Hovedkategori:
Statslige institutioner
Antal links: 6

Bedst: Det danske filminstitut
Bliv klogere;

Stat, geografisk afgrænset befolkning, som udgør en selvstændig politisk enhed under en fælles regering; bruges tillige om et lands regering og centraladministration og da oftest i bestemt form, staten.

Annonce

Du er inde på en indeksvisning af en kategori på anelinks.dk. Ønsker du at se kataloget som en listevisning, skal du vælge det via den røde dropdown liste ude til højre. De 2 måder du kan se kataloget på opfører sig ens, men giver dig nogle designmæssige fordele ved dem begge. Sorteringen sker stadig via titel, dato og hits, men der kan være flere muligheder. Sorteringen sker efter nyeste i top som standard (dato).

Dansk sprognævn (287) -

Tilmeldt: 10-07-2023 13:43:37 | Antal rating (1)

Dansk Sprognævn er en statslig forskningsinstitution under Kulturministeriet, der fastsætter den danske retskrivning. Sprognævnet udgiver den officielle danske retskrivningsordbog samt Nyt fra Sprognævnet, der behandler emner og temaer omkring arbejdet.

Søgeord: sprog nævn statslig organisation diktat

Det danske filminstitut (460) -

Tilmeldt: 31-12-2022 13:50:01 | Rettet: 31-12-2022 13:50:19 | Antal rating (0)

Det danske filminstitut støtter udviklingen af dansk film og gør vores fælles filmarv relevant og levende. DDF er en statslig organisation under Kulturministeriet.

Søgeord: film video institut støtte organisation

Det Etiske Råd - Nationalt Center for Etik (290) -

Tilmeldt: 19-04-2023 15:04:20 | Antal rating (0)

Det Etiske Råd blev oprettet i 1987 med det formål at rådgive Folketinget og offentlige myndigheder samt skabe debat om nye bio- og genteknologier. I 2004 blev rådets ressort udvidet til også at omfatte genteknologi og bioteknologi vedrørende fødevarer og miljøspørgsmål.

Søgeord: etisk råd stat rådgivning oplysning

Det Kongelige Bibliotek (48) -

Tilmeldt: 22-10-2023 17:42:05 | Antal rating (0)

Det Kgl. Bibliotek er en institution under Kulturministeriet. Vi leverer services og vidensformidling samt sikrer dansk kulturarv for eftertiden.

Søgeord: kongelig bibliotek københavn statslig

Kirkeministeriet (410) -

Tilmeldt: 12-04-2023 12:39:33 | Antal rating (0)

Kirkeministeriet er et ministerium under den danske regering, der har religion generelt og Folkekirken i særdeleshed som sit ressortområde.

Søgeord: kirkeministeret stat kirker præster

Slots- og Kulturstyrelsen (217) -

Tilmeldt: 27-12-2022 22:21:05 | Antal rating (0)

Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Styrelsen forvalter desuden statens slotte, haver og kulturejendomme.

Søgeord: slots styrelsen institutioner stat