Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
Alle søgeord
Prøv også den nye funktion, som viser samtlige søgeord fra alle links på 1 engang.

Tryk her
32 resultater for viborg
Bondeslægt Med Aner Blandt Rådmænd, Præster Og Uradel (120) -

Tilmeldt: 24-04-2024 09:53:30

En slægtshistorie fra Himmerland. Denne slægtshistorie tager udgangspunkt i Niels Christian Christensen, der blev født i 1907 i Simested i Himmerland og døde i Århus i 1966. Hans aner var næsten alle sammen fra Himmerland med ganske få undtagelser fra områder, der støder om mod Himmerland: Ålborg og Østjylland. Desuden havde hans slægt rødder tilbage til rådmandsslægter og gejstlige familier i Viborg og derigennem til meget store dele af den danske uradel, der kan føres tilbage til Toke Trylle omkring år 1000.

Kategori: Hovedkategori: Bøger

Familien Jacobsens Slægtsdatabase (405) -

Tilmeldt: 25-01-2023 10:27:45

Velkommen til Carsten Kjær Jacobsen og Johanne Jacobsen (født Hansen) slægts. Slægten Jacobsen spænder fra Ungarn, Langeland, Viborg, Randers, Ålborg, Haverslev, København og til Nordborg på Als. Slægten Hansen kommer fra hele Nordals, Vester Sottrup, Broager og Munkbrarup i Tyskland. og da Als er en Ø er der forbindelser til mange gamle slægter herfra.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Favrskov Kommune (258) -

Tilmeldt: 27-07-2023 11:16:05

Favrskov Kommune er en kommune i Østjylland under Region Midtjylland med 49.408 indbyggere, som omfatter byerne Hadsten, Ulstrup, Hammel, Thorsø og Hinnerup hvor sidstnævnte er kommunesæde. Kommunen beliggende med Aarhus mod sydøst, Randers mod nord, Viborg mod nordvest og Silkeborg mod sydvest.

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Fjends Egnshistoriske Forening (351) -

Tilmeldt: 14-06-2023 09:29:58

Fjends Egnshistoriske Forenings formål er at medvirke til bevarelse og udbredelse af kendskab til egnens historie, og udgivelse af hæfter og bøger. Foreningens virke er primært rettet mod den vestlige del af Viborg Kommune.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Foreningen De fem Halder (113) -

Tilmeldt: 01-05-2024 00:22:30

Her vil vi fortælle om det arbejde, som foreningen og andre involverede gør for at bringe det unikke område omkring Hald Hovedgaard frem i lyset og for at udvikle De fem Halder (tre voldsteder, en tidligere herregårdsplads og en stadig eksisterende herregård) til en usædvanligt historisk seværdighed.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Gamle billeder fra Viborg og Omegn (519) -

Tilmeldt: 27-07-2022 13:07:19

Facebook gruppe med gamle billeder fra Viborg egnen.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Grathe Kirke (453) -

Tilmeldt: 15-07-2023 12:16:22

Grathe Kirke er en kirke i Grathe Sogn i det tidligere Lysgård Herred, Viborg Amt, nu Silkeborg Kommune. Sognet er udskilt af Vinderslev Sogn og Thorning Sogn. Kirken blev opført som en filialkirke i årene 1916-17 og indviet 20. maj 1917.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Hald Ege Samlingen (354) -

Tilmeldt: 13-04-2023 15:05:33

Hald Ege Samlingen er et lille lokalmuseum under Viborg Museum. Vi har indrettet os i en af barakkerne fra Lazaretlejren i 1917.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Historisk Samfund Viborg (401) -

Tilmeldt: 30-04-2023 16:01:16

En række personer med historisk interesse i det daværende Viborg Amt besluttede i slutningen af 1920’erne at etablere et fællesskab og oprette en forening til fremme af denne interesse. Den 20. november 1928 blev Historisk Samfund stiftet.

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Ikast-Brande Kommune (306) -

Tilmeldt: 03-08-2023 14:51:36

Ikast-Brande Kommune er en kommune i Region Midtjylland. Den blev dannet efter strukturreformen i 2007 og ligger øst for Herning Kommune, nord for Vejle Kommune, vest for Silkeborg Kommune og syd for Viborg Kommune.

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Ikast-Brande Kommune (314) -

Tilmeldt: 09-08-2023 10:51:54

kast-Brande Kommune er en kommune i Region Midtjylland. Den blev dannet efter strukturreformen i 2007 og ligger øst for Herning Kommune, nord for Vejle Kommune, vest for Silkeborg Kommune og syd for Viborg Kommune.

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Jette Hartmeyer (234) -

Tilmeldt: 25-10-2023 14:35:31

Velkommen til min hjemmeside som handler om min og min mands slægt. Jeg har slægtforsket i mange år og er kommet rigtig langt tilbage i min slægt. Min mors slægt navne er: Koch- Hoop - Ring- Hammer - Mertz - Svendler - Olsen - Jensen og Mortensen Slægterne stammer fra Hørsholm - Birkerød - Holbæk - Farum - Rønne - Maribo og Slesvig Holstein. Min fars slægt navne er: Pedersen - Degn - Drage - Sværke - Strange - Lise - Ræv - Willumsen - Jensen og Henriksen. Slægterne stammer fra : Torkildstrup - Tingsted - Kraghave - Falkerslev - Ønslev og Nykøbing FL. Tom`s fars slægtnavne er: Hartmeyer - Frandsen - Lang - Holm - Bech - Davidsen - Lund- Schytte - Aaboe - Torst - Killerich - og Zeuthsen. Slægterne stammer fra: Frederikshavn - Viborg - Århus - Åbenrå - Svendborg og Odense. Tom`s mors slægtnavne er: Hansen -Andersen - Larsen - Wilhelmsen - Rasmussen. Slægterne stammer fra: Skovlænge - Krønge - Brandstrup - Rersnæs - Havløkke.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Kongenshus Mindepark (487) -

Tilmeldt: 19-07-2022 16:55:09

For at hædre hedebøndernes slidsomme arbejde blev den selvejende institution ”Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere” stiftet i 1942. I 1953 blev mindeparken indviet, en natur-, kultur- og historisk oplevelse lidt ud over det sædvanlige.

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Lokalhistorisk Forening for Karup området (791) -

Tilmeldt: 08-05-2020 08:23:27

Lokalhistorisk Arkiv i Karup er oprettet i 1979. Det er en selvstændig institution under Viborg Museum og Kulturudvalget, og kommunen yder et årligt tilskud til arkivets drift. Lokalhistorisk Forening (se denne) er støtteforening for arkivet, og dens bestyrelse udpeger medlemmer til arkivets styrelse. Denne styrelse holder møde mindst to gange årligt, og medlemmerne er Karlo K. Hansen, som er formand, Birthe Nexø, der er næstformand, samt Anders Bertel. Se vedtægterne under Årsberetninger, vedtægter m.m.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Michael Axelsen - Min slægt (370) -

Tilmeldt: 08-11-2022 10:00:53

Jeg forsker i min egen slægt fortrinsvis i Danmark; Sjælland (midt, nordøst, syd og øst), Jylland (Holmsland, Varde, Vejle, Viborg-egnen og Aalborg), Fyn (sydøst), Sydslesvig (Amrum, Bredsted og Nørregårdsskov) samt Bornholm, Langeland og Samsø.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Morsø Kommune (453) -

Tilmeldt: 16-07-2023 17:19:57

Morsø Kommune i Viborg Amt blev dannet ved kommunalreformen i 1970. Ved strukturreformen i 2007 forblev kommunens omfang uændret, men den kom under Region Nordjylland. Kommunen omfatter øen Mors med Agerø i Limfjorden.

Kategori: Underkategori: Region Nordjylland

Niels Sørensens website (342) -

Tilmeldt: 17-03-2023 10:22:28

Jeg har gennem mange år forsket i mine aner og disses efterkommere. Jeg har indsamlet mange oplysninger fra folketællinger, kirkebøger og skifter. Min hjemmeside vedrører hovedsageligt i Århus, Skanderborg, Viborg, Randers amter. Jeg håber, du vil finde brugbare oplysninger.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Ole Munks slægtssider (228) -

Tilmeldt: 17-10-2023 09:00:19

Slægtsdatabase med ca. 10.000 personer fortrinsvis fra Jylland med følgende gamle amter: Hjørring, Aalborg, Viborg, Randers og Skanderborg.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Skals lokalhistoriske arkiv (412) -

Tilmeldt: 24-10-2022 10:19:15

Det lokalhistoriske arkiv i Skals er en forening med ca. 220 medlemmer. Foreningens indtægter er medlemskontingent samt tilskud fra Viborg Kommune. Arkivet arbejder med registrering, behandling, arkivering af indleverede materiale, samt servicering af arkivets gæster. Besvarelse af mail henvendelser varetages af bestyrelsen. Har i historiske spørgsmål om personer, bygninger eller er i besiddelse af fotografier, dokumenter, malerier som i mener kan have interesse for Lokalhistorisk arkiv i Skals, bedes i kontakte os. Vi scanner gerne disse. Vi modtager også gamle protokoller fra foreninger, samt slægtsbøger fra private.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Skovgaard Museet (1198) -

Tilmeldt: 26-11-2019 16:22:32

Skovgaard Museet har eksisteret siden 1937, da byrådett i Viborg besluttede at hædre skaberen af al fresco-malerierne i Viborg Domkirke, Joakim Skovgaard, ved at oprette et museum for ham, hans familie, og for de andre kunstnere, som medvirkede ved udsmykningen af Viborg Domkirke.

Kategori: Hovedkategori: Museer

Slægten - En stamme med forgreninger (317) -

Tilmeldt: 25-03-2023 16:23:08

Denne slægtsside består af en database med mere end 11.500 personer. Zenitas slægt består af familierne Lund (Viborg amt), Albertsen (Viborg amt), Laursen (Ringkøbing amt) og Jespersen (Ringkøbing amt). Christians slægt knytter sig til familierne Jessen (Vejle amt), Kofoed (Bornholm), Jørgensen (Ringkøbing amt) og Kjeldsen (Ribe amt - med forgreninger til Tyskland og Norge). Og ikke at forglemme forgreninger til USA.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Slægtskrøniken af Keld Lundberg (273) -

Tilmeldt: 16-07-2023 08:46:02

Jeg begyndte at forske i mine aner i sommeren 2002. Min slægt har sine rødder solidt plantet i den jyske muld, og stammer primært fra Randers, Viborg og Aalborg Amt. Udover de almindelige patronymer -sen og -datter indeholder mine aner også slægtsnavne som fx Aagaard, Bach, Baltser (eller Baltzar), Bruus, Godske, Hold, Molboe, Præst, Rygaard og Rytter. På min mors side er der dog en afstikker til Obermeiser ved Kassel i Tyskland, hvor jeg støder på slægtsnavne som fx Autze, Brasse, Finis, Heere, Hold, Kepper, Nolte, Thiele med flere.

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Tjele Lokalhistorisk Arkiv (369) -

Tilmeldt: 14-06-2023 06:29:43

Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv, som ejes af Viborg Kommune, er en institution, som organisatorisk henhører under Museumsforvaltningen, og som politisk er underlagt Kultur- og Fritidsudvalget. Arkivets virkeområde er sognene: Rødding, Løvel, Pederstrup, Vammen, Lindum, Bigum, Tjele, Nr. Vinge, Voming, Kvoming, Hammershøj, Ørum, Viskum og Vejrum.

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Viborg Bibliotek (1033) -

Tilmeldt: 24-07-2021 09:50:02

Viborg biblioteks hjemmeside

Kategori: Hovedkategori: Biblioteker

Viborg Domkirke (629) -

Tilmeldt: 10-02-2023 20:56:18

Viborg Domkirke er domkirke i Viborg Stift og samtidig sognekirke for Viborg Domsogn, som omfatter den nordlige del af det centrale Viborg. Kirken var oprindelig indviet til Vor Frue, dvs. Jomfru Maria.

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Viborg Kommune (709) -

Tilmeldt: 30-09-2023 16:48:44

Viborg Kommune er en kommune i Region Midtjylland efter Kommunalreformen i 2007.

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Viborg lokalarkiv - lille video om flytning (207) -

Tilmeldt: 10-10-2023 13:24:50

Lille video om flytningen af Viborg Lokalarkiv, fra Jueltorvet til Tagtækkervej.

Kategori: Hovedkategori: Youtube

Viborg Museum (640) -

Tilmeldt: 20-07-2021 12:50:26

Detaljer og info om Viborg Museum

Kategori: Hovedkategori: Museer

Viborg Slægtsforskning - del 1 - TV Midtjylland (329) -

Tilmeldt: 23-03-2023 10:33:16

Fredag den 29. september 2017: "Té med Teddy" - med Viborg Slægtsforskning, del 1. Studievært: Jesper T.L. Nielsen. Teknik: Marc Bray.

Kategori: Hovedkategori: Youtube

Viborg Slægtsforskning - del 2 - TV Midtjylland (336) -

Tilmeldt: 23-03-2023 10:35:00

Lørdag den 30. september 2017: "Té med Teddy" - med Viborg Slægtsforskning, del 2. Studievært: Jesper T.L. Nielsen. Teknik: Marc Bray.

Kategori: Hovedkategori: Youtube

Viborg Slægtsforskning - del 3 - TV Midtjylland (327) -

Tilmeldt: 23-03-2023 10:56:09

Fredag den 6. oktober 2017: "Té med Teddy" - med Viborg Slægtsforskning, del 3. Studievært: Jesper T.L. Nielsen. Teknik: Marc Bray.

Kategori: Hovedkategori: Youtube

Viborg Slægtsforskning - del 4 - TV Midtjylland (318) -

Tilmeldt: 23-03-2023 10:57:18

Lørdag den 7. oktober 2017: "Té med Teddy" - med Viborg Slægtsforskning, del 4. Studievært: Jesper T.L. Nielsen. Teknik: Marc Bray.

Kategori: Hovedkategori: Youtube