Foreninger (20)

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening og Arkiv (26) Fejlmeld

Tilmeldt: 25-02-2023 11:31:43 | Rettet: 27-02-2023 14:09:18 | Bedømmelser: (0)

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening blev oprettet i 1972 og er en paraplyorganisation, der rummer 3 meget forskellige aktiviteter.

Dansk Lokalhistorisk Forening (21) Fejlmeld

Tilmeldt: 27-02-2023 14:08:59 | | Bedømmelser: (0)

Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF) har til formål at styrke interessen for dansk lokalhistorie, herunder fremme det folkelige lokalhistoriske arbejde.

Dansk Slægtsgårdsarkiv - Forening (540) Fejlmeld

Tilmeldt: 02-03-2020 21:36:31 | Rettet: 10-11-2020 00:12:11 | Bedømmelser: (0)

Foreningen blev stiftet i 1941 med det formål at bevare danske slægtsgårde i familiens eje, men dette formål kan ikke længere opfyldes. Formålet er nu at bevare kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde. Alle kan være medlem af foreningen. Eneste krav er betaling af kontingent 300 kr. pr. år.

Danske Slægtsforskere Odense (122) Fejlmeld

Tilmeldt: 28-10-2022 20:28:50 | | Bedømmelser: (0)

Danske Slægtsforskere Odense er en forening for slægtsforskere med hjemsted i Odense. Foreningen er stiftet 21.04.2009.

Det danske Huguenotsamfund (50) Fejlmeld

Tilmeldt: 08-01-2023 11:23:44 | Rettet: 09-01-2023 14:22:44 | Bedømmelser: (0)

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«.

Foreningen - Adslev Slægten (37) Fejlmeld

Tilmeldt: 12-02-2023 16:08:29 | | Bedømmelser: (0)

Adslev Slægten udspringer fra gårdejer Peder Jensen fra Adslev (født 30. november 1766) og hustru Margrethe Rasmusdatter fra Mjesing (født 18. december 1768). Ægteparret fik 12 børn og otte af dem blev stammoder/-fader til otte slægtsgrene. De 4 øvrige børn døde som små.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur - Sorø (22) Fejlmeld

Tilmeldt: 20-02-2023 13:27:06 | Rettet: 22-02-2023 14:14:55 | Bedømmelser: (0)

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Sorø Kommune.

Foreningen Pierre la Cours Slægt (34) Fejlmeld

Tilmeldt: 29-01-2023 19:56:36 | | Bedømmelser: (0)

Foreningen Pierre la Cours Slægt er en forening for alle efterkommere af Pierre la Cour, født 22. februar 1716, indvandret til Danmark i 1732.

Frederiksborg Amts Historiske Samfund (23) Fejlmeld

Tilmeldt: 14-02-2023 13:44:37 | | Bedømmelser: (0)

Vi er Frederiksborg Amts Historiske Samfund – også kaldet FAHS. Vi fokuserer på historien i vores smukke Nordsjælland.

Historisk Samfund for Hardsyssel (23) Fejlmeld

Tilmeldt: 11-02-2023 15:04:09 | | Bedømmelser: (0)

Vi er en forening for alle historisk interesserede. Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til vores egns historie ved at udgive artikler om egnen i Hardsyssels Årbog og afholde møder, hvor kyndige folk fortæller, samt arrangere rundvisninger på historisk interessante steder.

Historisk Samfund for Sønderjylland (41) Fejlmeld

Tilmeldt: 22-01-2023 18:21:32 | Rettet: 27-01-2023 00:41:15 | Bedømmelser: (0)

Historisk Samfund for Sønderjylland blev oprettet i 1922. Foreningens formål er "at fremme interessen og forståelsen for Sønderjyllands historie". Over 2.000 med interesse for den sønderjyske historie er medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland og nyder godt af foreningens mange tilbud.

Historisk Samfund for Vendsyssel (45) Fejlmeld

Tilmeldt: 16-12-2022 11:56:52 | | Bedømmelser: (0)

Foreningen blev stiftet i 1915 som Historisk Samfund for Hjørring Amt, i 1970 ændret til Historisk Samfund for Vendsyssel. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Vendsyssels topografi, kultur- og personalhistorie blandt andet ved udgivelse af Vendsyssel Årbog.

Landsforeningen til bevaring af foto og film (23) Fejlmeld

Tilmeldt: 11-03-2023 10:40:21 | Rettet: 16-03-2023 13:29:18 | Bedømmelser: (0)

Landsforeningen er en forening af arkiver, biblioteker, museer og andre offentligt drevne samlinger, der som del af deres samlinger og ansvar har bevaringen af fotos og film.

Nordvestjysk Slægt (297) Fejlmeld

Tilmeldt: 12-08-2021 15:11:32 | Rettet: 17-07-2022 13:11:17 | Bedømmelser: (0)

Foreningen blev stiftet i Holstebro i 1977 med det formål at fremme interessen for egns- og slægtshistorie og støtte medlemmerne med at dyrke disse emner. I dag dækker vi hele det nordvestjyske område og indgår sammen med 36 andre foreninger i en landsdækkende sammenslutning af slægtshistoriske foreninger.

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie (477) Fejlmeld

Tilmeldt: 19-06-2020 14:42:17 | | Bedømmelser: (0)

Samfundet er en forening, hvis formål det er at vække og vedligeholde interessen for det genealogi­ske og personalhistoriske studium. Formålet søges opnået ved udgivelsen af Personalhistorisk Tidsskrift og andre publikationer samt ved foredrags- og op­lysningsvirksomhed. Samfundet kan endvidere hædre en bemærkelsesværdig personalhistorisk indsats ved tildeling af den ved 100-års jubilæet indstiftede medalje. Statutterne for denne medalje er vedtaget af Samfundets bestyrelse på jubilæumsdagen.

Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn (157) Fejlmeld

Tilmeldt: 09-09-2022 16:17:25 | | Bedømmelser: (0)

Side og præsentation af slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn.

Slægtshistorisk Forening Herning (48) Fejlmeld

Tilmeldt: 06-01-2023 14:00:27 | Rettet: 06-01-2023 14:01:13 | Bedømmelser: (0)

Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, ekskursioner og lignende at øge kendskabet til og skabe interesse for slægts- og lokalhistorisk forskning.

Slægtshistorisk Forening, Århus (273) Fejlmeld

Tilmeldt: 18-06-2022 23:12:44 | Rettet: 10-01-2023 15:33:31 | Bedømmelser: (0)

Har du aner i Aarhus købstad eller i omegnen af Aarhus ?. Her på siden kan finde brugbar info og gode idéer til, hvordan du kan spore din slægt i Århus Amt.

Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv (22) Fejlmeld

Tilmeldt: 24-02-2023 12:20:44 | | Bedømmelser: (0)

Støtteforeningen har omkring 120 medlemmer, hovedsageligt i den gamle Ry kommunes geografiske område. Vi arrangerer foredrag og udflugter til steder af historisk interesse. Her deltager der ofte mange medlemmer. Vi driver lokal arkivet i Ry, som er placeret på Klostervej 6D, 8680 Ry. Ry Lokalarkiv dækker den gamle Ry Kommune: Låsby, Tulstrup, Alling, Dover og Gl. Rye sogne.

Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke (33) Fejlmeld

Tilmeldt: 25-01-2023 10:22:35 | | Bedømmelser: (0)

Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke, SKLA, varetager kommunens lokalhistoriske arkivers fælles interesser og fungerer som lokalarkivernes forhandlingspartner over for Sønderborg Kommune vedrørende lokaleforhold og økonomiske forhold.

Bliv klogere

En forening er en sammenslutning af personer, organisationer, institutioner, virksomheder ol., hvis formål er at dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser.

© 2023 Anelinks.dk