Kartoffeltyskerne / De tyske kolonister (1 sider)


Kartoffeltyskerne på Alheden

Kartoffeltyskerne på Alheden blev stiftet i 1985, som en efterslægtsforening af kartoffeltyskerne.

Lagt online d. 23-05-2021 16:06:46 | Hits: 73

Bliv klogere

Kategorien vil indeholde links og slægtslinks, vedr. disse tyske kolonister. Kartoffeltyskere er betegnelsen for en gruppe tyske indvandrere, der kom til Danmark fra Pfalz og Hessen i tiden omkring 1760. Betegnelsen "kartoffeltyskere" er i øvrigt ikke ment som en nedsættende betegnelse, men hentyder til, at de anså kartoflen for at være den bedste planteart til at opdyrke de store hedeområder. Den danske befolkning betragtede kartoflen som ukrudt, og lærte først senere at værdsætte dens fordele.

Ikon betydning: