiksberg arkiv stadsarkiv rådhus byhistorie

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Frederikshavn Stadsarkiv (546) -

Tilmeldt: 19-07-2022 16:40:31

Frederikshavn Stadsarkiv er oprettet den 1. juni 2008, med det formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiver (før 1. januar 2007: Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuners arkiver), der har historisk interesse eller tjener til dokumentation af forhold for borgere og myndigheder, at stille arkivalier til rådighed til blandt andet forskningsformål samt at sikre bevaring af Frederikshavn Kommunes publikationer.

Søgeord: frederikshavn stadsarkiv arkiv samlinger

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Frederikshavn Stadsarkiv - Facebook (180) -

Tilmeldt: 09-06-2023 00:31:13

Stadsarkivet er kommunens hukommelse, og en af arkivets fornemste opgaver er at gøre arkivsamlingerne tilgængelige for borgere og myndigheder. Hos Stadsarkivet kan du få oplysninger og dokumentation om lokaliteter, begivenheder, levevilkår, huse, politiske beslutninger og meget mere. Vi har også materiale om kommunens borgere, politiske liv, byplanlægning samt kommunale bygninger og institutioner.

Søgeord: frederikshavn stadsarkiv side social facebook

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Guldborgsund Stadsarkiv (706) -

Tilmeldt: 24-03-2021 12:12:21

Stadsarkivet har arkivalier fra ca. 1842 og frem til i dag og indeholder materiale fra de gamle sogne- og købstadskommuner (1842-1970), Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing og Sydfalster kommuner (1970-2006) og Guldborgsund Kommune (2007-).

Søgeord: guldborgsund stadsarkiv

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Holbæk Stadsarkiv - Facebook (158) -

Tilmeldt: 23-07-2023 22:22:22

Holbæk Stadsarkivs officelle facebook side.

Søgeord: holbæk stadsarkiv facebook side social

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Kbhbilleder.dk (1728) -

Tilmeldt: 05-03-2020 18:09:15

På kbhbilleder kan du finde kulturhistoriske fotografier fra Københavns Museum, Københavns Stadsarkiv, Frederiksberg Stadsarkiv og Magasin du Nord Museum, samt kort og tegninger. Der kommer løbende mere materiale til i takt med at samlingerne digitaliseres og registreres.

Søgeord: københavn billeder foto arkiv fotografier

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Kolding Stadsarkiv (1092) -

Tilmeldt: 12-01-2020 09:05:18

Kolding Stadsarkiv er kommunens forvaltningsarkiv og historisk arkiv for borgerne i Kolding. Arkivet, som blev etableret i 1987, rummer arkivalier fra forvaltningen og det politiske styre siden 1842 samt lokalhistorisk materiale fra byens privatpersoner, foreninger og virksomheder. Stadsarkivet er centralt beliggende i midtbyen og sammen med de øvrige naboer i kulturkomplekset Nicolai, tilbyder vi skæve og anderledes vinkler på fortidens og nutidens byliv.

Søgeord: kolding stadsarkiv

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Københavnerhistorier: Podcast (165) -

Tilmeldt: 08-09-2023 20:27:59

Hør forunderlige historier om hovedstaden og dens mennesker: ”Københavnerhistorier”, produceret af Dorthe Chakravarty og Sarah von Essen i samarbejde med Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv zoomer ind på detaljer i byens store samlinger og folder de mange spændende historier ud over i alt 20 afsnit.

Søgeord: podcast københavn historier lyd stadsarkiv

Kategori: Hovedkategori: Radio, lyddokumentation og podcast

Københavns Stadsarkiv (1247) -

Tilmeldt: 01-02-2020 10:49:44

Københavns Stadsarkiv er Københavns kommunes arkiv. Arkivet indsamler og bevarer arkivmateriale fra København og formidler historier om byen, dens indbyggere og udvikling.

Søgeord: københavn arkiv stadsarkiv billeder hovedstad

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Københavnske skoleprotokoller (349) -

Tilmeldt: 27-10-2022 15:23:31

Find oplysninger om elever på de københavnske skoler. Det varierer fra skole til skole, hvilke år, der er materiale fra. Dette er en søgning via København Stadsarkivs hjemmeside. Skoleprotokollerne er gode for slægtsforskere, hvis man har tabt sporet af en familie, der er flyttet meget. Familiens børn vil som regel have gået i skole. I protokollen kan du finde oplysninger om barnets far og familiens adresse.

Søgeord: skoler københavn skoleprotokoller søgning skole

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Lolland Stadsarkiv (122) -

Tilmeldt: 25-10-2023 09:20:17

Lolland Stadsarkiv indsamler, registrerer og bevarer kommunale arkivalier fra Lolland Kommune, ligesom arkivet vejleder kommunens sektorer om reglerne for bevaring og kassation af arkivalier.

Søgeord: lolland stadsarkiv kommune arkiv

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv (1099) -

Tilmeldt: 19-03-2021 22:02:05

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv er historisk arkiv for borgere og forvaltning i Lyngby-Taarbæk Kommune, der formidler den lokale historie og kulturarv.

Søgeord: lyngby taarbæk stadsarkiv

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv - Facebook (271) -

Tilmeldt: 18-03-2023 13:47:41

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv er historisk arkiv for borgere og forvaltning i Lyngby-Taarbæk Kommune

Søgeord: facebook lyngby taarbæk stadsarkiv medie

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Malmö Stadsarkiv (309) -

Tilmeldt: 07-07-2023 13:56:40

Grundlæggende indgangsportal til Stadsarkiv Malmø. Her finder du information om åbningstider, muligheder for søgning og kontaktvejledning. Stadsarkivet arbejder særskilt fra det svenske Riksarkivet, under Malmø Stad.

Søgeord: malmø sverige stadsarkiv skandinavien norden

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Malmö Stadsarkiv - Facebook (109) -

Tilmeldt: 27-11-2023 14:12:53

Malmøs stadsarkivs facebookside.

Søgeord: facebook malmø side social media

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Malmø Slægtsforskningsforening (128) -

Tilmeldt: 18-10-2023 13:00:59

Foreningen har til huse på Stadsarkivet. Deres medlemmer hjælper ved besøg på landets arkiver.

Søgeord: malmø forening slægtsforskningsforening svensk sverige

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Middelfart Museum (557) -

Tilmeldt: 28-09-2022 01:26:15

Middelfart Museum er lokalt museum, der varetager historien for Middelfart Kommune.

Søgeord: middelfart museum stadsarkiv lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Museer

Mitstadsarkiv - Kolding (254) -

Tilmeldt: 18-04-2023 11:34:05

Mit stadsarkiv er en præsentation og særskilt side af Kolding Stadsarkivs formidlingstemaer.

Søgeord: arkiv mit stadsarkiv temaer kolding

Kategori: Hovedkategori: Leksikon og wikipedia

Odense Stadsarkiv - Historienshus (1333) -

Tilmeldt: 03-03-2020 08:36:11

Odense Stadsarkiv har eksisteret siden 1. januar 1991 og er et offentligt arkiv i henhold til arkivloven Arkivet indsamler, registrerer og bevarer kommunale arkivalier fra Odense Kommune, ligesom arkivet vejleder kommunens forvaltninger om reglerne for bevaring og kassation af arkivalier. Endelig er Stadsarkivet også lokalhistorisk arkiv for Odense by og indsamler som sådant materiale om byen og dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner.

Søgeord: odense stadsarkiv arkiv arkivalier

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Politiets Mandtaller (164) -

Tilmeldt: 16-08-2023 13:25:31

Politiets mandtaller består af skemaer, hvor Københavns befolkning mellem 1865 og 1923 er registreret. Du kan bladre i mandtallerne, der er inddelt efter gade, år og måned.

Søgeord: stadsarkiv københavn politi folketælling mandtal

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Rotterdam Stadsarkiv (549) -

Tilmeldt: 16-07-2022 22:03:42

Rotterdam Stadsarkiv. Søg i deres "Digitale Stamboom" der bygger på kirkebøgernes dåb, vielser og begravelser, og efter 1811, på de civile registre. Find også andre typer data, samt kontaktinfo, hvis du har brug for det.

Søgeord: holland stadsarkiv kirkebøger søgning rotterdam

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Europa

Seden Lokalhistoriske Arkiv (129) -

Tilmeldt: 12-11-2023 21:03:06

Lokalhistorisk Arkiv i Seden blev godkendt og startet den 23. januar 1991 på initiativ af Seden Sogns Borgerforening Huset har – indtil april 1970, hvor forstæderne indgik i Odense kommune, været kommunekontor for både Seden-Aasum – og Fjordager kommune. Arkivet er et af Odense kommunes 15 forstadsarkiver – og er underlagt Odense Stadsarkiv i ”Historiens Hus” på det gamle Skt. Knuds Kloster ved Domkirken og Flakhaven.

Søgeord: seden arkiv lokalarkiv fyn nordfyn

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Stadsarkivet Frederikssund (336) -

Tilmeldt: 15-12-2022 16:19:17

Velkommen til Stadsarkivet for Frederikssund Kommune, din indgang til Frederikssund Kommunes historie.

Søgeord: stadsarkiv frederikssund arkiv

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Stadtarchiv Flensburg (773) -

Tilmeldt: 28-11-2019 00:47:58

Samling af slægtsdata i det tyske Stadsarkiv i Flensborg.

Søgeord: flensborg slægt europa slægtstræ tyskland

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Europa

Vejle Byrådsarkiv (312) -

Tilmeldt: 12-11-2022 20:03:17

I gamle dage var Vejles byråd involveret i mange store og små beslutninger. Dengang havde man ikke nær så mange udvalg til at tage sig af de enkelte sager, som i dag. Det betyder, at de gamle byrådssager er fyldt med historier, der fortæller om helt almindelige borgeres hverdag i Vejle. Siden er en del af Vejle Stadsarkiv.

Søgeord: vejle byråd stadsarkiv sager byrådet

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Vejle Stadsarkiv (844) -

Tilmeldt: 22-03-2023 10:33:39

Vejle Stadsarkiv er forvaltningsarkiv for Vejle Kommune i henhold til Arkivlovens § 7 og lokalhistorisk arkiv for Vejle by. Arkivet fungerer som Vejle Kommunes fælles dokumentations- og videnscenter, der dokumenterer begivenheder og forhold i Vejle Kommune i fortid og nutid.

Søgeord: vejle stadsarkiv arkiv billeder information

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Vejle Stadsarkiv - Facebook (296) -

Tilmeldt: 25-09-2022 14:55:27

Vejle Stadsarkivs facebook side. Med billeder, oplysninger og links.

Søgeord: facebook vejle stadsarkiv social medie

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Vejle Stadsarkiv - Twitter (224) -

Tilmeldt: 18-02-2023 16:07:57

Vejle stadsarkivs twitter side.

Søgeord: vejle stadsarkiv twitter social medie

Kategori: Underkategori: Andre sociale medier

Vi snakker om kbhbilleder.dk (54) -

Tilmeldt: 21-02-2024 15:36:12

På sitet kbhbilleder.dk kan du finde tusindvis af fotografier, kort og tegninger fra Københavns Museums og Københavns Stadsarkivs samlinger. I denne gruppe arbejder vi med at forbedre beskrivelserne af de enkelte billeder, så søgemulighederne forbedres og viden om byens historie forankres sammen med billederne.

Søgeord: gruppe kbh billeder københavn facebook

Kategori: Hovedkategori: Facebook