Museer (57)

Museum Nordsjælland (32) Fejlmeld

Tilmeldt: 21-04-2023 09:43:39 | | Bedømmelser: (0)

Museum Nordsjælland består af flere bymuseer i Gilleleje, Hillerød og Hørsholm. Her kan du opleve lokalhistorien på tæt hold - både den om kongerne og den om fiskerne.

Aalborg Historiske Museum (844) Fejlmeld

Tilmeldt: 01-01-2020 19:01:54 | Rettet: 05-03-2023 18:57:40 | Bedømmelser: (0)

Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.

Arbejdermuseet (544) Fejlmeld

Tilmeldt: 05-09-2020 14:38:16 | | Bedømmelser: (1)

Siden sin start i 1982 har Arbejdermuseet løbende indsamlet genstande og kunstværker, der fortæller om arbejderbevægelsens og den almindelige arbejders historie. Den første store indsamling lagde grunden til udstillingen om dagliglivet i 1950’erne, der gennem årene har været en bærende del af museets fortælling. Siden er der også blevet samlet genstande ind fra udvalgte arbejdspladser og fagforeninger. Samlingen omfatter tusindvis af værker af kendte og mindre kendte kunstnere og tegnere, der har ladet sig inspirere af motiver fra arbejdernes hverdag og historie.

Besættelsesmuseet - Århus 1940-1945 (203) Fejlmeld

Tilmeldt: 08-06-2022 11:30:55 | Rettet: 04-12-2022 22:37:10 | Bedømmelser: (2)

Museets formål er at dokumentere, bevare og formidle besættelsestidens Aarhus for byens borgere, turister og andre interesserede. Besættelsesmuseet er en afdeling under Den Gamle By.

Bramming Egnsmuseum (80) Fejlmeld

Tilmeldt: 25-01-2023 10:38:34 | | Bedømmelser: (0)

Bramming Egnsmuseum har til huse i det gamle elværk, som var det første til at levere strøm til byens borgere. Museet fortæller om fortiden i Sydvestjylland fra istiden til i dag.

Danevirke Museum (62) Fejlmeld

Tilmeldt: 09-03-2023 11:42:50 | | Bedømmelser: (0)

Dannevirke er et system af historiske danske befæstninger i Sydslesvig i det nordlige Tyskland, beliggende i delstaten Slesvig-Holsten ca. 40 km syd for den dansk-tyske grænse.

Danmarks forsorgsmuseum (641) Fejlmeld

Tilmeldt: 01-02-2020 16:35:32 | Rettet: 18-02-2020 10:39:59 | Bedømmelser: (0)

Underside på til Svendborg Museum. På Danmarks Forsorgsmuseum tilbydes du en helt særlig museumsoplevelse. I det øjeblik du træder ind ad Fattiggårdens port, omkranses du af mure og pigtråd. En fornemmelse af indespærring, tab og tvang kryber ind under huden. Her begynder en rejse i tid, holdninger og idealer.

Dansk Forsorgshistorisk Museum (769) Fejlmeld

Tilmeldt: 24-11-2020 16:01:52 | Rettet: 14-07-2022 21:43:43 | Bedømmelser: (0)

Fra genstand til menneske. Historien om åndssvageforsorgen i DK.

Dansk Jødisk Museum (553) Fejlmeld

Tilmeldt: 26-12-2020 19:50:43 | | Bedømmelser: (0)

Dansk Jødisk Museum er et dansk selvejende museum beliggende på Slotsholmen i København, der har til formål at dokumentere de danske jøders ca. 350 år lange historie.

Dansk Klokkemuseum (175) Fejlmeld

Tilmeldt: 18-07-2022 19:56:20 | | Bedømmelser: (0)

Dansk Klokkemuseum har over 700 klokker af alle slags, lige fra store, gamle kirkeklokker og klokkespil til skibsklokker og dyreklokker fra alle steder i verden.

Den Gamle By (603) Fejlmeld

Tilmeldt: 19-03-2021 22:06:05 | Rettet: 19-03-2021 23:01:07 | Bedømmelser: (0)

Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum, er et frilandsmuseum for bykultur på Vesterbro i Aarhus Midtby. Det er verdens første frilandsmuseum for købstædernes kultur og historie.

Det Grønne Museum (112) Fejlmeld

Tilmeldt: 28-12-2022 11:17:47 | | Bedømmelser: (0)

Det Grønne Museum er Danmarks nationale museum for jagten, skoven, landbruget og maden. På vores museum finder du oplevelser og viden for hele familien i hjertet af Djursland.

Egholmmuseum.dk (39) Fejlmeld

Tilmeldt: 15-04-2023 23:54:11 | | Bedømmelser: (0)

Det er Ole Falck, der gennem livet har samlet alle genstandene, som i dag udgør Egholm Museum. Gennem ham ser og hører vi historier fra Grønland, det vilde vesten, 2. verdenskrig, jagt i ind-og udland, samt meget mere. Han er en fantastisk fortæller og gennem vores lydguide, får vi mange af hans historier - det er næsten som om, han går med rundt.

Forstadsmuseet (511) Fejlmeld

Tilmeldt: 05-09-2020 14:23:43 | Rettet: 31-05-2022 10:27:49 | Bedømmelser: (0)

Forstadsmuseet er Brøndbys og Hvidovres museum og rummer et rigt arkiv for begge kommuner.

Furesø Museer (58) Fejlmeld

Tilmeldt: 18-03-2023 13:38:13 | | Bedømmelser: (0)

Furesø Museer er et selvstændigt, statsanerkendt kulturhistorisk museum med rødder og ansvarsområde i Furesø Kommune.

Fængslet.dk - Horsens (437) Fejlmeld

Tilmeldt: 30-03-2021 00:18:59 | Rettet: 08-06-2022 10:27:06 | Bedømmelser: (0)

Det tidligere Horsens Statsfængsel lukkede i 2006 efter mere end 150 år med fængselsdrift og åbnede i 2012 som oplevelsesvirksomheden FÆNGSLET. På få år er det lykkedes FÆNGSLET at skabe en både national og international anerkendt ramme for kultur og events. FÆNGSLET lægger i dag hus til både et prisbelønnet fængselsmuseum, overnatning, store koncerter, kunst- og kulturfestivaler, iværksætteri, erhvervskonferencer og et spisehus.

Glud Museum (3) Fejlmeld

Tilmeldt: 03-06-2023 19:02:21 | | Bedømmelser: (0)

Glud Museum er et statsanerkendt frilandsmuseum, i den lille by Glud i det tidligere Bjerre Herred, nu Hedensted Kommune. Museet omhandler landbrug og landboliv på Juelsminde-halvøen fra midten af 1600-tallet til midten af 1900-tallet.

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv (447) Fejlmeld

Tilmeldt: 09-02-2021 13:24:10 | | Bedømmelser: (0)

Velkommen til den samlede side for Nunatta katersugaasivia allagaateqarfialu - Grønlands nationalmuseum og arkiv. Her kan du udforske hele vores institutions mange spændende sider; Fra museets udstillinger til arkivets digitaliserede kirkebøger.

Hald Ege Samlingen (32) Fejlmeld

Tilmeldt: 13-04-2023 15:05:33 | Rettet: 13-04-2023 13:05:33 | Bedømmelser: (0)

Hald Ege Samlingen er et lille lokalmuseum under Viborg Museum. Vi har indrettet os i en af barakkerne fra Lazaretlejren i 1917.

Herningsholm Museum (164) Fejlmeld

Tilmeldt: 08-09-2022 11:32:57 | | Bedømmelser: (0)

Herningsholm er en herregård fra år 1579 beliggende i Herning i den nordøstlige del af byen. Det er Hernings ældste bygning, og den blev oprindeligt bygget i renæssancestil af adelsmanden Josva von Qualen, der lod den opføre på et voldsted nær en å i et fugtigt engareal.

Immigrantmuseet (88) Fejlmeld

Tilmeldt: 18-01-2023 14:26:47 | Rettet: 28-02-2023 15:31:45 | Bedømmelser: (0)

Immigrantmuseet dokumenterer og formidler 500 års migrationshistorie.

Industrimuseet (172) Fejlmeld

Tilmeldt: 09-08-2022 15:15:49 | | Bedømmelser: (0)

Her fortælles den dramatiske historie om, hvordan Danmark blev moderne. Om hvordan ny teknologi forandrede verden for altid, og hvad det betød for almindelige mennesker. Vi er et anderledes og levende museum fyldt med frivillige ildsjæle. Her må du røre, lege, prøve, dufte og smage dig gennem historien.

Industrimuseet Frederiks Værk (124) Fejlmeld

Tilmeldt: 09-10-2022 15:57:28 | | Bedømmelser: (0)

Industrimuseet Frederiks Værk er et levende og dynamisk museum for Halsnæs Kommune. Museet går på to ben, idet der både er fokus på fabriks- og industrihistorien og på den store polarforsker, Knud Rasmussen. Frederiksværk hører til blandt Danmarks 25 nationale industriminder.

Johannes Larsen Museet (168) Fejlmeld

Tilmeldt: 17-08-2022 12:01:39 | | Bedømmelser: (0)

Kunstnerhjemmet på Møllebakken. Johannes og Alhed Larsen skabte ikke alene en malerisk ramme om deres liv, men tillige et gæstfrit kunstnerhjem, der satte sit præg på dansk kunst og kultur igennem årtier. Besøg et levende kunstmuseum på Fyn fra begyndelsen af forrige århundrede.

Johanneslarsenmuseet.dk (34) Fejlmeld

Tilmeldt: 19-04-2023 13:17:44 | | Bedømmelser: (0)

Johannes og Alhed Larsen skabte ikke alene en malerisk ramme om deres liv, men tillige et gæstfrit kunstnerhjem, der satte sit præg på dansk kunst og kultur igennem årtier. Besøg et levende kunstmuseum på Fyn fra begyndelsen af forrige århundrede.

Bliv klogere

Museum (latinisering af det græske museion: sted eller tempel dedikeret til muserne) er en permanent institution med almennyttigt formål (non-profit), der virker for samfundet og dets udvikling, er åben for offentligheden, og som forsker i, indsamler, bevarer, formidler og udstiller materielle vidnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie-, uddannelses- og adspredelsesøjemed.

© 2023 Anelinks.dk