Hovedkategori:
Stadsarkiver
Antal links: 13
Bedst i denne kategori

Frederiksberg Stadsarkiv (1974)

Få din reklame her

Bliv klogere;

Stadsarkiver adskiller sig fra lokalhistoriske arkiver ved, at kommunale forvaltninger og institutioner har pligt til at aflevere bestemte typer af arkivalier til stadsarkivet. Disse dokumenter kan både have en historisk betydning og have en fortsat praktisk administrativ betydning i forvaltningens daglige arbejde. Arkivalier på lokalhistoriske arkiver er derimod ikke omfattet af en pligtbevaring og består som regel af privat arkivmateriale skabt af privatpersoner, foreninger og virksomheder m.m.

Annonce

Der er mere end 40 Stadsarkiver i Danmark, men en del har ikke egen hjemmeside, og det er kun dem der er linkbare, som kommer med i denne kategori. Et stadsarkiv er egentlig blot et lokalt kommunalt arkiv, der bevarer dokumenter skabt af den kommunale forvaltning i henhold til bestemmelserne i Arkivlovens § 7.

761 hits
Tilmeldt: 03-03-2020
Rettet: 25-05-2023
Antal rating: 3

Aalborg Stadsarkiv

Aalborg Stadsarkiv indsamler, sikrer og formidler dokumentation om kommunens og den enkelte borgers identitet, liv og virke. Denne dokumentation – vores fælles hukommelse - giver forudsætninger for at forstå det liv vi lever her og nu, og mulighed for at påvirke fremtiden.

Søgeord: aalborg stadsarkiv arkivalier
393 hits
Tilmeldt: 30-01-2023
Rettet: 30-01-2023
Antal rating: 5

Aarhusarkivet

Aarhusarkivet er søgeindgang til Aarhus Stadsarkivs arkivsamlinger. Som kommunearkiv opbevarer Aarhus Stadsarkiv myndighedsdata fra Aarhus Kommune, men det modtager også arkivalier fra private, der har lokalhistorisk værdi.

Søgeord: stadsarkiv aarhus digitalisering byhistorie lokalhistorie
723 hits
Tilmeldt: 13-12-2020
Rettet: 21-10-2023
Antal rating: 0

Ballerup Stadsarkiv

Ballerup Stadsarkiv er både stads-, It- og lokalarkiv for Ballerup Kommune. Arkivet har titel af stadsarkiv, fordi det modtager Ballerup Kommunes arkivalier i henhold til Arkivloven, men er samtidig også lokalarkiv, da det indeholder private arkivalier.

Søgeord: ballerup arkiv stadsarkiv lokalarkiv kommune
1974 hits
Tilmeldt: 13-09-2020
Rettet: 12-09-2023
Antal rating: 9

Frederiksberg Stadsarkiv

Frederiksberg Stadsarkiv er en institution under Frederiksberg Kommunes Kultur- og fritidsafdeling og ligger på Frederiksberg Rådhus. Stadsarkivet er Frederiksberg byhistoriske institution, som har til opgave at sikre og udbrede Frederiksberg Kommunes historie.

Søgeord: frederiksberg arkiv stadsarkiv rådhus byhistorie
506 hits
Tilmeldt: 19-07-2022
Rettet: 06-03-2023
Antal rating: 0

Frederikshavn Stadsarkiv

Frederikshavn Stadsarkiv er oprettet den 1. juni 2008, med det formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiver (før 1. januar 2007: Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuners arkiver), der har historisk interesse eller tjener til dokumentation af forhold for borgere og myndigheder, at stille arkivalier til rådighed til blandt andet forskningsformål samt at sikre bevaring af Frederikshavn Kommunes publikationer.

Søgeord: frederikshavn stadsarkiv arkiv samlinger
663 hits
Tilmeldt: 24-03-2021
Antal rating: 1

Guldborgsund Stadsarkiv

Stadsarkivet har arkivalier fra ca. 1842 og frem til i dag og indeholder materiale fra de gamle sogne- og købstadskommuner (1842-1970), Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing og Sydfalster kommuner (1970-2006) og Guldborgsund Kommune (2007-).

Søgeord: guldborgsund stadsarkiv
1008 hits
Tilmeldt: 12-01-2020
Rettet: 20-02-2024
Antal rating: 0

Kolding Stadsarkiv

Kolding Stadsarkiv er kommunens forvaltningsarkiv og historisk arkiv for borgerne i Kolding. Arkivet, som blev etableret i 1987, rummer arkivalier fra forvaltningen og det politiske styre siden 1842 samt lokalhistorisk materiale fra byens privatpersoner, foreninger og virksomheder. Stadsarkivet er centralt beliggende i midtbyen og sammen med de øvrige naboer i kulturkomplekset Nicolai, tilbyder vi skæve og anderledes vinkler på fortidens og nutidens byliv.

Søgeord: kolding stadsarkiv
1192 hits
Tilmeldt: 01-02-2020
Rettet: 17-08-2023
Antal rating: 2

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv er Københavns kommunes arkiv. Arkivet indsamler og bevarer arkivmateriale fra København og formidler historier om byen, dens indbyggere og udvikling.

Søgeord: københavn arkiv stadsarkiv billeder hovedstad
99 hits
Tilmeldt: 25-10-2023
Antal rating: 0

Lolland Stadsarkiv

Lolland Stadsarkiv indsamler, registrerer og bevarer kommunale arkivalier fra Lolland Kommune, ligesom arkivet vejleder kommunens sektorer om reglerne for bevaring og kassation af arkivalier.

Søgeord: lolland stadsarkiv kommune arkiv
1053 hits
Tilmeldt: 19-03-2021
Rettet: 23-01-2024
Antal rating: 0

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv er historisk arkiv for borgere og forvaltning i Lyngby-Taarbæk Kommune, der formidler den lokale historie og kulturarv.

Søgeord: lyngby taarbæk stadsarkiv
1258 hits
Tilmeldt: 03-03-2020
Rettet: 22-07-2023
Antal rating: 0

Odense Stadsarkiv - Historienshus

Odense Stadsarkiv har eksisteret siden 1. januar 1991 og er et offentligt arkiv i henhold til arkivloven Arkivet indsamler, registrerer og bevarer kommunale arkivalier fra Odense Kommune, ligesom arkivet vejleder kommunens forvaltninger om reglerne for bevaring og kassation af arkivalier. Endelig er Stadsarkivet også lokalhistorisk arkiv for Odense by og indsamler som sådant materiale om byen og dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner.

Søgeord: odense stadsarkiv arkiv arkivalier
296 hits
Tilmeldt: 15-12-2022
Antal rating: 0

Stadsarkivet Frederikssund

Velkommen til Stadsarkivet for Frederikssund Kommune, din indgang til Frederikssund Kommunes historie.

Søgeord: stadsarkiv frederikssund arkiv
747 hits
Tilmeldt: 22-03-2023
Rettet: 31-08-2023
Antal rating: 1

Vejle Stadsarkiv

Vejle Stadsarkiv er forvaltningsarkiv for Vejle Kommune i henhold til Arkivlovens § 7 og lokalhistorisk arkiv for Vejle by. Arkivet fungerer som Vejle Kommunes fælles dokumentations- og videnscenter, der dokumenterer begivenheder og forhold i Vejle Kommune i fortid og nutid.

Søgeord: vejle stadsarkiv arkiv billeder information