Historie, beretninger og fortællinger (10 sider)


Danmarkskonger.dk

Fra Gorm den Gamle til vor tids Dronning Margrethe II

Lagt online d. 20-07-2021 12:44:22 | Hits: 32

Faktalink

Faktalink er en samling artikler om samfundsrelevante og historiske emner som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Samlingen omfatter ca. 600 artikler og temaer, som løbende opdateres og øges, samt flere tusinde links og henvisninger.

Lagt online d. 08-05-2021 21:29:47 | Hits: 86

Fynhistorie.dk

Her finder du megen faktuel viden om Fyn i fortiden

Lagt online d. 26-12-2020 19:37:03 | Hits: 143

Herning Historie

HerningHistorie er et lokalhistorisk leksikon for hele Herning Kommune med historier og billeder samlet af De lokalhistoriske Arkiver i Herning Kommmune.

Lagt online d. 12-01-2020 21:33:22 | Hits: 254

Historiensverden.dk

Med knapt 21550 A4-sider er His­to­ri­ens Verden den første komp­let­te danske ver­dens­his­to­ri­e på nettet.

Lagt online d. 07-03-2021 20:14:21 | Hits: 137

Landsbyhistorier.dk

Landsbyhistorier.dk er et privat initiativ, og ejet af Tonny Nordal. Jeg vil gerne opfordre folk med en baggrund i landsbyer, eller i landsbysamfund, til at forstå alle deres historier eller enkeltvise erindringer. En historie som kan belyse en tidsperiode, en kultur, livet i det nære samfund, typisk en given landsby, man har været en del af.

Lagt online d. 15-10-2019 15:14:07 | Hits: 246

Mennesketsoprindelse.dk

Menneskets udviklingshistorie eller odyssé er et gigantisk epos, der spænder over 7 millioner år – fra de tidligste abemennesker over de første af vore forfædre tilhørende Homo-slægten, som vi kan spejle os og i et vist omfang genkende os selv i til oprindelsen af det moderne menneske, Homo sapiens for blot 200.000 år siden.

Lagt online d. 09-02-2021 13:00:34 | Hits: 149

Skagenside.dk

Om Skagen i gamle dage.

Lagt online d. 21-04-2020 10:38:14 | Hits: 225

Skolehistorier.dk

Skolehistorier.dk er et privat initiativ, drevet og ejet af Tonny Nordal. Når man indsender en historie, vil redaktionen sørge for, at den bliver publiceret på hjemmesiden. Det vil blive tilsikret, at historien passer ind. Siden drives i sammenhæng med en række andre hjemmesider, eksempelvis Landsbyhistorier.dk, heraf er historier fra disse hjemmesider, i nogle tilfælde, blevet brugt som grundlag for Skolehistorier.dk.

Lagt online d. 15-10-2019 15:18:01 | Hits: 273

Svendborghistorie.dk

Historier beskriver vigtige begivenheder, huse og personer i Svendborg gennem tiden.

Lagt online d. 15-07-2021 19:41:43 | Hits: 46

Bliv klogere

Historie henviser enten til det, der skete i fortiden, eller forskningen i og formidlingen af denne fortid, dvs. historieskrivning. Der skelnes ofte mellem historisk tid og forhistorisk tid. Historisk tid er den tid, hvor vi har skriftlige kilder fra, og forhistorisk tid er fra tiden før skriftsproget. Forhistorisk tid udforskes derfor af arkæologer i stedet for historikere. Historiefaget, der i vid udstrækning er en del af det humanistiske vidensområde, men som også indeholder vigtige samfundsvidenskabelige elementer, drejer sig således ofte at udforske af begivenheder, udviklingsforløb, motivationer og årsagssammenhænge i fortiden.

Ikon betydning: