Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
Alle søgeord
Prøv også den nye funktion, som viser samtlige søgeord fra alle links på 1 engang.

Tryk her
54 resultater for stift
Slægtsamfundet Holten (307) -

Tilmeldt: 08-08-2023 14:38:18

Slægtsamfundet Holten er en slægtsforening, som er stiftet den 29. juni 1910 på initiativ af efterkommere af hofsnedkermester Johann von Holten.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Aarhus Domkirke (Sct. Clemens Kirke) (556) -

Tilmeldt: 21-11-2023 09:40:37

Aarhus Domkirke (Sct. Clemens Kirke) beliggende ved Store Torv og Bispetorv i Aarhus Centrum, er hovedkirke i Aarhus Stift. Kirken har omkring 1200 siddepladser, og bygningen, der er den længste og højeste kirkebygning i Danmark, er 93 meter lang. Tårnet er 96 meter højt, og det er dermed et af de højeste tårne i Danmark.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Alderslyst Kirke (875) -

Tilmeldt: 24-03-2023 12:00:05

Alderslyst Kirke er en kirke på Tulipanvej i bydelen Alderslyst i den nordlige del af Silkeborg, opført i 1929. Den ligger under Århus Stift.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Anna Kirke - Nørrebro (197) -

Tilmeldt: 12-05-2024 21:24:16

Anna Kirke også kendt som Annakirken er en kirke beliggende på Bjelkes Allé 19-21 på Nørrebro i Anna Sogn, Københavns Stift, tegnet af arkitekten P.V. Jensen Klint. Bygningen blev opført over tre etaper, der blev afsluttet i henholdsvis 1914, 1921 og 1928, og har plads til 200 mennesker.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Begravelsesguiden.dk (343) -

Tilmeldt: 14-02-2024 13:49:39

Begravelsesguiden.dk blev stiftet i 2012 med det formål at skabe bedre vilkår for pårørende, når de skal vælge bedemand.

Kategori: Underkategori: Øvrigt

Blekinge Slægtsforskningsforening (BSF) (430) -

Tilmeldt: 26-07-2023 11:06:07

Foreningen blev stiftet under navnet Blekinge Genealogical Society (BGF) i 1978. Dens første formand var Harry Hjertquist. Foreningen arbejder for Blekinge LAN og historiens områder. Skaber desuden forskellige aktiviteter, herunder udvekslingsdage, deltagelse i arkivdagen, samarbejde med SVAR-projektet i Bräkne-Hoby og interessante foredrag.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Bornholms Museum (386) -

Tilmeldt: 26-07-2023 11:14:46

Bornholms Museum er stiftet i 1893 og er et kulturhistorisk museum for Bornholm og Christiansø. Museet er ejet og drevet af Bornholms Museumsforening - landets største museumsforening af sin art. Vi har ca. 5000 medlemmer, som er engageret i at sikre den bornholmske kulturarv på de to statsanerkendte museer: Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum. Som statsanerkendt museum er vi forpligtiget til at indsamle, konservere, forske, udstille og formidle til det almene publikum. Museet varetager disse fem forpligtigelser indenfor såvel arkæologi som nyere tids kulturhistorie.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Dansk Slægtsgårdsarkiv - Forening (966) -

Tilmeldt: 02-03-2020 21:36:31

Foreningen blev stiftet i 1941 med det formål at bevare danske slægtsgårde i familiens eje, men dette formål kan ikke længere opfyldes. Formålet er nu at bevare kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde. Alle kan være medlem af foreningen. Eneste krav er betaling af kontingent 300 kr. pr. år.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Dansk Vestindisk selskab - Arkivsamarbejdet (391) -

Tilmeldt: 02-08-2023 10:29:47

Dansk Vestindisk Selskab med den engelske undertitel "Danish Westindien Society" blev stiftet på Valdemarsdag den 15. juni 1917 som klubben "Dansk Vestindien" og senere reorganiseret. I 1969 blev navnet ændret til Dansk Vestindisk Selskab, som er landsdækkende med hjemsted i København. Formålet med er at samle alle, der har eller har haft tilknytning til U.S. Virgin Islands, det tidligere Dansk Vestindien, samt alle andre, der har interesse i at opretholde og skabe kulturelle og venskabelige forbindelser til øerne, og bevare minderne om Dansk Vestindien

Kategori: Hovedkategori: Arrangementer, kurser og events

Danske Herregårde (975) -

Tilmeldt: 14-09-2022 12:19:20

Dansk Center for Herregårdsforskning blev stiftet i 2004 og er et samarbejde mellem Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Arkitektskolen Aarhus. Centeret har til huse på Gammel Estrup og ledes af en faglig bestyrelse af repræsentanter fra de fire stiftende institutioner. Drift og projekter finansieres af eksterne fonds- og puljemidler. Centeret har til formål at fremme og koordinere forskning i de danske herregårde og kulturmiljøer og øge befolkningens generelle kendskab til herregårdsområdet.

Kategori: Hovedkategori: Historiske bygningsværker

Danske Slægtsforskere Odense (866) -

Tilmeldt: 28-10-2022 20:28:50

Danske Slægtsforskere Odense er en forening for slægtsforskere med hjemsted i Odense. Foreningen er stiftet 21.04.2009.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Det danske Huguenotsamfund (474) -

Tilmeldt: 08-01-2023 11:23:44

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Dragør Lokalhistoriske Forening (172) -

Tilmeldt: 29-02-2024 10:50:37

Dragør Lokalhistoriske Forening blev stiftet den 14. november 1995, og formålet er at medvirke til at forøge interessen for Sydamagers lokalhistoriske værdier.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Egtved Museum (87) -

Tilmeldt: 04-06-2024 17:49:24

Egtved Museum er et lokalhistorisk museum, som udstiller genstande fra forskellige historiske perioder fra stenalder til 1900-tallet. Egtved Museum drives af Egtved Museumsforening, som blev stiftet i 1982.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening (291) -

Tilmeldt: 30-12-2023 11:14:44

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening havde sin stiftende generalforsamling d. 7. oktober 1981. Foreningen har siden arbejdet for at udbrede kendskabet til historien i Asminderød, Grønholt og Humlebæk sogne gennem afholdelse af arrangementer og andre egnede aktiviteter, og at indsamle lokalhistorisk materiale og data til belysning af områdets historie.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Frederikssund i Billeder - før, nu & aldrig (380) -

Tilmeldt: 21-01-2023 13:41:26

"Frederikssund & Omegn i Billeder - før, nu & aldrig" er stiftet af Stig Colbjørn Nielsen. Gruppen er for alle os, som elsker Fjordlandet og synes, det er værd at samles om Frederikssund i fortid og nutid.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Fynske Billeder (197) -

Tilmeldt: 30-03-2024 18:48:24

På Fynskebilleder.dk finder du en del af de ca. 900.000 fotografiske optagelser, som pressefotograferne på Fyens Stiftstidende optog i perioden fra 1943 til 1970. Fynskebilleder.dk viser fynboernes og ikke mindst odenseanernes egen historie inden for hverdagsliv, politik, sport, kultur og erhvervsliv.

Kategori: Hovedkategori: Portrætter, billeder og fotos

Fængselshistorisk Selskab (412) -

Tilmeldt: 31-01-2023 12:36:22

Interessen for fængslernes historie har været der næsten lige så længe som fængslerne selv. Fængslernes historie er i høj grad et spejlbillede af hele samfundets historie – et væsentligt spejlbillede, selvom det fra tid til anden kan være karikeret og uhyggeligt. Fængselshistorisk Selskab er stiftet for at styrke de lokale initiativer og for at samordne og videreudvikle kendskabet til og interessen for Fængselsvæsenets/Kriminalforsorgens historie.

Kategori: Hovedkategori: Kriminalhistorie og strafferetslige links

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv (364) -

Tilmeldt: 25-06-2023 15:12:04

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv blev etableret i 1972. Arkivforeningen stiftedes i 1998. Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film og lydoptagelser, trykt materiale og andre data, uanset art af ikke statslig og lokaladministrativ oprindelse med tilknytning til Arkivets arbejdsområde, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid, nutid og fremtid. Arkivet skal gennem udadvendt virksomhed fremme kendskabet til historien i Arkivets arbejdsområde.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Gravorlauget.dk - Historie (490) -

Tilmeldt: 15-09-2022 11:54:32

Gravørlauget blev stiftet i 1917 og er en organisation for gravør- og stempelvirksomheder i Danmark.

Kategori: Hovedkategori: Mønter og graveringer

Grejs Lokalhistorisk Forening / Lokalarkiv (15) -

Tilmeldt: 23-06-2024 08:52:22

Grejs Lokalhistorisk Forening er stiftet i 1985 med hjemsted i Grejs by, med et lokalarkiv hvis interesseområde er Grejs sogn..

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Greve Lokalhistoriske Forening (36) -

Tilmeldt: 19-06-2024 13:10:59

Greve Lokalhistoriske Forening er stiftet i 1976 af lokalhistorisk interesserede borgere i Greve Kommune. I Greve Lokalhistoriske Forening arbejder vi på at gemme og formidle denne historie fra de mange mennesker, der har medvirket til den.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Hallandsk Familieforskerforening - kaster lys over historien (429) -

Tilmeldt: 30-09-2023 17:25:45

Hallands Familieforskerforening - kaster lys over historien. Hallands Slægtsforskerforening er en almennyttig forening, der blev stiftet i 1982. Foreningen er aktiv for slægtsforskere i Halland og for dem, der arbejder med hallandsk kildemateriale. Ved årsskiftet 2021-2022 havde vi 1416 medlemmer, samt 105 familiemedlemmer fordelt over hele landet, vi finder også nogle medlemmer i Danmark, USA og Canada. Hallands Genealogiske Forening, tidligere Hallands Genealogiske Forening, er medlem af Sveriges Genealogiske Forening.

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Historisk Samfund for Århus Stift (247) -

Tilmeldt: 27-11-2023 14:39:17

Historisk Samfund for Århus Stift har til formål at fremme interessen for Østjyllands lokalhistorie og udbrede kendskabet til områdets historiske begivenheder og udvikling over et bredt felt. Det sker ved udgivelse af årbøger, foredrag om vor egns lokale historie samt ekskursioner til forskellige historiske udflugtsmål. Historisk Samfund blev stiftet i 1907, og er dermed en af landets ældste lokalhistoriske foreninger. Foreningens ældre årbøger er blevet digitaliseret og udgør i dag et væsentligt bidrag til forståelsen af vores lokale historie.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Historisk Samfund for Vendsyssel (384) -

Tilmeldt: 16-12-2022 11:56:52

Foreningen blev stiftet i 1915 som Historisk Samfund for Hjørring Amt, i 1970 ændret til Historisk Samfund for Vendsyssel. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Vendsyssels topografi, kultur- og personalhistorie blandt andet ved udgivelse af Vendsyssel Årbog.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Historisk Samfund Viborg (451) -

Tilmeldt: 30-04-2023 16:01:16

En række personer med historisk interesse i det daværende Viborg Amt besluttede i slutningen af 1920’erne at etablere et fællesskab og oprette en forening til fremme af denne interesse. Den 20. november 1928 blev Historisk Samfund stiftet.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg (340) -

Tilmeldt: 16-06-2023 11:03:14

Selskabet afholdt sit stiftende møde den 3. marts 1944 og konstituerende generalforsamling den 21. april 1944. Selskabets formål er at bevare Frederiksbergs historiske minder og udbrede interessen og kendskabet til byen og dens historie. Det har selskabet gennem årene gjort ved at udgive årbogen “Frederiksberg gennem tiderne” og andre publikationer, der belyser forskellige sider af Frederiksbergs historie, samt ved genoptryk af ældre skrifter, der stadig har almen interesse.

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Horsens Kirkegårde (669) -

Tilmeldt: 05-11-2022 17:59:24

Horsens Kirkegårde er først og fremmest et begravelsesvæsen. Vores kerneopgave er at sikre begravelsesplads til alle. Alle kirkegårdene i Horsens Kommune er folkekirkelige og det lokale ejerskab varetages af menighedsrådene i de enkelte sogne indenfor Horsens Provsti, Århus Stift.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab (545) -

Tilmeldt: 03-03-2023 11:13:48

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab (HLS) blev stiftet i 1978, med det formål at udbrede kendskabet til og vække interessen for lokalhistorien inden for Hvidovre Kommunes område, omfattende Hvidovre og Avedøre bydele. HLS har et tæt samarbejde med, Forstadsmuseet, som er beliggende i den historiske militærlejr, Avedørelejren.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Jens Ejgild Caspersen (140) -

Tilmeldt: 21-03-2024 13:33:07

Jeg vil gerne på denne side delagtiggøre andre i mine forskningsresultater. Da jeg har hjulpet mange slægtsforskere gennem nogle knuder, har jeg en ret stor samling af slægter, nogle komplette og andre i små dele. Jeg vil ikke sige at jeg dækker hele landet, men hovedsagelig Himmerland og det meste fra Vendsyssel samt Sverige; Göteborg, Stift; Vestergötland, Halland og lidt i Skåne. Fra besøg på Arkiverne i Göteborg og Lund.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv (483) -

Tilmeldt: 22-07-2022 23:16:13

Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv blev stiftet i 1986 med det formål at indsamle og bevare de historiske minder fra Kgs. Enghave/Sydhavnen.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Kildeskriftselskabet (498) -

Tilmeldt: 30-09-2022 21:39:30

Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (i daglig tale altid: Kildeskriftselskabet) har siden sin stiftelse i 1877 udgivet en lang række kilder til dansk historie i bredeste forstand: politisk, social og kulturel historie, offentlige dokumenter og private, fra middelalderen til 2. Verdenskrig og fra alle dele af riget inkl. Grønland og kolonierne. Her på denne hjemmeside findes beskrivelser af alle Kildeskriftselskabets udgivelser, både kildeudgaver og andre udgivelser. Desuden er der oplysninger om Kildeskriftselskabet selv, om kildeudgivelse og kildelæsning.

Kategori: Hovedkategori: Historie og baggrundsstof

Kirkerne i Hove, Hygum og Tørring (18) -

Tilmeldt: 23-06-2024 00:40:36

Præsentation af de 3 kirker som er beliggende i Lemvig Provsti (Viborg Stift).

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Kongenshus Mindepark (523) -

Tilmeldt: 19-07-2022 16:55:09

For at hædre hedebøndernes slidsomme arbejde blev den selvejende institution ”Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere” stiftet i 1942. I 1953 blev mindeparken indviet, en natur-, kultur- og historisk oplevelse lidt ud over det sædvanlige.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Kongenshus Mindepark (176) -

Tilmeldt: 10-02-2024 12:45:20

For at hædre hedebøndernes slidsomme arbejde blev den selvejende institution ”Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere” stiftet i 1942. I 1953 blev mindeparken indviet, en natur-, kultur- og historisk oplevelse lidt ud over det sædvanlige.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Ladegården (247) -

Tilmeldt: 08-09-2023 20:35:10

Find oplysninger om indsatte og tvangsarbejdere på Ladegården, Københavns største arbejdsanstalt til fattige.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Lime Egnsarkiv (411) -

Tilmeldt: 06-07-2022 10:44:43

Lime og Omegn Lokalhistoriske Forening blev stiftet i 1995, og Egnsarkivet bestyres af en kreds af indfødte Limeborgere, som har stort lokalkendskab. Formålet som lokalhistorisk arkiv er at indsamle, registrere, opbevare og formidle vidnesbyrd om områdets lokalhistorie. Hvis du savner svar på lokale spørgsmål, kan de næsten helt sikkert fås i Egnsarkivet.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup (284) -

Tilmeldt: 01-12-2023 13:54:43

Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne er en selvejende institution, stiftet den 31. maj 2007. Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film, lydoptagelser m.m. til gavn og glæde i nutid og fremtid.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Mariehøj Kirke og Sogn (53) -

Tilmeldt: 15-06-2024 11:12:12

Mariehøj Sogn er et sogn i Silkeborg Provsti (Århus Stift). I Mariehøj Sogn ligger Mariehøj Kirke, som er nykirke opført i årene 1954-55 og taget i brug i 1956. Kirken er opført som en korskirke på et fundament af granitsten. Kirkens arkitekt Viggo Hardie-Fischer blev ved et besøg i den gamle velbevarede middelalderby Visby på Gotland inspireret af ruinerne af Sct. Lars Kirke og Helligåndskirken. Påvirkningen herfra er tydelig i Mariehøj Kirke. Over midten af kirken er bygget et pyramideformet tårn i træ.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Modtagere af Holmens Hæderstegn (355) -

Tilmeldt: 14-01-2023 23:17:19

Alfabetisk fortegnelse over modtagere af Holmens Hæderstegn. Hæderstegnet for god tjeneste ved Sø-etaten er et officielt dansk hæderstegn, der tildeles ansatte i Søværnet. Hæderstegnet blev indstiftet den 29. januar 1801 og hed oprindeligt Holmens Hæderstegn frem til 1843, en betegnelse som stadig finder anvendelse blandt de ansatte i Søværnet. Dette link dækker over modtagere i tidsperioden 1801-1950

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Nordfyns museum (546) -

Tilmeldt: 04-06-2022 21:26:42

Nordfyns Museum, Bogense er stiftet i 1920 og har til huse i Bogenses gamle jernbanestation, Vestergade 16, Bogense. Det er drevet af Nordfyns Museumsforening. Daglig leder er Anders Myrtue med hjælp fra en gruppe af frivillige medarbejdere. Formålet er at indsamle genstande fra forhistorisk tid til belysning af vore forfædres og nutidens kultur og livsvilkår til opbevaring og udstilling. Museets virkeområde er Bogense by og de gamle Skam- og Skovby herreder. Det er et egnsmuseum med permanente og skiftende udstillinger.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Nordjyske Historiske Avisarkiv (1139) -

Tilmeldt: 15-07-2022 11:19:21

Du får her i Nordjyskes Historiske Arkivs online adgang til en række historiske aviser fra 1767 til i dag - undtaget er Nordjyske Stiftstidende fra i dag og et år tilbage – her henviser vi til vores e-avis på nordjyske.dk/e-avis. Du kan genopleve historien rundt omkring dig ved at søge, bladre og læse i alle vores avisudgivelser. Du kan søge på historiske hændelser eller læse artikler om dig selv eller andre. Alle artikler, billedtekster og annoncer er tilgængelige via fritekstsøgning og vil fremkomme som avissider. Bemærk, dette er en betalingsside.

Kategori: Hovedkategori: Aviser, magasiner og opslagsværker

Nordvestjysk Slægt (788) -

Tilmeldt: 12-08-2021 15:11:32

Foreningen blev stiftet i Holstebro i 1977 med det formål at fremme interessen for egns- og slægtshistorie og støtte medlemmerne med at dyrke disse emner. I dag dækker vi hele det nordvestjyske område og indgår sammen med 36 andre foreninger i en landsdækkende sammenslutning af slægtshistoriske foreninger.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv (724) -

Tilmeldt: 20-02-2021 22:07:40

Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv blev stiftet i 1983 og har som formål at udbrede kendskabet til og styrke interessen for Nørrebros historie og lokale identitet. Dette sker igennem foredrag, byvandringer, ekskursioner, udstillinger og andre events samt ved udgivelse af forskellige publikationer.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Rønne Byforening (255) -

Tilmeldt: 10-11-2023 11:26:24

Bforeningen for Rønne er stiftet med det formål at virke for en aktivisering af befolkningens interesse for at bevare Rønne bys æstetiske og kulturhistoriske særpræg, med hensyn såvel til gadebilledet som til enkeltbygninger.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie (1245) -

Tilmeldt: 19-06-2020 14:42:17

Samfundet er en forening, hvis formål det er at vække og vedligeholde interessen for det genealogi­ske og personalhistoriske studium. Formålet søges opnået ved udgivelsen af Personalhistorisk Tidsskrift og andre publikationer samt ved foredrags- og op­lysningsvirksomhed. Samfundet kan endvidere hædre en bemærkelsesværdig personalhistorisk indsats ved tildeling af den ved 100-års jubilæet indstiftede medalje. Statutterne for denne medalje er vedtaget af Samfundets bestyrelse på jubilæumsdagen.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Sct. Helena Medaljerne (288) -

Tilmeldt: 24-08-2023 10:39:56

Sainte Helene Medaljen blev i 1857 indstiftet af Napoleon d III og tildelt de ca. 405 000 soldater, som dengang endnu var i live, og som havde kæmpet i krigene 1792-1815 under Napoleon d I.

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Selskabet for Dansk Jødisk Historie (597) -

Tilmeldt: 16-07-2022 23:03:11

Selskabet for Dansk Jødisk Historie blev stiftet i 1980 og formidler viden om dansk jødisk historie, kultur og genealogi.

Kategori: Hovedkategori: Hjælp, guider og vejledning

Skovbegravelse - Administration (352) -

Tilmeldt: 12-01-2024 11:03:43

Skovbegravelse Administration samarbejder med kommunen og skovejer, og udover hjemmesidedriften fører Skovbegravelse Administration den lovpligtige administration i forbindelse med skovbegravelsespladserne under Skovbegravelse.dk. Skovbegravelse Administration blev stiftet i 2018, og er den første private virksomhed, der hjælper skovejere med at etablere skovbegravelsespladser i privatejede skove. Bag virksomheden står Jannik Ahlefeldt-Laurvig, som ønskede at give danskerne valget om at blive stedt til hvile i smukke skovomgivelser fremfor den kirkelige begravelse.

Kategori: Hovedkategori: Begravelsesforretninger

Slægten Rolsted fra 1760 (268) -

Tilmeldt: 17-10-2023 08:55:27

Slægtens hjemstavn er uden diskussion Holbæk Amt. Her, i Vognserup, Ny Sonnerup gård og skovfogedhuset Skovlyst i Fledskov blev de otte af Niels' og Mettes børn født, og her havde de deres opvækst før de selv stiftede hjem i mange af Holbæk Amts byer. Siden har slægten bredt sig til hele landet, og i både Norge, USA, Canada og Australien, finder man efterkommere af slægten.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Sydvestjyske arkiver (213) -

Tilmeldt: 30-01-2024 11:41:30

Sydvestjyske arkiver er en sammenslutning af ca. 60 lokalhistoriske arkiver, fortrinsvis fra det tidligere Ribe Amt. Foreningen, der er stiftet i 1979, skiftede i 2013 navn fra Ribe Amts Lokalarkiver (RAL) til navnet Sydjvestyske arkiver (SVA).

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Vendsyssel Historiske Museum (587) -

Tilmeldt: 17-02-2023 21:01:01

Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring er grundlagt af tandlæge Lønborg Friis. Museet blev stiftet i 1889 og i 1959 statsanerkendt som kulturhistorisk museum. Siden 1974 er det blevet drevet som en selvejende institution, der støttes af stat og Hjørring Kommune.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Viborg Domkirke (684) -

Tilmeldt: 10-02-2023 20:56:18

Viborg Domkirke er domkirke i Viborg Stift og samtidig sognekirke for Viborg Domsogn, som omfatter den nordlige del af det centrale Viborg. Kirken var oprindelig indviet til Vor Frue, dvs. Jomfru Maria.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Østjysk Hjemstavnsforening (368) -

Tilmeldt: 02-05-2023 15:03:35

Foreningen blev stiftet i 1936 med det overordnede formål ”at fremme forståelsen af hjemstavnskultur og værne om egnens hjemstavnsværdier i det Østjyske”.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger