Søgning

Søg blandt anelinks.dks mange forskellige links. Dine søgninger på links i kataloget, vil blive vist her. Søgningen er phonisk, hvilket betyder at søgerobotten vil finde det der er nærmest og mest vellydende. Nogle søgninger kan være begrænset, hvis antallet af samme søgningsord er stor. De søgeord der rammer din søgning, vil være highlightet med gul skrift. Af hensyn til hvor længe det tager at hente søgeordene frem, er der sat en grænse på max 100 resultater pr. søgte ord.
100 resultater for sogn
Sankt Josefs Sogn (194) -

Tilmeldt: 05-10-2023 01:12:07

Den katolske menighed på Sydhavsøerne. I 2016 blev flere katolske menigheder i Danmark sammenlagt. I denne proces opstod den nuværende Sankt Josefs menighed. Sognet dækker over områderne Lolland, Falster, Farø, Bogø, Møn & småøerne.

Søgeord: katolsk sydhavsøerne sankt josef menighed

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Abcbellevue.dk (312) -

Tilmeldt: 28-01-2023 17:42:10

En stor del af slægtsforskningen foregår i De Otte Sogne" ved Kolding - (Nørre Tyrstrup Herred), - samt i Sønder Tyrstrup Herred. Vi håber, at nulevende og kommende efterkommere vil finde det spændende at gå på opdagelse på siden, og vi modtager gerne rettelser og tilføjelser, så vi kan give en detaljeret side videre til generationerne efter os. Vh Aage Langhoff Clausen og Birthe Clausen (født Frandsen).

Søgeord: clausen frandsen privat træ slægtsforskning

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Ahrenkiels slægtsforskning (941) -

Tilmeldt: 13-03-2020 11:33:01

Vi har gennem en del år arbejdet med at finde Ahrenkiel slægtens rødder. De ældste spor finder vi i Toldsted, Hjordkjær Sogn, hvor navnet dukker op første gang i 1400 tallet, dog skrevet som Arnkiel

Søgeord: privat slægtsforskning ahrenkiel

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Allested - Vejle Lokalhistoriske Arkiv (344) -

Tilmeldt: 14-10-2022 22:57:34

Allested - Vejle Lokalhistoriske Arkiv har til opgave at dække Allested og Vejle sogne med byområderne Allested – Ny Allested - Vejle og Radby

Søgeord: vejle allested arkiv lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Anna Kirke - Nørrebro (27) -

Tilmeldt: 12-05-2024 21:24:16

Anna Kirke også kendt som Annakirken er en kirke beliggende på Bjelkes Allé 19-21 på Nørrebro i Anna Sogn, Københavns Stift, tegnet af arkitekten P.V. Jensen Klint. Bygningen blev opført over tre etaper, der blev afsluttet i henholdsvis 1914, 1921 og 1928, og har plads til 200 mennesker.

Søgeord: anna kirken nørrebro københavn

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Ansager Kirke (226) -

Tilmeldt: 11-08-2023 22:24:31

Ansager Kirke ligger i Ansager Sogn, i det tidligere Øster Horne Herred Ribe Amt, nu Varde Kommune. Kirken er fra 1200-tallet. Romansk kor og skib. I 1775 udvidedes kirken med et tårn med spir. I tårnrummet findes kirkens eneste kalkmalerier – malet af Liljemesteren.

Søgeord: ansager ribe kirke sogn sønderjylland

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Apostelkirken - Folkekirken Vesterbro (452) -

Tilmeldt: 07-01-2023 11:12:23

Folkekirken Vesterbro (Vesterbro Sogn) er Danmarks største sogn og har ambition om at være relevant og synlig folkekirke for beboerne på Vesterbro. Her finder du syv kirker - Apostelkirken, Eliaskirken, Enghave Kirke, Kristkirken, Mariakirken, Sct. Matthæus Kirke og uKirke - hvor der foregår alt fra meditation, orgelkoncerter og natherberg til babysalmesang, rockkoncerter og jazzgudstjenester.

Søgeord: vesterbro apostelkirken kirke

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Arkiv for Sdr. Nærå og Årslev Sogne (163) -

Tilmeldt: 25-12-2023 20:32:58

På Lokalhistorisk arkiv for Sønder Nærå og Årslev sogne kan du finde mange spændende historier. Vi har en pænt stor og voksende samling af arkivalier i original eller kopi, fotografier, film, kort, mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv, foreningsliv og meget mere.

Søgeord: sønder nærå årslev arkiv lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Asaa og Melholt kirker (64) -

Tilmeldt: 17-04-2024 10:43:28

Asaa og Melholt kirker er officielle vejkirker. Det vil sige, at de er let tilgængelige for vejfarende og har åbent hele året for besøgende mandag til fredag 9.00-15.30.

Søgeord: kirker nordjylland asaa melholt sogn

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Assing Kirke og Sogn (25) -

Tilmeldt: 12-05-2024 20:06:08

Assing Sogn er et sogn i Herning Søndre Provsti. I 1800-tallet var Assing Sogn anneks til Sønder Felding Sogn. Begge sogne hørte til Hammerum Herred i Ringkøbing Amt. Sønder Felding-Assing sognekommune blev senere delt, så hvert sogn dannede sin egen sognekommune.

Søgeord: assing sogn kirke kirkegård tro

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Beboere og beboelser i Engesvang sogn 1787 - 1940 (76) -

Tilmeldt: 14-03-2024 15:06:26

Planen er, at man her skal kunne finde, hvem der har boet i hvilke ejendomme i det nuværende Engesvang Sogn i perioden 1787 - 1940.

Søgeord: engesvang beboere sogne historie fortællinger

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Beder-Mallings Egnsarkiv (140) -

Tilmeldt: 12-12-2023 14:09:13

Beder-Malling Egnsarkiv dækker Beder og Malling Sogne. Dets opgaver er at indsamle skrevne, trykte, tegnede og fotograferede materialer (arkivalier), som kan være med til at fortælle egnens og dens beboeres historie.

Søgeord: lokalarkiv beder malling østjylland arkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Bentha.dk (408) -

Tilmeldt: 11-07-2022 10:47:28

Hjemmesiden omhandler min og min mands slægter - Nielsen, Schultz, Faber Steffensen og Andersen - samt familier uden for slægten med rødder i Rinds Herred. Min fars slægt stammer hovedsagelig fra Lynderup, Ulbjerg, Låstrup og Skals sogne i Rinds herred. På min mors side befinder vi os i forhold til min morfars slægt dels i Hejls og Vejstrup sogne, dels i Nørholm sogn og Sverige (mit navn er af svensk oprindelse). Min mormors slægt stammer fra Fyn. Min mands slægt på min svigerfars side indeholder bl.a. slægtsnavne som Faber, Staal, Flindt, Anchersen, Curtz, Kjærulf, Mørch og på min svigermors side befinder vi os nord for Limfjorden i bl.a. Kettrup, Skæve, Hjortdal, Kollerup, Klim og Hjardemål sogne.

Søgeord: privat slægtstræ schultz andersen rinds

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Bindslevegnssamling.dk (204) -

Tilmeldt: 23-07-2023 13:15:23

Formål er at indsamle, registrere og opbevare lokalhistorisk materiale, som sognets beboere måtte være interesseret i at få bevaret for eftertiden. Deslige fremme og styrke den almene interesse for egnens historie og medvirke til bevarelse af effekter af historisk værdi for Bindslev Sogn.

Søgeord: bindselv samling egnsarkiv lokalarkiv arkivalier

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Birkerød Kirke (914) -

Tilmeldt: 19-05-2023 11:01:42

Birkerød Kirke er en kirke i Birkerød Sogn. Koret og den ældste del af skibet er romansk og opført af kampe- og kridtsten. I 1200-tallet forlængedes skibet mod vest, og i løbet af 1300-tallet fik hele kirken hvælvinger. Det kraftige tårn blev bygget omkring 1475.

Søgeord: birkerød sogn kirke sjælland

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Birket Lokalhistorisk Arkiv (677) -

Tilmeldt: 10-01-2021 11:34:12

Lokalarkiv for Birket sogn.

Søgeord: birket lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Bjerager Kirke (437) -

Tilmeldt: 13-07-2023 13:22:35

Bjerager Sogn er et sogn i Odder Provsti. I 1800-tallet var Bjerager Sogn anneks til Randlev Sogn. Begge sogne hørte til Hads Herred i Aarhus Amt. Randlev-Bjerager sognekommune blev ved kommunalreformen i 1970 indlemmet i Odder Kommune. I Bjerager Sogn ligger Bjerager Kirke.

Søgeord: bjerager odder kirker kirke østjylland

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Bjerringbro Kirke og Kirkegård (125) -

Tilmeldt: 08-03-2024 22:00:56

Bjerringbro Kirke er en kirke i Bjerringbro Sogn. Anlæggelsen af Langå-Struerbanen i 1863 skabte grundlaget for Bjerringsbros opståen. Behovet for en kirke i byen voksede sammen med byens indbyggertal. Hidtil havde byens borger været delt på hele tre sogne, Hjermind, Bjerring og Gullev.

Søgeord: kirkegård midtjylland bjerringbro kirke tro

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Bording Sogns Kirkegaarde (1242) -

Tilmeldt: 31-01-2021 22:12:47

Portal for Bording og Christianshede Kirker.

Søgeord: kirkegård begravede kirke

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Bornholmske Kirkebøger før 1814 (423) -

Tilmeldt: 08-07-2022 23:19:38

Dette website indeholder et register over kirkebogsoptegnelser for de bornholmske sogne i perioden før 1814.

Søgeord: bornholm kirkebøger

Kategori: Hovedkategori: Portaler og søgemaskiner

Bovrup-Varnæs-Sognearkiv.dk (808) -

Tilmeldt: 05-03-2020 20:01:43

Vores opgave er at samle og opbevare gamle dokumenter og billeder for eftertiden, vi hjælper gerne med at finde billeder og dokumenter fra dine slægtninge og aner.

Søgeord: bovrup varnæs sogn arkiv lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Brabrand Årslev Kirker (228) -

Tilmeldt: 25-12-2023 20:21:51

Brabrand Kirke er sognekirken i Brabrand Sogn. Kirken ligger i Brabrand, ned til Brabrand Sø. På kirkegården ligger bl.a. forfatteren August F. Schmidt, frihedskæmperen Alf Tolboe Jensen og lægen Christoffer Ditlev Hahn begravet.

Søgeord: brabrand kirke kirker aarslev sogn

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling (358) -

Tilmeldt: 01-01-2023 01:09:44

Denne side er for Brahetrolleborg sogn. Alle med interesse i eller gode historier fra sognet er velkomne. Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling vil meget gerne have fotos fra tiden før og nu – har du et foto men mangler historien, så prøv alligevel.

Søgeord: brahetrolleborg arkiv mindersamling

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Brønshøj Kirke (666) -

Tilmeldt: 24-02-2023 23:01:41

Brønshøj Kirke ligger i Brønshøj. Kirken har siden sognets indlemmelse i Københavns Kommune, i 1901, været den ældste bygning i København og er opført i 1180'erne af biskop Absalon i romansk stil med kridt-kvadre fra Stevns som materiale.

Søgeord: brønshøj kirke københavn kirkegård

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Christiansfeld Lokalhistorisk arkiv (339) -

Tilmeldt: 29-12-2022 20:47:16

Christiansfeld Arkiv indsamler og rummer materiale fra det gamle Tyrstrup sogn, Aller, Taps, Frørup, Stepping og Christiansfeld med de tilgrænsende områder.

Søgeord: christiansfeld arkiv lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Darum Sognearkiv (114) -

Tilmeldt: 23-01-2024 19:02:21

I Darum Sognearkiv kan du finde spændende lokalhistorie. Vi har en fin samling af originale arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger med mere. Lokalarkivet dækker det gamle Darum Sogn, med Ll. Darum og Darum Mark.

Søgeord: darum sognearkiv arkiv lokalarkiv bramming

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Den Katolske Kirke i Danmark (142) -

Tilmeldt: 21-11-2023 09:35:55

Den Katolske Kirke i Danmark er den romerskkatolske kirkes organisation for Danmark. Den dækker hele Danmarks område, og er en sammenslutning af lokale katolske samfund, i alt 45 sogne, der er samlet under en enkelt biskops jurisdiktion.

Søgeord: katolsk kirke danmark tro religion

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Dragsholm Lokalhistorisk Forening (217) -

Tilmeldt: 27-05-2023 21:54:46

Dragsholm Lokalhistorisk Forening har til formål at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i Gl. Dragsholm Kommune, der dækker Asnæs, Grevinge, Fårevejle og Vallekilde-Hørve sogne, som nu er en del af Odsherred kommune.

Søgeord: dragsholm arkiv forening

Kategori: Hovedkategori: Foreninger

Drejø Sogns Lokalarkiv (213) -

Tilmeldt: 05-08-2023 13:01:52

På Lokalarkivet for Drejø Sogn kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser øernes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, fiskeri, erhvervliv og meget mere.

Søgeord: drejø lokalarkiv fotos film historie

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Dyrup Kirke (545) -

Tilmeldt: 19-03-2023 14:26:38

Dyrup Kirke er en folkekirke beliggende i Dyrup Sogn på Fyn, cirka 6 km syd for Odense. Kirken er indviet 5. oktober 1986, og fungerede oprindelig som kirkedistrikt under Sanderum Sogn, men blev udskilt som selvstændigt sogn 1989.

Søgeord: kirke kirkegård dyrup

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Egebjerg Lokalarkiv og Forening (163) -

Tilmeldt: 02-11-2023 13:48:52

Egebjerg Lokalhistoriske Forening-Arkiv dækker området i den tidligere Egebjerg Kommune, som bestod af sognene: Stenstrup, Lunde, Kirkeby, Ulbølle, Hundstrup, Ollerup, Vester Skerninge og Øster Skerninge. Området indgår nu i Svendborg Kommune. Forening og Arkiv har haft lokaler på 1. sal i den gamle stationsbygning i Vester Skerninge siden starten af 1978.

Søgeord: egebjerg lokalarkiv arkiv stenstrup. svendborg

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Egen sogns lokalhistoriske arkiv (403) -

Tilmeldt: 25-01-2023 10:19:29

Arkivets målsætning er at indsamle lokalhistorisk materiale fra Egen Sogn, og at sikre størst mulig offentlig adgang til samlingen. At øge interessen for sognets historie. Arkivet er beliggende i Nordborg.

Søgeord: egen lokalarkiv sønderjylland nordborg

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Ellevang kirke (Risskov) (239) -

Tilmeldt: 15-12-2023 15:50:35

Ellevang Kirke og sogn ligger i det nordlige Aarhus. Med sine 9000 indbyggere er det en af byens største sogne. Kirken er bygget i 1974 og ligger nabo til Vejlby, Risskov, Skelager og Egå sogne.

Søgeord: ellevang kirke sogn kirker risskov

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv (152) -

Tilmeldt: 14-11-2023 10:31:40

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv’s hjemmeside, som dækker det gamle Elling sogn med byerne, Jerup, Napstjert, Nielstrup, Strandby, Elling og Øster Holmen. Arkivet rummer blandt andet person og topografiske fotos, virksomheds- forenings- og privatarkiver, samt jubilæumsskrifter og lokale avisudklip.

Søgeord: elling lokalarkiv arkiv nordjylland sogn

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Farum Lokalhistoriske Forening (14) -

Tilmeldt: 15-05-2024 13:31:20

Foreningen har som formål at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i fortid og nutid i Farum Sogn og bevarelsen af disse.

Søgeord: farum forening lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Farumsogn.dk (274) -

Tilmeldt: 02-01-2024 14:23:31

Farum Kirke er en typisk sjællandsk landsbykirke fra år 1130, der er blevet udbygget i forskellige perioder i 1300-1400-tallet. Adressen er Kålundsvej 33, 3520 Farum.

Søgeord: farum sogn kirkesogn oplysninger

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Fjaltring - Trans lokalarkiv og historie (275) -

Tilmeldt: 22-03-2023 13:33:51

Et lille lokalhistorisk arkiv - fortrinsvis billeder og papirer. Samlingen rummer bl.a. dokumenter og billeder fra redningsvæsenet, strandinger, skole, foreningsliv i sognene, virksomheder og enkeltpersoner.

Søgeord: fjlatring trans lokalarkiv vestkysten historie

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Fredens Kirke - Svendborg (211) -

Tilmeldt: 17-10-2023 09:26:47

Om de daglige gøremål på kirkegården og om de tyske grave på Fredens Kirkegård.

Søgeord: fredens svendborg kirke kirkegård sogn

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening (163) -

Tilmeldt: 30-12-2023 11:14:44

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening havde sin stiftende generalforsamling d. 7. oktober 1981. Foreningen har siden arbejdet for at udbrede kendskabet til historien i Asminderød, Grønholt og Humlebæk sogne gennem afholdelse af arrangementer og andre egnede aktiviteter, og at indsamle lokalhistorisk materiale og data til belysning af områdets historie.

Søgeord: fredensborg humlebæk lokalarkiv asminderød nordsjælland

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Frederiksholm Kirke (840) -

Tilmeldt: 06-05-2023 19:04:57

Frederiksholm Kirke er sydhavnernes kirke. Sydhavn Sogn strækker sig fra det gamle Sydhavns kvarter til de nye boligområder på Teglholmen og Sluseholmen. Sognet har pr. 1. januar 2014, 16.816 indbyggere. Frederiksholm Kirke er sognets eneste kirke, men planerne om at bygge en ny kirke er blevet godkendt.

Søgeord: sydhavn sogn kirke frederiksholm sjælland

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Fursamlingen (488) -

Tilmeldt: 30-09-2022 21:34:06

Fuur-Samlingen er en privat lokal- og personalhistorisk samling, der koncentrerer sig om et enkelt kirkesogn, øen Fur i Limfjorden.

Søgeord: fur ø limfjorden samling katalog

Kategori: Hovedkategori: Leksikon og wikipedia

Gamle billeder fra Bov og Holbøl Sogn (289) -

Tilmeldt: 01-04-2023 15:25:04

For alle som bor i Bov og Holbøl Sogn og omegn eller på en eller anden måde har tilknytning hertil, og med fællesinteresse i lokalhistorie.

Søgeord: bov facebook holbøl gruppe billeder

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Gamle billeder fra Stadil Sogn (18) -

Tilmeldt: 09-05-2024 11:29:33

Stadil Lokalhistorisk Arkiv har oprettet denne gruppe for at kunne vise gamle billeder , som vi måske ikke ved hvem er og at der ude i verden måske findes gamle billeder som nogen gerne vil dele med os og som kunne have en historie til glæde for andre som kan lide at høre om den dengang alt var før.

Søgeord: stadil facebook lokalarkiv foto egnsarkiv

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv (119) -

Tilmeldt: 16-01-2024 12:16:52

Arkivet dækker områderne Rårup Sogn og Klejs kirkedistrikt med byerne Rårup, Klejs, Brandstub, Nøttrup, Gramrode, Ravnholt, Nebel, Glattrup, Åstrup og dele af Gram, samt Glud, Skjold, Stourup, Sønderby, Neder Sønderby, Pøt, Østrup, Brund, Bisholt, Snaptun og Hjarnø.

Søgeord: glud lokalarkiv arkiv rårup egnshistorie

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Grathe Kirke (356) -

Tilmeldt: 15-07-2023 12:16:22

Grathe Kirke er en kirke i Grathe Sogn i det tidligere Lysgård Herred, Viborg Amt, nu Silkeborg Kommune. Sognet er udskilt af Vinderslev Sogn og Thorning Sogn. Kirken blev opført som en filialkirke i årene 1916-17 og indviet 20. maj 1917.

Søgeord: grathe kirke jylland silkeborg thorning

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Grene Kirke (23) -

Tilmeldt: 12-05-2024 20:03:12

Grene Kirke ligger ca. 2 km vest for Billund. Den er den ene af Grene Sogns kirker. Den er den ældste og mindste af de to kirker. Grene Kirke er en nybygning af den gamle Grene Kirke fra 1100-tallet. Resterne, soklen, ligger tæt ved den "nye" kirke bygget i 1891-92.

Søgeord: sogn kirke kirkegård grene billund

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Guldborgsund Stadsarkiv (745) -

Tilmeldt: 24-03-2021 12:12:21

Stadsarkivet har arkivalier fra ca. 1842 og frem til i dag og indeholder materiale fra de gamle sogne- og købstadskommuner (1842-1970), Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing og Sydfalster kommuner (1970-2006) og Guldborgsund Kommune (2007-).

Søgeord: guldborgsund stadsarkiv

Kategori: Hovedkategori: Stadsarkiver

Gundsømagle Kirke (140) -

Tilmeldt: 09-02-2024 21:16:12

Gundsømagle Kirke er en kirke i Gundsømagle Sogn i Roskilde Kommune. Gundsømagle Kirke blev grundlagt i 1100-tallet.

Søgeord: gundsømagle kirke roskilde sogn kirkegård

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Gørding sognearkiv (303) -

Tilmeldt: 27-02-2023 14:58:17

Gørding sognearkiv's hjemmeside med fotos, egnshistorier og information.

Søgeord: gørding arkiv lokalarkiv sognearkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Haderup i billeder (83) -

Tilmeldt: 09-02-2024 22:37:48

Formål er i fællesskab at opslå billeder, historier og føre en dialog om fortiden og nutiden, som omhandler Haderup by og omegns (Haderup Sogn) forandringer, og dem som voksede op her.

Søgeord: haderup facebook gruppe billeder media

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Hadsten Lokalarkiv (512) -

Tilmeldt: 01-06-2022 11:35:07

Arkivet findes i kælderen i forbindelse med Hadsten Skoles SFO på Hadbjergvej 12, Hadsten. Der er skiltning, som viser besøgende vej fra skolens parkeringsplads til SFO’en og igen, når man er kommet ind i fløjen med børnehave og SFO. Hadsten Lokalarkiv blev oprettet i 1970 for at indsamle egnens historie og historiske effekter med tilknytning hertil. Det var kommunerne Nr. Galten-Vissing, Ødum-Hadbjerg, Voldum-Rud, Vitten-Haldum-Hadsten, Lyngå samt Lerbjerg sogn, som dannede Hadsten Kommune i 1969 og som ønskede at opbygge et lokalhistorisk arkiv. Vitten og Haldum blev dog knyttet til Hinnerup i stedet.

Søgeord: hadsten lokalarkiv arkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Herning kirkegaarde (972) -

Tilmeldt: 31-01-2021 22:08:37

Herning kirkegårde, der driver den Vestre kirkegård, Vestergade 63 og den Nordre Kirkegård, Gullestrupvej 30, tilhører Herning Sogn, Sct. Johs. Sogn, Fredens Sogn, Hedeager Sogn og Gullestrup Sogn, og bestyres af en kirkegårdsbestyrelse valgt af og blandt de fem menighedsråds medlemmer.

Søgeord: herning kirkegård døde begravede

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Hinnerup Egnsarkiv (412) -

Tilmeldt: 06-07-2022 11:39:33

Vi er en del af samvirket for de seks lokalarkiver i Favrskov Kommune. Arkivet dækker sognene Foldby, Søften, Grundfør, Haldum, Vitten. Vores hjemmeside er henvendt til interesserede borgere både i og udenfor Hinnerup – unge som ældre – der har lyst til at gå på historisk opdagelse. Hjemmesiden vil desuden vise et udvalg af arkivalier, billeder og andet historisk materiale, som måske kan vække yderligere interesse og foranledige et besøg i arkivet.

Søgeord: lokalarkiv hinnerup egnsarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hjortlund Sognearkiv (106) -

Tilmeldt: 30-12-2023 00:31:52

På Hjortlund arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, fiskeri, strandinger, egnens erhversliv og meget mere

Søgeord: hjortlund sognearkiv lokalhistorie sønderjylland egnsarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Holstebro Kirke (132) -

Tilmeldt: 07-03-2024 15:53:54

Holstebro Kirke er en levende kirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv. Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Søgeord: kirke holstebro kirker kirkegang religion

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Hoptrup Sogns Lokalhistorie (227) -

Tilmeldt: 11-07-2023 12:36:15

Lokalhistorisk arkiv og forening for Hogstrup sogn. Foreningen er oprettet i 1984. Den har i dag 480 medlemmer. Arkivet udgiver et årsskrift, hvert år i december måned, alle årgange fra 1984 og fremefter kan købes.

Søgeord: hopstrup lokalarkiv arkiv historie

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Horne Lands Folkemindesamlings Arkiv (289) -

Tilmeldt: 03-02-2023 23:04:25

Arkivet er den historiske hukommelse i Horne Lands Folkemindesamling. Arkivet indsamler og bevarer materiale om sognets og om egnens historie.

Søgeord: horne arkiv folkemindesamling lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hornslet Kirke (505) -

Tilmeldt: 16-07-2023 16:17:38

Hornslet Kirke, Hornslet Sogn, Øster Lisbjerg Herred i det tidligere Randers Amt. Kirken i Hornslet kan med rette kaldes for en af de mærkværdigste landsbykirker i Danmark.

Søgeord: kirke hornslet randers kirker sogn

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Horsens Kirkegårde (562) -

Tilmeldt: 05-11-2022 17:59:24

Horsens Kirkegårde er først og fremmest et begravelsesvæsen. Vores kerneopgave er at sikre begravelsesplads til alle. Alle kirkegårdene i Horsens Kommune er folkekirkelige og det lokale ejerskab varetages af menighedsrådene i de enkelte sogne indenfor Horsens Provsti, Århus Stift.

Søgeord: horsens kirkegård gravplads døde kirke

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Hovborg Lokalhistoriske Arkiv (83) -

Tilmeldt: 09-02-2024 01:06:54

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium med tilknytning til Hovborg sogn, dets beboere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Søgeord: hovborg lokalarkiv arkiv byarkiv billeder

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Hvirring Sogns Lokalarkiv (258) -

Tilmeldt: 20-05-2023 09:56:29

På Lokalarkivet for Hvirring Sogn kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv og meget mere.

Søgeord: hvirring sogn lokalarkv jylland arkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Ikast Lokalhistorisk Arkiv og Forening (334) -

Tilmeldt: 15-01-2023 15:16:51

Ikast lokalhistorisk arkiv indsamler, registrerer og bevarer lokalhistorisk materiale fra sognene Ikast, Faurholt, Fonnesbæk og Isenvad. Arkivet modtager meget gerne historisk materiale fra private, foreninger, institutioner og virksomheder. Arkivet er en del af Ikast bibliotek.

Søgeord: forening ikast lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Ingrid og Kaj Schmidts familietræ (357) -

Tilmeldt: 15-08-2022 09:42:05

Slægterne boede i 3 hovedområder. Farfar Morten Schmidts slægt i Sydvestjylland fra Esbjergområdet til Brøns, farmor Anne Mathilde Nielsens slægt i Midtvestjylland i sognene omkring Ringkøbing med en gren fra Vorgod. Mor Ingrid Kjærsgaard Jensens slægt er fra Nordjylland mest Vendsyssel.

Søgeord: schmidt privat slægtstræ jensen

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Jakobskirken - Roskilde (415) -

Tilmeldt: 16-08-2023 12:50:29

Jakobskirken ligger i Roskilde Kommune og er opført i 1974. Den hører under Roskilde Søndre Sogn.

Søgeord: jakobskirken roskilde kirke sjælland søndre

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Kauslunde - Gamborg lokalhistoriske Arkiv (269) -

Tilmeldt: 14-02-2023 15:43:18

Kauslunde-Gamborg lokalhistorisk Arkiv dækker Kauslunde ( Kavslunde ) og Gamborg sogne i Middelfart Kommune. Arkivet blev oprettet i 1981 af Kauslunde-Gamborg lokalhistorisk Forening. Det er foreningens bestyrelse, sammen med flere medarbejdere, der driver arkivet.

Søgeord: gamborg kavlunde middelfart lokalarkiv fyn

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Kibæk Lokalhistoriske Arkiv (123) -

Tilmeldt: 25-01-2024 22:53:40

Kibæk Lokalhistoriske Arkiv er vores fælles hukommelse. Arkivet rummer oplysninger om dit lokale område (Assing Sogn) – om de mennesker, der boede her og områdets erhverv, foreninger, begivenheder og meget mere.

Søgeord: kibæk lokalhistorie lokalarkiv arkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Kirke & Sogn - 9460 (77) -

Tilmeldt: 24-02-2024 16:20:23

Kirke & Sogn er fælles hjemmeside for "Folkekirken i 9460", det vil sige pastoraterne i Brovst, Øland-Langeslund og Midt-Hanherred (Lerup-Tranum-Koldmose-Torslev og Øster Svenstrup).

Søgeord: kirke sogn brovst 9460 nordjylland

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Kirkerne på Mols og Helgenæs (871) -

Tilmeldt: 29-05-2023 01:12:54

Helgenæs Sogn er et sogn i Syddjurs Provsti. Helgenæs Sogn hørte til Mols Herred i Randers Amt. Helgenæs sognekommune blev ved kommunalreformen i 1970 indlemmet i Ebeltoft Kommune, som ved strukturreformen i 2007 indgik i Syddjurs Kommune. I Helgenæs Sogn ligger Helgenæs Kirke.

Søgeord: mols helgenæs kirker djursland

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Knud Højrup, Astrup (432) -

Tilmeldt: 30-05-2022 12:52:36

Som barn kom jeg ofte på ferie hos mormor og morfar i Ebeltoft. Morfar Knud Vindberg havde ligesom flere af sine brødre i mange år undret sig over hvor navnet Vindberg stammede fra. Så da han blev pensioneret i 1956 kørte han rundt til omegnens sogne på sin VeloSolex knallert for at læse i kirkebøgerne. Når jeg var på ferie hos dem hjalp jeg morfar med at skrive resultatet af hans forskning ind i en slægtsbog som mor og far havde givet ham. Jeg har været heldig at arve denne bog fra morfar. Dette lagde grunden til min egen interesse for slægtsforskning og det har faktisk optaget mig det meste af voksenlivet. Denne hjemmesides afsnit Knuds slægt kan betragtes som min egen on-line slægtsbog.

Søgeord: privat slægtsforskning bøger

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Kolding Kommune (83) -

Tilmeldt: 23-02-2024 20:50:15

Kolding Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007. Kolding Kommune opstår ved sammenlægning af flg. Kolding Kommune, Lunderskov Kommune, Vamdrup Kommune, Vester Nebel Sogn og Christiansfeld Kommune.

Søgeord: kolding kommune syddanmark region sønderjylland

Kategori: Underkategori: Region Syddanmark

Krabsen (948) -

Tilmeldt: 24-11-2020 10:47:33

Der er her mulighed for at søge i en database, indeholdende 59881 danske stednavne og deres tilknytning til sogn, kommune og amt. Kommuner og amter er i henhold til inddelingen fra 1970.

Søgeord: stednavne krabsen

Kategori: Hovedkategori: Aviser, magasiner og opslagsværker

Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening (239) -

Tilmeldt: 09-05-2023 20:10:10

Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening. Foreningen indsamler protokoller og andre materialer, samt billeder fra omegnen og holder udflugter og møder.

Søgeord: kragelund arkiv lokalarkiv midtjylland

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Langebæk Lokalhistoriske Arkiv (476) -

Tilmeldt: 18-11-2022 21:47:43

Vi dækker Kalvehave, Mern, Stensby og Øster Egesborg Sogne.

Søgeord: langebæk lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Langeskovs Lokalhistorie - Facebook (212) -

Tilmeldt: 12-08-2023 18:48:43

Velkommen til Langeskov Lokalhistoriske Forening og Arkiv - for Marslev, Birkende og Rønnings sogne.

Søgeord: langeskov lokalhistorie facebook

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune (823) -

Tilmeldt: 11-09-2020 08:49:08

Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune (LMK) er en paraply-organisation for kommunens lokalarkiver. Her koordineres arbejdet og erfaringer udveksles. Hvert arkiv dækker et område, der kan være et eller flere sogne. Der indsamles privat-, erhvervs- og foreningsarkiver, samt foto, film, kort og tegninger.

Søgeord: mariager lokalarkiv arkiv mariagerfjord paraplyorganisation

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistoria.nu (312) -

Tilmeldt: 14-04-2023 23:36:24

SLHD er et kulturarvsprojekt, der har til formål at digitalisere kommunale og sognelige mødereferater, byråds- og kommunalbestyrelsesprotokoller i Sverige og gøre disse tilgængelige digitalt online.

Søgeord: sverige kommunalt byråd protokoller søgning

Kategori: Hovedkategori: Slægtsforskning - Nordiske links

Lokalhistorie for Tikøb Kommune (166) -

Tilmeldt: 14-10-2023 10:45:18

Her finder du modstykket til FACEBOOK, nemlig sammenhængende og gennemarbejdede artikler, billeder og informationer om den oprindelige Tikøb Sognekommune, der består af sognene Tikøb, Hornbæk, Hellebæk og Egebæksvang

Søgeord: tikøb lokalhistorie sjælland artikler hornbæk

Kategori: Hovedkategori: Byliv, vandring og historier

Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup (173) -

Tilmeldt: 01-12-2023 13:54:43

Lokalhistorisk Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne er en selvejende institution, stiftet den 31. maj 2007. Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film, lydoptagelser m.m. til gavn og glæde i nutid og fremtid.

Søgeord: døstrup lokalarkiv arkiv arkivalier

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn (401) -

Tilmeldt: 22-07-2022 20:39:14

Hjemmesiden omhandler Grene Sogn, hvor hovedbyen er Billund.

Søgeord: grene lokalarkiv billund arkiv billeder

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk Arkiv for Hammel og Favrskov (257) -

Tilmeldt: 01-07-2023 12:57:46

Lokalhistorisk Arkiv i Hammel dækker området, der udgjorde Hammel Kommune indtil 2007, med følgende sogne og byer: Hammel, Voldby, Søby, Røgen, Farre, Sporup, Haurum, Sall, Lading og Skjød, Svenstrup, Fajstrup og Skjoldelev. På arkivet finder du det gængse arkivmateriale til slægtsforskning, som kirkebøger, folketællingslister og skattebøger. Vi har en stor samling af lydbånd, billeder, film, en omfattende Avisudklipssamling og samtlige eksemplarer af Hammel Avis (Midtjyllands Avis) fra 1890 til 1987.

Søgeord: hammel jylland arkiv lokalarkiv arkivalier

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk Arkiv for Kliplev Sogn (232) -

Tilmeldt: 27-05-2023 23:33:17

Lokalhistorisk Arkiv for Kliplev Sogn har til huse i Egnsmuseet Straagaards Smedie i Kliplev. Straagaards Smedie er en selvejende institution, hvor det lokalhistoriske arkiv har lejet sig ind. Både Arkivet og Egnsmuseet drives af Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn.

Søgeord: kliplev arkiv lokalarkiv sønderjylland

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn (706) -

Tilmeldt: 11-09-2020 09:17:48

Arkivet bevarer en del af den lokale kulturarv sammen med andre kulturinstitutioner i den gamle Sorø Kommune, der udgøres af sognene Alsted, Bjernede, Vester Broby, Bromme, Fjenneslev, Lynge, Pedersborg, Slaglille og Sorø.

Søgeord: sorø lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk arkiv for Timring Sogn (13) -

Tilmeldt: 12-05-2024 19:55:34

For denne side handler det om at passe på historien i Timring Sogn. Vi opfordrer borgere i lokalområdet til at komme med billeder og erindringer. Kom og besøg os og fortæl, hvad I kan bidrage med.

Søgeord: timring facebook side oplysning arkiv

Kategori: Hovedkategori: Facebook

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille (364) -

Tilmeldt: 26-08-2022 22:27:39

Vi beskæftiger os med lokalhistorie i Stenlille, Kirke Flinterup, Munke Bjergby og Stenmagle sogne, men er også en del af Sorø kommunes arkiver.

Søgeord: stenlille lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistorisk forening + arkiv for Jels sogn (98) -

Tilmeldt: 31-01-2024 11:21:12

Startside for lokalhistorisk forening for Jels sogn + arkiv.

Søgeord: jels arkiv lokalarkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistoriske Arkiv for Sundeved (348) -

Tilmeldt: 16-12-2022 12:01:15

Arkivet i Sundeved blev oprettet i 1992 ved en sammenlægning af de tre sognearkiver i Sottrup, Ullerup og Nybøl, der startede helt tilbage i 1960’erne. Arkivet indsamler og bevarer materiale om egnens historie, og sørger for det er tilgængeligt for alle interesserede. Her findes kilderne, i original eller kopi. Især kan slægtsforskeren have stor glæde af de mange slægtsbøger som arkivet har.

Søgeord: lokalarkiv sundeved

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lokalhistoriske fællesarkiv for Ravsted (306) -

Tilmeldt: 29-11-2022 15:38:04

Et samlet fællesarkiv for flere sogne, her under Ravsted.

Søgeord: ravsted lokalarkiv arkiv billeder lokalhistorie

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Lomborg Kirke (162) -

Tilmeldt: 12-12-2023 10:29:53

Lomborg Sogn var et sogn i Lemvig Provsti. Sognet blev 22. august 2019 lagt sammen med Rom Sogn og indgår nu i Lomborg-Rom Sogn. I 1800-tallet var Rom Sogn anneks til Lomborg Sogn. Begge sogne hørte til Skodborg Herred i Ringkøbing Amt. Her er i alt 4 kirker under dette sogn, Dybe, Ramme, Lomborg og Rom kirke

Søgeord: lomborg kirke lemvig nordjylland kirker

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Majbølle-Vigsnæs Kirker (319) -

Tilmeldt: 27-02-2023 23:54:42

Vigsnæs Sogn er et sogn i Lolland Østre Provsti. I 1800-tallet var Vigsnæs Sogn et selvstændigt pastorat. Det hørte til Musse Herred i Maribo Amt. Vigsnæs sognekommune blev ved kommunalreformen i 1970 indlemmet i Sakskøbing Kommune, der ved strukturreformen i 2007 indgik i Guldborgsund Kommune.

Søgeord: majbølle vigsnæs kirker kirke kirkegård

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde

Maribo Lokalhistoriske Arkiv (770) -

Tilmeldt: 11-01-2020 14:55:00

Arkivet dækker Maribo Kommune, som den var i 1970 ved sammenlægning af Askø, Bandholm, Hillested, Hunseby, Maribo, Stokkemarke og Østofte kommuner samt Maribo landsogn. Du er velkommen til at kigge forbi på Torvet i Maribo. Vi har åbent tirsdag og onsdag formiddag kl. 9-12 samt torsdag eftermiddag kl 13-16,30. Vi kan også kontaktes på tlf. 54 71 12 72, eller via kontaktformularen på siden.

Søgeord: maribo lokalarkiv arkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Molsarkivet.dk - Lokalhistorie (293) -

Tilmeldt: 20-01-2023 14:37:01

Molsarkivet indsamler, registrerer og arkiverer historisk materiale fra de 7 kirkesogne på Mols. Dette svarer også til Molsskolens distrikt De 7 sogne på Mols er : Helgenæs, Vistoft, Tved, Knebel, Rolsø, Agri, Egens. På arkivet mødes folk med lokalhistorisk interesse og stort lokal kendskab, og de vil altid være behjælpelige med spørgsmål af lokalhistorisk karakter fra lokalområdet.

Søgeord: mols arkiv billeder lokalarkiv egnshistorie

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Museum Polakkasernen (1) -

Tilmeldt: 18-05-2024 00:50:00

Kasernen i Taagerup på Sydlolland var - indtil den blev fredet - i en noget miserabel stand. Formanden for en lokal forening af beboere i det tidligere Taagerup-Torslunde sogn, redaktør Torsten Elsvor, tog i 1984 initiativ til at danne en selvejende institution, hvis formål det var at drive og vedligeholde bygningen som en del af den lollandske kulturarv, dels med museum og mindestuer for de polske sæsonarbejdere, som bygningen oprindeligt var opført til og dels som beboerhus.

Søgeord: roepolak museum lolland historie indvandring

Kategori: Hovedkategori: Museer

Myrupfamilien (235) -

Tilmeldt: 25-05-2023 12:11:54

Velkommen til Myrupfamiliens hjemmeside. Den beskriver slægten Myrup, som stammer fra den tidligere landsby Myrup i Lild Sogn i Vester Han Herred i det nuværende Lild Klit mellem Hanstholm og Fjerritslev i Nordjylland.

Søgeord: privat træ myrup nordjylland hanstholm

Kategori: Hovedkategori: Private slægtstræer og hjemmesider

Møborg Lokalhistoriske Arkiv (366) -

Tilmeldt: 15-07-2022 15:15:34

Hvad kan man finde i Arkivet ?. I arkivet kan du finde utroligt mange spændende ting. Vi har næsten 9 000 fotos af personer og ejendomme, mange lydbånd fra interviews af personer som har tilknytning til sognet. Der findes kirkebøger, skøder og matrikelkort, forskellige protokoller, slægtsbøger og papirer, og andre gamle breve og papirer som har relation til sognet.

Søgeord: møborg lokalarkiv arkiv arkivalier billeder

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Nakskov Lokalhistoriske Arkiv (742) -

Tilmeldt: 22-05-2021 13:13:30

Nakskov lokalhistoriske Arkiv rummer lokalhistorien fra den gamle Nakskov Kommune samt Ravnsborg Kommune, på nær sognene Birket, Femø og Fejø, der har selvstændige lokalhistoriske arkiver. På Nakskov lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets foreninger og slægter, egnens erhvervsliv og meget mere.

Søgeord: nakskov lokalarkiv arkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Nordborg Lokalhistoriske Arkiv (167) -

Tilmeldt: 13-01-2024 19:48:33

Vi blev oprindeligt etableret som arkiv i 1973 for den dengang nyetablerede Nordborg kommune. Det vil sige Egen sogn, Svenstrup sogn, Havnbjerg sogn, Oksbøl sogn og Nordborg sogn. Vi har derfor indsamlet mange arkivalier fra disse sogne, indtil der blev etableret selvstændige arkiver i Egen, Svenstrup, Oksbøl og Holm. Vores nuværende indsamlings-område er derfor Elsmark, Brandsbøl, Havnbjerg, Lavensby, Langesø, Nordborg og Pøl. På arkivet er vi 12 frivillige medarbejdere, som kan/vil hjælpe dig, når du søger oplysninger om ejendomme og/eller personer inden for vores dækningsområde. Vores Web database indeholder for tiden 80200 personer, se under slægtsforskning i bjælken øverst på siden.

Søgeord: nordborg lokalarkiv arkiv egen als

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Nysted lokalhistoriske Arkiv (277) -

Tilmeldt: 19-05-2023 13:01:13

Arkivet dækker Nysted kommune, som den blev i 1970 ved sammenlægningen af Nysted købstad og landsognene Kettinge, Bregninge, Nysted Landsogn (Vantore), Herritslev, Døllefjelde, Musse, Godsted samt Øster og Vester Ulslev.

Søgeord: nysted lokalarkiv arkiv

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Nørre Djurs Egnsarkiv (15) -

Tilmeldt: 12-05-2024 12:05:15

Nørre Djurs Egnsarkiv blev oprettet under navnet Gjerrild Sognearkiv i 1938, og er et at landets ældste arkiver. I 1985 flyttede vi til den nuværende adresse som er den tidligere skole. Og samme år henvendte man sig til kommunen om støtte og blev så kommunal med budget og en kommunal repræsentant i vores bestyrelse. På Arkivet er der adgang til mange forskellige slags arkivalier; bl.a. kirkebøger, Statstidende 2005+, udvidet biblioteks-adgang til Statsbiblioteket/Mediestream, lokale bøger, vejvisere, aviser og skrifter, billeder, etc. Vi holder åbent hver torsdag 13-17.

Søgeord: djursland arkiv lokalariv billeder oplysning

Kategori: Hovedkategori: Lokal og egnsarkiver i Danmark

Odder Kommune (301) -

Tilmeldt: 13-08-2023 10:11:38

Odder er en stationsby i Østjylland med 12.454 indbyggere, beliggende i Odder Sogn. Den er samtidig hovedby i Odder Kommune og ligger i Region Midtjylland. Tidligere var den hovedby i Hads Herred. Befolkningen i Odder by udgør cirka halvdelen af kommunens samlede indbyggertal.

Søgeord: odder kommune midtjylland

Kategori: Underkategori: Region Midtjylland

Otterup Kirke (483) -

Tilmeldt: 17-01-2023 13:26:13

Otterup Kirke er en kirke i Otterup Sogn i Nordfyns Kommune.

Søgeord: otterup kirke sogn kirkegård

Kategori: Hovedkategori: Kirker, sogne og kirkegårde