Hovedkategori:
Stadsarkiver
Antal links: 13

Bedst: Frederiksberg Stadsarkiv
Bliv klogere;

Stadsarkiver adskiller sig fra lokalhistoriske arkiver ved, at kommunale forvaltninger og institutioner har pligt til at aflevere bestemte typer af arkivalier til stadsarkivet. Disse dokumenter kan både have en historisk betydning og have en fortsat praktisk administrativ betydning i forvaltningens daglige arbejde. Arkivalier på lokalhistoriske arkiver er derimod ikke omfattet af en pligtbevaring og består som regel af privat arkivmateriale skabt af privatpersoner, foreninger og virksomheder m.m.

Annonce

Du er inde på en indeksvisning af en kategori på anelinks.dk. Ønsker du at se kataloget som en listevisning, skal du vælge det via den røde dropdown liste ude til højre. De 2 måder du kan se kataloget på opfører sig ens, men giver dig nogle designmæssige fordele ved dem begge. Sorteringen sker stadig via titel, dato og hits, men der kan være flere muligheder. Sorteringen sker efter nyeste i top som standard (dato).

Lolland Stadsarkiv (42) -

Tilmeldt: 25-10-2023 09:20:17 | Antal rating (0)

Lolland Stadsarkiv indsamler, registrerer og bevarer kommunale arkivalier fra Lolland Kommune, ligesom arkivet vejleder kommunens sektorer om reglerne for bevaring og kassation af arkivalier.

Søgeord: lolland stadsarkiv kommune arkiv

Vejle Stadsarkiv (563) -

Tilmeldt: 22-03-2023 10:33:39 | Rettet: 31-08-2023 15:32:01 | Antal rating (1)

Vejle Stadsarkiv er forvaltningsarkiv for Vejle Kommune i henhold til Arkivlovens § 7 og lokalhistorisk arkiv for Vejle by. Arkivet fungerer som Vejle Kommunes fælles dokumentations- og videnscenter, der dokumenterer begivenheder og forhold i Vejle Kommune i fortid og nutid.

Søgeord: vejle stadsarkiv arkiv billeder information

Aarhusarkivet (252) -

Tilmeldt: 30-01-2023 12:22:43 | Rettet: 30-01-2023 11:22:43 | Antal rating (5)

Aarhusarkivet er søgeindgang til Aarhus Stadsarkivs arkivsamlinger. Som kommunearkiv opbevarer Aarhus Stadsarkiv myndighedsdata fra Aarhus Kommune, men det modtager også arkivalier fra private, der har lokalhistorisk værdi.

Søgeord: stadsarkiv aarhus digitalisering byhistorie lokalhistorie

Stadsarkivet Frederikssund (230) -

Tilmeldt: 15-12-2022 16:19:17 | Antal rating (0)

Velkommen til Stadsarkivet for Frederikssund Kommune, din indgang til Frederikssund Kommunes historie.

Søgeord: stadsarkiv frederikssund arkiv

Frederikshavn Stadsarkiv (448) -

Tilmeldt: 19-07-2022 16:40:31 | Rettet: 06-03-2023 00:16:20 | Antal rating (0)

Frederikshavn Stadsarkiv er oprettet den 1. juni 2008, med det formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiver (før 1. januar 2007: Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuners arkiver), der har historisk interesse eller tjener til dokumentation af forhold for borgere og myndigheder, at stille arkivalier til rådighed til blandt andet forskningsformål samt at sikre bevaring af Frederikshavn Kommunes publikationer.

Søgeord: frederikshavn stadsarkiv arkiv samlinger

Guldborgsund Stadsarkiv (571) -

Tilmeldt: 24-03-2021 12:12:21 | Antal rating (1)

Stadsarkivet har arkivalier fra ca. 1842 og frem til i dag og indeholder materiale fra de gamle sogne- og købstadskommuner (1842-1970), Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing og Sydfalster kommuner (1970-2006) og Guldborgsund Kommune (2007-).

Søgeord: guldborgsund stadsarkiv

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv (956) -

Tilmeldt: 19-03-2021 22:02:05 | Rettet: 19-03-2021 23:01:14 | Antal rating (0)

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv er historisk arkiv for borgere og forvaltning i Lyngby-Taarbæk Kommune, der formidler den lokale historie og kulturarv.

Søgeord: lyngby taarbæk stadsarkiv

Ballerup Stadsarkiv (655) -

Tilmeldt: 13-12-2020 21:30:35 | Rettet: 21-10-2023 00:52:56 | Antal rating (0)

Ballerup Stadsarkiv er både stads-, It- og lokalarkiv for Ballerup Kommune. Arkivet har titel af stadsarkiv, fordi det modtager Ballerup Kommunes arkivalier i henhold til Arkivloven, men er samtidig også lokalarkiv, da det indeholder private arkivalier.

Søgeord: ballerup arkiv stadsarkiv lokalarkiv kommune
preview

Frederiksberg Stadsarkiv (1779) -

Tilmeldt: 13-09-2020 14:14:54 | Rettet: 12-09-2023 12:19:58 | Antal rating (9)

Frederiksberg Stadsarkiv er en institution under Frederiksberg Kommunes Kultur- og fritidsafdeling og ligger på Frederiksberg Rådhus. Stadsarkivet er Frederiksberg byhistoriske institution, som har til opgave at sikre og udbrede Frederiksberg Kommunes historie.

Søgeord: frederiksberg arkiv stadsarkiv rådhus byhistorie

Aalborg Stadsarkiv (703) -

Tilmeldt: 03-03-2020 10:49:19 | Rettet: 25-05-2023 13:35:29 | Antal rating (3)

Aalborg Stadsarkiv indsamler, sikrer og formidler dokumentation om kommunens og den enkelte borgers identitet, liv og virke. Denne dokumentation – vores fælles hukommelse - giver forudsætninger for at forstå det liv vi lever her og nu, og mulighed for at påvirke fremtiden.

Søgeord: aalborg stadsarkiv arkivalier
preview

Odense Stadsarkiv - Historienshus (1121) -

Tilmeldt: 03-03-2020 08:36:11 | Rettet: 22-07-2023 19:23:07 | Antal rating (0)

Odense Stadsarkiv har eksisteret siden 1. januar 1991 og er et offentligt arkiv i henhold til arkivloven Arkivet indsamler, registrerer og bevarer kommunale arkivalier fra Odense Kommune, ligesom arkivet vejleder kommunens forvaltninger om reglerne for bevaring og kassation af arkivalier. Endelig er Stadsarkivet også lokalhistorisk arkiv for Odense by og indsamler som sådant materiale om byen og dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner.

Søgeord: odense stadsarkiv arkiv arkivalier
preview

Københavns Stadsarkiv (1108) -

Tilmeldt: 01-02-2020 10:49:44 | Rettet: 17-08-2023 11:47:30 | Antal rating (2)

Københavns Stadsarkiv er Københavns kommunes arkiv. Arkivet indsamler og bevarer arkivmateriale fra København og formidler historier om byen, dens indbyggere og udvikling.

Søgeord: københavn arkiv stadsarkiv billeder hovedstad

Kolding Stadsarkiv (829) -

Tilmeldt: 12-01-2020 09:05:18 | Rettet: 29-01-2023 19:37:04 | Antal rating (0)

Kolding Stadsarkiv er kommunens forvaltningsarkiv og historisk arkiv for borgerne i Kolding. Arkivet, som blev etableret i 1987, rummer arkivalier fra forvaltningen og det politiske styre siden 1842 samt lokalhistorisk materiale fra byens privatpersoner, foreninger og virksomheder. Stadsarkivet er centralt beliggende i midtbyen og sammen med de øvrige naboer i kulturkomplekset Nicolai, tilbyder vi skæve og anderledes vinkler på fortidens og nutidens byliv.

Søgeord: kolding stadsarkiv