Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
24 resultater for bornholm
Valborg Hjort - Sygeplejerske ved Øst-Vestfronten (52) -

Tilmeldt: 07-04-2024 20:50:31

Den bornholmske sygeplejerske Valborg Hjorth (1884-1970) drog ud i verden og arbejdede som krigssygeplejerske. Hun blev vidne til soldaternes rædsler under Balkankrigen, Første Verdenskrig og den russiske borgerkrig. Og hun skrev detaljeret om sine til tider barske oplevelser.

Søgeord: bog valborg hjort sygeplejerske krig

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Bornholm i billeder - før og nu (304) -

Tilmeldt: 10-06-2023 23:14:41

Facebook gruppe med over 26.000 billeder fra bornholm.

Søgeord: bornholm gamle billeder gruppe fotos

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Bornholm-stamtavle (357) -

Tilmeldt: 11-01-2023 11:52:43

Bornholm-stamtavle er en slægtsforskningshjemmeside som indeholder 62.808 personer, primært fra Bornholm.

Søgeord: bornholm stamtavle personer portal navne

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Bornholmere.dk (358) -

Tilmeldt: 29-05-2023 20:53:57

Databasen består af 113.646 fødte Bornholmere fra slutningen af år 1700 til midten af år 1900. Det er muligt at lave navneopslag eller datoopslag i databasen. Databasen bliver løbende opdateret med nye oplysninger.

Søgeord: bornholm søgning personer portal navne

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Bornholmerting.dk (307) -

Tilmeldt: 22-03-2023 14:00:52

Jeg ønsker at formidle Bornholms historie ved brug af “oprindelige historiske kilder”, det vil sige, at jeg tager udgangspunkt i samtidige dokumenter.

Søgeord: bornholm kilder dokumenter historie portal

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Bornholmphoto.dk (300) -

Tilmeldt: 28-02-2023 01:36:11

Disse sider er et forsøg på at samle alle tilgængelige oplysninger om de bornholmske fotografer. Det er mit ønske at denne side med tiden skal være en reference når det drejer sig om så nøjagtigt som muligt at tidsbestemme fotos fra Bornholm. Siderne skal omhandle alle fotografer der har virket på Bornholm, fra fotografiets begyndelse indtil man ikke længere klæbede fotos på karton/pap. I praksis drejer det sig om årene indtil ca. 1925-1930.

Søgeord: fotografer foto bornholm index arkiv

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Bornholms Folkebiblioteker (322) -

Tilmeldt: 17-01-2024 13:48:51

For fastboende og turister med lånerkort. På alle øens biblioteker kan du bruge biblioteket udenfor den betjente åbningstid. Alle dage. Du skal være oprettet som låner. Selvbetjente biblioteker kl. 7-22 alle dage: Allinge, Hasle, Gudhjem, Christiansø, Svaneke, Nexø og Rønne.

Søgeord: bornholm bibliotek folkeoplysning udlån bøger

Kategori: Hovedkategori: Biblioteker

Bornholms Historiske Samfund (421) -

Tilmeldt: 03-01-2023 12:11:22

Historier om Bornholm ordnet geografisk og tematisk hentet fra Foreningens Facebook og andre steder.

Søgeord: bornholm samling historisk samfund arkiv

Kategori: Hovedkategori: Beretninger, samtale og fortællinger

Bornholms højskolehistoriske Arkiv (SAM) (207) -

Tilmeldt: 26-07-2023 11:11:14

Velkommen til SAMs højskolehistoriske arkiv. SAM står for undertegnede, Svend Aage Møller, og er altså med en lille tillempning mine initialer. Arkivet er et resutat af mange år syslen med højskolernes historie, specielt vedrørende Bornholms Højskole, som jeg har været tilknyttet som lærer i 35 år, men i de senere år også omkring højskolerne i bred almindelighed, dog med særlig vægt på undervisningen og skolernes daglige liv.

Søgeord: bornholm højskole historie arkiv billeder

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Bornholms Museum (264) -

Tilmeldt: 26-07-2023 11:14:46

Bornholms Museum er stiftet i 1893 og er et kulturhistorisk museum for Bornholm og Christiansø. Museet er ejet og drevet af Bornholms Museumsforening - landets største museumsforening af sin art. Vi har ca. 5000 medlemmer, som er engageret i at sikre den bornholmske kulturarv på de to statsanerkendte museer: Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum. Som statsanerkendt museum er vi forpligtiget til at indsamle, konservere, forske, udstille og formidle til det almene publikum. Museet varetager disse fem forpligtigelser indenfor såvel arkæologi som nyere tids kulturhistorie.

Søgeord: museum bornholm arkiv historie kulturarv

Kategori: Hovedkategori: Museer

Bornholms Ø-arkiv (233) -

Tilmeldt: 29-05-2023 16:30:26

Formidling, efterlysninger og indsamling af lokalhistoriske informationer fra Bornholm.

Søgeord: bornholm lokalarkiv facebook arkiv social

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Bornholmske Billeder (421) -

Tilmeldt: 20-06-2022 12:22:58

Bornholmske Billeder er et digitalt, historisk arkiv i sam-arbejde mellem Bornholms Ø-arkiv og Bornholms Museum. Prøv vores fritekstsøgning eller gå direkte til arkivet.

Søgeord: bornholm billeder fotos arkiv ø

Kategori: Hovedkategori: Portrætter, billeder og fotos

Bornholmske bondegårde (376) -

Tilmeldt: 13-05-2023 16:57:15

Efter at have arbejdet en lille menneskealder med de bornholmske bøndergårde på mange forskellige måder, har jeg ønsket at bearbejde Bornholms Museums bondegårdsundersøgelser, således at de fx både kan vises som udstilling (på nettet) og samtidig være en mulighed for de, der beskæftiger sig med gårdene og gårdmandsslægterne, at finde supplerende materiale.

Søgeord: bornholm bondegårde bøndergårde opslag gårde

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Bornholmske Kirkebøger før 1814 (423) -

Tilmeldt: 08-07-2022 23:19:38

Dette website indeholder et register over kirkebogsoptegnelser for de bornholmske sogne i perioden før 1814.

Søgeord: bornholm kirkebøger

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Bornholmske Skifter før 1845 (218) -

Tilmeldt: 24-08-2023 10:19:36

Skifteuddrag – Bornholm. 1681 – 1845. Samt andre gode oplysninger, som måske er en genvej til din søgning af dine Bornholmske aner.

Søgeord: skifter 1681 1845 bornholm

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Bornholmskeudvandrere.dk (238) -

Tilmeldt: 29-05-2023 20:34:31

Databasen over bornholmske udvandrere bygger på et kæmpe arbejde, som slægtsforsker Lill-May Didriksen udførte. Oplysningerne er hentet i Københavns Politis udvandrerregister. Bornholms Ø-arkiv vedligeholder løbende informationerne i databasen.

Søgeord: bornholm udvandrere database arkiv søgning

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Lokalhistorisk arkiv i Gudhjem (Østerlars) (528) -

Tilmeldt: 22-06-2021 23:32:09

Lokalarkiv for Gudhjem og Bornholm.

Søgeord: gudhjem billeder arkiv lokalarkiv østerlars

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Michael Axelsen - Min slægt (297) -

Tilmeldt: 08-11-2022 10:00:53

Jeg forsker i min egen slægt fortrinsvis i Danmark; Sjælland (midt, nordøst, syd og øst), Jylland (Holmsland, Varde, Vejle, Viborg-egnen og Aalborg), Fyn (sydøst), Sydslesvig (Amrum, Bredsted og Nørregårdsskov) samt Bornholm, Langeland og Samsø.

Søgeord: privat slægtstræ michael axelsen danmark

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Min bornholmske slægt (342) -

Tilmeldt: 29-08-2022 09:05:17

Som titlen antyder, kommer min slægt fra Bornholm, eller rettere sagt, sådan troede jeg, det forholdt sig, da jeg startede på min slægtsforskning, men jo mere man arbejder med det, finder man ud af, at slægten ikke var helt så bofast, som jeg troede.

Søgeord: bornholm slægt slægtsforskning privat træ

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Pedersker Lokalarkiv (110) -

Tilmeldt: 02-02-2024 23:19:01

Lokalarkiv på Bornholm.

Søgeord: pedersker bornholm lokalarkiv arkiv byliv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Roskilde Bibliotekerne (427) -

Tilmeldt: 05-12-2023 12:37:48

Roskilde Bibliotekerne dækker biblioteksbetjeningen i Roskilde Kommune, samt centralbiblioteksfunktion for Region Sjælland og Bornholms Regionskommune.

Søgeord: roskilde bibliotek bøger udlån bog

Kategori: Hovedkategori: Biblioteker

Schou-Pedersen & Pilgaard (133) -

Tilmeldt: 14-11-2023 10:48:06

Mit efternavn, Schou-Pedersen, er sat sammen af min farmors og farfars slægtsnavne. Schou-slægten har lange rødder på Bornholm, men tilbage i min tip-generation blev de blandet med indvandring af noget mindre stedfaste, men stærke rødder fra Jylland - slægterne Hoff, Theilmann, Overgaard og Mygind. Pedersen-slægten dyrkede generation efter generation jorderne omkring Bregninge og Søby på Ærø, indtil min farfar forlod øen og grundlagde en isenkramforretning i Ringe på Fyn. Min mor var født Pilgaard og havde dybe rødder i Vendsyssel, hvor både hendes fars slægt (Pilgaard) og hendes mors slægt (Nielsen) kan spores tilbage til de slægter, der udgik fra Hune Hedegaard nær Pandrup.

Søgeord: schou pedersen privat træ bornholm

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Sct. Nicolai Kirke (63) -

Tilmeldt: 20-03-2024 14:20:14

Sct. Nicolai Kirke / Sankt Nicolai Kirke / Rønne Kirke er sognekirke for Rønne Sogn. Den ligger tæt ved havnen og er dominerende i bybilledet. Kirken var i middelalderen viet til de søfarendes helgen Sankt Nikolaus. Kirken og sognet ejer Rønne Kirkegård.

Søgeord: nikolaj bornholm . kirke kirker sognekirke

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Slægten - En stamme med forgreninger (245) -

Tilmeldt: 25-03-2023 16:23:08

Denne slægtsside består af en database med mere end 11.500 personer. Zenitas slægt består af familierne Lund (Viborg amt), Albertsen (Viborg amt), Laursen (Ringkøbing amt) og Jespersen (Ringkøbing amt). Christians slægt knytter sig til familierne Jessen (Vejle amt), Kofoed (Bornholm), Jørgensen (Ringkøbing amt) og Kjeldsen (Ribe amt - med forgreninger til Tyskland og Norge). Og ikke at forglemme forgreninger til USA.

Søgeord: privat træ viborg ringkøbing

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider