Rigsarkivet (15)

Arkivalieronline - Ejendomme (11) Fejlmeld

Tilmeldt: 21-05-2023 16:16:48 | Rettet: 21-05-2023 16:16:56 | Bedømmelser: (0)

Her vil du finde Rigsarkivets digitaliserede dokumenter vedr. ejendomme.

Daisy - Rigsarkivet (140) Fejlmeld

Tilmeldt: 30-10-2022 19:40:40 | Rettet: 14-01-2023 22:56:40 | Bedømmelser: (6)

Rigsarkivets egen søgefunktion kaldet Daisy.

Dansk Vestindien - Kilder til historien (183) Fejlmeld

Tilmeldt: 18-07-2022 13:21:43 | Rettet: 14-01-2023 22:59:44 | Bedømmelser: (0)

I 2017 er det 100 år siden, at Danmark overdrog de tre vestindiske øer til USA. Rigsarkivet har med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Kulturministeriet markeret året ved at formidle de originale dokumenter og kilder samt historien om kolonitiden. Rigsarkivets digitaliseringsprojekt ”Dansk Vestindien – kilder til historien” løb i 4 år og her kan du finde mere om dette temawebsites struktur, scanningen af arkivalierne, hvilke arkivalier fra kolonien der ligger i Rigsarkivet og andre steder, samt om frivilliges arbejde med at indtaste arkivalierne og dermed gøre dem søgbare.

Erindringsmedaljen for krigene 1848-50 og 1864 (78) Fejlmeld

Tilmeldt: 14-01-2023 23:12:46 | Rettet: 15-01-2023 15:33:33 | Bedømmelser: (0)

Erindringsmedaljen for krigene 1848-50 og 1864. Scannet kartotek på Arkivalieronline over de deltagere, der efter ansøgning indsendt 1876 fik tildelt erindringsmedaljen. Kartoteket består af et blad for hver ansøger og er alfabetisk opdelt. Siderne indeholder flere oplysninger om deltagerens krigsdeltagelse m.m. Dette kartotek omfatter kun for efternavne med A-L.

Folk i Fortiden (71) Fejlmeld

Tilmeldt: 04-01-2023 09:48:39 | Rettet: 14-01-2023 23:00:10 | Bedømmelser: (0)

Folk i Fortiden er et historisk demografisk projekt udviklet af Rigsarkivet. Her er det muligt at undersøge forskellige emner, perioder og områder ved visuelt at få data præsenteret på Danmarkskortet eller ved at downloade grunddata.

Københavns Overpræsidium - Familieretlige sager (64) Fejlmeld

Tilmeldt: 15-03-2023 14:06:14 | | Bedømmelser: (0)

Familieretlige sager - Københavns Overpræsidium gældende fra 1858-1989.

Link Lives - Rigsarkivet (216) Fejlmeld

Tilmeldt: 15-06-2022 11:24:21 | Rettet: 14-01-2023 22:57:47 | Bedømmelser: (0)

Lives Links, er Rigsarkivets nye søgeprojekt. Link-Lives er et tværfagligt forskningsprojekt, der etablerer historiske livsforløb og familieforbindelser ved at forbinde folketællinger og arkivernes kilder om dåb, vielser og begravelser. Du søger i 3.150.551 livsforløb og 64.394.203 personregistreringer.

Lægdsruller - Rigsarkivet (178) Fejlmeld

Tilmeldt: 30-07-2022 22:11:39 | Rettet: 14-01-2023 22:57:26 | Bedømmelser: (0)

Rigsarkivets egen side om lægdsruller og søgefunktion.

Modtagere af Holmens Hæderstegn (77) Fejlmeld

Tilmeldt: 14-01-2023 23:17:19 | | Bedømmelser: (0)

Alfabetisk fortegnelse over modtagere af Holmens Hæderstegn. Hæderstegnet for god tjeneste ved Sø-etaten er et officielt dansk hæderstegn, der tildeles ansatte i Søværnet. Hæderstegnet blev indstiftet den 29. januar 1801 og hed oprindeligt Holmens Hæderstegn frem til 1843, en betegnelse som stadig finder anvendelse blandt de ansatte i Søværnet. Dette link dækker over modtagere i tidsperioden 1801-1950

Nyt datasæt skal lære maskiner at læse håndskrift (90) Fejlmeld

Tilmeldt: 17-01-2023 13:19:56 | | Bedømmelser: (0)

Rigsarkivet har i samarbejde med Københavns Universitet skabt et træningsdatasæt, baseret på danske kirkebøger, der skal gøre maskiner i stand til at læse håndskrevne datoer og tal.

Rigsarkivet - Flickr (75) Fejlmeld

Tilmeldt: 11-03-2023 10:30:16 | | Bedømmelser: (0)

Vi har over 400 kilometer Danmarkshistorie i skriftlig form. Vi har bl.a. alle grundlovene i original, Kalmarunionsdokumentet - og regnskaberne fra Øresundstolden, som UNESCO har karakteriseret som umistelig verdensarv. I vores samlinger kan du også finde tusindvis af kilder, som kan fortælle hverdagsdanskerens historie gennem de sidste mange hundrede år. På Flickr viser vi fotos og nogle af de flotteste dokumenter fra samlingerne.

Rigsarkivet - hjælp til slægtsforskning (414) Fejlmeld

Tilmeldt: 09-03-2021 14:13:44 | Rettet: 14-01-2023 22:58:27 | Bedømmelser: (0)

Få hjælp til din slægtsforskning, på en af de mange læsesale under Rigsarkivet. Gratis.

Skilsmissesager – Kom godt i gang! (58) Fejlmeld

Tilmeldt: 03-04-2023 13:48:56 | | Bedømmelser: (0)

Før 1797 blev skilsmissesager behandlet i en gejstlig domstol. Efter 1797 blev skilsmisser lagt under den civile ret. Man kunne få skilsmisse enten ved bevilling eller dom.

Slægtsforskning på internettet (497) Fejlmeld

Tilmeldt: 11-09-2020 09:29:37 | Rettet: 14-01-2023 23:00:48 | Bedømmelser: (0)

Rigsarkivet vejleder om slægtsforskningen og giver tip og links til din videre søgning.

Søruller (88) Fejlmeld

Tilmeldt: 14-01-2023 23:21:28 | Rettet: 31-01-2023 23:58:28 | Bedømmelser: (0)

Siden 1704 er der udskrevet mandskab fra sømilitområderne til tjeneste ved søværnet. Sørullerne for perioden 1704 og frem til 1802 er kun sparsomt bevaret. De skal findes i gods-, herreds- og rådstuearkiverne samt i arkivet for søindrulleringen.

Bliv klogere

Statens Arkiver var indtil 1. oktober 2014 en samlet betegnelse for de statslige arkiver i Danmark. Derefter kaldes hele organisationen Rigsarkivet efter organisationens hovedarkiv i København.

© 2023 Anelinks.dk