Tandlæger 1853-1930 (144)

Listen udtrækker nogle af de danske tandlæger der optræder med biografi fra årene 1853-1930 i rå form. Det er kun dem med foto som kommer med i dette projekt. Projektet gør deslige biografierne søgebar og postes ud fra original teksten. Der vil delvis være korrigering i nogle af teksterne og tandlægerne vises som udgangspunkt med nyeste i top, men kan tilvælges med visning af alfabetisk. Er der et stort "K" ved profilen, vil der være henvisning eller oplysning af kilder i en eller anden form. Der opdateres i et roligt tempo, indtil alle personer er med.Aagaard, Peder Deichmann
Tilføjet: 28-04-2024
Aagaard, Peder Deichmann, født d. 6. Januar 1879 i Ulriksdal, Nørre Vedby Sogn, Maribo Amt. Søn af Kammerråd David Hornsyld Aagaard og Ida Vilhelmine Daniels. Præliminæreksamen 1895 fra Østre Borgerdydskole i København. Boghandlermedhjælper fra 1895-1911. Tandlægeeksamen 1914. Assistenttjeneste i Danmark 1915-26. Praktiserer i København siden 1927.
Aagaard-Nielsen, Mathilde Caroline f. Jensen
Tilføjet: 28-04-2024
Aagaard-Nielsen, Mathilde Caroline, f. Jensen. Født d. 28. August 1881 i Sønderskovgaard, Borris, Ringkøbing Amt. Datter af Jens Mathias Christensen og Kirsten Jørgensen. Præliminæreksamen 1898 fra Tarm Realskole. Tandlægeeksamen taget d. 30. Juni 1905. Vikar og Assistenttjeneste i Danmark fra 1905-06. Praktiserede i Skive 1906-27. Studierejse til Berlin i 1906. Medlem af bestyrelsen for D. T. F.s 7. Kreds af 1919. Gift d. 6. Marts 1908 med Svensk Vicekonsul og købmand Niels Aagaard Nielsen.
Aasted, Anna, f. Halse
Tilføjet: 28-04-2024
Aasted, Anna, f. Halse. Født d. 13. Oktober 1895 i Skive. Datter af Snedkermester Ludvig Halse og Dorthea Aasted. Realeksamen 1913 fra Skive kommunale Skole. Tandtekniker 1913-14. Tandlægeeksamen i sommeren 1916. Assistenttjeneste i Danmark 1916-19. Praktiserer i København siden 1919. Gift 31. December 1916 med Tapetserermester Niels Christian Severin Aasted.
Achen, Mathilde
Tilføjet: 28-04-2024
Achen, Mathilde. Født 27. November 1892 i Slagelse. Datter af købmand Svend Sophus Henrik Michael Achen og Mathilde Jensen. Realeksamen med tillægsprøve fra Slagelse private mellem og realskole. Tandlægeeksamen 26. Juni 1914. Assistenttjeneste i Danmark og Norge 1914-22. Studieophold ved University of Illinois i Chicago. D. D. S. 1922. Praktiserer i København siden 1923.
Adsbøl, Carl Emil Frederik
Tilføjet: 28-04-2024
Adsbøl, Carl Emil Frederik, (Navneforandring fra Frandsen 1915). Født d. 25. Juli 1890 i København. Søn af Skomager Carl August Peter Frandsen og Ida Kristine Frederiksen. Præliminæreksamen 1908 fra Tarm Realskole. Ophold i England i 1 år. Stud. jur. Tandlægeeksamen 1917. Assistenttjeneste i Schweiz og Danmark. Praktiserede i Skovshoved 1919-22. Praktiserer i København siden 1922. Studierejse til Tyskland 1926, til Schweiz 1928 og til Østen i 1930. Assistent ved Tandlægeskolen. Bestyrelsesmedlem af Tandlægesamfundet 1918-19 og af Tandlægeorganisationen 1925-26. Gift d. 23. December 1917 med Gerda Hartmann.
Agerbæk, Peder Pedersen
Tilføjet: 28-04-2024
Agerbæk, Peder Pedersen, (Navneforandring fra Pedersen i 1893). Født d. 8. Januar 1871 i Agerbæk, Ribe Amt. Søn af gårdejerr Christen Hinkbøl Pedersen og Kristine Marie Jensen. Landvæsenselev. Studentereksamen 1891, priv. dimitt. Lægeeksamen i sommeren 1899. Uddannelse som Tandlæge sommeren 1899. Praktiserede som læge. Videreuddannelse som Tandlæge 1905-06. Praktiserer som Tandlæge i Ribe siden 1915. Om Lægevirksomheden se »Den Danske Lægestand«. Gift d. 7. Januar 1900 med Emilie Jørgine Pedersen.
Agger, Harald
Tilføjet: 28-04-2024
Agger, Harald, født d. 11. April 1889 i Struer. Søn af Købmand Stephan Agger og Maren Jensine Schou. Præliminæreksamen i 1905 fra Struer Realskole. Tandlægeeksamen i Juli 1910. Assistenttjeneste i Sverige og Schweiz 1910-13. Praktiserer i Holstebro siden 1913. Gift d. 25. September 1915 med Karen Margrethe Ingeborg von Späth.
Alvar, Elith Magnus Hjalmar
Tilføjet: 28-04-2024
Alvar, Elith Magnus Hjalmar, (Navneforandring fra Hansen 1911). Født d. 10. Juni 1877 i København. Søn af Snedkermester Anders Emil Hansen og Laura Christine Bergliot Thorberg. Præliminæreksamen i 1893, priv. dim. Tandlægeeksamen d. 21. December 1898. Vikar og Assistenttjeneste i Norge 1899-1901. Praktiserede i København 1901-25. Praktiserer i Charlottenlund siden 1925. Censor ved Tandlægeskolens afdeling for Tandfyldningslære 1916-28. Medlem afK. T.f.s Bestyrelse 1908-11. Næstformand sst. 1911-12. Gift d. 24. December 1906 med Gerda Marie Hvilsom.
Alvig, Ellen
Tilføjet: 28-04-2024
Alvig, Ellen. Født d. 23. September 1902 i Aidt Sogn, Viborg Amt. Datter af læge Jens Christian Alvig og Christine Petersen. Studentereksamen i 1921 fra Th. Langs Skole, Silkeborg. Tandlægeeksamen 17. Juni 1929. Assistenttjeneste i Danmark siden 1929.
Amsinck, Vilhelm
Tilføjet: 28-04-2024
Amsinck, Vilhelm. Født 1862 paa Femern. Død d. 24. December 1911 i København. Søn af distriktsforstander Amsinck, Femern. Tandlægeeksamen i 1888. Assistenttjeneste i København. Praktiserede i København fra 1889-1911. Studieophold i Berlin. (Nekrolog i Tandlægebladet 1912, S. 1).
Andersen, Aage Alfred
Tilføjet: 28-04-2024
Andersen, Aage Alfred, født d. 5. December 1888 i Kolding. Søn af Købmand Conrad Emil Alfred Andersen og Emma Theresia Koops. Præliminæreksamen i 1907 fra Kolding Realskole. Tandlægeeksamen d. 17. December 1912. Assistenttjeneste i Danmark og Schweiz fra 1913-15. Praktiserer i Silkeborg siden 1915. Skoletandlæge i Silkeborg siden 1917. Gift d. 3. November 1918 med Karie Stoye.
Andersen, Baltzer
Tilføjet: 28-04-2024
Andersen, Baltzer, født d. 28. Marts 1876 paa Bjørnhøjgaard, Trige Sogn, Aarhus Amt. Præliminæreksamen i 1892 fra Skanderborg Realskole. Stud, pharm. i 1894, exam, pharm. i 1897. Tandlægeeksamen i 1900. Praktiserede i Aarhus 1901-1914. Praktiserer i København siden 1914. Studieophold og assistenttjeneste i Berlin 1900-01 og 1914. Formand i den lokale Komité for Skoletandpleje i Aarhus 1912-14, og påbegyndte som sådan forarbejdet til oprettelsen af Aarhus Skoletandklinik. Redaktør af Tandlægebladet i 1915. Censor ved Tandlægeskolens Afdeling for elementær Proteselære siden 1914. Konstitueret som Chef for Tandlægeskolens Afdeling for elementær Proteselære i efterårssemestret i 1929.
Andersen, Holger Moselund
Tilføjet: 28-04-2024
Holger Moselund, født 24. Januar 1899 i Gjerlev, Randers Amt. Søn af Mejeribestyrer Anders Christian Andersen og Anna Jørgensen. Studentereksamen i 1919 fra Randers Statsskole. Kontorassistent 1920-22. Tandlægeeksamen 25. Juni 1925. Assistenttjeneste i Norge 1925-27. Praktiserer i Horsens siden 1927.
Andersen, Kristiane Nanna
Tilføjet: 28-04-2024
Andersen, Kristiane Nanna, født d. 17. Oktober 1876 i Saxild ved Odder. Død d. 2. Aug. 1905 i Aalborg. Datter af Lærer Andersen. Tandlægeeksamen i Juli 1902. Praktiserede i Aalborg. (Nekrolog i Tandlægebladet August 1905, S. 181).
Andersen, Nicolai Thomas
Tilføjet: 28-04-2024
Andersen, Nicolai Thomas, født 2. Oktober 1843 i Boller ved Horsens. Død 18. Juni 1911 i Aalborg. Søn af Smed Anders Andersen og Jochumine Thomasdatter. Præliminæreksamen fra Horsens Latinskole. Dyrlægeeksamen Juli 1865. Prakt. Dyrlæge i Skanderborg og Aarhus. Reservedyrlæge i Hæren med Garnison i Aarhus og København 1870. Tandlægeeksamen 10. Juli 1872. Praktiserede i Aalborg fra 1872-1911. Kirkeværge for Vor Frue Kirke i Aalborg fra ca. 1890. Gift 24. Juni 1873 med Johanne Maria Ziegler. (Nekrolog i Tandlægebladet 1911, S. 139).
Andreasen, Niels Valdemar
Tilføjet: 28-04-2024
Andreasen, Niels Valdemar, født 2. Marts 1892 i Vejle. Søn Andresen, af Skomagermester Lauritz Jensen Andreasen og Laurine Kirstine Jensen. Præliminæreksamen 1908 fra Vejle Borger og Realskole. Stud, pharm. Exam, pharm. 1912. Tandlægeeksamen 1916. Praktiserer i Horsens siden 1919. Gift 24. Januar 1925 med Pouline Hansen.
Andresen, Andreas Lauritz
Tilføjet: 29-04-2024
Andresen, Andreas Lauritz, født 23. Juli 1897 i Slagelse. Død 24. November 1928 i København. Søn af Bogholder Andreas Chr. Andresen og Anna Jacobsen. Præliminæreksamen i 1913 fra Slagelse Realskole. Tandlægeeksamen 1920. Assistenttjeneste i Danmark 1920-22. Praktiserede i København 1922-28. (Nekrolog i »Månededlige Meddelelser fra Dental Depot Poul Steffensen« November 1928).
Andresen, Ellen Sofie, f. Boberg
Tilføjet: 29-04-2024
Andresen, Ellen Sofie, f. Boberg. Født 29. Juni 1879. Datter af Tandlæge Niels Peter Richard Boberg og Anna Nicoline Hald. Tandlægeeksamen Sommeren 1901. Assistenttjeneste i København 1902 og i Capetown 1902-04. Praktiserede i Hellerup 1904-08, i København 1908—15. Studieophold i Zürich 1909. Jus. prac. i England som Skoletandlæge under Krigen. Praktiserer i Kingston, London. Gift 3. December 1915 med Grosserer P. Andresen
Andresen, Hans Theodor Anders Berginus
Tilføjet: 29-04-2024
Andresen, Hans Theodor Anders Berginus. Født 20. Oktober 1888 i København. Søn af Fyrskibsfører Theodor Andreas Marius Andresen og Marie Andersen. Præliminæreksamen i 1904. Stud, pharm. 1904, exam, pharm. 1908. Tandlægeeksamen Juli 1912. Assistenttjeneste i Danmark, Schweiz og Tyskland 1912-15. Praktiserede i Haslev 1915-19, i Bangkok 1920, i Middelfart 1921-25, i Singapore 1925-26, i Ringkøbing siden 1926. Tandlæge ved Sindssygehospitalet ved Middelfart fra 1921-25. Studierejser til Berlinske Lazaretter for Kæbefrakturer 1915 og 1916. Gift 30. April 1917 med Lili Hansen-Reistrup
Andresen, Viggo Valdemar Julius
Tilføjet: 29-04-2024
Andresen, Viggo Valdemar Julius. Født 31. Maj 1870 i København. Søn af Guldsmed Johan Peter Nikolai Andresen og Rosalie Josephine Christensen. 4. Klasses Hovedeksamen 1886 fra Maribos Skole, København. Tandlægeeksamen Maj 1889. Assistenttjeneste i Danmark og Schweiz 1889-92. Praktiserede i Vejle fra 1892-1902, i København 1902-1925. Tandlæge ved Rigshospitalet, 1910-17. Censor i Anatomi ved Tandlægeskolen 1910-17. Bestyrer af Orthodontia Afdelingen paa Statens Tandlægeinstitut i Oslo Sept. 1925. Professor orthodont. Redaktør af Tandlægebladet 1913-14. Stifter af »Tandlæge Samfundet« 1918 og af »Dansk Odontologisk Selskab« 1923. Udgiver og Redaktør af Tidsskrift for Tandlæger fra 1918-25. Bibliografi findes i dette Tidsskrift Nr. 3, 1920. Senere offentliggjort: Undersøgelser om Salivas Reaktion, om Tandemaljens fysiologiske og artificielle Mineralisation, samt om Dentinanæstesi. Korresponderende Medlem af Deutsche Gesellschaft für Orthodontie fra 1912. Udnævnt til Dr. med. dent, honoris causa af det medicinske Fakultet ved Universitetet i Würzburg 15. Juni 1923. Gift 31. Maj 1895 med Arvida Conradine Christiane Claesson.
Andresen, Yalmar
Tilføjet: 29-04-2024
Andresen, Yalmar, født 19. Januar 1908 i Hamburg, Søn af Toldkontrollør Andreas Christian Nissen Andresen og Emma Schlinsag. — Studentereksamen 1926 fra Aabenraa Statsskole. Stud. mag. 1926—27. Filosofikum 1927. Tandlægeeksamen 1930. Assistenttjeneste i Danmark siden 1930.
Anthonisen, Harriet Elfride
Tilføjet: 29-04-2024
Anthonisen, Harriet Elfride. Født 10. December 1900 i Nordby, Fanø. Datter af praktiserende Læge Niels Hansen Anthonisen og Mette Brinch. Studentereksamen i 1919 fra Esbjerg Gymnasium. Filosofikum 1920. Tandlægeeksamen 29. Juni 1925. Vikartjeneste i Danmark, Norge og Tyskland. Assistent ved Bergens komm. Skoletandklinik siden 1926.
Arensborg, Carl Otto Christen Laurentzius Dehlholm
Tilføjet: 29-04-2024
Arensborg, Carl Otto Christen Laurentzius Dehlholm. Født 5. Juli 1896 paa Foldbygaard, Foldby Sogn, Aarhus Amt. Adoptivsøn af Grosserer Willum Arensborg og Christence Christensen. Realeksamen 1912 fra Østre Borgerdydsskole, København. Stud, polyt. 1912-13. Tandlægeeksamen 19. Juni 1917. Vikar og Assistenttjeneste i Danmark og Sverige 1917-20. Praktiserede i Ringkøbing 1920-25. Praktiserer i Middelfart siden 1925. Tandlæge ved Middelfart Sindssygeanstalt siden 1925. Gift 22. April 1921 med Anna Marie Nissen.
Arent, Laura Kristine Viktoria Falk
Tilføjet: 29-04-2024
Arent, Laura Kristine Viktoria Falk, f. Falk-Burchart, født 1. Marts 1889 i Helsingør. Datter af Isenkræmmer Jacob Christian Falk-Burcharth og Victoria Vilhelmine Jacobsen. — Præliminæreksamen 1905 fra Faaborg Realskole. Tandlægeeksamen 16. September 1910. Assistenttjeneste i Danmark og Schweiz 1911-12. Praktiserede i Slagelse 1912—19, i København 1919-30. Praktiserer ikke. Gift 8. Maj 1914 med Kaptajn Hans Otto Severin Vilhelm Arent.
Arnkiel, Hans Michael
Tilføjet: 29-04-2024
Arnkiel, Hans Michael, født 1. April 1852 i København. Søn af Proprietær og Postmester Hans Michael Arnkiel, Gaabense og J\ne Margrethe Michelsen. — Præliminæreksamen Marts 1867 fra Melchiors Borger* og Realskole, København. Stud, pharm. 1867, exam pharm. 1871, cand, pharm. 1873. Pharmaceut 1873 —76. Materialist i Aalborg 1876—77. Tandlægeeksamen 4. December 1877. Praktiserede i København 1878—83. Skolelærereksamen 1883. Kommunelærer i København 1883—93, Viceskoleinspektør ved Sjællandsgades Kommuneskole 1893-1922. Gift 1) 21. Oktober 1876 med Christine Margrethe Potter. 2) 28. Oktober 1893 med Christine Jespermine Jørgensen.
Arntzen, Carl Ulrik Sylvester
Tilføjet: 29-04-2024
Arntzen, Carl Ulrik Sylvester, født 2. Oktober 1838 i Aarhus. Død 21. Maj 1924 i København. Søn af Overlærer ved Aarhus Latinskole Ole Christian Ludvig Arntzen og Vilhelmine Susanne Laub. — Studentereksamen 1857 fra Aarhus Latinskole. Stud. med. 1. Del af medicinsk Embedseksamen 1863. Underlæge ved Feltartilleriet 1863—64. Tandlægeeksamen 10. November 1868. Assistenttjeneste 1870—85. Praktiserede i København 1886-98. Medlem af Eksamenskommissionen for Tandlæger 1877—90, Censor ved Tandlægeskolen 1890-1909. Medlem af D. T. F.s Bestyrelse 1873—86, Formand 1886—88. Næstformand i »Tandlægeselskabet«. Æresmedlem af D. T. F. 27. Februar 1910. Gift Oktober 1875 med Camilla Vilhelmine Birch. (Nekrolog i Tandlægebladet 1924, S. 277).
Asmussen, Inger Marie Alice Juul
Tilføjet: 29-04-2024
Asmussen, Inger Marie Alice Juul, født 22. September 1907 i Odense. Datter af Dyrlæge Hans Chr. Juul Asmussen og Marie Elisabeth Alliverdi. Studentereksamen 1926 fra Skt. Knuds Gymnasium i Odense. Tandlægeeksamen 27. Juni 1929. Assistenttjeneste i Danmark siden 1929.
Bagge-Hansen, Else Marie, f. Andersen
Tilføjet: 29-04-2024
Bagge-Hansen, Else Marie, f. Andersen, født 17. August 1903 i København. Datter af Generalmajor F. F. Andersen og Emilie Schalburg. — Studentereksamen 1922 fra N.Zahles Skole. Filosofikum 1923. Tandlægeeksamen 1926. Assistenttjeneste i Danmark og Norge 1926-28. Praktiserer i København siden 1928. Assistent paa Frederiksberg komm. Skoletandklinik siden 1928. Gift 31. September 1928 med Ingeniør, cand. polyt. H. F. Bagge-Hansen.
Bagger, Anna, f. Nielsen
Tilføjet: 29-04-2024
Bagger, Anna, f. Nielsen, født 19. December 1899 i Sværdborg, Præstø Amt. Datter af Gaardejer Hans Peter Niel* sen og Elisabeth Christine Larsen. — Realeksamen 1916 fra Næstved komm. Mellem og Realskole. Tandlægeeksamen 21. Juni 1921. Vikar* og Assistenttjeneste i Danmark 1921—25. Praktiserer i Vordingborg siden 1925. Gift 29. September 1925 med Automobilforhandler Carl Adolf Bagger.
Bagges, Jørgen
Tilføjet: 29-04-2024
Bagges, Jørgen, (Navneforandring fra Jørgensen 1913), født 1. August 1877 i Lindved, Sindbjerg, Vejle Amt. Død Februar 1920 i Grindsted. Søn af Gaardejer Jens Baggesgaard Jørgensen og Mette Kaspersen. Præliminæreksamen 1900 fra Herning Realskole. Tandlægeeksamen 24. December 1904. Praktiserede i Struer 1905-07, i Herning 1907-13, i København 1913-14, i Randers 1914-15, i Grindsted 1915-20.
Balslev, Lauritz Luja
Tilføjet: 29-04-2024
Balslev, Lauritz Luja, født 31. Marts 1888 i Vesterhæsinge, Fyn. Søn af Biskop Lauritz Nicolaj Balslev og Marie Magdalene Fenger. 4. Klasses Hovedeksamen 1906 fra Odense Latinskole. Tandlægeeksamen Sommeren 1912. Assistenttjeneste i København 1912-19. Praktiserer i København siden 1919.
Balslev, Niels Henrik Hoffmeyer
Tilføjet: 29-04-2024
Balslev, Niels Henrik Hoffmeyer, f. 5. September 1884 i Ulfborg Præstegaard, Ringkøbing Amt. Søn af Sognepræst Christian Frederik Balslev og Kristine Sofie Hoffmeyer. — Præliminæreksamen 1901 fra Roskilde Kathedralskole. Tandlægeeksamen December 1905. Assistenttjeneste i Danmark 1906—1909. Praktiserer i København siden 1909. Medlem af K. T. F.s Bestyrelse siden 1922. Gift 12. November 1909 med Malin Wibroe.
Barnow, Carl Christian
Tilføjet: 29-04-2024
Barnow, Carl Christian, (Navneforandring fra Erichsen 1901), født 17. Juni 1870 i Aarhus. Død 27. Januar 1922 i København. Søn af Økonom Hans Christian Erichsen og Jensine Birgitte Bisgaard. Studentereksamen 1890 fra Maribo Skole. Stud. mag. Timelærer 1890-95. Lægeeksamen Sommeren 1901. Om Lægevirksomhed se »Den danske Lægestand 1915-25«. Praktiserede tillige som Tandlæge paa Samsø 1901 — 12. Gift 8. Juli 1910 med Tandlæge Ellen Margrethe Borch-Jacobsen.
Bech, Sophus Johannes
Tilføjet: 29-04-2024
Bech, Sophus Johannes, født 26. Marts 1899 i Vejle. Søn af Dyrlæge Bernth Bech og Anna Nielsen. Studentereksamen 1918 fra Vejle Latinskole. Tandlæge eksamen 1921. Assistenttjeneste i København 1921-23. Gift 12. December 1925 med Herdis Lilliendahl.
Bentsen, Tyra Ane Sofie, f. Madsen
Tilføjet: 29-04-2024
Bentsen, Thyra Anna Sofie, f. Madsen, født 12. Februar 1876 i Egaa By, Hjortshøj Egaa Sogn, Randers Amt. Datter af Gaardejer Mikkel Madsen og Maren Sørensdatter. Præliminæreksamen 1893 fra Frk. Langs Skole, Silkeborg. Tandlægeeksamen 23. Juni 1897. Assistenttjeneste i Danmark 1897-99. Praktiserer i Kolding siden 1899. Gift 29. Maj 1903 med Læge Rasmus Bentsen, Kolding.
Benzon-Schultz, Otto Valdemar
Tilføjet: 29-04-2024
Benzon-Schultz, Otto Valdemar, født 20. Marts 1876 i Dannemarre, Tillitze Sogn, Maribo Amt. Søn af Dyrlæge Maximilian Philip August Schultz og Adele Caroline v. Benzon. — Præliminæreksamen 1891 fra Nakskov Realskole. Stud, pharm. 1891. Eksam. pharm. 1895. Cand, pharm. 1898. Ansat som Pharmaceut. Tandlægeeksamen 24. Januar 1908. Praktiserer i København siden 1908. Assistenttjeneste ved Tandlægeskolens kemiske Laboratorium 1908-10. Manuduktør i Kemi og Farmakologi 1906-10. Medlem af D. T. F.s Bestyrelse 1909-11. Gift 4. Marts 1911 med Dagny Qvist.
Berg-Andersen, Sigrid Valborg, f. Møller Christensen
Tilføjet: 29-04-2024
Berg-Andersen, Sigrid Valborg, f. Møller Christensen, født 21. Maj 1896 i København. Datter af kgl. Lods Hans Peter Christensen og Julie Christiane Møller. Studentereksamen 1916 fra N. Zahles Skole. Filosofikum 1917. Tandlægeeksamen 29. Juni 1923. Vikar og Assistenttjeneste i Norge og Danmark 1923-27. Assistenttjeneste paa Skoletandklinikken i Esbjerg siden 1927. Gift 31. Marts 1926 med Fabriksforvalter Christian Berg-Andersen.
Bertelsen, Axel
Tilføjet: 29-04-2024
Bertelsen, Axel, født 12. December 1895 i Hjørring. Søn af Købmand Christian Bertelsen og Anna Gertrud Sørensen. — Studentereksamen 1918 fra Aalborg Kathedralskole. Stud, polyt. Tandlægeeksamen Juni 1921. Vikar i Norge 1921—22. Praktiserede i Hammerfest, Norge, 1922-27. Praktiserer i Ebeltoft, med Bipraksis i Knebel siden 1928. Gift 5. December 1921 med Anne Christensen.
Berthelsen, William Einar
Tilføjet: 29-04-2024
Berthelsen, William Einar, født 18. Februar 1888 i Horsens. Søn af Købmand M. C. Berthelsen og Christine Olesen. 4. Klasses Hovedeksamen 1906 fra Horsens Latinskole. Tandlægeeksamen December 1908. Vikar og Assistenttjeneste i Danmark, Schweiz og Tyskland 1909-17. Praktiserer i Vejle siden 1917. Tandlæge paa Vejlefjord Sanatorium fra 1918-20. Gift 25. November 1919 med Else Christiansen.
Biering-Sørensen, Holger Michael
Tilføjet: 29-04-2024
Biering-Sørensen, Holger Michael, født 1. Maj 1884 i København. Søn af Professor, Dr. phil. Søren Sørensen og Sophie Elisabeth Biering. Studentereksamen 1903 fra Lyceum, Nørrebros Latin og Realskole, København. Filosofikum 1905. I Handelslære 1903-05. Handelsskoleeksamen 1904. Fuldmægtig i A/S. I. C. Albertsens Handelshus, Marstal til 1914. Tandlægeeksamen Juni 1917. Assistenttjeneste i Norge 1917-19. Praktiserer i Næstved siden 1919. Gift 6. August 1910 med Elvina Sophie Frederikke Albertsen.
Bjerregaard, Jens Peder
Tilføjet: 29-04-2024
Bjerregaard, Jens Peder, født 24. Juli 1894 i Esbjerg. Søn af Maskinmester Jens Bjerregaard og Christine Spanggaard. — Realeksamen 1910 fra Hobro højere Almenskole. Eksam. pharm. 1914. Tandlægeeksamen 1918. Vikar og Assistenttjeneste i Danmark og Sverige 1918-20. Praktiserer i København siden 1920. Assistent ved Tandlægeskolens Afdeling for videregaaende Proteselære 1923-25. Professor ved Tandlægeskolens Afdeling for elementær Proteselære siden 1927. Studierejser til Berlin 1920 og 1921, Erlangen 1922, Leipzig og Jena 1923. Medlem af K. T. F.s Bestyrelse 1921-22 og af D. T. F.s Agitationsudvalg 1920-21. D. T. F.s Repræsentant i Statens Røntgentudvalg. Konkurrenceafhandling til Stillingen som Professor ved Tandlægeskolens Afdeling for elementær Proteselære: »Kæbeleddets Bevægelser og dets Tilpasningsevne set i Forhold til saavel naturlige som kunstige Tænders Mastikalflader«. Adskillige Artikler i Tandlægebladet og i Tidsskrift for Røde Kors. Gift 31. Januar 1920 med Tandlæge Emmy Christensen.
Bjørnson, Brynjulfur
Tilføjet: 01-05-2024
Bjørnson, Brynjulfur, født 21. Oktober 1879 i Rangarvellir, Island. Søn af Gaardejer Bjørn Brynjulfsson og Agnes Kjar tansdottir. Studentereksamen 1902 fra Reykjavik Latinskole. Filosofikum 1903. Tandlægeeksamen Juni 1906. Assistenttjeneste i Schweiz 1906—07. Praktiserer i Reykjavik siden 1907. Gift Juli 1907 med Anna Gudrun Guldbrandsdottir.
Blad, Erik Walter
Tilføjet: 01-05-2024
Blad, Erik Walter, født 21. August 1885 i København. Søn af Direktør Edward Adolph Blad og Louise Walter. — Studentereksamen 1904, priv. dimitt. Tandlægeeksamen 1910. Praktiserer i København siden 1911. D. D. S. fra University of Pensylvania, Philadelphia 1911. Ridder af Vasaordenen, 1. Kl. 1922. R. af D. 1925. Gift 24. Maj 1912 med Gerda Johanne Nielsen.
Bloch, Aage
Tilføjet: 01-05-2024
Bloch, Aage, født 28. Januar 1887 i Randers. Søn af Professor Victor Bloch og Emilie Juliette Bærentzen. — Præliminæreksamen 1902 fra Jakobsens Realskole. Tandlægeeksamen December 1907. Assistenttjeneste i Kø* benhavn 1908—10. Praktiserer i København siden 1910. Tandlæge ved »Statens Institut for Talelidende« siden 1920. Gift 27. November 1910 med Elly Jacobsen.
Bloch, Arne William
Tilføjet: 01-05-2024
Bloch, Arne William, født 19. April 1888 i København. Død 1. Oktober 1915. Søn af Professor Victor Bloch og Emilie Juliette Bærentzen. — Præliminæreksamen 1903 fra Jacobsens Realskole. Tandlægeeksamen Juni 1909. Assistenttjeneste i Danmark og Sverige. Praktiserede i København 1911—15. Assistent ved Tandlægeskolens Afdeling for elementær Proteselære 1911-15. Gift 22. Oktober 1911 med Ida Landau. (Nekrolog i Tandlægebladet 1915, S. 217).
Bloch, Harald Frederik
Tilføjet: 01-05-2024
Bloch, Harald Frederik, født 4. Januar 1838 i København. Død. Søn af Tømrer i Flaaden Frederik Christian Bloch og Sophie Henriette Cluttewille. — Præliminæreksamen, priv. dimitt. Tandlægeeksamen 1865. Praktiserede i København. Gift med Emma Petersen.
Bloch, Victor
Tilføjet: 01-05-2024
Bloch, Victor, født 11. Maj 1863 i Horsens. Død 1. November 1926 i København. Søn af Tandlæge Harald Frederik Bloch og Emma Petersen. — Præliminæreksamen, priv. dimitt. Teknisk Assistent. Tandlægeeksamen 18. December 1897. Praktiserede i København 1897-1926. Lærer ved D. T. F.s Institut 1907—09. Docent ved Tandlægeskolens Afdeling for elementær Proteselære 1909. Professor 1919. Tandlæge ved Statens Institut for Talelidende. Studierejse med Statsunderstøttelse til tyske Krigslasaretter 1915. Litom Artikulationslære: »Kæbeleledets mekaniske Forhold med særligt Hensyn til Proteselæren«. »Atrofiske Formforandringer af det menneskelige Kæbeskelet«. »Protetisk Behandling af medfødt Ganespalte«. Gift 23. August 1885 med Emilie Juliette Bærentzen.
Bloch-Jørgensen, Karl Frode
Tilføjet: 01-05-2024
Bloch-Jørgensen, Karl Frode, (Navneforandring fra Jørgensen 1903), født 11. September 1871 i Silkeborg. Søn af Direktør Laurs Jørgensen og Ane Kathrine Sørensen. Præliminæreksamen 1888 fra Silkeborg Realskole. I Haandværkerlære. Tandlægeeksamen 15. Juni 1895. Assistenttjeneste i København 1895—96. Praktiserede i Silkeborg 1896—1918. Forstander for Aarhus kommunale Skoletandklinik 1918-22. Forstander for Københavns kommunale Skoletandkliniker siden 1923. Studierejser til Sverige, Norge og Tyskland. Formand for Midtjydsk Tandlægeforening til 1917. Medlem af D. T. F.s Bestyrelse 1915—19. Næstformand for K. T. F. 1924—25 og Formand for Undervisningsudvalget 1925-27. Gift 13. September 1901 med Gudrun Odderskov.
Blæsberg, Svend
Tilføjet: 01-05-2024
Blæsberg, Svend, født 12. December 1884 i Nykøbing F. Søn af Overretssagfører L. Ph. Blæsberg og Ludvigne Schnegelsberg. Præliminæreksamen 1900 fra Sakskøbing Realskole. Boghandlermedhjælper i København og Udlandet. Tandlægeeksamen Juli 1914. Assistenttjeneste i Danmark 1914-16. Praktiserede i Odder 1914-21, i Nykøbing F. 1921-22. Praktiserer i København siden 1923. Forstander for Nykøbing F. kommunale Skoletandklinik 1922-23. Medlem af Midtjysk Tandlægeforenings Bestyrelse 1916-20. Ejer af »Oldenbjerggaard« ved Sorø. Gift 28. April 1916 med Ketty Jensen.
Boberg, Jens Adolf
Tilføjet: 01-05-2024
Boberg, Jens Adolf født 10. Maj 1870 i København. Søn af Overlærer Christian Johan Boberg og Ane Sofie Jørgensen. Præliminæreksamen 1887 fra Efterslægtsselskabets Skole. Sekondløjtnant. Tandlægeeksamen 1890. Assistenttjeneste i Odessa 1892-93. Praktiserede i Næstved 1894-96, i København 1896-97, i Cape Town og Port Elisabeth 1897-1904 i København 1904-13, rejste tilbage til Cape Town og praktiserer der siden 1913. Formand for D. T. F. og K. T. F. 1908-09. Gift 1893 med Emilie Bagge.
Boberg, Niels Peter Richard
Tilføjet: 01-05-2024
Boberg, Niels Peter Richard, født 3. Juni 1855 i København. Søn af Overlærer Christian Johan Boberg og Ane Sofie Jørgensen. Præliminæreksamen 1872 fra Efterslægtsselskabets Skole. Stud, pharm. 1872, exam, pharm. 1875, cand, pharm. 1876. Apoteker i Holstebro fra 1881-84. Købt Apotek i Eau Claire, Wis., U. S. A. Tandlægeeksamen 1887. Praktiserede i København 1887-1920. Bosat i København. Studieophold i Berlin 1887. Gift 23. Juli 1878 med Anna Nicoline Hald.
Bobjærg, Hans Christen
Tilføjet: 01-05-2024
Bobjærg, Hans Christen, (Navneforandring fra Pedersen 1893), født 8. Marts 1867 i Ølsted By, Frederiksborg Amt Søn af Gaardejer Willum Petersen og Sidse Petersen. Præmilinæreksamen 1890, priv. dimitt Tandlægeeksamen 28. Juni 1892. Praktiserer i Frederikssund siden 1892. — Tandlæge ved Kong Frederik 7. Stiftelse, Jægerspris, og ved Frederikssund Kommuneskole. Gentagne Gange Medlem af D. T. F.s Bestyrelse, sidste Gang 1902-03. Sekretær i Bestyrelsen for Sjællands Provinstandlægeforening siden 1912. Gift 27. Sept. 1892 med Signe Jensen.
Bobjærg, Svend-Aage
Tilføjet: 01-05-2024
Bobjærg, Svend-Aage, født 8. Marts 1896 i Frederikssund. Søn af Tandlæge Hans Kristen Bobjærg og Signe Jensen. — Realeksamen 1912 fra Frederikssund Realskole. Tandlægeeksamen 28. Juni 1917. Assistenttjeneste i Sverige og Danmark 1917—20. Praktiserer i København siden 1920. Gift 4. Juni 1919 med Petrea J. Schiødtson.
Boers, Hedda Ellinor
Tilføjet: 01-05-2024
Boers, Hedda Ellinor, født 10. Februar 1905 i Uggerløse, Holbæk Amt. Datter af Dyrlæge Kristen Boers og Helga Nathalie Jacobsen. — Realeksamen 1921 fra Nexø Realskole. Tandlægeeksamen 1924. Assistent i Danmark og Norge 1924—29. Praktiserer i Stubbekøbing siden 1929. Studierejse til Tyskland 1930.
Boertmann, Johannes Victor
Tilføjet: 01-05-2024
Boertmann, Johannes Victor, (Navneforandring fra Hansen 1915), født 13. December 1881. Søn af Stiftsfysikus Dr. med. Carl Adam Vilhelm Sigismund Hansen og Andrea Bentzen. — Studentereksamen 1902, priv. dimitt. Tandlægestuderende 1902—04. Studerede Musik 1904—08. Tandlægeeksamen December 1910. Assistenttjeneste i Danmark og Sverrig 1911 — 12. Praktiserer i Roskilde siden 1912. Garnisonstandlæge 1914-23.
Boserup, Johan Carlsen
Tilføjet: 03-05-2024
Boserup, Johan Carlsen, født 21. September 1880 paa Holmerødgaard, Frederiksborg Amt. Søn af Proprietær Adam Vilhelm Boserup og Alfonsine Johanne Carlsen. 4. Kl. Hovedeksamen 1898 fra Efterslægtsselskabets Skole, København. Tandlægeeksamen Juni 1905. Assistenttjeneste i Danmark og Schweiz 1905-08. Praktiserer i København siden 1908. Assistenttjeneste ved Tandlægeskolens kirurgiske Afdeling fra 1909-19. Docent ved Tandlægeskolen, Chef for Propædeutisk Klinik siden 1919. Medlem af K. T. F.s Bestyrelse 1906-07. Næstformand i K. T. F. 1916-18. Gift 3. April 1912 med Maja Boserup.
Braae, Niels
Tilføjet: 03-05-2024
Braae, Niels, født 9. September 1882 i Næstved. Søn af Papirhandler Hans Frederik Braae og Augusta Jørgensen. Præliminæreksamen 1898 fra Næstved komm. Realskole. Tandlægeeksamen 19.Juni 1903. Assistenttjeneste i Danmark, Tyskland, Schweiz og Østrig 1903-07. Praktiserer i København siden 1908. Næstformand i Dansk Odontologisk Selskab fra dets Stiftelse 1923—29. Formand i Dansk Odontologisk Selskab siden 1929. Næstformand i Københavns Tandlægeforening siden 1929. Gift 3. Juni 1911 med Karen Tygstrup.
Braband-Köster, Hermann Carl Julius
Tilføjet: 03-05-2024
Braband-Köster, Hermann Carl Julius, (Navneforandring fra Köster 1916), født 28. November 1878 i København. Søn af Skibskaptajn Hans August Vilhelm Köster og Alwina Frederikke Henriette Braband. Studentereksamen 1899 fra Efterslægtselskabets Skole, København. Stud. med. Tandlægeeksamen December 1905. Praktiserede i København 1906-08, i Helsingør 1908-18. Praktiserer i Roskilde siden 1918. Garnisonstandlæge i Roskilde siden 1923. Gift 27. December 1906 med Tandlæge Mary Fischer.
Brahm, Emanuel
Tilføjet: 03-05-2024
Brahm, Emanuel, født 11. Juni 1872 i Jerslev, Hjørring Amt. Søn af Sognepræst Georg Brahm og Harriet Jansen. Præliminæreksamen 1889, priv. dimitt. Tandlægeeksamen Juni 1894. Assistenttjeneste i Danmark 1894—95. Praktiserer i Odense siden 1895. Formand for Fyns Tandlægeforening 1908—14 og Odense Amts Tandlægeforening 1909—19 samt Fyns Tandlægeforening 1919—20. Medlem af Bestyrelsen for Fyns Tandlægeforening siden 1923. Gift 3. August 1898 med Valborg Thomsen.
Bransager-Timmermann, Kirstine
Tilføjet: 06-05-2024
Bransager-Timmermann, Kirstine, født 24. Maj 1880 paa Bransagergaard, Alsted, Sorø Amt. Datter af Gaardejer Hans Nielsen*Bransager og Marie Hansen. — Præliminæreksamen 1902, priv. dimitt. Tandlægeeksamen Juli 1905. Praktiserer i Sorø siden 1905. Gift 5. August 1908 med Redaktør N. Timmermann. Død 18. Januar 1920.
Breinholm, Aage Eigil Albert
Tilføjet: 07-05-2024
Breinholm, Aage, født 10. Juli 1892 i Roskilde. Søn af Gartner Julius Breinholm og Ingeborg Christiansen. Realeksamen 1907 fra Ordrup Gymnasium, Artium Tillægsprøver 1910 fra Roskilde Kathedralskole. Assistenttjeneste i 0. K. 1911. Tandlægeeksamen 4. Juli 1914. Vikar og Assistenttjeneste i Danmark og Norge 1914-20. Praksisfællesskab med Tandlæge Christophersen, Trondhjem, 1920-27. Studierejse til Marburg og Berlin 1916 og til Oslo 1918.’ Praktiserer i Aalestrup, Jylland, siden 1927. Medstifter af »Jydsk odontologisk Selskab« 1930 og Medlem af Bestyrelsen siden 1930. Adskillige Artikler i Tandlægebladet. Gift 12. April 1922 med Ellen Bachke.
Bridal, Aksel
Tilføjet: 07-05-2024
Bridal, Aksel, (Navneforandring fra Bridal Nielsen 1917), født 8. Januar 1890 i Glud Sogn, Vejle Amt. Søn af Lærer Christian Nielsen og Kirsten Thomsen. Studentereksamen 1910 fra Horsens Latinskole. Studpolyt. Filosofikum 1911. Tandlægeeksamen 27. Juni 1916. Assistenttjeneste i Danmark, Tyskland og Norge 1916-18. Praktiserede i Nørresundby 1918-28. Praktiserer i Vordingborg siden 1928. Gift 1. November 1918 med Merry Restorff.
Brill, Bodil Elisabeth
Tilføjet: 07-05-2024
Brill, Bodil Elisabeth, født 2. Oktober 1889 paa Egholmgaard, Tørring Sogn, Ringkøbing Amt. Datter af Chr. Brill og Karen Pedersen. Præliminæreksamen 1907 fra Frk. Schougaards Pigeskole, Horsens. Tandlægeeksamen Juni 1911. Vikar og Assistenttjeneste i Danmark 1911-16. Praktiserer i Vejle siden 1916. Skoletandlæge i Vejle siden 1921.
Brink, Jens Abildtrup
Tilføjet: 07-05-2024
Brink, Jens Abildtrup, født 11. Oktober 1895 i Skjern, Ringkøbing Amt. Søn af Gaardejer Hans Brink Henriksen og Thomasine Pedersen. Præliminæreksamen 1912 fra Tarm Realskole. Tandlægeeksamen Juli 1916. Assistenttjeneste i Danmark 1916-20. Praktiserer i Randers siden 1920. Gift 1. Maj 1920 med Nanna Gunhilde Rosting.
Broholm, Knud Jørgen Peter
Tilføjet: 07-05-2024
Broholm, Knud Jørgen Peter (Navneændring fra Hansen), født 22. August 1895 i Bellinge, Odense Amt. Søn af Dyrlæge Hans Peter Hansen og Laurine Petrine Marie Jørgensen. Realeksamen 1912 fra Gersings Skole, Odense. Tandlægeeksamen Juni 1916. Vikar* og Assistenttjeneste i Danmark 1916-22. Praktiserer i Fredericia siden 1922. Gift 4. Januar 1922 med Helga Laurense Hauge.
Brooke, Robert
Tilføjet: 07-05-2024
Brooke, Robert, født 28. November 1887 i København. Død i Marts 1927. Søn af Ingeniør Henry James Brooke og Josefine Jacobine Andersen. Studentereksamen 1906 fra Herlufsholm. Filosofikum 1907. Stud. med. i Oxford 1907-12. Tandlægeeksamen 30. Juni 1915. Vikar og Assistenttjeneste i Norge og Danmark 1915—18. Skoletandlæge og Assistent i Harrød, Norge 1918-20. Praktiserede i Grindsted 1920-27. Gift 2. Maj 1922 med Kathrine Nielsen.
Bruun, Else, f. Jacobsen
Tilføjet: 07-05-2024
Bruun, Else, f. Jacobsen, født 18. September 1897 i Randers. Datter af Tandlæge Søren Andreas Jacobsen og Anna Lauritzen. Realeksamen 1913 fra Randers Statsskole. Tandlægeeksamen 1917. Assistenttjeneste i Danmark 1917-29. Praktiserer i Horsens siden 1929
Bruun, Henrik Asger
Tilføjet: 08-05-2024
Bruun, Henrik Asger, født 29. April 1891 i Vejle. Søn af Tandlæge Johs. Sev. Bruun og Julie Sophie Jespersen. — Realeksamen 1908 fra Vejle højere almene Skole. Tandlægeeksamen Juni 1911. Assistenttjeneste i Danmark, Schweiz og Skotland 1911—15. Tandlægeeksamen i Buenos Aires 1916. Praktiserer i Buenos Aires siden 1916.
Bruun, Johannes Severin
Tilføjet: 08-05-2024
Bruun, Johannes Severin, født 23. Februar 1854 i Hjørring. Søn af Redaktør Litteratus Camillo Bruun og Elisabeth Frederikke Kofoed. — Præliminæreksamen 1874, priv. dimitt. Stud, pharm. 1874—76. Cand, pharm. 1876. Pharmaceutisk Kandidat i Danmark 1876—82. Tandlægeeksamen Juni 1883. Praktiserede paa Bornholm 1883—90. I Vejle 1890—1916. Praktiserer i Rønne siden 1916. Skoletandlæge ved Vejle Kommunes Friskole 1899—1908. Medlem af Bestyrelsen for »Dansk Provins*Tandlægeforening«, »Alm. Dansk Tandlægeforening« og »Dansk Tandlægeforening«. Gift 16. August 1888 med Julie Sophie Jespersen, adopt. Andresen.
Brøndskov-Christiansen, Ebba Gertrude, f. Christiansen
Tilføjet: 08-05-2024
Brøndskov-Christiansen, Ebba Gertrude, f. Christiansen, født 9. November 1906 i Korsør. Datter af Kommunelærer Rasmus Christiansen og Anna Christine Jensen. — Realeksamen 1922 fra Korsør Mellem* og Real* skole. Kontorassistent 1923—25. Tandlægeeksamen 27. Juni 1929. Assistenttjeneste ved Københavns kommunale Skoletandklinik siden 1929.
Brøndsted-Petersen, Ellen
Tilføjet: 08-05-2024
Brøndsted-Petersen, Ellen, født 2. April 1900 i Pederstrup. Datter af Frøhandler P. Chr. Petersen og Gertrud Kirstine Nielsen Brøndsted. — Studentereksamen 1918 fra Louise Wintelers Skole, Odense. Privatlærerinde 1918—20. Tandlægeeksamen Juli 1923. Assistenttjeneste i Danmark og Norge 1923—27. Praktiserer i Svendborg siden 1928.
Buch, Vita Eddy Antoinette, f. Nydam
Tilføjet: 08-05-2024
Buch, Vita Eddy Antoinette, f. Nydam, født 11. Juli 1877 i København. Datter af Fabrikant Jacob Nydam og Doris Elisabeth Gravengaard. — 4. Klasses Hovedeksamen 1901 fra Lang og Hjorths Kursus. Tandlægeeksamen 25. Juni 1904. Vikar* og Assistenttjeneste i Danmark fra 1904—05. Praktiserede i Ringsted 1905—08. Praktiserede i København 1909—16. Gift 8. December 1908 med Grosserer Povel Carl Utzon Buch.
Budtz, Povl Egede
Tilføjet: 08-05-2024
Budtz, Povl Egede, født 11. Oktober 1875 i Asnæs, Odsherred. Søn af Distriktslæge Hans Egede Budtz og Emilie Augusta Christine Stæhr. — Præliminæreksamen 1892, priv. dimitt. Tandlægeeksamen Januar 1897. Assistenttjeneste i 2 Aar. Praktiserer i Stubbekøbing siden 1900. Gift 22. December 1904 med Else Tvede.
Budtz-Jørgensen, Einar Rudolf
Tilføjet: 08-05-2024
Budtz-Jørgensen, Einar Rudolf, født 27. Marts 1876 i Odense. Søn af Tandlæge Rudolph Jørgensen og Dagmar Fussing. — Præliminæreksamen 1892, priv. dimitt. Tandlægeeksamen Juni 1897. Vikar og Assistent* tjeneste i Danmark, Norge og Schweiz 1897—1902. Studieophold i Chicago 1902—03. Praktiserer i København siden 1903. Assistent paa Tandlægeskolens Afdeling for Tandfyldningslære 1907—10. Docent, Chef for propædeutisk Klinik, efter Konkurrence, 1910 — 19. Professor ved Afdelingen for videregaaende Proteselære siden 1919. Konsulent i Sundhedsstyrelsen 1922—28. Direktør for Tandlægeskolen siden 1928. Kasserer i Københavns Tandlægeforening 1909—11. Formand i Københavns Tandlægeforenings »Videnskabelige Sektion«. Ærespræsident ved den internationale Tandlægekongres, London 1914. Tilkaldt som Sagkyndig af »Karolinska Institutet« ved Besættelsen af Lærerposten i Proteselære 1922. Medlem af »International College of Dentists« siden 1929. Ærespræsident ved den Internationale Tandlægekongres, Paris 1931. Har skrevet adskillige fagligvidenskabelige Arbejder i inden og udenlandske Tidsskrifter. R. af D. 31. Marts 1927. Gift 20. Oktober 1905 med Anna Wahlstrøm.
Budtz-Jørgensen, Karen Margrethe Kamma
Tilføjet: 08-05-2024
Budtz-Jørgensen, Karen Margrethe Kamma, født 1. Juni 1875 paa Frederiksberg. Datter af Fabrikant og Grosserer Otto Johan Budtz-Jørgensen og Karen Marie Christiane Michelsen. — Præliminæreksamen 1893 fra N. Zahles Skole. Privatlærerinde 1893—98. Tandlægeeksamen 29. Juli 1901. Vikar* og Assistenttjeneste 1901—02. Praktiserer i København siden 1902. Foretog Tandbehandlingen paa »Peters Faren Hospital«, Christianssted, St. Croix, Vinteren 1908—09. Praktiserede paa Grønland 1913—14 og 1923—24. Censor ved Tandlægeskolens Afdeling for Tandfyldningslære 1911—13. Medlem af Bestyrelsen i D. T. F. 1906—07.

* Der oplyses at hun er født 1867 i dødsnote. Dette er ikke korrekt.
Buemann, Anton Christian
Tilføjet: 08-05-2024
Buemann, Anton Christian, født 17. Juni 1894 i Mariager. Søn af Sagfører Anton Jørgen Rudolph Buemann og Marie Knudsine Lassen. — Realeksamen 1910 fra Hobro Realskole. Apothekerdiscipel 1910—14. Exam, pharm. August 1914. Tandlægeeksamen Sommeren 1919. Assistenttjeneste i Norge og Danmark 1919—22. Praktiserer i Nykøbing F. siden 1922. Skoletandlæge siden 1922. Gift 28. December 1920 med Tandlæge Petra Agnes LUtzhøft-Christensen.

* Han er født i 1894 og ikke 1891.
Buemann, Ludvig Christian
Tilføjet: 08-05-2024
Buemann, Ludvig Christian, født 10. December 1889 i Skive. Søn af Grosserer I. D Buemann og Nielsine Obbekjær. — Studentereksamen 1909, Helsingør. Tandlægeeksamen Juni 1915. Assistenttjeneste i Norge og Schweiz fra 1915—19. Praktiserer i København siden 1919.
Buemann, Petra Agnes, f. Lutzhøft-Christensen
Tilføjet: 08-05-2024
Buemann, Petra Agnes, f. Lutzhøft-Christensen, født 3. Marts 1895 i Beder Sogn, Aarhus Amt. Datter af Sognepræst Christen Peter Christensen og Agnes Sofie Jansigne Liitzhøft. — Realeksamen 1912 fra Horsens Latinskole. Tandlægeeksamen 1919. Assistenttjeneste i Danmark og Norge fra 1919—22. Praktiserer i Nykøbing F. siden 1922. Gift 28. December 1920 med Tandlæge Anton Christian Buemann.
Buhl-Grimsehl, Nancy Marie, f. Buhl
Tilføjet: 08-05-2024
Buhl-Grimsehl, Nancy Marie, f. Buhl, født 16. Februar 1878 i Næstved, Maglemølle Papirfabrik. Datter af Fabriksdirektør, cand. polyt. Frederik Buhl og Hilda Fangel. — Præliminæreksamen 1908, priv. dimitt. Tandlægeeksamen Juli 1908. Praktiserede i København 1909—11, i Berlin 1911—25. Praktiserer i København siden 1925. Studierejse til Berlin 1908, til Zürich 1927. Gift med Premierløjtnant Poul Grimsehl.
Busch, Marie
Tilføjet: 08-05-2024
Busch, Marie, født 8. April 1903 i København. Datter af Toldinspektør Anders Marius Busch og Marie Nielsen. — Studentereksamen 1923 fra Ingrid Jespersens Pigeskole, København. Tandlægeeksamen 9. Juli 1926. Assistenttjeneste i Norge 1927—29. Assistent ved Aarhus komm. Skoletandklinik siden 1929.
Bækgaard, Ellen, f. Lebrecht-Nielsen
Tilføjet: 08-05-2024
Bækgaard, Ellen, f. Lebrecht-Nielsen, født 14. November 1895 i Silkeborg. Datter af Købmand Valdemar Nielsen og Bertha Lebrecht. — Studentereksamen 1914 fra Aalborg Kathedralskole. Filosofikum 1915. Stud. med. Sygeplejerske 1915—19. Tandlægeeksamen Sommeren 1922. Assistenttjeneste i København 1922—24. Praktiserer i København siden 1924. Gift 16. Juli 1924 med Læge Vald.
Bøgdal, Mads Laurits
Tilføjet: 08-05-2024
Bøgdal, Mads Laurits, (Navneforandring fra Jensen 1914), født 29. August 1890 i Dalum Hjallese. Søn af Gaard* ejer Hans Jensen og Kirsten Madsen. — Præliminæreksamen 1908, priv. dimitt. Tandlægeeksamen 1. Juli 1914. Assistenttjeneste i Danmark og Sverige. Praktiserer i Assens siden September 1916. Gift 2. December 1916 med Elisabeth Paulsen.
Børrild-Juhl, Sofie Caroline Marie, f. Børrild
Tilføjet: 08-05-2024
Børrild-Juhl, Sofie Caroline Marie, f. Børrild, født 14. Januar 1889 i Langaa, Randers Amt. Datter af Lærer Søren Børrild og Cecilie Petrine Sørensen. — Præliminæreksamen 1905 fra Statsskolen, Randers Tandlægeeksamen Juni 1909. Assistenttjeneste i Danmark 1909—10. Praktiserer i København siden 1911. Gift December 1912 med cand. polit. Jacob Truelsen Juhl.
Callisen, Aage
Tilføjet: 08-05-2024
Callisen, Aage, født 14. Juni 1886 i Tønning. Søn af Proprietær S. J. Callisen og Anna Callisen. — 4. Klasses Hoved* eksamen 1903 fra Metropolitanskolen. Tandlæge eksamen 14. Juni 1907. Assistenttjeneste i Danmark, Sverrig, Tyskland og Østrig. Praktiserer i København siden 1911.

* Står som ugift ved død.
Caning, Agnete
Tilføjet: 08-05-2024
Caning, Agnete, (Navneforandring fra Christensen 1915), født 27. Juli 1891 i Smidstrup, Vejle Amt. Datter af Proprietær Niels Christensen og Oline Marie Thidemann. — Præliminæreksamen 1909. Tandlægeeksamen Juni 1915. Assistenttjeneste i Tyskland, Schweiz og Danmark 1915—21. Praktiserer i Lyngby siden 1921.
Christensen, Anders Holger
Tilføjet: 08-05-2024
Christensen, Anders Holger, født 14. Marts 1902 i Vollerslev. Søn af Møller Carl Emil Christensen og Emilie Christensen. — Realeksamen 1918 fra Sorø Akademi. Tandlægeeksamen 22. Juni 1921. Assistenttjeneste i Danmark og Norge 1921—25. Praktiserer i Roskilde siden 1925. Gift 3. Juli 1923 med Jenny Helene Petersen.
Christensen, Arthur Emil
Tilføjet: 08-05-2024
Christensen, Arthur Emil, født 25. Januar 1883 i København. Søn af kgl. Lods Hans Peter Christensen og Julie Christiane Møller. — Præliminæreksamen 1909, priv. dimitt. Tandlægeeksamen 28. Juni 1912. Assistenttjeneste i Frankrig og Schweiz 1912—14. Praktiserer i Holbæk siden 1914 Studierejse til Lazaretter for Kæbefrakturer i Tyskland 1915. Medlem af Bestyreisen for D. T. F.s II Kreds 1921—26. Medlem af D. T. F.s Voldgiftsret siden 1926. Medlem af D. T. F.s Sygekasseudvalg. Gift 28. December 1912 med Sygeplejerske Gerda Margrethe Rasmussen.
Christensen, Baldur Ingolf
Tilføjet: 08-05-2024
Christensen, Baldur Ingolf, født 24. November 1862 i Odense, Set. Hans Sogn. Søn af Klokker Peter Jensen Christensen og Henrikke Cecilie Lorentzen. — Præliminæreksmen 1879 fra Gjersings Realskole, Odense. Stud, pharm. 1879. Ansat som Pharmaceut 1879—1889. Tandlægeeksamen 1. Juni 1889. Praktiserer i Hillerød siden 1889. Gift 19. April 1894 med Musiklærerinde Vilhelmine Augusta Petersen.

* Vedkommende er tvilling
Christensen, Carl Holger Sparre
Tilføjet: 08-05-2024
Christensen, Carl Holger Sparre, født 11. Oktober 1906 i i Korsør. Søn af Tandlæge Lars Christian Christen* sen og Conradine Larsen. — Realeksamen 1923 fra Aarhus Kathedralskole. Studentereksamen 1926. Tandlægeeksamen 1929. Assistenttjeneste i Danmark 1929—30. Assistent i Schweiz siden 1930
Christensen, Carl Jørgen
Tilføjet: 08-05-2024
Christensen, Carl Jørgen, født 24. April 1857 i Taarbæk, Københavns Amt. Død 30. November 1921. Søn af Barber Daniel Christensen og Johanne Vilhelmine Hansen. — Præliminæreksamen 1873, priv. dimitt. Tandlægeeksamen Juni 1876. Assistenttjeneste i Danmark 1876—82. Praktiserede i København 1882—1921. Studierejse til Tyskland 1892. Sundhedsstyrelsens Konsulent i Tandlægesager 1907—21. Formand i D. T. F. 1905—06. Formand for Skandinavisk Tandlægeforening 1895—97. Medredaktør af Tandlægebladet 1900. Udgiver og Redaktør af Skandinavisk Tandlægeforenings Tidsskrift 1891—93. Medredaktør 1893—95. Medlem af Injections kommissionen 1906, af Medicinalkommissionen 1908. Tilforordnet Tandlægeskolens Lærerraad under Udarbejdelsen af en ny Undervisningsplan 1908. Formand for Cariesudvalget 1918. Udsendt af Sundhedsstyrelsen til Sønderjylland for at ordne Tekniker spørgsmålet 1921. Repræsentant for Danmark i Fédération Dentaire Internationale 1909—21. Vicepræsident i F. D. I. 1910 og i Dansk Forening for børnetandpleje 1900. Titulær Professor 1907. Korresponderende Medlem af Finska Tandläkaresällskapet 1899, af Den Norske Tandlægeforening 1902, af Berlinische Zahnärztliche Gesellschaft 1903, af Centralvereins 1909, af Svenska Tandläkaresällskapet 1910. Æresmedlem af D. T. F. 1915. Talrige Artikler i Tandlægebladet og andre Tidsskrifter. Opfinder af Carl Christensens Emailleovn og Artikulator. Gift 25. November 1881 med Alexandra Marie Schuldt.
Christensen, Christian
Tilføjet: 08-05-2024
Christensen, Christian, født 27. Marts 1885 i Herning, Ringkøbing Amt. Søn af Overlærer C. Christensen og Kirstine Christensen. — Præliminæreksamen 1902 fra Herning Realskole. Assistent i Jydsk Grundejerkreditforening, Herning, 1902—04. Tandlægeeksamen 1908. Assistenttjeneste i Danmark og Sverige 1908—10. Praktiserede i Skive 1910—25. Praktiserer i Silkeborg siden 1925.
Christensen, Eva Dortea Katrine
Tilføjet: 08-05-2024
Christensen, Eva Dortea Katrine, født 14. Juli 1900 i Aalborg. Datter af Kommunelærer Chr. Andreas Christensen og Dortea Henriette Wodskou. — Studentereksamen 1918 fra Aalborg Kathedralskole. Tandlægeeksamen Juni 1921. Vikar* og Assistenttjeneste i Danmark og Norge 1921—27. Praktiserer i Aalborg siden 1928.
Christensen, Laura Christiane
Tilføjet: 08-05-2024
Christensen, Laura Christiane, født 9. November 1864 i Kirke Helsinge, Holbæk Amt. Død 15. Marts 1929 i København. Datter af Lærer Mikkel Christensen og Thalia Marie Larsdatter. — Præliminæreksamen 1896 fra Th. Langs Skole, Silkeborg. Tandlægeeksamen Maj 1899. Vikar og Assistenttjeneste i Danmark 1899—1900. Praktiserede i København 1900—29. Studierejse til Berlin 1909. Sekretær i Københavns Tandlægeforening 1908—09. Revisor i D. T. F.s Alderdomsfond 1915.
Christensen, Povl Sylvest
Tilføjet: 08-05-2024
Christensen, Povl Sylvest, født 13. April 1907 i Hillerød (Navneforandring til Bosum). Søn af Urmager W. Christensen og Karen Larsen. — Studentereksamen 1925 fra Frederiksborg Statsskole. Tandlægeeksamen 23. Juni 1928. Assistenttjeneste i Danmark siden 1928.
Christensen, Rosa Margrethe Cathrine
Tilføjet: 08-05-2024
Christensen, Rosa Margrethe Cathrine, født 25. Juni 1900 i København. Datter af Grosserer Jacob Christian Martinus Christensen og Thora Cathrine Skjerk. Pigeskoleeksamen 1918 fra M. Kruses Skole. Tand* lægeeksamen Juni 1921. — Vikar* og Assistenttjeneste i Norge og .Danmark 1921—24. Assistent ved Kø* benhavns kommunale Skoletandkliniker siden 1924.
Claësson, Arvid Conrad
Tilføjet: 08-05-2024
Claësson, Arvid Conrad, født 21. Oktober 1846 i Stockholm. Død 28. Oktober 1892 i Vejle. Søn af Garver Arvid Claësson og Kristina Maria Sundberg. — Tandlægeeksamen 1872. Praktiserede i Vejle 1876—92. Frivil* lig i Aarøes Korps 1864. Gift 1869 med Christiane Sørine Mortensen.
Clausen, Poul Peter
Tilføjet: 08-05-2024
Clausen, Poul Peter, født 2. Maj 1889 i Maarsø By, Hagested Sogn, Holbæk Amt. Søn af Dyrlæge Jørgen Peter Clausen og Ane Poulsen. — Præliminæreksamen 1904 fra Holbæk kommunale Realskole. Tillægsprøven i Latin 1909 fra Gammeiholms Latin og Realskole, København. Kontorassistent 1904—07. Gennemgik Købmandsskolens eetaarige Dagskole, København. Afgangseksamen 1908. Bestyrer i A/s H. H. Christiansen, København, 1908—09. Tandlægeeksamen 5. Juli 1913. Vikar og Assistenttjeneste i Danmark 1913— 15. Praktiserede i Ebeltoft 1915—16. Praktiserer i Grenaa siden 1916. Studierejse til Norge 1914, til Tyskland 1922. Bestyrelsesmedlem og Sekretær i Midtjysk Tandlægeforening siden 1922. Gift 26. Maj 1917 med Marie Ahiers.
Clausen, Rigmor Øgelie Thaarup
Tilføjet: 08-05-2024
Clausen, Rigmor Øgelie Thaarup, født 13. September 1896 i Aarup, Skydebjerg Sogn, Assens Amt. Datter af Isenkræmmer Christian Clausen og Magdalene Thaarup. — Realeksamen 1912 fra Aarup Realskole. Tandlægeeksamen 29. Juni 1916. Assistenttjeneste i Danmark og Norge fra 1916—21. Praktiserede i København siden 1922. Studieophold ved University of Pensylvania, Philadelphia, 1921—22 og 1926. D. D. S. 1922. Assistent ved Tandlægeskolens Afdeling for Tandfyldningslære 1927—28.
Clement, Marie, f. Rosen
Tilføjet: 08-05-2024
Clement, Marie, f. Rosen, født 14. Maj 1891 i Favslet, Ødis Sogn, Vejle Amt. Datter af Thomas Rosen og Frederikke Louise Bonde. — Præliminæreksamen 1907 fra Kolding Døtreskole. Tandlægeeksamen Januar 1912. Assistenttjeneste i Danmark og Norge 1912 — 15. Praktiserer i København siden 1916. Gift 26. Juni 1919 med Sagfører Christian Emil Clement.
Conradsen, Helga, f. Bertelsen
Tilføjet: 08-05-2024
Conradsen, Helga, f. Bertelsen, født 2. Oktober 1883 i Ordrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt. Datter af Lærer Christen Møller Bertelsen og Nicoline Marie Hermansen. — Præliminæreksamen 1901, priv. dimitt. Tandlægeeksamen December 1904. Assistenttjeneste i Danmark 1905—06. Praktiserede i Kjellerup 1906—09. Praktiserer i København siden 1909. Gift 23. Marts 1910 med Hans Hjalmar Conradsen.
Cortes, Louise Vilhelmine Augusta, f. Jensen
Tilføjet: 08-05-2024
Cortes, Louise Vilhelmine Augusta, f. Jensen, født 15. April 1866 i Slagelse. Datter af Murermester Daniel Frederik Ferdinand Vilhelm Jensen og Ane Jensen. — Præliminæreksamen 1890, priv. dimitt. Kontorassistent 1890—91. Tandlægeeksamen 8. Juli 1894. Praktiserede i København 1894—1903. Gift 27. Oktober 1896 med Ingeniør, cand. polyt. Carl Oscar Cortes.
Crone, Carl Gerhard Piil
Tilføjet: 08-05-2024
Crone, Carl Gerhard Piil, født 26. Marts 1897 i Aalborg. Død 9. Februar 1920. Søn af Kasserer Frederik Lichtenberg Crone og Petrea Emilie Piil. — Studentereksamen 1914 fra Aalborg Kathedralskole. Tandlægeeksamen 1919. Vikartjeneste i Danmark.
Dahlgreen, Henrik Rudolph
Tilføjet: 08-05-2024
Dahlgreen, Henrik Rudolph, født 30. September 1885 i Fredericia. Søn af Postmester Johannes Emanuel Diten Dahlgreen og Johanne Henrikke Lunøe. — Præliminæreksamen 1901 fra Løgstør private Realskole. Stud, pharm. 1907. Tandlægeeksamen Juni 1911. Vikartjeneste i 1911. Praktiserede i Rudkøbing 1912—18. Praktiserer i København siden 1918. Medlem af K. T. F.s Bestyrelse 1920—22. Gift 22. Dec. 1912 m. Margarethe Pouline Bredahl.
Dahlgren, Arvid Ferdinand
Tilføjet: 08-05-2024
Dahlgren, Arvid Ferdinand, født 3. Januar 1855 i Ryda, Vestergötland, Sverige. Søn af Godsejer Adolf Ferdinand Dahlgren og Maria Margareta Enberg. — Præliminæreksamen 1880, priv. dimitt. Guldsmed og Tand* lægemedhjælper. Tandlægeeksamen Maj 1883. Assistenttjeneste i Danmark 1883—89. Praktiserer i Kø* benhavn siden 1889. Gift 29. Maj 1882 med Maren Sofie Frederikke Sigvartsen.
Dalkiær, Peter Olaf
Tilføjet: 09-05-2024
Dalkiær, Peter Olaf Hansen, født 18. Juni 1895 i Rosmus Sogn, Randers Amt. Søn af Lærer Frederik Julius Chr. Dalkiær og Rasmine Mikkelsen. — Præliminæreksamen 1912 fra Aarhus private Realskole. Kontorassistent. Tandlægeeksamen 2. Juli 1918. Assistenttjeneste i Danmark. Praktiserede i Gentofte 1920—21. Praktiserer i København siden 1921. Gift 8. September 1917 med Ebba Emilie Kathinka Federspiel.

* Hansen er fødenavnet og Dalkjær er navneforandring.
Dalkiær, Søren Christian
Tilføjet: 09-05-2024
Dalkiær, Søren Christian, født 7. Oktober 1883 i Rosmus Sogn, Randers Amt. Søn af Lærer Frederik Julius Christian Dalkiær og Rasmine Kirstine Dolmer. — Præliminæreksamen 1901 fra Trustrup Realskole. Tandlægeeksamen December 1905. Vikar og Assistenttjeneste i Danmark 1906—07. Praktiserede i Aarhus 1908—24. Praktiserer i Hellerup siden 1924. Formand i Midtjydsk Tandlægeforening 1920. Jærnbanetandlæge siden 1908. Gift 4. November 1912 med Rigmor Julie Fischer.

* Er bror til Dalkiær, Peter Olaf
Damsgaard, Nikolaj Christian
Tilføjet: 09-05-2024
Damsgaard, Nikolaj Christian, født 30. December 1873 i Vinderslev Sogn, Viborg Amt. Søn af Lærer Niels Sørensen Damsgaard og Maren Laursdatter. — Præliminæreksamen 1890 fra Silkeborg Realskole. Tandlægeeksamen December 1894. Vikar* og Assistenttjeneste i Danmark 1894—1900. Praktiserer i Nykøbing F. siden 1900. Formand for D. T. F.s III. Kreds fra 1912-14 og siden 1926. Gift 1) 27. Juli 1900 med Agnes Schultz. Død November 1907. 2) 10. Juli 1915 med Gerda Elise Tvede.
Darum, Karen Ingeborg, f. Høstrup
Tilføjet: 09-05-2024
Darum, Karen Ingeborg, f. Høstrup, født 21. August 1904 i Aalborg. Datter af Repræsentant C. Kristian Høstrup og Ella Iversen. — Studentereksamen 1923 fra Rysensteens Gymnasium. Tandlægeeksamen Juni 1926. Vikartjeneste i Danmark 1926. Assistent paa Skoletandklinikken i Bergen 1926—27. Assistent paa Københavns komm. Skoletandklinik 1927, Klinikbestyrer paa samme siden 1929. Gift 9. November 1929 med Tandlæge Erik Darum.
Deleuran, Albert Victor Isaac Daniel
Tilføjet: 10-05-2024
Deleuran, Albert Victor Isaac Daniel, født 30. December 1897 i la Bastide sur l’Herse, Frankrig. Søn af Skoleinspektør Victor Emil Deleuran og Marie Devantier. — Realeksamen 1914 fra Nakskov komm. Realskole. Stud, pharm. 1914—18. Exam, pharm. 1918. Cand, pharm. 1919. Tandlægeeksamen 1927. Assistenttjeneste i Danmark og Schweiz 1927—30. Praktiserer i Vejle siden 1930. Tandlæge ved »Den Kellerske Aandssvageanstalt«, Jellinge Seminarium og Statens Forskoleseminarium, Vejle. Kasserer for Sydjysk Tandlægeforening siden 1930. Gift 10. Januar 1928 med Marie Elisabeth Nielsen.
Dethlefsen, Anna Margrethe, f. Hartlev
Tilføjet: 10-05-2024
Dethlefsen, Anna Margrethe, f. Hartlev, født 3. December 1888 i Rødby, Lolland. Datter af Ingeniør Carl Hartlev og Margrethe Larsen. — 4. Klasses Hovedeksamen 1906 fra Frk. Engelhardts Skole, København. Tandlægeeksamen 2. Juli 1912. Vikar* og Assistenttjeneste i Danmark 1913—17. Praktiserede i København 1915 — 17, i Korsør 1922. Praktiserer i Randers siden 1922. Gift 22. Februar 1922 med Købmand Herman Nicolaj Dethlefsen.
Dethlefsen, Carl Christian Johannes
Tilføjet: 10-05-2024
Dethlefsen, Carl Christian Johannes, født 16. Februar 1880 i Lemvig. Søn af Læge Johannes Peter Victor Dethlefsen og Marie Christensen. — Præliminæreksamen 1896 fra Lemvig Realskole. Tillægseksamen i Latin 1897 fra Viborg Katedralskole. Tandlægeeksamen Juni 1901. Vikar* og Assistenttjeneste i Danmark, Norge og Schweiz 1901—09. Studieophold ved Washington University Dental Department, St. Louis Mo., U. S. A., 1907-08. D. D. S. 1908. Praktiserer i København siden 1908. Assistent ved Tandlægeskolens Afdeling for Tandfyldningslære 1909—13. Medlem af K. T. F.s Bestyrelse 1911 — 13. Næstformand i K. T. F. 1914—16. Censor ved Tandlægeskolen i spec. Kirurgi 1913—18. Konkurerede til Stillingen som Lærer ved Tandlægeskolens Afdeling for Tandfyldningslære 1930. Udgivet »Vore Tænder« 1911 og »Tandlægegerningen« 1929. Gift 5. November 1927 med Vera Thyssen
Dethlefsen, Sofus Emil Lorenz
Tilføjet: 10-05-2024
Dethlefsen, Sofus Emil Lorenz, født 19. August 1874 i Aabenraa. Død 18. April 1928 i København. Søn af Tandlæge Lorenz Dethlefsen og Caroline Salomonsen. — Præliminæreksamen. Tandlægeeksamen 1897. As* sistenttjeneste i Norge 1897—1899. Praktiserede i København 1899-1928.

* Gift med Karen Helene født Thygesen, som ikke er angivet.
* Angives om født i Åbenrå, men står der ikke.
Dircks, Boy Harro Heinrich
Tilføjet: 10-05-2024
Dircks, Boy Harro Heinrich, født 1. September 1905 i Holstebro (Navneforandring fra Nielsen). Søn af Sagfører, Borgmester Peder Dircks (Nielsen) og Lilli Harrsen. — Studentereksamen 1923 og 1924 fra Th. Langs Skole i Silkeborg. Tandlægeeksamen 25. Juni 1927. Assistenttjeneste i Danmark og Schweiz 1927—30. Praktiserer i Randers.

* Står ikke i Holstebro bogen.
Dolleris, Frederik Carl Christian
Tilføjet: 10-05-2024
Dolleris, Frederik Carl Christian, født 20. Oktober 1865 i Thisted. Søn at Købmand Adrian Dolleris. — Stud, pharm. 1881—85. Exam, pharm. 1885. Cand, pharm. 1887. Tandlægeeksamen Januar 1891. Praktiserede i Frederikshavn 1891—1926. Praktiserer i Kastrup siden 1926.

* Gift med Olga Johanne Clemmesen. Ikke anført.
Dragheim, Andreas Louis
Tilføjet: 11-05-2024
Dragheim, Andreas Louis, født 23. Januar 1888 i Viborg søndre Sogn, Viborg Amt. Søn af Barber Carl Frederik Dragheim og Vilhelmine Petrea Thorning. — Præliminæreksamen 1904 fra Viborg Katedralskole. Tands lægeeksamen December 1908. Assistenttjeneste i Schweiz 1909—12. Praktiserer i Viborg siden 1912. Gift 23. September 1911 med Jeanne Emma Schiffmann.
Dragheim, Andreas Luis
Tilføjet: 10-05-2024
Dragheim, Andreas Luis, født 30. Juni 1848 i Viborg. Død 17. April 1912. Søn af Økonom Jakob Benjamin Dragheim og Ane Kirstine Lundgreen. — .Studentereksamen. Filosofikum. Tandlægeeksamen 1874. Praktiserede i Viborg 1875-1912.

* Uvist hvor han er død.
Drescher, Oscar
Tilføjet: 11-05-2024
Drescher, Oscar, født 24. Oktober 1886 i Sønderborg. Søn af Fabrikant Frederik Wilhelm Drescher og Jacobine Mölmark. — Præliminæreksamen 1903 fra Frederiksberg Latin* og Realskole. Tandlægeeksamen 31. December 1907. Assistenttjeneste i Danmark 1908—10. Praktiserer i København siden 1911. Studierejser til Berlin 1909, til London 1910 og 1911. Assistent ved Poliklinikens Afdeling for Tandsygdomme. Gift 26. Marts 1926 med Oda Jeppesen.
Dreyer, Børge
Tilføjet: 11-05-2024
Dreyer, Børge, født 13. Januar 1900 i Bredsten Sogn, Vejle Amt. Søn af Læge Alfred Dreyer og Birgitte Bartholine Jørgensen. — Studentereksamen 1919 fra Schneekloths Latin* og Realskole i København. — Tandlægeeksamen 29. Juni 1923. Assistenttjeneste i Norge og Danmark 1923—25. Praktiserede i Faxe Ladeplads 1925—28. Praktiserer i København siden 1928. Gift 16. Januar 1925 med Aase Marie Henriette Brandt.
Duwens, Svend Aage
Tilføjet: 12-05-2024
Duwens, Svend Aage (Navneforandring fra Larsen), født 26. September 1885 i København. Søn af Kaptajn Carl Raphael Duwens og Emily Augusta Bollerup. — Præliminæreksamen 1903 fra Fredericia Latin og Realskole. Sekondløjtnant 1906—07. Tandlægeeksamen Juni 1910. Assistenttjeneste i Holland og Tyskland. Praktiserer i København siden 1912.
Dybeck, Frits Hartvig Larsen
Tilføjet: 12-05-2024
Dybeck, Frits Hartvig Larsen, født 22. Marts 1893 i Slagelse, St. Peders Landsogn. Søn af Proprietær Jørgen Larsen og Marie Nielsen. — Præliminæreksamen 1908 fra Slagelse komm. Realskole. Cand, pharm. 1915. Tandlægeeksamen 28. Juni 1918. Vikar og Assistenttjeneste i Danmark 1918—20. Praktiserer i Thisted siden 1920. Gift 3. Oktober 1919 med Ingeborg Poulsen.
Dyhre, Helga Kirstine, f. Jensen
Tilføjet: 12-05-2024
Dyhre, Helga Kirstine, f. Jensen, født 17. April 1898 i Sorø. Datter af Direktør Jens Peter Jensen og Eline Dorthea Andersen. — Realeksamen 1914 fra Frk. Ida Holsts Realskole, Svendborg. Tandlægeeksamen Juni 1918. Vikar* og Assistenttjeneste i Danmark 1918—21. Praktiserede i København 1921—26. Praktiserer i Frederikshavn og Skagen siden 1926. Assistent ved Københavns komm. Skoletandklinik 1923—26. Gift 29. Oktober 1921 med Tandlæge Viggo Stuhr Dyhre.
Dyhre, Viggo Stuhr
Tilføjet: 12-05-2024
Dyhre, Viggo Stuhr, født 25. Juli 1897 i København. Søn af Urmager Chr. H. Dyhre og Ida Stuhr. — Studentereksamen 1915 fra Henrik Madsens Skole. Tandlægeeksamen 1918. Assistenttjeneste i Danmark 1918—20. Praktiserede i København 1921—26. Praktiserer i Frederikshavn siden 1926. Gift 29. Oktober 1921 med Tandlæge Helga Kirstine Jensen.
Dyrlund-Smith, Niels
Tilføjet: 12-05-2024
Dyrlund-Smith, Niels, født 12. Januar 1877 i Kidserup. Søn at Johannes Bastista Barnocca Smith og Amalie Hansen. — Studentereksamen 1897. Filosofikum 1898. Stud, med. Kantussen 1899. Hospitalstjeneste 1899—02. Tandlægeeksamen 1907. Gift 1) 20. August 1907 med Martha Henriette Ritbjerg. Død 20. Juni 1928. 2) 1. August 1929 med Stella Hansen.
Dæhnfeldt, Ludvig Christian Waldemar
Tilføjet: 14-05-2024
Dæhnfeldt, Ludvig Christian Waldemar, født 21. September 1907 i Hälsingborg, Sverige. Søn af Direktør Ludvig Dæhnfeldt og Ellen Lind. — Studentereksamen 1925 fra Helsingør højere Almenskole. Tandlægeeksamen 21. Juni 1928. Assistenttjeneste i Danmark 1928—30. Praktiserer i København.
Ebberup, Hans Carl Christian
Tilføjet: 14-05-2024
Ebberup, Hans Carl Christian (Navneforandring fra Hansen), født 13. Marts 1875 i Lille Ebberup, Bromme, Sorø Amt. Søn af Avlsbruger Niels Ebberup og Ane Marie Petersen. — Præliminæreksamen 1892 fra Slagelse Realskole. Seminarieuddannelse 1894—97. Højskolelærer og Journalist 1897—1907. Statens etaarige Lærerkursus 1901—02. Askov Højskoles Lærerkursus 1904. Universitetskursus 1907. Tillægsprøver i Latin og Fransk 1908. Tandlægeeksamen 5.‘Juli 1910. Assistenttjeneste i Danmark 1910—11. Praktiserer i København siden 1911. Studierejser til Tyskland, Norge, Frankrig, Italien og Sverige 1914, 1926, 1928 og 1929. Leveret Bidrag til forskellige Blade samt til »Tandlæge* bladet«. Udgivet flere Digtsamlinger.
Eberhard, Eberhart Hansen
Tilføjet: 15-05-2024
Eberhard, Eberhart Hansen, født 22. Marts 1898 i Trige, Aarhus Amt. Søn af Gaardejer Lars Eberhard og Ane Andersen. — Realeksamen 1916 fra Aarhus Kathedralskole. Tandlægeeksamen 1919. Vikar og Assistenttjeneste i Danmark 1920—23. Praktiserede i Randers 1924—30. Praktiserer i Aarhus siden 1930. Gift 20. Oktober 1927 med Signe Margrethe Laursen.
Eeg, Else Eva
Tilføjet: 15-05-2024
Eeg, Else Eva, født 14. August 1906 i Termestrup, Hvilsager Sogn, Randers Amt. Datter af Lærer Jens Rasmus Eeg og Louise Adelheid Fuglsig Mogensen. — Præliminæreksamen 1923 fra Ryomgaard private Realskole. Tandlægeeksamen 4. Juli 1927. Assistenttjeneste i Danmark 1927—30. Assistenttjeneste i Schweiz siden 1930.

*Er født Else Eva Eeg og ikke Eva Else.
Egeberg, William
Tilføjet: 17-05-2024
Egeberg, William, født 12. August 1890 i Aalborg. Søn af Skræddermester Jens Severin Marius Egeberg og Ingeborg Christiane Sørensen. — Studentereksamen 1911 fra Aalborg Kathedralskole. Tandlægeeksamen 26. Juni 1917. Assistenttjeneste i Danmark og Norge 1917—21. Praktiserer i Nykøbing Mors siden 1921. Gift 6. Juli 1921 med Helene Schønfeldt.
Eggers-Lura, Halfdan
Tilføjet: 17-05-2024
Eggers-Lura, Halfdan, (Navneforandring fra Eggers-Rasmussen 1928), født 13. August 1899 i Køge. Søn af fhv. Boghandler Emil P. Rasmussen og Kamma Christensen. Studentereksamen 1917 fra Roskilde Kathedralskole. Filosofikum 1918. Tandlægeeksamen 8. Juli 1920. Assistenttjeneste i Norge og Schweiz 1920—23. Assistent v. Sygek. Tandkl., Holbæk, 1923—25. Praktiserer i Holbæk siden 1925. Studierejse til Universitetet i Zürich og Tandlægeskolen i Genève 1922.
Egholt, Christian Alexander Emil
Tilføjet: 19-05-2024
Egholt, Christian Alexander Emil, (Navneforandring fra Christiansen 1907), født 5. Februar 1883 i København. Død 3. April 1924 i Hillerød. Søn af Stabssergent Jens Christiansen. — Studentereksamen 1902 fra Østre Borgerdydskole. Løjtnant. Tandlægeeksamen 28.Juni 1907. Assistenttjeneste i Danmark 1907—Ö8. Praktiserede i Hillerød 1908—24. Medlem af Bestyrelsen for Sjællands Provinstandlægeforening 1915—21. Gift 19. December 1909 med Astrid Jørgensen.
Eir, Hans Carl Thorkel
Tilføjet: 19-05-2024
Eir, Hans Carl Thorkel (Navneforandring fra Larsen), født 16. Maj 1897 i Frederikshavn, Hjørring Amt. Søn af Fyrmester Lauritz Christian Vilhelm Eir og Ida Christine Langsted. — Præliminæreksamen 1913 fra Fengers Skole, Aarhus. Tandlægeeksamen 14. Juni 1917. Assistenttjeneste i Danmark og Schweiz 1917—22. Praktiserer i Middelfart siden 1922. Gift 13. Juli 1923 med Anna Elisabeth Sabroe.
Elmquist, Harald Kristian
Tilføjet: 22-05-2024
Elmquist, Harald Kristian, født 1. Maj 1876 i Hørning Sogn, Randers Amt. Søn af Provst Thorvald Jørgen Adolf Elmquist og Sofie Marie Ring. — Præliminæreksamen 1893 fra Kerteminde komm. Realskole. Tandlægeeksamen Juni 1897. Assistenttjeneste i København 1897—99. Praktiserer i Vordingborg siden 1899. Tandlæge ved Oringe Sindssygehospital 1901. Garnisonstandlæge i Vordingborg og ved Masnedøfortet Foraaret 1914. Medstifter og Bestyrelsesmedlem af Tandlægeforeningen for LollandFalster og sydi. Præstø Amt 1906. Medlem af Bestyrelsen for Vordingborg og Ore Asyler 1904. Formand for Vordingborg Idrætsforening 1925. Formand for Vordingborg Sygeplejeforening 1908—11. Gift 8. November 1900 med Ingeborg Balslev.

* Det er Hørning og ikke Kørning.
Engel, Kirstine Margrethe (Grethe) f. Backhausen
Tilføjet: 22-05-2024
Engel, Kirstine Margrethe (Grethe) f. Backhausen, født 12. Maj 1885 i Viborg. Datter af Bogtrykker Fr. Vilh. Pouli Emil Backhausen og Else Catharina Baurath. — Tandlægeeksamen Sommeren 1916. Vikar og Assistenttjeneste i Norge, Frankrig og Danmark 1917—22. Praktiserede i Espergærde 1922, i Vordingborg 1923—26. Praktiserer i Havdrup siden 1926. Gift 8. December 1922 med Sognepræst Fr. Engel.
Enghoff, Johannes Gordon Frederik
Tilføjet: 27-05-2024
Enghoff, Johannes Gordon Frederik, født 30. Juli 1889 i København. Søn af Bagermester Philip Christian Enghoff og Dorothea Marie Hatting. — Studentereksamen 1907 fra Gammelholms Latin* og Realskole. Stud, polyt. Tandlægeeksamen 1918. Vikar og Assistenttjeneste i Danmark og Norge 1918—20. Praktiserer i Hellerup siden 1922. Gift 22. December 1919 med Marie Elisabeth Halkjær.
Eriksen, Kjeld Gudmund
Tilføjet: 27-05-2024
Eriksen, Kjeld Gudmund, født 2. November 1909 i Kolding. Søn af Lærer Erik Eriksen og Ingeborg Johanne Jensen. — Studentereksamen 1927 fra Kolding højere Almenskole. Tandlægeeksamen 1930. Assistenttjeneste i Danmark siden 1930.

* Angives som gift ved død med Esther Marie Rasmussen
Estrup, Johannes Vilhelm
Tilføjet: 27-05-2024
Estrup, Johannes Vilhelm, født 8. August 1901 i Nykøbing M. Søn af Postmester Peder Jungersen Estrup og Agathe Louise Vibe-Hastrup. — Studentereksamen 1919 fra NykøbingF. Kathedralskole. Filosofikum 1920. Tandlægeeksamen 20. Juni 1922. Assistenttjeneste i Norge og Danmark fra 1922—25. Praktiserer i København siden 1925.
Faber, Eigil Emil
Tilføjet: 04-06-2024
Faber, Eigil Emil, født 25. Oktober 1905 i København. Søn af assistent Einer Emil Faber og Karen Kathrine Strand Sørensen. — Studentereksamen 1923 fra Frederiksberg Gymnasium. Tandlægeeksamen Juni 1926. Assistenttjeneste i Danmark og Schweiz 1926—28. Praktiserer i København siden 1928. Assistent paa Tandlægeskolens Afdeling for videregaaende Proteselære siden 1928.
Faber, Harry
Tilføjet: 04-06-2024
Faber, Harry, født 11. Juli 1895 i Ringe, Svendborg. Søn af Niels Kristian Faber og Sara Hansen. — Realeksamen 1911 fra Ringe Realskole. Studentereksamen 1914 fra Odense Latinskole. Tandlægeeksamen 1918. Vikar og Assistenttjeneste i Danmark og Norge 1918—20. Praktiserede i Esbjerg 1920—28, i Norge 1928—29. Praktiserer i København siden 1929. Gift 9. Oktober 1920 med Astri Kolkinn.
Falk-Rønne, Svend Ejner
Tilføjet: 12-06-2024
Falk-Rønne, Svend Ejner, født 5. Maj 1893 paa Sandø, Færøerne. Søn af Sognepræst Jørgen Chr. Falk Rønne og Marie Therkildsen. — Realeksamen fra Frederiksberg Gymnasium. Tandlægeeksamen 1916. Vikar og Assistenttjeneste i Danmark og Norge 1916—18. Praktiserer i København siden 1918. Gift 18. December 1919 med Inge Andersen.
Falkenberg-Andersen, Magda Petrea, f. Brøgger-Johnsen
Tilføjet: 12-06-2024
Falkenberg-Andersen, Magda Petrea, f. Brøgger-Johnsen, født 7. November 1901, »Hevring Mølle«, Estruplund Sogn, Randers Amt. Datter af Møller John Brøgger Johnsen og Anna Marie Madsen. — Realeksamen 1919 fra Randers kommunale Mellem* og Realskole. Tandlægeeksamen Juni 1922. Vikar og Assistenttjeneste i Danmark 1922—28. Assistenttjeneste i Upernivik, Grønland, siden 1928. Gift 1. August 1928 med Læge Valdemar Axel Falkenberg*Andersen.
Fallesen, Axel Vinding
Tilføjet: 20-06-2024
Fallesen, Axel Vinding, født 7. September 1902 i Flensborg. Søn af Kæmner Peder Vinding Fallesen og Christine Poulsen. — Præliminæreksamen 1919 fra Kolding Realskole. Tandlægeeksamen Juli 1922. Assistenttjeneste i Danmark og Schweiz 1922—26. Praktiserer i Aabenraa siden 1926.
Fanger, Anna Elisabeth, f. Friis-Nielsen
Tilføjet: 20-06-2024
Fanger, Anna Elisabeth, f. Friis-Nielsen, født 23. August 1886 i Kjellerup, Hørup Sogn, Viborg Amt. Datter af Dyrlæge og Landbrugskandidat Peter Friis-Nielsen og Jonna Alfrida Conradi. Eberlin. — Præliminæreksamen 1903 fra Kjellerup Realskole. Tandlægeeksamen December 1913. Vikar og Assistenttjeneste i Sverige, Norge og Danmark 1914—20. Praktiserer i Aarhus siden 1920. Assistent ved Aarhus komm. Skoletandklinik 1916—20. Gift 7. November 1917 med telefoningeniør, cand. polyt. Jens Rudolf Fanger.
Konradsen, Hans Hjalmar
Tilføjet: 08-05-2024
Konradsen, Hans Hjalmar, født 25. November 1882 i Kolding. Død 14. Marts 1923 i København. Søn af Direktør Peter Conradsen og Mathilde Hansen. — Præliminæreksamen fra Kolding Latinskole. Tandlægeeksamen Vinteren 1903. Vikar* og Åssistenttjeneste i Tyskland og Danmark 1903—06. Studieophold i Philadelphia 1906—07. D. D. S. 1907 fra University of Pennsylvania. Praktiserede i København 1907—23. Assistent paa Tandlægeskolens Afdeling for Tandfyldningslære 1910—11. Gift 23. Marts 1910 med Tandlæge Helga Bertelsen.
Von Bülow, Bækgaard, Eiler Carl Emil
Tilføjet: 08-05-2024
Von Bülow, Bækgaard, Eiler Carl Emil, født 19. September 1903 i København. Søn af Kaptajn i Hæren Carl v. Bülow og Johanne Jørgensen. — Realeksamen 1920 fra Øregaard Gymnasium. Assistent i Transatlantisk Compagni. Tandlægeeksamen Juni 1927. Assistenttjeneste i Danmark 1927—30. Assistent i Schweiz 1930—31. Praktiserer i København siden 1931.