Statslige institutioner (4)

Det danske filminstitut (142) Fejlmeld

Tilmeldt: 31-12-2022 13:50:01 | Rettet: 31-12-2022 13:50:19 | Bedømmelser: (0)

Det danske filminstitut støtter udviklingen af dansk film og gør vores fælles filmarv relevant og levende. DDF er en statslig organisation under Kulturministeriet.

Det Etiske Råd - Nationalt Center for Etik (58) Fejlmeld

Tilmeldt: 19-04-2023 15:04:20 | | Bedømmelser: (0)

Det Etiske Råd blev oprettet i 1987 med det formål at rådgive Folketinget og offentlige myndigheder samt skabe debat om nye bio- og genteknologier. I 2004 blev rådets ressort udvidet til også at omfatte genteknologi og bioteknologi vedrørende fødevarer og miljøspørgsmål.

Kirkeministeriet (80) Fejlmeld

Tilmeldt: 12-04-2023 12:39:33 | | Bedømmelser: (0)

Kirkeministeriet er et ministerium under den danske regering, der har religion generelt og Folkekirken i særdeleshed som sit ressortområde.

Slots- og Kulturstyrelsen (96) Fejlmeld

Tilmeldt: 27-12-2022 22:21:05 | | Bedømmelser: (0)

Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Styrelsen forvalter desuden statens slotte, haver og kulturejendomme.

Bliv klogere

Stat, geografisk afgrænset befolkning, som udgør en selvstændig politisk enhed under en fælles regering; bruges tillige om et lands regering og centraladministration og da oftest i bestemt form, staten.

© 2023 Anelinks.dk