Hovedkategori:
Kriminalhistorie og strafferetslige links
Antal links: 2
Bedst i denne kategori

Kriminalhistorie.dk (1070)

Bliv klogere;

Kriminalitet eller forbrydelse refererer til juridisk forbudte handlinger, der kan straffes. Personer, som begår kriminalitet, kaldes kriminelle. En kriminel kan få straf som bøde eller fængsel. Afsoning af en fængselsdom kan gøres betinget af, at den domfældte afholder sig fra ny kriminalitet i en fastsat periode eller yder samfundstjeneste. Straffen og dens udmåling afhænger af, hvor kriminaliteten er udøvet.

Annonce

Var en af dine slægtninge en hård kriminel, eller blot havde tendens til smårapseri / tyveri, så kan du måske finde oplysninger elle en egentlig sammenhæng til de links der måtte komme til denne hovedkategori.

307 hits
Tilmeldt: 31-01-2023
Rettet: 11-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Fængselshistorisk Selskab

Interessen for fængslernes historie har været der næsten lige så længe som fængslerne selv. Fængslernes historie er i høj grad et spejlbillede af hele samfundets historie – et væsentligt spejlbillede, selvom det fra tid til anden kan være karikeret og uhyggeligt. Fængselshistorisk Selskab er stiftet for at styrke de lokale initiativer og for at samordne og videreudvikle kendskabet til og interessen for Fængselsvæsenets/Kriminalforsorgens historie.

Søgeord: fængsel historie kriminel forsorg selskab
1070 hits
Tilmeldt: 15-10-2019
Rettet: 14-02-2024
Antal rating: 6
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 3

Kriminalhistorie.dk

På disse sider fortæller vi om kriminelle i slutningen af 1800-tallet, der har det tilfælles, som for de flestes vedkommende har siddet i Horsens Tugthus. Fælles for sagerne er også, at de dømte som hovedregel får livstidsstraffe, mens en enkelt 'kun' får en straf på 16 år. Sagerne er tilfældigt udvalgt og vi er - så vidt vi ved - ikke i slægt med nogen af de dømte, men vi har lyst til at fortælle historierne alligevel.

Søgeord: historie krimi fanger straf 1800