Hovedkategori:
Museer
Antal links: 96
Bedst i denne kategori

Museum of Danish America (1514)

Bliv klogere;

Museum (latinisering af det græske museion: sted eller tempel dedikeret til muserne) er en permanent institution med almennyttigt formål (non-profit), der virker for samfundet og dets udvikling, er åben for offentligheden, og som forsker i, indsamler, bevarer, formidler og udstiller materielle vidnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie-, uddannelses- og adspredelsesøjemed.

Annonce

Museer kan være behjælpelig, hvis du skal have hjælp til en stedbestemmelse eller område, som museet beskæftigere sig med eller ligger i. Rent kulturarvsmæssigt, er det også muligt gennem museerne at stadfæste f.eks. en gård. Af rent interesseorienterede, vil kategorien sikkert også kunne bidrage blot med god historie for den historieinteresserede. Der forsøges at indeksere de fleste museer i Danmark.

1 hits
Tilmeldt: 18-05-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Museum Polakkasernen NY

Kasernen i Taagerup på Sydlolland var - indtil den blev fredet - i en noget miserabel stand. Formanden for en lokal forening af beboere i det tidligere Taagerup-Torslunde sogn, redaktør Torsten Elsvor, tog i 1984 initiativ til at danne en selvejende institution, hvis formål det var at drive og vedligeholde bygningen som en del af den lollandske kulturarv, dels med museum og mindestuer for de polske sæsonarbejdere, som bygningen oprindeligt var opført til og dels som beboerhus.

Søgeord: roepolak museum lolland historie indvandring
18 hits
Tilmeldt: 15-05-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Thyholm Egnsmuseum NY

Thyholms Egnsmuseum arbejder lokalt for at fortælle om Thyholms historie. Denne formidling af egnens historie foregår gennem foreningens årsskrift, forskellige foredrag og en årlig udflugt og støtte til lokale aktiviteter.

Søgeord: thyholm egnsmuseum danmark historie folkeoplysning
15 hits
Tilmeldt: 12-05-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Jonstrupsamlingen NY

Jonstrupsamlingen er museum for dansk læreruddannelse 1790-1990 og omfatter en permanent udstilling om uddannelsens rammer og indhold, om den tilknyttede øvelsesskole og om kostskole-livet på seminariet. Samlingens genstande og kildemateriale belyser dels læreruddannelsen i Danmark generelt, dels Jonstrup seminariums 200 år gamle historie.

Søgeord: jonstrupsamlingen lærer skole uddannese museum
19 hits
Tilmeldt: 09-05-2024
Rettet: 09-05-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Esrum Kloster & Møllegård

Esrum Kloster & Møllegård er et kulturhistorisk museum oplevelsesattraktion ved Esrum Kloster i Nordsjælland. På stedet findes en udstilling om Cistercienserordenen og klostrets historie samt en klosterhave med forskellige lægeurter. Desuden bliver der arrangeret forskellige særudstillinger.

Søgeord: esrum kloster mølle egnshistorie kulturarv
24 hits
Tilmeldt: 03-05-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Fur Museum

Fur Museum er et naturhistorisk museum beliggende i Nederby på øen Fur i Limfjorden. Museet besidder og udstiller en omfattende samling af tidlig eocæne fossiler fra Fur Formationen, et jordlag der i daglig tale kaldes for moleret, og det underliggende Stolleklint Ler på Fur.

Søgeord: museum fur udstilling opdagelser videncenter
38 hits
Tilmeldt: 02-05-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Egnssamlingen for Østvendsyssel

I Landsbyen Try mellem Hjallerup og Dronninglund ligger en lille oase, det tidligere Try Museum er blevet til Egnssamlingen for Østvendsyssel. Her kan børn og voksne gå på opdagelse egnens fortid, og selv være aktive i historien.

Søgeord: egnssamling vendsyssel museum udstillinger egnsfakta
32 hits
Tilmeldt: 02-05-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Holstebro Museum

Holstebro Museum er et kulturhistorisk museum i Holstebro. Museet har det kulturhistoriske ansvar for nyere tids historie i Holstebro Kommune og det arkæologiske ansvar for kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer. Gennem en årrække har museet desuden specialiseret sig i luftfotoarkæologi.

Søgeord: museum hostebro oplevelser guide historie
34 hits
Tilmeldt: 25-04-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Gammel Estrup - Danmarks Herregårdsmuseum

Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum, er et kulturhistorisk museum der har til huse i hovedbygningen på herregården Gammel Estrup i Auning på Djursland. Museet udstiller herregårdskultur, og hovedbygningen er indrettet med rum i forskellige tidsperioder.

Søgeord: museum herregård estrup djursland historie
51 hits
Tilmeldt: 07-04-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 0

Egedal Arkiver og Museum

Egedal har en interessant historie, som vores lokalarkiver og museer værner og fortæller om. I Egedal Arkiver og Museum arbejder op mod 100 frivillige og en håndfuld ansatte med indsamling og formidling af denne spændende historie.

Søgeord: museum arkiv egedal
56 hits
Tilmeldt: 29-03-2024
Rettet: 17-04-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Kolding Politimuseum

Museet blev officielt indviet i november 2008, men blev i realiteten grundlagt i 1967 af politiassistent Agner Døssing, da politivagten flyttede fra Rendebanen til domhuset. Museet udstiller effekter, der belyser alle aspekter omkring politiets arbejde, dog med størst vægt på Kolding Politi.

Søgeord: kolding museum politi kriminalstof døssing
84 hits
Tilmeldt: 17-03-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Gærup Skolemuseum

Besøg Gærup Skolemuseum og i Korinth og oplev, hvordan det var at gå i skole i gamle dage. Vi har udstilling og aktiviteter for børn og voksne. Fortælling, leg, sjove opgaver m.m.

Søgeord: museum skole gærup gamle dage
57 hits
Tilmeldt: 14-03-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Dansk Sygeplejehistorisk Museum åbnede i 1999. Det ligger ved Kolding Fjord i det gamle tuberkulosesanatories bygninger.

Søgeord: sygepleje museum historie sygdomme sygeplejersker
102 hits
Tilmeldt: 02-03-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Museet Sønderskov

Sønderskov er nævnt for første gang i 1400-tallet, men vi kender ikke meget til de ældste bygninger. Det kvadratiske voldsted med voldgrav omkring kunne tyde på at det ældste Sønderskov også lå her, men vi mangler klare beviser på det.I dag driver vi et museum med 16 fastansatte, og et stort antal projektansatte. Antallet varierer, men vi er typisk 16-19 medarbejdere i huset til daglig. Vi er samtidig stolte af, at have en stor skare af frivillige, der hjælper til ved en lang række opgaver. Dette er en vigtig del af identiteten på Sønderskov.

Søgeord: museum sønderjylland kulturarv oplevelse historie
132 hits
Tilmeldt: 01-03-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Nordjyllands Kystmuseum

Nordjyllands Kystmuseum består af fire afdelinger. Se alle museerne og udstillingerne her. Spændende oplevelser på Kystmuseets afdelinger i Skagen, Frederikshavn og Sæby.

Søgeord: kyst museum historie nordjylland attraktion
239 hits
Tilmeldt: 06-02-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Bank- og Sparekassemuseet

Et besøg på Bank- og Sparekassemuseet er et kig ind i 1800-tallets bankvæsen. Museet giver dig hele historien om en tid, hvor bankerne fik større og større betydning i den danske og internationale finansverden. Vi har åbent hver Onsdag og Søndag.

Søgeord: bank bankvæsen museum bankhistorie kultur
143 hits
Tilmeldt: 03-12-2023
Rettet: 02-02-2024
Antal rating: 1
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 1

Psykiatrihistorisk Museum

Psykiatrihistorisk Museum tager dig med på rejsen op gennem tiden fra den fjerneste oldtid, gennem middelalderen, op gennem oplysningstiden, videre ind i perioden under "Statens Sindssygevæsen" og endelig gennem den nyere tid.

Søgeord: museum nordjylland psykiatri opdagelse sygdom
161 hits
Tilmeldt: 17-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Løkken museum

Bymuseum i skudeskipperhus. Løkken Museum har fokus på handel, historie, håndværk og turisme. Museet er indrettet i et skudeskipperhus, det såkaldte Johanne Grønbechs Hus, der blev bygget omkring 1860 af skudeskipperen Thomas Grønbech. I haven findes der også et gammelt badehus, hvor der er udstilling om badelivet i Løkken. Løkken Miniby viser desuden fine Løkkenhuse fra ca. år 1900.

Søgeord: museum løkken nordjylland historie udstilling
250 hits
Tilmeldt: 12-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Frøslevlejren.dk - Fange til Frihed

I Frøslevlejren får du en helt unik oplevelse. Lejren byder på en fantastisk historie, der spænder helt tilbage fra den tyske besættelse under 2. verdenskrig til i dag. Historien kan du opleve, når du besøger lejren og alle de museer og udstillinger, som i dag har til huse i barakkerne.

Søgeord: museum udstilling krig frøslevlejren fangelejr
106 hits
Tilmeldt: 11-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Historiecenter Dybbøl Banke

Træd ind i de dramatiske dage under krigen i 1864 og bliv en del af dramaet, mens du får ny viden om et af Danmarkshistoriens vigtigste slag.

Søgeord: historie 1864 dybbøl krig museum
135 hits
Tilmeldt: 10-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Nationalmuseets online samlinger

Her kan du gå på opdagelse i 100-tusindvis af billeder og genstande fra museets arkiver og kulturhistoriske samlinger.

Søgeord: billeder genstande samlinger natmus museum
193 hits
Tilmeldt: 07-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 1

Læsø Museum

Museumshuset ligger på Byrum Hovedgade 68 med bl.a. butik og café, særudstillinger, søfarts- og fiskeriudstilling, sølvskatten og museets administration. Vi glæder os til at se dig.

Søgeord: læsø museum egnsarkiv region nordjylland
259 hits
Tilmeldt: 07-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Danmarks Motorcykel Museum

Malermester Erik Nielsen besluttede i 1976 at skænke hele sin fantastiske samling af gamle motorcykler til Stubbekøbing kommune mod at få stillet egnede lokaler til rådighed. Derfor var kommunen i 1977 i den heldige situation at kunne indvie Stubbekøbing Motorcykelmuseum. I 1983 udvidedes museet med en stor samling af sjældne, gamle radioer, højtalere, grammofoner, fjernsyn m.v., stillet til rådighed af Benny Ahlburg. Museet har i de forløbne år forøget den enestående samling fra 80 til 230 motorcykler, hvoraf 170 udstilles løbende. Derudover udstilles 60 løse motorcykelmotorer og 25 knallerter.

Søgeord: motorcykel museum falster stubbekøbing historie
187 hits
Tilmeldt: 01-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Museet Godthåb Hammerværk

Godthaab Hammerværk er et arbejdende industrimuseum i landsbyen Godthåb syd for Aalborg. Museet har til huse i ældre industribygninger, som blev ledige ved nedlæggelsen af Zincks Fabrikker i 1977. Mange maskiner fungere fortsat til frembringelse af have- og landbrugsredskaber drevet af vandkraft.

Søgeord: museum godthåb hammerværk historie kulturarv
196 hits
Tilmeldt: 21-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Museum Amager

Museum Amagers opgave er ifølge museumsloven gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at bidrage til sikringen af Danmarks kulturarv. Museet skal aktualisere og tilgængeliggøre viden om kulturarven og udvikle anvendelsen af den for brugere og samfund. Museets ansvarsområde er primært knyttet til Amager som kulturhistorisk genstandsfelt.

Søgeord: museum amager historie dragør kulturarv
199 hits
Tilmeldt: 08-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Østsjællands Museum

Østsjællands Museum består af tre lokationer: Geomuseum Faxe, Koldkrigsmuseum Stevnsfort og Kulturmuseum Øst. Derudover har vi aktiviteter på Stevns Klint. Vi er et statsanerkendt museum og arbejder med nyere tids kulturhistorie og geologi.

Søgeord: museum øst sjælland østsjælland
265 hits
Tilmeldt: 28-09-2023
Rettet: 06-01-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Herregårdsmuseet Selsø Slot

Selsø blev bygget i 1570’erme af adelsmanden Jakob Ulfeldt. I 1972 forpagtede ægteparret Bernhard Linder og Grethe Gunnar Nielsen den forfaldne hovedbygning og gik i gang med at restaurere den nænsomt med hjælp fra frivillige og i samarbejde med bl.a. Nationalmuseets bevaringsafdeling. Året efter åbnede Selsø som museum. I 1995 blev huset overdraget af Marina von Plessen af Scheel til Den Plessenske Selsø Fond, hvorved museet blev en selvejende institution, der drives med midler fra billetindtægter og tilskud fra Frederikssund Kommune.

Søgeord: selsø slot museum historisk kulturarv
230 hits
Tilmeldt: 18-09-2023
Rettet: 12-02-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling

I museet finder man en unik samling af skibsmalerier og skibsmodeller af de mange skibe, som var hjemhørende på Fanø. Disse skibe bragte den velstand hjem, som blandt andet gjorde det muligt at bygge “Skibsrederforeningen” og prægede livet på øen. På 1. sal kan de smukke Fanødragter opleves i mange varianter og formål, lige fra ormegraverkonen til bruden. Alle dragterne har været båret af lokale piger og kvinder som deres faste beklædning. Museet har også særudstillinger, alle med udgangspunkt i Fanøs lokale historie. Museet drives i det daglige af foreningen Fannikerdagen. Fanø Skibsrederforening, der ejer “Skipperhuset”, har stillet bygningen til rådighed, mod at museet vedligeholder den historiske bygning fra 1891.

Søgeord: fanø dragt skibshistorie skibe museum
185 hits
Tilmeldt: 06-09-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Museernepaakanten.dk

På Kanten handler om de mennesker, der har levet på samfundets kant. De kriminelle, de sindssyge og de fattige har i landets arrester, sindssygehospitaler og fattiggårde gennemlevet næsten de samme liv. De var en del af samme problem og skulle genopdrages, formes og helbredes til nye og bedre mennesker. I materialet her på siden kan du se hvordan.

Søgeord: kanten museum mennesker fattiggårde
270 hits
Tilmeldt: 05-09-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 1

Besættelsesmuseum Fyn

Besættelsesmuseum Fyn åbnede i 2013, og har til huse på gården Rosendal. Museet er indrettet med en permanent udstilling om modstandsbevægelsen, tyskernes tilstedeværelse og dagligdagen som den tegnede sig for danskerne i årene 1940-45. Museet råder desuden over den ene kommandobunker fra 1944, hvor man kan se vores udstilling om Beldringe Flyveplads.

Søgeord: besættelse fyn krig 1940 1945
279 hits
Tilmeldt: 01-09-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 1

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm er et museum for sporvogne og busser, der ligger ved herregården Skjoldenæsholm på Midtsjælland mellem Ringsted og Hvalsø. Museet blev indviet 26. maj 1978 og er efterfølgende blevet udbygget, så det i dag er et af de fem førende af sin art i verden.

Søgeord: sporvogn sporveje museum spor tog
498 hits
Tilmeldt: 24-08-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 0

Nyboders Mindestuer

Mindestuerne er et lille unikt museum i Christian d. 4’s ældste længe fra 1635. Det er et lille lokalmuseum som prøver at vise et udpluk af Nyboders historie de seneste 400 år.

Søgeord: nyboder mindestue museum
231 hits
Tilmeldt: 19-08-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Kellers Minde - De Kellerske Anstalter

Den lille by, Brejning, har siden 1899 været præget af De Kellerske Anstalters placering i byen og de smukke bygninger vidner om et særpræget stykke Danmarkshistorie.

Søgeord: kellers minde museum forsorg anstalt
485 hits
Tilmeldt: 02-08-2023
Rettet: 02-08-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Øhavsmuseet og byhistorisk arkiv

Øhavsmuseet sikrer kulturarven i sit ansvarsområde, skaber ny viden, formidling og læring og inspirerer samfundet og medborgerne til at se kulturarv og historisk indsigt som en ressource. Museet fokuserer særligt på istidslandskabets dannelse og landskabets kulturhistorie inklusive de mange levn, monumenter og bygningsmiljøer, samt kulturarven knyttet til købstadshistorie og byens rets- og afstraffelseshistorie med afsæt i Faaborgs velbevarede historiske bymiljø og byens ting- og arresthus.

Søgeord: øhav museum lokalarkiv mølle byhistorie
230 hits
Tilmeldt: 01-08-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Nielstrupmuseum.dk

Museet er grundlagt af Tove Tendal-Hansen, der gennem et langt liv har samlet hverdagsting, der dokumenterer livet på landet gennem de sidste mere end 100 år. Det har resulteret i en samling på 11.000 genstande. Toves store interesse for hverdagslivets genstande blev hendes livsværk. Tove Tendal døde 2019, 93 år gammel. Museet føres nu videre i hendes ånd af museets bestyrelse.

Søgeord: museum nielstrup egnsmuseum tidslomme
341 hits
Tilmeldt: 29-07-2023
Rettet: 01-09-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Grønhøj Kro og Museer

Ved den midtjyske hede ligger Grønhøj Kro som er en fredet Kgl. Privilegeret kro fra 1848. Kroen har været i min families eje siden 1864. Som 5. generation driver jeg i dag kroen sammen med min hustru og gode medarbejdere. Grønhøj Kros staldbygninger og gæstebolig benyttes i dag til museer. I vores hyggelige omgivelser, serveres der klassisk dansk mad og hjemmebagt kringle (efter min oldemors opskrift). Vi glæder os til at byde jer velkommen. Med venlig hilsen Dorte og Jens Gregers Laigaard.

Søgeord: museum kro grønhøj kartoffeltyskere historie