Hovedkategori:
Kirker, sogne og kirkegårde
Antal links: 86
Bedst i denne kategori

Bording Sogns Kirkegaarde (1242)

Bliv klogere;

Kirkegårdene lå oprindeligt omkring sognets kirke; de var afgrænset mod landsbyens jord med hegn eller stendiger. Her blev sognets rettroende begravet, mens andre blev begravet i uindviet jord udenfor kirkegården. Kirkegårdene tilhører i dag oftest det sogn, de ligger i, men med nyere tids byudvikling blev der i de større bykommuner oprettet kommunale kirkegårde. Et påbud fra 1805 pålagde alle byer i Danmark at anlægge kirkegårde udenfor byerne.

Annonce

Du kommer ikke uden om denne kategori, hvis du selv slægtsforskere eller blot har interesse i kirkesognene i Danmark. Der ønskes links til denne kategori der både viser kirkerne, men også de tilhørende kirkegårde. Både fra land og i byerne. Nogle links henviser direkte til kirkegården, andre til sognets startside.

193 hits
Tilmeldt: 05-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Sankt Josefs Sogn

Den katolske menighed på Sydhavsøerne. I 2016 blev flere katolske menigheder i Danmark sammenlagt. I denne proces opstod den nuværende Sankt Josefs menighed. Sognet dækker over områderne Lolland, Falster, Farø, Bogø, Møn & småøerne.

Søgeord: katolsk sydhavsøerne sankt josef menighed
403 hits
Tilmeldt: 21-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 1

Aarhus Domkirke (Sct. Clemens Kirke)

Aarhus Domkirke (Sct. Clemens Kirke) beliggende ved Store Torv og Bispetorv i Aarhus Centrum, er hovedkirke i Aarhus Stift. Kirken har omkring 1200 siddepladser, og bygningen, der er den længste og højeste kirkebygning i Danmark, er 93 meter lang. Tårnet er 96 meter højt, og det er dermed et af de højeste tårne i Danmark.

Søgeord: århus aarhus domkirke kirke tro
678 hits
Tilmeldt: 24-03-2023
Rettet: 28-10-2023
Antal rating: 2
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 1

Alderslyst Kirke

Alderslyst Kirke er en kirke på Tulipanvej i bydelen Alderslyst i den nordlige del af Silkeborg, opført i 1929. Den ligger under Århus Stift.

Søgeord: alderslyst kirke kirkegård silkeborg midtjylland
27 hits
Tilmeldt: 12-05-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Anna Kirke - Nørrebro NY

Anna Kirke også kendt som Annakirken er en kirke beliggende på Bjelkes Allé 19-21 på Nørrebro i Anna Sogn, Københavns Stift, tegnet af arkitekten P.V. Jensen Klint. Bygningen blev opført over tre etaper, der blev afsluttet i henholdsvis 1914, 1921 og 1928, og har plads til 200 mennesker.

Søgeord: anna kirken nørrebro københavn
226 hits
Tilmeldt: 11-08-2023
Rettet: 25-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Ansager Kirke

Ansager Kirke ligger i Ansager Sogn, i det tidligere Øster Horne Herred Ribe Amt, nu Varde Kommune. Kirken er fra 1200-tallet. Romansk kor og skib. I 1775 udvidedes kirken med et tårn med spir. I tårnrummet findes kirkens eneste kalkmalerier – malet af Liljemesteren.

Søgeord: ansager ribe kirke sogn sønderjylland
452 hits
Tilmeldt: 07-01-2023
Rettet: 08-05-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 0

Apostelkirken - Folkekirken Vesterbro

Folkekirken Vesterbro (Vesterbro Sogn) er Danmarks største sogn og har ambition om at være relevant og synlig folkekirke for beboerne på Vesterbro. Her finder du syv kirker - Apostelkirken, Eliaskirken, Enghave Kirke, Kristkirken, Mariakirken, Sct. Matthæus Kirke og uKirke - hvor der foregår alt fra meditation, orgelkoncerter og natherberg til babysalmesang, rockkoncerter og jazzgudstjenester.

Søgeord: vesterbro apostelkirken kirke
64 hits
Tilmeldt: 17-04-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Asaa og Melholt kirker

Asaa og Melholt kirker er officielle vejkirker. Det vil sige, at de er let tilgængelige for vejfarende og har åbent hele året for besøgende mandag til fredag 9.00-15.30.

Søgeord: kirker nordjylland asaa melholt sogn
1216 hits
Tilmeldt: 26-01-2021
Rettet: 16-01-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 1

Assens Kirke

Kirkegården omkring Vor Frue Kirke blev nedlagt i 1820, men allerede i 1810 blev en ny kirkegård taget i brug på Nyadelgade, den vi nu kalder den gamle kirkegård. Den ny kirkegård blev anlagt i 1885, og samme år blev kapellet bygget. I dag fungerer Kapellet som kontor for kirkegårdslederen og som mandskabsrum og frokoststue for kirkegårdspersonalet. Den ny kirkegård var oprindelig ikke så stor som nu. I 1943 blev urnekirkegården og afdelingerne ned mod Møllevej (vest) anlagt.

Søgeord: assens kirkegård begravede døde
25 hits
Tilmeldt: 12-05-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Assing Kirke og Sogn NY

Assing Sogn er et sogn i Herning Søndre Provsti. I 1800-tallet var Assing Sogn anneks til Sønder Felding Sogn. Begge sogne hørte til Hammerum Herred i Ringkøbing Amt. Sønder Felding-Assing sognekommune blev senere delt, så hvert sogn dannede sin egen sognekommune.

Søgeord: assing sogn kirke kirkegård tro
914 hits
Tilmeldt: 19-05-2023
Rettet: 25-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Birkerød Kirke

Birkerød Kirke er en kirke i Birkerød Sogn. Koret og den ældste del af skibet er romansk og opført af kampe- og kridtsten. I 1200-tallet forlængedes skibet mod vest, og i løbet af 1300-tallet fik hele kirken hvælvinger. Det kraftige tårn blev bygget omkring 1475.

Søgeord: birkerød sogn kirke sjælland
436 hits
Tilmeldt: 13-07-2023
Rettet: 25-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Bjerager Kirke

Bjerager Sogn er et sogn i Odder Provsti. I 1800-tallet var Bjerager Sogn anneks til Randlev Sogn. Begge sogne hørte til Hads Herred i Aarhus Amt. Randlev-Bjerager sognekommune blev ved kommunalreformen i 1970 indlemmet i Odder Kommune. I Bjerager Sogn ligger Bjerager Kirke.

Søgeord: bjerager odder kirker kirke østjylland
124 hits
Tilmeldt: 08-03-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Bjerringbro Kirke og Kirkegård

Bjerringbro Kirke er en kirke i Bjerringbro Sogn. Anlæggelsen af Langå-Struerbanen i 1863 skabte grundlaget for Bjerringsbros opståen. Behovet for en kirke i byen voksede sammen med byens indbyggertal. Hidtil havde byens borger været delt på hele tre sogne, Hjermind, Bjerring og Gullev.

Søgeord: kirkegård midtjylland bjerringbro kirke tro
748 hits
Tilmeldt: 18-01-2023
Rettet: 17-06-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Bogense Kirke

Skt. Nikolaj Kirke, er en nordfynsk kirke beliggende i købstaden Bogense og kaldes derfor også Bogense Kirke. Kirken er beliggende i den vestlige ende af byens torv på en skrænt umiddelbart ud til Kattegat, og i modsætning til de fleste danske købstadskirker er den endnu omgivet af sin kirkegård.

Søgeord: bogense kirke købstad kirkegård
1242 hits
Tilmeldt: 31-01-2021
Rettet: 20-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 1

Bording Sogns Kirkegaarde

Portal for Bording og Christianshede Kirker.

Søgeord: kirkegård begravede kirke
227 hits
Tilmeldt: 25-12-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 1

Brabrand Årslev Kirker

Brabrand Kirke er sognekirken i Brabrand Sogn. Kirken ligger i Brabrand, ned til Brabrand Sø. På kirkegården ligger bl.a. forfatteren August F. Schmidt, frihedskæmperen Alf Tolboe Jensen og lægen Christoffer Ditlev Hahn begravet.

Søgeord: brabrand kirke kirker aarslev sogn
665 hits
Tilmeldt: 24-02-2023
Rettet: 17-06-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirke ligger i Brønshøj. Kirken har siden sognets indlemmelse i Københavns Kommune, i 1901, været den ældste bygning i København og er opført i 1180'erne af biskop Absalon i romansk stil med kridt-kvadre fra Stevns som materiale.

Søgeord: brønshøj kirke københavn kirkegård
103 hits
Tilmeldt: 01-04-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 0

Christians Kirke - KBH

Din kirke med højt til loftet i hjertet af København.

Søgeord: christians kirke københavn
476 hits
Tilmeldt: 07-10-2022
Rettet: 28-02-2023
Antal rating: 1
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Danmarks Kirker (via natmus)

Her kan du søge efter digitaliserede kirkebeskrivelser. Du kan søge på både bynavn og på kirkens navn. Der er i vid udstrækning taget hensyn til alternative navne og staveformer. Hvis du alligevel ikke finder den rette kirkebeskrivelse, kan du vælge 'søg fonetisk' og få et bredere søgeresultat.

Søgeord: kirker søgning opslag danmark beskrivelser
350 hits
Tilmeldt: 29-01-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Danmarks største kirkegalleri

Dette galleri, samt Facebook siden, bygger udelukkende på egne oplevelser og egne foto.

Søgeord: kirker galleri portal fotos billeder
142 hits
Tilmeldt: 21-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Den Katolske Kirke i Danmark

Den Katolske Kirke i Danmark er den romerskkatolske kirkes organisation for Danmark. Den dækker hele Danmarks område, og er en sammenslutning af lokale katolske samfund, i alt 45 sogne, der er samlet under en enkelt biskops jurisdiktion.

Søgeord: katolsk kirke danmark tro religion
433 hits
Tilmeldt: 18-01-2023
Rettet: 27-12-2023
Antal rating: 2
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 1

Den Reformerte Menighed i Fredericia

Den Reformerte Menighed i Fredericia er blandt landets ældste statsanerkendte trossamfund. De bosatte sig i Fredericia i et lille hjørne af byen, fordi det var der de fik tilbudt jord og huse. I dag er medlemmerne spredt over hele byen og en del bor rundt i landet. Menigheden består i dag dels af medlemmer med de gamle slægtsnavne, og dels af medlemmer uden slægtshistorisk tilknytning. De har tilsluttet sig af interesse for den reformerte tro og det tætte fællesskab, som en lille menighed kan tilbyde.

Søgeord: fredericia reformerte kirke
897 hits
Tilmeldt: 27-03-2021
Rettet: 03-12-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Dollerup - Finderup - Ravnstrup pastorat

Vi har fire kirker; Dollerup kirke, Hald Ege kirke, Finderup kirke og Ravnstrup kirke. Kirkerne ligger alle i et naturskønt område og du er altid velkommen til at besøge vore kirker eller deltage i de forskellige aktiviteter vi har.

Søgeord: dollerup kirke kirkegård finderup ravnstrup
1226 hits
Tilmeldt: 25-04-2021
Rettet: 25-04-2021
Antal rating: 0
Antal søgeord: 2
Antal backlinks: 0

Dronninglund Kirke

Dronninglund Kirke er en vejkirke. Det vil sige, at kirken er åben for besøgende alle dage fra kl. 8.00-16.00. Kirken kan dog være lukket for besøgende på grund af vielse, begravelse, gudstjeneste eller andet.

Søgeord: dronninglund kirke
544 hits
Tilmeldt: 19-03-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 0

Dyrup Kirke

Dyrup Kirke er en folkekirke beliggende i Dyrup Sogn på Fyn, cirka 6 km syd for Odense. Kirken er indviet 5. oktober 1986, og fungerede oprindelig som kirkedistrikt under Sanderum Sogn, men blev udskilt som selvstændigt sogn 1989.

Søgeord: kirke kirkegård dyrup
238 hits
Tilmeldt: 15-12-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Ellevang kirke (Risskov)

Ellevang Kirke og sogn ligger i det nordlige Aarhus. Med sine 9000 indbyggere er det en af byens største sogne. Kirken er bygget i 1974 og ligger nabo til Vejlby, Risskov, Skelager og Egå sogne.

Søgeord: ellevang kirke sogn kirker risskov
274 hits
Tilmeldt: 02-01-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Farumsogn.dk

Farum Kirke er en typisk sjællandsk landsbykirke fra år 1130, der er blevet udbygget i forskellige perioder i 1300-1400-tallet. Adressen er Kålundsvej 33, 3520 Farum.

Søgeord: farum sogn kirkesogn oplysninger
264 hits
Tilmeldt: 14-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Folk & Kirke 9690

9690-samarbejdet består mellem følgende pastorater i lokalområdet 9690 Fjerritslev: Haverslev-Skræm-Bejstrup, Hjortdal, Kettrup-Gøttrup, Klim-Vester, Thorup-Vust, og Kollerup-Fjerritslev.

Søgeord: kirker klim 9690 nordjylland pastorater
211 hits
Tilmeldt: 17-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Fredens Kirke - Svendborg

Om de daglige gøremål på kirkegården og om de tyske grave på Fredens Kirkegård.

Søgeord: fredens svendborg kirke kirkegård sogn
427 hits
Tilmeldt: 26-10-2022
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Frederikshavns kirkegårde

Hjemmeside for Fladstrand kirkegård og og Fladberg kirke. Fladbjerg kirkegård er anlagt i årene 1971-76 og Fladstrand kirke er opført i år 1688.

Søgeord: frederikshavn kirkegård fladstrand fladberg kirke
840 hits
Tilmeldt: 06-05-2023
Rettet: 02-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Frederiksholm Kirke

Frederiksholm Kirke er sydhavnernes kirke. Sydhavn Sogn strækker sig fra det gamle Sydhavns kvarter til de nye boligområder på Teglholmen og Sluseholmen. Sognet har pr. 1. januar 2014, 16.816 indbyggere. Frederiksholm Kirke er sognets eneste kirke, men planerne om at bygge en ny kirke er blevet godkendt.

Søgeord: sydhavn sogn kirke frederiksholm sjælland
355 hits
Tilmeldt: 15-07-2023
Rettet: 25-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Grathe Kirke

Grathe Kirke er en kirke i Grathe Sogn i det tidligere Lysgård Herred, Viborg Amt, nu Silkeborg Kommune. Sognet er udskilt af Vinderslev Sogn og Thorning Sogn. Kirken blev opført som en filialkirke i årene 1916-17 og indviet 20. maj 1917.

Søgeord: grathe kirke jylland silkeborg thorning
281 hits
Tilmeldt: 29-01-2023
Rettet: 30-01-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Gravminde-databasen

Samlet oversigt over udpegede bevaringsværdige gravminder på Lolland og Falster.

Søgeord: grave gravminder kirkegårde søgeportal bevaringsværdig
275 hits
Tilmeldt: 22-05-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Gravsten og epitafier i danske og skånske kirker

Denne side omhandler gravsten og epitafier med deres heraldik ud fra Danmarks Adelsårbog. Desværre passer det ikke altid med kirkernes sten og epitafier.

Søgeord: kirker skåne dansk gravsten epitafier
23 hits
Tilmeldt: 12-05-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Grene Kirke NY

Grene Kirke ligger ca. 2 km vest for Billund. Den er den ene af Grene Sogns kirker. Den er den ældste og mindste af de to kirker. Grene Kirke er en nybygning af den gamle Grene Kirke fra 1100-tallet. Resterne, soklen, ligger tæt ved den "nye" kirke bygget i 1891-92.

Søgeord: sogn kirke kirkegård grene billund
882 hits
Tilmeldt: 04-09-2022
Antal rating: 0
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 0

Grundtvigs Kirke

Grundtvigs Kirke på Bispebjerg i København er en kirke bygget til minde om præsten, digteren og folkeoplyseren N.F.S. Grundtvig.

Søgeord: københavn grundtvig kirke