Stadsarkiver (12)

Aalborg Stadsarkiv (562) Fejlmeld

Tilmeldt: 03-03-2020 10:49:19 | Rettet: 25-05-2023 13:35:29 | Bedømmelser: (1)

Aalborg Stadsarkiv indsamler, sikrer og formidler dokumentation om kommunens og den enkelte borgers identitet, liv og virke. Denne dokumentation – vores fælles hukommelse - giver forudsætninger for at forstå det liv vi lever her og nu, og mulighed for at påvirke fremtiden.

Aarhusarkivet (85) Fejlmeld

Tilmeldt: 30-01-2023 12:22:43 | Rettet: 30-01-2023 11:22:43 | Bedømmelser: (4)

Aarhusarkivet er søgeindgang til Aarhus Stadsarkivs arkivsamlinger. Som kommunearkiv opbevarer Aarhus Stadsarkiv myndighedsdata fra Aarhus Kommune, men det modtager også arkivalier fra private, der har lokalhistorisk værdi.

Ballerup Stadsarkiv (518) Fejlmeld

Tilmeldt: 13-12-2020 21:30:35 | Rettet: 13-12-2020 20:30:35 | Bedømmelser: (0)

Ballerup Stadsarkiv er både stads-, It- og lokalarkiv for Ballerup Kommune. Arkivet har titel af stadsarkiv, fordi det modtager Ballerup Kommunes arkivalier i henhold til Arkivloven, men er samtidig også lokalarkiv, da det indeholder private arkivalier.

Frederiksberg Stadsarkiv (1389) Fejlmeld

Tilmeldt: 13-09-2020 14:14:54 | Rettet: 09-01-2023 14:23:23 | Bedømmelser: (6)

Stadsarkivet for Frederiksberg. Her kan du finde mange oplysninger og informationer om arkivets opgave og tilbud.

Frederikshavn Stadsarkiv (327) Fejlmeld

Tilmeldt: 19-07-2022 16:40:31 | Rettet: 06-03-2023 00:16:20 | Bedømmelser: (0)

Frederikshavn Stadsarkiv er oprettet den 1. juni 2008, med det formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiver (før 1. januar 2007: Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuners arkiver), der har historisk interesse eller tjener til dokumentation af forhold for borgere og myndigheder, at stille arkivalier til rådighed til blandt andet forskningsformål samt at sikre bevaring af Frederikshavn Kommunes publikationer.

Guldborgsund Stadsarkiv (433) Fejlmeld

Tilmeldt: 24-03-2021 12:12:21 | | Bedømmelser: (0)

Stadsarkivet har arkivalier fra ca. 1842 og frem til i dag og indeholder materiale fra de gamle sogne- og købstadskommuner (1842-1970), Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing og Sydfalster kommuner (1970-2006) og Guldborgsund Kommune (2007-).

Kolding Stadsarkiv (599) Fejlmeld

Tilmeldt: 12-01-2020 09:05:18 | Rettet: 29-01-2023 19:37:04 | Bedømmelser: (0)

Kolding Stadsarkiv er kommunens forvaltningsarkiv og historisk arkiv for borgerne i Kolding. Arkivet, som blev etableret i 1987, rummer arkivalier fra forvaltningen og det politiske styre siden 1842 samt lokalhistorisk materiale fra byens privatpersoner, foreninger og virksomheder. Stadsarkivet er centralt beliggende i midtbyen og sammen med de øvrige naboer i kulturkomplekset Nicolai, tilbyder vi skæve og anderledes vinkler på fortidens og nutidens byliv.

Københavns Stadsarkiv (872) Fejlmeld

Tilmeldt: 01-02-2020 10:49:44 | Rettet: 02-03-2023 00:36:06 | Bedømmelser: (0)

Københavns Stadsarkiv er Københavns kommunes arkiv. Arkivet indsamler og bevarer arkivmateriale fra København og formidler historier om byen, dens indbyggere og udvikling.

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv (751) Fejlmeld

Tilmeldt: 19-03-2021 22:02:05 | Rettet: 19-03-2021 23:01:14 | Bedømmelser: (0)

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv er historisk arkiv for borgere og forvaltning i Lyngby-Taarbæk Kommune, der formidler den lokale historie og kulturarv.

Odense Stadsarkiv - Historienshus (919) Fejlmeld

Tilmeldt: 03-03-2020 08:36:11 | Rettet: 09-04-2023 09:47:57 | Bedømmelser: (0)

Odense Stadsarkiv har eksisteret siden 1. januar 1991 og er et offentligt arkiv i henhold til arkivloven Arkivet indsamler, registrerer og bevarer kommunale arkivalier fra Odense Kommune, ligesom arkivet vejleder kommunens forvaltninger om reglerne for bevaring og kassation af arkivalier. Endelig er Stadsarkivet også lokalhistorisk arkiv for Odense by og indsamler som sådant materiale om byen og dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner.

Stadsarkivet Frederikssund (110) Fejlmeld

Tilmeldt: 15-12-2022 16:19:17 | | Bedømmelser: (0)

Velkommen til Stadsarkivet for Frederikssund Kommune, din indgang til Frederikssund Kommunes historie.

Vejle Stadsarkiv (151) Fejlmeld

Tilmeldt: 22-03-2023 10:33:39 | | Bedømmelser: (0)

Vejle Stadsarkiv er forvaltningsarkiv for Vejle Kommune i henhold til Arkivlovens § 7 og lokalhistorisk arkiv for Vejle by. Arkivet fungerer som Vejle Kommunes fælles dokumentations- og videnscenter, der dokumenterer begivenheder og forhold i Vejle Kommune i fortid og nutid.

Bliv klogere

Stadsarkiver adskiller sig fra lokalhistoriske arkiver ved, at kommunale forvaltninger og institutioner har pligt til at aflevere bestemte typer af arkivalier til stadsarkivet. Disse dokumenter kan både have en historisk betydning og have en fortsat praktisk administrativ betydning i forvaltningens daglige arbejde. Arkivalier på lokalhistoriske arkiver er derimod ikke omfattet af en pligtbevaring og består som regel af privat arkivmateriale skabt af privatpersoner, foreninger og virksomheder m.m.

© 2023 Anelinks.dk