Hovedkategori
3 sider


Et bredt flertal i Folketinget besluttede i 2014, at åbne for gratis og fri adgang til tinglysning. Det betyder, at du med et adresseopslag på DinGeo kan se de væsentligste tinglyste oplysninger på en ejendom. Tinglysning indeholder data om hæftelser og servitutter, der er vigtige at kende, eksempelvis i forbindelse med køb af bolig.

Annonce

Bygnings- og Boligregistret (BBR) -

05-07-2024 21:40:11

Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om alle bygninger i Danmark. Du kan se oplysningerne her på siden.


Hits: 41 / Rating: 0 bbr ejendomsoplysning matrikel data bygninger
Det Digitale Tinglysningssystem -

03-11-2023 10:14:59

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, køretøjer, ægtepagter og løsøre mv. Rettighederne offentliggøres i Tingbogen. Tinglysning kan være en betingelse for, at rettigheden er gyldig og beskyttet.


Hits: 632 / Rating: 0 tinglysnng digital ejendomme matrikel ejendomsoplysninger
OIS - Din genvej til ejendomsdata -

11-04-2021 20:54:08

Den Offentlige Informationsserver, OIS, er en statslig database der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark. Oplysningerne stammer fra en række landsregistre der ejes og vedligeholdes af kommunerne, regionerne og staten.


Hits: 1101 / Rating: 2 ejendom tinglysning søg opslag bolig
Anbefalede links (Rotation)

work-thumbnail

Genealogy in Denmark
09-09-2020 13:39:31 | Hits: 853 -

Bliv klogere;

Tinglyste dokumenter anvendes typisk i forbindelse med ejendomshandel og til afklaring af hushandel.