Sygdomsregister - via dropdown

Sygdomsregister er et tilbud her på Anelinks.dk der danner delvis ramme om Rigsarkivets indsamlede oversættelse af latinske diagnoser fra de gamle dødsattester og skal ses som en hurtig måde at finde diagnoser, som du vil opleve i de gamle dødsattester. Der kan ske korrektion, bla på æ ø og å og omskrivning til korrekt latin for nutiden, men der satses på at overfører det som kilden står skreven. God fornøjelse.
DR serie: Lægevidenskabens Historie
Hvad er en dødsattest ?
En dødsattest er et retslig dokument, der er et bevis på, at en person er død, og er en forudsætning for at liget senere kan begraves. Dødsattesten kan også have betydning i straffesager samt i civile sager i tilknytning til dødsfaldet, eksempelvis efter arve- eller forsikringslovgivningen. Når en person er afgået ved døden, skal liget synes af enten den afdødes egen læge, en hospitalslæge eller ved et retslægeligt ligsyn af en læge fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Vælg en sygdom på latin fra listen (77)
Vælg med søgning
Vis sygdomsbetegnelser
Sygdommen betegnes på dansk som:

[ Byld ];

Bylder er ømme betændelsesfyldte ansamlinger, der kan opstå overalt på kroppen. De kaldes også for abscesser og skyldes typisk bakterier, gerne stafylokokker. De er en afgrænset ansamling af infektion, som består af pus. Den hyppigste årsag til bylder er bakterier, særligt de gule stafylokokker. Ofte opstår bylder ved en kombination af flere bakterier."