Hovedkategori:
Foreninger
Antal links: 51
Få din reklame her

Bliv klogere;

En forening er en sammenslutning af personer, organisationer, institutioner, virksomheder ol., hvis formål er at dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser.

Annonce

Mange lokalarkiver er bygget op omkring en forening, som støtter arkivet arbejde. Mange foreninger har egen siden, ud over lokalarkivets, så det er nærliggende at få dem adskilt og indekseret ligeså. Der er ca. ligeså mange foreninger, som der er lokalarkiver i Danmark. De skal alle placeres her, hvis du har henvisning til en forening.

15 hits
Tilmeldt: 20-02-2024
Antal rating: 0

Historisk Forening for Graasten By og Egn NY

Historisk Forening for Graasten By og Egn er oprettet i 1975 af Poul Andersen. Et af formålene er som nævnt at drive et lokalhistorisk arkiv for Gråsten området, og et sådant blev oprettet samtidigt.

Søgeord: forening arkiv gråsten lokalhistorie graasten
31 hits
Tilmeldt: 09-02-2024
Antal rating: 0

Foreningen for Kirkegårdskultur

Foreningen for Kirkegårdskulturs formål er at virke for, at kirkegårdenes æstetiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier bevares og udvikles således at kirkegårdene fremtræder som værdige begravelsespladser

Søgeord: forening bevarelse kultur kirkegårde æstetik
32 hits
Tilmeldt: 30-01-2024
Antal rating: 0

Sydvestjyske arkiver

Sydvestjyske arkiver er en sammenslutning af ca. 60 lokalhistoriske arkiver, fortrinsvis fra det tidligere Ribe Amt. Foreningen, der er stiftet i 1979, skiftede i 2013 navn fra Ribe Amts Lokalarkiver (RAL) til navnet Sydjvestyske arkiver (SVA).

Søgeord: sydvest sammenslutning arkiver syddanmark. forening
65 hits
Tilmeldt: 10-01-2024
Antal rating: 0

Lokalhistorisk arkiv for Hellebæk og Aalsgaard

Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening er grundlagt i 1962. Foreningens virke er at bevare og formidle kulturhistorien der knytter sig til egnen. Foreningen har restaureret Proberhuset, Hammermøllen og Turbinehuset, og driver arkiv og museum i Hammermøllen.

Søgeord: hammer hellebæk aalsgård arkiv lokalarkiv
47 hits
Tilmeldt: 09-01-2024
Antal rating: 0

Bejstefaars Hus

Velkommen til hjemmesiden for foreningen Bejstefaars Hus. Hjemmesiden henvender sig til foreningens medlemmer samt til andre af vores slægt samt personer med tilknytning til huset og egnen omkring Bigum by. Foreningen driver og vedligeholder den gamle landarbejder bolig der ligger tæt ved Tjele Langsø.

Søgeord: bedstefar hus forening bigum bolig
55 hits
Tilmeldt: 08-01-2024
Antal rating: 0

Foreningen for Slægten de Neergaard

Slægtsforening for efterkommere af Etatsråd Peter Johansen de Neergaard (1769-1835) og ægtefæller. Foreningens formål er ved en sammenslutning af den gunderslevholmske gren af slægten Neergaard at bidrage til denne slægts anseelse, sammenhold og udvikling.

Søgeord: neergaard forening slægtstræ slægtsmøder sammenkomst
52 hits
Tilmeldt: 25-12-2023
Antal rating: 0

Døvehistorisk Selskab

Selskabets formål er at indsamle, registrere og udgive materiale, der belyser døves vilkår, liv og virke i Danmark.

Søgeord: døve historie materiale døv selskab
48 hits
Tilmeldt: 17-12-2023
Antal rating: 0

Lokalhistorisk Forening Jernløse

Her på vores hjemmeside finder du information om foreningen og vores arrangementer, desuden har vi gennem årene samlet en del små historier fra den gamle kommune Jernløse, nu Holbæk kommune.

Søgeord: jernløse forening lokalhistorisk vestsjælland
72 hits
Tilmeldt: 27-11-2023
Antal rating: 0

Historisk Samfund for Århus Stift

Historisk Samfund for Århus Stift har til formål at fremme interessen for Østjyllands lokalhistorie og udbrede kendskabet til områdets historiske begivenheder og udvikling over et bredt felt. Det sker ved udgivelse af årbøger, foredrag om vor egns lokale historie samt ekskursioner til forskellige historiske udflugtsmål. Historisk Samfund blev stiftet i 1907, og er dermed en af landets ældste lokalhistoriske foreninger. Foreningens ældre årbøger er blevet digitaliseret og udgør i dag et væsentligt bidrag til forståelsen af vores lokale historie.

Søgeord: århus stift samfund forening bøger
175 hits
Tilmeldt: 19-11-2023
Antal rating: 0

Foreningen Danske Slotte og Herregaarde

Foreningen er et samarbejde til fremme af unikke oplevelser på danske slotte og herregårde. Alle vore medlemmer har deres eget særlige kendetegn, og foreningen byder derfor velkommen til en kulturel mangfoldighed - et kongerige af oplevelser. Den kulturhistoriske oplevelse er vores fælles baggrund, hvorfor der venter unikke oplevelser, uanset om De blot ønsker at besøge stedet for sin historiske værdi eller ønsker at overnatte i disse fantastiske rammer.

Søgeord: slotte herregårde bygninger historiske kulturarv
81 hits
Tilmeldt: 10-11-2023
Antal rating: 0

Rønne Byforening

Bforeningen for Rønne er stiftet med det formål at virke for en aktivisering af befolkningens interesse for at bevare Rønne bys æstetiske og kulturhistoriske særpræg, med hensyn såvel til gadebilledet som til enkeltbygninger.

Søgeord: by forening byliv byhistorie rønne
83 hits
Tilmeldt: 05-11-2023
Antal rating: 0

Nyhavnsforeningen

Foreningens formål er at arbejde for en styrkelse af kulturarvsmiljøet i Nyhavn - som byrum og som havn.

Søgeord: byrum forening byliv københavn kulturarv
98 hits
Tilmeldt: 04-11-2023
Antal rating: 0

Historisk Forening for Skærbæk og Omegn

Historisk Forening for Skærbæk og Omegn blev oprettet i 1967, og foreningens formål er at skabe interesse for og sikre kildemateriale til Skærbækegnens historie og egnens historiske minder. I dag anvendes den tidligere museumsbygning bl.a. af Historisk Forening til lokalhistorisk arkiv, møder og udstillinger. Bygningen, der nu har navnet Æ Museum, ejes af Tønder Kommune.

Søgeord: skærbæk omegn lokalarkiv
103 hits
Tilmeldt: 14-10-2023
Antal rating: 0

Vestbyens Erindringsværksted

Vestbyens Erindringsværksted er en forening med formål at formidle vestbyens historie og indsamle fotos, erindringer og informationer om bydelen i Aalborg.

Søgeord: vestbyen aalborg ålborg bydel byliv
104 hits
Tilmeldt: 14-10-2023
Antal rating: 0

Slægtshistorisk Forening for Odderegnen

Foreningen holder til på Lokalhistorisk Arkiv ved Odder Museum på Møllevej 3-5 i Odder by. Dette arkiv er en sand guldgrube af data, ikke mindst for dem der har rødder i Odder kommune, og man er altid velkommen til at besøge arkivet.

Søgeord: odder forening arkiv jylland slægtsforskning
106 hits
Tilmeldt: 08-10-2023
Antal rating: 0

Faxe Lokalhistorisk Forening

Foreningens formål er at støtte det lokalhistoriske arbejde i Faxe Kommune og øge kendskabet til lokalhistorien.

Søgeord: faxe lokalhistorie forening lokalarkiv arkiv
154 hits
Tilmeldt: 27-09-2023
Antal rating: 0

Slægtshistorisk Forening For Hjørring og Omegn

Dette er vores hjemmeside og der kommer løbende nyt indhold. Forslag og ideer er velkomne og man må også gerne gøre opmærksom på hvis der er fejl eller forkerte informationer. Send gerne jeres kommentarer og forslag til vores mail.

Søgeord: hjørring forening omregn lokalhistorie nordjylland
136 hits
Tilmeldt: 27-08-2023
Rettet: 28-08-2023
Antal rating: 0

Jubilæumsforeningen Helsingør Bybevaring

I 1973 besluttede byrådet i Helsingør Kommune, at den gamle bykerne i Helsingør skulle bevares og istandsættes i stedet for at blive revet ned og moderniseret. I dag, cirka 50 år senere, hylder vi denne enestående indsats og arbejder samtidig også for, at den ikke skal blive glemt, og at byrådet og byens borgere fortsat vil bibeholde et stort fokus på bybevaringen de kommende mange år.

Søgeord: bybevaring helsingør forening by bygninger
146 hits
Tilmeldt: 12-08-2023
Rettet: 12-08-2023
Antal rating: 0

Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk

Historisk-topografisk Selskab er Lyngby-Taarbæk Kommunes lokalhistoriske forening. Den er åben for dig, der gerne vil vide mere om din bys, dit kvarters eller din vejs historie.

Søgeord: lyngby taarbæk historie byliv
139 hits
Tilmeldt: 08-08-2023
Antal rating: 0

Slægtsamfundet Holten

Slægtsamfundet Holten er en slægtsforening, som er stiftet den 29. juni 1910 på initiativ af efterkommere af hofsnedkermester Johann von Holten.

Søgeord: holten johann von forening slægt
182 hits
Tilmeldt: 22-07-2023
Antal rating: 0

Aabenraa Byhistoriske Forening

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Aabenraa bys historie og at yde økonomisk og rådgivningsmæssig støtte til at bevare Aabenraa bys særpræg og identitet.

Søgeord: aabenraa byliv historie arkiv forening
171 hits
Tilmeldt: 15-07-2023
Rettet: 15-07-2023
Antal rating: 0

Lokalhistorisk Forening Samsø

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø er en forening for slægts- og lokalhistorisk interesserede mennesker hvis hjerte banker for Samsø.

Søgeord: samsø forening lokalarkiv historie arkiv
237 hits
Tilmeldt: 10-07-2023
Rettet: 10-07-2023
Antal rating: 0

Historisk Samfund - Fyn

Historisk Samfund for Fyn har som sit formål at styrke interessen for øgruppens historie. Det gør vi ved at afholde foredrag, arrangere ture til historiske steder og ved at udgive artikler i årsskriftet Fynske Årbøger.

Søgeord: historisk samfund fyn forening
150 hits
Tilmeldt: 14-06-2023
Antal rating: 0

Hardsyssel Historisk Samfund af 1906

Vi er en forening for alle historisk interesserede. Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til vores egns historie ved bla. at udgive artikler om egnen i Hardsyssels Årbog.

Søgeord: hardsyssel forening historisk 1906 bysamfund
203 hits
Tilmeldt: 14-06-2023
Rettet: 18-06-2023
Antal rating: 0

Fjends Egnshistoriske Forening

Fjends Egnshistoriske Forenings formål er at medvirke til bevarelse og udbredelse af kendskab til egnens historie, og udgivelse af hæfter og bøger. Foreningens virke er primært rettet mod den vestlige del af Viborg Kommune.

Søgeord: fjends historier forening arkiv fjandboarkiv
169 hits
Tilmeldt: 05-06-2023
Antal rating: 0

Hillerød Lokalhistoriske Forening

At udbrede kendskab til og vække interesse for Hillerød Kommunes historie, samt at støtte indsamling og bevaring af relevant materiale, fortrinsvis i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød og Folkemuseet.

Søgeord: hillerød forening lokalarkiv
166 hits
Tilmeldt: 27-05-2023
Antal rating: 0

Dragsholm Lokalhistorisk Forening

Dragsholm Lokalhistorisk Forening har til formål at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i Gl. Dragsholm Kommune, der dækker Asnæs, Grevinge, Fårevejle og Vallekilde-Hørve sogne, som nu er en del af Odsherred kommune.

Søgeord: dragsholm arkiv forening
173 hits
Tilmeldt: 24-05-2023
Antal rating: 0

Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn

Vi gemmer den lokale historie for dig, bevarer den for eftertiden og sikrer, den forbliver offentligt tilgængelig. Henvendelse til arkivet: Arkiv- og projektleder Tove Marquardsen Tlf. 21719220.

Søgeord: arkiv forening lønstrup omegn
212 hits
Tilmeldt: 02-05-2023
Antal rating: 0

Østjysk Hjemstavnsforening

Foreningen blev stiftet i 1936 med det overordnede formål ”at fremme forståelsen af hjemstavnskultur og værne om egnens hjemstavnsværdier i det Østjyske”.

Søgeord: hjemstavn østjysk forening
194 hits
Tilmeldt: 30-04-2023
Antal rating: 0

Historisk Samfund Viborg

En række personer med historisk interesse i det daværende Viborg Amt besluttede i slutningen af 1920’erne at etablere et fællesskab og oprette en forening til fremme af denne interesse. Den 20. november 1928 blev Historisk Samfund stiftet.

Søgeord: historisk samfund forening viborg årsbog
220 hits
Tilmeldt: 07-04-2023
Antal rating: 0

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Vi er en levende og sprudlende forening, hvor alle medlemmer har slægtsforskning som omdrejningspunkt, hvad enten man forsker eller leder efter forfædre eller formødre i Jylland, Fyn, Sjælland, Øerne eller i udlandet.

Søgeord: forening guldborgsund
298 hits
Tilmeldt: 11-03-2023
Rettet: 16-03-2023
Antal rating: 0

Landsforeningen til bevaring af foto og film

Landsforeningen er en forening af arkiver, biblioteker, museer og andre offentligt drevne samlinger, der som del af deres samlinger og ansvar har bevaringen af fotos og film.

Søgeord: fotos billeder bevaring forening film
278 hits
Tilmeldt: 27-02-2023
Antal rating: 0

Dansk Lokalhistorisk Forening

Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF) har til formål at styrke interessen for dansk lokalhistorie, herunder fremme det folkelige lokalhistoriske arbejde.

Søgeord: forening lokalhistorie lokalhistorie danmark
296 hits
Tilmeldt: 25-02-2023
Rettet: 27-02-2023
Antal rating: 0

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening og Arkiv

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening blev oprettet i 1972 og er en paraplyorganisation, der rummer 3 meget forskellige aktiviteter.

Søgeord: forening brædstrup
223 hits
Tilmeldt: 24-02-2023
Antal rating: 0

Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv

Støtteforeningen har omkring 120 medlemmer, hovedsageligt i den gamle Ry kommunes geografiske område. Vi arrangerer foredrag og udflugter til steder af historisk interesse. Her deltager der ofte mange medlemmer. Vi driver lokal arkivet i Ry, som er placeret på Klostervej 6D, 8680 Ry. Ry Lokalarkiv dækker den gamle Ry Kommune: Låsby, Tulstrup, Alling, Dover og Gl. Rye sogne.

Søgeord: ry lokalarkiv arkiv forening støtteforening