Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
Søgeresultat:
Din søgning hvor "ejendomme" indgår, gav "16" resultater.
Arkivalieronline - Ejendomme (222) -

Tilmeldt: 21-05-2023 16:16:48

Her vil du finde Rigsarkivets digitaliserede dokumenter vedr. ejendomme.

Søgeord: ejendomme rigsarkivet arkiver arkivalier

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Det Digitale Tinglysningssystem (224) -

Tilmeldt: 03-11-2023 10:14:59

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, køretøjer, ægtepagter og løsøre mv. Rettighederne offentliggøres i Tingbogen. Tinglysning kan være en betingelse for, at rettigheden er gyldig og beskyttet.

Søgeord: tinglysnng digital ejendomme matrikel ejendomsoplysninger

Kategori: Hovedkategori: Tingbøger og ejendomsoplysninger

Dk-kulturarv.dk (318) -

Tilmeldt: 20-06-2023 17:36:22

Fremtidens Danmark i historiske rammer. Rundt omkring i landet ligger der et utal af bevaringsværdige ejendomme, som ingen har midlerne til at redde. Endnu.du kan selv være med og støtte projektet.

Søgeord: kulturarv bygninger fredet projekt bevaringsværdigt

Kategori: Hovedkategori: Gader og infrastruktur

Ensted Lokalhistoriske Arkiv (44) -

Tilmeldt: 04-01-2024 12:57:43

Vi modtager gerne gamle fotos, dokumenter og mindre ting som f.eks. husholdningsredskaber. Vi modtager også gerne besøg, og er der nogen, der har lyst til at hjælpe, er man velkommen. Vi mangler f.eks. navne, tid og sted på personer og ejendomme på gamle billeder. Eksempler på arkivets materialer: Skole- og konfirmationsbilleder, postkort, billeder af bygninger og personer, matrikelkort og foreningsprotokoller m.m.

Søgeord: ensted arkiv lokalarkiv aabenraa

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Løgstør Lokalarkiv (294) -

Tilmeldt: 31-12-2022 18:44:32

Arkivet har til huse i ejendommen Østergade 5 E, 1. sal t.v. i Løgstør. Lokalerne indeholder rum til magasiner, kontor samt læsestue for arkivets gæster. Formålet med Løgstør Lokalarkiv er at indsamle, registrere, opbevare og formidle vidnesbyrd om områdets lokalhistorie.

Søgeord: logstør arkiv lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Matrikelkortet (47) -

Tilmeldt: 11-01-2024 00:07:58

Gå på opdagelse i matrikelkortet og -registret og se oplysninger om ejendomme

Søgeord: matrikel kort ejendomme veje danmark

Kategori: Hovedkategori: Luftfotos, kort og matrikler

Matrikler - Rigsarkivet (161) -

Tilmeldt: 19-10-2023 15:09:25

Diverse optegnelser over matrikler fre flere forskellige danske byer og områder.

Søgeord: matrikler ejendomme rigsarkivet danmark numre

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Møborg Lokalhistoriske Arkiv (307) -

Tilmeldt: 15-07-2022 15:15:34

Hvad kan man finde i Arkivet ?. I arkivet kan du finde utroligt mange spændende ting. Vi har næsten 9 000 fotos af personer og ejendomme, mange lydbånd fra interviews af personer som har tilknytning til sognet. Der findes kirkebøger, skøder og matrikelkort, forskellige protokoller, slægtsbøger og papirer, og andre gamle breve og papirer som har relation til sognet.

Søgeord: møborg lokalarkiv arkiv arkivalier billeder

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Nordborg Lokalhistoriske Arkiv (71) -

Tilmeldt: 13-01-2024 19:48:33

Vi blev oprindeligt etableret som arkiv i 1973 for den dengang nyetablerede Nordborg kommune. Det vil sige Egen sogn, Svenstrup sogn, Havnbjerg sogn, Oksbøl sogn og Nordborg sogn. Vi har derfor indsamlet mange arkivalier fra disse sogne, indtil der blev etableret selvstændige arkiver i Egen, Svenstrup, Oksbøl og Holm. Vores nuværende indsamlings-område er derfor Elsmark, Brandsbøl, Havnbjerg, Lavensby, Langesø, Nordborg og Pøl. På arkivet er vi 12 frivillige medarbejdere, som kan/vil hjælpe dig, når du søger oplysninger om ejendomme og/eller personer inden for vores dækningsområde. Vores Web database indeholder for tiden 80200 personer, se under slægtsforskning i bjælken øverst på siden.

Søgeord: nordborg lokalarkiv arkiv egen als

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Odensedatabasen (285) -

Tilmeldt: 11-12-2022 18:58:36

Odensedatabasen giver oplysninger om odenseanere i perioden 1741 - 1921 og om ejendomme på derunde der var bygget forud for år 1900.

Søgeord: odense database arkiv billeder søgning

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

OIS - Din genvej til ejendomsdata (943) -

Tilmeldt: 11-04-2021 20:54:08

Den Offentlige Informationsserver, OIS, er en statslig database der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark. Oplysningerne stammer fra en række landsregistre der ejes og vedligeholdes af kommunerne, regionerne og staten.

Søgeord: ejendom tinglysning søg opslag bolig

Kategori: Hovedkategori: Tingbøger og ejendomsoplysninger

Patsches Hus - Lokalarkiv (120) -

Tilmeldt: 17-10-2023 09:07:11

Arkivet har gennem årene modtaget et meget stort dokumentmateriale, omfattende alt fra ejendoms-, person-, forenings-, sogne- og kommunaldokumenter af vidt forskellig karakter. Det indkomne materiale er registreret og arkiveret, så der er mulighed for at finde netop det materiale som du måske søger efter. Arkivet råder desuden over et stort billedmateriale over personer, skoler, huse og ejendomme, foreninger, som arkivet har registreret og arkiveret.

Søgeord: felsted lokalarkiv patsches arkiv sønderjylland

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Slavs herred (135) -

Tilmeldt: 11-07-2023 22:39:59

Side med rigtigt mange afskrevne kirkebøger, folketællinger mm. fra området omkring Billund.

Søgeord: privat afskrifter kirkebøger lokalhistorie ejendomme

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Slots- og Kulturstyrelsen (276) -

Tilmeldt: 27-12-2022 22:21:05

Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Styrelsen forvalter desuden statens slotte, haver og kulturejendomme.

Søgeord: slots styrelsen institutioner stat

Kategori: Hovedkategori: Statslige institutioner

Ørnhøj Lokalarkiv (393) -

Tilmeldt: 06-06-2022 11:45:05

På arkivet finder du: En stor samling konfirmations- og skolebilleder. Her er også mange fotos af landejendomme og byens huse igennem tiden. Ørnhøjs rige foreningsliv, afspejler sig desuden i vores arkivalier. Vi er heldige at have protokoller fra mange af foreningerne. Arkivet råder desuden over en stor bogsamling om lokalhistorie.

Søgeord: ørnhøj lokalarkiv arkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Østerbro lille Museum (180) -

Tilmeldt: 03-06-2023 19:32:26

Østerbro lille Museum er et lokalt museum med fokus på bydelens historie, gader og ejendomme. Vi råder over et bibliotek og en større digital og analog samling af billeder og artikler. Ydermere har vi et erindringsrum med minder fra den nære fortid.

Søgeord: lille museum østerbro historie bydel

Kategori: Hovedkategori: Museer