Hovedkategori
7 sider


Du vil muligvis få brug for flere af de Statslige institutioner i din forskning på et tidspunkt og du vil da kunne finde dem i denne kategori.

Annonce

Bedst i denne kategori: Det danske filminstitut (1073)

Personregistrering.dk -

09-02-2024 01:44:09

22-02-2024 13:30:44

En statslig hjemmeside vedrørende information om bla. fødsels- og dødsanmeldelser, navneændringer m.m. Siden høre hjemme under By-, Land- og Kirkeministeriet.


Hits: 343 / Rating: 0 persondata navneforandring fødsel død statslige
Det Kongelige Bibliotek -

22-10-2023 17:42:05

Det Kgl. Bibliotek er en institution under Kulturministeriet. Vi leverer services og vidensformidling samt sikrer dansk kulturarv for eftertiden.


Hits: 266 / Rating: 0 kongelig bibliotek københavn statslig
Dansk sprognævn -

10-07-2023 13:43:37

Dansk Sprognævn er en statslig forskningsinstitution under Kulturministeriet, der fastsætter den danske retskrivning. Sprognævnet udgiver den officielle danske retskrivningsordbog samt Nyt fra Sprognævnet, der behandler emner og temaer omkring arbejdet.


Hits: 1019 / Rating: 1 sprog nævn statslig organisation diktat
Det Etiske Råd blev oprettet i 1987 med det formål at rådgive Folketinget og offentlige myndigheder samt skabe debat om nye bio- og genteknologier. I 2004 blev rådets ressort udvidet til også at omfatte genteknologi og bioteknologi vedrørende fødevarer og miljøspørgsmål.


Hits: 784 / Rating: 0 etisk råd stat rådgivning oplysning
Kirkeministeriet -

12-04-2023 12:39:33

Kirkeministeriet er et ministerium under den danske regering, der har religion generelt og Folkekirken i særdeleshed som sit ressortområde.


Hits: 887 / Rating: 0 kirkeministeret stat kirker præster
Det danske filminstitut -

31-12-2022 13:50:01

31-12-2022 13:50:19

Det danske filminstitut støtter udviklingen af dansk film og gør vores fælles filmarv relevant og levende. DDF er en statslig organisation under Kulturministeriet.


Hits: 1073 / Rating: 0 film video institut støtte organisation
Slots- og Kulturstyrelsen -

27-12-2022 22:21:05

Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Styrelsen forvalter desuden statens slotte, haver og kulturejendomme.


Hits: 442 / Rating: 0 slots styrelsen institutioner stat
Anbefalede links (Rotation)

work-thumbnail

FamilySearch
07-12-2019 18:57:21 | Hits: 1289 -

Bliv klogere;

Stat, geografisk afgrænset befolkning, som udgør en selvstændig politisk enhed under en fælles regering; bruges tillige om et lands regering og centraladministration og da oftest i bestemt form, staten.