Hovedkategori:
Foreninger
Antal links: 34

Bedst: Dansk Slægtsgårdsarkiv - Forening
Bliv klogere;

En forening er en sammenslutning af personer, organisationer, institutioner, virksomheder ol., hvis formål er at dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser.

Annonce
Du er inde på en indeksvisning af en kategori på anelinks.dk. Ønsker du at se kataloget som en listevisning, skal du vælge det via den røde dropdown liste ude til højre. De 2 måder du kan se kataloget på opfører sig ens, men giver dig nogle designmæssige fordele ved dem begge. Sorteringen sker stadig via titel, dato og hits, men der kan være flere muligheder, såsom udskilning af billeder hvis du er inde under f.eks. kirker. Sorteringen sker efter nyeste i top som standard (dato).

Slægtsamfundet Holten (38) -

Tilmeldt: 08-08-2023 14:38:18 | | Bedømmelser: (0)

Slægtsamfundet Holten er en slægtsforening, som er stiftet den 29. juni 1910 på initiativ af efterkommere af hofsnedkermester Johann von Holten.

Søgeord: holten johann von forening slægt

Aabenraa Byhistoriske Forening (53) -

Tilmeldt: 22-07-2023 23:25:41 | | Bedømmelser: (0)

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Aabenraa bys historie og at yde økonomisk og rådgivningsmæssig støtte til at bevare Aabenraa bys særpræg og identitet.

Søgeord: aabenraa byliv historie arkiv forening

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening og Arkiv (161) -

Tilmeldt: 25-02-2023 11:31:43 | Rettet: 27-02-2023 14:09:18 | Bedømmelser: (0)

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening blev oprettet i 1972 og er en paraplyorganisation, der rummer 3 meget forskellige aktiviteter.

Søgeord: forening brædstrup

Dansk Lokalhistorisk Forening (149) -

Tilmeldt: 27-02-2023 14:08:59 | | Bedømmelser: (0)

Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF) har til formål at styrke interessen for dansk lokalhistorie, herunder fremme det folkelige lokalhistoriske arbejde.

Søgeord: forening lokalhistorie lokalhistorie danmark

Dansk Slægtsgårdsarkiv - Forening (685) -

Tilmeldt: 02-03-2020 21:36:31 | Rettet: 10-11-2020 00:12:11 | Bedømmelser: (1)

Foreningen blev stiftet i 1941 med det formål at bevare danske slægtsgårde i familiens eje, men dette formål kan ikke længere opfyldes. Formålet er nu at bevare kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde. Alle kan være medlem af foreningen. Eneste krav er betaling af kontingent 300 kr. pr. år.

Søgeord: arkiv forening medlem slægtsgård

Danske Slægtsforskere Odense (335) -

Tilmeldt: 28-10-2022 20:28:50 | | Bedømmelser: (0)

Danske Slægtsforskere Odense er en forening for slægtsforskere med hjemsted i Odense. Foreningen er stiftet 21.04.2009.

Søgeord: odense slægtsforskning forening arkiv

Det danske Huguenotsamfund (186) -

Tilmeldt: 08-01-2023 11:23:44 | Rettet: 09-01-2023 14:22:44 | Bedømmelser: (0)

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«.

Søgeord: fransk frankrig huguenotter forening huguenot

Dragsholm Lokalhistorisk Forening (55) -

Tilmeldt: 27-05-2023 21:54:46 | | Bedømmelser: (0)

Dragsholm Lokalhistorisk Forening har til formål at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i Gl. Dragsholm Kommune, der dækker Asnæs, Grevinge, Fårevejle og Vallekilde-Hørve sogne, som nu er en del af Odsherred kommune.

Søgeord: dragsholm arkiv forening

Fjends Egnshistoriske Forening (77) -

Tilmeldt: 14-06-2023 09:29:58 | Rettet: 18-06-2023 21:03:22 | Bedømmelser: (0)

Fjends Egnshistoriske Forenings formål er at medvirke til bevarelse og udbredelse af kendskab til egnens historie, og udgivelse af hæfter og bøger. Foreningens virke er primært rettet mod den vestlige del af Viborg Kommune.

Søgeord: fjends historier forening arkiv fjandboarkiv

Foreningen - Adslev Slægten (182) -

Tilmeldt: 12-02-2023 16:08:29 | | Bedømmelser: (0)

Adslev Slægten udspringer fra gårdejer Peder Jensen fra Adslev (født 30. november 1766) og hustru Margrethe Rasmusdatter fra Mjesing (født 18. december 1768). Ægteparret fik 12 børn og otte af dem blev stammoder/-fader til otte slægtsgrene. De 4 øvrige børn døde som små.

Søgeord: forening adslev privat slægt odder

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur - Sorø (127) -

Tilmeldt: 20-02-2023 13:27:06 | Rettet: 22-02-2023 14:14:55 | Bedømmelser: (0)

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Sorø Kommune.

Søgeord: sorø bevaringsforening forening kultur byliv

Foreningen Pierre la Cours Slægt (166) -

Tilmeldt: 29-01-2023 19:56:36 | | Bedømmelser: (0)

Foreningen Pierre la Cours Slægt er en forening for alle efterkommere af Pierre la Cour, født 22. februar 1716, indvandret til Danmark i 1732.

Søgeord: pierre lacour forening slægt 1732

Frederiksborg Amts Historiske Samfund (161) -

Tilmeldt: 14-02-2023 13:44:37 | | Bedømmelser: (0)

Vi er Frederiksborg Amts Historiske Samfund – også kaldet FAHS. Vi fokuserer på historien i vores smukke Nordsjælland.

Søgeord: forening frederiksborg histoire fahs arkiv

Hardsyssel Historisk Samfund af 1906 (56) -

Tilmeldt: 14-06-2023 14:52:35 | | Bedømmelser: (0)

Vi er en forening for alle historisk interesserede. Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til vores egns historie ved bla. at udgive artikler om egnen i Hardsyssels Årbog.

Søgeord: hardsyssel forening historisk 1906 bysamfund

Hillerød Lokalhistoriske Forening (61) -

Tilmeldt: 05-06-2023 16:45:41 | | Bedømmelser: (0)

At udbrede kendskab til og vække interesse for Hillerød Kommunes historie, samt at støtte indsamling og bevaring af relevant materiale, fortrinsvis i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød og Folkemuseet.

Søgeord: hillerød forening lokalarkiv

Historisk Samfund - Fyn (65) -

Tilmeldt: 10-07-2023 22:26:12 | Rettet: 10-07-2023 22:35:00 | Bedømmelser: (0)

Historisk Samfund for Fyn har som sit formål at styrke interessen for øgruppens historie. Det gør vi ved at afholde foredrag, arrangere ture til historiske steder og ved at udgive artikler i årsskriftet Fynske Årbøger.

Søgeord: historisk samfund fyn forening

Historisk Samfund for Hardsyssel (123) -

Tilmeldt: 11-02-2023 15:04:09 | | Bedømmelser: (0)

Vi er en forening for alle historisk interesserede. Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til vores egns historie ved at udgive artikler om egnen i Hardsyssels Årbog og afholde møder, hvor kyndige folk fortæller, samt arrangere rundvisninger på historisk interessante steder.

Søgeord: forening samfund forening ringkkøbing egnshistorier

Historisk Samfund for Sønderjylland (167) -

Tilmeldt: 22-01-2023 18:21:32 | Rettet: 27-01-2023 00:41:15 | Bedømmelser: (0)

Historisk Samfund for Sønderjylland blev oprettet i 1922. Foreningens formål er "at fremme interessen og forståelsen for Sønderjyllands historie". Over 2.000 med interesse for den sønderjyske historie er medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland og nyder godt af foreningens mange tilbud.

Søgeord: sønderjylland historie samfund egnshistorie forening

Historisk Samfund for Vendsyssel (140) -

Tilmeldt: 16-12-2022 11:56:52 | | Bedømmelser: (0)

Foreningen blev stiftet i 1915 som Historisk Samfund for Hjørring Amt, i 1970 ændret til Historisk Samfund for Vendsyssel. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Vendsyssels topografi, kultur- og personalhistorie blandt andet ved udgivelse af Vendsyssel Årbog.

Søgeord: vendsyssel historisk bog årsbog beretninger

Historisk Samfund Viborg (74) -

Tilmeldt: 30-04-2023 16:01:16 | | Bedømmelser: (0)

En række personer med historisk interesse i det daværende Viborg Amt besluttede i slutningen af 1920’erne at etablere et fællesskab og oprette en forening til fremme af denne interesse. Den 20. november 1928 blev Historisk Samfund stiftet.

Søgeord: historisk samfund forening viborg årsbog

Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk (28) -

Tilmeldt: 12-08-2023 00:02:38 | Rettet: 12-08-2023 00:06:59 | Bedømmelser: (0)

Historisk-topografisk Selskab er Lyngby-Taarbæk Kommunes lokalhistoriske forening. Den er åben for dig, der gerne vil vide mere om din bys, dit kvarters eller din vejs historie.

Søgeord: lyngby taarbæk historie byliv

Jubilæumsforeningen Helsingør Bybevaring (28) -

Tilmeldt: 27-08-2023 15:35:14 | Rettet: 28-08-2023 11:12:17 | Bedømmelser: (0)

I 1973 besluttede byrådet i Helsingør Kommune, at den gamle bykerne i Helsingør skulle bevares og istandsættes i stedet for at blive revet ned og moderniseret. I dag, cirka 50 år senere, hylder vi denne enestående indsats og arbejder samtidig også for, at den ikke skal blive glemt, og at byrådet og byens borgere fortsat vil bibeholde et stort fokus på bybevaringen de kommende mange år.

Søgeord: bybevaring helsingør forening by bygninger

Landsforeningen til bevaring af foto og film (147) -

Tilmeldt: 11-03-2023 10:40:21 | Rettet: 16-03-2023 13:29:18 | Bedømmelser: (0)

Landsforeningen er en forening af arkiver, biblioteker, museer og andre offentligt drevne samlinger, der som del af deres samlinger og ansvar har bevaringen af fotos og film.

Søgeord: fotos billeder bevaring forening film

Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn (58) -

Tilmeldt: 24-05-2023 15:17:56 | | Bedømmelser: (0)

Vi gemmer den lokale historie for dig, bevarer den for eftertiden og sikrer, den forbliver offentligt tilgængelig. Henvendelse til arkivet: Arkiv- og projektleder Tove Marquardsen Tlf. 21719220.

Søgeord: arkiv forening lønstrup omegn

Lokalhistorisk Forening Samsø (42) -

Tilmeldt: 15-07-2023 17:20:31 | Rettet: 15-07-2023 17:42:22 | Bedømmelser: (0)

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø er en forening for slægts- og lokalhistorisk interesserede mennesker hvis hjerte banker for Samsø.

Søgeord: samsø forening lokalarkiv historie arkiv