Kirker og kirkegårde (39)

Aalborgs kommunale kirkegårde (275) Fejlmeld

Tilmeldt: 29-05-2022 18:00:35 | Rettet: 21-01-2023 13:58:06 | Bedømmelser: (0)

I Aalborg finders der tre kommunale kirkegårde; Almen Kirkegård, Søndre Kirkegård og Østre Kirkegård.

Alderslyst Kirke (5) Fejlmeld

Tilmeldt: 24-03-2023 12:00:05 | | Bedømmelser: (0)

Alderslyst Kirke er en kirke på Tulipanvej i bydelen Alderslyst i den nordlige del af Silkeborg, opført i 1929. Den ligger under Århus Stift.

Apostelkirken - Folkekirken Vesterbro (82) Fejlmeld

Tilmeldt: 07-01-2023 11:12:23 | | Bedømmelser: (0)

Folkekirken Vesterbro (Vesterbro Sogn) er Danmarks største sogn og har ambition om at være relevant og synlig folkekirke for beboerne på Vesterbro. Her finder du syv kirker - Apostelkirken, Eliaskirken, Enghave Kirke, Kristkirken, Mariakirken, Sct. Matthæus Kirke og uKirke - hvor der foregår alt fra meditation, orgelkoncerter og natherberg til babysalmesang, rockkoncerter og jazzgudstjenester.

Assens Kirkegård (504) Fejlmeld

Tilmeldt: 26-01-2021 15:29:21 | Rettet: 02-06-2022 22:31:46 | Bedømmelser: (0)

Kirkegården omkring Vor Frue Kirke blev nedlagt i 1820, men allerede i 1810 blev en ny kirkegård taget i brug på Nyadelgade, den vi nu kalder den gamle kirkegård. Den ny kirkegård blev anlagt i 1885, og samme år blev kapellet bygget. I dag fungerer Kapellet som kontor for kirkegårdslederen og som mandskabsrum og frokoststue for kirkegårdspersonalet. Den ny kirkegård var oprindelig ikke så stor som nu. I 1943 blev urnekirkegården og afdelingerne ned mod Møllevej (vest) anlagt.

Bogense Kirke (37) Fejlmeld

Tilmeldt: 18-01-2023 12:38:08 | Rettet: 24-02-2023 15:20:00 | Bedømmelser: (0)

Skt. Nikolaj Kirke, er en nordfynsk kirke beliggende i købstaden Bogense og kaldes derfor også Bogense Kirke. Kirken er beliggende i den vestlige ende af byens torv på en skrænt umiddelbart ud til Kattegat, og i modsætning til de fleste danske købstadskirker er den endnu omgivet af sin kirkegård.

Bording Sogns Kirkegaarde (499) Fejlmeld

Tilmeldt: 31-01-2021 22:12:47 | | Bedømmelser: (0)

Portal for Bording og Christianshede Kirker.

Brønshøj Kirke (22) Fejlmeld

Tilmeldt: 24-02-2023 23:01:41 | | Bedømmelser: (0)

Brønshøj Kirke ligger i Brønshøj. Kirken har siden sognets indlemmelse i Københavns Kommune, i 1901, været den ældste bygning i København og er opført i 1180'erne af biskop Absalon i romansk stil med kridt-kvadre fra Stevns som materiale.

Danmarks Kirker (via natmus) (116) Fejlmeld

Tilmeldt: 07-10-2022 12:24:06 | Rettet: 28-02-2023 15:31:33 | Bedømmelser: (1)

Her kan du søge efter digitaliserede kirkebeskrivelser. Du kan søge på både bynavn og på kirkens navn. Der er i vid udstrækning taget hensyn til alternative navne og staveformer. Hvis du alligevel ikke finder den rette kirkebeskrivelse, kan du vælge 'søg fonetisk' og få et bredere søgeresultat.

Danmarks største kirkegalleri (32) Fejlmeld

Tilmeldt: 29-01-2023 19:23:50 | | Bedømmelser: (0)

Dette galleri, samt Facebook siden, bygger udelukkende på egne oplevelser og egne foto.

Den Reformerte Menighed i Fredericia (49) Fejlmeld

Tilmeldt: 18-01-2023 14:07:56 | | Bedømmelser: (0)

Den Reformerte Menighed i Fredericia er blandt landets ældste statsanerkendte trossamfund. De bosatte sig i Fredericia i et lille hjørne af byen, fordi det var der de fik tilbudt jord og huse. I dag er medlemmerne spredt over hele byen og en del bor rundt i landet. Menigheden består i dag dels af medlemmer med de gamle slægtsnavne, og dels af medlemmer uden slægtshistorisk tilknytning. De har tilsluttet sig af interesse for den reformerte tro og det tætte fællesskab, som en lille menighed kan tilbyde.

Dollerup - Finderup - Ravnstrup pastorat (399) Fejlmeld

Tilmeldt: 27-03-2021 21:11:49 | | Bedømmelser: (0)

Vi har fire kirker; Dollerup kirke, Hald Ege kirke, Finderup kirke og Ravnstrup kirke. Kirkerne ligger alle i et naturskønt område og du er altid velkommen til at besøge vore kirker eller deltage i de forskellige aktiviteter vi har.

Dronninglund Kirke (328) Fejlmeld

Tilmeldt: 25-04-2021 08:56:08 | Rettet: 25-04-2021 08:56:42 | Bedømmelser: (0)

Dronninglund Kirke er en vejkirke. Det vil sige, at kirken er åben for besøgende alle dage fra kl. 8.00-16.00. Kirken kan dog være lukket for besøgende på grund af vielse, begravelse, gudstjeneste eller andet.

Dyrup Kirke (11) Fejlmeld

Tilmeldt: 19-03-2023 14:26:38 | | Bedømmelser: (0)

Dyrup Kirke er en folkekirke beliggende i Dyrup Sogn på Fyn, cirka 6 km syd for Odense. Kirken er indviet 5. oktober 1986, og fungerede oprindelig som kirkedistrikt under Sanderum Sogn, men blev udskilt som selvstændigt sogn 1989.

Frederikshavns kirkegårde (77) Fejlmeld

Tilmeldt: 26-10-2022 13:57:44 | | Bedømmelser: (0)

Hjemmeside for Fladstrand kirkegård og og Fladberg kirke. Fladbjerg kirkegård er anlagt i årene 1971-76 og Fladstrand kirke er opført i år 1688.

Gravminde-databasen (30) Fejlmeld

Tilmeldt: 29-01-2023 20:00:02 | Rettet: 30-01-2023 13:38:07 | Bedømmelser: (0)

Samlet oversigt over udpegede bevaringsværdige gravminder på Lolland og Falster.

Grundtvigs Kirke (122) Fejlmeld

Tilmeldt: 04-09-2022 16:20:52 | | Bedømmelser: (0)

Grundtvigs Kirke på Bispebjerg i København er en kirke bygget til minde om præsten, digteren og folkeoplyseren N.F.S. Grundtvig.

Helsinge Kirke (214) Fejlmeld

Tilmeldt: 16-07-2022 21:56:19 | Rettet: 26-03-2023 17:52:56 | Bedømmelser: (0)

Hjemmeside for Helsinge kirke.

Helsingør Kirkegaard (104) Fejlmeld

Tilmeldt: 28-11-2022 13:18:16 | Rettet: 28-11-2022 13:18:40 | Bedømmelser: (0)

Helsingør Kirkegårds historie går tilbage til 1500-tallet og lå oprindelig uden for Helsingør by. Arealet udgør nu ca. 7 ha. svarende til ca. 20.000 gravpladser. I dag er dog kun ca. halvdelen af arealet i brug.

Herning kirkegaarde (571) Fejlmeld

Tilmeldt: 31-01-2021 22:08:37 | | Bedømmelser: (0)

Herning kirkegårde, der driver den Vestre kirkegård, Vestergade 63 og den Nordre Kirkegård, Gullestrupvej 30, tilhører Herning Sogn, Sct. Johs. Sogn, Fredens Sogn, Hedeager Sogn og Gullestrup Sogn, og bestyres af en kirkegårdsbestyrelse valgt af og blandt de fem menighedsråds medlemmer.

Hobro Kirke og Kirkegårde (376) Fejlmeld

Tilmeldt: 10-06-2021 10:21:40 | | Bedømmelser: (0)

Info og oplysninger om Hobro Kirke og Kirkegårde.

Horsens Kirkegårde (126) Fejlmeld

Tilmeldt: 05-11-2022 17:59:24 | | Bedømmelser: (0)

Horsens Kirkegårde er først og fremmest et begravelsesvæsen. Vores kerneopgave er at sikre begravelsesplads til alle. Alle kirkegårdene i Horsens Kommune er folkekirkelige og det lokale ejerskab varetages af menighedsrådene i de enkelte sogne indenfor Horsens Provsti, Århus Stift.

Majbølle-Vigsnæs Kirker (15) Fejlmeld

Tilmeldt: 27-02-2023 23:54:42 | | Bedømmelser: (0)

Vigsnæs Sogn er et sogn i Lolland Østre Provsti. I 1800-tallet var Vigsnæs Sogn et selvstændigt pastorat. Det hørte til Musse Herred i Maribo Amt. Vigsnæs sognekommune blev ved kommunalreformen i 1970 indlemmet i Sakskøbing Kommune, der ved strukturreformen i 2007 indgik i Guldborgsund Kommune.

Maribo Domkirke (20) Fejlmeld

Tilmeldt: 12-02-2023 17:58:03 | | Bedømmelser: (0)

Maribo Domkirke ligger i Maribo på Lolland. Kirken blev oprettet i 1400-tallet da Maribo Kloster blev opført. Den blev senere omdannet til domkirke.

Nordborg Kirke - Søg efter begravede på kirkegården (70) Fejlmeld

Tilmeldt: 09-12-2022 00:36:37 | | Bedømmelser: (0)

https://dk-tor.dk/nordborg/gravsten/

Otterup Kirke (37) Fejlmeld

Tilmeldt: 17-01-2023 13:26:13 | | Bedømmelser: (0)

Otterup Kirke er en kirke i Otterup Sogn i Nordfyns Kommune.

Bliv klogere

Kirkegårdene lå oprindeligt omkring sognets kirke; de var afgrænset mod landsbyens jord med hegn eller stendiger. Her blev sognets rettroende begravet, mens andre blev begravet i uindviet jord udenfor kirkegården. Kirkegårdene tilhører i dag oftest det sogn, de ligger i, men med nyere tids byudvikling blev der i de større bykommuner oprettet kommunale kirkegårde. Et påbud fra 1805 pålagde alle byer i Danmark at anlægge kirkegårde udenfor byerne.

© 2023 Anelinks.dk