Lokalarkiver i Danmark (114)

Grenaa Egnsarkiv (304) Fejlmeld

Tilmeldt: 02-07-2022 11:50:18 | Rettet: 02-02-2023 13:01:56 | Bedømmelser: (1)

Fungerer som lokalhistorisk arkiv for Norddjurs Kommune. Det betyder, at arkivet opbevarer materiale af privat proveniens (fra foreninger, virksomheder, privatpersoner mv.) samt materiale fra kommunale myndigheder og institutioner i det område, der blev dækket af den daværende Grenaa Kommune. Alt opbevaret materiale registreres på edb. Grenaa Egnsarkiv stiller ovennævnte materiale til rådighed for offentligheden efter arkivvæsenets sædvanlige tilgængelighedsregler:

Allested - Vejle Lokalhistoriske Arkiv (85) Fejlmeld

Tilmeldt: 14-10-2022 22:57:34 | Rettet: 14-10-2022 22:59:52 | Bedømmelser: (0)

Allested - Vejle Lokalhistoriske Arkiv har til opgave at dække Allested og Vejle sogne med byområderne Allested – Ny Allested - Vejle og Radby

Asperup Roerslev Lokalarkiv (93) Fejlmeld

Tilmeldt: 07-10-2022 12:30:33 | | Bedømmelser: (0)

Man er velkommen til at besøge arkivet i åbningstiden tirsdage 14-16 og torsdage 16-18 eller efter aftale. Vi er beliggende på Byvejen 29C, Baaring, 5466 Asperup.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening (62) Fejlmeld

Tilmeldt: 25-12-2022 12:37:37 | | Bedømmelser: (0)

Balle-Sogns Lokalhistoriske Forening blev stiftet i 1991 med det formål at medvirke til indsamling og opbevaring af bevaringsværdige dokumenter, skøder og billeder m.m. fra sognet.

Birket Lokalhistorisk Arkiv (380) Fejlmeld

Tilmeldt: 10-01-2021 11:34:12 | Rettet: 26-03-2021 09:33:29 | Bedømmelser: (0)

Lokalarkiv for Birket sogn.

Bording Lokalhistoriske Forening / Arkiv (267) Fejlmeld

Tilmeldt: 21-06-2022 11:41:16 | Rettet: 07-01-2023 14:29:00 | Bedømmelser: (0)

Hjemmeside for foreningen, hvor der også findes info om arkivets arbejde.

Bovrup-Varnæs-Sognearkiv.dk (528) Fejlmeld

Tilmeldt: 05-03-2020 20:01:43 | Rettet: 08-03-2020 20:07:05 | Bedømmelser: (0)

Vores opgave er at samle og opbevare gamle dokumenter og billeder for eftertiden, vi hjælper gerne med at finde billeder og dokumenter fra dine slægtninge og aner.

Byhistorisk Hus i Glostrup (22) Fejlmeld

Tilmeldt: 05-03-2023 23:42:14 | | Bedømmelser: (0)

Byhistorisk Hus rummer bl.a. Lokalhistorisk Arkiv. Arkivet har en stor samling af dokumenter, aviser, protokoller, bøger og særligt billeder. Den arkivalske samling har rod i Historisk Selskab, som startede systematisk indsamling allerede under 2. Verdenskrig. Arkivet rummer bl.a. ca. 100.000 billeder.

Børkop Lokalhistoriske Arkiv (128) Fejlmeld

Tilmeldt: 15-07-2022 16:50:35 | | Bedømmelser: (0)

Børkop lokalhistoriske Arkiv har siden januar 2007 været en afdeling af Vejle Stadsarkiv.Arkivets formål er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier fra privatpersoner, foreninger og virksomheder.Arkivalier kan være dokumenter af enhver art, fotos, film, lydoptagelser, landkort og lignende.

Christiansfeld Lokalhistorisk arkiv (43) Fejlmeld

Tilmeldt: 29-12-2022 20:47:16 | | Bedømmelser: (0)

Christiansfeld Arkiv indsamler og rummer materiale fra det gamle Tyrstrup sogn, Aller, Taps, Frørup, Stepping og Christiansfeld med de tilgrænsende områder.

Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv (130) Fejlmeld

Tilmeldt: 11-07-2022 15:22:05 | | Bedømmelser: (0)

Foreningen ejer og driver Christianshavns Lokalhistoriske Arkiv. Arkivet passes af frivillige og befinder sig i Vagthuset – Acciseboden – Torvegade 75. Der er åbent lørdage mellem kl. 13 og 15. Undtagen på helligdage og i ferier. Samlingen bliver hele tiden opdateret via internettet. se chrarkiv.dk

Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening og Arkiv (557) Fejlmeld

Tilmeldt: 20-12-2020 21:17:09 | | Bedømmelser: (0)

Dalum-Hjallese Lokalarkiv er ét af Odense Kommunes 15 lokalhistoriske arkiver. Arkivet drives af frivillige arkivmedarbejdere og en frivillig arkivleder, som har det arkivfaglige ansvar. Arkivet indsamler arkivalier fra det område, som før 1970 udgjorde Dalum Kommune.

Egen sogns lokalhistoriske arkiv (39) Fejlmeld

Tilmeldt: 25-01-2023 10:19:29 | | Bedømmelser: (0)

Arkivets målsætning er at indsamle lokalhistorisk materiale fra Egen Sogn, og at sikre størst mulig offentlig adgang til samlingen. At øge interessen for sognets historie. Arkivet er beliggende i Nordborg.

Egnsarkivet for Aasted Sogn (56) Fejlmeld

Tilmeldt: 03-01-2023 12:13:43 | | Bedømmelser: (0)

Egnsarkivet for Aasted Sogn har nu i 30 år arbejdet med at indsamle, registrere og bevare historisk materiale om og fra Aasted Sogn.

Egnssamlingen i Saltum – Lokalhistorisk Arkiv og Museum (23) Fejlmeld

Tilmeldt: 14-02-2023 10:40:12 | | Bedømmelser: (0)

I Saltum finder du en af Danmarks mest aktive lokalhistoriske samlinger. Egnssamlingen råder over 1.200 m2 lokaler på 5 samlede matrikler, hvor de mange udstillinger og arbejdende værksteder præsenterer sig flot.

Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv (647) Fejlmeld

Tilmeldt: 11-01-2020 17:00:03 | Rettet: 19-01-2020 21:03:07 | Bedømmelser: (0)

På Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, som belyser egnens historie og udvikling. Vores samlinger indholder mere end 240 hyldemeter arkivalier, 18.300 fotografier og 500 film. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, erhvervslivet og meget mere.

Engesvang Lokalhistorisk Forening og Arkiv (64) Fejlmeld

Tilmeldt: 30-10-2022 19:21:34 | Rettet: 04-01-2023 08:48:51 | Bedømmelser: (0)

Foreningen og arkivets målsætninger er, at indsamle, bevare og formidle egnens historie.

Faaborg-Midtfyn Arkivsamvirke (102) Fejlmeld

Tilmeldt: 14-10-2022 22:59:42 | | Bedømmelser: (0)

Faaborg-Midtfyn Arkivsamvirke blev etableret fra maj 2007 og omfatter 21 lokalhistoriske arkiver og folkemindesamlinger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Arkivsamvirket er en paraplyorganisation for selvstændige arkiver og folkemindesamlinger. Næsten alle er foreningsdrevne. En undtagelse er Faaborg Byhistoriske Arkiv, der er tilknyttet Faaborg Kulturhistoriske Museer, som drives for kommunale midler.

Fejø Arkiv & Ømuseum (96) Fejlmeld

Tilmeldt: 30-09-2022 23:36:01 | | Bedømmelser: (0)

Kom på besøg i Fejøs spændende Ø-museum og gå på opdagelse i Fejøs historie. Arkivfolkene hjælper gerne med informationer om stort og småt.

Femø Lokalhistoriske Arkiv (123) Fejlmeld

Tilmeldt: 07-09-2022 13:14:57 | | Bedømmelser: (0)

På Femø Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser øens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om Femøs huse, gårde og slægter, fiskeri, skibe, færger og egnens erhvervsliv og meget mere.

Fjaltring - Trans lokalarkiv og historie (7) Fejlmeld

Tilmeldt: 22-03-2023 13:33:51 | | Bedømmelser: (0)

Et lille lokalhistorisk arkiv - fortrinsvis billeder og papirer. Samlingen rummer bl.a. dokumenter og billeder fra redningsvæsenet, strandinger, skole, foreningsliv i sognene, virksomheder og enkeltpersoner.

Fredensborg Arkiverne (28) Fejlmeld

Tilmeldt: 14-02-2023 13:40:30 | | Bedømmelser: (0)

Hvis du ønsker at vide hvad tipoldefar levede af, hvornår dit hus blev bygget eller hvorfor Peder Mads stranden, hedder sådan, er der hjælp at hente på Fredensborg Arkiverne. Vi har materiale fra slutningen af 1700-tallet frem til nutiden.

Gentofte Lokalarkiv (56) Fejlmeld

Tilmeldt: 01-01-2023 17:39:21 | | Bedømmelser: (1)

Arkivet rummer tusindvis af billeder! Mange af dem er digitaliseret og kan ses på arkiv.dk

Gjøl lokalhistoriske arkiv og forening (39) Fejlmeld

Tilmeldt: 20-01-2023 14:21:48 | | Bedømmelser: (0)

På Gjøl Lokalarkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, fiskeri, strandinger, egnens erhvervliv og meget mere.

Gribskov Arkiv (136) Fejlmeld

Tilmeldt: 10-07-2022 19:50:58 | | Bedømmelser: (0)

Gribskov Arkiv har arkivalier fra administrationen i Gribskov Kommune og dennes forgængerkommuner, foruden private (lokalhistoriske) arkivalier og en billedsamling med tusindvis af fotos.

Bliv klogere

Et lokalhistorisk arkiv er et arkiv, der indsamler, registrerer og bevarer privat arkivmateriale såsom dokumenter, fotografier, film, landkort og lignende fra et afgrænset lokalområde såsom et eller flere sogne, en by eller en hel kommune. Typisk er arkivmaterialet skabt af virksomheder, foreninger eller privatpersoner fra lokalsamfundet. Ofte suppleres med indsamling af mundtlige erindringer. Arkivmaterialet stilles til rådighed for offentligheden på arkivernes læsesale og gennem digitale løsninger på internettet, f.eks. Arkiv.dk.

© 2023 Anelinks.dk