Hovedkategori:
Statslige institutioner
Antal links: 7
Bedst i denne kategori

Det danske filminstitut (695)

Få din reklame her

Bliv klogere;

Stat, geografisk afgrænset befolkning, som udgør en selvstændig politisk enhed under en fælles regering; bruges tillige om et lands regering og centraladministration og da oftest i bestemt form, staten.

Annonce

Du vil muligvis få brug for flere af de Statslige institutioner i din forskning på et tidspunkt og du vil da kunne finde dem i denne kategori.

38 hits
Tilmeldt: 09-02-2024
Rettet: 22-02-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5

Personregistrering.dk

En statslig hjemmeside vedrørende information om bla. fødsels- og dødsanmeldelser, navneændringer m.m. Siden høre hjemme under By-, Land- og Kirkeministeriet.

Søgeord: persondata navneforandring fødsel død statslige
105 hits
Tilmeldt: 22-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4

Det Kongelige Bibliotek

Det Kgl. Bibliotek er en institution under Kulturministeriet. Vi leverer services og vidensformidling samt sikrer dansk kulturarv for eftertiden.

Søgeord: kongelig bibliotek københavn statslig
450 hits
Tilmeldt: 10-07-2023
Antal rating: 1
Antal søgeord: 5

Dansk sprognævn

Dansk Sprognævn er en statslig forskningsinstitution under Kulturministeriet, der fastsætter den danske retskrivning. Sprognævnet udgiver den officielle danske retskrivningsordbog samt Nyt fra Sprognævnet, der behandler emner og temaer omkring arbejdet.

Søgeord: sprog nævn statslig organisation diktat
420 hits
Tilmeldt: 19-04-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5

Det Etiske Råd - Nationalt Center for Etik

Det Etiske Råd blev oprettet i 1987 med det formål at rådgive Folketinget og offentlige myndigheder samt skabe debat om nye bio- og genteknologier. I 2004 blev rådets ressort udvidet til også at omfatte genteknologi og bioteknologi vedrørende fødevarer og miljøspørgsmål.

Søgeord: etisk råd stat rådgivning oplysning
585 hits
Tilmeldt: 12-04-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4

Kirkeministeriet

Kirkeministeriet er et ministerium under den danske regering, der har religion generelt og Folkekirken i særdeleshed som sit ressortområde.

Søgeord: kirkeministeret stat kirker præster
695 hits
Tilmeldt: 31-12-2022
Rettet: 31-12-2022
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5

Det danske filminstitut

Det danske filminstitut støtter udviklingen af dansk film og gør vores fælles filmarv relevant og levende. DDF er en statslig organisation under Kulturministeriet.

Søgeord: film video institut støtte organisation
276 hits
Tilmeldt: 27-12-2022
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4

Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Styrelsen forvalter desuden statens slotte, haver og kulturejendomme.

Søgeord: slots styrelsen institutioner stat