Lovgivning og retsinfo
Antal sider: 7
Hovedkategori
Bedst i denne kategori

Danske Domstole (940)

Bliv klogere;

Ved lov i juridisk forstand forstås en given forskrift eller et givet regelsæt, der skal følges af de, hvis adfærd loven tager sigte på at regulere.

Annonce

Slægtsforskning i Danmark er omfattet af nogle lovregler, som gælder både dem der videregiver og modtager oplysningerne. Der fastsat nogle ret bastante og strenge krav, når vi taler om fremlægges af data på nettet og du vil her i denne kategori nemt kunne finde henvisninger til de love der er gældende for området.

Hits: 388 / Rating: 0
Folketingstidende -

Tilmeldt: 23-02-2024 16:02:33

Folketingets dokumenter siden 1850. Her finder du Folketingets parlamentariske dokumenter og de digitale udgaver af det historiske Folketingstidende og Rigsdagstidende.

Søgeord: folketing dokumenter historisk digitalt søgeportal
Hits: 289 / Rating: 0
CPR-loven -

Tilmeldt: 28-08-2023 14:37:48

Rettet: 28-08-2023 14:39:36

CPR loven i sin helhed fra Retsinformation.

Søgeord: cpr loven lovgivning nummer bekendtgørelse
Hits: 514 / Rating: 0
GDPR: Sådan får du kontrol med dine data -

Tilmeldt: 01-08-2023 14:00:16

Rettet: 28-08-2023 10:52:43

Gennemgang af GDPR, som også er en vigtig brik i håndtering af slægtsdata. GDPR er EU's databeskyttelseslov. Loven skal give dig bedre kontrol over dine private oplysninger, men hvordan får du kontrol med dine data ?. Læs med her.

Søgeord: tænk gdpr oplysning dine data
Hits: 578 / Rating: 0
Datatilsynet -

Tilmeldt: 20-01-2023 00:19:40

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt.

Søgeord: myndighed datatilsyn databeskyttelse lovgivning regler
Hits: 466 / Rating: 0
Arkivloven -

Tilmeldt: 27-12-2022 22:25:53

Rettet: 29-12-2022 20:39:18

Arkivloven er en lov fra 2002, som regulerer forholdene vedrørende de offentlige arkivers arbejde. Loven administreres af Kulturministeriet, som statens arkivvæsen hører ind under.

Søgeord: arkivloven lovgivning
Hits: 940 / Rating: 0
Danske Domstole -

Tilmeldt: 17-06-2022 11:29:49

Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængige af politiske interesser. Vi sikrer alle ret til en fair og lige behandling i det danske retssystem.

Søgeord: domstol lov dansk regler lovgivning
Hits: 768 / Rating: 0
Databeskyttelsesloven - Retsinformation -

Tilmeldt: 03-06-2022 11:02:01

Rettet: 22-05-2023 11:35:29

Loven og databeskyttelsesforordningen gælder for al behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk søgninger og digital lagering.

Søgeord: lov gdpr data beskyttelse