Hovedkategori:
Rigsarkivet
Antal links: 34
Bedst i denne kategori

Link Lives - Rigsarkivet (788)

Få din reklame her

Bliv klogere;

Statens Arkiver var indtil 1. oktober 2014 en samlet betegnelse for de statslige arkiver i Danmark. Derefter kaldes hele organisationen Rigsarkivet efter organisationens hovedarkiv i København.

Annonce

Grundpillen i slægtsforskningen er uden tvivl Rigsarkivet eller også omtalt som Statens Arkiver. Den udgår som moderside og tilbyder en lang rækker muligheder for dig der slægtsforsker. Alt der omhandler eller henviser til Rigsarkivet vil blive optaget hertil.

23 hits
Tilmeldt: 22-03-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Ansøgningsblanket - tilladelse til at se arkivalier

Direkte link til Rigsarkivets egen blanket, til brug når du skal bede om tilladelse til at se enten berammede arkivalier, som ikke er tilgængelig på grund af års grænse eller har personfølsomme oplysninger, der ikke må oplyses online i følge Arkivloven etc.

Søgeord: blanket rigsarkivet arkivalier tilladelse dokument
141 hits
Tilmeldt: 03-09-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 6
Antal backlinks: 0

Århus Lægedistrikt: Dødsattester (1884 - 1915)

Direkte link til Århus Lægedistrikt: Dødsattester (1884 - 1915).

Søgeord: rigsarkivet kirkebøger dødsattester 1884 1915
293 hits
Tilmeldt: 21-05-2023
Rettet: 21-05-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Arkivalieronline - Ejendomme

Her vil du finde Rigsarkivets digitaliserede dokumenter vedr. ejendomme.

Søgeord: ejendomme rigsarkivet arkiver arkivalier
53 hits
Tilmeldt: 13-02-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Bestil og køb af arkivundersøgelser

Rigsarkivet kan mod betaling hjælpe dig med at finde det du søger i deres samlinger og dette er det direkte link til deres informations og bestillingsside.

Søgeord: bestil arkiv undersøgelse rigsarkivet forskning
334 hits
Tilmeldt: 30-10-2022
Rettet: 30-06-2023
Antal rating: 7
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Daisy - Rigsarkivet

Rigsarkivets egen søgefunktion kaldet Daisy.

Søgeord: rigsarkivet søgning daisy portal arkivalier
125 hits
Tilmeldt: 05-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Dampskibsselskabet Thingvalla: Passagerlister (1885 - 1889)

A/S Dampskibsselskabet Thingvalla: Passagerlister (1885 - 1889)

Søgeord: dampskib passagerlister skib 1885 thingvalla
389 hits
Tilmeldt: 18-07-2022
Rettet: 14-01-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Dansk Vestindien - Kilder til historien

I 2017 er det 100 år siden, at Danmark overdrog de tre vestindiske øer til USA. Rigsarkivet har med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Kulturministeriet markeret året ved at formidle de originale dokumenter og kilder samt historien om kolonitiden. Rigsarkivets digitaliseringsprojekt ”Dansk Vestindien – kilder til historien” løb i 4 år og her kan du finde mere om dette temawebsites struktur, scanningen af arkivalierne, hvilke arkivalier fra kolonien der ligger i Rigsarkivet og andre steder, samt om frivilliges arbejde med at indtaste arkivalierne og dermed gøre dem søgbare.

Søgeord: vestindisk øer portal billeder rigsarkivet
314 hits
Tilmeldt: 19-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Dødsattester i Danmark

De indtil videre indscannede dødsattester via Rigsarkivets egen side.

Søgeord: dødsattester danmark rigsarkivet døde attester
259 hits
Tilmeldt: 14-01-2023
Rettet: 15-01-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 6
Antal backlinks: 1

Erindringsmedaljen for krigene 1848-50 og 1864

Erindringsmedaljen for krigene 1848-50 og 1864. Scannet kartotek på Arkivalieronline over de deltagere, der efter ansøgning indsendt 1876 fik tildelt erindringsmedaljen. Kartoteket består af et blad for hver ansøger og er alfabetisk opdelt. Siderne indeholder flere oplysninger om deltagerens krigsdeltagelse m.m. Dette kartotek omfatter kun for efternavne med A-L.

Søgeord: rigsarkivet erindringsmedaljen krig 1848 1859 1864
161 hits
Tilmeldt: 24-08-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Faderskabssager – Kom godt i gang

Rigsarkivet har faderskabssager/oplysning om fædre til børn født uden for ægteskab fra hele Danmark, men naturligvis kun de sager, der blev behandlet af en myndighed.

Søgeord: faderskabssager faderskab uægte børn rigsarkivet
38 hits
Tilmeldt: 10-03-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Flådens mandskabslister – Kom godt i gang!

Flådens mandskabslister består af divisionsbøger og stamruller og skal findes hos Rigsarkivet. Vi har mandskabslister 1739 til 1999.

Søgeord: flåde mandskablister flåden sømænd hæren
247 hits
Tilmeldt: 04-01-2023
Rettet: 14-01-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Folk i Fortiden

Folk i Fortiden er et historisk demografisk projekt udviklet af Rigsarkivet. Her er det muligt at undersøge forskellige emner, perioder og områder ved visuelt at få data præsenteret på Danmarkskortet eller ved at downloade grunddata.

Søgeord: rigsarkivet fortiden folk projekt demografisk
265 hits
Tilmeldt: 29-07-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Kilderne.dk - Undervisningmateriale

Kom helt tæt på 800 års danmarkshistorie med Kilderne. Rigsarkivets online platform for digitale undervisningsmaterialer til grundskolen og ungdomsuddannelserne. Er rettet mod elever i grundskolerne, men kan selvfølgelig også læses af alle andre.

Søgeord: kilderne rigsarkivet undervisning information læredom
297 hits
Tilmeldt: 15-03-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Københavns Overpræsidium - Familieretlige sager

Familieretlige sager - Københavns Overpræsidium gældende fra 1858-1989.

Søgeord: rigsarkivet præsidium sagsret 1858 1989
61 hits
Tilmeldt: 13-02-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Københavnske skifter – Kom godt i gang

Skiftevæsnet i København var mere komplekst end i resten af landet. Læs om de forskellige protokoller og sagsrækker, der hørte til forskellige slags skifter.

Søgeord: skifter rigsarkivet københavn hjælp guide
788 hits
Tilmeldt: 15-06-2022
Rettet: 14-01-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 1

Link Lives - Rigsarkivet

Lives Links, er Rigsarkivets nye søgeprojekt. Link-Lives er et tværfagligt forskningsprojekt, der etablerer historiske livsforløb og familieforbindelser ved at forbinde folketællinger og arkivernes kilder om dåb, vielser og begravelser. Du søger i 3.150.551 livsforløb og 64.394.203 personregistreringer.

Søgeord: rigsarkivet søg arkiv link
382 hits
Tilmeldt: 30-07-2022
Rettet: 14-01-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Lægdsruller - Rigsarkivet

Rigsarkivets egen side om lægdsruller og søgefunktion.

Søgeord: rigarkivet søg lægdsruller militær værnepligt
78 hits
Tilmeldt: 04-01-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Lær at læse gotisk håndskrift

Mange af de dokumenter, som du finder i arkiverne, er skrevet med gotisk skrift. Det var nemlig først i 1875, at man i Danmark officielt gik over til at bruge latinsk skrift, som er den skrift, vi bruger i dag. Er du slægtsforsker, lokalhistorisk interesseret, forsker eller studerende, er det altså næsten en nødvendighed, at du kan læse gotisk håndskrift. Med dette kursus får du de grundlæggende læseteknikker på plads, så du kan fordybe dig i arkiverne uanset dit formål.

Søgeord: gotisk rigsarkivet kursus skrift håndskrift
199 hits
Tilmeldt: 19-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Matrikler - Rigsarkivet

Diverse optegnelser over matrikler fre flere forskellige danske byer og områder.

Søgeord: matrikler ejendomme rigsarkivet danmark numre
82 hits
Tilmeldt: 08-12-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Mindeblade for faldne sønderjyder 1914-1918

Mindeblade med en del personinformation over faldne i krigen 1914 til 1918. Sønderjylland.

Søgeord: faldne krig 1914 1918 sønderjylland
250 hits
Tilmeldt: 14-01-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Modtagere af Holmens Hæderstegn

Alfabetisk fortegnelse over modtagere af Holmens Hæderstegn. Hæderstegnet for god tjeneste ved Sø-etaten er et officielt dansk hæderstegn, der tildeles ansatte i Søværnet. Hæderstegnet blev indstiftet den 29. januar 1801 og hed oprindeligt Holmens Hæderstegn frem til 1843, en betegnelse som stadig finder anvendelse blandt de ansatte i Søværnet. Dette link dækker over modtagere i tidsperioden 1801-1950

Søgeord: holmens hæderstegn rigaarkivet arkivalier
288 hits
Tilmeldt: 17-01-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Nyt datasæt skal lære maskiner at læse håndskrift

Rigsarkivet har i samarbejde med Københavns Universitet skabt et træningsdatasæt, baseret på danske kirkebøger, der skal gøre maskiner i stand til at læse håndskrevne datoer og tal.

Søgeord: rigsarkivet nyhed information håndskrift
164 hits
Tilmeldt: 16-08-2023
Rettet: 17-08-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Politiets Mandtaller

Politiets mandtaller består af skemaer, hvor Københavns befolkning mellem 1865 og 1923 er registreret. Du kan bladre i mandtallerne, der er inddelt efter gade, år og måned.

Søgeord: stadsarkiv københavn politi folketælling mandtal
325 hits
Tilmeldt: 11-03-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Rigsarkivet - Flickr

Vi har over 400 kilometer Danmarkshistorie i skriftlig form. Vi har bl.a. alle grundlovene i original, Kalmarunionsdokumentet - og regnskaberne fra Øresundstolden, som UNESCO har karakteriseret som umistelig verdensarv. I vores samlinger kan du også finde tusindvis af kilder, som kan fortælle hverdagsdanskerens historie gennem de sidste mange hundrede år. På Flickr viser vi fotos og nogle af de flotteste dokumenter fra samlingerne.

Søgeord: rigsarkivet dokumenter flickr medie historie
643 hits
Tilmeldt: 09-03-2021
Rettet: 29-02-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Rigsarkivet.dk

Vi indsamler, bevarer og leverer originale data og dokumenter, der kaster lys over det danske samfunds udvikling. Rigsarkivet er en offentlig institution under Kulturministeriet og indeholder dokumenter, der kan fortælle om de sidste 800 års Danmarkshistorie. Indtil slutningen af det 20. århundrede bestod samlingen primært af papirdokumenter, men i dag indsamler Statens Arkiver også elektroniske arkiver fra offentlige myndigheder og private personer.

Søgeord: hjælp vejledning slægtsforskning moderside københavn
106 hits
Tilmeldt: 11-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Rigsarkivets indtastningsportal

Velkommen til Rigsarkivets indtastningsportal. Her kan du være med til at gøre vores fælles kulturarv tilgængelig for alle.

Søgeord: rigsarkivet indtastningsportal data kulturarv indtaster
98 hits
Tilmeldt: 18-11-2023
Rettet: 18-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Selvmordsstatistik - 1845-1895

I perioden 1845-1895 førtes selvmordsstatistik, hvori bl.a. den formodede bevæggrund for selvmord blev anført. I bøgerne er der også detaljerede navne for afdøde og dato for selvmordet. Deri blandt også andre tillægssygdomme som vedkommende evt. led af før selvmordet.

Søgeord: selvmordsstatistik død selvmord statistik rigsarkivet
325 hits
Tilmeldt: 03-04-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Skilsmissesager – Kom godt i gang!

Før 1797 blev skilsmissesager behandlet i en gejstlig domstol. Efter 1797 blev skilsmisser lagt under den civile ret. Man kunne få skilsmisse enten ved bevilling eller dom.

Søgeord: rigsarkivet skilsmisse arkivalier ægteskaber
703 hits
Tilmeldt: 11-09-2020
Rettet: 14-01-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Slægtsforskning på internettet

Rigsarkivet vejleder om slægtsforskningen og giver tip og links til din videre søgning.

Søgeord: hjælp vejledning tip tricks
156 hits
Tilmeldt: 18-08-2023
Rettet: 11-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Statsfængslet i Horsens - Straffeprotokol 1853-1905

I Horsens Statsfængsels straffeprotokol findes optegnelser over fangernes forseelser mod fængselsregulativet, og de disciplinærstraffe som de blev udsat for.

Søgeord: protokol straffesager horsens statsfængslet tugthus
135 hits
Tilmeldt: 05-09-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Sønderjyske krigsfanger, 1. Verdenskrig

Kartoteker over sønderjyske krigsfanger fra 1 verdenskrig.

Søgeord: sønderjylland verdenskrig krigsfanger navne kartoteker
337 hits
Tilmeldt: 14-01-2023
Rettet: 31-01-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Søruller

Siden 1704 er der udskrevet mandskab fra sømilitområderne til tjeneste ved søværnet. Sørullerne for perioden 1704 og frem til 1802 er kun sparsomt bevaret. De skal findes i gods-, herreds- og rådstuearkiverne samt i arkivet for søindrulleringen.

Søgeord: søruller rigsarkivet arkivalier digital
130 hits
Tilmeldt: 03-09-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 6
Antal backlinks: 0

Tyske folketællingskort, 1885

Tyske folketællingskort vedrørende optanter med flere: Folketællingskort, Aabenraa Kreds, landkommunerne (1885 - 1885).

Søgeord: folketælling kort 1885 tyskland germany
153 hits
Tilmeldt: 08-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Udvandring til andre verdensdele – Kom godt i gang

De fleste udvandringer foregik fra København og er registreret hos Københavns Politi 3. Politiinspektorat. Direkte udvandring foregik med både fra København direkte til en oversøisk havn, fx New York. Ved indirekte udvandring, dækkede kontrakten billet til transport fra København til den havn, hvorfra skibet til den oversøiske destination sejlede og billetten til dette skib. Der var også agenter i Vejle og Ribe, som formidlede indirekte udvandring via Hamborg.

Søgeord: udvandring verdensdele rejse danske politi