Hovedkategori
13 sider


Der er mere end 40 Stadsarkiver i Danmark, men en del har ikke egen hjemmeside, og det er kun dem der er linkbare, som kommer med i denne kategori. Et stadsarkiv er egentlig blot et lokalt kommunalt arkiv, der bevarer dokumenter skabt af den kommunale forvaltning i henhold til bestemmelserne i Arkivlovens § 7.

Annonce

Du er her: Stadsarkiver

Bedst i denne kategori: Frederiksberg Stadsarkiv (2390)

Lolland Stadsarkiv -

25-10-2023 09:20:17

25-06-2024 10:52:20

Lolland Stadsarkiv indsamler, registrerer og bevarer kommunale arkivalier fra Lolland Kommune, ligesom arkivet vejleder kommunens sektorer om reglerne for bevaring og kassation af arkivalier.


Hits: 261 / Rating: 0 lolland stadsarkiv kommune arkiv
Vejle Stadsarkiv -

22-03-2023 10:33:39

31-08-2023 15:32:01

Vejle Stadsarkiv er forvaltningsarkiv for Vejle Kommune i henhold til Arkivlovens § 7 og lokalhistorisk arkiv for Vejle by. Arkivet fungerer som Vejle Kommunes fælles dokumentations- og videnscenter, der dokumenterer begivenheder og forhold i Vejle Kommune i fortid og nutid.


Hits: 1048 / Rating: 2 vejle stadsarkiv arkiv billeder information
Aarhusarkivet -

30-01-2023 12:22:43

30-01-2023 11:22:43

Aarhusarkivet er søgeindgang til Aarhus Stadsarkivs arkivsamlinger. Som kommunearkiv opbevarer Aarhus Stadsarkiv myndighedsdata fra Aarhus Kommune, men det modtager også arkivalier fra private, der har lokalhistorisk værdi.


Hits: 662 / Rating: 5 stadsarkiv aarhus digitalisering byhistorie lokalhistorie
Stadsarkivet Frederikssund -

15-12-2022 16:19:17

Velkommen til Stadsarkivet for Frederikssund Kommune, din indgang til Frederikssund Kommunes historie.


Hits: 480 / Rating: 0 stadsarkiv frederikssund arkiv
Frederikshavn Stadsarkiv -

19-07-2022 16:40:31

06-03-2023 00:16:20

Frederikshavn Stadsarkiv er oprettet den 1. juni 2008, med det formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiver (før 1. januar 2007: Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuners arkiver), der har historisk interesse eller tjener til dokumentation af forhold for borgere og myndigheder, at stille arkivalier til rådighed til blandt andet forskningsformål samt at sikre bevaring af Frederikshavn Kommunes publikationer.


Hits: 686 / Rating: 0 frederikshavn stadsarkiv arkiv samlinger
Guldborgsund Stadsarkiv -

24-03-2021 12:12:21

Stadsarkivet har arkivalier fra ca. 1842 og frem til i dag og indeholder materiale fra de gamle sogne- og købstadskommuner (1842-1970), Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing og Sydfalster kommuner (1970-2006) og Guldborgsund Kommune (2007-).


Hits: 877 / Rating: 1 guldborgsund stadsarkiv
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv -

19-03-2021 22:02:05

23-01-2024 17:33:20

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv er historisk arkiv for borgere og forvaltning i Lyngby-Taarbæk Kommune, der formidler den lokale historie og kulturarv.


Hits: 1255 / Rating: 0 lyngby taarbæk stadsarkiv
Ballerup Stadsarkiv -

13-12-2020 21:30:35

21-10-2023 00:52:56

Ballerup Stadsarkiv er både stads-, It- og lokalarkiv for Ballerup Kommune. Arkivet har titel af stadsarkiv, fordi det modtager Ballerup Kommunes arkivalier i henhold til Arkivloven, men er samtidig også lokalarkiv, da det indeholder private arkivalier.


Hits: 922 / Rating: 0 ballerup arkiv stadsarkiv lokalarkiv kommune
Frederiksberg Stadsarkiv -

13-09-2020 14:14:54

12-09-2023 12:19:58

Frederiksberg Stadsarkiv er en institution under Frederiksberg Kommunes Kultur- og fritidsafdeling og ligger på Frederiksberg Rådhus. Stadsarkivet er Frederiksberg byhistoriske institution, som har til opgave at sikre og udbrede Frederiksberg Kommunes historie.


Hits: 2390 / Rating: 9 frederiksberg arkiv stadsarkiv rådhus byhistorie
Aalborg Stadsarkiv -

03-03-2020 10:49:19

25-05-2023 13:35:29

Aalborg Stadsarkiv indsamler, sikrer og formidler dokumentation om kommunens og den enkelte borgers identitet, liv og virke. Denne dokumentation – vores fælles hukommelse - giver forudsætninger for at forstå det liv vi lever her og nu, og mulighed for at påvirke fremtiden.


Hits: 991 / Rating: 4 aalborg stadsarkiv arkivalier
Odense Stadsarkiv - Historienshus -

03-03-2020 08:36:11

22-07-2023 19:23:07

Odense Stadsarkiv har eksisteret siden 1. januar 1991 og er et offentligt arkiv i henhold til arkivloven Arkivet indsamler, registrerer og bevarer kommunale arkivalier fra Odense Kommune, ligesom arkivet vejleder kommunens forvaltninger om reglerne for bevaring og kassation af arkivalier. Endelig er Stadsarkivet også lokalhistorisk arkiv for Odense by og indsamler som sådant materiale om byen og dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner.


Hits: 1557 / Rating: 1 odense stadsarkiv arkiv arkivalier
Københavns Stadsarkiv -

01-02-2020 10:49:44

17-08-2023 11:47:30

Københavns Stadsarkiv er Københavns kommunes arkiv. Arkivet indsamler og bevarer arkivmateriale fra København og formidler historier om byen, dens indbyggere og udvikling.


Hits: 1429 / Rating: 3 københavn arkiv stadsarkiv billeder hovedstad
Kolding Stadsarkiv -

12-01-2020 09:05:18

20-02-2024 11:35:04

Kolding Stadsarkiv er kommunens forvaltningsarkiv og historisk arkiv for borgerne i Kolding. Arkivet, som blev etableret i 1987, rummer arkivalier fra forvaltningen og det politiske styre siden 1842 samt lokalhistorisk materiale fra byens privatpersoner, foreninger og virksomheder. Stadsarkivet er centralt beliggende i midtbyen og sammen med de øvrige naboer i kulturkomplekset Nicolai, tilbyder vi skæve og anderledes vinkler på fortidens og nutidens byliv.


Hits: 1392 / Rating: 1 kolding stadsarkiv
Anbefalede links (Rotation)

work-thumbnail

Gamle København
13-09-2022 12:20:39 | Hits: 523 -

Bliv klogere;

Stadsarkiver adskiller sig fra lokalhistoriske arkiver ved, at kommunale forvaltninger og institutioner har pligt til at aflevere bestemte typer af arkivalier til stadsarkivet. Disse dokumenter kan både have en historisk betydning og have en fortsat praktisk administrativ betydning i forvaltningens daglige arbejde. Arkivalier på lokalhistoriske arkiver er derimod ikke omfattet af en pligtbevaring og består som regel af privat arkivmateriale skabt af privatpersoner, foreninger og virksomheder m.m.