Hovedkategori:
Lokal og egnsarkiver i Danmark
Antal links: 157

Bedst: Ejby Lokalhistoriske Arkiv
Bliv klogere;

Et lokalhistorisk eller egnsarkiv er et arkiv, der indsamler, registrerer og bevarer privat arkivmateriale såsom dokumenter, fotografier, film, landkort og lignende fra et afgrænset lokalområde såsom et eller flere sogne, en by eller en hel kommune. Typisk er arkivmaterialet skabt af virksomheder, foreninger eller privatpersoner fra lokalsamfundet. Ofte suppleres med indsamling af mundtlige erindringer. Arkivmaterialet stilles til rådighed for offentligheden på arkivernes læsesale og gennem digitale løsninger på internettet, f.eks. Arkiv.dk.

Annonce

Du er inde på en indeksvisning af en kategori på anelinks.dk. Ønsker du at se kataloget som en listevisning, skal du vælge det via den røde dropdown liste ude til højre. De 2 måder du kan se kataloget på opfører sig ens, men giver dig nogle designmæssige fordele ved dem begge. Sorteringen sker stadig via titel, dato og hits, men der kan være flere muligheder. Sorteringen sker efter nyeste i top som standard (dato).

Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup (7) - NY

Tilmeldt: 01-12-2023 13:54:43 | Antal rating (0)

Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne er en selvejende institution, stiftet den 31. maj 2007. Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film, lydoptagelser m.m. til gavn og glæde i nutid og fremtid.

Søgeord: døstrup lokalarkiv arkiv arkivalier

Højby Lokalhistoriske Forening og Arkiv (18) -

Tilmeldt: 24-11-2023 14:53:56 | Antal rating (0)

Foreningens formål er at indsamle, opbevare og udbrede kendskab til og vække interesse for Højbys historie i fortid og nutid, samt oprette og drive Højby Lokalhistoriske Arkiv. Du kan finde mange spændende historier om lokalområdet. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan du bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, samt vores kirke og kirkegård.

Søgeord: højby lokalarkiv arkiv fyn

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv (21) -

Tilmeldt: 14-11-2023 10:31:40 | Antal rating (0)

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv’s hjemmeside, som dækker det gamle Elling sogn med byerne, Jerup, Napstjert, Nielstrup, Strandby, Elling og Øster Holmen. Arkivet rummer blandt andet person og topografiske fotos, virksomheds- forenings- og privatarkiver, samt jubilæumsskrifter og lokale avisudklip.

Søgeord: elling lokalarkiv arkiv nordjylland sogn

Seden Lokalhistoriske Arkiv (33) -

Tilmeldt: 12-11-2023 21:03:06 | Antal rating (0)

Lokalhistorisk Arkiv i Seden blev godkendt og startet den 23. januar 1991 på initiativ af Seden Sogns Borgerforening Huset har – indtil april 1970, hvor forstæderne indgik i Odense kommune, været kommunekontor for både Seden-Aasum – og Fjordager kommune. Arkivet er et af Odense kommunes 15 forstadsarkiver – og er underlagt Odense Stadsarkiv i ”Historiens Hus” på det gamle Skt. Knuds Kloster ved Domkirken og Flakhaven.

Søgeord: seden arkiv lokalarkiv fyn nordfyn

Hejnsvig Lokalhistorisk Arkiv (29) -

Tilmeldt: 07-11-2023 15:05:27 | Antal rating (0)

Besøg vores lokalarkiv. Vi har vores afdeling i vestre ende af hejnsvig skole. Vi har åben 1. onsdag i måneden fra 14 - 16 og 3. onsdag i måneden fra 18 - 20. I arkivet finde du meget lokalhistorisk stof om Hejnsvig og omegn.

Søgeord: hejnsvig lokalhistorisk lokalarkiv facebook sænderjylland

Broagerlands Lokalarkiv (27) -

Tilmeldt: 07-11-2023 14:59:11 | Antal rating (0)

Broagerlands Lokalarkiv er et lille frivilligdrevet arkiv der beskæftiger sig med egnens spændende historie, og løbende holder events for alle interesserede parter.

Søgeord: broagerlands arkiv lokalarkiv als egnsarkiv

Egebjerg Lokalarkiv og Forening (39) -

Tilmeldt: 02-11-2023 13:48:52 | Antal rating (0)

Egebjerg Lokalhistoriske Forening-Arkiv dækker området i den tidligere Egebjerg Kommune, som bestod af sognene: Stenstrup, Lunde, Kirkeby, Ulbølle, Hundstrup, Ollerup, Vester Skerninge og Øster Skerninge. Området indgår nu i Svendborg Kommune. Forening og Arkiv har haft lokaler på 1. sal i den gamle stationsbygning i Vester Skerninge siden starten af 1978.

Søgeord: egebjerg lokalarkiv arkiv stenstrup. svendborg

Tårnby Kommunes Stads- og Lokalarkiv (44) -

Tilmeldt: 01-11-2023 11:32:00 | Antal rating (0)

Lokalarkivet dækker Tårnby kommune. Arkivet indeholder mange forskellige arkivalier og arkivet står klar til at hjælpe dig.

Søgeord: tårnby taarnby lokalarkiv arkiv arkivalier

Vejen Lokalarkiv og Forening (55) -

Tilmeldt: 21-10-2023 19:28:11 | Antal rating (0)

Vejen Lokalhistoriske Forening har base i Østergade 2, 6600 Vejen. Vi har et samarbejde med Vejen Lokalarkiv, som også har adresse her, og flere af vore medlemmer arbejder på lokalarkivet som frivillige med at scanne og registrere.

Søgeord: vejen lokalarkiv forening arkiv sønderjylland

Egense-Rantzausminde Lokalhistorie (54) -

Tilmeldt: 21-10-2023 00:18:38 | Antal rating (0)

Med denne hjemmeside er det vores håb, at vi kan få gjort lokalhistorien mere tilgængelig og foreningen og lokalarkivet mere synligt. Hjemmesiden vil være foranderlig i takt med at nye historier og fotos dukker frem og bliver lagt op.

Søgeord: egense rantzausminde lokalhistoire lokalarkiv egnshistorie

Veng Lokalarkiv (44) -

Tilmeldt: 19-10-2023 13:18:41 | Antal rating (0)

Facebookgruppe for Veng lokalhistoriske arkiv. Her under også info om Hjørring kommune.

Søgeord: veng hjørring facebook gruppe nordjylland

Patsches Hus - Lokalarkiv (63) -

Tilmeldt: 17-10-2023 09:07:11 | Antal rating (0)

Arkivet har gennem årene modtaget et meget stort dokumentmateriale, omfattende alt fra ejendoms-, person-, forenings-, sogne- og kommunaldokumenter af vidt forskellig karakter. Det indkomne materiale er registreret og arkiveret, så der er mulighed for at finde netop det materiale som du måske søger efter. Arkivet råder desuden over et stort billedmateriale over personer, skoler, huse og ejendomme, foreninger, som arkivet har registreret og arkiveret.

Søgeord: felsted lokalarkiv patsches arkiv sønderjylland

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv (48) -

Tilmeldt: 14-10-2023 10:25:25 | Antal rating (0)

Helnæs Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet af Helnæs Beboerforening i 1983 og var i starten indrettet i en nedlagt lærerbolig, som kommunen havde stillet til rådighed. I 1992, da boligen skulle være en del af Højskole på Helnæs, overgik arkivet til Borgerhuset, hvortil det nu er flyttet i umiddelbar nærhed af Højskolen. Udover arkivalier, som andre arkiver, har vi forskellige museumsgenstande. Gamle redskaber – gammelt husgeråd. Vi udgiver hvert år et årsskrift samtidig med vores åbent hus arrangement.

Søgeord: lokalarkiv helnæs. forenig arkiv fyn

Langå Lokalhistorisk Arkiv (46) -

Tilmeldt: 14-10-2023 10:22:06 | Antal rating (0)

Foreningen er stiftet 29. april 1970. Foreningens formål er drift og vedligeholdelse af arkivet og formidling af lokalhistorien i Langå.

Søgeord: langå langaa lokalarkiv arkiv

Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn (46) -

Tilmeldt: 10-10-2023 10:29:47 | Antal rating (0)

Arkivet drives af Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn og er beliggende i det tidligere rådhus på Jørgen Fibigersgade 26 i Hirtshals.

Søgeord: lokalarkiv lokalhistorie hirtshals norjylland arkiv

Rosenholm Egnsarkiv (71) -

Tilmeldt: 02-10-2023 09:57:48 | Rettet: 07-11-2023 11:46:26 | Antal rating (0)

Rosenholm Egnsarkiv er indrettet i det tidligere Ting- og Arresthus midt i Hornslet, sammen med Syddjurs Bibliotek. Rosenholm Egnsarkiv er et moderne arkiv, hvor der ud over de historiske arkivalier og billedarkiv m.v. også er slægtsforskning med mere end 90.000 navne samt et stort elektronisk arkiv, med billeder og andre arkivalier.

Søgeord: rosenholm lokalarkiv arkiv djursland egnsarkiv

Ruds-Vedby Historie (87) -

Tilmeldt: 06-09-2023 14:39:23 | Rettet: 09-10-2023 13:51:54 | Antal rating (0)

Ruds-Vedby Historie indsamler og forvalter arkivalier og minder vedrørende Ruds-Vedby og omegne. Foreningen arrangerer aktiviteter i form af møder og byvandringer. Akivet kan tilbyde oplysning og hjælp i lokalhistoriske forhold.

Søgeord: rud vedby historie lokalarkiv arkiv

Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn (80) -

Tilmeldt: 30-08-2023 10:08:13 | Rettet: 06-09-2023 14:24:58 | Antal rating (0)

Hovedside for Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn. Her kan du finde historier, billeder og info om egnen, som er beliggende ved Limfjordens.

Søgeord: farsø arkiv lokalarkiv omegn limfjorden

Spøttrup Lokalarkiv (96) -

Tilmeldt: 29-08-2023 14:13:54 | Rettet: 06-09-2023 14:23:06 | Antal rating (0)

Spøttrup Lokalarkiv er lokalhistorisk arkiv for området, som indtil 2006 udgjorde Spøttrup Kommune. Alle med interesse for lokalhistorien er velkommen til et besøg. Derudover kan der søges i vores samling på Arkiv.dk.

Søgeord: spøttrup lokalarkiv arkiv sundøre thy

Bryggenslokalhistorie.dk (71) -

Tilmeldt: 26-08-2023 23:31:42 | Rettet: 29-09-2023 12:37:50 | Antal rating (0)

Foreningen har over 20.000 fotos fra Bryggen og en del postkort fra 1920 og 30èrne, samt meget andet.

Søgeord: bryggen lokalhistorie lokalarkiv københavn vesterbro

Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv (80) -

Tilmeldt: 26-08-2023 23:29:37 | Antal rating (0)

Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv indsamler og forvalter arkivalier og minder vedrørende Valby og Vigerslev. Selskabet arrangerer aktiviteter i form af møder og ekskursioner. Arkivet kan tilbyde oplysning og hjælp i lokalhistoriske forhold.

Søgeord: valby arkiv lokalarkiv sjælland københavn

Hornbækegnens Historisk Forening og Arkiv (89) -

Tilmeldt: 12-08-2023 18:57:14 | Rettet: 17-08-2023 00:07:41 | Antal rating (0)

Velkommen til Hornbækegnen, Historisk Forening og Arkiv Her finder du oplysninger om lokalarkivet, om Hornbækegnens historie, om aktuelle begivenheder som byvandringer, ture, udstillinger mv. Arkivet rummer en stor samling fotografier og dokumenter, som vi har modtaget gennem tiden.

Søgeord: hornbæk lokalhistorie sjælland arkiv

Drejø Sogns Lokalarkiv (100) -

Tilmeldt: 05-08-2023 13:01:52 | Rettet: 25-08-2023 21:09:05 | Antal rating (0)

På Lokalarkivet for Drejø Sogn kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser øernes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, fiskeri, erhvervliv og meget mere.

Søgeord: drejø lokalarkiv fotos film historie

Højreby Lokalhistoriske Arkiv (95) -

Tilmeldt: 02-08-2023 10:36:03 | Antal rating (0)

På lokalarkivet for Det gamle Højreby kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervliv og meget mere.

Søgeord: højreby arkiv lokalarkiv

Voldum-Rud Lokalhistoriske arkiv (99) -

Tilmeldt: 01-08-2023 13:53:48 | Antal rating (0)

Voldum sogn består af landsbyerne Voldum, Rigtrup og Hvalløs. Midt i sognet ligger kirken som er fra 1600-tallet. I 1721 oprettede Frederik den 4., som på det tidspunkt var ejer af Clausholm, Rytterskoler i både Voldum og Rud sogne.

Søgeord: voldum rud lokalarkiv historie