Kirker og kirkegårde (11 sider)


Assens Kirkegård

Kirkegården omkring Vor Frue Kirke blev nedlagt i 1820, men allerede i 1810 blev en ny kirkegård taget i brug på Nyadelgade, den vi nu kalder den gamle kirkegård. Den ny kirkegård blev anlagt i 1885, og samme år blev kapellet bygget. I dag fungerer Kapellet som kontor for kirkegårdslederen og som mandskabsrum og frokoststue for kirkegårdspersonalet. Den ny kirkegård var oprindelig ikke så stor som nu. I 1943 blev urnekirkegården og afdelingerne ned mod Møllevej (vest) anlagt.

Lagt online d. 26-01-2021 15:29:21 | Hits: 197

Bording Sogns Kirkegaarde

Portal for Bording og Christianshede Kirker.

Lagt online d. 31-01-2021 22:12:47 | Hits: 181

Dollerup - Finderup - Ravnstrup pastorat

Vi har fire kirker; Dollerup kirke, Hald Ege kirke, Finderup kirke og Ravnstrup kirke. Kirkerne ligger alle i et naturskønt område og du er altid velkommen til at besøge vore kirker eller deltage i de forskellige aktiviteter vi har.

Lagt online d. 27-03-2021 21:11:49 | Hits: 130

Dronninglund Kirke

Dronninglund Kirke er en vejkirke. Det vil sige, at kirken er åben for besøgende alle dage fra kl. 8.00-16.00. Kirken kan dog være lukket for besøgende på grund af vielse, begravelse, gudstjeneste eller andet.

Lagt online d. 25-04-2021 08:56:08 | Hits: 128

Herning kirkegaarde

Herning kirkegårde, der driver den Vestre kirkegård, Vestergade 63 og den Nordre Kirkegård, Gullestrupvej 30, tilhører Herning Sogn, Sct. Johs. Sogn, Fredens Sogn, Hedeager Sogn og Gullestrup Sogn, og bestyres af en kirkegårdsbestyrelse valgt af og blandt de fem menighedsråds medlemmer.

Lagt online d. 31-01-2021 22:08:37 | Hits: 247

Hobro Kirke og Kirkegårde

Info og oplysninger om Hobro Kirke og Kirkegårde.

Lagt online d. 10-06-2021 10:21:40 | Hits: 91

Pedersborg Kirke

Pedersborg Kirke er en kirke i den lille by Pedersborg, umiddelbart nord for Sorø på Midtsjælland. Kirken ligger markant hævet over det omkringliggende landskab og Pedersborg Sø. Den kan således ses tydeligt, når man kommer kørende mod Sorø fra nord og vest.

Lagt online d. 27-02-2021 09:25:00 | Hits: 340

Roskilde Kirkegårde

På de følgende side er det muligt at finde informationer om Gråbrødre kirkegård, Vor Frue kirkegård samt Østre kirkegård.

Lagt online d. 22-01-2020 15:23:45 | Hits: 286

Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Her kan du orientere dig om, hvad vi kan tilbyde i forbindelse med dødsfald og efter begravelsen. Men et besøg på en hjemmeside kan aldrig erstatte en tur på kirkegården - så kom forbi i vores åbningstid, hvis du har spørgsmål eller har behov for en rundvisning (ma.-fr. 9-15). Du er altid velkommen. Her på hjemmesiden er der mange fakta, priser og den slags. Besøg også vores side på Facebook, hvor vi jævnligt opdaterer med nyt om stort og småt på kirkegården.

Lagt online d. 07-12-2019 18:43:18 | Hits: 414

Uvelse Kirke

Præsentation af kirken i Uvelse.

Lagt online d. 12-08-2021 15:14:28 | Hits: 54

Vivild-vejlby.dk Kirkesogn

Velkommen til to levende sogne på Norddjursland. På siden finder du praktiske oplysninger, historik omkring vore kirker, kirkeblad, gudstjensteliste, telefonnumre, email adresser, billedarkiv m.m.

Lagt online d. 22-06-2021 13:17:02 | Hits: 92

Bliv klogere

Kirkegårdene lå oprindeligt omkring sognets kirke; de var afgrænset mod landsbyens jord med hegn eller stendiger. Her blev sognets rettroende begravet, mens andre blev begravet i uindviet jord udenfor kirkegården. Kirkegårdene tilhører i dag oftest det sogn, de ligger i, men med nyere tids byudvikling blev der i de større bykommuner oprettet kommunale kirkegårde. Et påbud fra 1805 pålagde alle byer i Danmark at anlægge kirkegårde udenfor byerne.

Ikon betydning: