Statistik lige nu
Godkendte links: 529
Kategorier: 51
Låste links: 1
Ventende links: 0
Det betyder ikonerne
Linket er låst
Linket er populært
Fejlmeld link
Ny, max 14 dage
Museer (Antal links i denne kategori: 32)

Museum of Danish America (1114)

Museum of Danish America er et museum i Elk Horn, Iowa i USA

21-11-2020 10:18:38 |

Aalborg Historiske Museum (682)

Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.2

01-01-2020 19:01:54 |

Arbejdermuseet (421)

Siden sin start i 1982 har Arbejdermuseet løbende indsamlet genstande og kunstværker, der fortæller om arbejderbevægelsens og den almindelige arbejders historie. Den første store indsamling lagde grunden til udstillingen om dagliglivet i 1950’erne, der gennem årene har været en bærende del af museets fortælling. Siden er der også blevet samlet genstande ind fra udvalgte arbejdspladser og fagforeninger. Samlingen omfatter tusindvis af værker af kendte og mindre kendte kunstnere og tegnere, der har ladet sig inspirere af motiver fra arbejdernes hverdag og historie.

05-09-2020 14:38:16 |

Besættelsesmuseet - Århus 1940-1945 (86)

Museets formål er at dokumentere, bevare og formidle besættelsestidens Aarhus for byens borgere, turister og andre interesserede. Besættelsesmuseet er en afdeling under Den Gamle By.

08-06-2022 11:30:55 |

Danmarks forsorgsmuseum (524)

Underside på til Svendborg Museum. På Danmarks Forsorgsmuseum tilbydes du en helt særlig museumsoplevelse. I det øjeblik du træder ind ad Fattiggårdens port, omkranses du af mure og pigtråd. En fornemmelse af indespærring, tab og tvang kryber ind under huden. Her begynder en rejse i tid, holdninger og idealer.

01-02-2020 16:35:32 |

Dansk Forsorgshistorisk Museum (615)

Fra genstand til menneske. Historien om åndssvageforsorgen i DK.

24-11-2020 16:01:52 |

Dansk Jødisk Museum (437)

Dansk Jødisk Museum er et dansk selvejende museum beliggende på Slotsholmen i København, der har til formål at dokumentere de danske jøders ca. 350 år lange historie.

26-12-2020 19:50:43 |

Dansk Klokkemuseum (78)

Dansk Klokkemuseum har over 700 klokker af alle slags, lige fra store, gamle kirkeklokker og klokkespil til skibsklokker og dyreklokker fra alle steder i verden.

18-07-2022 19:56:20 |

Den Gamle By (487)

Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum, er et frilandsmuseum for bykultur på Vesterbro i Aarhus Midtby. Det er verdens første frilandsmuseum for købstædernes kultur og historie.

19-03-2021 22:06:05 |

Forstadsmuseet (402)

Forstadsmuseet er Brøndbys og Hvidovres museum og rummer et rigt arkiv for begge kommuner.

05-09-2020 14:23:43 |

Fængslet.dk - Horsens (306)

Det tidligere Horsens Statsfængsel lukkede i 2006 efter mere end 150 år med fængselsdrift og åbnede i 2012 som oplevelsesvirksomheden FÆNGSLET. På få år er det lykkedes FÆNGSLET at skabe en både national og international anerkendt ramme for kultur og events. FÆNGSLET lægger i dag hus til både et prisbelønnet fængselsmuseum, overnatning, store koncerter, kunst- og kulturfestivaler, iværksætteri, erhvervskonferencer og et spisehus.

30-03-2021 00:18:59 |

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv (301)

Velkommen til den samlede side for Nunatta katersugaasivia allagaateqarfialu - Grønlands nationalmuseum og arkiv. Her kan du udforske hele vores institutions mange spændende sider; Fra museets udstillinger til arkivets digitaliserede kirkebøger.

09-02-2021 13:24:10 |

Herningsholm Museum (49)

Herningsholm er en herregård fra år 1579 beliggende i Herning i den nordøstlige del af byen. Det er Hernings ældste bygning, og den blev oprindeligt bygget i renæssancestil af adelsmanden Josva von Qualen, der lod den opføre på et voldsted nær en å i et fugtigt engareal.

08-09-2022 11:32:57 |

Industrimuseet (68)

Her fortælles den dramatiske historie om, hvordan Danmark blev moderne. Om hvordan ny teknologi forandrede verden for altid, og hvad det betød for almindelige mennesker. Vi er et anderledes og levende museum fyldt med frivillige ildsjæle. Her må du røre, lege, prøve, dufte og smage dig gennem historien.

09-08-2022 15:15:49 |

Industrimuseet Frederiks Værk (32)

Industrimuseet Frederiks Værk er et levende og dynamisk museum for Halsnæs Kommune. Museet går på to ben, idet der både er fokus på fabriks- og industrihistorien og på den store polarforsker, Knud Rasmussen. Frederiksværk hører til blandt Danmarks 25 nationale industriminder.

09-10-2022 15:57:28 |

Johannes Larsen Museet (59)

Kunstnerhjemmet på Møllebakken. Johannes og Alhed Larsen skabte ikke alene en malerisk ramme om deres liv, men tillige et gæstfrit kunstnerhjem, der satte sit præg på dansk kunst og kultur igennem årtier. Besøg et levende kunstmuseum på Fyn fra begyndelsen af forrige århundrede.

17-08-2022 12:01:39 |

Københavns Museum (28)

Byens nye museum er den perfekte indgang til Københavns historie og aktuelle udvikling.

15-11-2022 14:04:26 |

Limfjordsmuseet (235)

Limfjordsmuseet, som ligger ved Frederik den VII's kanal i den vestlige udkant af Løgstør, er et fiskerimuseum, som primært udstiller redskaber, fartøjer og andet fra tidligere tiders fiskeri i Limfjorden.

24-07-2021 09:41:33 |

M/S Museet for Søfart (545)

Udstillinger om dansk søfarts- og handelshistorie i en unik, moderne bygning under jorden.

21-11-2020 10:16:20 |

Middelfart Museum (41)

Middelfart Museum er lokalt museum, der varetager historien for Middelfart Kommune.

28-09-2022 01:26:15 |

Museerne i Fredericia (208)

Præsentation af Museerne i Fredericia.

10-08-2021 12:14:24 |

Museum of Danish America (1114)

Museum of Danish America er et museum i Elk Horn, Iowa i USA

21-11-2020 10:18:38 |

Museum Thy (30)

Museum Thy er et statsanerkendt museum. Det vil sige, at vi modtager et årligt tilskud fra kommune og stat og til gengæld er forpligtet til at udføre en lang række opgaver, som er nærmere beskrevet i museumsloven.

20-10-2022 11:02:17 |

Museummors.dk (65)

Museum Mors er et statsanerkendt kulturhistorisk og geologisk museum, der har Mors som sit geografiske virkeområde. Museet består af tre afdelinger og et arkiv: Dueholm Kloster, Fossil- og Molermuseet, Støberimuseet samt Morsø Lokalhistoriske Arkiv.

24-08-2022 10:31:25 |

Nordfyns museum (90)

Nordfyns Museum, Bogense er stiftet i 1920 og har til huse i Bogenses gamle jernbanestation, Vestergade 16, Bogense. Det er drevet af Nordfyns Museumsforening. Daglig leder er Anders Myrtue med hjælp fra en gruppe af frivillige medarbejdere. Formålet er at indsamle genstande fra forhistorisk tid til belysning af vore forfædres og nutidens kultur og livsvilkår til opbevaring og udstilling. Museets virkeområde er Bogense by og de gamle Skam- og Skovby herreder. Det er et egnsmuseum med permanente og skiftende udstillinger.

04-06-2022 21:26:42 |

Odder Museum (530)

Odder Museum er et lokalhistorisk museum i Odder. Museet blev etableret i 1928 og har siden 1956 været beliggende i den gamle Odder Vand- og Dampmølle.

22-01-2020 14:17:58 |
X

Toplink

Toplink er det link, der har flest hits i den kategori linket ligger i. Det er styret af hits, som bliver genereret hver dag. Det samlede antal hits er det antal, linket har opnået siden det blev godkendt på anelinks.dk.