Hovedkategori:
Kirker, sogne og kirkegårde
Antal links: 66

Bedst: Assens Kirke
Bliv klogere;

Kirkegårdene lå oprindeligt omkring sognets kirke; de var afgrænset mod landsbyens jord med hegn eller stendiger. Her blev sognets rettroende begravet, mens andre blev begravet i uindviet jord udenfor kirkegården. Kirkegårdene tilhører i dag oftest det sogn, de ligger i, men med nyere tids byudvikling blev der i de større bykommuner oprettet kommunale kirkegårde. Et påbud fra 1805 pålagde alle byer i Danmark at anlægge kirkegårde udenfor byerne.

Annonce

Du er inde på en indeksvisning af en kategori på anelinks.dk. Ønsker du at se kataloget som en listevisning, skal du vælge det via den røde dropdown liste ude til højre. De 2 måder du kan se kataloget på opfører sig ens, men giver dig nogle designmæssige fordele ved dem begge. Sorteringen sker stadig via titel, dato og hits, men der kan være flere muligheder. Sorteringen sker efter nyeste i top som standard (dato).

Sankt Josefs Sogn (62) -

Tilmeldt: 05-10-2023 01:12:07 | Antal rating (0)

Den katolske menighed på Sydhavsøerne. I 2016 blev flere katolske menigheder i Danmark sammenlagt. I denne proces opstod den nuværende Sankt Josefs menighed. Sognet dækker over områderne Lolland, Falster, Farø, Bogø, Møn & småøerne.

Søgeord: katolsk sydhavsøerne sankt josef menighed

Aarhus Domkirke (Sct. Clemens Kirke) (27) -

Tilmeldt: 21-11-2023 09:40:37 | Antal rating (0)

Aarhus Domkirke (Sct. Clemens Kirke) beliggende ved Store Torv og Bispetorv i Aarhus Centrum, er hovedkirke i Aarhus Stift. Kirken har omkring 1200 siddepladser, og bygningen, der er den længste og højeste kirkebygning i Danmark, er 93 meter lang. Tårnet er 96 meter højt, og det er dermed et af de højeste tårne i Danmark.

Søgeord: århus aarhus domkirke kirke tro

Alderslyst Kirke (377) -

Tilmeldt: 24-03-2023 12:00:05 | Rettet: 28-10-2023 19:33:48 | Antal rating (2)

Alderslyst Kirke er en kirke på Tulipanvej i bydelen Alderslyst i den nordlige del af Silkeborg, opført i 1929. Den ligger under Århus Stift.

Søgeord: alderslyst kirke kirkegård silkeborg midtjylland

Ansager Kirke (99) -

Tilmeldt: 11-08-2023 22:24:31 | Rettet: 25-10-2023 00:46:15 | Antal rating (0)

Ansager Kirke ligger i Ansager Sogn, i det tidligere Øster Horne Herred Ribe Amt, nu Varde Kommune. Kirken er fra 1200-tallet. Romansk kor og skib. I 1775 udvidedes kirken med et tårn med spir. I tårnrummet findes kirkens eneste kalkmalerier – malet af Liljemesteren.

Søgeord: ansager ribe kirke sogn sønderjylland

Apostelkirken - Folkekirken Vesterbro (349) -

Tilmeldt: 07-01-2023 11:12:23 | Rettet: 08-05-2023 22:34:59 | Antal rating (0)

Folkekirken Vesterbro (Vesterbro Sogn) er Danmarks største sogn og har ambition om at være relevant og synlig folkekirke for beboerne på Vesterbro. Her finder du syv kirker - Apostelkirken, Eliaskirken, Enghave Kirke, Kristkirken, Mariakirken, Sct. Matthæus Kirke og uKirke - hvor der foregår alt fra meditation, orgelkoncerter og natherberg til babysalmesang, rockkoncerter og jazzgudstjenester.

Søgeord: vesterbro apostelkirken kirke

Assens Kirke (921) -

Tilmeldt: 26-01-2021 15:29:21 | Rettet: 28-10-2023 12:13:42 | Antal rating (0)

Kirkegården omkring Vor Frue Kirke blev nedlagt i 1820, men allerede i 1810 blev en ny kirkegård taget i brug på Nyadelgade, den vi nu kalder den gamle kirkegård. Den ny kirkegård blev anlagt i 1885, og samme år blev kapellet bygget. I dag fungerer Kapellet som kontor for kirkegårdslederen og som mandskabsrum og frokoststue for kirkegårdspersonalet. Den ny kirkegård var oprindelig ikke så stor som nu. I 1943 blev urnekirkegården og afdelingerne ned mod Møllevej (vest) anlagt.

Søgeord: assens kirkegård begravede døde

Birkerød Kirke (511) -

Tilmeldt: 19-05-2023 11:01:42 | Rettet: 25-10-2023 10:13:43 | Antal rating (0)

Birkerød Kirke er en kirke i Birkerød Sogn. Koret og den ældste del af skibet er romansk og opført af kampe- og kridtsten. I 1200-tallet forlængedes skibet mod vest, og i løbet af 1300-tallet fik hele kirken hvælvinger. Det kraftige tårn blev bygget omkring 1475.

Søgeord: birkerød sogn kirke sjælland

Bjerager Kirke (148) -

Tilmeldt: 13-07-2023 13:22:35 | Rettet: 25-10-2023 09:55:06 | Antal rating (0)

Bjerager Sogn er et sogn i Odder Provsti. I 1800-tallet var Bjerager Sogn anneks til Randlev Sogn. Begge sogne hørte til Hads Herred i Aarhus Amt. Randlev-Bjerager sognekommune blev ved kommunalreformen i 1970 indlemmet i Odder Kommune. I Bjerager Sogn ligger Bjerager Kirke.

Søgeord: bjerager odder kirker kirke østjylland

Bogense Kirke (308) -

Tilmeldt: 18-01-2023 12:38:08 | Rettet: 17-06-2023 22:34:42 | Antal rating (0)

Skt. Nikolaj Kirke, er en nordfynsk kirke beliggende i købstaden Bogense og kaldes derfor også Bogense Kirke. Kirken er beliggende i den vestlige ende af byens torv på en skrænt umiddelbart ud til Kattegat, og i modsætning til de fleste danske købstadskirker er den endnu omgivet af sin kirkegård.

Søgeord: bogense kirke købstad kirkegård

Bording Sogns Kirkegaarde (827) -

Tilmeldt: 31-01-2021 22:12:47 | Rettet: 20-11-2023 12:10:28 | Antal rating (0)

Portal for Bording og Christianshede Kirker.

Søgeord: kirkegård begravede kirke

Brønshøj Kirke (358) -

Tilmeldt: 24-02-2023 23:01:41 | Rettet: 17-06-2023 22:20:53 | Antal rating (0)

Brønshøj Kirke ligger i Brønshøj. Kirken har siden sognets indlemmelse i Københavns Kommune, i 1901, været den ældste bygning i København og er opført i 1180'erne af biskop Absalon i romansk stil med kridt-kvadre fra Stevns som materiale.

Søgeord: brønshøj kirke københavn kirkegård

Danmarks Kirker (via natmus) (308) -

Tilmeldt: 07-10-2022 12:24:06 | Rettet: 28-02-2023 15:31:33 | Antal rating (1)

Her kan du søge efter digitaliserede kirkebeskrivelser. Du kan søge på både bynavn og på kirkens navn. Der er i vid udstrækning taget hensyn til alternative navne og staveformer. Hvis du alligevel ikke finder den rette kirkebeskrivelse, kan du vælge 'søg fonetisk' og få et bredere søgeresultat.

Søgeord: kirker søgning opslag danmark beskrivelser

Danmarks største kirkegalleri (220) -

Tilmeldt: 29-01-2023 19:23:50 | Antal rating (0)

Dette galleri, samt Facebook siden, bygger udelukkende på egne oplevelser og egne foto.

Søgeord: kirker galleri portal fotos billeder

Den Katolske Kirke i Danmark (18) -

Tilmeldt: 21-11-2023 09:35:55 | Antal rating (0)

Den Katolske Kirke i Danmark er den romerskkatolske kirkes organisation for Danmark. Den dækker hele Danmarks område, og er en sammenslutning af lokale katolske samfund, i alt 45 sogne, der er samlet under en enkelt biskops jurisdiktion.

Søgeord: katolsk kirke danmark tro religion

Den Reformerte Menighed i Fredericia (281) -

Tilmeldt: 18-01-2023 14:07:56 | Rettet: 05-06-2023 21:34:53 | Antal rating (2)

Den Reformerte Menighed i Fredericia er blandt landets ældste statsanerkendte trossamfund. De bosatte sig i Fredericia i et lille hjørne af byen, fordi det var der de fik tilbudt jord og huse. I dag er medlemmerne spredt over hele byen og en del bor rundt i landet. Menigheden består i dag dels af medlemmer med de gamle slægtsnavne, og dels af medlemmer uden slægtshistorisk tilknytning. De har tilsluttet sig af interesse for den reformerte tro og det tætte fællesskab, som en lille menighed kan tilbyde.

Søgeord: fredericia reformerte kirke

Dollerup - Finderup - Ravnstrup pastorat (690) -

Tilmeldt: 27-03-2021 21:11:49 | Rettet: 04-07-2023 15:24:57 | Antal rating (0)

Vi har fire kirker; Dollerup kirke, Hald Ege kirke, Finderup kirke og Ravnstrup kirke. Kirkerne ligger alle i et naturskønt område og du er altid velkommen til at besøge vore kirker eller deltage i de forskellige aktiviteter vi har.

Søgeord: dollerup kirke kirkegård finderup ravnstrup

Dronninglund Kirke (688) -

Tilmeldt: 25-04-2021 08:56:08 | Rettet: 25-04-2021 08:56:42 | Antal rating (0)

Dronninglund Kirke er en vejkirke. Det vil sige, at kirken er åben for besøgende alle dage fra kl. 8.00-16.00. Kirken kan dog være lukket for besøgende på grund af vielse, begravelse, gudstjeneste eller andet.

Søgeord: dronninglund kirke

Dyrup Kirke (297) -

Tilmeldt: 19-03-2023 14:26:38 | Antal rating (0)

Dyrup Kirke er en folkekirke beliggende i Dyrup Sogn på Fyn, cirka 6 km syd for Odense. Kirken er indviet 5. oktober 1986, og fungerede oprindelig som kirkedistrikt under Sanderum Sogn, men blev udskilt som selvstændigt sogn 1989.

Søgeord: kirke kirkegård dyrup

Folk & Kirke 9690 (27) -

Tilmeldt: 14-11-2023 10:58:16 | Antal rating (0)

9690-samarbejdet består mellem følgende pastorater i lokalområdet 9690 Fjerritslev: Haverslev-Skræm-Bejstrup, Hjortdal, Kettrup-Gøttrup, Klim-Vester, Thorup-Vust, og Kollerup-Fjerritslev.

Søgeord: kirker klim 9690 nordjylland pastorater

Fredens Kirke - Svendborg (41) -

Tilmeldt: 17-10-2023 09:26:47 | Antal rating (0)

Om de daglige gøremål på kirkegården og om de tyske grave på Fredens Kirkegård.

Søgeord: fredens svendborg kirke kirkegård sogn

Frederikshavns kirkegårde (246) -

Tilmeldt: 26-10-2022 13:57:44 | Antal rating (0)

Hjemmeside for Fladstrand kirkegård og og Fladberg kirke. Fladbjerg kirkegård er anlagt i årene 1971-76 og Fladstrand kirke er opført i år 1688.

Søgeord: frederikshavn kirkegård fladstrand fladberg kirke

Frederiksholm Kirke (427) -

Tilmeldt: 06-05-2023 19:04:57 | Rettet: 02-11-2023 13:49:30 | Antal rating (0)

Frederiksholm Kirke er sydhavnernes kirke. Sydhavn Sogn strækker sig fra det gamle Sydhavns kvarter til de nye boligområder på Teglholmen og Sluseholmen. Sognet har pr. 1. januar 2014, 16.816 indbyggere. Frederiksholm Kirke er sognets eneste kirke, men planerne om at bygge en ny kirke er blevet godkendt.

Søgeord: sydhavn sogn kirke frederiksholm sjælland

Grathe Kirke (128) -

Tilmeldt: 15-07-2023 12:16:22 | Rettet: 25-10-2023 09:54:15 | Antal rating (0)

Grathe Kirke er en kirke i Grathe Sogn i det tidligere Lysgård Herred, Viborg Amt, nu Silkeborg Kommune. Sognet er udskilt af Vinderslev Sogn og Thorning Sogn. Kirken blev opført som en filialkirke i årene 1916-17 og indviet 20. maj 1917.

Søgeord: grathe kirke jylland silkeborg thorning

Gravminde-databasen (173) -

Tilmeldt: 29-01-2023 20:00:02 | Rettet: 30-01-2023 13:38:07 | Antal rating (0)

Samlet oversigt over udpegede bevaringsværdige gravminder på Lolland og Falster.

Søgeord: grave gravminder kirkegårde søgeportal bevaringsværdig

Gravsten og epitafier i danske og skånske kirker (124) -

Tilmeldt: 22-05-2023 11:34:46 | Antal rating (0)

Denne side omhandler gravsten og epitafier med deres heraldik ud fra Danmarks Adelsårbog. Desværre passer det ikke altid med kirkernes sten og epitafier.

Søgeord: kirker skåne dansk gravsten epitafier