Hovedkategori:
Foreninger
Antal links: 60
Bliv klogere;

En forening er en sammenslutning af personer, organisationer, institutioner, virksomheder ol., hvis formål er at dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser.

Annonce

Mange lokalarkiver er bygget op omkring en forening, som støtter arkivet arbejde. Mange foreninger har egen siden, ud over lokalarkivets, så det er nærliggende at få dem adskilt og indekseret ligeså. Der er ca. ligeså mange foreninger, som der er lokalarkiver i Danmark. De skal alle placeres her, hvis du har henvisning til en forening.

19 hits
Tilmeldt: 10-05-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Værløseegnens Historiske Forening

Foreningen har mange aktiviteter: foredrag, ture i naturen, rundvisninger, udgivelser, lokalhistoire og flere andre ting. Se mere på vores hjemmeside.

Søgeord: værløse forening byliv. historie fortællinger
31 hits
Tilmeldt: 01-05-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 1

Foreningen De fem Halder

Her vil vi fortælle om det arbejde, som foreningen og andre involverede gør for at bringe det unikke område omkring Hald Hovedgaard frem i lyset og for at udvikle De fem Halder (tre voldsteder, en tidligere herregårdsplads og en stadig eksisterende herregård) til en usædvanligt historisk seværdighed.

Søgeord: forening fem halder viborg dollerup
40 hits
Tilmeldt: 27-04-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Lokalhistoriske Arkiver i Sydøstdanmark (LASA)

LASA er en sammenslutning af arkiver i det tidligere Storstrøms Amt, nu Sydøstdanmark. 29 arkiver er i dag medlemmer af LASA.

Søgeord: arkiver sydøst danmark sammenslutning lokalhistorisk
43 hits
Tilmeldt: 20-04-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Tuse Lokalhistorisk Arkiv og Forening

Her kan du læse om foreningen og det tilhørende arkiv. Du kan se lokale billeder, læse historiske artikler eller beretninger og meget andet.

Søgeord: tuse arkiv forening næs
40 hits
Tilmeldt: 07-04-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Syd for banen Roskilde - Lokalforening

Den lokalhistoriske forening Syd for Banen er oprettet i april 2011. Foreningens formål er at indsamle, fastholde, registrere og videregive historiske oplysninger fra området syd for jernbanelinjen i Roskilde By.

Søgeord: syd bane roskilde forening arkiv
66 hits
Tilmeldt: 01-04-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Vallensbæk Lokalhistoriske ForeningSøgeord: forening vallensbæk lokalhistorie arkiv københavn
58 hits
Tilmeldt: 30-03-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 0

Vinderup Egnshistoriske Forening

Arkivet, som er Vinderup Egnshistoriske Forenings samlingssted, ligger på Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup.. Arkiverne dækker sognene Handbjerg, Ryde, Ejsing, Sevel og Sahl er alle en del af gammel Vinderup Kommune (i dag Holstebro Kommune).

Søgeord: vinderup nordjylland lokalarkiv
56 hits
Tilmeldt: 23-03-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Horsens-Hammer Forening og Arkiv

Velkommen til Horsens-Hammer Hjemstavnsforenings og Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside Du kan her blandt andet læse om Hjemstavnsforeningen og om, hvad vi laver i Arkivet, hvad Arkivet rummer af spændende arkivalier, om Horsens-Hammer Årbog og artikler med nyt og gammelt fra lokalhistoriske forfattere.

Søgeord: hammer forening arkiv horsens arkivalier
61 hits
Tilmeldt: 29-02-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Dragør Lokalhistoriske Forening

Dragør Lokalhistoriske Forening blev stiftet den 14. november 1995, og formålet er at medvirke til at forøge interessen for Sydamagers lokalhistoriske værdier.

Søgeord: dragør lokalarkiv forening sjælland byhistorisk
86 hits
Tilmeldt: 20-02-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Historisk Forening for Graasten By og Egn

Historisk Forening for Graasten By og Egn er oprettet i 1975 af Poul Andersen. Et af formålene er som nævnt at drive et lokalhistorisk arkiv for Gråsten området, og et sådant blev oprettet samtidigt.

Søgeord: forening arkiv gråsten lokalhistorie graasten
96 hits
Tilmeldt: 09-02-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Foreningen for Kirkegårdskultur

Foreningen for Kirkegårdskulturs formål er at virke for, at kirkegårdenes æstetiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier bevares og udvikles således at kirkegårdene fremtræder som værdige begravelsespladser

Søgeord: forening bevarelse kultur kirkegårde æstetik
108 hits
Tilmeldt: 30-01-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Sydvestjyske arkiver

Sydvestjyske arkiver er en sammenslutning af ca. 60 lokalhistoriske arkiver, fortrinsvis fra det tidligere Ribe Amt. Foreningen, der er stiftet i 1979, skiftede i 2013 navn fra Ribe Amts Lokalarkiver (RAL) til navnet Sydjvestyske arkiver (SVA).

Søgeord: sydvest sammenslutning arkiver syddanmark. forening
147 hits
Tilmeldt: 10-01-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Lokalhistorisk arkiv for Hellebæk og Aalsgaard

Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening er grundlagt i 1962. Foreningens virke er at bevare og formidle kulturhistorien der knytter sig til egnen. Foreningen har restaureret Proberhuset, Hammermøllen og Turbinehuset, og driver arkiv og museum i Hammermøllen.

Søgeord: hammer hellebæk aalsgård arkiv lokalarkiv
100 hits
Tilmeldt: 09-01-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Bejstefaars Hus

Velkommen til hjemmesiden for foreningen Bejstefaars Hus. Hjemmesiden henvender sig til foreningens medlemmer samt til andre af vores slægt samt personer med tilknytning til huset og egnen omkring Bigum by. Foreningen driver og vedligeholder den gamle landarbejder bolig der ligger tæt ved Tjele Langsø.

Søgeord: bedstefar hus forening bigum bolig
113 hits
Tilmeldt: 08-01-2024
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Foreningen for Slægten de Neergaard

Slægtsforening for efterkommere af Etatsråd Peter Johansen de Neergaard (1769-1835) og ægtefæller. Foreningens formål er ved en sammenslutning af den gunderslevholmske gren af slægten Neergaard at bidrage til denne slægts anseelse, sammenhold og udvikling.

Søgeord: neergaard forening slægtstræ slægtsmøder sammenkomst
98 hits
Tilmeldt: 25-12-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Døvehistorisk Selskab

Selskabets formål er at indsamle, registrere og udgive materiale, der belyser døves vilkår, liv og virke i Danmark.

Søgeord: døve historie materiale døv selskab
104 hits
Tilmeldt: 17-12-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Lokalhistorisk Forening Jernløse

Her på vores hjemmeside finder du information om foreningen og vores arrangementer, desuden har vi gennem årene samlet en del små historier fra den gamle kommune Jernløse, nu Holbæk kommune.

Søgeord: jernløse forening lokalhistorisk vestsjælland
134 hits
Tilmeldt: 27-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Historisk Samfund for Århus Stift

Historisk Samfund for Århus Stift har til formål at fremme interessen for Østjyllands lokalhistorie og udbrede kendskabet til områdets historiske begivenheder og udvikling over et bredt felt. Det sker ved udgivelse af årbøger, foredrag om vor egns lokale historie samt ekskursioner til forskellige historiske udflugtsmål. Historisk Samfund blev stiftet i 1907, og er dermed en af landets ældste lokalhistoriske foreninger. Foreningens ældre årbøger er blevet digitaliseret og udgør i dag et væsentligt bidrag til forståelsen af vores lokale historie.

Søgeord: århus stift samfund forening bøger
344 hits
Tilmeldt: 19-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Foreningen Danske Slotte og Herregaarde

Foreningen er et samarbejde til fremme af unikke oplevelser på danske slotte og herregårde. Alle vore medlemmer har deres eget særlige kendetegn, og foreningen byder derfor velkommen til en kulturel mangfoldighed - et kongerige af oplevelser. Den kulturhistoriske oplevelse er vores fælles baggrund, hvorfor der venter unikke oplevelser, uanset om De blot ønsker at besøge stedet for sin historiske værdi eller ønsker at overnatte i disse fantastiske rammer.

Søgeord: slotte herregårde bygninger historiske kulturarv
147 hits
Tilmeldt: 10-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Rønne Byforening

Bforeningen for Rønne er stiftet med det formål at virke for en aktivisering af befolkningens interesse for at bevare Rønne bys æstetiske og kulturhistoriske særpræg, med hensyn såvel til gadebilledet som til enkeltbygninger.

Søgeord: by forening byliv byhistorie rønne
139 hits
Tilmeldt: 05-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Nyhavnsforeningen

Foreningens formål er at arbejde for en styrkelse af kulturarvsmiljøet i Nyhavn - som byrum og som havn.

Søgeord: byrum forening byliv københavn kulturarv
159 hits
Tilmeldt: 04-11-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 0

Historisk Forening for Skærbæk og Omegn

Historisk Forening for Skærbæk og Omegn blev oprettet i 1967, og foreningens formål er at skabe interesse for og sikre kildemateriale til Skærbækegnens historie og egnens historiske minder. I dag anvendes den tidligere museumsbygning bl.a. af Historisk Forening til lokalhistorisk arkiv, møder og udstillinger. Bygningen, der nu har navnet Æ Museum, ejes af Tønder Kommune.

Søgeord: skærbæk omegn lokalarkiv
169 hits
Tilmeldt: 14-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Vestbyens Erindringsværksted

Vestbyens Erindringsværksted er en forening med formål at formidle vestbyens historie og indsamle fotos, erindringer og informationer om bydelen i Aalborg.

Søgeord: vestbyen aalborg ålborg bydel byliv
166 hits
Tilmeldt: 14-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Slægtshistorisk Forening for Odderegnen

Foreningen holder til på Lokalhistorisk Arkiv ved Odder Museum på Møllevej 3-5 i Odder by. Dette arkiv er en sand guldgrube af data, ikke mindst for dem der har rødder i Odder kommune, og man er altid velkommen til at besøge arkivet.

Søgeord: odder forening arkiv jylland slægtsforskning
170 hits
Tilmeldt: 08-10-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Faxe Lokalhistorisk Forening

Foreningens formål er at støtte det lokalhistoriske arbejde i Faxe Kommune og øge kendskabet til lokalhistorien.

Søgeord: faxe lokalhistorie forening lokalarkiv arkiv
232 hits
Tilmeldt: 27-09-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Slægtshistorisk Forening For Hjørring og Omegn

Dette er vores hjemmeside og der kommer løbende nyt indhold. Forslag og ideer er velkomne og man må også gerne gøre opmærksom på hvis der er fejl eller forkerte informationer. Send gerne jeres kommentarer og forslag til vores mail.

Søgeord: hjørring forening omregn lokalhistorie nordjylland
192 hits
Tilmeldt: 27-08-2023
Rettet: 28-08-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Jubilæumsforeningen Helsingør Bybevaring

I 1973 besluttede byrådet i Helsingør Kommune, at den gamle bykerne i Helsingør skulle bevares og istandsættes i stedet for at blive revet ned og moderniseret. I dag, cirka 50 år senere, hylder vi denne enestående indsats og arbejder samtidig også for, at den ikke skal blive glemt, og at byrådet og byens borgere fortsat vil bibeholde et stort fokus på bybevaringen de kommende mange år.

Søgeord: bybevaring helsingør forening by bygninger
204 hits
Tilmeldt: 12-08-2023
Rettet: 12-08-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk

Historisk-topografisk Selskab er Lyngby-Taarbæk Kommunes lokalhistoriske forening. Den er åben for dig, der gerne vil vide mere om din bys, dit kvarters eller din vejs historie.

Søgeord: lyngby taarbæk historie byliv
189 hits
Tilmeldt: 08-08-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Slægtsamfundet Holten

Slægtsamfundet Holten er en slægtsforening, som er stiftet den 29. juni 1910 på initiativ af efterkommere af hofsnedkermester Johann von Holten.

Søgeord: holten johann von forening slægt
248 hits
Tilmeldt: 22-07-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 1

Aabenraa Byhistoriske Forening

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Aabenraa bys historie og at yde økonomisk og rådgivningsmæssig støtte til at bevare Aabenraa bys særpræg og identitet.

Søgeord: aabenraa byliv historie arkiv forening
293 hits
Tilmeldt: 15-07-2023
Rettet: 15-07-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Lokalhistorisk Forening Samsø

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø er en forening for slægts- og lokalhistorisk interesserede mennesker hvis hjerte banker for Samsø.

Søgeord: samsø forening lokalarkiv historie arkiv
319 hits
Tilmeldt: 10-07-2023
Rettet: 10-07-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 4
Antal backlinks: 0

Historisk Samfund - Fyn

Historisk Samfund for Fyn har som sit formål at styrke interessen for øgruppens historie. Det gør vi ved at afholde foredrag, arrangere ture til historiske steder og ved at udgive artikler i årsskriftet Fynske Årbøger.

Søgeord: historisk samfund fyn forening
205 hits
Tilmeldt: 14-06-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Hardsyssel Historisk Samfund af 1906

Vi er en forening for alle historisk interesserede. Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til vores egns historie ved bla. at udgive artikler om egnen i Hardsyssels Årbog.

Søgeord: hardsyssel forening historisk 1906 bysamfund
275 hits
Tilmeldt: 14-06-2023
Rettet: 18-06-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 5
Antal backlinks: 0

Fjends Egnshistoriske Forening

Fjends Egnshistoriske Forenings formål er at medvirke til bevarelse og udbredelse af kendskab til egnens historie, og udgivelse af hæfter og bøger. Foreningens virke er primært rettet mod den vestlige del af Viborg Kommune.

Søgeord: fjends historier forening arkiv fjandboarkiv
231 hits
Tilmeldt: 05-06-2023
Antal rating: 0
Antal søgeord: 3
Antal backlinks: 0

Hillerød Lokalhistoriske Forening

At udbrede kendskab til og vække interesse for Hillerød Kommunes historie, samt at støtte indsamling og bevaring af relevant materiale, fortrinsvis i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød og Folkemuseet.

Søgeord: hillerød forening lokalarkiv