Hovedkategori:
Foreninger
Antal links: 51
Få din reklame her

Bliv klogere;

En forening er en sammenslutning af personer, organisationer, institutioner, virksomheder ol., hvis formål er at dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser.

Annonce

Mange lokalarkiver er bygget op omkring en forening, som støtter arkivet arbejde. Mange foreninger har egen siden, ud over lokalarkivets, så det er nærliggende at få dem adskilt og indekseret ligeså. Der er ca. ligeså mange foreninger, som der er lokalarkiver i Danmark. De skal alle placeres her, hvis du har henvisning til en forening.

1105 hits
Tilmeldt: 19-06-2020
Antal rating: 0

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Samfundet er en forening, hvis formål det er at vække og vedligeholde interessen for det genealogi­ske og personalhistoriske studium. Formålet søges opnået ved udgivelsen af Personalhistorisk Tidsskrift og andre publikationer samt ved foredrags- og op­lysningsvirksomhed. Samfundet kan endvidere hædre en bemærkelsesværdig personalhistorisk indsats ved tildeling af den ved 100-års jubilæet indstiftede medalje. Statutterne for denne medalje er vedtaget af Samfundets bestyrelse på jubilæumsdagen.

Søgeord: forening genealogi personalhistorie
813 hits
Tilmeldt: 02-03-2020
Rettet: 10-11-2020
Antal rating: 1

Dansk Slægtsgårdsarkiv - Forening

Foreningen blev stiftet i 1941 med det formål at bevare danske slægtsgårde i familiens eje, men dette formål kan ikke længere opfyldes. Formålet er nu at bevare kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde. Alle kan være medlem af foreningen. Eneste krav er betaling af kontingent 300 kr. pr. år.

Søgeord: arkiv forening medlem slægtsgård
597 hits
Tilmeldt: 12-08-2021
Rettet: 17-07-2022
Antal rating: 0

Nordvestjysk Slægt

Foreningen blev stiftet i Holstebro i 1977 med det formål at fremme interessen for egns- og slægtshistorie og støtte medlemmerne med at dyrke disse emner. I dag dækker vi hele det nordvestjyske område og indgår sammen med 36 andre foreninger i en landsdækkende sammenslutning af slægtshistoriske foreninger.

Søgeord: nordvestjysk slægt jysk
561 hits
Tilmeldt: 28-10-2022
Antal rating: 0

Danske Slægtsforskere Odense

Danske Slægtsforskere Odense er en forening for slægtsforskere med hjemsted i Odense. Foreningen er stiftet 21.04.2009.

Søgeord: odense slægtsforskning forening arkiv
543 hits
Tilmeldt: 18-06-2022
Rettet: 10-01-2023
Antal rating: 0

Slægtshistorisk Forening, Århus

Har du aner i Aarhus købstad eller i omegnen af Aarhus ?. Her på siden kan finde brugbar info og gode idéer til, hvordan du kan spore din slægt i Århus Amt.

Søgeord: århus aarhus forening
514 hits
Tilmeldt: 09-09-2022
Rettet: 14-05-2023
Antal rating: 0

Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn

Side og præsentation af slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn.

Søgeord: københavn forening storkøbenhavn
311 hits
Tilmeldt: 08-01-2023
Rettet: 09-01-2023
Antal rating: 0

Det danske Huguenotsamfund

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«.

Søgeord: fransk frankrig huguenotter forening huguenot
308 hits
Tilmeldt: 12-02-2023
Antal rating: 0

Foreningen - Adslev Slægten

Adslev Slægten udspringer fra gårdejer Peder Jensen fra Adslev (født 30. november 1766) og hustru Margrethe Rasmusdatter fra Mjesing (født 18. december 1768). Ægteparret fik 12 børn og otte af dem blev stammoder/-fader til otte slægtsgrene. De 4 øvrige børn døde som små.

Søgeord: forening adslev privat slægt odder
304 hits
Tilmeldt: 06-01-2023
Rettet: 06-01-2023
Antal rating: 0

Slægtshistorisk Forening Herning

Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, ekskursioner og lignende at øge kendskabet til og skabe interesse for slægts- og lokalhistorisk forskning.

Søgeord: herning forening arkiv medlem
298 hits
Tilmeldt: 11-03-2023
Rettet: 16-03-2023
Antal rating: 0

Landsforeningen til bevaring af foto og film

Landsforeningen er en forening af arkiver, biblioteker, museer og andre offentligt drevne samlinger, der som del af deres samlinger og ansvar har bevaringen af fotos og film.

Søgeord: fotos billeder bevaring forening film
297 hits
Tilmeldt: 25-01-2023
Antal rating: 0

Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke, SKLA, varetager kommunens lokalhistoriske arkivers fælles interesser og fungerer som lokalarkivernes forhandlingspartner over for Sønderborg Kommune vedrørende lokaleforhold og økonomiske forhold.

Søgeord: sønderborg samvirke forening lokalarkiver arkiver
296 hits
Tilmeldt: 25-02-2023
Rettet: 27-02-2023
Antal rating: 0

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening og Arkiv

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening blev oprettet i 1972 og er en paraplyorganisation, der rummer 3 meget forskellige aktiviteter.

Søgeord: forening brædstrup
287 hits
Tilmeldt: 22-01-2023
Rettet: 27-01-2023
Antal rating: 0

Historisk Samfund for Sønderjylland

Historisk Samfund for Sønderjylland blev oprettet i 1922. Foreningens formål er "at fremme interessen og forståelsen for Sønderjyllands historie". Over 2.000 med interesse for den sønderjyske historie er medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland og nyder godt af foreningens mange tilbud.

Søgeord: sønderjylland historie samfund egnshistorie forening
283 hits
Tilmeldt: 29-01-2023
Antal rating: 0

Foreningen Pierre la Cours Slægt

Foreningen Pierre la Cours Slægt er en forening for alle efterkommere af Pierre la Cour, født 22. februar 1716, indvandret til Danmark i 1732.

Søgeord: pierre lacour forening slægt 1732
277 hits
Tilmeldt: 27-02-2023
Antal rating: 0

Dansk Lokalhistorisk Forening

Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF) har til formål at styrke interessen for dansk lokalhistorie, herunder fremme det folkelige lokalhistoriske arbejde.

Søgeord: forening lokalhistorie lokalhistorie danmark
272 hits
Tilmeldt: 14-02-2023
Antal rating: 0

Frederiksborg Amts Historiske Samfund

Vi er Frederiksborg Amts Historiske Samfund – også kaldet FAHS. Vi fokuserer på historien i vores smukke Nordsjælland.

Søgeord: forening frederiksborg histoire fahs arkiv
245 hits
Tilmeldt: 16-12-2022
Antal rating: 0

Historisk Samfund for Vendsyssel

Foreningen blev stiftet i 1915 som Historisk Samfund for Hjørring Amt, i 1970 ændret til Historisk Samfund for Vendsyssel. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Vendsyssels topografi, kultur- og personalhistorie blandt andet ved udgivelse af Vendsyssel Årbog.

Søgeord: vendsyssel historisk bog årsbog beretninger
237 hits
Tilmeldt: 10-07-2023
Rettet: 10-07-2023
Antal rating: 0

Historisk Samfund - Fyn

Historisk Samfund for Fyn har som sit formål at styrke interessen for øgruppens historie. Det gør vi ved at afholde foredrag, arrangere ture til historiske steder og ved at udgive artikler i årsskriftet Fynske Årbøger.

Søgeord: historisk samfund fyn forening
231 hits
Tilmeldt: 20-02-2023
Rettet: 22-02-2023
Antal rating: 0

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur - Sorø

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Sorø Kommune.

Søgeord: sorø bevaringsforening forening kultur byliv
223 hits
Tilmeldt: 24-02-2023
Antal rating: 0

Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv

Støtteforeningen har omkring 120 medlemmer, hovedsageligt i den gamle Ry kommunes geografiske område. Vi arrangerer foredrag og udflugter til steder af historisk interesse. Her deltager der ofte mange medlemmer. Vi driver lokal arkivet i Ry, som er placeret på Klostervej 6D, 8680 Ry. Ry Lokalarkiv dækker den gamle Ry Kommune: Låsby, Tulstrup, Alling, Dover og Gl. Rye sogne.

Søgeord: ry lokalarkiv arkiv forening støtteforening
222 hits
Tilmeldt: 11-02-2023
Antal rating: 0

Historisk Samfund for Hardsyssel

Vi er en forening for alle historisk interesserede. Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til vores egns historie ved at udgive artikler om egnen i Hardsyssels Årbog og afholde møder, hvor kyndige folk fortæller, samt arrangere rundvisninger på historisk interessante steder.

Søgeord: forening samfund forening ringkkøbing egnshistorier
220 hits
Tilmeldt: 07-04-2023
Antal rating: 0

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Vi er en levende og sprudlende forening, hvor alle medlemmer har slægtsforskning som omdrejningspunkt, hvad enten man forsker eller leder efter forfædre eller formødre i Jylland, Fyn, Sjælland, Øerne eller i udlandet.

Søgeord: forening guldborgsund
212 hits
Tilmeldt: 02-05-2023
Antal rating: 0

Østjysk Hjemstavnsforening

Foreningen blev stiftet i 1936 med det overordnede formål ”at fremme forståelsen af hjemstavnskultur og værne om egnens hjemstavnsværdier i det Østjyske”.

Søgeord: hjemstavn østjysk forening
203 hits
Tilmeldt: 14-06-2023
Rettet: 18-06-2023
Antal rating: 0

Fjends Egnshistoriske Forening

Fjends Egnshistoriske Forenings formål er at medvirke til bevarelse og udbredelse af kendskab til egnens historie, og udgivelse af hæfter og bøger. Foreningens virke er primært rettet mod den vestlige del af Viborg Kommune.

Søgeord: fjends historier forening arkiv fjandboarkiv
194 hits
Tilmeldt: 30-04-2023
Antal rating: 0

Historisk Samfund Viborg

En række personer med historisk interesse i det daværende Viborg Amt besluttede i slutningen af 1920’erne at etablere et fællesskab og oprette en forening til fremme af denne interesse. Den 20. november 1928 blev Historisk Samfund stiftet.

Søgeord: historisk samfund forening viborg årsbog
181 hits
Tilmeldt: 22-07-2023
Antal rating: 0

Aabenraa Byhistoriske Forening

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Aabenraa bys historie og at yde økonomisk og rådgivningsmæssig støtte til at bevare Aabenraa bys særpræg og identitet.

Søgeord: aabenraa byliv historie arkiv forening
174 hits
Tilmeldt: 19-11-2023
Antal rating: 0

Foreningen Danske Slotte og Herregaarde

Foreningen er et samarbejde til fremme af unikke oplevelser på danske slotte og herregårde. Alle vore medlemmer har deres eget særlige kendetegn, og foreningen byder derfor velkommen til en kulturel mangfoldighed - et kongerige af oplevelser. Den kulturhistoriske oplevelse er vores fælles baggrund, hvorfor der venter unikke oplevelser, uanset om De blot ønsker at besøge stedet for sin historiske værdi eller ønsker at overnatte i disse fantastiske rammer.

Søgeord: slotte herregårde bygninger historiske kulturarv
173 hits
Tilmeldt: 24-05-2023
Antal rating: 0

Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn

Vi gemmer den lokale historie for dig, bevarer den for eftertiden og sikrer, den forbliver offentligt tilgængelig. Henvendelse til arkivet: Arkiv- og projektleder Tove Marquardsen Tlf. 21719220.

Søgeord: arkiv forening lønstrup omegn
171 hits
Tilmeldt: 15-07-2023
Rettet: 15-07-2023
Antal rating: 0

Lokalhistorisk Forening Samsø

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø er en forening for slægts- og lokalhistorisk interesserede mennesker hvis hjerte banker for Samsø.

Søgeord: samsø forening lokalarkiv historie arkiv
169 hits
Tilmeldt: 05-06-2023
Antal rating: 0

Hillerød Lokalhistoriske Forening

At udbrede kendskab til og vække interesse for Hillerød Kommunes historie, samt at støtte indsamling og bevaring af relevant materiale, fortrinsvis i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød og Folkemuseet.

Søgeord: hillerød forening lokalarkiv
166 hits
Tilmeldt: 27-05-2023
Antal rating: 0

Dragsholm Lokalhistorisk Forening

Dragsholm Lokalhistorisk Forening har til formål at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i Gl. Dragsholm Kommune, der dækker Asnæs, Grevinge, Fårevejle og Vallekilde-Hørve sogne, som nu er en del af Odsherred kommune.

Søgeord: dragsholm arkiv forening
153 hits
Tilmeldt: 27-09-2023
Antal rating: 0

Slægtshistorisk Forening For Hjørring og Omegn

Dette er vores hjemmeside og der kommer løbende nyt indhold. Forslag og ideer er velkomne og man må også gerne gøre opmærksom på hvis der er fejl eller forkerte informationer. Send gerne jeres kommentarer og forslag til vores mail.

Søgeord: hjørring forening omregn lokalhistorie nordjylland
150 hits
Tilmeldt: 14-06-2023
Antal rating: 0

Hardsyssel Historisk Samfund af 1906

Vi er en forening for alle historisk interesserede. Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til vores egns historie ved bla. at udgive artikler om egnen i Hardsyssels Årbog.

Søgeord: hardsyssel forening historisk 1906 bysamfund
145 hits
Tilmeldt: 12-08-2023
Rettet: 12-08-2023
Antal rating: 0

Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk

Historisk-topografisk Selskab er Lyngby-Taarbæk Kommunes lokalhistoriske forening. Den er åben for dig, der gerne vil vide mere om din bys, dit kvarters eller din vejs historie.

Søgeord: lyngby taarbæk historie byliv
139 hits
Tilmeldt: 08-08-2023
Antal rating: 0

Slægtsamfundet Holten

Slægtsamfundet Holten er en slægtsforening, som er stiftet den 29. juni 1910 på initiativ af efterkommere af hofsnedkermester Johann von Holten.

Søgeord: holten johann von forening slægt