Hovedkategori:
Kirker, sogne og kirkegårde
Antal links: 86
Bedst i denne kategori

Bording Sogns Kirkegaarde (1242)

Bliv klogere;

Kirkegårdene lå oprindeligt omkring sognets kirke; de var afgrænset mod landsbyens jord med hegn eller stendiger. Her blev sognets rettroende begravet, mens andre blev begravet i uindviet jord udenfor kirkegården. Kirkegårdene tilhører i dag oftest det sogn, de ligger i, men med nyere tids byudvikling blev der i de større bykommuner oprettet kommunale kirkegårde. Et påbud fra 1805 pålagde alle byer i Danmark at anlægge kirkegårde udenfor byerne.

Annonce

Du kommer ikke uden om denne kategori, hvis du selv slægtsforskere eller blot har interesse i kirkesognene i Danmark. Der ønskes links til denne kategori der både viser kirkerne, men også de tilhørende kirkegårde. Både fra land og i byerne. Nogle links henviser direkte til kirkegården, andre til sognets startside.

1242 hits
Tilmeldt: 31-01-2021
Rettet: 20-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 1

Bording Sogns Kirkegaarde

Portal for Bording og Christianshede Kirker.

Søgeord: kirkegård begravede kirke
1226 hits
Tilmeldt: 25-04-2021
Rettet: 25-04-2021
Antal rating: 0
Antal søgeord: 2
Antal backlinks: 0

Dronninglund Kirke

Dronninglund Kirke er en vejkirke. Det vil sige, at kirken er åben for besøgende alle dage fra kl. 8.00-16.00. Kirken kan dog være lukket for besøgende på grund af vielse, begravelse, gudstjeneste eller andet.

Søgeord: dronninglund kirke
1216 hits
Tilmeldt: 26-01-2021
Rettet: 16-01-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 1

Assens Kirke

Kirkegården omkring Vor Frue Kirke blev nedlagt i 1820, men allerede i 1810 blev en ny kirkegård taget i brug på Nyadelgade, den vi nu kalder den gamle kirkegård. Den ny kirkegård blev anlagt i 1885, og samme år blev kapellet bygget. I dag fungerer Kapellet som kontor for kirkegårdslederen og som mandskabsrum og frokoststue for kirkegårdspersonalet. Den ny kirkegård var oprindelig ikke så stor som nu. I 1943 blev urnekirkegården og afdelingerne ned mod Møllevej (vest) anlagt.

Søgeord: assens kirkegård begravede døde
1196 hits
Tilmeldt: 12-04-2023
Rettet: 14-02-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Kendtes Gravsted

6260 kendte personligheders gravsteder – primært Danske.

Søgeord: kendte gravsted kirkegårde personligheder
1121 hits
Tilmeldt: 21-06-2022
Rettet: 09-12-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Sorø Klosterkirke og Sorø Sogn

Kirken er opført som gravkirke for Hviderne - en rig stormandsslægt, hvis hovedgård lå i Fjenneslev. Den er en af de største kirker fra dansk middelalder.

Søgeord: sorø kirke klosterkirke sogn
1069 hits
Tilmeldt: 16-07-2022
Rettet: 26-03-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 0

Helsinge Kirke

Hjemmeside for Helsinge kirke.

Søgeord: helsinge kirke kirkegård
1046 hits
Tilmeldt: 12-04-2023
Rettet: 25-06-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Vor Frue Sogn, Kalundborg

Ser man Vor Frue Kirke i Kalundborg oppefra, ligner det et såkaldt græsk kors. Det er dog fra jorden, du kan nyde de 5 store tårne, der afslutter de 4 bygninger, som udgør korsets arme. Det sidste og højeste tårn hviler på fire store søjler i midten af kirken. Grunden til dette særegne udseende er, at det trækker paralleller til det himmelske Jerusalem, hvor man ifølge Bibelen skulle have mennesker og Gud til at forenes. Man forestillede sig i middelalderen det himmelske Jerusalem som en fæstning med 5 tårne

Søgeord: kalundborg kirke information vor frue
1040 hits
Tilmeldt: 27-02-2021
Rettet: 29-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 0

Pedersborg Kirke

Pedersborg Kirke er en kirke i den lille by Pedersborg, umiddelbart nord for Sorø på Midtsjælland. Kirken ligger markant hævet over det omkringliggende landskab og Pedersborg Sø. Den kan således ses tydeligt, når man kommer kørende mod Sorø fra nord og vest.

Søgeord: pedersborg kirke kirkegård
1027 hits
Tilmeldt: 07-12-2019
Rettet: 03-03-2020
Antal rating: 0
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 1

Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Her kan du orientere dig om, hvad vi kan tilbyde i forbindelse med dødsfald og efter begravelsen. Men et besøg på en hjemmeside kan aldrig erstatte en tur på kirkegården - så kom forbi i vores åbningstid, hvis du har spørgsmål eller har behov for en rundvisning (ma.-fr. 9-15). Du er altid velkommen. Her på hjemmesiden er der mange fakta, priser og den slags. Besøg også vores side på Facebook, hvor vi jævnligt opdaterer med nyt om stort og småt på kirkegården.

Søgeord: silkeborg kirkegård gravplads
972 hits
Tilmeldt: 31-01-2021
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Herning kirkegaarde

Herning kirkegårde, der driver den Vestre kirkegård, Vestergade 63 og den Nordre Kirkegård, Gullestrupvej 30, tilhører Herning Sogn, Sct. Johs. Sogn, Fredens Sogn, Hedeager Sogn og Gullestrup Sogn, og bestyres af en kirkegårdsbestyrelse valgt af og blandt de fem menighedsråds medlemmer.

Søgeord: herning kirkegård døde begravede
916 hits
Tilmeldt: 10-02-2023
Rettet: 17-02-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 1

Roskilde Domkirke

Roskilde Domkirke er domkirken i Roskilde. Domkirken er blandt de vigtigste kirkebygninger i Danmark og et af de vigtigste monumenter overhovedet på grund af sine enestående arkitektur og som gravkirke for Danmarks kongeslægt.

Søgeord: roskilde domkirke kirke kirkegård sjælland
914 hits
Tilmeldt: 19-05-2023
Rettet: 25-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Birkerød Kirke

Birkerød Kirke er en kirke i Birkerød Sogn. Koret og den ældste del af skibet er romansk og opført af kampe- og kridtsten. I 1200-tallet forlængedes skibet mod vest, og i løbet af 1300-tallet fik hele kirken hvælvinger. Det kraftige tårn blev bygget omkring 1475.

Søgeord: birkerød sogn kirke sjælland
911 hits
Tilmeldt: 16-12-2022
Rettet: 13-08-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 1

Ribe Domkirke

Kirken er bygget i romansk stil og regnes i dag for at være den bedst bevarede romanske domkirke i Danmark. Den er som følge af gentagne ombygninger Danmarks eneste femskibede kirke og måler 63 meter i længden og er 36 meter bred. Kirken har desuden tre tårne: Rytterspiret, som er placeret over koret, Mariatårnet, som er det lille tårn, og Borgertårnet.

Søgeord: ribe kirke domkirke sønderjylland
897 hits
Tilmeldt: 27-03-2021
Rettet: 03-12-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Dollerup - Finderup - Ravnstrup pastorat

Vi har fire kirker; Dollerup kirke, Hald Ege kirke, Finderup kirke og Ravnstrup kirke. Kirkerne ligger alle i et naturskønt område og du er altid velkommen til at besøge vore kirker eller deltage i de forskellige aktiviteter vi har.

Søgeord: dollerup kirke kirkegård finderup ravnstrup
882 hits
Tilmeldt: 04-09-2022
Antal rating: 0
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 0

Grundtvigs Kirke

Grundtvigs Kirke på Bispebjerg i København er en kirke bygget til minde om præsten, digteren og folkeoplyseren N.F.S. Grundtvig.

Søgeord: københavn grundtvig kirke
871 hits
Tilmeldt: 29-05-2023
Rettet: 28-05-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Kirkerne på Mols og Helgenæs

Helgenæs Sogn er et sogn i Syddjurs Provsti. Helgenæs Sogn hørte til Mols Herred i Randers Amt. Helgenæs sognekommune blev ved kommunalreformen i 1970 indlemmet i Ebeltoft Kommune, som ved strukturreformen i 2007 indgik i Syddjurs Kommune. I Helgenæs Sogn ligger Helgenæs Kirke.

Søgeord: mols helgenæs kirker djursland
858 hits
Tilmeldt: 12-02-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 0

Maribo Domkirke

Maribo Domkirke ligger i Maribo på Lolland. Kirken blev oprettet i 1400-tallet da Maribo Kloster blev opført. Den blev senere omdannet til domkirke.

Søgeord: maribo domkirke lolland
840 hits
Tilmeldt: 06-05-2023
Rettet: 02-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Frederiksholm Kirke

Frederiksholm Kirke er sydhavnernes kirke. Sydhavn Sogn strækker sig fra det gamle Sydhavns kvarter til de nye boligområder på Teglholmen og Sluseholmen. Sognet har pr. 1. januar 2014, 16.816 indbyggere. Frederiksholm Kirke er sognets eneste kirke, men planerne om at bygge en ny kirke er blevet godkendt.

Søgeord: sydhavn sogn kirke frederiksholm sjælland
761 hits
Tilmeldt: 22-01-2020
Rettet: 01-01-2021
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Roskilde Kirkegårde

På de følgende side er det muligt at finde informationer om Gråbrødre kirkegård, Vor Frue kirkegård samt Østre kirkegård.

Søgeord: roskilde kirkegård gravplads gravsted
760 hits
Tilmeldt: 27-08-2022
Rettet: 01-03-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Vejle Kirker og Kirkegårde

Startside for vejle kirke og kirkegårde.

Søgeord: vejle kirkegårde kirke kirker
748 hits
Tilmeldt: 18-01-2023
Rettet: 17-06-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Bogense Kirke

Skt. Nikolaj Kirke, er en nordfynsk kirke beliggende i købstaden Bogense og kaldes derfor også Bogense Kirke. Kirken er beliggende i den vestlige ende af byens torv på en skrænt umiddelbart ud til Kattegat, og i modsætning til de fleste danske købstadskirker er den endnu omgivet af sin kirkegård.

Søgeord: bogense kirke købstad kirkegård
714 hits
Tilmeldt: 12-08-2021
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Uvelse Kirke

Præsentation af kirken i Uvelse.

Søgeord: uvelse kirke kirkegård nordsjælland
699 hits
Tilmeldt: 10-06-2021
Antal rating: 0
Antal søgeord: 2
Antal backlinks: 0

Hobro Kirke og Kirkegårde

Info og oplysninger om Hobro Kirke og Kirkegårde.

Søgeord: hobro kirke
678 hits
Tilmeldt: 24-03-2023
Rettet: 28-10-2023
Antal rating: 2
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 1

Alderslyst Kirke

Alderslyst Kirke er en kirke på Tulipanvej i bydelen Alderslyst i den nordlige del af Silkeborg, opført i 1929. Den ligger under Århus Stift.

Søgeord: alderslyst kirke kirkegård silkeborg midtjylland
673 hits
Tilmeldt: 22-06-2021
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Vivild-vejlby.dk Kirkesogn

Velkommen til to levende sogne på Norddjursland. På siden finder du praktiske oplysninger, historik omkring vore kirker, kirkeblad, gudstjensteliste, telefonnumre, email adresser, billedarkiv m.m.

Søgeord: kirke kirkegård vivild vejlby
667 hits
Tilmeldt: 24-02-2023
Rettet: 17-06-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirke ligger i Brønshøj. Kirken har siden sognets indlemmelse i Københavns Kommune, i 1901, været den ældste bygning i København og er opført i 1180'erne af biskop Absalon i romansk stil med kridt-kvadre fra Stevns som materiale.

Søgeord: brønshøj kirke københavn kirkegård
592 hits
Tilmeldt: 28-06-2023
Rettet: 01-02-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 1

Sct. Jørgens Kirke - Svendborg

Sankt Jørgens Kirke ligger ved Svendborgsund, lige nordvest for Svendborgsundbroen, på grænsen mellem Svendborg by og bydelen Strandhuse.

Søgeord: svendborg kirke jørgensberg kirkegård fyn
562 hits
Tilmeldt: 05-11-2022
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Horsens Kirkegårde

Horsens Kirkegårde er først og fremmest et begravelsesvæsen. Vores kerneopgave er at sikre begravelsesplads til alle. Alle kirkegårdene i Horsens Kommune er folkekirkelige og det lokale ejerskab varetages af menighedsrådene i de enkelte sogne indenfor Horsens Provsti, Århus Stift.

Søgeord: horsens kirkegård gravplads døde kirke
545 hits
Tilmeldt: 19-03-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 0

Dyrup Kirke

Dyrup Kirke er en folkekirke beliggende i Dyrup Sogn på Fyn, cirka 6 km syd for Odense. Kirken er indviet 5. oktober 1986, og fungerede oprindelig som kirkedistrikt under Sanderum Sogn, men blev udskilt som selvstændigt sogn 1989.

Søgeord: kirke kirkegård dyrup
524 hits
Tilmeldt: 10-02-2023
Rettet: 12-02-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Viborg Domkirke

Viborg Domkirke er domkirke i Viborg Stift og samtidig sognekirke for Viborg Domsogn, som omfatter den nordlige del af det centrale Viborg. Kirken var oprindelig indviet til Vor Frue, dvs. Jomfru Maria.

Søgeord: viborg domkirke kirke viborg stift
513 hits
Tilmeldt: 11-04-2023
Rettet: 11-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Odense Domkirke (Skt. Knuds Kirke)

Sankt Knuds Kirke er Odense Domkirke. Den har navn efter Knud II, der levede fra ca. år 1040 til 1086. Han var konge af Danmark i årene 1080-86 og fik senere tilnavnet "Den Hellige". Byggeriet af kirken blev påbegyndt i slutningen af 1200-tallet. Den blev indviet den 30. april 1499.

Søgeord: odense domkirke skt sankt knud
505 hits
Tilmeldt: 16-07-2023
Rettet: 25-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Hornslet Kirke

Hornslet Kirke, Hornslet Sogn, Øster Lisbjerg Herred i det tidligere Randers Amt. Kirken i Hornslet kan med rette kaldes for en af de mærkværdigste landsbykirker i Danmark.

Søgeord: kirke hornslet randers kirker sogn
483 hits
Tilmeldt: 17-01-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Otterup Kirke

Otterup Kirke er en kirke i Otterup Sogn i Nordfyns Kommune.

Søgeord: otterup kirke sogn kirkegård
476 hits
Tilmeldt: 07-10-2022
Rettet: 28-02-2023
Antal rating: 1
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Danmarks Kirker (via natmus)

Her kan du søge efter digitaliserede kirkebeskrivelser. Du kan søge på både bynavn og på kirkens navn. Der er i vid udstrækning taget hensyn til alternative navne og staveformer. Hvis du alligevel ikke finder den rette kirkebeskrivelse, kan du vælge 'søg fonetisk' og få et bredere søgeresultat.

Søgeord: kirker søgning opslag danmark beskrivelser
470 hits
Tilmeldt: 17-01-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Thisted Kirke

Kirken blev opført ca. 1500, senest restaureret 1976-1977. Vest for Thisted gamle bykerne på en lille højning ligger den smukke, hvidkalkede kirke i et anlæg, den gamle, nu nedlagte kirkegård. Den var i middelalderen efter al sandsynlighed indviet til Vor Frue, der endnu ses i byens våben, og den består nu af et udelt, 38,5 meter langt og 10 meter bredt, rektangulært langhus, hvortil der slutter sig et sideskib mod nord, et tårn mod vest og på nordsiden et sakristi og et våbenhus. Denne bygning er opført omkring 1500 i sengotisk stil af store, gule mursten i munkeskifte, hist og her blandet med granitkvadre og kridt.

Søgeord: thisted kirke kirkegård nordjylland