Skoler og højskoler (0 sider)


Der er desværre ingen links i denne kategori. Du kan let og hurtig tilmelde et nyt link fra menuen.

    Bliv klogere

    Skole (af det latinske ord schola, der igen kommer af det græske ord schole, fritid, dvs. fritid fra praktisk arbejde og mulighed for intellektuel udfoldelse) er en undervisningsinstitution eller den bygning, hvor undervisningsinstitutionen hører til. Formålet er at give elever undervisning, så de får en uddannelse. På nogle skoler er der en indskolingen (0-3. klasse), mellemtrinnet (4-6. klasse) og udskolingen (7-9. klasse).

    Ikon betydning: