Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
Søgeresultat:
Din søgning hvor "historisk" indgår, gav "100" resultater.
Frederiksborg Slot (146) -

Tilmeldt: 10-10-2023 10:38:00

Frederiksborg Slot er et dansk slot i Hillerød. Slottets første del blev bygget i 1560 af Kong Frederik 2., der ved mageskifte havde overtaget herregården Hillerødsholm. Hans søn, Christian 4., rev dog det meste af faderens slot ned og byggede et nyt slot fra 1600-1625. Det er opført i hollandsk renæssancestil. I dele af slottet er der museum. Det Nationalhistoriske Museum har haft til huse på Frederiksborg Slot siden 1878. Museet blev oprettet på initiativ af Carlsbergs grundlægger, brygger J. C. Jacobsen, og drives i dag som en selvstændig afdeling af Carlsbergfondet.

Søgeord: slot slotte frederiksborg kongelig renæssanceslot

Kategori: Underkategori: Slotte

Grenaa Egnsarkiv (585) -

Tilmeldt: 02-07-2022 11:50:18

Fungerer som lokalhistorisk arkiv for Norddjurs Kommune. Det betyder, at arkivet opbevarer materiale af privat proveniens (fra foreninger, virksomheder, privatpersoner mv.) samt materiale fra kommunale myndigheder og institutioner i det område, der blev dækket af den daværende Grenaa Kommune. Alt opbevaret materiale registreres på edb. Grenaa Egnsarkiv stiller ovennævnte materiale til rådighed for offentligheden efter arkivvæsenets sædvanlige tilgængelighedsregler:

Søgeord: grenaa lokalarkiv arkiv egnsarkiv norddjurs

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Letlands Rigsarkiv (110) -

Tilmeldt: 18-10-2023 13:05:22

Letlands nationalarkiv er en institution, der blev oprettet i 2011 under Letiske kulturministerium. Det består af Letlands statshistoriske arkiver, Letlands statsarkiv, Letlands statsarkiv for audiovisuelt materiale, statens personalearkiver og 11 regionale arkiver. Hvert af arkiverne sikrer opbevaring, tilgængelighed, brug af akkumulerede filer og levering af tjenester til offentligheden.

Søgeord: letland arkiv rigsarkiv national nordisk

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Lokalhistoriske film fra Thy (909) -

Tilmeldt: 05-09-2020 14:06:34

Efterhånden som digitaliseringen af den beskedne samling af lokalhistoriske film, som arkivet råder over, skrider frem, bliver filmene tilgængelige her fra hjemmesiden. Vi er fortsat interesseret i at modtage filmoptagelser, som kan være med til at skildre egnens lokale historie.

Søgeord: gamle film lokalarkiv thy video

Kategori: Hovedkategori: Gamle film og filmklip

Aabenraa Byhistoriske Forening (182) -

Tilmeldt: 22-07-2023 23:25:41

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Aabenraa bys historie og at yde økonomisk og rådgivningsmæssig støtte til at bevare Aabenraa bys særpræg og identitet.

Søgeord: aabenraa byliv historie arkiv forening

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Aarhus Byhistoriske Fond (61) -

Tilmeldt: 18-12-2023 15:09:07

Aarhus Byhistoriske Fond blev etableret i 2001 og er en fortsættelse af det gamle Aarhus Byhistoriske Udvalg, der blev oprettet allerede i 1956. Fondens formål er at formidle byens historie i bredeste forstand. Det sker bl.a. gennem udsendelse af en række publikationer omhandlende mange forskellige aspekter af byens historie. Fonden administreres af stadsarkivar Søren Bitsch Christensen.

Søgeord: byhistorie fond bøger udgivelser historie

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Aarhus Wiki (1389) -

Tilmeldt: 12-03-2020 18:14:23

AarhusWiki er et brugerdrevet digitalt opslagsværk udviklet af Aarhus Stadsarkiv. AarhusWiki indeholder artikler og oplysninger om Aarhus og omegn før og nu. Vægten ligger på de historiske beskrivelser eller på historiske vinkler på nutidige og aktuelle emner. Emnerne, der behandles, spænder vidt og omfatter alt, der har at gøre med Personer, Natur, Steder, Historiske perioder & temaer, Samfund, Erhverv og Kultur & fritid.

Søgeord: århus wikipedia artikler billeder opslagsværk

Kategori: Hovedkategori: Aviser, magasiner og opslagsværker

Aarhusarkivet (393) -

Tilmeldt: 30-01-2023 12:22:43

Aarhusarkivet er søgeindgang til Aarhus Stadsarkivs arkivsamlinger. Som kommunearkiv opbevarer Aarhus Stadsarkiv myndighedsdata fra Aarhus Kommune, men det modtager også arkivalier fra private, der har lokalhistorisk værdi.

Søgeord: stadsarkiv aarhus digitalisering byhistorie lokalhistorie

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Allested - Vejle Lokalhistoriske Arkiv (296) -

Tilmeldt: 14-10-2022 22:57:34

Allested - Vejle Lokalhistoriske Arkiv har til opgave at dække Allested og Vejle sogne med byområderne Allested – Ny Allested - Vejle og Radby

Søgeord: vejle allested arkiv lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Ancestry.com (21) -

Tilmeldt: 17-02-2024 15:40:35

Ancestry.com LLC er et amerikansk slægtsforskningsfirma med base i Lehi, Utah. Firmaet driver et netværk af genealogiske, historiske optegnelser og relaterede genetiske slægtsforskningswebsteder.

Søgeord: ancestry webtræ digital usa slægtstræ

Kategori: Hovedkategori: Webbaserede slægtstræer

Ancestry: Family History & DNA (150) -

Tilmeldt: 19-07-2023 10:35:07

Udforsk hvem og hvor du kommer fra gennem billeder, historier, historiske optegnelser og meget mere – selv din etnicitet og DNA, hvis du har taget en AncestryDNA-test®. Og med kun en slægtningsnavn, kan du begynde at opdage din familiehistorie, når som helst og hvor som helst med Ancestry® slægtsforsknings app.

Søgeord: app google play ancestry dna

Kategori: Underkategori: Google Play - Android

Ancientfaces.com (589) -

Tilmeldt: 28-01-2023 11:45:48

Et gratis netværk, der giver dig mulighed for at dele slægtshistoriske billeder, historier og opskrifter, der er gået i arv gennem generationer. Dette vil hjælpe dig i forbindelse med andre ved at dele din familie historie og giver andre mulighed for at bidrage til din slægtsforskning.

Søgeord: netværk opslag slægtshistorie gratis bog

Kategori: Hovedkategori: Aviser, magasiner og opslagsværker

Arkiv for Sdr. Nærå og Årslev Sogne (76) -

Tilmeldt: 25-12-2023 20:32:58

På Lokalhistorisk arkiv for Sønder Nærå og Årslev sogne kan du finde mange spændende historier. Vi har en pænt stor og voksende samling af arkivalier i original eller kopi, fotografier, film, kort, mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv, foreningsliv og meget mere.

Søgeord: sønder nærå årslev arkiv lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Arktisk Instituts database (283) -

Tilmeldt: 29-12-2022 17:36:06

Velkommen til Arktisk Instituts database med historiske fotografier, affotografering af kunst og genstande og en lydsamling fra Grønland og det øvrige Arktis. Du kan se de forskellige samlinger uden at være en registreret bruger, men hvis du vil bestille noget fra vores database skal du have en konto og være logget ind. Hvis du oplever problemer med databasen eller har nogle spørgsmål relateret til den, så kontakt os gerne på følgende mail: foto@arktisk.dk

Søgeord: arktisk database foto kunst lydfiler

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Askø Ø-Museum (169) -

Tilmeldt: 23-06-2023 20:49:57

Askø museum er et lille lokalhistorisk museum og arkiv. Museet har til huse i det gamle hønsehus i en sidebygning til Præstegården, Konemadevej 40, der er stillet til rådighed af Askø Kirkes menighedsråd.

Søgeord: askeø museum historie fortid begivenheder

Kategori: Hovedkategori: Museer

Bindslevegnssamling.dk (137) -

Tilmeldt: 23-07-2023 13:15:23

Formål er at indsamle, registrere og opbevare lokalhistorisk materiale, som sognets beboere måtte være interesseret i at få bevaret for eftertiden. Deslige fremme og styrke den almene interesse for egnens historie og medvirke til bevarelse af effekter af historisk værdi for Bindslev Sogn.

Søgeord: bindselv samling egnsarkiv lokalarkiv arkivalier

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Birket Lokalhistorisk Arkiv (618) -

Tilmeldt: 10-01-2021 11:34:12

Lokalarkiv for Birket sogn.

Søgeord: birket lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Bogjensen.dk (217) -

Tilmeldt: 29-07-2023 12:41:56

Vi har et bredt udvalg af nyere og ældre brugte bøger, med speciale i fagbøger og historiske beretninger. Min bogsamling er opbygget og udvalgt over en lang årrække, og der er således i flere år opkøbt bøger og samlinger, med henblik på at starte et antikvariat.

Søgeord: bog jensen bøger brugte antikvariat

Kategori: Underkategori: Brugte bøger

Bording Lokalhistoriske Forening / Arkiv (497) -

Tilmeldt: 21-06-2022 11:41:16

Hjemmeside for foreningen, hvor der også findes info om arkivets arbejde.

Søgeord: bording arkiv lokalarkiv foto lokalhistorie

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Bornholmerting.dk (232) -

Tilmeldt: 22-03-2023 14:00:52

Jeg ønsker at formidle Bornholms historie ved brug af “oprindelige historiske kilder”, det vil sige, at jeg tager udgangspunkt i samtidige dokumenter.

Søgeord: bornholm kilder dokumenter historie portal

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Bornholms Historiske Samfund (317) -

Tilmeldt: 03-01-2023 12:11:22

Historier om Bornholm ordnet geografisk og tematisk hentet fra Foreningens Facebook og andre steder.

Søgeord: bornholm samling historisk samfund arkiv

Kategori: Hovedkategori: Beretninger, samtale og fortællinger

Bornholms højskolehistoriske Arkiv (SAM) (146) -

Tilmeldt: 26-07-2023 11:11:14

Velkommen til SAMs højskolehistoriske arkiv. SAM står for undertegnede, Svend Aage Møller, og er altså med en lille tillempning mine initialer. Arkivet er et resutat af mange år syslen med højskolernes historie, specielt vedrørende Bornholms Højskole, som jeg har været tilknyttet som lærer i 35 år, men i de senere år også omkring højskolerne i bred almindelighed, dog med særlig vægt på undervisningen og skolernes daglige liv.

Søgeord: bornholm højskole historie arkiv billeder

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Bornholms Museum (197) -

Tilmeldt: 26-07-2023 11:14:46

Bornholms Museum er stiftet i 1893 og er et kulturhistorisk museum for Bornholm og Christiansø. Museet er ejet og drevet af Bornholms Museumsforening - landets største museumsforening af sin art. Vi har ca. 5000 medlemmer, som er engageret i at sikre den bornholmske kulturarv på de to statsanerkendte museer: Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum. Som statsanerkendt museum er vi forpligtiget til at indsamle, konservere, forske, udstille og formidle til det almene publikum. Museet varetager disse fem forpligtigelser indenfor såvel arkæologi som nyere tids kulturhistorie.

Søgeord: museum bornholm arkiv historie kulturarv

Kategori: Hovedkategori: Museer

Bornholms Ø-arkiv (164) -

Tilmeldt: 29-05-2023 16:30:26

Formidling, efterlysninger og indsamling af lokalhistoriske informationer fra Bornholm.

Søgeord: bornholm lokalarkiv facebook arkiv social

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Bornholmske Billeder (374) -

Tilmeldt: 20-06-2022 12:22:58

Bornholmske Billeder er et digitalt, historisk arkiv i sam-arbejde mellem Bornholms Ø-arkiv og Bornholms Museum. Prøv vores fritekstsøgning eller gå direkte til arkivet.

Søgeord: bornholm billeder fotos arkiv ø

Kategori: Hovedkategori: Portrætter, fotos og illustrationer

Bramming Byhistoriske Arkiv (35) -

Tilmeldt: 31-01-2024 11:35:22

Bramming Byhistoriske Arkiv er Brammings skatkammer af historisk viden. Her kan du udforske oplysninger om ældgamle bygninger, begivenheder og bemærkelsesværdige personer. Vores dedikerede frivillige arkivmedarbejdere står klar til at hjælpe dig med at indhente de oplysninger, du søger. Hvis du besidder materiale, som du tror kunne være af interesse for fremtidige generationer, er du mere end velkommen til at kontakte os. Vi vil meget gerne drøfte det med dig og kan endda tilbyde at kopiere materialet, så du stadig kan beholde det i din besiddelse. Arkivet er åbnet alle tirsdage fra kl. 13.00 – 15.00. (undtaget juli og december måned, hvor vi holder ferie).

Søgeord: bramming lokalarkiv byhistorie arkiv database

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Bramming Info (15) -

Tilmeldt: 22-02-2024 12:13:17

En side med mange informationer, så som billeder, historier og rutebeskrivelser om Bramming og opland. Her er også slægtshistorier m.m.. Bramminginfo.dk redigeres af John Schwartz (frivillig ved Bramming Egnsmuseum og Bramming Byhistoriske Arkiv).

Søgeord: bramming historier byliv kort egnshistorie

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Bramsnæs Lokalhistoriske Arkiv og Forening (57) -

Tilmeldt: 29-12-2023 22:41:17

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening har billed-arkiv og lokal-arkiv med dokumentation af tidligere tider og folk i Bramsnæs. Du kan søge efter spor i vores arkivsamlinger og gå på opdagelse i foreningens pubblikationer og lokale undersøgelser.

Søgeord: bramsnæs lokalhistorie forening byhistorisk

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Brunoansbjerg.dk (134) -

Tilmeldt: 25-08-2023 10:11:05

Hjemmesiden vil først og fremmest blive brugt i forbindelse med interessen for slægtsforskning - samt lokalhistorisk forskning fra Ballum og vadehavsområdet i sønderjylland. Samt Dansk søfartshistorie her under om søfolk og søfart fra Ballum.

Søgeord: skibe søfart ballum privat sønderjylland

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Byen der forsvandt (193) -

Tilmeldt: 26-07-2023 11:28:35

Byen der forsvandt er den københavnske byhistoriker Allan Mylius Thomsens samtidshistoriske storværk om den by, som han elsker, og som han i årevis har gennemtravet, mens han med hatten i hånden har fortalt tusindvis af danskere om Københavns kvarterer, gader, gyder, steder og pladser.

Søgeord: københavn christianshavn byliv bog bøger

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Byhistorisk Hus i Glostrup (281) -

Tilmeldt: 05-03-2023 23:42:14

Byhistorisk Hus rummer bl.a. Lokalhistorisk Arkiv. Arkivet har en stor samling af dokumenter, aviser, protokoller, bøger og særligt billeder. Den arkivalske samling har rod i Historisk Selskab, som startede systematisk indsamling allerede under 2. Verdenskrig. Arkivet rummer bl.a. ca. 100.000 billeder.

Søgeord: glostrup lokalarkiv arkiv historie

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Bøger og slægtsforskning (220) -

Tilmeldt: 03-02-2023 15:25:10

Gruppen er for folk der laver slægtsforskning. Der foregår ingen handler med bøger - der henvises til andre grupper på Facebook Læg titler og korte beskrivelser af bøger, som kan give indblik og viden om den tid vore forfædre levede på. Husk billede af bogens forside - så er opslaget nemt at finde under fanen -billeder- :-). F.eks. slægtsromaner, biografier, historiske bøger o.lign.

Søgeord: bøger facebook slægtsforskning slægtsroman biografier

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Børkop Lokalhistoriske Arkiv (342) -

Tilmeldt: 15-07-2022 16:50:35

Børkop lokalhistoriske Arkiv har siden januar 2007 været en afdeling af Vejle Stadsarkiv.Arkivets formål er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier fra privatpersoner, foreninger og virksomheder.Arkivalier kan være dokumenter af enhver art, fotos, film, lydoptagelser, landkort og lignende.

Søgeord: børkop lokalarkiv arkiv billeder arkivalier

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Carsten og Inger-Lise Ekkelunds slægts og familieside (259) -

Tilmeldt: 04-01-2023 09:22:09

Slægtsdata for Carsten Petersen og Inger-Lise Ekkelund Andersen. Tanken er at vise slægtsdata og billeder på siden. Endvidere lokalhistoriske data vedrørende vores slægt og barndom. Jeg er opvokset i efterkrigstiden i landbyen Grindsted v. Hammer Bakker. Her drev mine forældre Martin og Margrethe Petersen en mindre cykelforretning med mange forskellige slags varer. Min far havde et værksted med fremstilling og reparation af cykler, knallerter, træsko, seletøj og mindre bilreparationer. Min far var lidt af en altmuligmand. Han reparerede stort set alt, der var gået i stykker.

Søgeord: grindsted byliv historier landsby

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Christiansfeld Lokalhistorisk arkiv (266) -

Tilmeldt: 29-12-2022 20:47:16

Christiansfeld Arkiv indsamler og rummer materiale fra det gamle Tyrstrup sogn, Aller, Taps, Frørup, Stepping og Christiansfeld med de tilgrænsende områder.

Søgeord: christiansfeld arkiv lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv (387) -

Tilmeldt: 11-07-2022 15:22:05

Foreningen ejer og driver Christianshavns Lokalhistoriske Arkiv. Arkivet passes af frivillige og befinder sig i Vagthuset – Acciseboden – Torvegade 75. Der er åbent lørdage mellem kl. 13 og 15. Undtagen på helligdage og i ferier. Samlingen bliver hele tiden opdateret via internettet. se chrarkiv.dk

Søgeord: christanshavn lokalarkiv lokalhistorie københavn arkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Chronicling America: Historic American Newspapers (372) -

Tilmeldt: 31-07-2022 20:34:40

Over 10 millioner digitaliserede historiske amerikanske avissider er tilgængelige for online research gennem Chronicling America , et gratis websted for US Library of Congress.

Søgeord: usa aviser medier amerika

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - USA

Claus Rønlev - Slægtsforskning (327) -

Tilmeldt: 17-02-2023 14:36:10

Velkommen til min slægtsforskning og mit bibliotek. Anetavler med kiwitrees med alle de hårde data på Karnas og mine aner. De "gode" historier, hvor udvalgte aner præsenteres med kød og blod. Biografier og slægtsbøger indeholder udover egne scanninger mange links til scannede bøger på private hjemmesider og Slægtsforskernes Bibliotek. Desuden er der links til artikler i historiske årbøger og Personalhistorisk Tidsskrift.

Søgeord: claus rønlev slægtstræ kildeskrift information

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Copenhagen Walking Tours (47) -

Tilmeldt: 16-01-2024 12:13:12

Copenhagen Walking Tours formål er at være med til at formidle Københavns brogede mangfoldighed og historie. Vi er ikke “faghistorikere”, men har specialiseret os i at genfortælle byens historiske temaer på en underholdende og alment tilgængelig måde.

Søgeord: københavn byhistorie byvandring oplevelser fortællinger

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Cultours.dk (111) -

Tilmeldt: 26-08-2023 11:54:23

Cultours har lavet kvalitetsrejser til historiske og kulturhistoriske rejsemål siden starten i 1988. Vi fokuserer på indhold og har kun én kvalitet: den bedste. Vi har gennem alle år bragt glade og tilfredse rejsedeltagere helt tæt på historien, helt derhen hvor det skete. Besøgene er altid afpasset efter destinationen, så tid og fortælling passer til stedet. Det sørger vores rejseledere for.

Søgeord: rejser historiske viden oplevelser cultour

Kategori: Hovedkategori: Oplevelser og events

D-dag og Operation Overlord (383) -

Tilmeldt: 16-02-2023 10:36:01

Formålet med dette websted er at fortælle om D-dag og Operation Overlord samt om de muligheder, der er i dag for at besøge Normandiet og de historiske lokaliteter. Det er samtidigt mit ønske at medvirke til bevare mindet om de skelsættende begivenheder dengang og historien om de soldater, der deltog med livet som indsats.

Søgeord: d-dag 1944 landgang normandiet krig

Kategori: Hovedkategori: Historie og baggrundsstof

Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening og Arkiv (855) -

Tilmeldt: 20-12-2020 21:17:09

Dalum-Hjallese Lokalarkiv er ét af Odense Kommunes 15 lokalhistoriske arkiver. Arkivet drives af frivillige arkivmedarbejdere og en frivillig arkivleder, som har det arkivfaglige ansvar. Arkivet indsamler arkivalier fra det område, som før 1970 udgjorde Dalum Kommune.

Søgeord: odense arkiv dalum hjallese lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Danevirke Museum (402) -

Tilmeldt: 09-03-2023 11:42:50

Dannevirke er et system af historiske danske befæstninger i Sydslesvig i det nordlige Tyskland, beliggende i delstaten Slesvig-Holsten ca. 40 km syd for den dansk-tyske grænse.

Søgeord: danevirke museum sønderjylland dansk tysk

Kategori: Hovedkategori: Museer

Dansk Forsorgshistorisk Museum (1022) -

Tilmeldt: 24-11-2020 16:01:52

Fra genstand til menneske. Historien om åndssvageforsorgen i DK.

Søgeord: forsorg danmark museum

Kategori: Hovedkategori: Museer

Dansk Lokalhistorisk Forening (278) -

Tilmeldt: 27-02-2023 14:08:59

Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF) har til formål at styrke interessen for dansk lokalhistorie, herunder fremme det folkelige lokalhistoriske arbejde.

Søgeord: forening lokalhistorie lokalhistorie danmark

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Danske Herregårde (660) -

Tilmeldt: 14-09-2022 12:19:20

Dansk Center for Herregårdsforskning blev stiftet i 2004 og er et samarbejde mellem Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Arkitektskolen Aarhus. Centeret har til huse på Gammel Estrup og ledes af en faglig bestyrelse af repræsentanter fra de fire stiftende institutioner. Drift og projekter finansieres af eksterne fonds- og puljemidler. Centeret har til formål at fremme og koordinere forskning i de danske herregårde og kulturmiljøer og øge befolkningens generelle kendskab til herregårdsområdet.

Søgeord: herregårde gårde danske bygninger historiske

Kategori: Hovedkategori: Historiske bygningsværker

Danske Slægtsforskere (582) -

Tilmeldt: 15-02-2021 15:15:03

Dette er den officielle side for foreningen "Danske Slægtsforskere", der blev en realitet den 5. maj 2018 ved sammenslutning af DIS-Danmark og Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger.

Søgeord: facebook slægtsforskning dis danske slægtsforskere

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Danske veje vestpå (124) -

Tilmeldt: 08-10-2023 17:38:10

I tiden mellem 1864 og 1914 udvandrede omkring hver tiende dansker til de oversøiske lande, især USA, og grundlagde små stykker Danmark i det fremmede. Kristian Hvidt (f. 1929) er en dansk historiker, tidligere Folketingets bibliotekar og arkivar. Han har skrevet bøger om dansk historie i 1800- og 1900-tallet med hovedvægt på den politiske og sociale udvikling, blandt andet om oversøisk udvandring og om det danske folkestyres udvikling i bred forstand. Hertil kommer en række biografier over ledende politikere og litterater. I ti år var Kristian Hvidt forstander for Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie. I perioden 1962 til 2006 anmeldte han historisk litteratur i Berlingske Tidende.

Søgeord: bog udvandring amerika usa danskere

Kategori: Hovedkategori: Bøger

De forsvundne. Hedens sidste fortællere (384) -

Tilmeldt: 19-06-2022 13:14:37

I De forsvundne præsenteres prøver på folkemindesamleren Evald Tang Kristensens (1843-1929) folkloristiske og kulturhistoriske materiale på en både engagerende og fagligt seriøs måde

Søgeord: de forsvundende bog bøger heden

Kategori: Hovedkategori: Bøger

De fremmede : en slægtskrønike ... (367) -

Tilmeldt: 29-09-2022 00:15:11

En historisk og socialrealistisk slægtsroman med udgangspunkt i ”kartoffeltyskernes” historie. Romanen er fiktion, men persongalleriet bygger på forfatterens mand – Fritz Mikkelsens familiehistorie gennem seks generationer.

Søgeord: de fremmede bog kartoffeltysker roman

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Den Reformerte Menighed i Fredericia (354) -

Tilmeldt: 18-01-2023 14:07:56

Den Reformerte Menighed i Fredericia er blandt landets ældste statsanerkendte trossamfund. De bosatte sig i Fredericia i et lille hjørne af byen, fordi det var der de fik tilbudt jord og huse. I dag er medlemmerne spredt over hele byen og en del bor rundt i landet. Menigheden består i dag dels af medlemmer med de gamle slægtsnavne, og dels af medlemmer uden slægtshistorisk tilknytning. De har tilsluttet sig af interesse for den reformerte tro og det tætte fællesskab, som en lille menighed kan tilbyde.

Søgeord: fredericia reformerte kirke

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Dengang i Danmark - 1945-1970 (19) -

Tilmeldt: 17-02-2024 15:43:00

Historisk film om efterkrigstiden i Danmark.

Søgeord: film gamle danmark historie video

Kategori: Hovedkategori: Youtube

Det danske Huguenotsamfund (311) -

Tilmeldt: 08-01-2023 11:23:44

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«.

Søgeord: fransk frankrig huguenotter forening huguenot

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Dk-kulturarv.dk (313) -

Tilmeldt: 20-06-2023 17:36:22

Fremtidens Danmark i historiske rammer. Rundt omkring i landet ligger der et utal af bevaringsværdige ejendomme, som ingen har midlerne til at redde. Endnu.du kan selv være med og støtte projektet.

Søgeord: kulturarv bygninger fredet projekt bevaringsværdigt

Kategori: Hovedkategori: Gader og infrastruktur

Dragsholm Lokalhistorisk Forening (166) -

Tilmeldt: 27-05-2023 21:54:46

Dragsholm Lokalhistorisk Forening har til formål at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i Gl. Dragsholm Kommune, der dækker Asnæs, Grevinge, Fårevejle og Vallekilde-Hørve sogne, som nu er en del af Odsherred kommune.

Søgeord: dragsholm arkiv forening

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Dronninglund Lokalhistorisk Arkiv (209) -

Tilmeldt: 06-05-2023 20:56:37

Dronninglund Lokalhistorisk Arkiv præsentationsside på facebook.

Søgeord: dronninglund lokalarkiv facebook side medie

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Dronninglund Lokalhistorisk Arkiv (103) -

Tilmeldt: 11-12-2023 11:13:01

Lokalhistorisk Arkiv for Dronninglund har som formål at indsamle, registrere, bevare og formidle lokalhistorisk materiale, der vedrører Dronninglund, Ørsø, Østerled, Try, Storskoven og Jordbroen.

Søgeord: dronninglund lokalarkiv nordjylland arkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Døvehistorisk Selskab (52) -

Tilmeldt: 25-12-2023 17:06:02

Selskabets formål er at indsamle, registrere og udgive materiale, der belyser døves vilkår, liv og virke i Danmark.

Søgeord: døve historie materiale døv selskab

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Egebjerg Lokalarkiv og Forening (92) -

Tilmeldt: 02-11-2023 13:48:52

Egebjerg Lokalhistoriske Forening-Arkiv dækker området i den tidligere Egebjerg Kommune, som bestod af sognene: Stenstrup, Lunde, Kirkeby, Ulbølle, Hundstrup, Ollerup, Vester Skerninge og Øster Skerninge. Området indgår nu i Svendborg Kommune. Forening og Arkiv har haft lokaler på 1. sal i den gamle stationsbygning i Vester Skerninge siden starten af 1978.

Søgeord: egebjerg lokalarkiv arkiv stenstrup. svendborg

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Egen sogns lokalhistoriske arkiv (323) -

Tilmeldt: 25-01-2023 10:19:29

Arkivets målsætning er at indsamle lokalhistorisk materiale fra Egen Sogn, og at sikre størst mulig offentlig adgang til samlingen. At øge interessen for sognets historie. Arkivet er beliggende i Nordborg.

Søgeord: egen lokalarkiv sønderjylland nordborg

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Egnssamlingen i Saltum – Lokalhistorisk Arkiv og Museum (327) -

Tilmeldt: 14-02-2023 10:40:12

I Saltum finder du en af Danmarks mest aktive lokalhistoriske samlinger. Egnssamlingen råder over 1.200 m2 lokaler på 5 samlede matrikler, hvor de mange udstillinger og arbejdende værksteder præsenterer sig flot.

Søgeord: egnssamling saltum arkiv lokalarkiv museum

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Ejby Lokalhistoriske Arkiv (910) -

Tilmeldt: 11-01-2020 17:00:03

På Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, som belyser egnens historie og udvikling. Vores samlinger indholder mere end 240 hyldemeter arkivalier, 18.300 fotografier og 500 film. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, erhvervslivet og meget mere.

Søgeord: ejby lokalarkiv arkiv fyn dokumenter

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv (89) -

Tilmeldt: 14-11-2023 10:31:40

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv’s hjemmeside, som dækker det gamle Elling sogn med byerne, Jerup, Napstjert, Nielstrup, Strandby, Elling og Øster Holmen. Arkivet rummer blandt andet person og topografiske fotos, virksomheds- forenings- og privatarkiver, samt jubilæumsskrifter og lokale avisudklip.

Søgeord: elling lokalarkiv arkiv nordjylland sogn

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Engesvang Lokalhistorisk Forening og Arkiv (234) -

Tilmeldt: 30-10-2022 19:21:34

Foreningen og arkivets målsætninger er, at indsamle, bevare og formidle egnens historie.

Søgeord: engesvang lokalarkiv midtjylland arkiv forening

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Ensted Lokalhistoriske Arkiv (44) -

Tilmeldt: 04-01-2024 12:57:43

Vi modtager gerne gamle fotos, dokumenter og mindre ting som f.eks. husholdningsredskaber. Vi modtager også gerne besøg, og er der nogen, der har lyst til at hjælpe, er man velkommen. Vi mangler f.eks. navne, tid og sted på personer og ejendomme på gamle billeder. Eksempler på arkivets materialer: Skole- og konfirmationsbilleder, postkort, billeder af bygninger og personer, matrikelkort og foreningsprotokoller m.m.

Søgeord: ensted arkiv lokalarkiv aabenraa

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Esbjerg byhistoriskearkiv - Facebook (516) -

Tilmeldt: 29-05-2022 18:08:04

Esbjerg Byhistoriske Arkiv er en kommunal institution, der varetager arkivfunktionen i Esbjerg Kommune

Søgeord: esbjerg byarkiv lokalarkiv arkivalier

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Et lollandsk forbryderalbum (279) -

Tilmeldt: 30-01-2023 13:45:01

Bogen består af 75 restaurerede forbryderfotografier og 38 historier om personer der udfoldede deres forbryderiske færden på Lolland i årene 1890-1915. Bogen følger i forbrydernes fodspor og giver et historisk indblik i deres forbrydelser og i de livsvilkår randeksistenser på Lolland levede under for 100 år siden.

Søgeord: fotografier bog kriminel bøger forbryder

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Et offentligt fruentimmer (252) -

Tilmeldt: 12-01-2023 14:38:25

Historien om Et offentligt fruentimmer er fiktion, men dele af handlingen har historisk fundet sted, og beretningen om den unge kvinde, Dorthea, og hendes liv i det københavnske prostitutionsmiljø i 1890’erne gengiver virkeligheden i tiden. Dortheas livsrejse fra Lolland til et liv som løsagtigt og offentligt fruentimmer i København, i en prostitutionskultur styret af et korrupt politikorps, er også beretningen om hendes kamp mod et fordærvet system, der forsøger af fastholde hende i en tilværelse som prostitueret. Skrevet af Tom Guldbæk Olsen.

Søgeord: bog fortælling fruentimmer prostitueret beretning

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Et sted, to verdener (244) -

Tilmeldt: 30-09-2023 16:54:42

I denne serie fortæller Liv Thomsen og en række historikere om det ulige Danmark, der herskede langt op i det tyvende århundrede. Det er nærmest i forgårs, historisk set, at der var virkelig mange fattige og meget få rige, og at danskerne levede i et stærkt hierarkisk samfund. Vi viser livet i toppen og på bunden; fra de bonede gulve til den dybeste slum. Og vi besøger seks forskellige steder, hvor folk befandt sig under samme tag, men under vidt forskellige kår. De var et sted, men i to verdener. Vært og tilrettelægger: Liv Thomsen

Søgeord: dr tv serie samfund historie

Kategori: Hovedkategori: Tv og serier

Faaborg-Midtfyn Arkivsamvirke (337) -

Tilmeldt: 14-10-2022 22:59:42

Faaborg-Midtfyn Arkivsamvirke blev etableret fra maj 2007 og omfatter 21 lokalhistoriske arkiver og folkemindesamlinger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Arkivsamvirket er en paraplyorganisation for selvstændige arkiver og folkemindesamlinger. Næsten alle er foreningsdrevne. En undtagelse er Faaborg Byhistoriske Arkiv, der er tilknyttet Faaborg Kulturhistoriske Museer, som drives for kommunale midler.

Søgeord: midtfyn samvirke faaborg fyn arkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Facebook - Historisk litteratur og slægtslitteratur om Østjylland (642) -

Tilmeldt: 16-09-2020 09:57:30

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Det er bibliotekets mål at digitalisere litteratur inden for historie, lokal-, personal- og slægtshistorie til gavn for alle interesserede. Biblioteket stiller i øjeblikket mere end 7.500 online titler til rådighed. Denne gruppe fokuserer på den righoldige litteratur om Østjylland.

Søgeord: digital bøger indskanning facebook litteratur

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Facebook - Ribe-Byhistoriske-Arkiv (594) -

Tilmeldt: 04-02-2021 14:01:20

Facebook gruppe for Ribe Lokalarkiv.

Søgeord: ribe lokalarkiv facebook

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Faktalink (623) -

Tilmeldt: 08-05-2021 21:29:47

Faktalink er en samling artikler om samfundsrelevante og historiske emner som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Samlingen omfatter ca. 600 artikler og temaer, som løbende opdateres og øges, samt flere tusinde links og henvisninger.

Søgeord: fakta historie oplysning slægt

Kategori: Hovedkategori: Historie og baggrundsstof

Family Tree Builder 8.0 (247) -

Tilmeldt: 27-01-2023 10:49:55

Family Tree Builder, som bruges af millioner af mennesker verden over, hjælper dig med at udforske din slægtshistorie, opbygge dit stamtræ og tilføje fotografier, historiske optegnelser og meget mere.

Søgeord: myheritage program offline slægtsforskningsprogram slægstræ

Kategori: Hovedkategori: Software - PC & Mac

Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling (139) -

Tilmeldt: 18-09-2023 13:52:29

I museet finder man en unik samling af skibsmalerier og skibsmodeller af de mange skibe, som var hjemhørende på Fanø. Disse skibe bragte den velstand hjem, som blandt andet gjorde det muligt at bygge “Skibsrederforeningen” og prægede livet på øen. På 1. sal kan de smukke Fanødragter opleves i mange varianter og formål, lige fra ormegraverkonen til bruden. Alle dragterne har været båret af lokale piger og kvinder som deres faste beklædning. Museet har også særudstillinger, alle med udgangspunkt i Fanøs lokale historie. Museet drives i det daglige af foreningen Fannikerdagen. Fanø Skibsrederforening, der ejer “Skipperhuset”, har stillet bygningen til rådighed, mod at museet vedligeholder den historiske bygning fra 1891.

Søgeord: fanø dragt skibshistorie skibe museum

Kategori: Hovedkategori: Museer

Faxe Lokalhistorisk Forening (106) -

Tilmeldt: 08-10-2023 23:41:37

Foreningens formål er at støtte det lokalhistoriske arbejde i Faxe Kommune og øge kendskabet til lokalhistorien.

Søgeord: faxe lokalhistorie forening lokalarkiv arkiv

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Fejø i by og lokalhistorisk perspektiv (160) -

Tilmeldt: 23-06-2023 22:07:08

Det er hensigten at fejoe.info skal opleves som en lille appetitvækker, der fortæller en bid af historien om, hvordan Fejø var engang, således at du får lyst til at at fordybe dig endnu mere i øens historie.

Søgeord: historie byliv samfund ø fejø

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Femø Lokalhistoriske Arkiv (336) -

Tilmeldt: 07-09-2022 13:14:57

På Femø Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser øens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om Femøs huse, gårde og slægter, fiskeri, skibe, færger og egnens erhvervsliv og meget mere.

Søgeord: femø lokalarkiv arkiv film fotografier

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Fjaltring - Trans lokalarkiv og historie (221) -

Tilmeldt: 22-03-2023 13:33:51

Et lille lokalhistorisk arkiv - fortrinsvis billeder og papirer. Samlingen rummer bl.a. dokumenter og billeder fra redningsvæsenet, strandinger, skole, foreningsliv i sognene, virksomheder og enkeltpersoner.

Søgeord: fjlatring trans lokalarkiv vestkysten historie

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Fjends Egnshistoriske Forening (203) -

Tilmeldt: 14-06-2023 09:29:58

Fjends Egnshistoriske Forenings formål er at medvirke til bevarelse og udbredelse af kendskab til egnens historie, og udgivelse af hæfter og bøger. Foreningens virke er primært rettet mod den vestlige del af Viborg Kommune.

Søgeord: fjends historier forening arkiv fjandboarkiv

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Folk i Fortiden (226) -

Tilmeldt: 04-01-2023 09:48:39

Folk i Fortiden er et historisk demografisk projekt udviklet af Rigsarkivet. Her er det muligt at undersøge forskellige emner, perioder og områder ved visuelt at få data præsenteret på Danmarkskortet eller ved at downloade grunddata.

Søgeord: rigsarkivet fortiden folk projekt demografisk

Kategori: Hovedkategori: Rigsarkivet

Folketimidten.dk (584) -

Tilmeldt: 26-05-2021 14:21:13

Aarhus Kommunes Biblioteker: Lokalhistorisk samling ved Folketællinger, Vielsesdata og Århus Borgerbog.

Søgeord: folketælling århus

Kategori: Hovedkategori: Folketællinger, kirkebøger og skifter

Foredrag af Adam Jon Kronegh (282) -

Tilmeldt: 04-03-2023 23:19:44

Jeg fortæller om, hvordan arbejdet med at finde brikkerne i Rigsarkivets store puslespil udføres og hvilke historiske mysterier jeg har været med til at løse – og om at falde over de mest eventyrlige opdagelser ved rene tilfælde. Jeg er arkivar og har arbejdet med arkivundersøgelser i mange år og er tidligere tovholder for Rigsarkivets afdeling der arbejder med dokumentationsundersøgelser, f.eks. arvingsundersøgelser. Ved efterhånden meget om arvings- tinglysnings- folkeregister og specialundersøgelser men vil altid gerne lære mere!

Søgeord: adam booking arkivar rigsarkivet kronegh

Kategori: Hovedkategori: Foredrag og booking

Foreningen Danske Slotte og Herregaarde (175) -

Tilmeldt: 19-11-2023 09:03:37

Foreningen er et samarbejde til fremme af unikke oplevelser på danske slotte og herregårde. Alle vore medlemmer har deres eget særlige kendetegn, og foreningen byder derfor velkommen til en kulturel mangfoldighed - et kongerige af oplevelser. Den kulturhistoriske oplevelse er vores fælles baggrund, hvorfor der venter unikke oplevelser, uanset om De blot ønsker at besøge stedet for sin historiske værdi eller ønsker at overnatte i disse fantastiske rammer.

Søgeord: slotte herregårde bygninger historiske kulturarv

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Foreningen for Kirkegårdskultur (31) -

Tilmeldt: 09-02-2024 22:41:05

Foreningen for Kirkegårdskulturs formål er at virke for, at kirkegårdenes æstetiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier bevares og udvikles således at kirkegårdene fremtræder som værdige begravelsespladser

Søgeord: forening bevarelse kultur kirkegårde æstetik

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Forlaget Akka (54) -

Tilmeldt: 09-12-2023 01:32:13

Forlaget udgiver primært lokalhistoriske puplikationer, frembragt af mennesker, der har rødder på Hammel egnen. Forlagets udgivelser kan købes hos Hammel Boghandel eller direkte fra Forlaget.

Søgeord: forlag akka bøger hammel historiebøger

Kategori: Underkategori: Forlag

Forlaget Grifo (265) -

Tilmeldt: 27-10-2022 15:30:38

Grifo er et lille bogforlag, som har specialiseret sig i udgivelse af bøger og undervisningsmateriale vedrørende slægtsforskning og historiske emner.

Søgeord: grifo forlag bøger udgivelser bogforlag

Kategori: Underkategori: Forlag

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening (76) -

Tilmeldt: 30-12-2023 11:14:44

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening havde sin stiftende generalforsamling d. 7. oktober 1981. Foreningen har siden arbejdet for at udbrede kendskabet til historien i Asminderød, Grønholt og Humlebæk sogne gennem afholdelse af arrangementer og andre egnede aktiviteter, og at indsamle lokalhistorisk materiale og data til belysning af områdets historie.

Søgeord: fredensborg humlebæk lokalarkiv asminderød nordsjælland

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Frederiksberg Stadsarkiv (1974) -

Tilmeldt: 13-09-2020 14:14:54

Frederiksberg Stadsarkiv er en institution under Frederiksberg Kommunes Kultur- og fritidsafdeling og ligger på Frederiksberg Rådhus. Stadsarkivet er Frederiksberg byhistoriske institution, som har til opgave at sikre og udbrede Frederiksberg Kommunes historie.

Søgeord: frederiksberg arkiv stadsarkiv rådhus byhistorie

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Frederiksborg Amts Historiske Samfund (272) -

Tilmeldt: 14-02-2023 13:44:37

Vi er Frederiksborg Amts Historiske Samfund – også kaldet FAHS. Vi fokuserer på historien i vores smukke Nordsjælland.

Søgeord: forening frederiksborg histoire fahs arkiv

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Frederikshavn Stadsarkiv (506) -

Tilmeldt: 19-07-2022 16:40:31

Frederikshavn Stadsarkiv er oprettet den 1. juni 2008, med det formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiver (før 1. januar 2007: Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuners arkiver), der har historisk interesse eller tjener til dokumentation af forhold for borgere og myndigheder, at stille arkivalier til rådighed til blandt andet forskningsformål samt at sikre bevaring af Frederikshavn Kommunes publikationer.

Søgeord: frederikshavn stadsarkiv arkiv samlinger

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver (162) -

Tilmeldt: 29-08-2023 12:40:37

Her kan du møde lokalarkiverne i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup.

Søgeord: facebook frederikssund lokalarkiv social arkiv

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Furesø Museer (286) -

Tilmeldt: 18-03-2023 13:38:13

Furesø Museer er et selvstændigt, statsanerkendt kulturhistorisk museum med rødder og ansvarsområde i Furesø Kommune.

Søgeord: furesø museum arkiv udstilling oplysning

Kategori: Hovedkategori: Museer

Fursamlingen (424) -

Tilmeldt: 30-09-2022 21:34:06

Fuur-Samlingen er en privat lokal- og personalhistorisk samling, der koncentrerer sig om et enkelt kirkesogn, øen Fur i Limfjorden.

Søgeord: fur ø limfjorden samling katalog

Kategori: Hovedkategori: Leksikon og wikipedia

Fynsbibliografien (120) -

Tilmeldt: 04-09-2023 12:50:55

Fynsbibliografien er databasen med litteraturhenvisninger til al væsentlig litteratur om Fyn og fynske forhold. Databasen opdateres løbende. I Fynsbibliografien kan man finde: Lokalhistoriske bøger, tidsskrifter, årbøger og artiklerne i disse. Film og jubilæumsskrifter registreres også. I alt flere end 58.000 litteraturhenvisninger om Fyn og fynske forhold.

Søgeord: fynsbibliografien database litteratur henvisninger fyn

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Fængselshistorisk Selskab (244) -

Tilmeldt: 31-01-2023 12:36:22

Interessen for fængslernes historie har været der næsten lige så længe som fængslerne selv. Fængslernes historie er i høj grad et spejlbillede af hele samfundets historie – et væsentligt spejlbillede, selvom det fra tid til anden kan være karikeret og uhyggeligt. Fængselshistorisk Selskab er stiftet for at styrke de lokale initiativer og for at samordne og videreudvikle kendskabet til og interessen for Fængselsvæsenets/Kriminalforsorgens historie.

Søgeord: fængsel historie kriminel forsorg selskab

Kategori: Hovedkategori: Kriminalhistorie og strafferetslige links

Geneablog - Kenneth Konrad Knudsen (286) -

Tilmeldt: 11-09-2022 10:06:29

Jeg hedder Kenneth Konrad Knudsen og er født og opvokset i Nørre Snede i Midtjylland. Men rent slægtshistorisk interesserer jeg mig mest for Himmerland og Vendsyssel, hvor 90 % af mine aner stammer fra.

Søgeord: Kenneth himmerland slægt midtjylland privat

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Genealogy Indexer - Historiske byfortegnelser (317) -

Tilmeldt: 19-08-2022 20:42:30

Søg i mere end 429.000 sider med historiske mapper, primært fra lande i Central- og Østeuropa, sammen med 32.000 sider med polske og russiske militærdokumenter (lister over officerer, ofre osv.), 40.000 sider med samfundshistorier og personlige historier og 16.000 sider af polske gymnasieårsrapporter og andre skolekilder.

Søgeord: øst europa polen byer rusland

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Europa

Geofyn.dk (454) -

Tilmeldt: 22-10-2022 21:42:20

Geo Fyn er et geodatasamarbejde ejet af de fynske kommuner og en del af Erhvervshus Fyn. Det er her muligt at se forskellige baggrundskort, som topografiske kort og historiske luftfoto-serier, tilføje en række korttemaer, læse informationer om disse, samt tegne, tage mål, udskrive kort, mv.

Søgeord: fyn geografi maps kort fotos

Kategori: Hovedkategori: Luftfotos, kort og matrikler

Gjøl lokalhistoriske arkiv og forening (231) -

Tilmeldt: 20-01-2023 14:21:48

På Gjøl Lokalarkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, fiskeri, strandinger, egnens erhvervliv og meget mere.

Søgeord: gjøl lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark